DWE560 | DeWalt DWE560 CIRCULAR SAW instruction manual

402112-07 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE550
DWE560
Figura 1
m
m
a
b
c
z
d
e
l
k
f
j
g
i
h
Figura 2
Figura 3
k
s
j
o
n
i
19
20
20
2
Figura 4
Figura 5
c
p
Figura 6
l
q
p
Figura 7
3
Figura 8
Figura 9
t
u
f
g
Figura 10
A
B
v
v
v
v
v
v
Figura 11
x
aa
h
w
4
w
x
Figura 12
y
y
l
Figura 13
b
e
Figura 14
5
Figura 15
Figura 16
Figura 17
Figura 18
Figura 19
y
e
6
FERĂSTRĂU CIRCULAR DE 165 mm (6-1/2"), DWE550
FERĂSTRĂU CIRCULAR DE 184 mm (7-1/4"), DWE560
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Regatul Unit şi Irlanda
Tip
Putere absorbită
Turaţie în gol
Diametru disc
Adâncimea max. de tăiere la
90°
45°
Alezaj disc
Reglarea unghiului înclinat
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
DWE550
Vc.a. 230
Vc.a. 230/115
1
W
1200
min-1 5500
mm
165
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
55
35
20
48°
3,60
85
2,5
96
2,5
DWE560
230
230/115
1
1350
5500
184
65
42
16
48°
3,66
85
2,5
96
2,5
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelul de vibraţii ah la tăierea în lemn
ah, W =
m/s²
<2,5
<2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
7
Declaraţia de conformitate
b)
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
c)
DWE550, DWE560
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.08.2012
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
8
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c)
d)
e)
f)
g)
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
REGULI SUPLIMENTARE
DE SIGURANŢĂ SPECIFICE
PENTRU FERĂSTRAIELE
CIRCULARE
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate ferăstraiele
a)
PERICOL: Ţineţi mâinile la distanţă faţă
de zona de tăiere şi de disc. Ţineţi cealaltă
mână pe mânerul auxiliar sau pe carcasa
9
motorului. Dacă ambele mâini ţin ferăstrăul,
nu există riscul să fie tăiate de disc.
b) Nu întindeţi mâinile sub piesa de prelucrat.
Apărătoarea nu vă poate proteja de disc sub
piesa de prelucrat.
c) Reglaţi adâncimea de tăiere potrivit
grosimii piesei de prelucrat. Sub piesa de
lucru trebuie să se vadă mai puţin dintr-un
dinte de disc.
d) Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior
piesa pe care o tăiaţi. Fixaţi piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Este
important să sprijiniţi în mod adecvat piesa
de prelucrat pentru a minimiza expunerea
corpului, blocarea discului sau pierderea
controlului.
e) Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriile
de debitare pot atinge cabluri ascunse.
Contactul cu un cablu sub tensiune va
determina, de asemenea, scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi va cauza electrocutarea
operatorului.
f) Atunci când efectuaţi spintecări, utilizaţi
întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă
de ghidare. Prin aceasta se îmbunătăţeşte
precizia tăieturii şi se reduc şansele de blocare
a discului.
g) Utilizaţi întotdeauna discuri de
dimensiunea şi forma corectă (diamantate
faţă de rotunde) a orificiilor arborelui.
Discurile care nu se potrivesc cu sistemele de
montaj ale ferăstrăului vor funcţiona excentric,
determinând pierderea controlului.
– Dacă discul se îndoaie sau nu se aliniază
corect în tăietură, zimţii de pe marginea
din spate a discului pot săpa în suprafaţa
superioară a lemnului, făcând ca discul să
iasă în sus din tăietură şi să fie proiectată
înspre operator.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a ferăstrăului şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Menţineţi ambele mâini bine strânse pe
ferăstrău şi poziţionaţi-le astfel încât
să poată face faţă forţelor de recul.
