DW340K | DeWalt DW340K HEATGUN Type 2 instruction manual

522101-31 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW340
1. ábra
b
d
e
c
a
g
2. ábra
d
2
3. ábra
4. ábra
5. ábra
a
f
3
HŐLÉGFÚVÓ
DW340
Gratulálunk!
Ön DEWALT szerszámot választott. Sokéves
tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Levegő hőmérsékleti
tartománya (a fúvókánál)
Tömeg
W
DW340
230
2
2 000
°C
kg
50-600
0,85
Ve.á.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszám 10 Amper az
eszközben
U.K. és Írország 230 V-os szerszám 13 amper a csatlakozódugóban
DW340
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok"
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-45,
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken, ill.
lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyűvagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
4
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
31.12.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tűzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
e)
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA.
Az "elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám
dugasza illeszkedjen a hálózati
csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata csökkentik az
áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
f)
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés kockázat.
3)SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét,
figyeljen oda arra, amit csinál, és
használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy
fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója a ki állásban
van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja
uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
5
működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni
c) A súlyos személyi sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az áramforrásról, mielőtt valamilyen
beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának
veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot,
a tartozékokat és a szerszám befogókat,
stb. a használati utasításnak megfelelően
használja a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől
6
eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További biztonsági utasítások
hőlégfúvókhoz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze kezét a szellőzőnyílásokra, és
más módon se takarja el azokat.
A fúvóka és a szerszám tartozékai
használat közben rendkívül felforrósodnak.
Hagyja lehűlni ezeket a részeket, csak
ezután érjen hozzájuk.
Mielőtt leteszi, mindig kapcsolja ki
a szerszámot.
Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet
nélkül a szerszámot.
A szerszám gondatlan használata tüzet
okozhat.
Ne használja robbanásveszélyes
környezetben.
Ne irányítsa hosszú ideig egy helyre.
Ne használja gyúlékony anyagok
közelében.
A hő nem látható éghető anyagokhoz
vezetődhet. Ne használja, ha nedves
a levegő, ha éghető gázok lehetnek jelen és
gyúlékony anyagok közelében sem.
Tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni
a szerszámot.
Gondoskodjék megfelelő szellőzésről, mert
mérgező gázok keletkezhetnek.
Ne használja hajszárítóként.
Ne zárja el sem a légbeszívó nyílásokat,
sem a fúvóka nyílását; ez túlzott
hőtermelést és a szerszám károsodását
okozhatja.
Ne irányítsa a forró levegőáramot másokra.
Használat közben, illetve közvetlenül
használat után ne érintse hozzá semmihez
a fúvókát.
Ne dugjon semmit a fúvókába, mert
elektromos áramütést szenvedhet. Ne
nézzen bele a fúvókába a szerszám
működése közben a termelődő magas
hőmérsékletű levegő miatt.
Ne hagyja, hogy festék ragadjon a fúvókára
vagy a kaparóra, mert idővel a festék
begyulladhat. Festék eltávolítása
Ne használja ezt a szerszámot
ólomtartalmú festék eltávolítására.
•
•
•
A lekapart festék, illetve maradékai és
gőzei mérgező ólmot tartalmazhatnak.
Minden, 1960 előtt épült épületet festhetttek
ólomtartalmú festékkel, amelyet aztán
további rétegekkel fedtek le. A felületekre
lerakódó festék, a szájnak a kézzel való
érintésével a szervezetbe juthat. Már kis
mennyiségű ólom lenyelése is az agy
és az idegrendszer visszafordíthatatlan
károsodását okozhatja. A kisgyermekek és
a magzatok különösen veszélyeztetettek.
Festék eltávolításakor zárja le
a munkaterületet. Lehetőleg viseljen
porvédő álarcot.
Ne égesse le a festéket. Használja
a szerszámhoz mellékelt kaparót, és
a fúvókát legalább 25 mm-re tartsa a festett
felülettől. Ha függőlegesen dolgozik,
föntről lefelé haladjon, így megelőzheti,
hogy a festék belehulljon a szerszámba és
meggyulladjon.
