Volvo S60 Product information
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus gadus.
Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam.
Volvo ir viena no drošākajām automašīnām pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu visām esošajām drošības un vides aizsardzības prasībām.
Lai jūsu Volvo jums sagādātu vēl vairāk prieka, iesakām izlasīt šo pielikumu, kā arī īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un apkopes
informāciju. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā mobilo ierīču lietotne (Volvo Manual) un Volvo Cars atbalsta vietnē
(support.volvocars.com).
SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS
AUDIO UN MULTIVIDE
6
MY CAR
14
Audio un multivide
26
Volvo Sensus
6
MY CAR - meklēšanas ceļi
15
Audio un multivide - pārskats
27
7
MY CAR - izvēlnes funkcijas
15
28
MY CAR - automašīnas iestatījumi
17
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
MY CAR - vadītāja atbalsta sistēma
19
Ekrānā redzamie simboli
32
MY CAR − sistēmas funkcijas
21
Izlases
33
MY CAR − balss iestatījumi
22
Audio un multivide - audio iestatījumi
33
MY CAR − klimata kontroles iestatījumi
22
Audio un multivide - vispārīgi audio
iestatījumi
34
MY CAR − interneta iestatījumi
23
MY CAR informācija
Audio un multivide — uzlabotie audio
iestatījumi*
35
24
Ekvalaizera iestatīšana
36
Audio skaļuma un automātiskās skaļuma kontroles iestatīšana
36
Radio
36
Radio meklēšana
37
Automātiska radio regulēšana
37
Radiostaciju saraksts
38
Manuāla radio regulēšana
38
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
38
Radio datu sistēmas (RDS) funkcijas
39
Ja notiek negadījumi vai nelaimes,
atskan signalizācija.
40
Satiksmes informācija (TP)
40
Radio programmu tipi (PTY)
41
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata
automašīnā
2
MY CAR
Ievads
Īpašnieka maiņa
10
Volvo Cars atbalsta vietne
10
Volvo ID
11
Skaļuma regulēšana RDS, kuri pārtrauc cita avota atskaņošanu − funkcijas
41
Radio teksts
41
Automātiska radio frekvenču atjaunināšana (AF)
Digitālais radio (DAB)*
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls
Saite DAB - DAB*
53
Balss atpazīšana − radio
66
ierīces pievienošana un
atvienošana
53
Balss atpazīšana − multivide
66
42
Bluetooth® ierīces reģistrēšana
42
42
43
Mediju atskaņotājs
43
CD/DVD
44
Patīšana uz priekšu/atpakaļ
45
Diska ierakstu vai audio failu nejauša
atlasīšana
45
Meklēšana datu nesējā
45
DVD video disku atskaņošana un
navigācija
47
Kameras leņķis DVD video disku
atskaņošanai
48
Attēla iestatījumi
Cietā diska dzinis (HDD)
Multivides atskaņotājs - saderīgie
failu formāti
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB ieejai
Mediji Bluetooth®
Bluetooth®
automašīna ar interneta pieslēgumu
67
54
Automašīnas modems*
70
Automātiska Bluetooth® ierīces pievienošana
55
Aplikācijas
72
Nomaiņa uz citu Bluetooth® ierīci
56
Tīmekļa pārlūks
73
Bluetooth® ierīces atvienošana
56
Bluetooth® ierīces atvienošana
57
Bluetooth® brīvroku tālrunis
57
TV* - atskaņošanas opcijas
78
58
Informācija par pašreizējo TV* programmu
78
Teleteksts*
79
Bluetooth®
brīvroku tālrunis - pārskats
Zvanīšana un zvanu saņemšana
59
Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio
iestatījumi
59
60
Tālruņu katalogs - ātrā kontaktu
meklēšana
60
48
Tālruņu katalogs - kontaktu meklēšana
48
Balss atpazīšana
49
Ārējā audio avota pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai
52
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem
audio avotiem
52
76
77
TV* kanālu / atmiņā saglabāto staciju saraksts
Phone book
50
TV*
Izzudis TV* kanāla signāls
79
Tālvadības pults*
79
Tālvadības pults* - funkcijas
80
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa
81
61
Audio un multivide - izvēlnes pārskats
82
62
Izvēlnes pārskats - AM
Balss atpazīšanas valodas opcijas
83
63
Izvēlnes pārskats - FM
Balss atpazīšanas palīdzības funkcijas
83
63
Balss atpazīšana − iestatījumi
84
64
Izvēlnes pārskats − digitālais radio
(DAB)*
Balss atpazīšana − balss komandas
64
Izvēlnes pārskats - CD/DVD audio
84
Balss atpazīšana − ātrās komandas
65
Izvēlnes pārskats - DVD video
85
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis
65
3
INTERNETA KARTE
4
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Izvēlnes pārskats - cietā diska dzinis
(HDD)
86
Interneta karte
98
Interneta karte — darbība
98
Izvēlnes pārskats - iPod®
86
Izvēlnes pārskats - USB
87
Izvēlnes pārskats − Media Bluetooth®
Interneta karte - teksts un simboli ekrānā
87
100
Interneta karte - ritiniet izvēlni
Izvēlnes pārskats - AUX
101
88
Interneta karte — ievadiet galamērķi
Izvēlnes pārskats − Bluetooth® brīvroku sistēma
102
88
Interneta karte — objektu (POI) simboli
104
Izvēlnes pārskats − tīmekļa pārlūks
89
Interneta karte — detalizēta maršruta informācija
105
Izvēlnes pārskats — TV*
90
Interneta karte — maršruta pārskats
106
Licences - audio un multivide
91
Interneta karte — maršruta opcijas
106
Tipa apstiprinājums — audio un multivide
94
Interneta karte — kartes opcijas
107
Interneta karte — ritentiņš un tastatūra
99
Alfabētiskais rādītājs
109
IEVADS
IEVADS
Ievads
Šis pielikums ir parastās automašīnas īpašnieka
rokasgrāmatas pielikums.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs
Ja rodas neskaidrības par kādu no automašīnas
funkcijām, vispirms izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu. Lai saņemtu atbildes uz papildu jautājumiem, ieteicams sazināties ar izplatītāju vai Volvo
Car Corporation pārstāvi.
Volvo Sensus
Volvo Sensus ļauj gūt personisku Volvo pieredzi
un izveidot saikni starp automašīnu un ārpasauli.
Sensus sniedz informāciju, izklaidi un palīdzību,
kad tā nepieciešama. Sensus sastāv no intuitīvām funkcijām, kas gan pastiprina braukšanas
izjūtas, gan atvieglo automašīnas izmantošanu.
Šī pielikuma specifikācijas, dizains un attēli nav
saistoši. Paturam tiesības veikt izmaiņas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
© Volvo Car Corporation
Papildu aprīkojums/piederumi
Visa veida papildu aprīkojums/piederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti *.
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu,
šajā pielikumā ir aprakstīts arī papildu aprīkojums
(rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Pielikumā aprakstītais aprīkojums nav pieejams
visās automašīnās — to aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem
un noteikumiem.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai papildu
aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
6
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatu var lejupielādēt kā
mobilo lietotni (attiecas uz dažiem automašīnu
modeļiem un mobilajām ierīcēm), skatiet
www.volvocars.com.
Intuitīva navigācijas struktūra ļauj saņemt vajadzīgo atbalstu, informāciju un izklaidi, kad tas ir
nepieciešams, nenovēršot vadītāja uzmanību.
Mobilā aplikācija ietver video un meklējamu
saturu, un tā ļauj vienkārši pārvietoties starp
dažādām sadaļām.
Sensus piedāvā visus automašīnas risinājumus,
kas ļauj izveidot saikni* ar ārpasauli, ļaujot intuitīvi
vadīt visas automašīnas funkcijas.
Viduskonsoles rādījumu ekrānā Volvo Sensus
apvieno un piedāvā vairāku automašīnas sistēmu
funkcijas. Ar Volvo Sensus automobili var personalizēt, izmantojot nepārprotamu lietotāja interfeisu. Iestatījumus var veikt laukos Automašīnas
iestatījumi, Audio un multivide, Klimata kontrole
u.c.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Ar viduskonsoles taustiņiem un vadības slēdžiem
vai stūres vadības tastatūru* var aktivēt vai deaktivēt funkcijas un veikt vairākus dažādus iestatījumus.
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata
automašīnā
Pārskats
Īpašnieka rokasgrāmatu var lasīt automašīnas
ekrānā3. Saturā var veikt meklēšanu, ir pārvietošanās starp sadaļām ir vienkārša.
Nospiežot MY CAR, parādās visi ar braukšanu un
automašīnas vadību saistītie iestatījumi, piemēram, City Safety, slēdzenes un signalizācija, automātiska ventilatora ātruma regulēšana, pulksteņa
uzstādīšana u.c.
Nospiežot attiecīgo funkciju: RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* un CAM1, var aktivizēt citus avotus, sistēmas un funkcijas, piemēram, AM, FM,
CD, DVD* , TV*, Bluetooth®*, navigāciju* un stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameru*.
Plašāku informāciju par visām funkcijām/sistēmām skatiet īpašnieka rokasgrāmatas vai tās pielikuma attiecīgajā sadaļā.
Atveriet digitālo īpašnieka rokasgrāmatu −
nospiediet viduskonsoles taustiņu MY CAR,
nospiediet OK/MENU un atlasiet Owner's
manual.
Viduskonsoles vadības panelis. Attēls ir shematisks funkciju skaits un taustiņu izvietojums var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma un tirgus.
Pamata informāciju par navigāciju skatiet sadaļā
Sistēmas darbināšana un Izvēļņu navigācija. Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
Navigācija* - NAV, skatiet atsevišķu pielikumu (Sensus Navigation).
Audio un multivide - RADIO, MEDIA, TEL*,
skatiet šī pielikuma attiecīgo sadaļu.
Funkciju iestatījumi - MY CAR, skatiet MY
CAR (14 lpp.).
Automašīna ar interneta pieslēgumu skatiet attiecīgo šī pielikuma sadaļu2.
*,
Klimata kontroles sistēma, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
- CAM1, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
1
2
3
Īpašnieka rokasgrāmata, sākuma lapa.
Digitālajā īpašnieka rokasgrāmatā var meklēt
informāciju četros veidos:
Attiecas uz noteiktiem automašīnu modeļiem.
Informācija ir pieejama tikai gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar šo funkciju.
Attiecas uz noteiktiem automašīnu modeļiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
7
IEVADS
||
• Meklēt − rakstu meklēšanas funkcija.
• Kategorijas − visi raksti sašķiroti kategori-
Meklēšana
jās.
• Izlase − ātra piekļuve rakstiem, kas atzīmēti
ar izlases grāmatzīmi.
• Quick Guide − bieži izmantoto funkciju
rakstu atlase.
Lai saņemtu informāciju par digitālo īpašnieka
rokasgrāmatu, atlasiet apakšējā labās puses stūrī
esošo informācijas simbolu.
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama
braukšanas laikā.
Meklēšana, izmantojot ritentiņu.
Rakstzīmju saraksts.
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk).
Izmantojiet ritentiņu, lai ievadītu meklējamo vārdu,
piemēram, "drošības josta".
8
1.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam,
nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var
izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa
ciparu un burtu taustiņus.
2.
Turpiniet ar nākamo burtu utt.
3.
Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem
vai speciālajām rakstzīmēm vai veiktu meklēšanu, pagrieziet TUNE līdz kādai no opcijām
(skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) ievadīšanas
režīma mainīšanas sarakstā (2) un nospiediet
OK/MENU.
123/AB
C
Pārslēdzieties starp burtu un ciparu
režīmu, nospiežot OK/MENU.
MORE
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm,
nospiežot OK/MENU.
OK
Veiciet meklēšanu. Pagrieziet
TUNE, lai atlasītu meklēšanas
rezultātos redzamo rakstu un
nospiediet OK/MENU, lai dotos uz
šo rakstu.
IEVADS
a|A
|│}
Nospiežot OK/MENU, pārslēdzas
starp mazajiem un lielajiem burtiem.
Pārslēdzas no ritentiņa uz meklēšanas lauku. Pārvietojiet kursoru ar
TUNE. Izdzēsiet nepareizi ievadītu
rakstzīmi, izmantojot EXIT. Lai
atgrieztos pie ritentiņa, nospiediet
OK/MENU.
Ņemiet vērā, ka ciparu un burtu
taustiņus vadības panelī var izmantot meklēšanas lauka rediģēšanai.
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
Nospiežot, piemēram, 9, zem taustiņa tiek parādīta josla ar visām rakstzīmēm4, piemēram, W, x, y,
z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
Apturiet kursoru virs vajadzīgās rakstzīmes, lai
to atlasītu — ievadīšanas ailē tiek parādīta šī
rakstzīme.
•
Dzēsiet/atceliet darbību, nospiežot EXIT.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
Quick Guide
Šeit atrodas rakstu izlase, kas ļauj iepazīt automašīnas visbiežāk izmantotās funkcijas. Rakstiem var
piekļūt arī, izmantojot kategorijas, bet tie ir apkopoti šeit, lai tiem varētu āri piekļūt.
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos pa Quick Guide,
un nospiediet OK/MENU, lai atvērtu rakstu.
Nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ uz iepriekšējo
skatu.
Pārvietošanās pa rakstu
Kategorijas
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti iedalās galvenajās kategorijās un apakškategorijās. Viens un tas
pats raksts var būt ievietots vairākās atbilstošās
kategorijās, lai atvieglotu tā atrašanu.
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos pa kategoriju
koku, un nospiediet OK/MENU, lai atvērtu katevai rakstu un atlasiet
.
goriju − atlasiet
Nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ uz iepriekšējo
skatu.
Izlases
Šeit atrodas raksti, kas saglabāti kā izlases. Informāciju par raksta atlasīšanu kā izlasi skatiet
sadaļu "Pārvietošanās pa rakstu" tālāk.
Ciparu tastatūra
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
4
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos pa izlašu
sarakstu, un nospiediet OK/MENU, lai atvērtu
rakstu. Nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ uz
iepriekšējo skatu.
Katra taustiņa rakstzīmes var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
Sākums − ļauj doties uz īpašnieka rokasgrāmatas sākuma lapu.
Izlase − pievieno/noņem rakstu kā izlasi.
Varat arī nospiest taustiņu FAV viduskonsolē,
lai pievienotu/noņemtu rakstu kā izlasi.
}}
9
IEVADS
||
Izcelta saite − ļauj doties uz saistītu rakstu.
Speciālie teksti − ja raksts satur brīdinājumus, svarīgus tekstus vai piezīmes, šeit tiek
attēlots saistītais simbols, kā arī šādu tekstu
numurs rakstā.
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos starp saitēm vai
ritinātu cauri rakstam. Kad ekrānā ir aizritināts
raksta sākums/beigas, sākuma un izlases funkcijām var piekļūt, ritinot vēl vienu soli uz augšu/uz
leju. Nospiediet OK/MENU, lai aktivizētu atlasi/
iezīmēto saiti. Nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ
uz iepriekšējo skatu.
Saistītā informācija
•
Volvo Cars atbalsta vietne (10 lpp.)
Īpašnieka maiņa
Volvo Cars atbalsta vietne
Mainoties īpašniekiem, ir svarīgi atiestatīt visus
lietotāja datus un sistēmas iestatījumus uz oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem.
Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta lapā ir
sniegta papildu informācija par jūsu automašīnu.
Šajā tīmekļa vietnē var arī pārlūkot My Volvo —
jūsu un jūsu automašīnas personīgo tīmekļa
vietni.
Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, viduskonsolē
nospiediet MY CAR, OK/MENU un atlasiet
Settings Reset to factory settings.
Tiek atiestatīti lietotāja dati (piemēram, aplikāciju
un tīmekļa pārlūka dati) un personīgajiem izvēļņu
iestatījumiem (piemēram, klimata iestatījumiem,
automašīnas iestatījumiem) tiek noregulēti oriģinālie rūpnīcas iestatījumi.
Automašīnās, kas aprīkotas ar funkciju Volvo On
Call, VOC*, tiek izdzēsti automašīnā saglabātie
personīgie iestatījumi. Informāciju par atteikšanos
no VOC abonementa skatiet Īpašnieka maiņa
automašīnām ar Volvo On Call.
Saistītā informācija
•
•
10
MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
Volvo ID (11 lpp.)
Atbalsts internetā
Lai apmeklētu lapu, dodieties uz
support.volvocars.com vai izmantojiet QR kodu.
Atbalsta lapa ir pieejama lielākajā daļā tirgu.
QR kods, kas ļauj atvērt atbalsta lapu.
Atbalsta lapas informāciju var meklēt, un to var
iedalīt dažādās kategorijās. Šeit ir pieejams
atbalsts opcijām, kas ir saistītas ar, piemēram,
pakalpojumiem un funkcijām, kuru darbībai nepieciešams internets, Volvo On Call (VOC)*, navigācijas sistēmu* un lietotnēm. Videoklipi un instrukcijas soli pa solim izskaidro dažādas procedūras,
piemēram, kā automašīnā izveidot interneta savienojumu, izmantojot mobilo tālruni.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Atbalsta lapā lejupielādējamā
informācija
cija par jūsu automašīnai pielāgotiem piederumiem un programmatūru.
Kartes
Automašīnām, kas aprīkotas ar Sensus Navigation*, atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Volvo ID
Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas nodrošina
piekļuvi dažādiem pakalpojumiem6.
Pakalpojumu piemēri:
Mobilās lietotnes
Noteiktiem 2014. un 2015. gada izlaiduma Volvo
modeļiem īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama lietotnes formā. Šeit var piekļūt arī lietotnei VOC*.
•
My Volvo - jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
•
Īpašnieka rokasgrāmatas agrāka izlaiduma
modeļiem
Īpašnieka rokasgrāmatas agrāka izlaiduma modeļiem ir pieejamas šeit PDF formātā. Ātrās darba
sākšanas rokasgrāmata un pielikums ir pieejams
arī atbalsta vietnē. Atlasiet automašīnas modeli
un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo publikāciju.
Automašīna ar interneta pieslēgumu* − lai
lietotu noteiktas funkcijas un pakalpojumus,
automašīna jāpiereģistrē personīgajā Volvo
ID, piemēram, lai sūtītu jaunu adresi no kartes pakalpojuma internetā tieši uz automašīnu.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID lieto, piesakoties Volvo On Call mobilajā lietotnē.
Volvo ID priekšrocības
•
Viens lietotājvārds un viena parole, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem, t.i., jāatceras
tikai viens lietotājvārds un viena parole.
•
Mainot lietotājvārdu/paroli vienam pakalpojumam (piemēram, VOC), tie tiks automātiski
nomainīti arī pārējiem pakalpojumiem (piemēram, My Volvo)
Kontaktinformācija
Atbalsta vietnē ir sniegta klientu atbalsta un
tuvākā Volvo izplatītāja kontaktinformācija.
My Volvo internetā5
No vietnes www.volvocars.com var doties uz vietni
My Volvo, kas ir jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
Izveidojiet personīgo Volvo ID, piesakieties vietnē
My Volvo un saņemiet apkopes, līgumu, garantiju
u.c. pārskatus. Vietnē My Volvo ir sniegta informā5 Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
6 Pieejamie pakalpojumi var laika
Izveidojiet Volvo ID
Lai izveidotu Volvo ID, jāievada personīgā e-pasta
adrese. Lai pabeigtu reģistrāciju, ievērojiet norādījumus, kas sniegti e-pasta ziņojumā, kas tiek
}}
gaitā mainīties, un tie atšķiras atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
11
IEVADS
||
automātiski nosūtīts uz pasūtījumā norādīto
adresi. Volvo ID var izveidot, izmantojot vienu no
šiem pakalpojumiem:
•
My Volvo — ievadiet savu e-pasta adresi un
ievērojiet instrukcijas.
•
Automašīnai ar interneta pieslēgumu* − ievadiet savu e-pasta adresi aplikācijā, kas pieprasa Volvo ID, un ievērojiet instrukcijas. Tā
vietā varat divreiz nospiest viduskonsolē
esošo savienojuma taustiņu
, atlasīt Apps
Settings un ievērot instrukcijas.
•
Volvo On Call, VOC* - lejupielādējiet visjaunāko VOC lietotnes versiju. Sākumlapā izvēlieties iespēju izveidot Volvo ID, ievadiet epasta adresi un ievērojiet instrukcijas.
Saistītā informācija
12
•
•
•
Aplikācijas (72 lpp.)
•
Īpašnieka maiņa (10 lpp.)
Volvo Cars atbalsta vietne (10 lpp.)
automašīna ar interneta pieslēgumu
(67 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
MY CAR
MY CAR
MY CAR
izvietojums var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma
un tirgus.
MY CAR ir izvēļņu avots, kurā var kontrolēt vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, City
Safety™, slēdzenes un signalizāciju, automātisko
ventilatora ātrumu, pulksteņa regulēšanu u.c.
MY CAR − atver izvēļņu sistēma MY CAR.
OK/MENU − nospiediet viduskonsoles taustiņu vai īkšķratu uz stūres, lai atlasītu/atzīmētu izcelto izvēlnes funkciju vai saglabātu
atlasīto funkciju atmiņā.
Dažas no funkcijām ir iekļautas standarta komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs arī no tirgus.
TUNE − pagrieziet viduskonsoles slēdzi vai
īkšķratu uz stūres, lai ritinātu uz augšu/uz
leju cauri izvēlnes funkcijām.
Ekspluatācija
Navigāciju pa izvēlnēm var veikt, izmantojot viduskonsoles taustiņus vai stūres labās puses vadības
tastatūru*.
EXIT
EXIT funkcijas
Atkarībā no funkcijas, uz kuras atrodas kursors
laikā, kad tiek īsi nospiests EXIT, un no izvēlnes
līmeņa, var rasties kāda no šīm situācijām:
•
•
•
•
•
tālruņa zvans tiek noraidīts
pašreizējā funkcija tiek pārtraukta
ievadītās rakstzīmes tiek nodzēstas
pēdējās atlases tiek atceltas
ļauj doties uz augšu izvēļņu sistēmā.
Turot nospiestu EXIT, tiek atvērts parastais MY
CAR skats. Ja parastais skats jau ir atvērts, tiek
atvērts visaugstākais izvēļņu līmenis (galvenā
avota skats).
Viduskonsoles vadības panelis un vadības taustiņi uz
stūres. Attēls ir shematisks - funkciju skaits un taustiņu
14
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
MY CAR
MY CAR - meklēšanas ceļi
MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas
no automašīnas funkcijām, piemēram, pulksteņa,
sānu spoguļu un slēdzeņu regulēšanu.
Pašreizējais izvēlnes līmenis tiek rādīts viduskonsoles displeja augšpusē. Meklēšanas ceļi uz
izvēļņu sistēmas funkcijām ir norādīti:
Settings Vehicle settings Lock settings
Doors unlock Driver door, then all.
Tālāk ir sniegts piemērs, kā piekļūt kādai no funkcijām un noregulēt to, izmantojot stūres vadības
tastatūru:
1.
Nospiediet viduskonsoles taustiņu MY CAR.
2.
Nospiediet īkšķratu.
3.
Ar īkšķratu ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei,
piemēram, Settings , un pēc tam nospiediet īkšķratu − atveras apakšizvēlne.
4.
Ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei, piem.Vehicle
settings , un nospiediet īkšķratu - atveras
apakšizvēlne.
5.
Ritiniet līdz Lock settings un nospiediet
īkšķratu - atveras jauna apakšizvēlne.
6.
Ritiniet līdz Doors unlock un nospiediet
īkšķratu − atveras nolaižamā apakšizvēlne ar
funkcijām, no kurām izvēlēties.
1
7.
8.