Poziţionaţi-vă corpul pe oricare din
lateralele discului, însă nu în linie cu
aceasta. Reculul poate cauza ricoşarea
discului înapoi, însă forţele de recul pot fi
controlate de operator dacă sunt adoptate
măsuri de precauţie adecvate.
b) Atunci când discul se blochează sau atunci
când întrerupeţi o tăietură din orice motiv,
eliberaţi întrerupătorul şi ţineţi nemişcat
ferăstrăul în material până când discul se
opreşte complet. Nu încercaţi niciodată
să scoateţi discul din material sau să
trageţi înapoi ferăstrăul în timp ce discul
se mişcă; în caz contrar, se poate declanşa
reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de
corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
c) Atunci când reporniţi ferăstrăul introdus în
piesa de prelucrat, centraţi discul acestuia
în tăietură şi verificaţi ca dinţii acestuia să
nu fi intrat în material. În cazul în care discul
ferăstrăului se blochează, aceasta poate să
iasă din tăietură sau să ricoşeze din piesa de
prelucrat atunci când ferăstrăul este repornit.
h) Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi
deteriorate sau incorecte pentru discuri.
Şaibele şi şurubul pentru disc au fost special
concepute pentru ferăstrăul dvs., pentru
performanţa şi siguranţa optime în timpul
operării.
d) Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza
riscul de agăţare a discului şi de recul.
Panourile mari au tendinţa de a se îndoi
sub propria greutate. Suporturile trebuie
poziţionate sub panou, pe ambele laturi,
aproape de linia de tăiere şi aproape de
marginea panoului.
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
e) Nu folosiţi discuri boante sau deteriorate.
Discurile neascuţite sau incorect poziţionate
produc tăieturi înguste, cauzând fricţiune
excesivă, blocarea discului şi reculul.
– Reculul reprezintă reacţia bruscă a unui disc
agăţate, blocate sau aliniate incorect, ce
determină deplasarea în sus a ferăstrăului, de
pe piesa de prelucrat înspre operator;
– Atunci când discul este agăţată sau blocată
strâns în tăietură, aceasta se împiedică, iar
reacţia motorului dirijează rapid unitatea înapoi
înspre operator;
10
f) Manetele de blocare pentru adâncimea
discului şi reglarea înclinaţiei trebuie să
fie strânse şi fixate înainte de efectuarea
tăieturii. Dacă reglajul discului se deplasează
în timpul efectuării tăieturii, ar putea determina
blocarea sau reculul.
g) Acordaţi o atenţie suplimentară atunci
când efectuaţi tăieri în pereţi existenţi sau
în alte zone fără vizibilitate. Discul care
pătrunde în material poate tăia obiecte ce pot
cauza reculul.
Instrucţiuni de siguranţă
pentru apărătoarea inferioară
a) Înainte de fiecare utilizare, verificaţi
închiderea corespunzătoare a apărătorii
inferioare. Nu operaţi ferăstrăul dacă
apărătoarea inferioară nu se mişcă liber
şi nu se închide imediat. Nu fixaţi sau nu
legaţi niciodată apărătoarea inferioară în
poziţia deschis. În cazul scăpării accidentale
a ferăstrăului, apărătoarea inferioară se
poate îndoi. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi asiguraţi-vă că nu
atinge discul sau orice altă componentă şi că
se mişcă liber în toate unghiurile şi adâncimile
de tăiere.
b) Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii
inferioare. Dacă apărătoarea şi arcul
nu funcţionează corect, acestea trebuie
reparate înainte de utilizare. Apărătoarea
inferioară poate funcţiona lent datorită
pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase sau
acumulărilor de reziduuri.
c) Apărătoarea inferioară trebuie retrasă
manual numai pentru tăieturile speciale
precum „decupajele” şi „tăieturile
combinate”. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi, de îndată ce
discul pătrunde în material, apărătoarea
inferioară trebuie eliberată. Pentru orice
alte tipuri de tăiere cu ferăstrăul, apărătoarea
inferioară ar trebui să funcţioneze în mod
automat.
d) Trebuie să verificaţi întotdeauna ca
apărătoarea inferioară să acopere discul
înainte de a poziţiona ferăstrăul pe bancul
de lucru sau pe podea. Un disc neprotejată,
liberă va cauza ricoşarea înapoi a ferăstrăului
care va tăia orice îi stă în cale. Fiţi atenţi
la timpul necesar pentru ca discul să se
oprească după eliberarea întrerupătorului.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraiele
circulare
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi. Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
• Purtaţi o mască antipraf. Expunerea la
particulele de praf poate cauza dificultăţi de
respiraţie şi posibile vătămări.
• Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare
sau mai mic decât cel recomandat. Pentru
categoria adecvată a discurilor, consultaţi
specificaţiile tehnice. Utilizaţi exclusiv discurile
menţionate în acest manual, ce respectă
standardul EN 847-1.
• Nu folosiţi niciodată discuri abrazive de
debitat.
• Nu utilizaţi accesorii care necesită
alimentare cu apă.
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat
în mână sau sprijinită de corp, aceasta va
fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ferăstraielor circulare.
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (z), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2012 XX XX
Anul fabricaţiei
11
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ferăstrău circular de 165 mm (6-1/2")
(DWE550) sau
1 Ferăstrău circular de 184 mm (7-1/4")
(DWE560)
1 Disc ferăstrău circular
1 Cheie pentru disc
1 Ghidaj paralel
1 Dispozitiv de extragere a prafului
1 Manual de instrucţiuni
Aceste ferăstraie circulare sunt unelte electrice
profesionale. NU permiteţi copiilor să intre în
contact cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
1 Schemă explodată
Siguranţa electrică
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de declanşare
b. Mâner principal
c. Buton de blocare a discului
d. Capac
e. Mâner auxiliar
f. Buton de reglare înclinaţie
g. Mecanism de reglare a unghiului înclinat
h. Talpă
g. Apărătoare disc inferioară
j. Şurub de fixare disc
k. Manetă apărătoare inferioară
l. Apărătoare superioară disc
m. Buton de deblocare
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aceste ferăstraie circulare pentru regim greu
sunt concepute pentru aplicaţii profesionale
de tăiere a lemnului. NU utilizaţi accesorii care
necesită alimentare cu apă cu acest ferăstrău. NU
utilizaţi discuri abrazive. NU utilizaţi în condiţii de
umezeală sau în prezenţa lichidelor sau a gazelor
inflamabile.
12
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat cu 3 fire,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi Specificaţiile Tehnice). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1,5 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
Înlocuirea discurilor
MONTAREA DISCULUI (FIG. 1-4)
ATENŢIE (NUMAI DWE550): Flanşa
interioară are un diametru de 20 mm
pe o parte şi 19 mm pe cealaltă parte.
Partea de 19 mm este marcată cu 19
iar partea de 20 mm este marcată cu
20. Utilizaţi partea corectă în funcţie
de diametrul orificiului discului pe care
doriţi să îl utilizaţi. Montarea discului
pe partea greşită poate cauza vibraţii
periculoase.
1. Utilizând maneta apărătorii inferioare (k),
retrageţi apărătoarea inferioară a discului (i)
şi montaţi discul pe axul ferăstrăului peste
şaiba interioară a clemei (o), asigurându-vă că
discul se va roti în direcţia corectă (în direcţia
de rotaţie indicată de săgeata de pe disc iar
dinţii trebuie să fie orientaţi în aceeaşi direcţie
cu săgeata de pe ferăstrău). Nu consideraţi
că marcajul de pe disc va fi întotdeauna
orientat spre dumneavoastră atunci când
discul este montat corect. Atunci când retrageţi
apărătoarea discului pentru a monta discul,
verificaţi starea şi funcţionarea apărătorii
inferioare a discului pentru a vă asigura că
funcţionează corect. Asiguraţi-vă că aceasta
se mişcă liber şi nu atinge discul sau orice altă
componentă, în toate unghiurile şi adâncimile
de tăiere.
2. Aşezaţi şaiba exterioară a clemei (n) pe axul
ferăstrăului, cu suprafaţa plată mai mare
pe disc şi cu scrisul de pe şaiba exterioară
a clemei spre dumneavoastră.
3. Înşurubaţi şurubul de fixare a discului (j) pe
axul ferăstrăului cu mâna (şurubul are filet
pe dreapta şi trebuie rotit în sensul acelor de
ceasornic pentru a-l strânge).
4. Apăsaţi butonul de blocare a discului (c) în
timp ce rotiţi axul ferăstrăului cu cheia de disc
până când butonul de blocare a discului se
angrenează şi discul nu se mai roteşte.
5. Strângeţi bine şurubul de prindere a discului
folosind cheia pentru disc.
NOTĂ: Nu angrenaţi niciodată butonul de blocare
a discului în timp ce ferăstrăul este în funcţiune
şi nu forţaţi oprirea uneltei. Nu porniţi niciodată
ferăstrăul atâta timp cât butonul de blocare
a discului este angrenat. Acest lucru va produce
deteriorări serioase ferăstrăului dumneavoastră.