Környezetbarát módon semmisítse
meg a festékhulladékot, és ügyeljen
a munkaterület alapos takarítására a munka
befejezése után.
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Hőlégfúvó
1 Tartozékkészlet
1 Koffer
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a. Ki- és bekapcsoló
b. Légbevezető nyílások
Maradványkockázat
c. Állványhelyek
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradvány kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
d Hőmérséklet-beállító gomb
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (g) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
e. Fúvóka
RENDELTETÉS
A DEWALT DW340 típusú hőlégfúvó festék
lekaparására, műanyagcsövek hegesztésére,
PVC zsugorítására, műanyagok hegesztésére
és hajlítására, valamint általános szárításra és
kiolvasztásra alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A hőlégfúvó professzionális elektromos szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
2010 XX XX
Gyártás éve
7
•
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
•
•
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
• a régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
Beállítás
Alkalmazások
Közepes (2. szektor)
•
•
•
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Beállítás
Magas (4. szektor)
•
•
Kövesse a jó minőségű csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték:
13 A.
•
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm2; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és
csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
Nedves épületfa szárítása
beeresztés előtt
PVC csomagolóanyag és
szigetelőcső zsugorítása
Elfagyott csővezetékek
kiolvasztása
Műanyagok hegesztése
Műanyag csövek és lapok hajtása
Rozsdás vagy erősen meghúzott
csavarok és anyák meglazítása
Alkalmazások
Festék és lakk eltávolítása
Vízvezeték szerelvények
forrasztása
Ha a helyes beállítással
kapcsolatban kétségei lennének,
kezdje a munkát az alacsony
beállítással, és fokozatosan
emelje a hőmérsékletet az
optimális eredmény eléréséig.
A megfelelő tartozék felszerelése
A szerszámhoz a különböző alkalmazásokhoz
tartozékkészletet mellékelünk.
Ikon
Magyarázat
Az ablaküveget
védi, amikor
a keretről szedi le
a festéket
Kanalas reflektorfúvóka
Csövek forrasztása
Tölcsérfúvóka
Hegesztés,
hőzsugorcsomagolás
(a hőt kis területre
koncentrálja)
Szélesedő (halfarok)
fúvóka
Szárítás, olvasztás
(a hőt nagy
területre osztja el)
Kaparó
Festék és lakk
eltávolítása
Levegő hőmérsékletének beállítása (2. ábra)
A levegő hőmérséklete sokféle alkalmazásnak
megfelelően állítható. Az alábbi táblázat
ajánlásokat tartalmaz a különböző
alkalmazásokhoz.
Beállítás
Alkalmazások
Alacsony (1. szektor)
•
•
•
8
Festék és lakk szárítása
Matricák eltávolítása
Viaszozás és viasztalanítás
Alkalmazás
Üvegvédő fúvóka
• Ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e
kapcsolva és a fúvóka lehűllt-e.
• Illessze a kívánt tartozékot a fúvókára.
Használat előtt
1. Szerelje föl a célnak megfelelő tartozékot.
2. Állítsa be a kívánt hőfokot.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen állítást/módosítást
eszközölne a szerszámon vagy
a tartozékokat lecserélné vagy
eltávolítaná.
Helyes kéztartás (3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze a főfogantyún (f)
legyen.
FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze
kezét a légbevezető nyílásokra
(4. ábra).
Be- és kikapcsolás (5. ábra)
1. A szerszám bekapcsolásához állítsa
a kapcsolót (a) az I. helyzetbe. Bekapcsolás
után kis füst keletkezhet, de ez nem jelez
problémát.
2. A szerszám kikapcsolásához állítsa
a kapcsolót az O. helyzetbe. Tárolás előtt
hagyja lehűlni a szerszámot.
Festék eltávolítása
1. Szerelje föl a megfelelő tartozékot.
2. A levegő hőmérsékletét állítsa magas értékre.
3. Kapcsolja be a szerszámot.
4. Irányítsa a forró levegőt az eltávolítandó
festékre.
5. Amikor a festék megpuhul, kaparja le a kézi
kaparóval.