Ar īkšķratu ritiniet starp opcijām All doors un
Driver door, then all un nospiediet īkšķratu
− funkcija tiek atlasīta.
Izejiet no programmas, pakāpeniski izejot no
izvēlnēm, īsi nospiežot EXIT vai turot to ilgāk
nospiestu.
MY CAR - izvēlnes funkcijas
MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas
no automašīnas funkcijām, piemēram, pulksteņa,
sānu spoguļu un slēdzeņu regulēšanu.
Tāda pati procedūra jāizmanto viduskonsoles
vadības slēdžiem (14 lpp.): OK/MENU, EXIT un
pogai TUNE.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (14 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
MY CAR parastā skata piemērs.
Viduskonsolē nospiediet MY CAR, lai dotos uz
MY CAR parasto skatu. Parastajā skatā ekrāna
augšējā daļā ir redzams dažu automašīnas atbalsta sistēmu statuss, bet ekrāna apakšējā daļā −
Start/Stop* funkcijas statuss.
Nospiežot OK/MENU, var piekļūt izvēļņu avotam
My Car , kur ir pieejamas šādas funkcijas:
• My S601
• Trip statistics
}}
Atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
15
MY CAR
||
•
•
•
•
•
My
Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par ekonomisku braukšanu, kā arī tās apraksts.
Drive-E2/Hybrid3
Tyre pressure
Hibrīds3
Service & repair
My Car
Owner's manual
Šeit ir sniegta informācija par automašīnas piedziņas sistēmu. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:
My Car
My
S601
Displeja ekrānā redzams visu automašīnas vadītāja atbalsta sistēmu saraksts - šeit tās var aktivēt
vai deaktivēt.
Brauciena statistika
My Car
Drive-E2
My Car
Drive-E
• Start/Stop
Šeit ir sniegta informācijas par iedarbināšanas/izslēgšanas funkciju.
2 Attiecas uz V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60,
3 Attiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
1 Atkarībā no automašīnas modeļa.
• Power flow
Ekrānā ir redzams, kurš dzinējs darbina automašīnu un kā plūst dzinējspēks.
• Driving modes
• ECO driving guide
Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par ekonomisku braukšanu, kā arī tās apraksts.
Spiediens riepās
Šeit cita starpā ir aprakstītas Volvo Drive-E koncepcijas daļas. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:
• ECO driving guide
Hybrid
Ir izskaidroti dažādie automašīnas braukšanas režīmi.
Trip statistics
Ekrānā ir redzama vēsture ar vidējā elektrības3 un
degvielas patēriņa joslu diagrammu.
16
Menu level 1
Settings
S601
My Car
Tyre pressure
Ekrānā ir redzama automašīnas riepu gaisa spiediena uzraudzības informācija − šeit sistēmu var
aktivizēt vai deaktivizēt.
Iestatījumi
My Car
V60 Cross Country, XC60.
Izvēļņu struktūra ir šāda:
Settings
Menu level 2
Menu level 3
Menu level 4
Šeit ir redzami pirmie 4 izvēļņu līmeņi zem
Settings. Dažas no funkcijām ir iekļautas standarta komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā
papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs arī no tirgus.
Atlasot, vai aktivēt/On vai deaktivēt/Off funkciju,
parādās kvadrāts:
On: atlasīts kvadrāts.
Off: tukšs kvadrāts.
•
Atlasiet OnOff, nospiežot OK un pēc tam
dodieties ārā no izvēlnes, nospiežot EXIT.
MY CAR
Izvēlnes zem iestatījumiem
• Vehicle settings, skatiet MY CAR - automašīnas iestatījumi (17 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata
MY CAR - automašīnas iestatījumi
My Car
Automašīnas iestatījumu izvēlnes funkcija izvēlnes avotā MY CAR ļauj regulēt vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, automašīnas atslēgas
atmiņas funkciju un durvju slēdzeņu iestatījumus.
Owner's manual
• Driver support system, skatiet MY CAR -
Ekrānā ir redzama digitālā īpašnieka rokasgrāmata (7 lpp.).
• System options, skatiet MY CAR − sistē-
Saistītā informācija
vadītāja atbalsta sistēma (19 lpp.)
mas funkcijas (21 lpp.)
• Voice control settings, skatiet MY CAR −
balss iestatījumi (22 lpp.)
• Climate settings, skatiet MY CAR − klimata
kontroles iestatījumi (22 lpp.)
• Internet settings, skatiet MY CAR − interneta iestatījumi (23 lpp.)
• Volvo On Call, skatiet digitālo īpašnieka
rokasgrāmatu.
• FAV key options − piesaistīt parasti izman-
totu funkciju izvēlnē MY CAR taustiņam FAV,
skatiet Izlases (33 lpp.).
• Information, skatiet MY CAR informācija
(24 lpp.)
• Reset to factory settings − visi lietotāja
dati visās izvēlnēs tiek atiestatīti uz rūpnīcas
iestatījumiem.
•
•
MY CAR (14 lpp.)
MY CAR - meklēšanas ceļi (15 lpp.)
Vehicle settings
Car key memory
On
Off
Lock settings
Automatic door locking
On
Off
Doors unlock
All doors
Driver door, then all
Apkope un remonts
My Car
Service & repair
Šeit ir sniegta automašīnas apkopes un autoservisu informācija, kā arī informācija par pieteiktajiem autoservisa apmeklējumiem.
}}
17
MY CAR
||
Keyless entry unlock
Approach light duration
All doors unlock
On
Off
Any door
Off
30 sec
Doors on same side
Both front doors
Audible confirmation
On
Off
Door lock confirmation light
On
Off
Unlock confirmation light
On
Off
Reduced Guard
Activate reduced guard
On
Off
18
Ask when exiting
Side mirror settings
Fold mirrors when locking
On
Off
Tilt left mirror on reverse gear
On
Off
Tilt right mirror on reverse gear
On
Off
Light settings
Interior light
Floor lights
Ambiance lights
Ambiance colours
60 sec
90 sec
Home safe light duration
Off
30 sec
60 sec
90 sec
Triple indicator
On
Off
Daytime running lights
On
Off
MY CAR
Temporary LH traffic
On
Tyre pressure
Tyre monitor
Off
Calibrate tyre pressure
vai
Tyre monitoring
Temporary RH traffic
On
On
Off
Off
Active bending lights
Steering force level
Low
On
Medium
Off
Auxiliary Lights
High
Speed in infotainment display
On
On
Off
Off
Active main beam
On
Off
Cornering lights
On
Off
Reset vehicle settings
Visām Vehicle settings izvēlnēm ir norādīti
sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (14 lpp.)
MY CAR - vadītāja atbalsta sistēma
Izvēļņu avota MY CAR braukšanas atbalsta sistēmas izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram,
sadursmes brīdinājuma sistēmu un joslas saglabāšanas palīgfunkciju.
Driver support system
Collision warning
Collision warning
On
Off
Warning distance
Short
Normal
Long
Warning sound
On
Off
Lane Departure Warning
MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
}}
19
MY CAR
||
Lane Departure Warning
Road sign information
On
On
Off
Off
On at startup
Speed alert
On
On
Off
Off
Increased sensitivity
On
Off
Lane Keeping Aid
ESC OFF
On
Off
City Safety
On
Lane Keeping Aid
On
Off
Assistance mode
Full function
Steering assist only
Vibration only
Road sign information
20
Off
BLIS
On
Off
Distance alert
On
Off
Driver Alert
On
Off
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (14 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
MY CAR
MY CAR − sistēmas funkcijas
Izvēļņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, laiku un valodas.
System options
Time settings
Šeit var regulēt kombinētā instrumentu
paneļa pulksteni.
24 hour clock
On
Off
Summer time
Auto
On
Off
Auto time
On
Off
Language
Screen saver
Atlasa valodu tekstiem ekrānā un kombinētajā instrumentu panelī.
Language: Driver display
Atlasa valodu tekstiem kombinētajā instrumentu panelī.
Distance and fuel units
On
Off
Rādījumu ekrāna pašreizējais saturs
nodziest pēc bezdarbības perioda, un to
nomaina tukšs ekrāns, ja šāda opcija ir izvēlēta.
MPG(UK)
Pašreizējais ekrāna saturs parādās vēlreiz, ja
tiek aktivizēts kāds no rādījumu ekrāna taustiņiem vai vadības slēdžiem.
km/l
Show help text
MPG(US)
On
l/100km
Temperature unit
Celsius
Fahrenheit
Tiek izvēlēta āra temperatūras rādījumu mērvienība un klimata kontroles sistēmas iestatījumi.
Off
Displeja ekrāna pašreizējā rādījuma skaidrojošais teksts ir redzams tad, ja ir atlasīta
šāda funkcija.
Reset system options
Visām System options izvēlnēm ir norādīti
sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (14 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
Location
21
MY CAR
MY CAR − balss iestatījumi
Izvēļņu avota MY CAR balss iestatījumu izvēlnē
var pārvaldīt funkcijas, piemēram, balss konsultāciju un balss atpazīšanas komandu sarakstu.
Voice control settings
Skatiet
Tutorial
(63 lpp.)
Command list
(65 lpp.)
Global commands
Navigation commands
Speaker adaptation
(63 lpp.)
Read out speed
(64 lpp.)
Fast
MY CAR − klimata kontroles
iestatījumi
Izvēļņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, ventilatoru
un recirkulāciju.
Medium
Climate settings
Slow
Auto fan
Saistītā informācija
•
•
Normal
MY CAR (14 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
High
Low
Radio commands
Recirculation timeout
Media commands
On
Phone commands
Off
Navigation commands Attiecas
tikai uz gadījumiem, kad ir uzstādīta Volvo navigācijas sistēma*.
User setting
Default
Trained user
Auto rear defrost
(64 lpp.)
On
Off
Auto driver seat heater
On
Off
22
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
MY CAR
Auto steering wheel heater
On
Off
Interior air quality system
On
Off
MY CAR − interneta iestatījumi
Internet settings
Skatiet
Connect through
(67 lpp.),
(70 lpp.),
(54 lpp.) un
(67 lpp.)
Car modem
Reset climate settings
Bluetooth
Visām Climate settings izvēlnēm ir norādīti
sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Wi-Fi
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (14 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
Car Wi-Fi hotspot
Izvēļņu avota MY CAR interneta iestatījumu izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, Bluetooth®
un Wi-Fi.
Off
Name
Password
Saistītā informācija
None
Car modem
On
(70 lpp.)
•
•
MY CAR (14 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
Data usage
Network operator
Data roaming
Lock SIM card
Change SIM card PIN
Access Point Name
Bluetooth
(54 lpp.)
Wi-Fi
(67 lpp.)
Car Wi-Fi hotspot
(70 lpp.)
23
MY CAR
MY CAR informācija
Izvēlnes avota MY CAR informācijas izvēlnes
funkcija ļauj regulēt atslēgu skaita un VIN
numura funkcijas.
Information
Number of keys
VIN number
Saistītā informācija
•
•
24
MY CAR (14 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide
Audio un multivides sistēma sastāv no radio
(36 lpp.), multivides atskaņotāja (43 lpp.),
TV* (76 lpp.) un iespējas sazināties ar mobilo
tālruni (57 lpp.), ko dažos gadījumos var vadīt
ar balss atpazīšanas funkciju (62 lpp.). Automašīnai var izveidot interneta pieslēgumu
(67 lpp.), lai, piemēram, straumētu audio,
izmantojot lietotnes (72 lpp.).
Informācija tiek rādīta 7 collu krāsu ekrānā viduskonsoles augšējā daļā. Funkcijas var vadīt ar stūres taustiņiem, viduskonsoles taustiņiem, kas
atrodas zem ekrāna, vai tālvadības pulti*
(79 lpp.). Skaļruņu un pastiprinātāju skaits ir
atkarīgs no audiosistēmas, ar kuru automašīna ir
aprīkota.
pina atskaņot to pašu skaņas avotu (piemēram,
radio), kas skanēja pirms dzinēja izslēgšanas
(automašīnām ar bezatslēgas vadības sistēmām*
jābūt aizvērtām vadītāja durvīm).
Gracenote,Gracenote logo un logotips "Powered
by Gracenote" un Gracenote MusicID ir vai nu
reģistrētas prečzīmes vai Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs.
Ja tālvadības pults atslēga nav ievietota aizdedzē,
tad, nospiežot iedarbināšanas / izslēgšanas taustiņu, audio un multivides sistēmu vienā reizē var
lietot 15 minūtes.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Automašīnas iedarbināšanas laikā audio un multivides sistēma īslaicīgi tiek izslēgta, un pēc dzinēja
iedarbināšanas turpina darboties.
PIEZĪME
Ja izmantojat audio un multivides sistēmu,
kamēr dzinējs ir izslēgts, izņemiet tālvadības
pults atslēgu no aizdedzes slēdža. Tas nepieciešams, lai nevajadzīgi neizlādētu akumulatoru.
Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.
Dolby, Pro Logic, MLP Lossless un dubultā D
simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.
Dirac Live
Gracenote®
Ja, izslēdzot dzinēju, audio un multivides sistēma
ir aktīva, tad, nākamreiz ievietojot atslēgu pozīcijā
I vai augstākā, tā tiek automātiski ieslēgta un tur-
26
Skaņas izstrādē un noskaņošanā ir izmantota
tehnoloģija Dirac Live, lai nodrošinātu pasaules
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
klases skaņas baudījumu. Dirac Live un simbols
D ir reģistrētas Dirac Research AB prečzīmes.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - pārskats
Audio un multivides sistēmas dažādo daļu pārskats.
Audio un multivide - audio iestatījumi
(33 lpp.)
Ārējo audio avotu (50 lpp.) AUX un USB
ieejas (piemēram, iPod®).
Stūres tastatūra.
7 collu ekrāns. Ekrāna izskatu var mainīt, un
tas ir saistīts ar kombinētā instrumentu
paneļa iestatījumiem, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Viduskonsoles vadības panelis.
27
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide - sistēmas
darbināšana
atmiņā saglabātajām radiostacijām1 vai sadaļām2. Turot nospiestu ilgāk, tiek ātri pārtīti
diska ieraksti vai meklēta nākamā pieejamā
radiostacija.
Audio un multivides sistēmu var vadīt viduskonsolē ar stūres taustiņiem, balss atpazīšanu
(62 lpp.) vai tālvadības pulti*(79 lpp.). Informācija tiek attēlota ekrānā viduskonsoles augšējā daļā.
SOUND - nospiediet, lai piekļūtu audio iestatījumiem (zemās, augstās frekvences skaņas
u.c.). Plašāku informāciju skatiet Vispārīgi
audio iestatījumi (34 lpp.).
VOL - skaļuma palielināšana vai samazināšana.
ON/OFF/MUTE — īsi nospiežot, sistēma sāk darboties, bet, turot to nospiestu
ilgāk (līdz ekrāns nodziest), sistēma izslēdzas. Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma
(arī navigācija* un tālruņa funkcijas) sāk/
beidz darboties vienlaicīgi. Īsi nospiediet, lai
izslēgtu skaņu (MUTE) vai ieslēgtu skaņu, ja
tā ir bijusi izslēgta.
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Galvenie avoti - nospiediet, lai atlasītu galveno avotu (piemēram, RADIO, MEDIA). Tiek
parādīts pēdējais aktīvais avots (piemēram,
FM radio). Atrodoties avotā un nospiežot galvenā avota taustiņu, tiek parādīta saīšņu
izvēlne.
Ritināt/tīt uz priekšu/meklēt - īsi nospiežot, ritina starp diska skaņu ierakstiem,
1
2
28
— diska izbīdīšana. Disks paliek izbīdīts
apmēram 12 sekundes , pēc tam tas drošī-
Neattiecas uz DAB.
Attiecas tikai uz DVD diskiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
bas apsvērumu dēļ tiek iebīdīts atpakaļ
atskaņotājā.
tālruņa kontaktiem vai pārvietotos starp rādījumu ekrāna funkcijām.
OK/MENU - nospiediet stūres īkšķratu vai
viduskonsoles taustiņu, lai apstiprinātu
izvēļņu atlases. Atrodoties parastajā skatā un
nospiežot OK/MENU, tiek parādīta atlasītā
avota izvēlne (piemēram, RADIO vai MEDIA).
Ja ir pieejamas apakšizvēlnes, ekrāna labajā
pusē ir redzama bultiņa.
EXIT - īsi nospiežot var pārvietoties uz
augšu izvēļņu sistēmā, pārtraukt pašreizējo
funkciju, pārtraukt/noraidīt tālruņa zvanus vai
izdzēst ievadītās rakstzīmes. Turot ilgāk
nospiestu, var atvērt parasto skatu vai, ja jau
atrodaties parastajā skatā - visaugstāko izvēlnes līmeni (galveno avota izvēlni), no kurienes varat piekļūt tiem pašiem avota taustiņiem, kas atrodas viduskonsolē (6).
TUNE - pagrieziet stūres īkšķratu vai viduskonsoles slēdzi, lai ritinātu starp diska skaņu
ierakstiem/mapēm, radio un TV* stacijām vai
INFO - ja ir pieejams vairāk informācijas
nekā var parādīt ekrānā, nospiediet taustiņu
INFO, lai redzētu atlikušo informāciju.
Iestatījumu taustiņi, ciparu un burtu ievade.
FAV - dažu avotu funkcijas var piesaistīt taustiņam FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var
aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu FAV,
skatiet Izlases (33 lpp.).
Balss atpazīšana - nospiediet, lai aktivizētu
balss atpazīšanu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
29
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Izvēlnes
Piemērā ir redzama pārvietošanās uz dažādām funkcijām laikā, kad datu nesējs tiek atskaņots no cietā diska dziņa.
30
AUDIO UN MULTIVIDE
Galvenā avota taustiņš - nospiediet, lai
mainītu galveno avotu vai aktīvajā avotā parādītu saīšņu izvēlni.
Informāciju par pieejamajām funkcijām skatiet
Audio un multivide - izvēlnes pārskats (82 lpp.).
Parastais skats – parastais skaņas avota
režīms.
Saīšņu izvēlne - rāda bieži izmantotās izvēlnes atlases.
Ātrā skata izvēlne - ātrais režīms, kad tiek
pagriezts TUNE taustiņš, piemēram, mainot
diska ierakstus, radiostacijas u.c.
Avota izvēlne - aktīvā avota funkcijas un
iestatījumi.
Avota atlases izvēlne3 - rāda avotus, kurus
var atlasīt.
galvenā avota izvēlne - rāda galvenos avotus, kurus var atlasīt ar galvenā avota tastatūru (1).
Izskats ir atkarīgs no avota, automašīnas aprīkojuma, iestatījumiem u.c.
Atlasiet galveno avotu, nospiežot galvenā avota
taustiņu (1) (piemēram, RADIO, MEDIA). Pārvietojieties pa avota izvēlnēm, izmantojot TUNE,
OK/MENU, EXIT vai galvenā avota taustiņu (1).
Ja izvēlnes joslas teksts ir pelēkā krāsā, šo opciju
nevar atlasīt. Tā var būt tādēļ, ka šī funkcija automašīnā nav pieejama, avots nav aktīvs vai pievienots vai tajā nav satura.
3
Pieejams tikai tajos galvenajos avotos, kuriem ir vairāki avoti.
31
AUDIO UN MULTIVIDE
Ekrānā redzamie simboli
Ekrāna aktivitātes/statusa laukā redzamo simbolu
pārskats.
Aktivitātes/statusa lauks.
Aktivitātes/statusa lauks rāda notiekošās aktivitātes un dažos gadījumos - to statusu. Lauka ierobežotās vietas dēļ visi aktivitātes/statusa simboli
netiek rādīti visu laiku.
Simbols
Tehniskie parametri
Izveido interneta pieslēgumu,
izmantojot Bluetooth®.
32
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Izveido interneta pieslēgumu,
izmantojot Wi-Fi.
Notiekošs zvans.
Izveidots interneta pieslēgums,
izmantojot Wi-Fi.
Nelasīta īsziņa.
Nav izveidots interneta pieslēgums,
izmantojot Wi-Fi.
Mikrofons izslēgts.
Izveido interneta pieslēgumu,
izmantojot automašīnas modemu*A.
Skaņa izslēgta (MUTE).
Joslas rāda mobilā tālruņa tīkla signāla stiprumu, bet savienojuma
veids ir redzams zem joslām.
SOS pakalpojums*A ir aktīvs.
Izveido interneta pieslēgumu,
izmantojot automašīnas modemu*A.
Nav izveidots interneta pieslēgums,
izmantojot automašīnas modemu*A.
modems*A
Automašīnas
pievienots
internetam, izmantojot viesabonēšanu (lietošanai ārvalstu tīklos).
ON CALL pakalpojums*A ir aktīvs.
A
Tikai automašīnām ar Volvo On Call.
Saistītā informācija
•
automašīna ar interneta pieslēgumu
(67 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
Pārraidot automašīnas atrašanās
vietu, tiek rādīts šis simbols.
Izveidots interneta pieslēgums,
izmantojot Bluetooth®.
Tālrunis pievienots automašīnai.
Nav izveidots interneta pieslēgums,
izmantojot Bluetooth®.
Neatbildēts zvans.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Izlases
Piesaistiet bieži izmantotu funkciju taustiņam
FAV. Funkciju var piesaistīt attiecīgajā galvenajā
avotā − radio, multividē, MY CAR un tīmekļa pārlūkā, ja automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums. Pēc tam piesaistīto funkciju var vienkārši
aktivizēt, nospiežot FAV.
Izlases piesaistīšana
4.
Izvēlnē atlasiet funkciju, kuru vēlaties piesaistīt FAV.
> Kad ir aktīvs skaņas avots (piemēram, AM,
Bluetooth®), saglabātajai funkcijai var piekļūt, īsi nospiežot FAV.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Audio un multivide (26 lpp.)
MY CAR (14 lpp.)
Radio (36 lpp.)
Mediju atskaņotājs (43 lpp.)
automašīna ar interneta pieslēgumu
(67 lpp.)
Audio un multivide - audio
iestatījumi
Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas atveidei, taču to var pielāgot jūsu vajadzībām.
Optimālas skaņas atveides iestatījums
Audiosistēma ir iepriekš kalibrēta tā, lai nodrošinātu optimālu skaņas atveidi, izmantojot signāla
ciparu apstrādi.
Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji,
salona akustika, klausītāja atrašanās vieta utt.
katrai automobiļa modeļa un audiosistēmas kombinācijai.
Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem vērā skaļuma
regulēšanas taustiņa pozīciju, radio uztveršanas
līmeni un automobiļa ātrumu.
Slēdži, par kuriem skaidrots šajā īpašnieka rokasgrāmatā, piemēram, Bass, Treble un Equalizer,
ir paredzēti tikai, lai lietotājs varētu pielāgot skaņu
savai personīgajai gaumei.
1.
Atlasiet galveno avotu (piemēram, RADIO,
MEDIA).
2.
Atlasiet avotu (piemēram, AM, Bluetooth).
3.
Parastajā avota skatā nospiediet OK/MENU
un atlasiet izvēlni FAV.
Tā vietā varat turēt nospiestu FAV, līdz tiek
parādīta izvēlne.
Skaņas kvalitāte, straumējot audio no
interneta
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā
izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt saistīta ar lielu
datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums
un spēcīgs signāls. Dažās lietotnēs var iestatīt
skaņas kvalitāti. Atlasot augstu skaņas kvalitāti,
var palielināties ielādēšanas laiks un rasties skaņas pārrāvumi. Lai nodrošinātu nepārtrauktu
skaņu, ieteicams atlasīt zemāku skaņas kvalitāti.
}}
33
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Saistītā informācija
•
automašīna ar interneta pieslēgumu
(67 lpp.)