ÎNLOCUIREA DISCULUI (FIG. 2-4)
1. Pentru a slăbi şurubul de fixarea a discului
(j), apăsaţi butonul de blocare a discului (c)
şi rotiţi axul ferăstrăului cu cheia de disc (s)
până când butonul de blocare a discului se
angrenează şi discul nu se mai roteşte. Cu
butonul de blocarea a discului angrenat, rotiţi
şurubul de blocare a discului în sens invers
acelor de ceasornic cu cheia de disc (şurubul
are filet pe dreapta şi trebuie rotit în sens
invers acelor de ceasornic pentru a-l slăbi).
2. Scoateţi şurubul de fixare a discului (j) şi şaiba
exterioară de fixare (n). Scoateţi discul vechi.
3. Curăţaţi urmele de rumeguş care s-ar fi putut
acumula în apărătoare sau în zona şaibei
de fixare şi verificaţi starea şi funcţionarea
apărătorii inferioare a discului aşa cum a fost
descris anterior. Nu lubrifiaţi această zonă.
4. Utilizaţi întotdeauna discuri de mărime
corespunzătoare (diametru) cu dimensiunea şi
forma orificiului central corespunzătoare pentru
montarea pe axul ferăstrăului. Asiguraţi-vă
întotdeauna că turaţia maximă recomandată
(rpm) de pe discul de ferăstrău corespunde
sau este mai mare cu turaţia (rpm) specificată
pe ferăstrău.
5. Urmaţii paşii de la 1 la 5 din secţiunea
Montarea discului, asigurându-vă că discul
se va roti în direcţia corectă.
APĂRĂTOAREA INFERIOARĂ A DISCULUI
AVERTISMENT: Apărătoarea
inferioară a discului este
o componentă de siguranţă care
reduce riscul vătămării personale
grave. Nu utilizaţi niciodată ferăstrăul
dacă apărătoarea inferioară lipseşte,
13
este deteriorată, asamblată greşit
sau nu funcţionează corect. Nu vă
bazaţi pe apărătoarea inferioară
a discului să vă protejeze în orice
situaţii. Siguranţa dumneavoastră
depinde de respectarea tuturor
avertismentelor şi măsurilor de
precauţie, precum şi de utilizarea
corespunzătoare a ferăstrăului. Înainte
de fiecare utilizare, verificaţi închiderea
corespunzătoare a apărătorii
inferioare. Dacă apărătoarea inferioară
a discului lipseşte sau nu funcţionează
corect, duceţi ferăstrăul la reparat
înainte de utilizare. Pentru asigurarea
siguranţei şi fiabilităţii produsului,
reparaţiile, întreţinerea şi reglajele
trebuie efectuate de un centre de
service autorizate sau altă organizaţie
de service calificată, folosind
întotdeauna piese de schimb identice.
VERIFICAREA APĂRĂTORII INFERIOARE
(FIG. 1)
1. Opriţi unealta şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare.
2. Rotiţi maneta apărătorii inferioare (fig. 1, k) din
poziţia de închis la maxim în cea de deschis la
maxim.
3. Eliberaţi maneta (k) şi observaţi dacă
apărătoarea (i) revine în poziţia de închis la
maxim.
Unealta ar trebui reparată la un centru de service
calificat dacă:
• nu revine în poziţia de închis la maxim,
• se mişcă cu intermitenţe sau încet, sau
• atinge discul sau orice parte a uneltei în toate
unghiurile şi adâncimile de tăiere.
Reglarea adâncimii de tăiere
(fig. 5-7)
5. O metodă de verificare a adâncimii corecte
de tăiere este prezentată în Figura 7. Aşezaţi
o bucată de material pe care intenţionaţi să
o tăiaţi de-a lungul lateralei discului, conform
figurii, şi observaţi cât din înălţimea dintelui
discului penetrează dedesubt.
Reglarea unghiului înclinat
(fig. 8)
Mecanismul de reglare a unghiului înclinat (g)
poate fi reglat între 0° şi 48°.
1. Rotiţi butonul de reglare a înclinaţiei (f) pentru
a-l slăbi.