6. Ne kaparjon festéket fém ablakkeretekről,
mert az elvezetett hő hatására az ablaküveg
megrepedhet.
7. Más ablakkeretek kaparásakor használja az
üvegvédő fúvókát.
8. Ne irányítsa a szerszámot hosszú ideig egy
helyre, mert meggyújthatja a felületet.
9. Ne hagyja, hogy a kaparón felgyűljön a festék,
mert begyulladhat. Ha szükséges, késsel
gondosan távolítsa el a festék maradékokat
a kaparóról.
Használat leállítva
A szerszám egy helyre leállítva is használható.
1. Az ábrán látható módon helyezze
a szerszámot a munkapadra.
2. Rögzítse a kábelt, nehogy leessen a szerszám
a munkapadról.
3. Óvatosan kapcsolja be a szerszámot.
4. Ügyeljen, hogy a fúvóka soha ne mutasson
Ön felé vagy mások felé.
5. Ügyeljen, semmi ne essen bele a fúvókába.
Lehűlés
A fúvóka és a szerszám tartozékai használat
közben rendkívül felforrósodnak. Hagyja lehűlni
mielőtt mozgatni kezdené vagy elrakná.
1. A hűlés idejének csökkentésére kapcsolja be
a szerszámot a legalacsonyabb hőfokon, és
hagyja járni néhány percig.
2. Kapcsolja ki, és hagyja legalább 30 percig
hűlni.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
9
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és
csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és ne is mártsa
a szerszám alkatrészeit folyadékba.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
10
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozását.
Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és az
elérhetőségek részletes ismertetése megtalálható
a következő internetes címen: www.2helpU.com.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes D E WALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos garanciát
biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy DEWALT termék a vásárlásától számított
30 napon belül meghibásodik és a DEWALT szakszerviz
a javításra átadott készülék meghibásodását garanciális
esetként elismeri, úgy a terméket rövid időn belül
megjavítjuk, illetve újra cseréljük.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de az
elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális
javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003 (IX.22.)
sz. magyar Korm. Rend. szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása következtében állt elő.
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából
adódnak.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az odaés visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető szállítási
mód hivatalosan rögzített díjszabásának- megfelelően
a szervizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (portósan) közvetlenül a Márkaszervizbe küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított)
termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elektronika.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelentésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és időtartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meghosszabbított új garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon keresztül
kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes alkatrészellátást,
és széles tartozékpalettát biztosítsunk.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.
30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u.5.
zst00123696 - 04-05-2010
11
Black & Decker Hungary Kft.
Központi Iroda
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Tel.
214-05-61
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Helység
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Gyöngyös
Cégnév
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Let‘s do it Mátra Műszaki
Áruház
Győr
Élgép 2000 Kft.
Hajdúböszörmény Villforr szerszámüzlet
Kalocsa
Vén-szer
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Kecskemét
Németh Józsefné
Keszthely
Cserép Miklós Vasker Kft
Miskolc
Servintrade Kft.
Nagykanizsa
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Nyíregyháza
Charon Trade
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
Pécs
Elektrió Kft.
Sárvár
M&H Kft.
Sopron
Profil Motor Kft.
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
Szekszárd
Valentin
Szolnok
Ronor-szerszám Kft
Szombathely
Rotor Kft.
Tatabánya
ASG-Ker kft
Tápiószecső
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
Veszprém
H-szerszám Kft
Zalaegerszeg
Taki-Tech
Tel/fax
403-22-60
E-mail
service@rotelkft.hu
404-00-14
Cím
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
Telefon
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
E-mail
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
euromax@vnet.hu
3200, pesti út 40
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
37/500-219
96/415-069
52/561-135
78/466-440
orangyal@orangyal.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszer@emitelnet.hu
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
servintrade@chello.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Délibáb u 2.
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/516-982
42/596-660
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-620
62/542-870
22/340-026
74/319-006
56/344-365
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
profil.motor@t-online.hu
info@csavarker.hu
petyije@freemail.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
szabo.balazs@asgker.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
06/2009
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
12
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe:
Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Galeotti u.5.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
HEIZPISTOLE 1
©
DW340K
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising