D28117 | DeWalt D28117 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

666666-40 UA
Переклад з оригінальних інструкцій
D28116
D28133
D28136
Малюнок 1
e
p
f
a
d
c
b
Малюнок 2
c
k
g
m
l
l
o
2
Малюнок 3
Малюнок 4
h
n
j)
h
i
o
n
j)
A
i
h
n
j)
i
o
o
B
Малюнок 5
Малюнок 6
e
q
q
d
3
КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ
D28116, D28133, D28136
Вітаємо Вас!
Ви обрали інструмент виробництва компанії DEWALT. Великий досвід компанії у розробці інструментів та постійна робота над їх вдосконаленням роблять DEWALT НАДІЙНИМ
ПАРТНЕРОМ ПРОФЕСІЙНИХ КОРИСТУВАЧІВ.
Технічні характеристики
D28116
230
3
1 100
D28133
230
3
1 100
D28136
230
2
1 500
10 000
115
M14
2,3*
10 000
125
M14
2,3*
2 800–10 000
125
M14
2,6*
дБ(A)
дБ(A)
дБ(A)
88
3,0
99
89
3,0
100
89
3,0
100
дБ(A)
3,0
3,0
3,0
Напруга
В
Тип
Споживана потужність
Вт
Частота обертання без
навантаження/номінальна
хв.-1
Діаметр диску
мм
Діаметр шпинделя
Вага
кг
* вага включає бокову ручку та запобіжник
LPA
KPA
LWA
K WA
(звуковий тиск)
(похибка звукового тиску)
(акустична потужність)
(похибка акустичної
потужності)
Загальні значення вібрації (трьохкоординатна векторна сума), визначені відповідно до EN 60745:
Значення вібрації ah при плоскому шліфуванні
м/с²
7,0
7,0
9,0
ah,AG =
Похибка K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
Значення вібрації ah при шліфуванні наждаковим кругом
ah,DS =
м/с²
3,0
≤ 2,5
3,0
Похибка K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
Значення вібрації, що наведене в цьому
документі, було виміряне згідно зі стандартизованим тестом, викладеним в EN
60745, та може використовуватись для
порівняння інструментів. Це значення
вібрації можна також використовувати
для попередньої оцінки впливу вібрації.
ними матеріалами/аксесуарами
або погано обслуговується, значення вібрації може відрізнятися.
Це може значно зменшити рівень
впливу протягом усього періоду
роботи.
Оцінка рівню впливу вібрації має
враховувати час вимкнень інструменту та роботу інструменту
без виконання певних завдань. Це
може значно збільшити рівень
впливу протягом усього періоду
роботи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Задеклароване
значення вібрації відповідає основному використанню інструменту. Але якщо інструмент використовується для виконання
інших завдань, з іншими витрат-
4
Застосовуйте додаткові заходи з техніки
безпеки для захисту
оператора від ефектів вібрації, наприк лад:
доглядайте
інструмент та аксесуари, тримайте руки
теплими,
принципи
організації роботи.
Заява про відповідність ЄС
ДИРЕКТИВА
ДЛЯ
ОБЛАДНАННЯ
МЕХАНІЧНОГО
D28116, D28133, D28136
КОМПАНІЯ DEWALT заявляє, що ці продукти, описані в розділі “Технічні дані” відповідають: 98/37/EC (до 28 грудня 2009
р.), 2006/42/EC (з 29 грудня 2009 р.),
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Запобіжники
Європа 230 В для інструментів
10 ампер, мережа живлення
Ці продукти також відповідають Директиві
2004/108/EC. Для отримання додаткової
інформації, будь ласка, звертайтесь до
компанії DEWALT за адресою, вказаною
нижче, або на зворотному боці цього
керівництва.
Позначення: інструкції з техніки
безпеки
Умовні позначення, що наведені нижче,
описують рівень серйозності кожного
попереджуючого слова. Будь ласка, прочитайте керівництво та звертайте увагу на
наступні символи.
Нижчепідписаний несе відповідальність
за упорядкування файлу технічних характеристик та робить цю заяву від компанії
DEWALT.
НЕБЕЗПЕКА: вказує на надзвичайно небезпечну ситуацію,
яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або серйозних
травм.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
ВІЦЕ- ПРЕЗИДЕНТ З РОЗРОБКИ ПРОДУКТІВ
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Ідштайн, Німеччина
18.11.2009
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: вказує на
потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути,
може призвести до смерті або
серйозних травм.
ПОПЕРЕ Д ЖЕННЯ: У ВА Ж НО
П Р О Ч И ТА Й Т Е К Е Р І В Н И Ц Т В О
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ
РИЗИКУ ОТРИМАННЯ ТРАВМ.
УВАГА: вказує на потенційно
небезпечну ситуацію, яка, якщо
її не уникнути, може призвести до незначних або середніх
травм.
Загальні правила безпеки для
електричного інструменту
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням інструменту уважно
прочитайте всі попередження
та інструкції. Невиконання наведених попереджень та інструкцій
може призвести до ураження
електричним струмом, пожежі
та/або серйозних травм.
ПРИМІТКА: вказує на правила,
не пов’язані з особистою безпекою, які, якщо їх не уникнути
можуть призвести до пошкодження майна.
Вказує на ризик ураження електричним струмом.
ЗБЕРЕЖІТЬ ВСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ТА ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
В МАЙБУТНЬОМУ
Вказує на ризик виникнення
пожежі.
5
Термін “електричний інструмент” в усіх
попередженнях стосується інструментів, що працюють від мережі живлення (з
кабелем) або акумулятора (бездротові).
перекручені шнури підвищують ризик
враження електричним струмом.
e) При використанні електричного
інструменту на вулиці, використовуйте подовжуючий шнур, що
підходить для використання на
вулиці. Використання шнура, що підходить для вулиці, знижує ризик ураження електричним струмом.
f) Якщо неможливо уникнути використання електричного інструменту в умовах підвищеної вологості, використовуйте живлення,
захищене пристроєм залишкового
струму (RCD). Використання RCD
знижує ризик ураження електричним
струмом.
1) БЕЗПЕКА РОБОЧОЇ ЗОНИ
a) Тримайте робочу зону чистою та
добре освітленою. Неупорядковані
та темні робочі зони збільшують
ймовірність нещасного випадку.
b) Не використовуйте електричні
інструменти у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, в присутності вогненебезпечних рідин,
газів та пилу. Електричні інструменти створюють іскри, що можуть
запалити пил або випаровування.
c) Тримайте дітей та сторонніх подалі під час використання електричного інструменту. Відвернення
уваги може призвести до втрати
контролю.
3) ОСОБИСТА БЕЗПЕКА
a) Будьте в стані готовності,
дивіться, що ви робите, та використовуйте загальний глузд,
коли ви працюєте з електричним
інструментом. Не використовуйте електричний інструмент, коли
Ви втомлені або знаходитесь під
впливом наркотиків, алкоголю або
ліків. Втрата уваги при роботі з
електричним інструментами може
призвести до серйозних травм.
b) Використовуйте особисті засоби
безпеки. Завжди використовуйте
засоби захисту очей. Засоби безпеки, такі як протипилова маска,
неслизькі безпечні чоботи, твердий
капелюх та засоби захисту слухового апарату, які використані для
відповідних умов, зменшують імовірність особистих травм.
c) Уникнення випадкового запуску.
Переконайтесь, що вимикач знаходиться в позиції Викл. перед підключенням до джерела живлення та/або
акумулятора, переміщенням або
перенесенням пристрою. Перенос
електричних
інструментів,
не
відпускаючи пальця з вимикача, або
ввімкнення електричного інструменту з перемикачем в позиції “Ввімкнено”
може призвести до нещасного випадку.
d) Зніміть всі налаштувальні ключі
або гайкові ключі перед тим, як
вмикати електричний інструмент.
2) ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА
a) Вилка електричного інструменту
має відповідати розетці. Ніколи
не модифікуйте вилку. Не використовуйте ніяких адаптерів на
вилку з заземленими електричними інструментами. Немодифіковані
вилки та розетки, що підходять
до них, зменшують ризик ураження
електричним струмом.
b) Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як
труби, радіатори, плити та холодильники. Якщо Ваше тіло заземлене, збільшується ризик ураження
електричним струмом.
c) Не залишайте електричні інструменти під дощем або в умовах підвищеної вологості. Вода, що потрапляє в електричний інструмент, підвищує ризик ураження електричним
струмом.
d) Не використовуйте шнур не за
призначенням. Ніколи не використовуйте шнур для переносу,
витягнення або відключення електричного інструменту. Тримайте
шнур подалі від високих температур,
мастила, гострих предметів та
рухомих деталей. Пошкоджені або
6
Гайковий ключ, що залишився прикріпленим до якоїсь деталі електричного пристрою, що обертається, може
призвести до травм.
e) Не перенапружуйтесь. Утримуйте
правильну постановку ніг та рівновагу. Це дає вам змогу краще контролювати інструмент в неочікуваних
ситуаціях.
f) Вдягайтеся відповідним чином. Не
вдягайте вільний одяг чи прикраси. Тримайте ваше волосся, одяг та
рукавчики подалі від рухомих деталей. Вільний одяг, прикраси або довге
волосся може зачепитися за рухомі
деталі.
g) Якщо передбачені пристрої для
підключення до засобів виділення
та збирання пилу, переконайтеся,
що вони правильно підключені та
використовуються. Використання
таких пристроїв зменшує ризик
виникнення небезпечних ситуацій,
що пов’язані з потраплянням пилу.
Електричні інструменти є небезпечними, якщо вони використовуються
некваліфікованими користувачами.
e) Технічне обслуговування електричних інструментів. Перевірте
інструмент на наявність розрегулювання або погіршення фіксації рухомих деталей, пошкодження
деталей або інші умови, що можуть
впливати на коректну роботу
інструменту. Якщо є ушкодження,
відремонтуйте електричний інструмент перед використанням. Багато
нещасних випадків є результатом
того, що інструмент не пройшов відповідного технічного обслуговування.
f) Тримайте ріжучі інструменти
гострими та чистими. Правильно
доглянуті ріжучі інструменти з
гострими ріжучими кромками мають
меншу ймовірність заїдання, та ними
легше керувати.
g) Використовуйте
електричний
інструмент, додаткові інструменти та деталі інструменту тощо
у відповідності до цих інструкцій та відповідно до даного типу
електричних інструментів, зважаючи на умови використання та
роботу, яка має бути виконана.
Використання електричних інструментів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних
ситуацій.
4) ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА
ЕЛЕКТРИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ
a) На перевантажуйте інструмент.
Використовуйте відповідний електричний інструмент для вашої
задачі. Правильно обраний електричний інструмент виконає завдання
краще та безпечніше за умов, для
яких він був розроблений.
b) Не використовуйте електричний
інструмент, вмикач якого не вмикає та не вимикає його. Будь-який
електричний інструмент, який не
може управлятися вмикачем, є небезпечним і має бути відремонтований.
c) Відключіть вилку від джерела
живлення або акумулятор перед
тим, як робити будь-які налаштування, зміни додаткового обладнання чи зберігання інструменту.