2. Înclinaţi placa de susţinere la unghiul dorit
marcat pe brăţara pivotului (u).
3. Rotiţi butonul de reglare a înclinaţiei pentru a-l
strânge la loc.
Indicatorul fantei de tăiere
(fig. 9)
Partea frontală a tălpii ferăstrăului are un indicator
pentru fanta de tăiere (t) pentru tăieri verticale şi
înclinate. Acest indicator vă permite să ghidaţi
ferăstrăul de-a lungul liniei de tăiere marcate
cu creionul pe materialul ce urmează a fi tăiat.
Indicatorul se aliniază cu partea stângă (interioară)
a discului de ferăstrău, ceea ce face ca şanţul
sau "fanta" tăiată de discul în mişcare să cadă în
partea dreaptă a indicatorului. Canelurile de pe
talpa ferăstrăului indică 0° şi 45°.
Dispozitivul reglabil de
protecţie a cablului (fig. 10)
Dispozitivul reglabil de protecţie a cablului (v)
permite poziţionarea verticală sau paralelă cu
discul a cablului de alimentare. Acesta este furnizat
montat în poziţie verticală.
PENTRU OBŢINEREA POZIŢIEI PARALELE
(FIG. 10A)
1. Ridicaţi maneta de reglare a adâncimii (p)
pentru a o slăbi.
1. Apăsaţi dispozitivul de protecţie a cablului (v)
aşa cum indică săgeata.
2. Pentru a obţine adâncimea corectă de tăiere,
aliniaţi canelura (q) de pe banda de reglare
a adâncimii cu marcajul corespunzător de pe
apărătoarea superioară a discului (l).
2. Rotiţi dispozitivul de protecţie a cablului
în sensul acelor de ceasornic spre poziţia
paralelă.
3. Strângeţi maneta de reglare a adâncimii
4. Pentru o acţiune de tăiere cât mai eficientă,
utilizaţi discuri cu vârful din carbură, setaţi
butonul de reglare a adâncimii de tăiere în aşa
fel încât jumătate din dinte să penetreze sub
suprafaţa lemnului care va fi tăiat.
14
PENTRU OBŢINEREA POZIŢIEI VERTICALE
(FIG. 10B)
1. Apăsaţi dispozitivul de protecţie a cablului (v)
aşa cum indică săgeata.
2. Rotiţi dispozitivul de protecţie a cablului în
sens invers acelor de ceasornic spre poziţia
verticală.
Montarea si demontarea
ghidajului paralel (fig. 11)
Ghidajul paralel (w) este utilizat pentru tăierea
paralel cu marginea piesei de prelucrat.
MONTAREA
1. Introduceţi maneta de reglare a ghidajului
paralel (x) în orificiul (aa), conform Figurii 11,
menţinând maneta slăbită pentru a permite
trecerea ghidajului paralel.
2. Introduceţi ghidajul paralel (w) în talpă (h),
conform Figurii 11.
3. Strângeţi bine maneta de reglare a ghidajului
paralel (x).
REGLAREA
1. Slăbiţi maneta de reglare a ghidajului (x) şi
setaţi ghidajul paralel (w) la lăţimea dorită.
Setarea poate fi citită pe scala ghidajului
paralel.
2. Strângeţi bine maneta de reglare a ghidajului
(x).
Montarea dispozitivului de
extragere a prafului (fig. 1, 5,
12)
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi
reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 13)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Ferăstrăul dumneavoastră circular DWE55+/
DWE560 este furnizat împreună cu un dispozitiv
de extragere a prafului.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul principal (b) şi a celeilalte
mâini pe mânerul auxiliar (e).
MONTAREA DISPOZITIVULUI DE EXTRAGERE
A PRAFULUI (FIG. 12)
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
1. Slăbiţi complet maneta de reglare a adâncimii
(Fig. 5, P).
Din motive de siguranţă, întrerupătorul de pornire/
oprire (a) al uneltei este dotat cu un buton de
deblocare (m).
2. Fixaţi talpa (Fig. 1) în poziţia cea mai
coborâtă.
Apăsaţi butonul de deblocare pentru a debloca
unealta.
3. Aliniaţi cele două jumătăţi ale dispozitivului
de extragere a prafului (y) peste apărătoarea
superioară a discului (l), conform ilustraţiei.
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de declanşare (a). De îndată ce întrerupătorul
de declanşare este eliberat, întrerupătorul
de deblocare se activează automat pentru
a preîntâmpina pornirea accidentală a maşinii.
4. Introduceţi şuruburile şi strângeţi bine.
Înainte de utilizare
• Asiguraţi-vă că apărătorile sunt montate
corect. Apărătoarea discului de ferăstrău
trebuie să fie în poziţie închisă.
• Asiguraţi-vă că discul ferăstrăului se roteşte în
direcţia săgeţii de pe disc.
• Nu folosiţi discuri excesiv de uzate.
OBSERVAŢIE: Nu porniţi sau nu opriţi
unealta atunci când discul ferăstrăului
atinge piesa de prelucrat sau alte
materiale.
Sprijinirea piesei de prelucrat
(fig. 14-17)
AVERTISMENT: Pentrua reduce
riscul de vătămare personală gravă,
sprijiniţi unealta corespunzător
şiţineţi ferăstrăul bine pentru
a preveni pierderea controlului.
15
Figurile 14 şi 16 arată poziţia corectă de tăiere cu
ferăstrăul. Figurile 15 şi 17 arată poziţia o situaţie
nesigură. Mâinile trebuie ţinute la distanţă de zona
de tăiere şi cablul de alimentare este poziţionat la
distanţă de zona de tăiere, în aşa fel încât acesta
nu va fi prins sau agăţat în piesa de prelucrat.
Pentru a evita recului, sprijiniţi ÎNTOTDEAUNA
placa sau panoul APROAPE de tăietură, (fig. 14
şi 16). NU sprijiniţi placa sau panoul la distanţă
de tăietură (fig. 15 şi 17). Atunci când utilizaţi
ferăstrăul, ţineţi cablul la distanţă de zona de tăiere
şi preveniţi agăţarea lui în piesa de prelucrat.
DECONECTAŢI ÎNTOTDEAUNA FERĂSTRĂUL
ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE REGLAJE!
Aşezaţi piesa de prelucrat cu partea “bună” - cea
a cărei înfăţişare este cea mai importantă - în jos.
Ferăstrăul taie în sus, prin urmare aşchierea va fi pe
partea care este în sus atunci când o tăiaţi.
Tăierea
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să utilizaţi această unealtă
aşezând-o răsturnată pe o suprafaţă
de lucru şi aducând materialul la
unealtă. Fixaţi întotdeauna bine piesa
de prelucrat şi aduceţi unealta la piesa
de prelucrat, ţinând-o bine cu ambele
mâini,, conform Figurii 16.
Aşezaţi partea la lată a tălpii ferăstrăului pe
partea piesei de prelucrat care este sprijinită mai
bine, nu pe partea care va cădea atunci când
este efectuată tăietura. Ca exemple, Figura
16 ilustrează modalitatea CORECTĂ de tăiere
a capătului unei plăci. Fixaţi întotdeauna piesa
de prelucrat. Nu încercaţi să susţineţi cu mâna
piesele de prelucrat scurte! Amintiţi-vă să sprijiniţi
materialele în consolă şi proeminente. Fiţi atenţi
atunci când tăiaţi materialul de jos în sus.
Asiguraţi-vă că ferăstrăul este la turaţie maximă
înainte ca discul să atingă materialul ce urmează
a fi tăiat. Pornirea ferăstrăului cu discul pe
materialul ce urmează a fi tăiat sau introdus în
fanta de tăiere poate provoca recul. Împingeţi
ferăstrăul înainte la o turaţie care să permită
discului să taie liber. Duritatea şi rezistenţa
pot varia chiar şi în cadrul aceleiaşi piese de
prelucrat, iar porţiunile noduroase sau umede pot
exercita o suprasarcină asupra ferăstrăului. Atunci
când se întâmplă ceva asemănător, împingeţi
ferăstrăul mai uşor, dar destul de tare pentru
a continua să lucraţi fără a scădere drastică
a turaţiei. Forţarea ferăstrăului poate cauza tăieturi
grosolane, imprecise, recul şi supraîncălzirea
motorului. Dacă tăietura dumneavoastră începe
să nu mai urmărească linia de tăiere, nu încercaţi
să-l aduceţi forţat înapoi pe linia de tăiere.
16
Eliberaţi întrerupătorul şi lăsaţi discul să se
oprească complet. Apoi, puteţi retrage ferăstrăul,
repoziţionaţi-l şi începeţi să tăiaţi din nou în
interiorul tăieturii greşite. În orice caz, scoateţi
ferăstrăul dacă trebuie să efectuaţi altă tăietură.
Forţând corectarea în interiorul tăieturii poate bloca
ferăstrăul şi poate conduce la apariţia reculului.
DACĂ FERĂSTRĂUL SE BLOCHEAZĂ,
ELIBERAŢI ÎNTRERUPĂTORUL DE PORNIRE/
OPRIRE ŞI TRAGEŢI FERĂSTRĂUL ÎNAPOI
PÂNĂ DE ELIBEREAZĂ. ASIGURAŢI-VĂ
CĂ LAMA ESTE DREAPTĂ ÎN TĂIETURĂ ŞI
CURĂŢAŢI MARGINILE TĂIETURII ÎNAINTE DE
A ÎNCEPE SĂ TĂIAŢI DIN NOU.
Atunci când finalizaţi o tăietură, eliberaţi
întrerupătorul de declanşare şi lăsaţi discul
să se oprească înainte de a-l ridica din piesa
de prelucrat. Pe măsură ce ridicaţi ferăstrăul,
apărătoarea telescopică cu arc de tensionare se
va închide automat sub disc. Reţineţi că discul
este expus înainte de această operaţiune. Nu vă
întindeţi niciodată sub piesa de prelucrat. Atunci
când trebuie să retrageţi apărătoarea telescopică
cu mâna (acest lucru poate fi necesar pentru
a începe să efectuaţi tăieturi ascunse), utilizaţi
întotdeauna maneta de retractare.
NOTĂ: Atunci când tăiaţi bucăţi subţiri, asiguraţivă că bucăţelele tăiate nu se agaţă în interiorul
apărătorii inferioare.
SPINTECAREA
Spintecarea este procesul de tăiere a plăcilor mai
late în fâşii înguste - tăierea de-a lungul nervurilor
lemnului. Ghidarea manuală este mai dificilă în
cazul acestor tăieturi, de aceea recomandăm
utilizarea unui ghidaj paralel DEWALT (fig. 11, w).
TĂIETURI ASCUNSE (FIG. 18)
AVERTISMENT: Nu legaţi niciodată
apărătoarea în poziţie ridicată. Nu
mişcaţi niciodată ferăstrăul înapoi
atunci când efectuaţi tăieturi ascunse.
Acest lucru poate determina ca unealta
să se ridice de pe suprafaţa de lucru,
ceea ce ar putea provoca vătămări.
O tăietură ascunsă este o tăietură efectuată în
podea, perete sau alte suprafeţe plate.
1. Reglaţi talpa ferăstrăului în aşa fel încât discul
să taie la adâncimea dorită.
2. Înclinaţi ferăstrăul în faţă şi sprijiniţi talpa pe
materialul ce urmează a fi tăiat.
3. Utilizând maneta apărătorii inferioare, retrageţi
apărătoarea inferioară a discului în poziţie
ridicată. Coborâţi partea posterioară a tălpii
până când dinţii discului aproape ating linia de
tăiere.
4. Eliberaţi apărătoarea discului ( contactul său
cu piesa de prelucrat o va ţine pe poziţie
pentru a se deschide liber atunci când începeţi
să tăiaţi). Luaţi mâna de pe maneta apărătorii
şi prindeţi bine mânerul auxiliar (e), conform
Figurii 18. Poziţionaţi-vă corpul şi braţul pentru
a vă permite să rezistaţi reculului, dacă acesta
se va produce.
5. Asiguraţi-vă că discul nu este în contact cu
suprafaţa de tăiere înainte de a începe să
tăiaţi.
6. Porniţi motorul şi coborâţi gradual ferăstrăul
până când talpa acestuia se sprijină pe
materialul ce urmează a fi tăiat. Înaintaţi
ferăstrăul de-a lungul liniei de tăiere până
când tăietura este completă.
7. Eliberaţi întrerupătorul de declanşare şi lăsaţi
discul să se oprească complet înainte de a-l
retrage din material.
8. Atunci când începeţi orice tăietură nouă,
repetaţi paşii de mai sus.
conform ilustraţiei pentru poziţia blocat şi
deblocat.