Audio un multivide - vispārīgi audio
iestatījumi
• Voice control volume - balss atpazīšanas
Vispārīgi audio un multivides sistēmas audio
iestatījumi.
• Ringtone volume - automašīnai pievienota
Nospiediet SOUND, lai piekļūtu audio iestatījumu
izvēlnei (Bass, Treble, u.c.). Pagrieziet TUNE, lai
ritinātu līdz vajadzīgajai atlasei (piemēram,
Treble), un nospiediet OK/MENU, lai to atlasītu.
Noregulējiet iestatījumu, pagriežot TUNE, un
saglabājiet iestatījumu, nospiežot OK/MENU.
Ņemiet vērā, ka audio skaļumu var regulēt tikai
noteiktā diapazonā. Kad kāda no funkcijām (piemēram, navigācijas sistēma) ir aktīva, audio skaļumu var regulēt, pagriežot slēdzi VOL min./maks.
pozīcijā.
Turpiniet griezt TUNE, lai piekļūtu citām opcijām:
• Premium sound* - Uzlaboti audio iestatījumi (35 lpp.).
(62 lpp.) sistēmas balss skaļums.
mobilā tālruņa (57 lpp.) zvana signāla skaļums.
• Park assist volume - automašīnas novietošanas sensora signāla skaļums*.
• Cross Traffic Alert-vol. - CTA sistēmas signāla skaļums*.
• Volume compensation - Skaņas kompensācija pārmērīgiem trokšņiem pasažieru
salonā (36 lpp.).
• Reset audio settings - atjauno skaņas
iestatījumiem rūpnīcas iestatījumus.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
• Bass - Basa līmenis.
• Treble - Augsto toņu līmenis.
• Fader – Līdzsvars starp priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem.
• Balance – Līdzsvars starp labās un kreisās
puses skaļruņiem.
• Equalizer - Skaļuma līmenis dažādiem viļņu
garumiem (36 lpp.).
• Navigation volume - navigācijas sistēmas*
balss skaļums.
34
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide — uzlabotie
audio iestatījumi*
2.
Noregulējiet radio un multivides audio iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
Ja ir izvēlēts režīms Ieslēgta, telpiskās skaņas
līmeni var iestatīt atsevišķi.
Visiem uzlabotajiem audio iestatījumiem var piekļūt, nospiežot SOUND, lai atvērtu audio iestatījumu izvēlni. Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz
Premium sound*, un nospiediet OK/MENU.
1.
Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz līmeņa iestatījumam, un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU.
2.
Izvēlieties telpiskās skaņas līmeni, pagriežot
TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Skaņas baudījums
Skaņas baudījumu var optimizēt dažādām automašīnas daļām. Skaņas profilu var iestatīt Driver
seat, Rear seats vai Whole car.
1.
Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz Sound
stage, un nospiediet OK/MENU.
2.
Izvēlieties skaņas profilu, pagriežot TUNE, un
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Telpiskā skaņa
telpiskās skaņas sistēmu var iestatīt ieslēgtā /
izslēgtā pozīcijā. Ja ir izvēlēta pozīcija Ieslēgta, tad
sistēma izvēlas iestatījumu optimālai skaņas
atveidei. Pēc tam parasti ekrānā parādās DPL II
. Ja ierakstot ir izmantota Dolby Digital
un
tehnoloģija, tad atskaņošana notiek, kad izvēlēts
šis iestatījums. Pēc tam ekrānā parādās
.
Ja ir izvēlēta pozīcija Izslēgts, tad ir pieejams 3
kanālu stereo.
1.
Telpisko skaņu var ieslēgt / izslēgt, nospiežot
OK/MENU.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
•
Ekvalaizera iestatīšana (36 lpp.)
•
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio
avotiem (52 lpp.)
Audio skaļuma un automātiskās skaļuma
kontroles iestatīšana (36 lpp.)
Zemfrekvenču akustiskā sistēma
Zemfrekvenču akustiskās sistēmas skaļuma
līmeni var noregulēt atsevišķi.
1.
Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz Subwoofer,
un nospiediet OK/MENU.
2.
Izvēlieties skaļuma līmeni, pagriežot TUNE,
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Vidējais skaļrunis
Vidējā skaļruņa skaļuma līmeni var noregulēt
atsevišķi. Ja ir ieslēgta telpiskā skaņa, ir iestatīts
DPL II centre level; pretējā gadījumā ir iestatīts
3 channel centre level.
1.
Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz Centre, un
nospiediet OK/MENU.
2.
Izvēlieties skaļuma līmeni, pagriežot TUNE,
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz Surround,
un nospiediet OK/MENU.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
35
AUDIO UN MULTIVIDE
Ekvalaizera iestatīšana
Iestatiet ekvalaizeru un noregulējiet dažādu radio
frekvenču vai TV skaļumu atsevišķi.
1.
Nospiediet SOUND, lai piekļūtu audio iestatījumu izvēlnei. Pagrieziet TUNE, lai ritinātu
līdz Equalizer, un nospiediet OK/MENU.
Audio skaļuma un automātiskās
skaļuma kontroles iestatīšana
Iestatiet skaņas kompensāciju pārmērīgiem
trokšņiem pasažieru salonā.
Audiosistēma kompensē traucējošos trokšņus,
palielinot skaļumu atkarībā no automašīnas
ātruma. Kompensācijas līmeni var iestatīt Low,
Medium, High vai Off.
2.
Izvēlieties viļņu garumu, pagriežot TUNE, un
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
3.
Noregulējiet audio iestatījumus, pagriežot
TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/MENU,
vai atceliet komandu, izmantojot EXIT. Tāpat
turpiniet ar citiem viļņu garumiem, kurus vēlaties mainīt.
1.
Nospiediet SOUND, lai piekļūtu audio iestatījumu izvēlnei. Pagrieziet TUNE līdz Volume
compensation un nospiediet OK/MENU.
2.
Izvēlieties līmeni, pagriežot TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Kad audio iestatījumi ir veikti, nospiediet
taustiņu EXIT, lai apstiprinātu un atgrieztos
parastajā skatā.
Saistītā informācija
4.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide — uzlabotie audio iestatījumi* (35 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Audio un multivide — uzlabotie audio iestatījumi* (35 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Radio
Var klausīties AM4 un FM radio frekvences.
Dažos gadījumos arī digitālo radio (DAB)*
(42 lpp.).
Automašīnā ar interneta pieslēgumu (67 lpp.)
var klausīties interneta radio, skatiet Aplikācijas
(72 lpp.).
Radio funkciju vadība.
Pamata informāciju par radio vadību skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.).
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam FAV.
Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši
nospiežot taustiņu FAV, skatiet Izlases (33 lpp.).
4
36
Neattiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
AM4/FM radio
•
•
•
Radio meklēšana (37 lpp.)
Radiostaciju saglabāšana atmiņā (38 lpp.)
Radio datu sistēmas (RDS) funkcijas
(39 lpp.)
Digitālais radio (DAB)*
•
•
•
•
•
Digitālais radio (DAB)* (42 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls
(42 lpp.)
Saite DAB - DAB* (43 lpp.)
Radiostaciju saglabāšana atmiņā (38 lpp.)
Radio datu sistēmas (RDS) funkcijas
(39 lpp.)
Interneta radio
•
Aplikācijas (72 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Izvēlnes pārskats - AM (83 lpp.)
Izvēlnes pārskats - FM (83 lpp.)
Izvēlnes pārskats − digitālais radio (DAB)*
(84 lpp.)
Radio meklēšana
Automātiska radio regulēšana
Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo
FM radiostaciju sarakstu (38 lpp.) , kuru signāls ir visspēcīgākais.
Radio automātiski izveido automātiskajā radio
meklēšanā izmantoto radiostaciju sarakstu
(38 lpp.).
Automātiskā radio noskaņošana (37 lpp.)
izmanto radio izveidoto staciju sarakstu. Var veikt
arī manuālu radio noskaņošanu (38 lpp.).
Ja ir iestatīta (37 lpp.) automātiska radio meklēšana, to var veikt parastajā skatā un staciju sarakstā.
Veicot noskaņošanu, var iestatīt, lai tā tiktu veikta
automātiski vai manuāli.
Radio regulēšana parastajā skatā
1.
FM avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Tune station by.
2.
Pagrieziet TUNE līdz Station list vai Manual
tuning un atlasiet, nospiežot OK/MENU.
PIEZĪME
Uztveršana ir atkarīga gan no signāla stipruma, gan kvalitātes. Translāciju var traucēt
vairāki faktori, piemēram, augstas ēkas vai tālu
esošs raidītājs. Arī pārklājuma līmenis var atšķirties atkarībā no vietas, kur atrodaties.
1.
Īsi nospiežot − FM avota parastajā skatā
/
viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
> Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo saglabāto staciju.
2.
Turot nospiestu − FM avota parastajā skatā
/
viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
> Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo pieejamo staciju.
Radio regulēšana staciju sarakstā
1.
FM avota parastajā skatā pagrieziet TUNE tiks attēlots FM station list.
2.
Pagrieziet TUNE, līdz ir sasniegta vajadzīgā
stacija, un atlasiet, nospiežot OK/MENU.
Staciju sarakstā pārslēdzieties starp automātisko
un manuālo radio regulēšanu (38 lpp.), viduskonsolē nospiežot INFO.
4 Neattiecas
uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
37
AUDIO UN MULTIVIDE
Radiostaciju saraksts
Manuāla radio regulēšana
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo
FM radiostaciju sarakstu , kuru signāls ir visspēcīgākais. Tas ļauj atrast radiostaciju, ja braucat
svešā vietā un nezināt radiostacijas un to frekvences.
Radio automātiski izveido radiostaciju sarakstu
(38 lpp.), bet radio regulēšanu var veikt manuāli.
Ieteicams bieži izmantotās radiostacijas saglabāt
atmiņā, lai atvieglotu to ieslēgšanu.
Automātiskā radio regulēšana (37 lpp.) izmanto
izveidoto staciju sarakstu.
Ja ir iestatīta (37 lpp.) manuāla radio meklēšana,
to var veikt parastajā skatā un frekvenču sarakstā.
Radio regulēšana parastajā skatā
1.
Īsi nospiežot − FM avota parastajā skatā
/
viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
> Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo saglabāto staciju.
2.
Turot nospiestu − FM avota parastajā skatā
/
viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
> Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo pieejamo staciju.
PIEZĪME
Tiek rādīts tikai tobrīd uztverto radiostaciju
frekvenču saraksts, nevis visu izvēlētā viļņu
garuma radio frekvenču pilnīgs saraksts.
Radio regulēšana frekvenču sarakstā
1.
FM avota parastajā skatā pagrieziet TUNE tiks attēlots FM tuning.
2.
Pagrieziet TUNE, līdz ir sasniegta vajadzīgā
frekvence, un atlasiet, nospiežot OK/MENU.
Frekvenču sarakstā pārslēdzieties starp manuālu
un automātisku radio regulēšanu (37 lpp.), viduskonsolē nospiežot INFO.
5 Neattiecas
38
uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
Iepriekš saglabātas stacijas.
AM5/FM radio
Katram viļņu garumam var veikt 10 iestatījumus
(piemēram, AM).
Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas, izmantojot iepriekš iestatīto vērtību spiedpogas.
1.
Noregulējiet radiostaciju (skatiet Radio
meklēšana (37 lpp.)).
2.
Nospiediet un dažas sekundes turiet vienu
no iestatījumu taustiņiem. Tagad var lietot
iestatījumu taustiņu.
AUDIO UN MULTIVIDE
Rādījumu ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto
kanālu sarakstu.
Radio datu sistēmas (RDS)
funkcijas
–
Pateicoties RDS, radio var automātiski pārslēgties uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj
uztvert, piemēram, satiksmes informāciju (TP) un
meklēt noteiktus programmu tipus (PTY).
Lai aktivizētu/deaktivizētu, AM/FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Show Presets.
Digitālais radio (DAB)*
Katram viļņu garumam var saglabāt 10 radiostacijas. Atmiņā var saglabāt, ilgāk turot nospiestu
vajadzīgo atmiņas taustiņu. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā AM/FM radio iepriekš. Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas, izmantojot iepriekš
iestatīto vērtību spiedpogas.
RDS savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs šādā
tīklā sūta informāciju, kas RDS radio piešķir
šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās uztveršanas apstākļi6.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram,
programmu tipus7 vai satiksmes informāciju.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu8.
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Iepriekšējais iestatījums satur vienu kanālu, bet
ne apakškanālu. Ja tiek atskaņots apakškanāls
un saglabāts iepriekšējais iestatījums, tad sistēma reģistrē tikai galveno kanālu. Tas ir tādēļ, ka
apakškanāli ir īslaicīgi. Nākamajā mēģinājumā
izgūt iepriekšējo iestatījumu, tiks atskaņots
kanāls, kas saturēja apakškanālu. Iepriekšējais
iestatījums nav atkarīgs no kanālu saraksta.
Ja vēlamais programmas veids ir atrasts, radio var
pārslēgt stacijas, pārtraucot pašreiz skanošo
audio avotu. Piemēram, ja tiek izmantots CD
atskaņotājs, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā.
Prioritārā pārraide, kas pārtrauc citas, tiek atskaņota ieprogrammētā skaļumā (41 lpp.). Kad
iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts,
radio ieslēdz iepriekšējo audio avotu un skaļumu.
Rādījumu ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto
kanālu sarakstu.
Programmējamās funkcijas: trauksme, satiksmes
informācija (TP) un programmu tipi (PTY) pārtrauc cita citu prioritāšu secībā, turklāt trauksmei
ir visaugstākā prioritāte un programmu tipiem −
viszemākā. Nospiediet OK/MENU, lai atkal
ieslēgtu pārtraukto audio avotu un vienlaikus
noklausītos paziņojumu. Nospiediet EXIT, lai
atceltu paziņojumu un atkal ieslēgtu pārtraukto
audio avotu.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Show Presets.
PIEZĪME
Skaņu sistēmas DAB sistēma neatbalsta
visas DAB standarta funkcijas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
39
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija. (40 lpp.)
Satiksmes informācija (TP) (40 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (41 lpp.)
Radio teksts (41 lpp.)
Ja notiek negadījumi vai nelaimes,
atskan signalizācija.
Radio funkciju lieto, lai brīdinātu par nopietniem
negadījumiem vai katastrofām. Ziņojums
ALARM! parādās rādījumu ekrānā, kad tiek pārraidīts trauksmes ziņojums.
Signalizāciju var īslaicīgi pārtraukt, bet to nevar
deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
Radio datu sistēmas (RDS) funkcijas
(39 lpp.)
Satiksmes informācija (TP)
Šī funkcija ļauj klausīties iestatītās radiostacijas
RDS tīkla satiksmes informāciju.
Simbols TP norāda, ka funkcija ir aktīva. Ja jebkurā sarakstā esošā stacija spēj pārraidīt satiksmes informāciju, to norāda TP , kas spoži izgaismojas ekrānā. Pretējā gadījumā TP ir pelēkā
krāsā.
–
Saistītā informācija
•
6
7
8
40
Attiecas uz FM radio.
Attiecas uz DAB* radio.
Attiecas uz FM un DAB* radio.
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
TP.
Radio datu sistēmas (RDS) funkcijas
(39 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Radio programmu tipi (PTY)
DAB* radio var atlasīt vienu vai vairākus programmu tipus, piemēram, popmūziku un klasisko
mūziku. Kad programmas tips ir atlasīts, notiek
pārslēgšanās tikai starp tiem kanāliem, kuros
pārraida attiecīgā tipa programmas.
1.
Lai atlasītu programmas tipu, DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Programme type (PTY) filtering.
2.
Pagrieziet TUNE līdz programmas tipam,
kuru vēlaties iezīmēt vai kuram vēlaties
noņemt atzīmi.
3.
Iezīmējiet programmas tipu/noņemiet tā
atzīmi ar OK/MENU.
4.
Kad ir atlasīti vēlamie programmu tipi, izejiet
no izvēlnes sistēmas, nospiežot EXIT.
Skaļuma regulēšana RDS, kuri
pārtrauc cita avota atskaņošanu −
funkcijas
Pārtraucošās RDS funkcijas, piemēram,
trauksme vai satiksmes informācija (TP), ir dzirdami tajā skaļumā, kāds uzstādīts katram atbilstošajam programmas tipam. Ja skaļuma līmenis
ir noregulēts programmas pārtraukuma laikā, jaunais līmenis tiks saglabāts, līdzko tiks pārtraukta
jaunā programma.
Saistītā informācija
•
Radio datu sistēmas (RDS) funkcijas
(39 lpp.)
•
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija. (40 lpp.)
•
Satiksmes informācija (TP) (40 lpp.)
Radio teksts
Dažas RDS stacijas pārraida informāciju par programmas saturu, izpildītājiem u.c. Šo informāciju
var parādīt rādījumu ekrānā. Radio tekstu var
parādīt FM un DAB* radio.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM/DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Show.
Saistītā informācija
•
Radio datu sistēmas (RDS) funkcijas
(39 lpp.)
•
Digitālais radio (DAB)* (42 lpp.)
Kad šī funkcija ir aktīva, ekrānā redzams simbols
PTY.
Dažos gadījumos DAB radio iziet no PTY režīma,
skatiet Saite DAB - DAB* (43 lpp.).
Saistītā informācija
•
Radio datu sistēmas (RDS) funkcijas
(39 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
41
AUDIO UN MULTIVIDE
Automātiska radio frekvenču
atjaunināšana (AF)
Šī funkcija automātiski atlasa visspēcīgāko iestatītās radiostacijas raidītāju, un to var aktivizēt FM
radio.
Digitālais radio (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) ir radio
(36 lpp.) digitālās apraides sistēma. Automašīna
atbalsta DAB, DAB+ un DMB.
PIEZĪME
Lai atrastu raidītāju ar visspēcīgāko signālu, funkcija var izņēmuma gadījumos meklēt visā FM diapazonā.
Ja iestatītā radiostacija saglabāta atmiņā
(38 lpp.), šī funkcija nemaina raidītāju pat, ja tiek
aktivizēta automātiska radio frekvenču atjaunināšana.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Alternative frequency.
DAB pārklājums nav pieejams visur. Ja nav
pārklājuma, displeja ekrānā parādās ziņojums
No reception.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
42
Radiostaciju saglabāšana atmiņā (38 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (41 lpp.)
Radio teksts (41 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls
(42 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* apakškanāls
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert,
piem., galvenās programmas tulkojumus citās
valodās.
Ja tiek pārraidīts viens vai vairāki apakškanāli, tad
rādījumu ekrānā pa kreisi no kanāla nosaukuma
tiek parādīts simbols
. Apakškanāls tiek parādīts ar simbolu -, kas rādījumu ekrānā parādās pa
kreisi no kanāla nosaukuma.
Pagrieziet TUNE, lai piekļūtu apakškanāliem.
Apakškanāliem var piekļūt tikai no galvenā
kanāla. Lai piekļūtu citiem apakškanāliem, atlasiet
citu galveno kanālu.
Saite DAB - DAB* (43 lpp.)
Izvēlnes pārskats − digitālais radio (DAB)*
(84 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Saite DAB - DAB*
Mediju atskaņotājs
DAB - DAB savienojums nozīmē, ka DAB radio
var pāriet no viena kanāla ar sliktu signālu vai bez
signāla uz citā kanālu grupā esošu to pašu
kanālu ar labāku signālu.
Multivides atskaņotājā var atskaņot audio un
video signālu no CD/DVD diskiem un ārēji pievienotiem audio avotiem, izmantojot AUX/USB*
ieeju, vai bezvadu režīmā straumēt audio failus
(53 lpp.) no ārējām ierīcēm, izmantojot
Bluetooth®. Noteikti multivides atskaņotāji ir aprīkoti ar TV uztvērēju* un var sazināties ar mobilo
tālruni (57 lpp.), izmantojot Bluetooth®.
Mainot kanāla grupu, var būt aizkave. Laikā starp
pašreizējā kanāla izslēgšanu un pāreju uz jauno
kanālu var būt īslaicīgs klusums.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
DAB-DAB linking.
Mūziku var pārkopēt no diska/USB9 uz automašīnas cietā diska dzini (HDD) (48 lpp.).
Automašīnā ar interneta pieslēgumu (67 lpp.)
var klausīties interneta radio, audiogrāmatas un
izmantot mūzikas pakalpojumu, skatiet Aplikācijas (72 lpp.).
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.).
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam FAV.
Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši
nospiežot taustiņu FAV, skatiet Izlases (33 lpp.).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® ir nozares standarts mūzikas
atpazīšanā. Šo tehnoloģiju izmanto, lai identificētu
un sniegtu kompaktdisku, datu nesēju digitālo
mūzikas failu un interneta mūzikas pakalpojumu
un mūzikas informāciju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Audio un multivide (26 lpp.)
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis
(65 lpp.)
Tālvadības pults* (79 lpp.)
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (49 lpp.)
Mediju atskaņotāja vadības slēdži
9
Atkarībā no tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
43
AUDIO UN MULTIVIDE
CD/DVD
Multivides atskaņotājs (43 lpp.) var atskaņot
iepriekš ierakstītus CD/DVD diskus.
Mediju atskaņotājs atbalsta un var atskaņot šādu
tipu disku un failus:
•
Iepriekš ierakstīti CD/DVD diski (CD/DVD/
audio).
•
Iepriekš ierakstīti DVD video diski (DVD
video).
•
Ierakstīti CD-/DVD diski ar audio failiem.
Plašāku informāciju par atbalstītajiem formātiem
skatiet saderīgie faili formāti (49 lpp.).
Lai disku varētu atskaņot, tas drīkst saturēt maksimāli 5000 failu (tostarp atskaņošanas sarakstus).
PIEZĪME
Atskaņotājs var neatskaņot dažus audio failus,
kurus ierakstu kompānijas ir aizsargājušas
pret kopēšanu, vai privāti pārrakstītos audio
failus.
Mūziku var pārkopēt no diska10 uz automašīnas
cietā diska dzini (HDD) (48 lpp.) un pēc tam
atskaņot no turienes.
10
44
Dažos tirgos.
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam FAV.
Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši
nospiežot taustiņu FAV, skatiet Izlases (33 lpp.).
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
CD/DVD audio disku atskaņošana un
pārvietošanās pa tiem
Diska avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un pagrieziet TUNE, lai piekļūtu diska
ierakstu struktūrai. Pārvietojieties pa struktūru,
pagriežot TUNE.
Sāciet skaņu ieraksta atskaņošanu, nospiežot
OK/MENU.
Ierakstītu CD/DVD disku atskaņošana
un pārvietošanās pa tiem
Ja atskaņotājā tiek ievietots disks ar audio /
video failiem, tad ir jāielādē diska mapes struktūra. Atkarībā no diska kvalitātes un informācijas
daudzuma, iespējams, paies neliels brīdis, pirms
sāksies atskaņošana.
Diska avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un pagrieziet TUNE, lai piekļūtu diska
mapju struktūrai vai pārlūkotu kategorijas. Pārvietojieties pa struktūru, pagriežot TUNE, atlasiet
mapi, izmantojot OK/MENU, un dodieties atpakaļ
struktūrā, nospiežot EXIT.
Sāciet faila atskaņošanu, nospiežot OK/MENU.
Kad faila atskaņošana ir pabeigta, turpinās citu
tās pašas mapes failu atskaņošana. Mapju maiņa
notiek automātiski, kad visi pašreizējās mapes
faili ir atskaņoti.
DVD video disku atskaņošana un
pārvietošanās pa tiem
Informāciju par DVD video disku pārvaldību skatiet DVD video disku atskaņošana un navigācija
(47 lpp.).
Meklēšana datu nesējā
Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšanas
funkcija skenē USB, disku un cietā diska dzini.