Ці профілактичні заходи зменшують
ризик випадкового запуску електричного інструменту.
d) Бережіть вимкнені електричні інструменти від дітей та не
дозволяйте особам, що не знайомі
з електричним інструментом або
цими інструкціями використовувати електричний інструмент.
5) ОБСЛУГОВУВАННЯ
a) Надавайте
Ваш
електричний
інструмент для обслуговування кваліфікованим спеціалістом
з ремонту та використовуйте
тільки ідентичні замінні деталі.
Це забезпечить безпеку електричного пристрою, що обслуговується.
Додаткові спеціальні правила
техніки безпеки
Інструкції з техніки безпеки для
виконання будь-яких операцій
з інструментами
a) Цей електричний інструмент призначений для шліфування, піско-
7
b)
c)
d)
e)
f)
струминного очищення, очищення
за допомогою дротової щітки, полірування та відрізання. Прочитайте
всі попередження та інструкції з техніки безпеки, а також рисунки та специфікації щодо цього електричного
інструменту. Невиконання наведених нижче інструкцій може призвести
до ураження електричним струмом,
пожежі та/або серйозних травм.
Не використовуйте аксесуари, що
не були розроблені спеціально для
цього інструменту та не рекомендовані виробником. Той факт,
що аксесуар можна прикріпити до
інструменту, не гарантує безпечної
роботи.
Номінальна швидкість аксесуару
повинна щонайменше дорівнювати максимальній швидкості, вказаній на електричному інструменті. Аксесуари з більшою швидкістю
можуть зламатися та розлетітися.
Зовнішній діаметр та товщина
Вашого аксесуару повинні знаходитись в рамках характеристики
потужності Вашого електричного інструменту. Аксесуари невірних
розмірів неможливо відповідно закріпити та контролювати.
Розмір оправки кругів, фланцю, опорних прокладок або інших аксесуарів повинен відповідати шпинделю
інструменту. Аксесуари з отворами в оправленні, які не відповідають
елементам кріплення електричного інструменту можуть втрачати
баланс, надмірно вібрувати та призводити до втрати контролю.
Не використовуйте пошкоджені
аксесуари. Перед кожним використанням необхідно оглянути аксесуари, такі як абразивні диски на
наявність пошкоджень та тріщин,
опорні пластини на наявність тріщин або надмірний знос, дротову
щітку на порив дротів або тріщини. Якщо електричний інструмент
або аксесуари падали, необхідно оглянути їх на пошкодження та встановити непошкоджений аксесуар.Після
огляду та встановлення аксесуару
відступіть та попросіть сторонніх
відійти від площини обертання аксе-
суару та запустіть електричний
інструмент при максимальній швидкості без навантаження та залиште попрацювати протягом хвилини. Пошкоджені аксесуари звичайно
зламаються під час цього запуску.
g) Використовуйте захисне обладнання. В залежності від способу
використання необхідно скористатися захисним щитком, захисними
окулярами або маскою. За необхідності вдягайте протипилову маску,
засоби захисту слуху, рукавиці або
робочий фартух, що захистять Вас
від маленьких фрагментів абразиву або заготовки.Захисні окуляри
захистять Вас від літаючих уламків, що можуть утворитися під час
певних видів роботи. Протипилова
маска або респіратор фільтрує мілкі
частинки, що утворюються під час
роботи. Тривалий вплив шуму з високою інтенсивністю може призвести
до втрати слуху.
h) Тримайте сторонніх осіб подалі
від робочої зони. Всі люди, що знаходяться в робочій зоні, повинні використовувати особисті захисні засоби.Фрагменти заготовки або уламки аксесуарів можуть відлетіти та
призвести до травми, навіть поза
безпосередньою зоною роботи.
i) Тримайте інструмент лише за ізольовану поверхню при виконанні
операцій, коли ріжучі аксесуари
можуть торкнутися проводки або
власного кабелю. Ріжучі елементи
при контакті з дротом під напругою
може призвести до появи напруги в
інструменті та ураження оператора
електричним струмом.
j) Розмістіть кабель подалі від аксесуару, що обертається. Якщо Ви
втратите контроль, кабель може
бути розрізаний або може зачепитися, а Ваша рука або пальці можуть
потрапити до аксесуару, що обертається.
k) Ніколи не кладіть інструмент,
доки всі його деталі повністю не
зупиняться. Аксесуар, що обертається, може захопити поверхню та
потягнути електричний інструмент
з рук.
8
l)
Не запускайте інструмент, переносячи його біля свого тіла.
Випадковий контакт з аксесуаром,
що обертається, може зачепити
одяг, потягнувши інструмент до
Вашого тіла.
m) Регулярно очищуйте вентиляційні
отвори електричного інструменту.Вентилятор двигуну буде втягувати пил всередину корпусу, надмірна кількість металевих частинок
може призвести до ризику ураження
електричним струмом.
n) Не використовуйте електричний
інструмент біля легкозаймистих
матеріалів. Іскри можуть викликати
спалах цих матеріалів.
o) Не використовуйте аксесуари, що
вимагають рідку охолоджуючу
рідину. Використання води та інших
рідких охолоджувачів може призвести
до смерті від електричного удару або
ураження електричним струмом.
Віддача є результатом невірного використання та/або некоректної роботи
або невідповідних умов роботи, яких
можна уникнути, використовуючи відповідні заходи, наведені нижче.
a) Добре тримайте інструмент та
розташовуйте своє тіло та руки
так, щоб можна було протистояти віддачі. Завжди використовуйте
додаткову ручку, якщо така є, для
максимального контролю віддачі або
реактивного крутного моменту при
запуску. Оператор може контролювати реактивний крутний момент
або сили віддачі, якщо вжиті відповідні заходи.
b) Ніколи не розташовуйте руку біля
рухомих аксесуарів. Може виникнути віддача аксесуару через руку.
c) Не розташовуйте своє тіло в зоні,
куди буде рухатися інструмент
у разі віддачі. Віддача призведе до
руху інструменту в напрямку протилежному руху кругу в точці заїдання.
d) Будьте особливо уважними при
обробці кутів, гострих країв, тощо.
Уникайте відстрибування та заїдання
аксесуарів.Кути, гострі краї або відстрибування можуть призвести до
затиснення аксесуару та викликати
втрату контролю або віддачу.
e) Не прикріплюйте полотно для
різьблення ланцюгової пилки або
полотно із зазублинами. Такі пильні
полотна призводять до частих віддач та втрати контролю.
Додаткові інструкції з техніки
безпеки для виконання будьяких операцій з електричним
інструментом
Причини та попередження
віддачі
Віддача - це раптова реакція на затиснений або деформований поворотний
круг, опорну прокладку, щітку або інший
аксесуар. Затиснення або нерівності
викликають різке уповільнення швидкості обертання рухомих аксесуарів,
що, в свою чергу, викликає відхилення неконтрольованого електричного
інструменту в напрямку протилежному
напрямку обертання аксесуару в місці
зціплення.
Попередження з техніки безпеки
для операцій шліфування та
абразивного відрізання
a) Використовуйте лише ті типи
дисків, що рекомендовані для
Вашого електричного інструменту, та спеціальні запобіжники, розроблені для обраного диску. Диски,
які не розроблені для використання
з цим електричним інструментом,
неможливо відповідно закріпити,
тому їх використання може бути
небезпечним.
b) Запобіжник необхідно надійно прикріпити до електричного інстру-
Наприклад, якщо абразивний круг затиснений заготовкою, край круга, що входить у зону затиснення, може увійти
у поверхню матеріалу, спричиняючи віддачу круга. При цьому круг відскочить
від оператора або на оператор, в залежності від напрямку руху круга в точці
заїдання. Абразивні круги також можуть
зламатися за цих умов.
9
менту та розмістити для максимальної безпеки так, щоб найменша область диску була спрямована
на оператора. Запобіжник допомагає захистити оператора від уламків диску та випадкового контакту
з диском.
c) Диски повинні використовуватись
лише для рекомендованих видів
діяльності. Наприклад: не шліфуйте боковою стороною ріжучого
диску. Абразивні ріжучі диски призначені для шліфування периферією
кругу, при чому бокові сили застосовані до цих дисків можуть призвести
до їх хитання.
d) Завжди використовуйте непошкоджені фланці дисків відповідного
розміру та форми для обраного
диску. Відповідні фланці диску підтримують диск, зменшуючи можливість поломки диску. Фланці ріжучих
дисків можуть відрізнятися від фланців шліфувальних дисків.
e) Не використовуйте зношені диски
більших електричних інструментів. Диски, призначені для більших
електричних інструментів, не підходять для більшої швидкості менших
інструментів, і тому можуть вибухнути.
причини, вимкніть інструмент та
утримуйте його нерухомим, доки
круг не буде повністю зупинений.
Ніколи не намагайтесь витягувати
круг з розрізу, коли круг рухається, інакше може виникнути віддача.
Проаналізуйте та вживайте необхідних заходів для уникнення затиснення диску.
d) Не поновлюйте роботу інструменту в заготовці. Дайте кругу
досягти повної швидкості та обережно вставте його в розпочатий
розріз. Круг може зігнутися, піднятися або відскочити, якщо електричний
інструмент запускається в заготовці.
e) Опорні пластини або заготовки
великого розміру можуть допомогти звести до мінімуму ризик
заїдання кругу та віддачі. Великі
заготовки можуть прогинатися
під власною вагою. Опори необхідно
розташувати під заготовкою біля
лінії розрізу та біля краю заготовки
з обох боків кругу.
f) Будьте особливо уважними при
виконанні
“гніздового
розрізу” в існуючих стінах або інших
місцях, не відсутня видимість.
Виступаючий круг може розрізати
газову або водяну трубу, електричні
кабелі або інші предмети, що може
спричинити віддачу.
Додаткові попередження з техніки безпеки для операцій абразивного відрізання
Попередження з техніки безпеки
для виконання піскоструминної
обробки
a) Не “затискуйте” ріжучий круг та
не застосовуйте надмірний тиск
до інструменту. Не намагайтесь
створювати розрізи надмірної глибини. Надмірний тиск на круг збільшує
навантаження і чутливість до заїдання або деформації круга в розрізі
та можливість віддачі або поломки
круга.
b) Не розташовуйте своє тіло в одну
лінію з кругом або поза кругом, що
обертається. Коли круг в місці виконання роботи рухається в напрямку
від Вашого тіла, можлива віддача
може спричинити рух круга, що обертається, та інструменту на Вас.
c) Якщо круг заїдає або при припиненні виконання розрізу з будь-якої
a) Не використовуйте папір для
наждакових кругів надмірного розміру. Виконуйте рекомендації виробника при виборі наждакового паперу.
Наждаковий папір більшого розміру,
що виступає за основу для полірування, представляє небезпеку та може
спричинити обдирання, розривання
диску або віддачу.
Попередження з техніки безпеки
для виконання полірування
a) Не дозволяйте вільно обертатися
10
частинкам, що утворюються при
поліруванні, або фіксуючим пружинам. Сховайте або обріжте всі вільні
фіксуючі пружини. Вільні фіксуючі пружини можуть заплутати ваші пальці
або застряти на заготовці.
РОЗТАШУВАННЯ КОДУ ДАТИ (МАЛ. 1)
Код дати (p), що включає також рік виробництва, наноситься на корпус.