2. Împingeţi conectorul AirLock în dispozitivul de
colectare a prafului (y).
3. Rotiţi manşonul în poziţia blocat.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
Extragerea prafului (fig. 19)
AVERTISMENT: Risc de inhalare
a prafului. Pentru a reduce riscul
de vătămare corporală, purtaţi
ÎNTOTDEAUNA o mască aprobată
anti-praf.
Un dispozitiv de extragere a prafului (y) este
furnizat împreună cu unealta.
Furtunurile de aspiraţie ale majorităţii aspiratoarelor
se vor potrivi direct în dispozitivul de evacuare
a prafului.
AVERTISMENT: ÎNTOTDEAUNA
utilizaţi un extractor de aspiraţie,
conceput în conformitate cu directivele
aplicabile referitoare la emisiile de praf
atunci când tăiaţi lemn. Furtunurile de
aspiraţie ale majorităţii aspiratoarelor
se vor potrivi direct în dispozitivul de
evacuare a prafului.
SISTEMUL DE CONECTARE AIRLOCK DWV9000 (SE VINDE SEPARAT) (FIG. 19)
Sistemul AirLock permite efectuarea unei conectări
rapide şi sigure între sistemul de extragere
a prafului rezultat în urma găuririi şi extractorul de
praf.
1. Asiguraţi-vă că manşonul conectorului AirLock
este în poziţia deblocat. Aliniaţi canelurile de
pe manşon cu cele de pe conectorul AirLock
Lubrifierea
În unealtă sunt utilizaţi rulmenţi cu bile cu
auto-lubrifiere, prin urmare nu este necesară
re-lubrifierea. Totuşi, se recomandă ca, o dată pe
an, să duceţi sau să trimiteţi unealta la un centru
de service pentru o curăţare riguroasă, verificare şi
lubrifierea cutiei de viteze.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria şi
praful din carcasa principală şi din
zona apărătorii cu aer uscat de îndată
ce se strânge murdărie în interiorul
şi în jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
APĂRĂTOAREA INFERIOARĂ
Apărătoarea inferioară trebuie să se rotească
şi să se închidă întotdeauna liber din poziţia de
deschis complet în cea de închis complet. Verificaţi
întotdeauna funcţionarea corespunzătoare
înainte de tăia deschizând complet apărătoarea
şi lăsând-o să se închidă. Dacă apărătoarea se
închide încet sau nu se închide complet, aceasta
va necesita curăţare sau reparare. Nu utilizaţi
17
ferăstrăul înainte ca aceasta să funcţioneze corect.
Pentru a curăţa apărătoarea, utilizaţi aer uscat
sau o perie moale pentru a îndepărta rumeguşul
acumulat sau resturile din calea apărătorii şi din
jurul arcului apărătorii. Dacă această operaţiune nu
va rezolva problema aceasta va trebui reparată de
un centru de service autorizat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Discurile
Un disc neascuţit va cauza tăieri ineficiente,
suprasarcină asupra motorului, aşchiere excesivă
şi creşte posibilitatea apariţiei reculului. Schimbaţi
discurile atunci când nu mai puteţi împinge
cu uşurinţă ferăstrăul în tăietură, atunci când
motorul este suprasolicitat sau când discul se
supraîncălzeşte. Este bine să păstraţi câteva
discuri la îndemână pentru ca discuri ascuţite să
fie disponibile imediat pentru utilizare. Discurile
neascuţite pot fi ascuţite în majoritatea zonelor.
Răşina întărită pe discuri poate fi uşor îndepărtată
cu kerosen, terebentină sau soluţie de curăţat
cuptorul. Discurile acoperite cu material antiadeziv pot fi utilizate în aplicaţii unde pot să apară
depuneri masive, cum ar fi cheresteaua tratată sub
presiune sau verde.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie
la prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
NU UTILIZAŢI ACCESORII CARE NECESITĂ
ALIMENTARE CU APĂ CU ACEST FERĂSTRĂU.
EXAMINAŢI VIZUAL DISCURILE DIN CARBURI
ÎNAINTE DE UTILIZARE. ÎNLOCUIŢI-LE DACĂ
SUNT DETERIORATE.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
zst00189149 - 24-09-2012
18
Download PDF

advertising