Skatiet plašāku informāciju par meklēšanas funkciju (45 lpp.).
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (45 lpp.)
•
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (45 lpp.)
Izvēlnes pārskats - CD/DVD audio (84 lpp.)
Izvēlnes pārskats - DVD video (85 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Patīšana uz priekšu/atpakaļ
Audio un video failus var tīt uz priekšu/attīt atpakaļ11.
Turiet nospiestu
/
taustiņu, lai tītu uz
priekšu/attītu atpakaļ audio vai video failus.
Audio faili tiek tīti uz priekšu/atpakaļ vienā
ātrumā, bet video failus var tīt uz priekšu/atpakaļ
vairākos dažādos ātrumos. Atkārtoti nospiediet
/
, lai palielinātu ātrumu video
taustiņus
failu tīšanai uz priekšu/attīšanai atpakaļ. Atlaidiet
taustiņu, lai atsāktu skatīšanos parastajā ātrumā.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu
nejauša atlasīšana
Meklēšana datu nesējā
Šī funkcija ierakstus/audio failus atskaņo nejaušā
secībā12.
Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšana
tiek veikta USB (50 lpp.), diskā (44 lpp.) un
cietā diska dzinī (48 lpp.).
Lai klausītos atlasītā avota ierakstus/audio failus
nejaušā secībā:
Meklēšanu datu nesējā var veikt avotu Disc,
USB un HDD parastajā skatā.
1.
Atlasītā avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU
Lai sāktu meklēšanu, avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Media search.
2.
Pagrieziet TUNE līdz Shuffle
Meklēšanas funkcija
3.
Lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju, nospiediet OK/MENU.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Mediji Bluetooth® (53 lpp.)
Meklēšana, izmantojot ritentiņu.
Rakstzīmju saraksts.
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk).
Izmantojot ritentiņu, ievadiet meklējamos vārdus.
11
12
Attiecas tikai uz CD/DVD* diskiem, USB un iPod®.
Neattiecas uz DVD video diskiem. Attiecībā uz ārējiem audio avotiem, kas pievienoti, izmantojot AUX/USB pieslēgvietu, tas attiecas tikai uz USB un iPod®. Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
}}
45
AUDIO UN MULTIVIDE
||
1.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam,
nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var
izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa
ciparu un burtu taustiņus.
Search
||}
Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem
vai speciālajām rakstzīmēm vai dotos uz
rezultātu sarakstu, pagrieziet TUNE līdz kādai
no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk)
ievadīšanas režīma mainīšanas sarakstā (2)
un nospiediet OK/MENU.
2.
Turpiniet ar nākamo burtu utt.
3.
Kad esat apmierināts ar meklējamo vārdu,
atlasiet Search.
> Tiek veikta meklēšana. Rezultāts tiek
parādīts un sagrupēts šādās kategorijās:
izpildītājs, albums, skaņu ieraksts, žanrs,
gads un komponists.
4.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajai kategorijai
un nospiediet OK/MENU.
5.
Pagrieziet TUNE, lai atlasītu multividi, nospiediet OK/MENU, lai sāktu atskaņošanu.
123/AB
C
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
MORE
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU.
Veiciet meklēšanu datu nesējā.
Pārslēdzas no ritentiņa uz Keyword: lauku. Pārvietojiet kursoru,
izmantojot TUNE. Izdzēsiet nepareizi ievadītu rakstzīmi, izmantojot
EXIT. Lai atgrieztos pie ritentiņa,
nospiediet OK/MENU.
Ņemiet vērā, ka ciparu un burtu
taustiņus vadības panelī var
izmantot Keyword: lauka rediģēšanai.
Īss piespiediens uz EXIT (IZIET) izdzēsīs ievadīto
simbolu. Ilgāk piespiežot EXIT izdzēsīs ievadītos
simbolus.
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
Ciparu tastatūra.
13
46
Katra taustiņa rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
Ja, piemēram, ir nospiests 9, zem taustiņiem tiek
parādīta josla ar visām rakstzīmēm13, piemēram,
W, x, y, z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors
pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
Apturiet kursoru uz vēlamās rakstzīmes, lai to
atlasītu - ievadīšanas rindiņā tiek parādīta
rakstzīme.
•
Dzēšana/maiņa, izmantojot EXIT.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
AUDIO UN MULTIVIDE
DVD video disku atskaņošana un
navigācija
Pārvietošanās pa DVD video diska
izvēlni
Atskaņojot DVD video disku, displejā var parādīties diska izvēlne. Diska izvēlne ļauj piekļūt
papildu funkcijām un iestatījumiem, piemēram,
subtitru, valodas un ainas izvēlei.
Sadaļu var mainīt arī, nospiežot viduskonsoles
taustiņu
/
/ vai vadības taustiņu uz stūres.
Saistītā informācija
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
PIEZĪME
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis
stāv. Braukšanas laikā attēls netiek rādīts un
ekrānā ir redzams Video unavailable at this
speed, bet audio atskaņošana turpinās. Kad
automašīna ir gandrīz apstājusies, attēls tiek
atkal parādīts.
lai atceltu izvēli un dotos atpakaļ uz sākumu
(neveicot nekādu izvēli).
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Kameras leņķis DVD video disku atskaņošanai (48 lpp.)
•
•
Pārvietošanās pa DVD video diska izvēlni notiek,
izmantojot viduskonsoles ciparu taustiņus, kā
redzams attēlā iepriekš.
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (45 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (45 lpp.)
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (49 lpp.)
Sadaļas vai nosaukuma maiņa
Pagrieziet TUNE, lai piekļūtu sadaļu sarakstam
un pārvietotos pa tām (ja tobrīd tiek atskaņota
filma, tā tiek pauzēta). Nospiediet OK/MENU, lai
izvēlētos sadaļu un dotos atpakaļ uz sākumu (ja
iepriekš tika atskaņota filma, tās atskaņošana turpinās). Nospiediet EXIT, lai piekļūtu nosaukumu
sarakstam.
Nosaukumus var izvēlēties nosaukumu sarakstā,
pagriežot TUNE un apstiprinot izvēli ar OK/
MENU. Tādējādi arī nokļūsiet atpakaļ sadaļu
sarakstā. Nospiediet OK/MENU, lai aktivētu izvēli
un atgrieztos sākuma pozīcijā. Nospiediet EXIT,
47
AUDIO UN MULTIVIDE
Kameras leņķis DVD video disku
atskaņošanai
Ja DVD video disks atbalsta šādu funkciju, tad to
var izmantot, lai izvēlētos kameras leņķi, no kura
skatīt konkrētu ainu.
–
Disku avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Advanced settings
Angles.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Attēla iestatījumi
Cietā diska dzinis (HDD)
Displeja spilgtuma un kontrasta iestatījumus var
noregulēt, kad automašīna stāv.
Mūziku var pārkopēt no diska14 uz automašīnas
cietā diska dzini (HDD) un pēc tam atskaņot no
turienes.
1.
Atskaņošanas režīmā nospiediet OK/MENU
un izvēlieties Image settings, apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
2.
Pagrieziet TUNE līdz noregulēšanas opcijai
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
3.
Noregulējiet iestatījumu, pagriežot TUNE, un
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Informāciju par atbalstītajiem formātiem skatiet
saderīgie faili formāti (49 lpp.).
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
Mūzikas pārkopēšana uz cietā diska
dzini
Lai atgrieztos iestatījumu sarakstā, nospiediet
OK/MENU vai EXIT.
Mapes ir apzīmētas ar simbolu
Saistītā informācija
1.
Cietā diska avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet, lai kopētu From
disc/From USB.
2.
Atlasiet, ko vēlaties kopēt, un pēc tam Continue.
3.
Select destination, lai norādītu kopētās
mūzikas atrašanās vietu, un atlasiet Start
importing to selected folder.
> Importing music from disc/Importing
music from USB
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Audio un multivide (26 lpp.)
.
Neizņemiet disku/USB atmiņas ierīci, līdz
datu pārraide nav apstiprināta - Music
files imported.
14
48
Atkarībā no tirgus.
AUDIO UN MULTIVIDE
PIEZĪME
Kopējot no USB, mūzikas faili, kas neatrodas
mapēs, netiks parādīti, t.i., ja tie atrodas saknes direktorijā. Šos skaņu celiņus var importēt, atlasot importēt All tracks vai lejupielādējot failus mapēs.
Sistēma var kopēt mūziku, kas atrodas līdz 8
līmeņus dziļi apakšmapēs.
Failu formāti, kurus var pārkopēt uz cietā
diska dzini
CD-/DVD diski: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Mapes vai faila pārdēvēšana/dzēšana
1.
Cietā diska dziņa avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Rename/
delete files.
2.
Atlasiet mapi vai failu, nospiediet OK/MENU
un atlasiet Rename vai Delete.
3.
Izmantojot ritentiņu, ievadiet jauno nosaukumu un pēc tam — Save.
Failu nevar pārdēvēt tāpat kā citu failu. Tādā gadījumā sistēma paturēs iepriekšējo nosaukumu.
Atskaņošana un navigācija
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam FAV.
Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši
nospiežot taustiņu FAV, skatiet Izlases (33 lpp.).
Atskaņošanas secība
Multivides atskaņotājs - saderīgie
failu formāti
Atskaņošana notiek atbilstoši saraksta secībai.
Lai sajauktu atskaņošanas secību, cietā diska
dziņa avota parastajā skatā nospiediet OK/
MENU un atlasiet Shuffle.
Multivides atskaņotājs var atskaņot dažādus failu
tipus, un tas ir saderīgs ar tālāk tabulā norādītajiem formātiem.
Meklēšana datu nesējā
CD/DVD disku saderīgie failu formāti
Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšanas
funkcija skenē USB, disku un cietā diska dzini.
Skatiet plašāku informāciju par meklēšanas funkciju (45 lpp.).
Saglabāšanas informācija
Lai skatītu cietā diska dziņa kapacitāti un izmantošanu, cietā diska dziņa avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Storage
information.
Saistītā informācija
•
•
PIEZĪME
Divkāršā formāta abpusējie diski (DVD Plus,
CD-DVD formāts) ir biezāki, nekā parastie CD
diski, tādēļ to atskaņošanu nevar garantēt, un
var rasties darbības kļūme.
Ja CD ietver gan MP3, gan CDDA ierakstus,
visi MP3 faili tiek ignorēti.
Audio formāts
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formāts
DVD video
Mediju atskaņotājs (43 lpp.)
Izvēlnes pārskats - cietā diska dzinis (HDD)
(86 lpp.)
Saderīgie failu formāti, izmantojot USB
savienojumu
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti audio un video
faili, kuru atskaņošanu sistēma atbalsta, izmantojot USB savienojumu.
Audio formāts
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Video formāts
–
}}
49
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Audio specifikācijas MP3 failu
formātam
MPEG-2 un MPEG-4
Formāts
kHz
kbps
Audio iztveršanas
ātrums
8-96 kHz
MPEG-1/Audio
32
32–320A
Audio kanāli (ch)
1ch un 2ch
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
Audio iztveršanas ātrums
Līdz 44,1 kHz
24
8–160
Audio kanāli (ch)
1ch un 2ch
8
8-64
Audio bitu pārraides ātrums
16 kbps uz 1ch
11.025
8-64
12
8-64
MPEG-2/Audio
MPEG-2.5/Audio
Neattiecas uz 144 kbps.
A
Audio specifikācijas .wma failu
formātam
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem šādiem
nosacījumiem:
WMA versija
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Audio specifikācijas .aac failu formātam
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem šādiem
nosacījumiem:
15
50
Audio formāts
Dažos tirgos.
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB ieejai
Audiosistēmai var pievienot (52 lpp.) ārēju
audio avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju.
Audio specifikācijas .wav failu formātam
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem šādiem
nosacījumiem:
Failu formāts .wav atbalsta arī PCM formātu.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
•
CD/DVD (44 lpp.)
•
Cietā diska dzinis (HDD) (48 lpp.)
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB ieejai (50 lpp.)
iPod® vai MP3 atskaņotājs ar atkārtoti uzlādējamām baterijām tiek uzlādēts (ja aizdedze ir
ieslēgta vai dzinējs darbojas) tādā gadījumā, ja šī
ierīce ir pievienota USB pieslēgvietai.
Mūziku var pārkopēt no USB15 uz automašīnas
cietā diska dzini (HDD) (48 lpp.) un pēc tam
atskaņot no turienes.
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
AUDIO UN MULTIVIDE
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam FAV.
Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši
nospiežot taustiņu FAV, skatiet Izlases (33 lpp.).
Atskaņošana un navigācija
USB pieslēgvietai pievienotu skaņas avotu var
pēc tam darbināt , izmantojot automašīnas skaņas vadības slēdžus. Ierīci, kas pievienota AUX
ieejai, nevar vadīt, izmantojot automobiļa vadības
slēdžus.
Audio avota parastajā skatā pagrieziet TUNE, lai
atvērtu mapes failu struktūru vai meklētu kategorijās. Pārvietojieties pa struktūru, pagriežot TUNE,
atlasiet mapi, izmantojot OK/MENU, un dodieties
atpakaļ struktūrā, nospiežot EXIT.
Sāciet faila atskaņošanu, nospiežot OK/MENU.
Kad faila atskaņošana ir pabeigta, turpinās citu
tās pašas mapes failu atskaņošana. Mapju maiņa
notiek automātiski, kad visi pašreizējās mapes
faili ir atskaņoti.
Meklēšana datu nesējā
Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšanas
funkcija skenē USB, disku un cietā diska dzini.
Skatiet plašāku informāciju par meklēšanas funkciju (45 lpp.).
USB atmiņa
Lai atvieglotu USB atmiņas kartes izmantošanu,
saglabājiet tajā tikai mūzikas failus. Sistēmai
vajag daudz vairāk laika, lai ielādētu atmiņas vidi,
kur ir informācija, kas atšķiras no saderīgiem
mūzikas failiem.
PIEZĪME
Sistēma atbalsta mobilos datu nesējus, kas ir
saderīgi ar USB 2.0 un FAT32 failu sistēmu.
MP3 atskaņotājs
Daudziem MP3 atskaņotājiem ir pašiem savas
datņu sistēmas, kuras audiosistēma neatbalsta.
Lai sistēmā varētu izmantot MP3 atskaņotāju, tas
jāiestata režīmā USB Removable device/Mass
Storage Device.
iPod®
PIEZĪME
PIEZĪME
Lietojot garāka modeļa USB zibatmiņu, ieteicams izmantot USB adaptera kabeli. Tas ir
tāpēc, lai novērstu USB ieejas un pievienotās
USB zibatmiņas mehānisku nolietošanos.
Sistēma atbalsta tikai iPod® audio failu atskaņošanu.
PIEZĪME
Tehniskās specifikācijas
Maksimālais failu skaits
15000
Maksimālais mapju skaits
1000
Maksimālais mapju līmeņu
skaits
8
Maksimālais atskaņošanas
sarakstu skaits
100
Maksimālais atskaņošanas
saraksta vienumu skaits
1000
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
Lai sāktu atskaņošanu, jāizmanto avots iPod®
(nevis USB).
Ja iPod® tiek izmantots kā skaņas avots,
automašīnas audio un multivides sistēma
izmanto izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga paša
iPod® atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
Saistītā informācija
•
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio
avotiem (52 lpp.)
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (49 lpp.)
•
Audio un multivide - izvēlnes pārskats
(82 lpp.)
51
AUDIO UN MULTIVIDE
Ārējā audio avota pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai
Atkarībā no faila struktūras un failu skaita, ielāde
var ieilgt.
Ārēju skaņas avotu, piem., iPod® vai MP3 atskaņotāju, var pievienot audiosistēmai, izmantojot
jebkuru viduskonsoles pieslēgvietu.
PIEZĪME
Sistēma atbalsta lielāko daļu iPod® modeļu,
kas izgatavoti 2005. gadā vai vēlāk.
PIEZĪME
Lai novērstu USB savienojuma bojājumus, tas
tiek izslēgts, ja USB savienojumā notiek īsslēgums vai ja pievienotā USB ierīce patērē
pārāk daudz jaudas (tā var notikt, ja pievienotā
ierīce neatbilst USB standartam). Nākamreiz
ieslēdzot aizdedzi, USB savienojums tiek
automātiski vēlreiz aktivēts, ja sistēmā nav
radusies kļūme.
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem
audio avotiem
Iestatiet ārējā audio avota (50 lpp.) skaļumu. Ja
skaļums ir pārāk liels vai mazs, tad skaņas kvalitāte var pasliktināties.
Ja AUX ieejai ir pievienots ārējs skaņas avots
(piem., MP3 atskaņotājs vai iPod®), tad pievienotā
skaņas avota skaļums var atšķirties no sistēmas
iekšējā skaļuma (piem., radio). Novērsiet to, regulējot ieejas skaļumu: AUX avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU, atlasiet AUX input un
pēc tam atlasiet skaļuma iestatījumu Standard
vai Boost.
PIEZĪME
Ja ārējā skaņas avota skaļums ir pārāk liels
vai mazs, tad skaņas kvalitāte var pasliktināties. Skaņas kvalitāte var pasliktināties arī tad,
ja atskaņotājs tiek uzlādēts laikā, kamēr audio
un multivides sistēma atrodas AUX režīmā.
Tādā gadījumā neuzlādējiet atskaņotāju,
izmantojot 12 V kontaktligzdu.
Ārēju skaņas avotu pievienošanas vietas.
Lai pievienotu skaņas avotu:
1.
Pievienojiet skaņas avotu kādai no pieslēgvietām viduskonsoles glabāšanas nodalījumā
(skatiet attēlu).
2.
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
MEDIA, pagrieziet TUNE līdz vēlamajam
audio avotam USB, iPod vai AUX un nospiediet OK/MENU.
Rādījumu ekrānā parādās teksts Reading USB,
kamēr sistēma ielādē failus no atmiņas vides.
52
Saistītā informācija
•
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB ieejai (50 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide — uzlabotie audio iestatījumi* (35 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Mediji Bluetooth®
PIEZĪME
Automobiļa mediju atskaņotājs ir aprīkots ar
Bluetooth® un var bezvadu režīmā atskaņot
audio failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs ar
Bluetooth® funkciju, piemēram, mobilajos tālruņos un PDA.
Bluetooth® mediju atskaņotājam jāatbalsta
audio/video tālvadības pults profils (AVRCP)
un uzlabotais audio klasificēšanas profils
(A2DP). Atskaņotājam jāizmanto AVRCP versija 1.3, A2DP 1.2. Pretējā gadījumā dažas no
funkcijām var nedarboties.
Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (54 lpp.).
Ne visi tirgū pieejamie ārējie mediju atskaņotāji ir pilnībā savietojami ar automobiļa mediju
atskaņotāja Bluetooth® funkciju. Volvo iesaka
sazināties ar autorizētu Volvo izplatītāju, lai
saņemtu informāciju par savietojamajiem tālruņiem un ārējiem multivides atskaņotājiem.
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam FAV.
Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši
nospiežot taustiņu FAV, skatiet Izlases (33 lpp.).
PIEZĪME
Atskaņošana un navigācija
Automobiļa mediju atskaņotājs var atskaņot
audio failus tikai, izmantojot Bluetooth® funkciju.
Navigāciju un skaņas regulēšanu var veikt ar
viduskonsoles taustiņiem vai vadības taustiņiem
uz stūres. Dažas ārējās ierīces ļauj mainīt ierakstus pašā ierīcē.
Ja automašīnai ir pievienots mobilais tālrunis, vairākas mobilā tālruņa funkcijas var vadīt no attāluma, skatiet Bluetooth® brīvroku tālrunis
(57 lpp.). Pārslēdzieties starp galvenajiem avotiem TEL un MEDIA, lai pārvaldītu katra avota
funkcijas.
Saistītā informācija
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (45 lpp.)
•
Izvēlnes pārskats − Media Bluetooth®
(87 lpp.)
Bluetooth® ierīces pievienošana un
atvienošana
Automašīna ir aprīkota ar Bluetooth® un var sazināties ar citām Bluetooth® ierīcēm bezvadu
režīmā pēc tam, kad ir reģistrēta un pievienota
(54 lpp.).
Var reģistrēt maksimāli 15 Bluetooth® ierīces.
Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai vienu reizi.
Pēc reģistrēšanas ierīcei vairs nav jābūt redzamai/meklējamai − jābūt aktivizētai tikai
Bluetooth® funkcijai.
Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, to ieslēdzot, tā
tiek pievienota automātiski. Avota parastajā skatā
ir redzams pievienotās ierīces nosaukums. Lai
pievienotu citu ierīci, nospiediet OK/MENU un
atlasiet mainīt ierīci, (56 lpp.).
Ja Bluetooth® ierīce atrodas ārpus automašīnas
uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski atvienota. Lai ierīci atvienotu manuāli, deaktivizējiet
ierīces funkciju Bluetooth. Ja vēlaties atcelt
Bluetooth® ierīces reģistrāciju automašīnā, atlasiet Bluetooth® ierīces atvienošana (57 lpp.).
Tādā gadījumā automašīna nemeklēs ierīci automātiski.
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth® ierīces.
un vienu multivides
Var pievienot vienu tālruni
ierīci
, starp kurām var pārslēgties (56 lpp.).
}}
53
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Bluetooth® ierīces reģistrēšana
Bluetooth®
Vienlaikus var pievienot divas
ierīces.
Var pievienot vienu tālruni un vienu multivides
ierīci, starp kurām var pārslēgties. Vienlaicīgi var
zvanīt pa tālruni un straumēt audio failus. Automašīnai var izveidot interneta pieslēgumu
(67 lpp.), izmantojot mobilā tālruņa interneta
savienojumu.
Tālrunis pievienots gan kā tālrunis, gan kā datu nesējs.
Saistītā informācija
•
•
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Mediji
Bluetooth®
(53 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
Ja vēl neatrodaties parastajā tālruņa skatā, viduskonsolē nospiediet TEL.
Var reģistrēt maksimāli 15 Bluetooth® ierīces.
Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai vienu reizi.
Pēc reģistrēšanas ierīcei vairs nav jābūt redzamai/meklējamai − jābūt aktivizētai tikai
Bluetooth® funkcijai.
PIEZĪME
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma,
iespējams, tālruņa reģistrācija tiek pārtraukta.
Tādā gadījumā atvienojiet tālruni, skatiet
Bluetooth® ierīces atvienošana (57 lpp.), un
pēc tam pievienojiet to atpakaļ.
Ārējo ierīci var pieslēgt dažādos veidos atkarībā
no tā, vai tā iepriekš jau ir bijusi pieslēgta. Turpmāk esošās savienojuma iespējas ir aprakstītas,
pieņemot, ka šī ir pirmā reize, kad ierīcei tiks
veikts savienojums (reģistrēšana), un ka nav pievienota neviena cita ierīce. Savienojuma opcijas
rāda tālruņa pievienošanu. Multivides ierīci
(53 lpp.) var pievienot tādā pašā veidā, bet jāsāk
no galvenā avota MEDIA skata.
54
Ierīces var pievienot divos veidos - vai nu meklējot
ārēju ierīci no automašīnas, vai meklējot automašīnu no ārējas ierīces. Ja kāda no opcijām nedarbojas, mēģiniet otru.
Tālruņa parastā skata piemērs.
1. alternatīva - ārējas ierīces meklēšana,
izmantojot automašīnas izvēļņu
sistēmu
1.
Padariet mobilo tālruni meklējamu/redzamu,
izmantojot Bluetooth®, skatiet ārējās ierīces
rokasgrāmatu vai www.volvocars.com.
AUDIO UN MULTIVIDE
2.
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet OK/
MENU un atlasiet Search new phone (multivides ierīcei Search new device).
> Tagad automašīna meklē pieejamās
Bluetooth® ierīces, un tas var aizņemt
apmēram vienu minūti.
3.
Sarakstā atlasiet Bluetooth® ierīci, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet OK/MENU.
4.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst ārējai ierīcei. Ja tā ir,
akceptējiet abās vietās.
5.
Akceptējiet vai noraidiet kontaktu un paziņojumu opcijas tālrunī.
> Tagad ārējā ierīce ir pievienota.
Ja pievienošana neizdevās, nospiediet taustiņu
EXIT un pievienojiet, kā aprakstīts 2. alternatīvā.
2. alternatīva - atrodiet automašīnu ar
ārējās ierīces Bluetooth® funkciju.
1.
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet OK/
MENU, atlasiet Make car discoverable un
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
2.
Meklējiet, izmantojot Bluetooth® ierīču ārējo
ierīci.
> Tagad ierīce meklē pieejamās Bluetooth®
ierīces, un tas var aizņemt apmēram vienu
minūti.
3.
Ārējās ierīces ekrānā atlasiet automašīnas
nosaukumu.
Automātiska Bluetooth® ierīces
pievienošana
4.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst ārējai ierīcei. Ja tā ir,
akceptējiet abās vietās.
5.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
> Tagad ārējā ierīce ir pievienota.
Ja viena vai vairākas Bluetooth® ierīces ir reģistrētas (54 lpp.) automašīnā, savienojums ar
pēdējo pievienoto ierīci tiek izveidots automātiski, tiklīdz automašīna tiek iedarbināta.
Kad ārējā ierīce ir pievienota, automašīnas rādījumu ekrānā tiek parādīts ārējās ierīces
Bluetooth® nosaukums, un šo ierīci var vadīt no
automašīnas.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)
Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, tā tiek pievienota automātiski. Ja pēdējā pievienotā ierīce nav
pieejama, sistēma mēģina pievienot ierīci, kas
bijusi pievienota iepriekš.
Lai pievienotu citu ierīci, nospiediet EXIT, atlasiet,
lai pievienotu jaunu ierīci (54 lpp.) vai izvēlētos
citu, jau reģistrētu ierīci (56 lpp.).
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)
55
AUDIO UN MULTIVIDE
Nomaiņa uz citu Bluetooth® ierīci
Ja automašīnā ir vairākas ierīces, varat nomainīt
pievienoto ierīci pret citu. Ierīcei jābūt reģistrētai
(54 lpp.) automašīnā.
Multivides ierīces maiņa
1.
Pārliecinieties, ka ir aktivizēts ārējās ierīces
Bluetooth® savienojums; skatiet ārējās ierīces rokasgrāmatu.
2.
Bluetooth® multivides avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Change
device.
> Automašīna meklē iepriekš pievienotās
ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu
ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to
Bluetooth® nosaukumiem.
3.
Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
> Notiek ārējās ierīces pievienošana.
Tālruņa maiņa
1.
2.
16
56
Pārliecinieties, ka ir aktivizēts ārējās ierīces
Bluetooth® savienojums; skatiet ārējās ierīces rokasgrāmatu.
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Change phone.
> Automašīna meklē iepriekš pievienotās
ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu
ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to
Bluetooth® nosaukumiem.
Tikai bezatslēgas vadība.
3.
Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
> Notiek ārējās ierīces pievienošana.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)
Bluetooth® ierīces atvienošana
Ja Bluetooth® ierīce atrodas ārpus automašīnas
uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski atvienota.
Kad mobilais tālrunis tiek atvienots, notiekošu
sarunu var turpināt, izmantojot tālrunī iebūvēto
mikrofonu un skaļruni.
Brīvroku funkcija tiek deaktivizēta, izslēdzot dzinēju un atverot durvis16.
Lai atceltu Bluetooth® ierīces reģistrāciju automašīnā, skatiet Bluetooth® ierīces atvienošana
(57 lpp.). Tādā gadījumā automašīna nemeklēs
ierīci automātiski.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth® (53 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth® ierīces atvienošana
Bluetooth® brīvroku tālrunis
Bluetooth®
Ar Bluetooth® aprīkotam mobilajam tālrunim var
veikt bezvadu pieslēgumu automašīnai.
ierīci var noņemt no automašīnas
(atcelt reģistrāciju). Tagad automašīna nemeklēs
ierīci automātiski.
Multivides ierīces atvienošana
Bluetooth® multivides avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Change
device Delete device.
Aktivizēšana
Īsi nospiežot TEL, tiek aktivizēts pēdējais pievienotais tālrunis. Ja tālrunis ir jau pievienots un TEL
ir nospiests, parādās saīšņu izvēlne ar bieži lietotajām tālruņa izvēlnes opcijām. Simbols
norāda, ka tālrunis ir pievienots.
Tālruņa atvienošana
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Change phone
Delete device.
Lai zvanītu
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth® (53 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
PIEZĪME
Tikai daļa mobilo tālruņu ir pilnībā saderīgi ar
brīvroku funkciju. Volvo iesaka vērsties pie
Volvo pilnvarota izplatītāja, lai saņemtu informāciju par saderīgajiem tālruņiem.
1.
Pārliecinieties, ka rādījumu ekrāna augšdaļā
simbols un brīvroku sistēmas
parādās
funkcijai ir iestatīts tālruņa režīms.
2.
Sastādiet vajadzīgo numuru vai parastajā
skatā pagrieziet TUNE pa labi, lai piekļūtu
tālruņu katalogam (60 lpp.), vai pa kreisi, lai
piekļūtu visiem zvanu reģistra (59 lpp.) zvaniem.
3.
Nospiediet OK/MENU, lai zvanītu zvanu
reģistrā saglabātam kontaktam vai numuram.
Tālruņa funkcijas, pārskats par vadību.
Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (54 lpp.).
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku
sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas mobilā tālruņa
funkcijas. Ja mobilais tālrunis ir pievienots automašīnai, to joprojām var darbināt ar tā taustiņiem.
Ja automašīnai ir pievienots mobilais tālrunis,
vienlaikus var arī straumēt audio failus no tālruņa
vai citas Bluetooth® pievienotas multivides ierīces, skatiet Mediji Bluetooth® (53 lpp.). Pārslēdzieties starp galvenajiem avotiem TEL un
MEDIA, lai pārvaldītu katra avota funkcijas.
Zvanu pārtrauc ar EXIT.
}}
57
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Īsziņu lasīšana17
PIEZĪME
Pievienotā mobilā tālruņa īsziņas tiek attēlotas arī
automašīnā.
Ja pievienotais tālrunis saņem īsziņu, ekrāna
.
augšdaļā parādās simbols
Lai automašīnā parādītu pievienota mobilā tālruņa īsziņas, mobilajā tālrunī jāapstiprina spoguļošana, kad tas ir pievienots. Atkarībā no
mobilā tālruņa to var aktivizēt šādi:
1.
Nospiediet TEL un pēc tam nospiediet OK/
MENU, lai piekļūtu Phone menu.
•
tālrunī parādās un tiek apstiprināts uznirstošs lauks vai paziņojums;
2.
Pagrieziet TUNE līdz Messages un nospiediet OK/MENU.
•
3.
Pagrieziet TUNE, līdz sasniedzat īsziņu, kuru
vēlaties izlasīt, un nospiediet OK/MENU.
> Īsziņa parādās ekrānā.
Bluetooth® automašīnas savienojuma tālruņa iestatījumos tiek apstiprināta dalīšanās ar informāciju;
4.
Nospiežot OK/MENU, varat piekļūt īsziņu
izvēlnei ar opcijām, lai, piemēram, ļautu sistēmai skaļi nolasīt īsziņu18, piezvanītu īsziņas
sūtītājam vai izdzēstu īsziņu.
Ja galvenais avots TEL jau ir aktīvs, ekrānā parādās uznirstošā izvēlne ar jaunajām īsziņām.
Nospiežot OK/MENU, tiek parādīta atlasītā
īsziņa, un sistēma vienlaikus to skaļi nolasa19.
Lasīšanu var pārtraukt, nospiežot EXIT.
Uznirstošās izvēlnes un paziņojuma skaņu var
izslēgt zem Phone menu Message
notifications.
17
18
19
58
Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Bluetooth® brīvroku tālrunis pārskats
Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēmas pārskats.
Dažos gadījumos mobilais tālrunis jāatvieno
un vēlreiz jāpievieno automašīnā, lai aktivizētu
spoguļošanu.
Saistītā informācija
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio iestatījumi (59 lpp.)
•
Izvēlnes pārskats − Bluetooth® brīvroku sistēma (88 lpp.)
Sistēmas pārskats
Mobilais tālrunis
Mikrofons
Stūres tastatūra
Viduskonsoles vadības panelis
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Zvanīšana un zvanu saņemšana
Tālruņa zvanu vadības funkcijas.
Ienākošie zvani
–
Tālruņa avota parastajā skatā pievienotā tālruņa
zvanu reģistru var skatīt, nospiežot OK/MENU un
pēc tam atlasot Call list.
Nospiediet OK/MENU, lai atbildētu uz ienākošu zvanu. Šī funkcija ir aktīva pat tad, ja
audiosistēmai ir ieslēgts režīms RADIO vai
MEDIA.
PIEZĪME
Noraidiet vai pārtrauciet, nospiežot EXIT.
Lai automašīnā parādītu pievienota mobilā tālruņa zvanu reģistru, mobilajā tālrunī jāapstiprina spoguļošana, kad tas ir pievienots. Atkarībā no mobilā tālruņa to var aktivizēt šādi:
Izsaukt izvēlni
•
Notiekoša zvana laikā vienreiz nospiežot
OK/MENU tālruņa avota parastajā skatā, var piekļūt šādām funkcijām:
tālrunī parādās un tiek apstiprināts uznirstošs lauks vai paziņojums;
•
Bluetooth® automašīnas savienojuma tālruņa iestatījumos tiek apstiprināta dalīšanās ar informāciju;
• Mobile phone - zvans tiek pārcelts no brīvroku sistēmas uz mobilo tālruni. Dažiem
mobilajiem tālruņiem savienojums tiek pārtraukts. Tas ir normāli. Brīvroku sistēma vaicās, vai vēlaties atjaunot savienojumu.
• Mute microphone - audiosistēmas mikrofons ir izslēgts.
• Dial number - iespēja piezvanīt trešajai
pusei, izmantojot ciparu taustiņus (pašreizējam zvanam tiek iestatīts gaidīšanas režīms).
Zvanu reģistrs
Zvanu reģistrs tiek nokopēts brīvroku funkcijā
katrā jaunas pievienošanās reizē un tad tiek
atjaunots savienojuma laikā. Tālruņa avota parastajā skatā pagrieziet TUNE pa kreisi, lai skatītu
zvanu reģistru.
Dažos gadījumos mobilais tālrunis jāatvieno
un vēlreiz jāpievieno automašīnā, lai aktivizētu
spoguļošanu.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis
(65 lpp.)
•
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio
iestatījumi
Var regulēt zvana skaļumu, audiosistēmas skaļumu un zvana signāla skaļumu.
Zvana skaļums
Tālruņa zvanu skaļumu var mainīt tikai zvana laikā.
Izmantojiet stūres vadības tastatūru vai pagrieziet
VOL slēdzi.
Audio sistēmas skaļums
Ja vien pašlaik nenotiek telefona saruna, audiosistēmas skaļumu var regulēt kā parasti, pagriežot
VOL.
Ja ienākoša zvana laikā ir ieslēgts skaņas avots,
tas tiek automātiski apklusināts.
Zvana signāla skaļums
Zvana signāla skaļumu var mainīt, nospiežot taustiņu SOUND, pagriežot TUNE līdz Ringtone
volume, un nospiežot OK/MENU. Noregulējiet
zvana signāla skaļumu, pagriežot TUNE, un
saglabājiet iestatījumu, nospiežot OK/MENU.
Zvana signāli
Brīvroku funkcijas iebūvēto zvana signālu izmanto
ienākošajiem zvaniem.
Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio iestatījumi (59 lpp.)
Phone book (60 lpp.)
}}
59
AUDIO UN MULTIVIDE
||
PIEZĪME
Dažiem mobilajiem tālruņiem netiek izslēgts
pievienotā mobilā tālruņa zvana signāls, un tas
tiek izmantots vienlaicīgi ar brīvroku sistēmas
iebūvēto signālu.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
Phone book
Automašīnas tālruņu katalogs ir identisks mobilā
tālruņa katalogam, un tas tiek rādīts tikai tad, kad
ir pievienots mobilais tālrunis.
Lai lietotu tālruņa režīmu, rādījumu ekrāna augšsimbolam un brīvroku sistēdaļā jāparādās
mas funkcijai jābūt iestatītam tālruņa režīmam.
Ja tālruņa grāmatā ir informācija par izsaucamajiem abonentiem, tad tā parādās rādījumu ekrānā.
PIEZĪME
Lai automašīnā parādītu pievienota mobilā tālruņa tālruņu katalogu, mobilajā tālrunī jāapstiprina spoguļošana, kad tas ir pievienots.
Atkarībā no mobilā tālruņa to var aktivizēt
šādi:
Tālruņa avota parastajā skatā pagrieziet TUNE
pa labi, lai skatītu kontaktu sarakstu.
Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos un OK/MENU, lai
zvanītu.
Zem kontakta vārda ir norādīts pēc noklusējuma
izvēlēts tālruņa numurs. Ja pa labi no kontakta
parādās simbols ▼, tas nozīmē, ka šim kontaktam
ir saglabāti vairāki tālruņa numuri. Nospiediet
OK/MENU, lai parādītu numurus. Mainīt numuru
un sastādīt citu, nevis pēc noklusējuma izvēlēto
numuru var pagriežot TUNE. Nospiediet OK/
MENU, lai izsauktu.
•
tālrunī parādās un tiek apstiprināts uznirstošs lauks vai paziņojums;
•
Kontaktu sarakstā var meklēt, izmantojot viduskonsoles tastatūru, lai atzīmētu kontakta vārda
sākumu. Informāciju par taustiņu funkcijām skatiet Tālruņu katalogs - kontaktu meklēšana
(61 lpp.).
Bluetooth® automašīnas savienojuma tālruņa iestatījumos tiek apstiprināta dalīšanās ar informāciju;
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
Dažos gadījumos mobilais tālrunis jāatvieno
un vēlreiz jāpievieno automašīnā, lai aktivizētu
spoguļošanu.
Saistītā informācija
60
Tālruņu katalogs - ātrā kontaktu
meklēšana
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
Saistītā informācija
AUDIO UN MULTIVIDE
Tālruņu katalogs - kontaktu
meklēšana
2.
Turpiniet ar nākamo burtu. Meklēšanas rezultāts parādās tālruņa grāmatā (3).
Kontaktu meklēšana tālruņu katalogā (60 lpp.).
3.
Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem
vai speciālajām rakstzīmēm vai dotos uz tālruņa grāmatu, pagrieziet TUNE līdz kādai no
opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk)
ievadīšanas režīma mainīšanas sarakstā (2)
un nospiediet OK/MENU.
Meklēšana, izmantojot ritentiņu.
123/ABC
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
MORE
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU.
=>
Ļauj doties uz tālruņa grāmatu
(3). Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos
kontaktu, un nospiediet OK/
MENU, lai aplūkotu saglabātos
numurus un citu informāciju.
Rakstzīmju saraksts
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk)
Phone book
First
name/
Last
name
Lai meklētu kontaktu, tālruņa avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Contacts.
1.
20
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam un
nospiediet OK/MENU. Var izmantot arī
viduskonsoles vadības paneļa ciparu un burtu
taustiņus.
Maina tālruņa kataloga kārtošanas secību.
Īss piespiediens uz EXIT (IZIET) izdzēsīs ievadīto
simbolu. Ilgāk piespiežot EXIT izdzēsīs ievadītos
simbolus.
Katra taustiņa rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
Ciparu tastatūra.
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
Ja, piemēram, ir nospiests 9, zem taustiņiem tiek
parādīta josla ar visām rakstzīmēm20, piemēram,
W, x, y, z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors
pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
Apturiet kursoru uz vēlamās rakstzīmes, lai to
atlasītu - ievadīšanas rindiņā tiek parādīta
rakstzīme.
•
Dzēšana/maiņa, izmantojot EXIT.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
}}
61
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
Balss atpazīšana
Balss atpazīšana ļauj vadītājam ar balsi aktivizēt
noteiktas funkcijas multivides sistēmā, radio,
Bluetooth® pievienotā mobilajā tālrunī vai Volvo
navigācijas sistēmā*.
Balss atpazīšanas funkcijas darba
sākšana
Balss komandas ļauj vadītājam koncentrēties uz
braukšanu un pievērst uzmanību ceļam un satiksmes situācijai.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Stūres tastatūra.
Balss atpazīšanas sistēma ļauj vadītājam ar balsi
aktivizēt noteiktas multivides sistēmas, radio,
Bluetooth® pievienota mobilā tālruņa vai Volvo
navigācijas sistēmas* funkcijas, vienlaikus turot
rokas uz stūres. Balss atpazīšanas vadība notiek
dialoga formā ar lietotāja izrunātām komandām
un sistēmas izrunātām atbildēm. Balss atpazīšanas sistēma izmanto to pašu mikrofonu, kuru lieto
Bluetooth® brīvroku sistēma (skatiet Bluetooth®
brīvroku tālrunis - pārskats (58 lpp.)), un balss
atpazīšanas sistēmas atbildes tiek atskaņotas
caur automašīnas skaļruņiem.
62
Balss atpazīšanas taustiņš
•
Nospiediet balss atpazīšanas taustiņu (1), lai
aktivētu sistēmu un sāktu dialogu, izmantojot
balss komandas. Sistēma parādīs bieži lietotās komandas viduskonsoles rādījumu
ekrānā.
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, paturiet prātā:
•
Lai sniegtu komandu - runājiet pēc signāla
normālā balsī, normālā ātrumā.
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā laikā
sistēma nesaprot komandas).
•
Novērsiet fona troksni pasažieru salonā, aizverot visas durvis, logus un jumta lūku*.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
PIEZĪME
Ja vadītājs nezina, kuru komandu lietot, viņš
var sacīt: "Palīdzība", un sistēma reaģēs, piedāvājot vairākas atšķirīgas komandas, ko var
lietot pašreizējā situācijā.
Balss atpazīšanas valodas opcijas
Mobilā tālruņa balss atpazīšanas (62 lpp.) iespējamās valodas var atlasīt izvēļņu sistēmā MY
CAR.
Balss atpazīšanas palīdzības
funkcijas
Palīdzības funkcijas palīdz iepazīt balss atpazīšanas sistēmu (62 lpp.) un apmācīt sistēmu atpazīt
jūsu balsi un akcentu.
Balss atpazīšanu var deaktivizēt:
•
•
•
Balss norādes: Funkcija, kas palīdz iepazīties ar sistēmu un komandu sniegšanas procedūru.
•
Balss treniņš: Funkcija, kas ļauj balss atpazīšanas sistēmai iepazīt jūsu balsi un
akcentu. Šī funkcija ļauj veikt balss treniņu
vienam lietotāja profilam.
•
īsas instrukcijas: Funkcija, kas nolasa īsas
instrukcijas par to, kā darbojas sistēma.
sakot "Atcelt"
Nospiediet EXIT vai kādu citu galvenā
skaņas avota taustiņu (piemēram,
MEDIA).
Skaļums
Balss atpazīšanas sistēmas skaļumu var regulēt
ar viduskonsoles taustiņu VOL sistēmas runas
laikā.
Mobilā tālruņa pievienošana
Lai varētu izmantot balss komandas mobilajam
tālrunim, tam ir jābūt reģistrētam un pieslēgtam,
izmantojot Bluetooth® brīvroku sistēmu. Ja tiek
sniegta tālruņa komanda, bet neviens mobilais
tālrunis nav pievienots, sistēma par to informē.
Informāciju par mobilā tālruņa reģistrēšanu un
pievienošanu skatiet Bluetooth® ierīces reģistrēšana (54 lpp.).
Valodu saraksts.
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas ar
. Valodas maiņu var veikt izvēļņu sisikonu tēmā MY CAR (14 lpp.).
PIEZĪME
Balss atpazīšanas valodu nevar nomainīt,
nemainot visas izvēļņu sistēmas valodu.
PIEZĪME
Balss atpazīšanas instrukcijas var klausīties
un balss treniņu var veikt tikai tad, ja automašīna ir novietota stāvēšanai.
Balss norādes
Instrukcijas var palaist, MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam
atlasot Settings Voice control settings
Tutorial.
Instrukcijas ir sadalītas 3 nodarbībās, kas kopā
aizņem apmēram 5 minūtes. Sistēma sāk ar
pirmo nodarbību. Lai izlaistu kādu nodarbību un
}}
63
AUDIO UN MULTIVIDE
||
pārietu pie nākamās, nospiediet
. Uz iepriek.
šējo nodarbību var doties, nospiežot
Instrukciju klausīšanos var beigt, nospiežot EXIT.
Balss pielāgošana
Balss atpazīšana − iestatījumi
Balss atpazīšana − balss komandas
Balss atpazīšanas sistēmai (62 lpp.) var veikt
vairākus iestatījumus.
Balss vadību (62 lpp.) var izmantot noteiktām
multivides sistēmas funkcijām un Bluetooth® pievienotiem tālruņiem, izmantojot iepriekš izveidotas balss komandas.
•
Sistēma parāda vairākas frāzes, ko var izrunāt.
Balss pielāgošanu var palaist, MY CAR parastajā
skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Settings Voice control settings Speaker
adaptation.
Kad balss pielāgošana ir pabeigta, atcerieties
atlasīt profilu (64 lpp.) Trained user zem User
setting.
•
Ņemiet vērā, ka, atlasot citu balss atpazīšanas
valodas opciju (63 lpp.), jāveic jauna balss apmācība.
Īsas instrukcijas
Sistēma nolasa īsas balss atpazīšanas instrukcijas. Instrukcijas var palaist, nospiežot balss atpazīšanas taustiņu (62 lpp.) un sakot: "Īsas
instrukcijas".
•
Lietotāja iestatījums - balss profilu var iestatīt, MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā
nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Settings Voice control settings User
setting. Izvēlieties Default vai Trained user.
Trained user var atlasīt tikai tādā gadījumā,
ja ir veikts balss treniņš (63 lpp.).
Sintētiskās balss ātrums - sistēmas dinamiskās (nevis iepriekš ierakstītās) balss lasīšanas ātrumu var mainīt, MY CAR parastajā
skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot Settings Voice control settings
Read out speed. Izvēlieties starp Fast,
Medium un Slow.
Balss atpazīšanas skaļums − sistēmas
balss skaļumu var mainīt, nospiežot taustiņu
SOUND, pagriežot TUNE līdz Voice control
volume un nospiežot OK/MENU. Noregulējiet balss skaļumu, pagriežot TUNE, un saglabājiet iestatījumu, nospiežot OK/MENU.
Vadītājs sāk dialogu ar balss komandām, nospiežot balss atpazīšanas taustiņu (62 lpp.).
Kad dialogs ir sākts, rādījumu ekrānā parādās
bieži izmantotās komandas.
Kad vadītājs ir iepazinies ar sistēmu, var paātrināt
komandu dialoga tempu un izlaist sistēmas lūgumus, īsi nospiežot balss atpazīšanas taustiņu.
Komandas var sniegt dažādos veidos
Komandu audio ieraksta meklēšanai multivides
atskaņotājā var sniegt vairākos etapos vai kā īsu
komandu:
•
Sakiet: "Media search", sagaidiet, līdz sistēma atbild, un pēc tam sakiet, piemēram :
"Track".
vai
•
Secīgi sakiet: "Search for a track".
Saistītā informācija
64
•
Balss atpazīšana − ātrās komandas
(65 lpp.)
•
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis
(65 lpp.)
•
•
Balss atpazīšana − radio (66 lpp.)
Balss atpazīšana − multivide (66 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Balss atpazīšana − ātrās komandas
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis
Mobilā tālruņa Balss atpazīšanas (62 lpp.)
vadību var veikt, izmantojot vairākas iepriekš iestatītas ātrās komandas.
Balss vadība (62 lpp.) Bluetooth® pievienotam
tālrunim, lai, piemēram, piezvanītu kontaktam vai
sastādītu numuru.
Multivides sistēmas un tālruņa ātrās komandas
var atrast MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā,
nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Settings Voice control settings
Command list Global commands, Phone
commands, Media commands, Radio
commands un Navigation commands*.
Tālāk redzamie dialogi ir tikai piemēri; sistēmas
atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.
Katras komandas palīdzības teksts paskaidro, vai
komandu var lietot visos avotos vai tikai vienā
avotā.
(izdzēš visus nosaukto tālruņa numuru). Sakot:
"Repeat", sistēma nolasīs visu nosaukto numuru.
Zvanīšana kontaktam
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj zvanīt tālruņu katalogā esošam kontaktam.
1.
Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Zvanīt
kontaktam".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet vārdu".
2.
Nosauciet kontakta vārdu.
> Ja tiek atrasts tikai viens kontakts, sistēma zvana šim kontaktam. Ja tiek atrasti
vairāki kontakti, sistēma turpina sniegt
norādījumus par pareizā kontakta atrašanu.
Numura sastādīšana
Sistēma saprot ciparus no 0 (nulles) līdz 9
(deviņi). Šos ciparus var nosaukt atsevišķi, pa grupām vai visu numuru uzreiz. Sistēma nesaprot
skaitļus, kas lielāki par 9 (deviņi), piemēram,
nevar lietot 10 (desmit) vai 11 (vienpadsmit).
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj
sastādīt numuru.
1.
Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Sastādiet
numuru".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet
numuru".
Ja vienam kontaktam tālruņu katalogā ir ievadīti
vairāki numuri, pēc vārda var sacīt, piemēram:
"Mobile" vai "Work", lai palīdzētu sistēmai.
2.
Sāciet nosaukt tālruņa numura ciparus (kā
atsevišķas vienības, t.i., "Seši, astoņi,
septiņi" u.c.).
> Pauzes laikā sistēma atkārtos pēdējo
nosaukto ciparu grupu.
Papildu mobilā tālruņa balss atpazīšanas vadības
komandas var skatīt, MY CAR (14 lpp.) parastajā
skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Settings Voice control settings
Command list Phone commands.
3.
Turpiniet nosaukt ciparus. Kad ir nosaukts
viss numurs, sakiet: "Labi".
> Sistēma sastāda numuru.
Saistītā informācija
Vairāk komandu
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
Numuru var mainīt, sakot: "Correct" (izdzēš
pēdējo nosaukto ciparu grupu) vai "Erase"
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
65
AUDIO UN MULTIVIDE
Balss atpazīšana − radio
Vairāk komandu
Balss atpazīšana − multivide
Balss vadība (62 lpp.) radio, lai, piemēram, mainītu radiostaciju.
Papildu radio balss atpazīšanas vadības komandas var skatīt, MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā
nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Settings Voice control settings
Command list Radio commands.
Balss vadība (62 lpp.) ir multivides sistēma, kas
ļauj, piemēram, mainīt avotu vai skaņu ierakstu.
Tālāk redzamie dialogi ir tikai piemēri; sistēmas
atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.
Radiostacijas maiņa
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj mainīt radiostaciju.
1.
2.
Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Atlasīt
radiostaciju".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet
radiostacijas nosaukumu".
Nosauciet radiostacijas nosaukumu.
> Sistēma ieslēdz radiostacijas pārraidi.
Frekvences maiņa
Sistēma saprot skaitļus no 87,5 (astoņdesmit
septiņi komats pieci) līdz 108,0 (simtu astoņi
komats nulle).
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj mainīt radio frekvenci.
66
1.
Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Frekvence".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet
frekvenci".
2.
Nosauciet frekvenci no 87,5 līdz 108,0
megaherciem.
> Sistēma noregulē radio frekvenci.
Saistītā informācija
•
Radio (36 lpp.)
Tālāk redzamie dialogi ir tikai piemēri; sistēmas
atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.
Avota maiņa
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj mainīt multivides avotu.
–
Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Disc".
> Sistēma ieslēdz CD/DVD atskaņotāju.
Citiem avotiem var piekļūt, sakot, piemēram:
"Bluetooth", "TV" vai "USB". Avotus var mainīt
atkarībā no tā, kas tobrīd ir pievienots un tā, vai
avotā ir ievietota atskaņojama multivides ierīce. Ja
multivides avots nav pieejams, sistēma paskaidro,
kādēļ.
Skaņu ieraksta maiņa
Sistēma saprot skaitļus no 0 (nulle) līdz 99
(deviņdesmit deviņi). Sistēma nesaprot skaitļus,
kas pārsniedz 99 (deviņdesmit deviņi), piemēram,
100 (simts) vai 101 (simtu viens).
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj mainīt skaņu ierakstu.
1.
Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Atlasīt skaņu
ierakstu".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet skaņu
ieraksta numuru".
AUDIO UN MULTIVIDE
2.
Nosauciet skaņu ieraksta numuru (kā vienu
skaitli, piemēram, "Divdesmit trīs", nevis
"Divi, trīs").
> Sistēma maina aktīvā multivides avota
skaņu ieraksta numuru.
automašīna ar interneta pieslēgumu
Izveidojot automašīnā interneta pieslēgumu, var
lietot, piemēram, navigācijas pakalpojumus,
tīmekļa radio un mūzikas pakalpojumus, izmantojot aplikācijas (72 lpp.) un automašīnas iebūvēto tīmekļa pārlūku (73 lpp.).
Multivides meklēšana
Turpmākais dialogs ar bass komandām ļauj
meklēt multividi.
1.
2.
Vairāk komandu
Papildu multivides sistēmas balss atpazīšanas
vadības komandas var skatīt, MY CAR (14 lpp.)
parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam
atlasot Settings Voice control settings
Command list Media commands.
Saistītā informācija
•
Mediju atskaņotājs (43 lpp.)
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Media
search".
> Sistēma parāda sanumurētu iespējamo
meklēšanas kategoriju sarakstu un atbild,
sakot: "Atlasiet līnijas numuru vai
nosauciet multivides meklēšanas
kategoriju".
Nosauciet līnijas numuru vai meklēšanas
kategoriju.
> Sistēma sniedz turpmākus norādījumus
par vēlamās multivides atrašanu.
Mobilajam tālrunim un tīkla operatoram jāatbalsta
dalīšanās ar interneta pieslēgumu, un abonēšanas pakalpojumam jāietver datu plūsma.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Pamata informāciju par vadību skatiet Sistēmas
pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.).
Interneta pieslēguma izveidošana
automašīnā
Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums,
var lietot papildu programmas (aplikācijas). Pieejamās aplikācijas var atšķirties, bet aplikāciju tipi
ietver, piemēram, navigācijas pakalpojumus,
sociālos tīklus, interneta radio un mūzikas pakalpojumus. Automašīnai ir vienkāršs tīmekļa pārlūks, kas ļauj meklēt informāciju internetā un to
parādīt.
Ja interneta pieslēgums ir izveidots, izmantojot
mobilo tālruni, var lietot arī citas mobilā tālruņa
funkcijas, piemēram, lasīt īsziņas un zvanīt, skatiet
Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.).
Interneta savienojuma iestatījumi.
}}
67
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Interneta savienojuma noklusējuma iestatījums ir
nepieslēgties internetam. Kad ir atlasīta savienojuma izveides opcija, tā tiks saglabāta un automašīna automātiski veidos savienojumu, kad būs
pieejams tīkla pārklājums. Lai mainītu interneta
savienojuma izveides metodi, izvēlieties citu savienojuma opciju. Lai automātiski neveidotu savienojumu ar internetu, izvēlieties atcelt tīkla savienojumu.
Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota parasto
skatu. Pēc tam nospiediet OK/MENU un
atlasiet Settings Internet settings
Connect through Bluetooth.
> Tagad automašīnā ir izveidots savienojums.
2.
Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota parasto
skatu. Pēc tam nospiediet OK/MENU un
atlasiet Settings Internet settings
Connect through Wi-Fi.
> Tiek sākta pieejamo Wi-Fi tīklu meklēšana.
Turpmāk automašīna veiks automātisku pieslēgumu pieejamajam tīklam, izmantojot Bluetooth®.
3.
Atlasiet tīklu.
Atlasiet savienojuma izveides opciju: Bluetooth®,
Wi-Fi vai automašīnas modemu*:
4.
Izvēlieties Connect.
Ekrāna simbols (32 lpp.) rāda pašreizējo savienojuma statusu.
5.
Automašīnas modems*21
Ja interneta savienojums tiek izveidots, izmantojot
automašīnas modemu, Volvo On Call pakalpojumi
izmantos šo savienojumu.
Lai atceltu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu Tīkla
savienojuma atcelšana.
Ievadiet tīkla paroli.
> Tagad automašīna mēģina izveidot savienojumu ar tīklu.
Lai veiktu pieslēgumu, izmantojot automašīnas
modemu, skatiet Automašīnas modems*
(70 lpp.).
3.
Automašīna var atcerēties maksimāli 10
Bluetooth® tīklus. Ja tiek pievienots vēl viens tīkls,
visvecākais tīkls un tā parole tiek izdzēsti no
atmiņā saglabāto tīklu saraksta.
Wi-Fi
Bluetooth®
1. Mobilais tālrunis vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (54 lpp.).
2.
21
68
Aktivizējiet mobilajā tālrunī dalīšanos ar interneta pieslēgumu (pārnēsājams/personīgs
piekļuves punkts).
Turpmāk automašīna veiks automātisku pieslēgumu pieejamajam tīklam, izmantojot Wi-Fi.
Ņemiet vērā, ka pēc atvienošanas no automašīnas, piemēram, pēc izkāpšanas no tās, daži tālruņi
izslēdz piesaistes funkciju, līdz tie tiek atkal
izmantoti. Tādēļ, nākamreiz izmantojot tālruņa piesaistes funkciju, tā jāaktivizē atkārtoti.
Ekrāna simbols (32 lpp.) rāda pašreizējo savienojuma statusu.
Lai atceltu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu Tīkla
savienojuma atcelšana.
1.
Aktivizējiet mobilajā tālrunī dalīšanos ar interneta pieslēgumu (pārnēsājams/personīgs
piekļuves punkts).
Automašīna var atcerēties maksimāli 10 Wi-Fi
tīklus. Ja tiek pievienots vēl viens tīkls, visvecākais
tīkls un tā parole tiek izdzēsti no atmiņā saglabāto
tīklu saraksta.
Tikai automašīnām ar Volvo On Call
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Saglabātā Wi-Fi tīkla noņemšana
1.
Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota parasto
skatu.
2.
Pēc tam nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Internet settings.
3.
Izvēlieties Wi-Fi.
> Tiek parādīts pieejamo tīklu saraksts.
4.
Atlasiet tīklu, kuru vēlaties noņemt.
5.
Izvēlieties Forget.
> Automašīna vairs neveidos savienojumu ar
šo tīklu automātiski.
Visu tīklu noņemšana
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi. Lūdzu, ņemiet
vērā, ka visiem lietotāja datiem un visiem sistēmas iestatījumiem tiks atjaunotas sākotnējās rūpnīcas vērtības.
Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, viduskonsolē
nospiediet MY CAR, pēc tam − OK/MENU un
atlasiet Settings Reset to factory settings.
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
•
•
•
Frekvence − 2.4 GHz.
Standarti − 802,11 b/g/n.
Drošības tips − WPA2-AES-CCMP.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Tīkla savienojuma atcelšana
No mobilā tālruņa uz tīklu
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts tīkla
pārklājums var būt, piemēram, tuneļos, aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar jūsu tīkla
operatoru.
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Internet settings Connect through
None. Automašīna neveidos interneta pieslēgumu.
Saistītā informācija
•
•
Ekrānā redzamie simboli (32 lpp.)
Īpašnieka maiņa (10 lpp.)
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā
izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt saistīta ar lielu
datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums
un spēcīgs signāls.
No mobilā tālruņa uz automašīnu
Savienojuma ātrums var atšķirties atkarībā no
mobilā tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Lai
palielinātu signāla stiprumu, pārvietojiet mobilo
tālruni tuvāk automašīnas audio un multivides sistēmai. Nodrošiniet, lai starp tām neatrastos nekas,
kas var izraisīt traucējumus.
69
AUDIO UN MULTIVIDE
Automašīnas modems*22
PIEZĪME
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt arī, izmantojot Wi-Fi.
Lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad automašīna tiek iedarbināta, ieteicams izslēgt PIN
koda bloķēšanas funkciju. Nospiediet
MY CAR, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc
tam nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Internet settings Car
modem. Noņemiet izvēles rūtiņas Lock SIM
card atzīmi.
Interneta pieslēgums
PIEZĪME
SIM kartes turētājs cimdu nodalījumā.
1.
Ievietojiet savu SIM karti cimdu nodalījumā
esošajā turētājā.
2.
Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota parasto
skatu. Pēc tam nospiediet OK/MENU un
atlasiet Settings Internet settings
Car modem.
3.
22
70
Ievadiet SIM kartes PIN kodu.
> Automašīnā tiek izveidots interneta pieslēgums, un var lietot interneta funkcijas,
skatiet automašīna ar interneta pieslēgumu (67 lpp.).
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Lai deaktivizētu interneta pieslēgumu, nospiediet
MY CAR, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam
nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Internet settings None.
Tikai automašīnām ar Volvo On Call.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Dalīšanās ar Wi-Fi piekļuves punktu
2.
Aktivizējiet automašīnas Wi-Fi piekļuves
punktu, atzīmējot izvēles rūtiņu.
> Tagad ārējās ierīces var pievienoties automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam.
Lai deaktivizētu dalīšanos ar interneta pieslēgumu, izdzēsiet rūtiņas atzīmi.
PIEZĪME
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties
maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Ja automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums,
izmantojot automašīnas modemu, varat dalīties
interneta pieslēgumā (Wi-Fi), lai arī citas ierīces
varētu lietot automašīnas modemu.
Tīkla operatoram (SIM kartei) jāatbalsta dalīšanās
ar interneta pieslēgumu (dalīšanās ar interneta
pieslēgumu).
1.
Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota parasto
skatu. Pēc tam nospiediet OK/MENU un
atlasiet Settings Internet settings
Car Wi-Fi hotspot
Ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un
paroli. Nosaukumam jāsastāv no 6-32 rakstzīmēm, un parolei − no 10-63 rakstzīmēm.
Vēlāk nosaukumu un paroli var mainīt.
Automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam var pievienot līdz 8 ierīcēm. Pievienoto ierīču skaitu var
redzēt, nospiežot MY CAR, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet OK/MENU un
atlasiet Settings Internet settings.
Automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam pievienoto ierīču
skaits.
Lai skatītu, kuras ierīces ir pievienotas automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam, nospiediet
MY CAR, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam
nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Internet settings Car Wi-Fi hotspot.
Wi-Fi piekļuves punkta tehnoloģija un drošība
2,4 GHz frekvenci izmanto Wi-Fi piekļuves punktam. Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
•
•
•
•
Frekvence − 2,4 GHz.
Standarti − 802,11 b/g/n.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas modema antena ir uzstādīta uz
automašīnas jumta.
}}
71
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
Aplikācijas
Skatiet automašīna ar interneta pieslēgumu
(67 lpp.).
Aplikācijas ir aplikācijas, ko var lietot, ja automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums. Lietotņu
tipi var būt, piemēram, navigācijas pakalpojumi,
sociālie tīkli, interneta radio un mūzikas pakalpojumi.
Saistītā informācija
•
•
automašīna ar interneta pieslēgumu (67 lpp.)
Ekrānā redzamie simboli (32 lpp.)
Pamata informāciju par lietošanu un navigāciju
skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija
(28 lpp.).
Lai lietotu aplikācijas, automašīnai vispirms jāizveido interneta pieslēgums (67 lpp.).
Kad automašīnai ir izveidots interneta pieslēgums, ekrāna augšējā labās puses stūrī ir
redzams simbols (32 lpp.). Ja interneta savienojums nav pieejams, ekrānā parādās attiecīgs paziņojums.
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
23
72
Pieejamās aplikācijas var laika gaitā mainīties, un tās atšķiras atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Viduskonsolē nospiediet
un atlasiet Apps, lai
parādītu pieejamās lietotnes23. Atlasiet aplikāciju
sarakstā un palaidiet, nospiežot OK/MENU.
Aplikācijas tiek lejupielādētas automašīnā no
interneta un tiek palaistas no automašīnas. Aplikācijas tiek ielādētas (atjauninātas) ikreiz, kad tās
palaižat − tas nozīmē, ka interneta pieslēgums ir
nepieciešams ikreiz, kad lietojat aplikāciju.
Lietotnes kopīgo automašīnas
atrašanās vietas informāciju
Dažām aplikācijām ir nepieciešama atrašanās vietas informācija. Lai noteiktu automašīnas atrašanās vietu, lietotnes izmanto GNSS (globālo navigācijas satelītu sistēmu) — tas nozīmē, ka automašīnas atrašanās vieta var tikt nosūtīta arī Volvo
pakalpojumu sniedzējiem. Šie pakalpojumu sniedzēji strādā Volvo labā un drīkst apstrādāt atraša-
AUDIO UN MULTIVIDE
nās vietas informāciju tikai tādā mērā, cik tas
nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu.
Visiem apakšuzņēmējiem ir saistoši līgumi, kas
nosaka konfidencialitātes ievērošanu un atrašanās vietas informācijas apstrādi atbilstoši spēkā
esošajām likumdošanas normām.
Taču mēs nevaram garantēt, ka ieteiktā vadība
vienmēr būs uzticama, jo var rasties situācijas, kas
ir ārpus sistēmas kompetences, piemēram, pēkšņas laika apstākļu izmaiņas.
Pieteikšanās
Ievērojiet turpmāko.
•
•
•
•
Dažām aplikācijām var būt nepieciešama
reģistrēšanās pie aplikācijas/pakalpojuma
sniedzēja. Kad aplikācija tiek palaista, jūs tiekat informēts par nepieciešamību pieteikties.
Lai reģistrētos, ievērojiet ekrānā sniegtās
instrukcijas, vai izmantojiet esošu kontu, lai
tajā pieteiktos.
Dažām aplikācijām/pakalpojumiem ir nepieciešama pieteikšanās ar personīgo Volvo ID.
Reģistrējieties vai izmantojiet esošu kontu un
saņemiet piekļuvi pakalpojumiem, piemēram,
adreses sūtīšanai no kartes pakalpojuma
internetā tieši uz navigācijas lietotni vai Volvo
navigācijas sistēmu*24. Plašāku informāciju
un informāciju par konta izveidi skatiet Volvo
ID (11 lpp.).
Navigācijas pakalpojumi
Navigācijas pakalpojumi sniedz ceļu informāciju,
kas ļauj sasniegt iepriekš iestatītu galamērķi.
24
•
Automašīnai ir iebūvēts tīmekļa pārlūks, kas ļauj
meklēt informāciju internetā un to parādīt.
Pamata informāciju par vadību skatiet Sistēmas
pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.).
BRĪDINĀJUMS
Dažām aplikācijām/pakalpojumiem ir nepieciešama pieteikšanās. Ir divi veidi:
Tīmekļa pārlūks25
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa un
koncentrējieties tikai uz braukšanu.
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes noteikumus un brauciet saprātīgi.
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos
daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Tīmekļa pārlūks ir vienkāršs, un tas atbalsta teksta un attēlu standartu HTML 4. Tīmekļa pārlūks
neatbalsta kustīgus attēlus, video un audio. Nevar
lejupielādēt un saglabāt failus.
Lai lietotu tīmekļa pārlūku, automašīnai vispirms
jāizveido interneta pieslēgums (67 lpp.).
PIEZĪME
PIEZĪME
Var atjaunināt uz Sensus Navigation, kas ietver vairāk funkciju un kartes datu jauninājumu.
Sazinieties ar izplatītāju.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Saistītā informācija
•
•
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
Ekrānā redzamie simboli (32 lpp.)
Īpašnieka maiņa (10 lpp.)
PIEZĪME
Tīmekļa pārlūks nav pieejams braukšanas
laikā.
Nospiediet viduskonsoles savienojuma taustiņu
un atlasiet Tīmekļa pārlūks.
}}
Sensus Navigation.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
73
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Kad ir izveidots interneta pieslēgums, izmantojot
Bluetooth®, ekrāna augšējā labās puses stūrī ir
redzams simbols (32 lpp.) Bluetooth®.
Ja interneta savienojums nav pieejams, ekrānā
parādās attiecīgs paziņojums.
Meklēšanas funkcija
Meklēšana, izmantojot ritentiņu.
Rakstzīmju saraksts.
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk).
Nesen apmeklētās tīmekļa lapas (vēsture).
Izmantojiet ritentiņu, lai ievadītu tīmekļa adreses
URL, piemēram, www.volvocars.com.
25
74
Attiecas uz dažu valstu tirgiem
1.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam,
nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var
izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa
ciparu un burtu taustiņus.
2.
Turpiniet ar nākamo burtu.
3.
Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem
vai speciālajām rakstzīmēm, ielādētu ievadīto
adresi vai dotos uz vēsturi, pagrieziet TUNE
līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu
tabulā tālāk) ievadīšanas režīma mainīšanas
sarakstā (2) un nospiediet OK/MENU.
123/A
BC
Pārslēdzieties starp burtu un ciparu
režīmu, nospiežot OK/MENU.
=>
Ļauj doties uz vēsturi (3). Pagrieziet
TUNE, lai atlasītu tīmekļa adreses
URL, nospiediet OK/MENU, lai
dotos uz adresi.
Go
Nospiežot OK/MENU, ielādē ievadītās tīmekļa vietnes adreses URL.
a|A
|│}
Nospiežot OK/MENU, pārslēdzas
starp mazajiem un lielajiem burtiem.
Pārslēdzas no ritentiņa uz Address:
lauku. Pārvietojiet kursoru, izmantojot TUNE. Izdzēsiet nepareizi ievadītu
rakstzīmi, izmantojot EXIT. Lai
atgrieztos pie ritentiņa, nospiediet
OK/MENU.
Ņemiet vērā, ka ciparu un burtu taustiņus vadības panelī var izmantot
Address: lauka rediģēšanai.
Īss piespiediens uz EXIT (IZIET) izdzēsīs ievadīto
simbolu. Ilgāk piespiežot EXIT izdzēsīs ievadītos
simbolus.
AUDIO UN MULTIVIDE
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
Pārvietošanās tīmekļa pārlūkā
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos starp saitēm vai
ritinātu tīmekļa lapā. Nospiediet OK/MENU, lai
aktivizētu atlasi/iezīmēto saiti.
• Back − dodas atpakaļ uz iepriekšējo lapu.
• Forward — ja iepriekš esat devies atpakaļ,
var atkal doties uz priekšu — uz šo lapu.
• Reload − atjaunina lapu.
• Stop − aptur lapas ielādi un dodas atpakaļ.
• New tab − izveido jaunu cilni/lapu. Vienlaicīgi var atvērt līdz četrām cilnēm.
• Close tab − aizver cilni/lapu.
• Zoom in/Zoom out − tuvina/tālina lapu.
• Add bookmark/Delete bookmark − tā
vietā, lai, ikreiz apmeklējot lapu, rakstītu
tīmekļa vietnes adresi, var saglabāt ātro saiti
(grāmatzīmi) uz lapu. Var saglabāt maks. 20
grāmatzīmes.
Ciparu tastatūra.
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
Ja, piemēram, ir nospiests 9, zem taustiņiem tiek
parādīta josla ar visām rakstzīmēm26, piemēram,
W, x, y, z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors
pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
Kursora pārvietošana tīmekļa lapā.
•
Apturiet kursoru uz vēlamās rakstzīmes, lai to
atlasītu - ievadīšanas rindiņā tiek parādīta
rakstzīme.
Uznirstošajai izvēlnei var piekļūt, nospiežot viduskonsoles taustiņu 5. Tā vietā varat arī pārvietot
kursoru uz brīvu vietu un nospiest OK/MENU.
•
Dzēšana/maiņa, izmantojot EXIT.
Funkcijas
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
26
Kursoru var brīvi pārvietot pa lapu, izmantojot
viduskonsoles vadības tastatūru. Nospiediet taustiņu INFO, lai lapas augšā mainītu izvēļņu joslu.
Pieejamajām funkcijām var piekļūt, izmantojot
uznirstošās izvēlnes taustiņu 5. Tā vietā varat arī
pārvietot kursoru uz brīvu vietu un nospiest OK/
MENU.
Katra taustiņa rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
• Settings − pielāgo tīmekļa pārlūka displeja
un informācijas pārvaldību; plašāku informāciju skatiet turpmāk.
Iestatījumi
• Bookmarks − Rename, Reorder vai
Delete.
• Content filtering − var veikt noteiktas pielā-
gošanas darbības, lai attēlotu tīmekļa lapas
vēlamajā veidā. Var aktivizēt/deaktivizēt
šādas funkcijas: Show images, Block popups un Enable JavaScript.
• Accept cookies − sīkdatnes ir nelieli teksta
faili, kas tiek saglabāti. Tie ļauj izmantot
}}
75
AUDIO UN MULTIVIDE
||
noteiktas tīmekļa vietņu funkcijas un ļauj
tīmekļa vietnes īpašniekam izveidot statistiku,
piemēram, par lapām, kurās viesojušies
apmeklētāji.
• Text size − atlasiet izmantojamo rakstzīmju
TV*
TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis stāv.
Automašīnas kustības laikā attēls nav redzams,
bet skaņa joprojām tiek atskaņota. Apturot automobili, attēls atkal parādās.
izmēru: Large, Medium vai Small.
• Clear browsing data – Cookies,
PIEZĪME
browsing history and cache will be
cleared.
TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis
stāv. Braukšanas laikā attēls netiek rādīts, bet
audio atskaņošana turpinās. Apturot automobili, attēls atkal parādās.
• FAV key options − noteiktas funkcijas var
piesaistīt taustiņam FAV. Pēc tam piesaistītu
funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot
taustiņu FAV, skatiet Izlases (33 lpp.).
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
•
Ekrānā redzamie simboli (32 lpp.)
Īpašnieka maiņa (10 lpp.)
Izvēlnes pārskats − tīmekļa pārlūks
(89 lpp.)
TV funkcijas, vadības slēdžu pārskats.
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam FAV.
Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši
nospiežot taustiņu FAV, skatiet Izlases (33 lpp.).
76
PIEZĪME
Šī sistēma atbalsta TV pārraides tikai tajās
valstīs, kas pārraida MPEG-2 vai MPEG-4 formātā un ievēro DVB-T standartu. Sistēma
neatbalsta analogās pārraides.
Uztveršana ir atkarīga gan no signāla stipruma, gan kvalitātes. Translāciju var traucēt
vairāki faktori, piemēram, augstas ēkas vai tālu
esošs TV raidītājs. Arī pārklājuma līmenis var
atšķirties atkarībā no vietas, kur atrodaties.
SVARĪGI
Lai lietotu šo produktu, dažās valstīs ir nepieciešama TV licence.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
TV skatīšanās
–
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
MEDIA, pagrieziet TUNE līdz TV un pēc tam
nospiediet OK/MENU.
> Sākas meklēšana un pēc brīža parādās
pēdējais skatītais kanāls.
Kanālu maiņa
Kanālus var mainīt šādi:
•
•
•
Pagrieziet TUNE, un tiks parādīts visu šajā
vietā pieejamo kanālu saraksts. Ja kāds no
šiem kanāliem jau ir saglabāts atmiņā
(77 lpp.), tad tā iestatījuma numurs parādās
kanāla nosaukuma labajā pusē. Pagrieziet
TUNE līdz vajadzīgajam kanālam un nospiediet OK/MENU.
•
•
Izzudis TV* kanāla signāls (79 lpp.)
Izvēlnes pārskats — TV* (90 lpp.)
TV* kanālu / atmiņā saglabāto
staciju saraksts
Automašīnā TV kanālu meklēšana notiek automātiski un nepārtraukti. Pieejamie kanāli tiek saglabāti kanālu sarakstā. Var mainīt kanālu saraksta
meklēšanas kritērijus, bet ne to secību. Var mainīt atmiņā saglabāto staciju sarakstā esošo staciju secību.
Iestatījumu saraksta izmaiņas
Varat mainīt iestatījumu sarakstā redzamo kanālu
secību. TV kanālam var būt vairāk par vienu vietu
iestatījumu sarakstā. TV kanālu atrašanās vietas
iestatījumu sarakstā var arī mainīties.
1.
Lai mainītu iestatījumu saraksta secību, TV
avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU
un atlasiet Presets.
2.
Pagrieziet TUNE, līdz sasniedzat kanālu, kuru
vēlaties pārvietot sarakstā, un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
> Izvēlētais kanāls tiek iezīmēts.
3.
Pagrieziet TUNE, līdz sasniedzat vēlamo atrašanās vietu sarakstā, un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
> Kanāli samainās vietām savā starpā.
Nospiežot iestatījumu taustiņus (0-9).
/
taustiņus, parādās
Īsi nospiežot
nākamais šajā vietā pieejamais kanāls.
PIEZĪME
Ja, atlasot atmiņā saglabātu kanālu, to nevar
uztvert, iespējams, tas ir tādēļ, ka automašīna
atrodas citā vietā, nekā tad, kad tika veikta
pēdējā kanālu meklēšana un tika saglabāts
kanālu saraksts.
Saistītā informācija
•
•
Teleteksts* (79 lpp.)
Aiz atmiņā saglabātajiem iestatījumu kanāliem
(maks. 30) nāk visi pārējie šajā vietā pieejamie
kanāli. Kanālu var pārvietot uz augšu iestatījumu
sarakstā.
Attēla iestatījumi (48 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
77
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
TV* - atskaņošanas opcijas
TV funkcijas var rediģēt.
Subtitru maiņa
1.
Lai mainītu subtitrus, TV avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Subtitles.
2.
Pagrieziet TUNE līdz vēlamajiem subtitriem
un nospiediet OK/MENU.
> Tagad tiks izmantoti atlasītie subtitri.
Audio valodas maiņa
1.
2.
Lai mainītu audio valodu, TV avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Audio tracks.
Pagrieziet TUNE līdz vēlamajam skaņu celiņam un nospiediet OK/MENU.
> Tagad tiks izmantots atlasītais skaņu
celiņš.
Informācija par pašreizējo TV*
programmu
Nospiediet INFO taustiņu (28 lpp.), lai saņemtu
informāciju par pašreizējo programmu, nākamo
programmu un tās sākuma laiku.
Vēlreiz nospiežot INFO taustiņu, dažreiz var
saņemt papildu informāciju par pašreizējo programmu, piemēram, sākuma un beigu laiku, kā arī
īsu pašreizējās programmas aprakstu.
Lai atgrieztos pie TV attēla, nogaidiet dažas
sekundes vai nospiediet EXIT.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Saistītā informācija
78
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
Izlases (33 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Teleteksts*
Izzudis TV* kanāla signāls
Tālvadības pults*
Var lasīt teletekstu.
Ja pazūd pašreizējā TV kanāla uztveršana, attēls
sastingst. Kad signāls atjaunojas, rādīšana atsākas.
Tālvadības pulti nevar lietot visām audio un multivides sistēmas funkcijām. Tālvadības pults taustiņiem ir tādas pašas funkcijas, kā viduskonsoles
taustiņiem vai stūres vadības tastatūrai.
Dariet šādi:
1.
Lai skatītu teletekstu, TV režīmā dodieties uz
TV menu Teletext.
2.
Lai izvēlētos lappusi, ar ciparu taustiņiem
(9-0) ievadiet lappuses numuru (3 cipari).
> Lappuse parādās automātiski.
Ievadiet jaunu lapas numuru vai pagrieziet TUNE,
lai dotos uz nākamo lapu.
TV ekrānā var atgriezties, nospiežot EXIT.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
•
TV* (76 lpp.)
Tālvadības pults* (79 lpp.)
Ja pazūd pašreizējā TV kanāla uztveršana, attēls
sastingst. Drīz pēc tam parādās ziņojums, informējot, ka ir zudusi pašreiz izvēlētā TV kanāla
uztvere, un tiek veikta cita kanāla meklēšana.
Tiklīdz uztvere atjaunojas, šis TV kanāls nekavējoties sāk rādīt. Kanālu var mainīt jebkurā laikā,
kamēr ir redzams ziņojums.
Ja tiek parādīts paziņojums No reception, tas
norāda, ka sistēma ir konstatējusi, ka visiem TV
kanāliem nav spēcīga uztveršanas signāla.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
•
•
TV* (76 lpp.)
TV* kanālu / atmiņā saglabāto staciju
saraksts (77 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
79
AUDIO UN MULTIVIDE
||
pavērsiet tālvadības pulti pret IR uztvērēju, kas
atrodas pa labi no viduskonsoles taustiņa
(28 lpp.) INFO.
BRĪDINĀJUMS
Taustiņš
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu
tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai
citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas
bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu
savainot.
Funkcija
F = priekšējais rādījumu ekrāns
L un R = neiespējamas opcijas.
Mainīt uz navigāciju*
Mainīt uz radio avotu (piemēram,
AM)
PIEZĪME
Nepakļaujiet tālvadības pulti tiešai saules
gaismai (piemēram, uz kontrolmērinstrumentu
paneļa), pretējā gadījumā bateriju darbībā var
rasties kļūmes.
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults* - funkcijas
Iespējamās funkcijas, kuras var kontrolēt ar tālvadības pulti.
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Mainīt uz multivides avotu (piemēram, Disc, TV*)
Mainīt uz Bluetooth® brīvroku sistēmu
Ritināt/tīt atpakaļ, mainīt skaņu
ierakstu/dziesmu
Atskaņot / pauzēt
Apturēt
Ritināt/tīt uz priekšu, mainīt skaņu
ierakstu/dziesmu
Atbilst TUNE taustiņam viduskonsolē.
Lietojot tālvadības pulti, vispirms nospiediet tālvapozīcijā F. Pēc tam
dības pults taustiņu
80
Izvēlne
Doties uz iepriekšējo, atcelt funkciju, izdzēst ievadītās rakstzīmes
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Taustiņš
Funkcija
Pārvietoties uz augšu/uz leju
Pārvietoties pa labi/pa kreisi
Apstiprināt izvēli vai doties uz
izvēlņu sistēmu, lai izvēlētos skaņas
avotu
0-9
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa
Kā nomainīt audio un multivides sistēmas tālvadības pults baterijas.
PIEZĪME
Parasti baterijas darbmūžs ilgst 1-4 gadus un
ir atkarīgs no tālvadības pults lietošanas biežuma.
Skaļums, samazināt
Tālvadības pults darbojas ar četrām AA/LR6 tipa
baterijām.
Skaļums, palielināt
Tālā ceļojumā ņemiet līdzi rezerves baterijas.
Atmiņā saglabātie kanāli, ciparu un
burtu ievade
Iemīļoto iestatījumu saīsnes
Informācija par pašreizējo programmu, dziesmu u.c. Lieto arī gadījumos, kad pieejamās informācijas
ir vairāk, nekā var parādīt rādījumu
ekrānā
Skaņas celiņa valodas izvēle
Subtitri, teksta valodas izvēle
Teleteksts*, ieslēgts / izslēgts
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
81
AUDIO UN MULTIVIDE
1.
2.
3.
Nospiediet uz leju bateriju nodalījuma vāciņa
atduri un bīdiet vāciņu infrasarkanās lēcas
virzienā.
Izņemiet nolietotās baterijas, pagrieziet jaunās baterijas atbilstoši simboliem baterijas
nodalījumā un ievietojiet tās.
Uzlieciet vāciņu atpakaļ.
PIEZĪME
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajām baterijām
videi draudzīgā veidā.
Audio un multivide - izvēlnes
pārskats
Audio un multivides sistēmas izvēļņu pieejamo
funkciju un iestatījumu pārskats.
Ja izvēlnes joslas teksts ir pelēkā krāsā, šo opciju
nevar atlasīt. Tā var būt tādēļ, ka šī funkcija automašīnā nav pieejama, avots nav aktīvs vai pievienots vai tajā nav satura.
•
Tīmekļa pārlūks (89 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
RADIO
•
•
•
AM (83 lpp.)28
FM (83 lpp.)
DAB *(84 lpp.)
MEDIJI
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD audio (84 lpp.)
DVD video (85 lpp.)
Cietā diska dzinis (HDD) (86 lpp.)
iPod (86 lpp.)
USB (87 lpp.)
Media Bluetooth® (87 lpp.)
AUX (88 lpp.)
TV* (90 lpp.)
TĀLRUNIS
•
28
82
Bluetooth® brīvroku sistēma (88 lpp.)
Neattiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats - AM
Izvēlnes pārskats - FM
AM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
FM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
AM menuA
Skatiet
FM menu
Skatiet
Show presets
(38 lpp.)
TP
(40 lpp.)
(33 lpp.)
Alternative frequency
FAV key options
A
(38 lpp.)
Neattiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
Saistītā informācija
•
Toggle radio text or presets
(41 lpp.) un
(38 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Show
No function
Show presets
No function
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Radio text
(41 lpp.)
Presets
(38 lpp.)
None
Tune station by
(37 lpp.)
Station list
(38 lpp.)
Manual tuning
(38 lpp.)
FAV key options
(33 lpp.)
83
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats − digitālais radio
(DAB)*
DAB radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
DAB menu*
Skatiet
Programme type (PTY) filtering
(41 lpp.)
Izvēlnes pārskats - CD/DVD audio
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
CD/DVD audio iespējamo opciju un iestatījumu
pārskats.
Disc menu
Skatiet
Play/Pause
(44 lpp.)
Stop
Show
A
Artist/Title
Radio text
(41 lpp.)
Presets
(38 lpp.)
Media search
(45 lpp.)
Shuffle
(45 lpp.)
Gracenote® options
Gracenote® database
None
Gracenote® results
DAB-DAB linking
(43 lpp.)
FAV key options
(33 lpp.)
FAV key options
No function
No function
Toggle show information
A
84
(33 lpp.)
Play/Pause
(44 lpp.)
Shuffle
(45 lpp.)
Attiecas tikai uz DVD diskiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Izvēlnes pārskats - DVD video
DVD video iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
Next subtitle
(47 lpp.)
Next audio track
(47 lpp.)
DVD video menu
Skatiet
Play/Pause
(47 lpp.)
Uznirstošā izvēlne, DVD video
DVD disc menu
(47 lpp.)
Lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei, nospiediet
OK/MENU, kad tiek atskaņots video fails.
Stop
(47 lpp.)
Image settings
(48 lpp.)
Subtitles
(47 lpp.)
Video DVD menu
(28 lpp.)
Audio tracks
(47 lpp.)
DVD disc menu
(47 lpp.)
Advanced settings
Angles
Saistītā informācija
(48 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Screen ratios
FAV key options
(33 lpp.)
No function
Play/Pause
(47 lpp.)
85
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats - cietā diska
dzinis (HDD)
Izvēlnes pārskats - iPod®
Delete all
Cietā diska dziņa (HDD) iespējamo opciju un
iestatījumu pārskats.
Storage information
HDD menu
Skatiet
lpp.
Used space:
Play/Pause
(48 lpp.)
Free space:
Media search
(45 lpp.)
Capacity:
Shuffle
(45 lpp.)
Import music
(48 lpp.)
iPod® iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
(48 lpp.)
iPod menu
Skatiet
Play/Pause
(50 lpp.)
Shuffle
(45 lpp.)
FAV key options
(33 lpp.)
No function
Tracks:
Play/Pause
(50 lpp.)
Shuffle
(45 lpp.)
Folders:
From disc
FAV key options
From USB
Saistītā informācija
No function
A
Rename/delete files
(48 lpp.)
Enter
Rename
Delete
86
(48 lpp.)
A
•
Play/Pause
(48 lpp.)
Shuffle
(45 lpp.)
Atkarībā no tirgus.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats - USB
USB iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
Izvēlnes pārskats − Media
Bluetooth®
Multivides Bluetooth® iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
USB menu
Skatiet
Play/Pause
(50 lpp.)
Bluetooth menu
Skatiet
Media search
(45 lpp.)
Play/Pause
(53 lpp.)
Shuffle
(45 lpp.)
Shuffle
(45 lpp.)
Change device
(56 lpp.)
Select USB partition
FAV key options
(33 lpp.)
No function
(53 lpp.)
Delete device
(57 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Search new device
Make car discoverable
Play/Pause
(50 lpp.)
FAV key options
Shuffle
(45 lpp.)
No function
Saistītā informācija
•
Connect for media
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
(33 lpp.)
Play/Pause
(53 lpp.)
Shuffle
(45 lpp.)
Device 1
Device 2
etc.
87
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats - AUX
AUX iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
AUX menu
Skatiet
AUX input
(52 lpp.)
Standard
Boost
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Izvēlnes pārskats − Bluetooth®
brīvroku sistēma
Bluetooth® brīvroku sistēmas iespējamo opciju
un iestatījumu pārskats.
Phone menu
Skatiet
Call list
(59 lpp.)
Contacts
(60 lpp.)
Messages
(57 lpp.)
Message notifications
(57 lpp.)
Change phone
(56 lpp.)
Search new phone
Make car discoverable
Device 1
Device 2
etc.
88
Connect for phone
(57 lpp.)
Delete device
(57 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats − tīmekļa
pārlūks29
Uznirstošā izvēlne, tīmekļa pārlūks
Tīmekļa pārlūka iespējamo opciju un iestatījumu
pārskats.
Web browser
Skatiet
Ja nav atvērta neviena cilne, izvēlne
tiek rādīta tīmekļa pārlūka parastajā
skatā.
Enter address
(73 lpp.)
Bookmark 2
etc.
(73 lpp.)
Settings
(73 lpp.)
Forward
(73 lpp.)
Reload
(73 lpp.)
Stop
(73 lpp.)
New tab
(73 lpp.)
Close tab
(73 lpp.)
Zoom in
vai
Zoom out
(73 lpp.)
Delete bookmark
Back
Bookmark 1
Add bookmark
vai
Kad tīmekļa pārlūkā ir attēlota lapa,
nospiediet viduskonsoles taustiņu
nr. 5, lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei.
Settings
Rāda "Iestatījumu izvēlne, tīmekļa
pārlūks", skatiet turpmāk.
Skatiet
Rāda "Iestatījumu izvēlne, tīmekļa
pārlūks", skatiet turpmāk.
Iestatījumu izvēlne, tīmekļa pārlūks
Skatiet
Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei,
vienā no abām iepriekš minētajām
izvēlnēm nospiediet Settings.
Bookmarks
(73 lpp.)
Bookmark 1
Bookmark 2
(73 lpp.)
etc.
Rename
Reorder
29
Attiecas uz dažu valstu tirgiem
}}
89
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Delete
Content filtering
(73 lpp.)
Accept cookies
(73 lpp.)
Show images
Block pop-ups
Enable JavaScript
Text size
(73 lpp.)
New tab
(73 lpp.)
Close tab
(73 lpp.)
Saistītā informācija
Izvēlnes pārskats — TV*
TV iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
TV menu
Skatiet
Presets
(78 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Audio tracks
(78 lpp.)
•
Audio un multivide - izvēlnes pārskats
(82 lpp.)
Subtitles
(78 lpp.)
Teletext
(79 lpp.)
FAV key options
(78 lpp.)
No function
Teletext
Large
Medium
Uznirstošā TV izvēlne
Small
Lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei,
nospiediet OK/MENU, kad tiek
rādīts TV.
Skatiet
Image settings
(48 lpp.)
Clear browsing data
(73 lpp.)
FAV key options
(33 lpp.)
No function
Add/delete bookmark
90
(73 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Brightness:
Contrast:
Colour:
TV menu
Rāda "TV menu" (TV izvēlne); skatiet iepriekš.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(28 lpp.)
Licences - audio un multivide
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas Volvo vienošanās ar
ražotāju/izstrādātāju angļu valodā.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
}}
91
AUDIO UN MULTIVIDE
||
92
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Gracenote® gala lietotāja licences
līgums
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc. of
Emeryville, California, USA ("Gracenote") izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra
("Gracenote programmatūra") aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu informāciju, tostarp izpildītāja vārdu, skaņu ierakstu nosaukumu
un diska/faila nosaukumu ("Gracenote dati") no
tiešsaistes serveriem vai iegultām datubāzēm
(kopā dēvētiem par "Gracenote serveriem") un lai
veiktu citas darbības. Gracenote datus drīkst
izmantot tikai šai programmai vai ierīcei paredzētajām gala lietotāja funkcijām.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tikai
savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām.
Jūs piekrītat nepiešķirt, nekopēt, nenodot un
nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādus Gracenote datus nevienai trešajai pusei.
JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE
DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI
GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAS SKAIDRI NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.
Jūs piekrītat nosacījumam, ka šo ierobežojumu
pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek atsaukta, jūs piekrītat
beigt lietot visus Gracenote datus, Gracenote
programmatūru un Gracenote serverus. Grace-
AUDIO UN MULTIVIDE
note patur ekskluzīvas tiesības uz visiem Gracenote datiem, visām Gracenote programmatūrām
un visiem Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote nekādos apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu sniegto
informāciju. Jūs piekrītat nosacījumam, ka Gracenote, Inc. var savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret jums saskaņā ar šo līgumu.
saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot saskaņā ar šo
līgumu pakalpojumu skaitīt vaicājumus, nezinot
informāciju par to, kas jūs esat. Papildu informācija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.
Gracenote programmatūra un visa Gracenote
datos ietvertā informācija tiek jums piedāvāta,
kāda tā ir. Gracenote neuzņemas nekādas saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai netiešu)
attiecībā uz Gracenote serveros esošo Gracenote
datu precizitāti. Gracenote patur tiesības dzēst
datus no Gracenote serveriem vai mainīt datu
kategorijas jebkāda iemesla dēļ, ko Gracenote
uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta
garantija, ka Gracenote programmatūra vai Gracenote serveri darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma. Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai
kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē,
un uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM
GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM), TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.
GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS
IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS
ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM
BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU PEĻŅU
VAI IENĀKUMIEM.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
}}
93
AUDIO UN MULTIVIDE
||
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
94
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Saistītā informācija
•
Volvo Sensus (6 lpp.)
Tipa apstiprinājums — audio un
multivide
Radio, telekoma un datora aprīkojuma tipa apstiprinājums.
Wi-Fi
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un navigācijas iekārtas
atbilstības deklarācija
Saistītā informācija
•
•
Audio un multivide (26 lpp.)
automašīna ar interneta pieslēgumu (67 lpp.)
95
INTERNETA KARTE
INTERNETA KARTE
Interneta karte1
Interneta kartes funkcija ļauj attēlot internetā
esošu karti.