Приклад:
2009 XX XX
Рік виробництва
Попередження з техніки безпеки
для виконання очищення дротовою щіткою
Комплект поставки
Комплект містить:
1 Кутова шліфувальна машина
1 Захисний кожух
1 Бокова ручка
1 Комплект фланців
1 Двосторонній гайковий ключ
1 Керівництво з експлуатації
1 Креслення
• Перевірте інструмент, деталі та аксесуари на пошкодження, що могли
виникнути під час транспортування.
• Уважно прочитайте та зрозумійте це
керівництво користувача перед використанням інструменту.
a) Не забувайте, що щетинки з дроту
відлітають від щітки навіть за
умови звичайної роботи. Не застосовуйте надмірного навантаження
на дротову щітку. Уламки щетинок
можуть легко проникнути в тонкий
одяг та/або шкіру.
b) Якщо захисний пристрій рекомендований для використання
з дротовою щіткою, не дозволяйте контактів дротового диску
або щітки із захисним пристроєм.
Дротовий диск або щітка може збільшитися в діаметрі через надмірне
навантаження та відцентрові сили.
Опис (мал. 1)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не
модифікуйте електричні інструменти та їх деталі. Інакше вони
можуть стати причиною пошкодження майна або травм.
Залишкові ризики
Навіть при виконанні всіх відповідних
правил техніки безпеки та використанні
пристроїв безпеки неможливо уникнути
деяких залишкових ризиків. А саме:
- Пошкодження слуху.
– Ризик травм через частинки, що літають в повітрі.
– Ризик опіків через нагрівання деталей
інструментів під час роботи.
– Ризик особистих травм через тривале
використання.
– Ризик вдихання пилу, що утворюється
з небезпечних речовин.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
D28116, D28133, D28136 - потужні кутові шліфувальні машини, розроблені для
професійного шліфування та розрізання.
Маркування інструменту
На інструменті є наступні піктограми:
Прочитайте керівництво
використанням.
Вимикач
Блокування шпинделя
Захисний кожух
Бокова ручка
Електронний
регулятор
змінної
швидкості (лише в моделях D28116,
D28136)
Отвір випуску пилу
НЕ використовуйте інші шліфувальні
круги, крім шліфувальних кругів із вдавленою центральною частиною та диски
із набору зв’язаних абразивних листів;.
перед
Використовуйте засоби захисту
органів слуху.
НЕ використовуйте в умовах підвищеної
вологості або у присутності легкозаймистих рідин та газів.
Використовуйте засоби захисту
очей.
Ці потужні кутові шліфувальні машини
є професійними інструментами.
11
НЕ дозволяйте дітям підходити та торкатися інструмента. При використанні
інструменту недосвідченими операторами необхідний нагляд.
Перемикач захисту від зниження
напруги
Вимикач має функцію захисту від зниження напруги: якщо живлення відключається
з якоїсь причини, необхідно спеціально
натиснути цей перемикач ще раз.
Противібраційна бокова ручка
(мал. 1)
Противібраційна бокова ручка (d) гарантує
додатковий комфорт завдяки поглинанню
вібрації інструменту.
Захист від перенавантаження.
За умови перенавантаження мотору
зупиняється подача живлення на мотор.
Потужність повертається, коли інструмент охолоджується до необхідної робочої температури.
Безключовий захисний кожух
(мал. 1)
Безключовий захисний кожух дозволяє
швидко змінювати налаштування під час
роботи.
Електрична безпека
Електричний
мотор
розроблений
для роботи лише з одним значе ням
напруги. Завжди перевіряйте, що джерело живлення відповідає напрузі,
що вказана на табличці з паспортними
даними.
Система видалення пилу (мал. 1)
Система видалення пилу (f) дозволяє
уникнути накопиченню пилу біля захисного кожуха та зменшити кількість пилу, що
потрапляє у корпус та двигун.
Ваш інструмент виробництва компанії DEWALT має подвійну ізоляцію відповідно до EN 60745; тому
заземлення не є необхідним.
Функція м’якого старту
Функція м’якого старту дозволяє поступово збільшувати швидкість для уникнення
ривків при старті. Ця функція є особливо
корисною при роботі в закритому приміщенні.
ПОПЕРЕ Д ЖЕННЯ: п р и с т р о ї
з напругою 115 В необхідно контролювати шляхом надійного розділового трансформатора з екраном заземлення між первинною
та вторинною обмотками.
Електронний регулятор змінної
швидкості
Якщо шнур живлення пошкоджений, його
необхідно замінити на спеціальний шнур,
який доступний через офіційні сервісні
центри DEWALT.
D28116, D28136
Електронний регулятор змінної швидкості пропонує додатковий контроль інструмента та дозволяє використовувати його
з оптимальним налаштуваннями для
аксесуару та матеріалу.
Використання подовжуючого
шнура
Якщо необхідний подовжуючий шнур,
використовуйте рекомендований подовжуючий шнур, що підходить для споживаної потужності інструменту (див.
Технічні характеристики). Мінімальний
розмір провідника - 1 мм2; максимальна
довжина - 30 м.
Муфта
Муфта обмеження обертаючого моменту
зменшує максимальний реактивний обертаючий момент, що передається оператору у випадку заїдання диску. Ця функція також дозволяє уникнути заїдання
передачі та електричного мотору. Муфта
обмеження обертаючого моменту налаштована виробником, її неможливо налаштувати самостійно.
При використанні кабельного барабану
завжди витягуйте весь кабель.
12
можна використовувати з цими шліфувальними машинами.
ЗБИРАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити ризик серйозних травм,
вимкніть інструмент та відключіть його від мережі живлення перед виконанням будьяких налаштувань або встановленням/зніманням насадок
та аксесуарів. Перед підключенням інструменту до мережі
живлення, відпустіть тригерний
перемикач, щоб переконатися,
що інструмент вимкнений.
1. Покладіть кутову шліфувальну машину на стіл, догори шпинделем (o)
2. Відпустіть фіксатор (g) та утримуйте
захисний кожух (c) над інструментом,
як показано.
3. Вирівняйте виступи (k) з вирізами (l).
4. Натисніть на захисний кожух донизу
та поверніть у необхідне положення.
5. За необхідності збільшіть силу затиску, затягнувши гвинт (m).
6. Затягніть фіксатор.
7. Щоб зняти захисний кожух, відпустіть
фіксатор.
Прикріплення бокової ручки
(мал. 5)
Встановлення та знімання шліфувального або ріжучого кругу
(мал. 1, 3, 4)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням інструменту перевірте, що ручка надійно затягнена.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте пошкоджені диски.
Закріпіть бокову ручку (d) до одного
з отворів (q) на будь-якій стороні коробки
передач
1. Встановіть інструмент на стіл, захисний кожух вгорі.
2. Коректно встановіть опорний фланець
(i) на шпиндель (o) (мал. 3).
3. Розташуйте круг (n) на опорному
фланці (i). При встановленні кругу
з піднятим центром переконайтесь,
що піднятий центр (j) направлений на
опорний фланець (i).
4. Закрутіть різьбову затискну гайку (h)
на шпиндель (o) (мал. 4):
a. Кільце на різьбовій затискній гайці
(h) повинно бути направлене на
круг при встановленні шліфувального кругу (мал. 4A);
b. Кільце на різьбовій затискній гайці
(h) повинно бути направлене від
кругу при встановленні ріжучого
кругу (мал. 4В);
5. Натисніть на кнопку блокування шпинделя (b) та поверніть шпиндель (о),
доки він не буде заблокований на
місці.
6. Закріпіть різьбову затискну гайку
(h) двохстороннім гайковим ключем
з комплекту поставки.
7. Відпустіть блокування шпинделя.
8. Щоб зняти круг, відпустіть затискну
гайку (h) двохстороннім гайковим ключем.
Встановлення та знімання
захисного кожуху (мал. 2)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити ризик серйозних травм,
вимкніть інструмент та відключіть його від мережі живлення перед виконанням будьяких налаштувань або встановленням/зніманням насадок
та аксесуарів. Перед підключенням інструменту до мережі
живлення, відпустіть тригерний
перемикач, щоб переконатися,
що інструмент вимкнений.
УВАГА: Необхідно використовувати захисні кожухи з цією шліфувальною машиною.
При використанні шліфувальної машини
D28116, D28133 або D28136 для розрізання металу або каменю НЕОБХІДНО
використовувати захисний кожух Типу 1.
Захисні кожухи Типу 1 можна придбати додатково у дистриб’юторів компанії
DEWALT.
ПРИМІТКА: будь ласка, див. Таблицю
аксесуарів для шліфування та різання
в кінці цього керівництва для отримання
інформації щодо інших аксесуарів, що
13
Налаштування електронного
регулятора швидкості (мал. 6)
Вірне положення рук (мал. 1)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити
ризик серйозних травм, ЗАВЖДИ
правильно розташовуйте руки,
як показано.
Поверніть регулятор (e) в бажане положення. Поверніть регулятор догори для
встановлення більшої швидкості та донизу
для вибору меншої швидкості. Необхідне
значення визначається досвідом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити
ризик серйозних травм, ЗАВЖДИ
добре тримайте інструмент,
щоб попередити випадкову віддачу.
Перед експлуатацією
•
•
•
Встановіть захисний кожух та відповідний диск або круг. Не використовуйте занадто зношені диски або круги.
Переконайтесь, що внутрішній та
зовнішній фланець встановлені вірно.
Переконайтесь, круг або диск обертається напрямку, вказаному стрілками
на аксесуарі або інструменті.
Вірне положення рук полягає в тому, що
одна рука розташована на боковій ручці
(d), а інша рука - на корпусі інструменту, як
показано на рисунку 1.
Увімкнення/вимкнення (мал. 1)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не вимикайте
інструмент під навантаженням.
Робота
Щоб увімкнути інструмент, натисніть на
перемикач вкл./викл. (a).
Інструкції по використанню
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди дотримуйтесь всіх інструкцій з техніки
безпеки та відповідних норм.
Для безперервної роботи натисніть на
перемикач вперед до кінця.
Щоб зупинити інструмент, відпустіть перемикач. Щоб зупинити інструмент при безперервній роботі, натисніть на задню частину перемикача.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити ризик серйозних травм,
вимкніть інструмент та відключіть його від мережі живлення перед виконанням будьяких налаштувань або встановленням/зніманням насадок
та аксесуарів. Перед підключенням інструменту до мережі
живлення, відпустіть тригерний
перемикач, щоб переконатися,
що інструмент вимкнений.
Блокування шпинделя (мал. 1)
Блокування шпинделю (b) призначений для уникнення обертання шпинделя при установці або зніманні дисків.
Використовуйте цей пристрій лише, коли
інструмент вимкнений, відключений від
мережі живлення та повністю зупинений.
ПРИМІТКА: ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК
ПОШКОДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ,
не використовуйте штир для блокування шпинделя, коли інструмент працює. Це може призвести до пошкодження інструменту
та до відкручення аксесуару, що
може призвести до травми.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• Переконайтесь, що всі матеріали для шліфування або різання
добре зафіксовані.
• Застосовуйте лише незначний тиск на інструмент. Не
докладайте бокового зусилля
до диску.
• Уникайте перенавантаження
інструменту. Якщо інструмент
стає гарячим, залишіть його на
кілька хвилин запущеним, але
без навантаження.
Щоб скористатися блокуванням, натисніть
на кнопку блокування шпинделя та поверніть шпиндель максимально.
Використання для обробки металу
При використанні для роботи з металом,
переконайтесь, що пристрій захисного
відключення (RCD) встановлено для уник-
14
нення залишкових ризиків через металеву стружку.
Якщо подача живлення припинена пристроєм RCD, віднесіть інструмент в офіційний сервісний центр компанії DEWALT.
новленням/зніманням насадок
та аксесуарів. Перед підключенням інструменту до мережі
живлення, відпустіть тригерний
перемикач, щоб переконатися,
що інструмент вимкнений.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: В екстремальних робочих умовах електропровідний пил може накопичуватись
всередині корпусу інструменту
при роботі з металом. Це може
призвести до зносу захисної ізоляції машини з потенційним ризиком ураження електричним струмом.
Захисні щітки
Мотор автоматично вимикається, коли
вугільні щітки вимагають заміни через
зношення. Вугільні щітки не підлягають
обслуговуванню користувачем. Віднесіть
інструмент в офіційний сервісний центр
компанії DEWALT.
Щоб уникнути накопичення металевої
стружки в машині, ми рекомендуємо
щоденно очищувати вентиляційні отвори.
Див. розділ Технічне обслуговування.
Змащування
Ваш електричний інструмент не вимагає
додаткового змащування.
Використання складчастих полірувальних кругів
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: утворення
МЕТАЛЕВОГО пилу. Інтенсивне
використання
ск ладчастих
(пелюсткових) кругів для металу
може призвести до збільшення
ризику потенційного ураження
електричним струмом. Щоб знизити ризик, перед використанням вставте пристрій захисного
відключення за струмом витоку та щоденно очищуйте вентиляційні отвори стисненим
повітрям відповідно до вказаних
нижче інструкцій щодо технічного обслуговування.
Очищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
видувайте
бруд та пил зсередини основного
корпусу за допомогою сухого повітря, коли пил та бруд стають
помітними та починають збиратися біля вентиляційних отворів. Використовуйте рекомендовані засоби захисту органів зору
та рекомендовану протипилову
маску при виконанні цієї операції.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не використовуйте розчинники та інші
різкі хімікати для очищення неметалевих деталей інструменту. Ці хімічні речовини можуть
послабити матеріали, що використовуються для цих деталей.
Використовуйте вологу ганчірку, змочену лише водою з м’яким
милом. Не дозволяйте, щоб рідини потрапляли всередину інструменту; ніколи не занурюйте
деталі інструменту в воду.
Технічне обслуговування
Ваш електричний інструмент компанії
DEWALT було розроблено для роботи протягом тривалого періоду часу з мінімальним технічним обслуговуванням. Постійна
задовільна робота залежить від правильного догляду за інструментом та регулярної очистки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити ризик серйозних травм,
вимкніть інструмент та відключіть його від мережі живлення перед виконанням будьяких налаштувань або вста-
15
офіційних сервісних центрів DEWALT з усіма
подробицями нашого післяпродажного
обслуговування та контактною інформацією
м і с т и т ь с я в І н т е р н ет і з а а д р е с о ю :
www.2helpU.com
Додаткові аксесуари
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Через те, що
аксесуари, не рекомендовані компанією DEWALT, не були перевірені
з цим продуктом, їх використання
з цим інструментом може бути
небезпечним. Щоб знизити ризик
травм рекомендується використовувати лише аксесуари, рекомендовані DEWALT.
Зверніться до свого дилера для отримання подальшої інформації щодо відповідних аксесуарів.
Захист навколишнього
середовища
Окреме збирання. Цей продукт не
можна викидати разом зі звичайним
побутовим сміттям.
Якщо Ви зберетесь замінити продукт DEWALT,
або якщо він Вам більше не потрібний,
не викидайте його разом з побутовим
сміттям. Зробіть цей виріб доступним для
спеціального збору.
Окремий збір використаних виробів
та упаковки дозволяє повторно
переробляти та використовувати
матеріали.. Переробка повторно
в и к о р и с т о ву в а н и х м ат е р і а л і в
допомагає попередити забруднення
навколишнього середовища та
зменшує потребу в сировині.
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати
окремий збір електричного обладнання
в муніципальних місцях для збору сміття
або продавцями при пок упці нового
обладнання.
Компанія DEWALT має можливість для збору
та переробки продуктів власного виробництва
після закінчення їхнього терміну служби. Щоб
скористатися цією послугою, поверніть виріб
компанії в офіційний сервісний центр, які
збирають відпрацьовані продукти за наш
рахунок.
Ви можете знайти місце знаходження
н а й бл и ж ч о го о ф і ц і й н о го с е р в і с н о го
центру, звернувшись до свого місцевого
представництво D E WALT за адресою,
вказаною цьому керівництві. Крім того, список
16
ТАБЛИЦЯ ШЛІФУВАЛЬНИХ ТА РІЖУЧИХ АКСЕСУАРІВ
Тип захисного кожуху
Аксесуар
Опис
Як встановити на шліфувальну
машину
Шліфувальний
круг із вдавленим
центром
ЗАХИСНИЙ КОЖУХ
Захисний кожух типу 27
ТИПУ 27
Пелюстковий круг
Опорний фланець
Дископодібні дротові щітки
Шліфувальний круг із вдавленим
центром типу 27
Різьбова затискна гайка
Дископодібні дротові щітки з різьбовою
гайкою
Запобіжник типу 27
Дископодібна дротова щітка
Щітка зачищуюча
з різьбовою гайкою
Запобіжник типу 27
Дротова щітка
Диск-підошва/
шліфувальний лист
Запобіжник типу 27
Гумовий диск-підошва
Шліфувальний круг
Різьбова затискна гайка
17
ТАБЛИЦЯ ШЛІФУВАЛЬНИХ ТА РІЖУЧИХ АКСЕСУАРІВ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Тип захисного кожуху
Аксесуар
Опис
Як встановити на шліфувальну
машину
Ріжучий диск для
каменю
ЗАХИСНИЙ КОЖУХ
Запобіжник типу 1
ТИПУ 1
Диск для різання
металу
Опорний фланець
Алмазні ріжучі
Ріжучий диск
диски
Різьбова затискна гайка
БЕЗ ЗАХИСНОГО
Полірувальний
КОЖУХУ
ковпак
18
ДеВОЛТ
8.
ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
8.1.
Шановний покупцю!
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.1.1.
Вітаємо Вас з придбанням
вис окоякісного виробу ДеВОЛТ та
висловлюємо вдячність за Ваш вибір.
Надійна робота даного виробу
протягом усього терміну експлуатації
– о с н о в н а м ет а н а ш и х с е р в і с н и х
служб. У випадку виникнення будьяких проблем у процесі експлуатації
виробу рекомендуємо Вам звертатися
лише до авторизованих сервісних
організацій, адреси і телефони яких Ви
можете знайти в Гарантійному талоні
чи дізнатися в магазині. Наші сервісні
станції – це не лише кваліфікований
ремонт та сервісне обслуговування,
а також широкий вибір запчастин та
приладдя.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності і справності в Вашій
присутності, інструкцію з експлуатації
та заповнений українською мовою
Гарантійний талон. У випадку відсутності
у Вас правильно заповненого
Гарантійного талону ми будемо змушені
відхилити Ваші претензії щодо якості
даного виробу.
Щоб уникнути непорозумінь,
н а п о л е гл и в о п р о с и м о В а с п е р е д
початком роботи з виробом уважно
ознайомитися з інструкцією з його
експлуатації.
Правовим підґрунтям дійсних
гарантійних умов є діюче Законодавство,
і, зокрема, Закон «Про захист прав
споживачів».
Гарантійний термін на даний виріб
становить 12 місяців і відраховується
з дня продажу. У випадку усунення
недоліків виробу, гарантійний термін
подовжується на період, протягом якого
він не використовувався.
В и р о б н и к р е к о м е н д ує п р о в о д и т и
періодичну перевірк у виробу на
сервісній станції.
Протягом 12 місяців з дня продажу
виробник гарант ує безкоштовну
перевірк у виробу та рекомендації
п о з а м і н і ч а с т и н, щ о н о р м а л ь н о
зношуються.
Те р м і н с л у ж б и в и р о бу – 5 р о к і в
(мініма льний, вс танов лений
згідно з Законом «Про захист прав
споживачів»).
Н а ш і г а р а н т і й н і з о б о в’я з а н н я
поширюються лише на несправності,
що виявлені протягом гарантійного
терміну та обумовлені виробничими
або конструктивними факторами.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.
8.4.
Га р а н т і й н і з о б о в ’ я з а н н я н е
поширюються:
На несправності виробу, що виникли
в результаті:
Недотримання користувачем
розпоряджень інструкції з експлуатації
виробу.
Механічного пошкодження,
спричиненого зовнішньою ударною
або будь-якою іншою дією.
Використання виробу не за
призначенням.
Стихійного лиха.
Несприятливих атмосферного і інших
зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ,
сніг, підвищена вологість, нагрівання,
агресивні середовища, невідповідність
параметрів електромережі живлення
вказаним на інструменті.
Використання приладдя, витратних
матеріалів і запчастин, що не
рекомендовані або не схвалені
виробником.
Проникнення усередину виробу
сторонніх предметів, комах, матеріалів
або речовин, що не є відходами, що
супроводжують застосування за
призначенням, такими як стру жка,
тирса тощо.
Н а і н с т ру м е н т и, щ о п і д д а в а л и с ь
розкриттю, ремонту або модифікації
поза уповноваженою сервісною
станцією.
На приладдя, запчастини, що вийшли
з ладу внаслідок нормального зносу,
та витратні матеріали, такі як приводні
ремені, вугільні щітки, акумуляторні
батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні
диски, свердла, бури тощо.
На несправності, що виник ли
в р е з у л ьт а т і п е р е в а н т а ж е н н я
інструмент у, що спричинило вихід
з ладу електродвигуна чи інших
вузлів і деталей. До безумовних ознак
перевантаження виробу відносяться,
зокрема: поява кольорів мінливості,
деформація або оплавлення
деталей і вузлів виробу, потемніння
або обвуглювання ізоляції проводів
електродвигуна під впливом високої
температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 року
zst00118087 - 29-12-2009
19
МАЛА КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 2
©
D28116
20
МАЛА КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 2
©
D28133
21
22
23
24
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
DEWALT
RUS
UA
Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1
тел.: (495)
444 10 70
737 80 41
BY
Украина, 04073, г. Киев,
ул. Cырецкая, 33-ш
тел.: (044)
581 11 25
KZ
Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (727)
250 21 21
244 64 44
GE
Беларусь, 220015, г. Минск,
ул. Берута, д. 22, к. 1
тел.: (37517) 251 43 07
251 30 72
Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (99532) 33 35 86
Сервисная сеть DEWALT постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17
http://www.dewalt.ru
Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/
Спра¿ны і по¿насцю укамплектаваны тавар атрыма¿(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тνзу жϞне толыΧ жинаΧталΟан тауар Χабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Т͚затилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“
Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушыныί Χолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
Download PDF

advertising