Sistēma var izskaitļot piemērotu maršrutu un
kartē parādīt automašīnas atrašanās vietu maršrutā. Ja rodas novirze no plānotā maršruta, sistēma automātiski pielāgo maršrutu un turpina
vadību uz galamērķi. Papildus parastajiem datiem
kartē ir attēlota arī satiksmes informācija
(107 lpp.) un atlasīto objektu (POI) (104 lpp.)
simboli.
neta meklēšanas rezultātus un vairāku maršruta
punktu opcijas. Lai atjauninātu Sensus
Navigation, sazinieties ar izplatītāju. Atjaunināšanas laikā interneta karte tiek nomainīta.
Interneta karte sniedz ceļu informāciju, kas ļauj
sasniegt iepriekš atlasītu galamērķi. Taču ne visi
ieteiktie maršruti ir uzticami, jo var rasties situācijas, kas ir ārpus sistēmas kompetences, piemēram, pēkšņas laika apstākļu izmaiņas.
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
PIEZĪME
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Volvo piedāvā pilnu navigācijas sistēmu (Sensus
Navigation), kas izmanto cietajā diskā saglabātas
kartes, balss vadību un uzlabotu maršruta izskaitļošanu, ņemot vērā satiksmes informāciju, inter1
98
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Lai palaistu interneta karti, sāktu plānot braucienu un saņemtu vadību uz noteiktu galamērķi,
rīkojieties šādi.
Pamata informāciju par vadību skatiet Sistēmas
pārvaldība un izvēļņu navigācija (28 lpp.). Plašāks
apraksts ir sniegts attiecīgajās sadaļās. Lai
atvērtu interneta karti un meklētu tajā, izmantojiet
ritentiņu un ciparu tastatūru (99 lpp.).
1.
Lai lietotu interneta karti, automašīnai vispirms jāizveido interneta pieslēgums
(67 lpp.).
2.
Palaidiet interneta karti, nospiežot viduskonsoles taustiņu NAV.
3.
Atļaujiet koplietot informāciju par automašīnas atrašanās vietu.
Ievērojiet turpmāko.
Ja interneta savienojumam ir nepietiekams pārklājums vai vājš signāls, maršruta izskaitļošana
tiek pārtraukta. Atkarībā no lejupielādēto kartes
datu apjoma var trūkst daži kartes mērogi.
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
Interneta karte3 — darbība
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa un
koncentrējieties tikai uz braukšanu.
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes noteikumus un brauciet saprātīgi.
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos
daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
Interneta karte - teksts un simboli ekrānā
(100 lpp.)
Interneta karte nedarbojas bez apstiprināšanas.
Lai deaktivizētu koplietošanu, avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU, atlasiet
Settings un noņemiet opcijas Atrašanās
vietas koplietošana atzīmi.
4.
Ievadiet galamērķi (102 lpp.).
INTERNETA KARTE
5.
Atlasiet maršruta opcijas (106 lpp.) (piemēram, ceļa tipu, tuneļus, prāmjus).
Interneta karte4 — ritentiņš un
tastatūra
6.
Atlasiet kartes opcijas (107 lpp.) (piemēram,
pilnekrāns, kartes tips, atrašanās vietas informācija).
> Interneta kartē tiek rādīta automašīnas
atrašanās vieta, satiksmes informācija un
atlasītie objekti (POI).
Izmantojiet ritentiņu vai viduskonsoles tastatūru,
lai atvērtu un atlasītu opcijas. Piemēram, ievadiet
informāciju par adresi vai iestādi.
Maršruta rādīšana
Parādiet maršruta pārskata karti, avota parastajā
skatā nospiežot OK/MENU un atlasiet Route
Map of remaining route.
ritentiņš.
Parādiet detalizētu maršruta informāciju
(105 lpp.).
Galamērķa maiņa
Lai mainītu galamērķi: ievadiet galamērķi
(102 lpp.).
Vadības atcelšana/atsākšana
Avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Cancel/Resume guidance.
Automašīnas īpašnieka maiņa
Mainoties īpašniekiem, ir svarīgi atiestatīt visus
lietotāja datus un sistēmas iestatījumus uz oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem, skatiet Īpašnieka
maiņa (10 lpp.).
3
4
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Teksta ievadīšana ar ritentiņu
Ekrāna skats ar teksta lauku.
Izmantojot "ritentiņu", šajā sistēmā var ievadīt
specifisku informāciju, piemēram, objekta tipu, pilsētu, teritoriju/valsti, adresi, ielu vai pasta indeksu.
1.
Iezīmējiet teksta lauku.
2.
Nospiediet OK, lai parādītu ritentiņu.
3.
Atlasiet rakstzīmes, izmantojot īkšķratu/
slēdzi TUNE un ievadiet tās, vienreiz nospiežot īkšķratu OK.
Opcijas aktivizēšana
Kad vajadzīgā funkcija/izvēlnes josla ir iezīmēta,
izmantojot īkšķratu vai slēdzi TUNE, nospiediet
īkšķratu/OK, lai skatītu nākamo funkciju/opciju
līmeni.
}}
99
INTERNETA KARTE
||
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
Papildu opcijas
Ritentiņa izvēlnē ir pieejamas papildu opcijas, kas
cita starpā ļauj izvēlēties vēl citas rakstzīmes un
ciparus:
Interneta karte6 - teksts un simboli
ekrānā
Kartē var parādīt teksta un simbolu skaidrojumu.
• 123/ABC + OK — ritentiņš pārslēdzas
starp cipariem un rakstzīmēm.
• MORE + OK - ritentiņā tiek parādītas alternatīvas rakstzīmes.
• => + OK - kursors tiek pārvietots uz ekrāna
labajā pusē esošo sarakstu, kurā var veikt
atlasīšanu, izmantojot OK.
Ciparu tastatūra.
Saraksts ar opcijām
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
Ceļu tipi - izmērs un krāsa atšķiras atkarībā
no ceļa izmēra, kā arī atlasītā kartes mēroga
un kartes krāsas
Ja, piemēram, ir nospiests 9, zem taustiņiem tiek
parādīta josla ar visām rakstzīmēm5, piemēram, W,
x, y, z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
•
Apturiet kursoru uz vēlamās rakstzīmes, lai to
atlasītu - ievadīšanas rindiņā tiek parādīta
rakstzīme.
Dzēšana/maiņa, izmantojot EXIT.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
5
6
100
Katra taustiņa rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Satiksmes informācija (107 lpp.) - iezīmēta
ar līniju ceļa malā.
Objekti (104 lpp.)
Ievadītajām rakstzīmēm atbilstošais saraksts
Meklējot valstis, pieejamās opcijas tiek balstītas
uz ievadītajiem burtiem. Citos meklēšanas laukos
saraksts netiek rādīts, bet meklēšana tiek veikta,
kad tā ir aktivizēta.
Galamērķa/pēdējā galamērķa simbols
Plānotais maršruts - zils
Automašīnas pašreizējā atrašanās vieta
INTERNETA KARTE
Dzelzceļš
Interneta karte7 - ritiniet izvēlni
Ritina/pārvieto karti bultiņas virzienā, izmantojot atbilstošo ciparu tastatūras(99 lpp.)
ciparu
Ritināšanas režīmā kartes attēlu var pārvietot ar
viduskonsoles (98 lpp.) ciparu taustiņiem.
Ciparu taustiņš "5"
Ritināšanas režīmā nospiežot ciparu 5,
karte tiek centrēta ap automašīnas
atrašanās vietu.
Lai izietu no ritināšanas režīma
Kartes mērogs
•
Fokusa lauks ar krustiņu centrā
Nospiediet EXIT vai NAV.
Krustiņš
Pašreizējās ceļa/ielas nosaukums vai koordinātas vai informācija par objektu (POI)
Kompass (107 lpp.)
Ritināšanas režīms ar krustiņu8.
Ritināšanas režīma aktivizēšana
parastajā kartes režīmā
•
Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem 0−9.
Lai ritinātu
•
Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem
1-2-3-4-6-7-8-9− malās tiek attēlota virziena bultiņa un cipars, kurš jāizmanto, lai
pārvietotu karti vēlamajā virzienā.
Lai veiktu tālummaiņu
•
7
8
Pagrieziet slēdzi TUNE.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Atlasiet, vai krustiņa/kursora atrašanās vietai jārāda nosaukums vai GPS koordinātas. Skatiet kartes opcijas (107 lpp.).
Vienreiz nospiediet OK, lai parādītu tās kartes
punkta izvēlni, uz kuru norāda krustiņa centrs:
• Set single destination − izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību kartē.
• POI information − ekrānā rāda krustiņam
vistuvāk esošā objekta nosaukumu un adresi.
Plašāku informāciju par objektiem skatiet
(104 lpp.).
}}
101
INTERNETA KARTE
• Information − rāda par atlasīto atrašanās
vietu pieejamo informāciju.
• Save − ļauj saglabāt atlasīto atrašanās vietu
atmiņā.
Interneta karte9 — ievadiet
galamērķi
Plānojiet braucienu, ievadot galamērķi.
Adrese
Lai parādītu brauciena plānu ar vadību, pietiek
tikai ievadīt pilsētu - sistēma jūs vedīs uz pilsētas
centru.
Lai piekļūtu šīm opcijām, avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination.
PIEZĪME
Dažādās valstīs un pat vienas valsts robežās
var atšķirties pilsētas vai reģiona definīcija.
Dažos gadījumos tā attiecas uz pašvaldību,
bet citos - uz rajonu.
Lai meklētu galamērķi pēc adreses, var izmantot
šādus meklēšanas kritērijus:
Sākums
Zem izvēlnes opcijas Home sistēma var saglabāt
jebkuru atrašanās vietu. Šī funkcija tiek parādīta
ikreiz, kad jāsaglabā atrašanās vieta:
• Save location as home + OK.
Lai aktivizētu vadību ar galamērķi Home:
•
9
102
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Iezīmējiet Home + OK.
•
•
•
•
Country: - ievadiet valsti.
City: - ievadiet pilsētu.
Street: - ievadiet ielu.
Number: - atlasiet kādu no attiecīgās ielas
māju numuriem.
Objekti (POI)
Objektu opcijas var meklēt, atverot kādu no šīm
izvēlnes opcijām:
•
•
•
•
•
Ar nosaukumu
By category
Ap automašīnu
Netālu no galamērķa
Ap punktu kartē
INTERNETA KARTE
Lai neapgrūtinātu kartes lasīšanu, ekrānā vienlaicīgi skatāmo POI opciju skaits ir ierobežots - tuvinot teritoriju, var skatīt vairākas POI opcijas.
Informāciju par POI rādīšanas opcijām skatiet
kartes opcijas (107 lpp.).
Dažādu POI opciju simbolu piemērus skatiet
(104 lpp.).
Saglabātās atrašanās vietas
Šeit ir apkopoti galamērķi un atrašanās vietas,
kas saglabātas, izmantojot izvēlnes opciju
"Saglabāt".
Saglabāto galamērķi un atrašanās vietu var pielāgot:
•
•
•
•
Set single destination
Edit
Delete
Delete all.
Iepriekšējie galamērķi
Šeit tiek saglabāti iepriekš izmantotie galamērķi.
Iezīmējiet vienu no tiem + OK un izvēlieties vienu
no:
•
•
•
•
•
Set single destination
Pasta indekss
Meklēt galamērķi pēc pasta indeksa.
PIEZĪME
Pasta indeksa formāts dažādos tirgos/reģionos var atšķirties.
Platums un garums
Ievadiet galamērķi, izmantojot GPS koordinātas.
Vispirms izlemiet, kuru GPS koordinātu ievadīšanas metodi izmantot, iezīmējot Format: + OK.
Pēc tam iezīmējiet vienu no šīm opcijām + OK.
• DD°MM'SS'' - atrašanās vieta grādos, minūtēs un sekundēs.
• Decimal - atrašanās vieta decimāldaļskaitļos
Pēc tam ievadiet GPS koordinātas un atlasiet
vienu no šīm opcijām:
• Set single destination
• Save
Saistītā informācija
•
Interneta karte — darbība (98 lpp.)
Punkts kartē
Norāda pašreizējo atrašanās vietu kartē ar kursoru
Pagrieziet TUNE, lai mainītu kartes mērogu.
Save
1.
Pārvietojiet (ritiniet) karti, izmantojot ciparu
taustiņus; skatiet (101 lpp.).
2.
Kad ir atrasta vajadzīgā atrašanās vieta,
nospiediet OK.
Delete
Pēc tam izvēlieties kādu no opcijām un aktivizējiet, nospiežot OK:
• Set single destination
• Save
Information
Delete all.
Kursora atrašanās vieta ir apzīmēta ar nosaukumu.
103
INTERNETA KARTE
Interneta karte11 — objektu (POI)
simboli
Šeit ir redzami dažādu iestāžu simbolu attēlošanas piemēri.
Restorāns
Dramaturģija
Dejas
Naktsklubs
Naktsmītne
Iepirkšanās centrs
Uzņēmējdarbības aktivitātes
Pakalpojumi
Bankomāts
Banka
Degvielas uzpildes stacija
Izglītība
Universitāte
Krogs
Valdības ēka
Kalns
Pilsētas/apdzīvotas vietas centrs
Kalna kore
Izstāžu centrs
Aptieka
Konferenču zāle
Slimnīca
Medicīnas iestāde
104
Atpūtas aktivitātes
Bārs
Autonoma
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Sporta laukums
Pludmale
Tūristu galamērķis
11
Sporta zāle
Peldbaseini
Muzejs
Taksometru novietne
Atpūtas telpa
Pasts
Tūrisma informācija
Prāmju terminālis
Sabiedriskās tualetes
Relaksācija
Kazino
Dzelzceļa stacija
Autostāvvieta
Policija
Kino
Lidosta
Bibliotēka
Viesnīca
Kempings
INTERNETA KARTE
Saistītā informācija
•
Interneta karte — ievadiet galamērķi
(102 lpp.)
Interneta karte13 — detalizēta
maršruta informācija
Šeit it attēloti pagrieziena punkti, kas ir ietverti
katrā maršruta posmā, piemēram, izbrauktuves
un krustojumi.
Saistītā informācija
•
Interneta karte — maršruta opcijas
(106 lpp.)
•
Interneta karte — objektu (POI) simboli
(104 lpp.)
Lai skatītu detalizētu satiksmes informāciju, avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Route Detailed route information.
Detalizēta maršruta informācija.
Maršruts uz galamērķi sastāv no vairākiem
posmiem, kas ietver dažādus pagrieziena punktus, piemēram, taisni ceļa posmi, izbrauktuves,
krustojumi, slideni ceļu u.c. Ritiniet cauri posmiem
ar Next/Previous. Tiek parādīta atrašanās vieta
kartē, apzīmējums, attālums un objekti. Redzamais attālums norāda distanci starp diviem
pagrieziena punktiem, tādēļ tas nesamazinās,
transportlīdzeklim tuvojoties šim pagrieziena punktam.
13
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
105
INTERNETA KARTE
Interneta karte16 — maršruta
pārskats
Interneta karte18 — maršruta
opcijas
Parādiet maršruta pārskata karti.
Maršruta opcijas ietver maršruta tipa iestatījumus
un maršruta pielāgošanas opcijas.
Lai parādītu maršruta pārskata karti, avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Route Map of remaining route.
Maršruta tips
Maršruta pielāgošana
Lai pielāgotu maršrutu, navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Route options.
Lai izvairītos no viena vai vairākiem ekrānā redzamajiem maršruta elementiem, iezīmējiet attiecīgo
elementu + OK.
•
•
•
•
•
Avoid motorways
Avoid toll roads
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
PIEZĪME
Pretējā gadījumā izmantojiet tās pašas funkcijas,
kādas ir ritināšanas izvēlnē (101 lpp.).
Lai piekļūtu maršruta tipam, navigācijas avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Route options Route type.
Saistītā informācija
Šeit var atlasīt dažādus maršruta tipus. Aktivizējiet
vēlamo opciju, nospiežot OK.
•
Interneta karte — ievadiet galamērķi
(102 lpp.)
•
Fast with traffic adaption - īss braukšanas
laiks ar minimāliem sastrēgumiem.
• Fast - prioritāte tiek piešķirta īsam braukšanas laikam.
• Short - prioritāte tiek piešķirta īsam maršruta
garumam. Maršrutu var izbraukt arī pa mazākas nozīmes ceļiem.
16
18
106
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
•
Ja maršruts tiek ievadīts, kad šīs atlases ir
veiktas, opcijas atzīmēšana/atzīmes
nodzēšana var aizņemt kādu brīdi, jo
maršruts ir jāpārrēķina.
•
Ja tuneļi, maksas ceļi un automaģistrāles
nav atlasīti, sistēma no tiem izvairās, cik
vien tas ir iespējams, un izmanto tos tikai
gadījumos, kad nav pieejamas citas
saprātīgas alternatīvas.
Saistītā informācija
•
Interneta karte — ievadiet galamērķi
(102 lpp.)
INTERNETA KARTE
Interneta karte20 — kartes opcijas
Dažādu kartes opciju iestatījumi.
• North up - karte vienmēr tiek attēlota, rādot
ziemeļus ekrāna augšpusē. Automašīnas
simbols ekrānā pārvietojas pašreizējā kompasa virzienā.
• Map heading up - automašīnas simbols
atrodas centrā un ir vienmēr vērsts uz ekrāna
augšpusi. Kartes attēls griežas zem automašīnas simbola atbilstoši ceļa pagriezieniem.
• 3D ar kustības virzienu augšpusē - tas
pats, kas Map heading up, bet 3D karte.
Rādījums mainās atkarībā no tālummaiņas
pakāpes.
Pilnekrāna karte
Lai parādītu pilnekrāna maršruta karti, avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Map options Show full-screen
map. Iezīmējot opciju + OK, pa visu ekrānu tiek
parādīta karte bez citas ar automašīnu saistītas
informācijas, piemēram, salona temperatūras vai
aktīvās radio raidstacijas ekrāna apakšējā un augšējā stūrī.
Kartes režīma kompasa virziens
Lai iestatītu kompasa virzienu, avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options Map type.
Šeit var atlasīt, kā attēlot karti ekrānā. Aktivizējiet
vēlamo opciju, nospiežot OK.
20
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Informācija par pašreizējo atrašanās
vietu
Objekts (POI) kartē
Lai iestatītu, kuras POI opcijas rādīt kartē, avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Map options POI symbols.
Šeit var norādīt, kuras POI opcijas rādīt kartē.
Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot OK.
• Default - tiek attēlotas POI opcijas, kas
norādītas ar funkciju Selected.
• Selected - atlasiet ar slēdzi TUNE + OK
katrai POI opcijai, kuru vēlaties attēlot ekrānā.
• None - POI opcijas netiek rādītas.
POI piemērus skatiet Interneta karte — objektu
(POI) simboli (104 lpp.).
Kartes krāsas
Lai iestatītu informāciju par pašreizējo atrašanās
vietu, avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map options
Position information.
Lai iestatītu kartes krāsas, avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options Map colours.
Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot OK.
Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot OK.
• Current road - ekrānā tiek attēlots tās ielas
• Automatic - gaismas sensors nosaka, vai
• Lat/Long - ekrānā tiek attēlotas automašī-
• Day - ekrāna krāsas un kontrasts kļūst skai-
• None - ekrānā netiek attēlota informācija par
• Night - ekrāna krāsas un kontrasts tiek pie-
nosaukums, kurā atrodas automašīna/
kursors.
nas/kursora atrašanās vietas koordinātas.
automašīnas/kursora atrašanās vietu.
ārā ir diena vai nakts, un automātiski pielāgo
ekrāna iestatījumus.
dri un asi.
lāgots, nodrošinot vadītājam optimālu nakts
redzamību.
}}
107
INTERNETA KARTE
||
Satiksmes informācija kartē
Ceļi, par kuriem ir pieejama satiksmes informācija,
kartē ir iekrāsoti zaļā, dzeltenā vai sarkanā krāsā.
Zaļā krāsa nozīmē, ka nav satiksmes traucējumu,
dzeltenā krāsa apzīmē lēnu satiksmes plūsmu,
bet sarkanā - sastrēgumu/negadījumu.
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek
nepārtraukti paplašinātas.
Lai parādītu satiksmes informāciju, avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Map options Traffic on map.
Saistītā informācija
•
108
Interneta karte - teksts un simboli ekrānā
(100 lpp.)
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
A
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
B
G
Atbalsts
10
Balss atpazīšana
62
Attēla iestatījumi
48
Audio
Iestatījumi
telpiskā skaņa
Baterija
tālvadības pults
81
33
35
audio sistēma
26
Audio skaļums
ārējais audio avots
ātruma/trokšņa kompensācija
Tālrunis
tālrunis/multivides atskaņotājs
zvana signāls, tālruņa
28
52
36
59
59
59
Bluetooth®
brīvroku sistēma
mediji
mikrofons izslēgts
pārraidīt zvanu uz mobilo tālruni
straumējošā skaņa
57
53
59
59
53
Audio un multivide
ievads
izvēlnes
izvēlnes pārskats
pārskats
sistēmas pārvaldība
26
28
82
27
28
automašīna ar interneta pieslēgumu
automašīnas modems
Interneta iestatījumi
Interneta karte
izvēlnes pārskats
lietotnes (aplikācijas)
tīmekļa pārlūks
67
70
23
98
89
72
73
AUX ieeja
27, 50
102
I
Informācijas un izklaides sistēma (Audio un
multivide)
26
Interneta karte
98
Interneta radio
72
iPod®®, pievienošana
52
Izvēlnes navigācijas audio un multivide
C
Izvēlnes ritināšana (kartes izvēlne)
CD
44
Cietā diska dzinis (HDD)
48
36, 42
Digitālais radio (DAB)
42
DVD
44
28
101
Ī
Īpašnieka maiņa
D
DAB radio
Galamērķis
10
J
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija.
40
E
Ekvalaizers
36
109
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Sistēmas iestatījumi
Vadītāja atbalsta sistēma
21
19
Sensus
Mobilais tālrunis, skatiet Tālrunis
54
Simboli
ekrānā
32
Skaņas baudījums
35
K
Karte (interneta karte)
Kartes opcijas
98
107
O
L
Objekti (POI)
lietotnes (aplikācijas)
72
P
M
parastais skats
Maršruts
detalizēta maršruta informācija
110
28
105
Bluetooth®
53
mediju atskaņotājs
saderīgie failu formāti
43
49
Meklēšana datu nesējā
45
Mikrofons
58
MY CAR
Automašīnas iestatījumi
Balss iestatījumi
Information
Interneta iestatījumi
izvēlnes funkcijas
Klimata kontroles iestatījumi
meklēšanas ceļi
14
17
22
24
23
15
22
15
Mediji,
104
R
Radio
DAB
36
36, 42
Radio programmu tipi (PTY)
41
RDS
39
Ritināšana (kartes pārvietošana)
101
S
Satiksmes informācija (interneta karte)
Satiksmes informācija (TP)
107
40
Signāla ievade, ārējā
6
27, 50
Stūre
Vadības tastatūra
28
Stūres ratā esošā tastatūra
28
T
Tālrunis
brīvroku sistēma
ienākošie zvani
pievienot
tālruņu katalogs
tālruņu katalogs, īsinājumikona
zvana saņemšana
zvanīšana
57
57
54
60
60
59
57
Tālvadības pults
bateriju nomaiņa
79
81
Tastatūra
99
Telpiskā skaņa
35
Tīmekļa pārlūks
73
TV
76
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
U
USB, savienojums
52
USB ieeja
50
V
Vadības opcijas
106
Vadības slēdži
viduskonsole, stūre
28
Volvo ID
11
Volvo Sensus
6
W
WiFi
70
Z
Zvani
darbība
ienākošie
57
57
Zvanīšana
57
111
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
112
TP 21570 (Latvian), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement