Sony | DSC-ST80 | Sony DSC-ST80 Návod na použitie

2-590-640-12 (1)
Digital Still Camera
Felhasználói segédlet/
HU
Hibaelhárítás ___________________
Kezelési útmutató
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és az „Először
ezt olvassa el” (különálló kötet), és őrizze meg a jövőbeni tájékoztatáshoz.
Príručka používateľa/
SK
Riešenie problémov ____________
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Prvé kroky“
(samostatná knižka). Návod si schovajte, ešte ho môžete potrebovať.
DSC-S60/S80/ST80/S90
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre
a Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
„Először ezt olvassa el” (különálló kötet)
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával
nyomtatva.
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
Elmagyarázza a fényképezőgépének beállítását és alapvető
műveleteit a felvételkészítéshez/lejátszáshoz.
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a základné
funkcie pri snímaní a prehrávaní záberov.
© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Az európai vásárlók
figyelmébe
Az elvégzett tesztek bizonyítják, hogy ez
a termék megfelel az EMC Előírások 3 m-nél
rövidebb csatlakozóvezetékek használatára
vonatkozó határértékeinek.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők a fényképezőgép kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Figyelmeztetés
Ha az adatátvitel sztatikus elektromosság vagy
elektromágnesség miatt megszakad, indítsa
újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa újra az adatátviteli kábelt
(USB stb.).
HU
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzések a fényképezőgép használatához
Használható „Memory Stick” típusok
(nem tartozék)
A fényképezőgépben IC
adathordozóként egy „Memory Stick”
szolgál. A „Memory Stick” két típusban
áll rendelkezésre.
• „Memory Stick”: a fényképezőgéphez
használható.
Carl Zeiss objektív
Ez a fényképezőgép Carl Zeiss objektívvel
rendelkezik, amely éles képek kiváló
kontrasztú visszaadására alkalmas.
E fényképezőgép objektívje a németországi
Carl Zeiss minőségi szabványok szerint, a Carl
Zeiss által hitelesített minőségbiztosítási
rendszer felügyeletével készült.
A felvételek tartalmának elvesztésével
kapcsolatos károkért nem vállalunk
felelősséget
• „Memory Stick Duo”: a Memory Stick Duo
Adapterbe behelyezve használható.
HU
• Nem vállaljuk a felvétel tartalmának
ellentételezését, ha a felvétel vagy lejátszás
elmaradása a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából következik be.
Másolatok készítése
Memory Stick Duo adapter
• A „Memory Stick”-ről bővebben lásd:
91. oldal.
Tudnivalók a nikkel-fémhidrid
akkumulátorról (csak DSC-S80/S90
esetén tartozék)
• A fényképezőgép első használata előtt töltse
fel mindkét mellékelt nikkel-fémhidrid
akkumulátort. (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése)
• Az akkumulátorok akkor is feltölthetők, ha
nincsenek teljesen kisütve. Az
akkumulátorok részlegesen feltöltött
energiáját akkor is használhatja, ha az
akkumulátorok nincsenek teljesen feltöltve.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni az
akkumulátorokat, akkor a meglévő töltés
kimerítése után vegye ki őket
a fényképezőgépből, és tárolja száraz, hűvös
helyen. Ezzel karbantartja az
akkumulátorok funkcióit (93. oldal).
• A használható elemekről bővebben lásd:
93. oldal.
Tudnivalók az NP-NH25
akkumulátoregységről (csak DSC-ST80
esetén tartozék)
Lásd a kezelési útmutató „Cyber-shot
Station” című részét.
• Az adatvesztés elkerülése érdekében mindig
másolja (biztonsági mentés) az adatokat más
adathordozóra.
Biztonsági másolat készítése a belső
memóriáról memóriáról vagy a „Memory
Stick” adatairól
• Ha kikapcsolja a fényképezőgépet, felnyitja
az akkumulátor vagy a „Memory Stick”
fedelét, miközben a hozzáférés jelzőlámpája
világít, akkor a belső memóriában tárolt
adatok megsérülhetnek. Az esetleges
adatvesztés megelőzése érdekében készítsen
biztonsági másolatot az adatokról. Az
adatok biztonsági mentéséről lásd: 22.,
57. oldal.
Megjegyzések a felvételről és
a lejátszásról
• A fényképezőgép nem védett por, cseppek
és víz ellen. A fényképezőgép használata
előtt olvassa el az „Óvintézkedések”
(95. oldal) című fejezetet.
• Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy megbizonyosodjon
a készülék helyes működéséről.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől.
A fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, és bizonyos esetekben
nem javítható meg.
HU
3
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap vagy
más erős fényforrás felé. Ez a szem
maradandó károsodását okozhatja.
A fényképezőgépe hibás működését is
okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem
képes megfelelően felvenni vagy lejátszani.
• A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódna le rá, akkor távolítsa el azt
a fényképezőgép (95. oldal) használata előtt.
• Ne rázza vagy ütögesse a fényképezőgépet.
Azon felül, hogy hibásan működhet, és
képtelenné válhat a képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve a képadat hibáját, károsodását vagy
képadatvesztést okozhat.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet,
illetve rátapadhat a vaku felületére, így
a kibocsátott fény nem lesz elegendő.
Megjegyzések az LCD képernyőről, az
LCD keresőről (LCD keresővel
rendelkező modellek esetén) és az
objektívről
• Az LCD képernyő és az LCD kereső
rendkívül nagy pontosságú
gyártástechnológiával készült - az effektív
képpontok aránya több mint 99,99%.
Azonban fekete pontok, illetve (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes pontok
jelenhetnek meg az LCD kijelzőn vagy az
LCD keresőben. Ezek a pontok, amelyek
a gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• Ha az LCD képernyő, a kereső vagy az
objektív hosszabb ideig közvetlen
napsugárzásnak van kitéve, az hibás
működést okozhat. Legyen körültekintő,
amikor a fényképezőgépet ablak közelében
vagy a szabadban helyezi el.
• Ne nyomja meg az LCD képernyőt.
A képernyő elszíneződhet, amely hibás
működést okozhat.
• Az LCD képernyőn szellemkép jelenhet
meg hideg helyen. Ez nem hibás működés.
HU
4
• A fényképezőgép motoros zoom objektívvel
rendelkezik. Óvja az objektívet az ütéstől, és
kerülje erővel történő mozgatását.
Megjegyzések a képadat
kompatibilitásához
• A fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által előírt DCF
(Design rule for Camera File System)
szabványnak.
• A fényképezőgéppel felvett képek lejátszása
más készülékekkel, valamint más
készülékkel felvett vagy szerkesztett képek
lejátszása a fényképezőgéppel nem
garantált.
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
A kezelési útmutatóban felhasznált
képek
A kezelési útmutatóban példaként felhasznált
fényképek csupán reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
Az ábrákról
A kézikönyvben használt illusztrációk eltérő
megjegyzés hiányában a DSC-S60 készüléket
ábrázolják.
A digitális fényképezőgép teljes körű használata
A fényképezőgép előkészítése és fényképezés
automatikus üzemmódban
„Először ezt olvassa el” (külön kötet)
Akkumulátor előkészítése
Kapcsolja be a fényképezőgépet/állítsa be az órát
„Memory Stick” (nem tartozék) behelyezése
Válassza ki a használandó képméretet
Fényképek készítése könnyen (Automatikus beállítás üzemmód)
Állóképek készítése (Helyszínválasztás)
6 Képek megtekintése és törlése
1
2
3
4
5
Ismerje meg a fényképezőgépet
Ez az útmutató
• Fényképezzen kedvenc beállításaival (Automatikus
programozott felvétel/kézi felvétel) t 25. oldal
• Élvezze a menü segítségével a különféle felvételi és
lejátszási lehetőségeket t 28. oldal
1
2
• Módosítsa az alapértelmezett beállításokat t 44. oldal
1
2
Csatlakoztassa a fényképezőgépet PC-hez vagy
nyomtatóhoz
Ez az útmutató
• Másolja képeit számítógépre, és élvezze azok
szerkesztésének különféle módjait t 55. oldal.
• Nyomtasson képeket úgy, hogy a fényképezőgép
közvetlenül csatlakozik a nyomtatóhoz (csak PictBridge
kompatibilis nyomtatók) t 68. oldal.
HU
5
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatához....................................... 3
A fényképezőgép élvezetes használata
Alapvető technikák a jobb képekért ......................................................... 9
Fókusz – Sikeres fókuszálás a tárgyra ............................................................... 9
Expozíció – A fényerősség beállítása .............................................................. 10
Szín – A megvilágítás hatásairól ...................................................................... 11
Minőség – A „képminőségről” és a „képméretről” .......................................... 12
Részek azonosítása ................................................................................ 14
Kijelzők a képernyőn............................................................................... 16
A kijelző módosítása ............................................................................... 20
Állóképek száma és mozgóképek felvételi ideje..................................... 21
Ha nem áll rendelkezésre „Memory Stick” (Felvételkészítés a belső
memóriával)............................................................................................. 22
Az akkumulátor élettartama és a felvehető/megtekinthető képek száma....23
Az üzemmódtárcsa használata............................................................... 25
A menü használata
A menütételek használata ................................................................ 28
Menütételek ......................................................................................... 29
Felvételi menü ......................................................................................... 30
(EV)
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M (Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
HU
6
Menü megtekintése.................................................................................37
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
A beállítási képernyő használata
Beállítási tételek használata .............................................................44
1
Camera 1 ...........................................................................................45
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Camera 2 ...........................................................................................48
Enlarged Icon
Internal Memory Tool ........................................................................49
Format
Memory Stick Tool .............................................................................50
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Setup 1 ...............................................................................................52
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
2
Setup 2 ...............................................................................................53
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
HU
7
A számítógép használata
Windows rendszerű számítógép használata........................................... 55
Képek másolása a számítógépre............................................................ 57
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése a fényképezőgépével
(„Memory Stick” használatával) .............................................................. 63
A mellékelt szoftver használata .............................................................. 64
Macintosh számítógép használata ......................................................... 66
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása ........................................................................ 68
Képek nyomtatása közvetlenül, PictBridge kompatibilis nyomtató
segítségével ............................................................................................ 69
Nyomtatás szaküzletben ........................................................................ 73
A fényképezőgép csatlakoztatása a TV-hez
Képek megtekintése TV-képernyőn ........................................................ 75
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ........................................................................................... 77
Figyelmeztető kijelzők és üzenetek......................................................... 88
Egyéb
A „Memory Stick” leírása ........................................................................ 91
Az akkumulátortöltőről és az akkumulátorokról ..................................... 93
Óvintézkedések....................................................................................... 95
Műszaki adatok....................................................................................... 96
Tárgymutató ......................................................................................... 98
HU
8
A fényképezőgép élvezetes használata
Alapvető technikák a jobb képekért
Fókusz
Expozíció
Szín
Minőség
Fókusz
A fényképezőgép élvezetes használata
Ez a fejezet az alapokat írja le, hogy
élvezetesen használhassa
a fényképezőgépet. Elmondja, hogyan
használja a különféle fényképezőgépfunkciókat, például az üzemmódtárcsát
(25. oldal), a menüket (28. oldal) stb.
Sikeres fókuszálás a tárgyra
Amikor az exponálógombot félig lenyomja, akkor a fényképezőgép automatikusan
beállítja a fókuszt (Automatikus fókuszálás). Ne feledje, hogy csak félig kell lenyomni
az exponálógombot.
Nyomja le teljesen
végig
Nyomja le félig, Villog,világít/
majd
sípjelzést ad
Nyomja le
teljesen
VGA FINE
96
S AF
30 F3.5
Olyan állókép készítése, amelyre nehéz ráfókuszálni t [Focus] (31. oldal)
Ha a kép fókuszálás után is elmosódottnak látszik, annak a fényképezőgép rázkódása
lehet az oka. t Lásd: „Útmutatás az elmosódottság megelőzésére” (az alábbiakban).
Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
Szilárdan, a karjait maga mellett tartva tartsa a fényképezőgépet. A közelben
lévő fának vagy épületnek támasztva is stabilizálhatja a fényképezőgépet. Sötét
helyen állvány és a vaku használata ajánlott.
HU
9
Expozíció A fényerősség beállítása
Különféle képeket készíthet az expozíció és az ISO érzékenység beállításával. Az
expozíció az a fénymennyiség, amelyet a fényképezőgép fogad, amikor elengedi a zárat.
Expozíció:
Zársebesség = Az az időtartam, amíg
a fényképezőgép fény fogad
Rekesznyílás = A fényt áteresztő nyílás mérete
ISO = Felvételi érzékenység
Túlexponálás
= túl sok fény
Fehéres kép
Helyes exponálás
Alulexponálás
= túl kevés fény
Sötétebb kép
Automatikus üzemmódban az
expozíció automatikusan a megfelelő
értékre van állítva. Azonban az alábbi
funkciók segítségével kézzel is
beállíthatja.
[Kézi expozíció]:
Lehetővé teszi, hogy a zársebességet és
a rekesznyílás értéket kézzel utána
állíthassa. t 26. oldal
[EV]:
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép
által meghatározott expozíciót utána
állíthassa. t 30. oldal
[Metering Mode]:
Lehetővé teszi, hogy a tárgy mérni
kívánt részét módosítsa az expozíció az
expozíció meghatározásához.
t 32. oldal
HU
10
A „zársebesség” tulajdonsága
A „rekesznyílás” tulajdonsága
(F érték)
Gyorsabb
Mozgó tárgyak
állónak látszanak.
Nyitott
A mélységélesség
beszűkül, hátrafelé
és előrefelé is.
Lassabb
Mozgó tárgyak
elmosódottnak
látszanak.
Zárt
A mélységélesség
megnő, hátrafelé
és előrefelé is.
Az ISO érzékenység beállítása
A fényképezőgép élvezetes használata
Az ISO az érzékenység mérésének egysége; megbecsüli, hogy mennyi fényt fogad egy
képfelszedő eszköz (a fotó filmeknek megfelelően). Még ha az expozíció azonos is,
a képek különbözőek az ISO érzékenységtől függően.
[ISO] az érzékenységet állítja be t 33. oldal
Nagy ISO érzékenység
Világos képet rögzít még akkor is, amikor sötét helyen fényképez. A kép
azonban hajlamos arra, hogy zajossá váljon.
Kis ISO érzékenység
Egyenletesebb képet rögzít.
A kép azonban sötétebbé válhat.
Szín
A megvilágítás hatásairól
A tárgy látszólagos színét a megvilágítási feltételek befolyásolják.
Példa: Egy kép színeire hatással vannak a fényforrások
Időjárás/megvilágítás
Fény tulajdonsága
Nappali fény
Felhős
Fénycső
Izzólámpa
Fehér (normál)
Kékes
Kék árnyalatú
Vöröses
A színárnyalatokat automatikusan állítja be az automatikus üzemmódban.
A [White Bal] segítségével azonban kézzel is beállíthatja őket (33. oldal).
HU
11
Minőség
A „képminőségről” és a „képméretről”
Egy digitális kép képpontoknak (vagy pixeleknek) hívott kis pontok összességéből áll.
Ha a kép nagy számú képpontot tartalmaz, akkor nagy méretű lesz, több memóriát
foglal el, és a kép finom részleteiben jelenik meg. A „képméret” a képpontok számából
tevődik össze. Noha a fényképezőgép képernyőjén nem láthatja a különbséget, a finom
részletek és az adatfeldolgozási idő eltérő, amikor a képet kinyomtatja, illetve
megjeleníti számítógép monitorján.
A képpontok és a képméret leírása
1 Képméret: 4M
2304
2304 képpont × 1728 képpont = 3 981 312 képpont
2 Képméret: VGA(E-Mail)
640 képpont × 480 képpont = 307 200 képpont
640
1728
HU
12
480
Képpontok
A képméret kiválasztása (t „Először ezt olvassa el” 4. lépése)
Képpont
Példa: Nyomtatás A4-es
méretig
Kevés (Durva
képminőség, de kis
fájlméret)
Példa: E-mailben küldendő
csatolt kép
jelöli.
Képméret
4 M (2304×1728)
A fényképezőgép élvezetes használata
Az alapértelmezett beállítást
Sok (Finom
képminőség és nagy
fájlméret)
Használati irányelvek
Nagyobb
3:2 (2304×1536)*
A4-es vagy A5-ös méretű képek nagy sűrűségű
nyomtatásához
3 M (2048×1536)
1 M (1280×960)
VGA(E-Mail)
(640×480)
Kisebb
Képeslap méretű nyomtatáshoz
Nagy számú kép rögzítéséhez
Képek e-mailhez csatolásához vagy honlap
készítéséhez
* A készülék a fotónyomtató-papírral vagy képeslapokkal stb. azonos, 3:2 képaránnyal rögzíti
a képeket.
A képminőség (tömörítési arány) párosításának kiválasztása (33. oldal)
Kiválaszthatja a tömörítési arányt, amikor digitális képet ment. Amikor nagy
tömörítési arányt választ, akkor hiányoznak a kép finom részletei, de kisebb lesz a fájl
mérete.
HU
13
Részek azonosítása
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
1
6
2
7
3
8
4
9
5
q;
qa
qs
K Multi-csatlakozóaljzat (58, 75)
L Állványcsatlakozó
• Használjon olyan állványt, amelynek
rögzítőcsavarja 5,5 mm-nél rövidebb.
Ennél hosszabb csavarral nem tudja
szilárdan rögzíteni a fényképezőgépet az
állványhoz, és a csavar kárt tehet
a készülékben.
M Akkumulátor/„Memory Stick” fedél
(t „Először ezt olvassa el” 1. és
3. lépése)
N OPEN jelző (t „Először ezt olvassa
el” 1. és 3. lépése)
O Hálózati adapter csatlakozókábel
fedél
AC-LS5K hálózati adapter
(nem tartozék) használata
qd
qf
1
qg
A Kioldógomb (t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
B Választótárcsa (25)
C POWER jelző (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése)
D POWER jelző (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése)
E Objektív
F Mikrofon
G Kereső
H Vaku (t „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
I Önkioldó jelző (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)/AF segédfény
(47)
J Objektívgyűrű
Eltávolítás
2
3
4
5
Felszerelés
A fedél becsukásakor vigyázzon, hogy
ne csípje be a vezetéket.
HU
14
G Felvételkészítéshez: Zoom (W/T)
gomb (t „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
DSC-S90
1
3
4
5
6
H
7
I MENU gomb (28)
8
J Vezérlőgomb
9
(Kijelző/LCD be/ki) gomb (20)
Menü bekapcsolva: v/V/b/B/z
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
q;
qa
Menü kikapcsolva: / / /
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
qs
Választótárcsa „M”: Zársebesség/
rekesznyílás érték (26)
DSC-S80/ST80/S60
1
K Hozzáférés jelző (t „Először ezt
olvassa el” 4. lépése)
2
L
3
4
A fényképezőgép élvezetes használata
Megtekintéshez: / (Lejátszási
zoom) gomb/
(Index) gomb
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése)
2
6
(Képméret/törlés) gomb
(t „Először ezt olvassa el” 4. és
6. lépése)
7
8
5
9
q;
qa
qs
A AE/AF rögzítés jelző/önkioldó jelző
(zöld) (t „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
B Villanófény töltését jelző /felvétel
jelző (narancs) (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
C Hangszóró
D Kereső (t „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
E LCD képernyő (16)
F Csuklószíjrögzítő fül (t „Először ezt
olvassa el”)
HU
15
Kijelzők a képernyőn
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
A
Kijelző
Hátralevő akkumulátorüzemidő (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
Fényképezés közben
101
VGA
1/30”
z
C:32:00
AE/AF rögzítés
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Felvételi üzemmód
(25, 34)
M
Return
S AF
Fehéregyensúly (33)
125 F3.5 +2.0EV
STBY
REC
Mozgókép felvétel közben
STD
640
STBY
Jelzés
Készenlét/
mozgóképfelvétel
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Választótárcsa
(Helyszínválasztás)
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
+
Választótárcsa (25)
SL
+2.0EV
Vaku üzemmód
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Vörösszemhatás
csökkentés (46)
Képélesség (36)
5
Telítettség (36)
6
Kontraszt (36)
ON
AF segédfény (47)
Fénymérési üzemmód
(32)
Képhatások (35)
B
Kijelző
Jelzés
Kézi expozíció beállítás
üzemmód (26)
Makró (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
S AF M AF
HU
16
AF üzemmód (45)
Kijelző
Jelzés
AF tartománykeresőkeret kijelzés (31)
Előre beállított
fókusztávolság (31)
z Return
z Set
Kézi expozíció (26)
Kijelző
Rázkódás veszélyére
figyelmeztetés (9)
• Azt jelzi, hogy a rázkódás
megakadályozza a tiszta
képek készítését. Ha
a rázkódás veszélyére
utaló figyelmeztetés
megjelenik, akkor is
készíthet képet.
Javasoljuk azonban vaku
vagy állvány használatát
a fénymennyiség növelése
érdekében.
C
Kijelző
4M
Jelzés
3:2
1M
FINE
640
3M
VGA
STD
640
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
160
FINE STD
101
Képminőség (33)
E
Alacsony
akkumulátorszintre utaló
figyelmeztetés (23, 88)
+
Pontszerű fénymérési
célkereszt (32)
Felvételmappa (50)
• A belső memória
használatakor ez nem
látható.
Jelzés
A fényképezőgép élvezetes használata
1.0m
D
AF tartománykeresőkeret (31)
Hátralévő belső
memóriakapacitás (21)
Hátralévő „Memory
Stick” tárkapacitás (21)
00:00:00
[00:28:05]
Felvételi idő [maximális
felvételi idő] (21)
1/30"
Sorozatkép időköz (35)
400
Hátralévő rögzíthető
képek száma (21)
E
Kijelző
Hisztogram (20, 30)
Önkioldó (t „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
C:32:00
Jelzés
NR lassú zársebesség
(26)
Öndiagnózis funkció
kijelzője (88)
125
Zársebesség (26)
Dátum/Idő (46)
F3.5
Rekesznyílás értéke (26)
ISO szám (33)
+2.0EV
DPOF
EV szintérték (30)
Menü/Vezérlőmenü (28)
(nem látható
a képernyőn
az előző
oldalon)
HU
17
Fényképek lejátszása közben
M
101
VGA
101
A
Kijelző
Jelzés
Maradék
akkumulátorkapacitás
(t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése)
12/12
C:32:00
1.3
+2.0EV
500 F3.5
3:2
4M
1M
FINE
640
BACK/NEXT
VOLUME
Mozgóképek lejátszása közben
3M
VGA
STD
640
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
160
Felvételi üzemmód
(25, 34)
M
N
Lejátszás (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
Hangerő (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
Törlésvédés (38)
-
Nyomtatási sorrend
(DPOF) jel (73)
Mappa kiválasztás (37)
• A belső memória
használatakor nem
látható.
1.3
Step
12/16
Zoom-mérték (t
„Először ezt olvassa el”
6. lépése)
Kockánkénti lejátszás
(34)
B
Kijelző
Jelzés
101-0012
Mappafájlsorszám (37)
Lejátszási sáv (t
„Először ezt olvassa el”
6. lépése)
C
Kijelző
Jelzés
PictBridge kapcsolat (70)
101
Felvételmappa (50)
• A belső memória
használatakor ez nem
látható.
HU
18
Kijelző
Jelzés
101
Lejátszásmappa (37)
Hátralévő belső
memóriakapacitás (21)
DPOF
BACK/
NEXT
VOLUME
Jelzés
Menü/Vezérlőmenü (28)
Képet választ ki
A fényképezőgép élvezetes használata
• A belső memória
használatakor ez nem
látható.
Kijelző
Hangerőt állít
Hátralévő „Memory
Stick” tárkapacitás (21)
8/8 12/12
Kép sorszáma/
A kiválasztott mappában
rögzített képek száma
(37)
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelzője (88)
00:00:12
Számláló (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
D
Kijelző
Jelzés
Ne húzza ki a többcélú
kivezetés kábelét vagy az
USB kábelt (71)
+2.0EV
EV szintérték (30)
ISO szám (33)
Fénymérési üzemmód (32)
Vaku
Fehéregyensúly (33)
500
Zársebesség (26)
F3.5
Rekesznyílás értéke (26)
Lejátszási kép (t
„Először ezt olvassa el”
6. lépése)
E
Kijelző
Jelzés
Hisztogram (20, 30)
•
2005 1 1
akkor jelenik meg,
amikor a hisztogram
kijelzés nem működik.
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje (46)
HU
19
A kijelző módosítása
A
(kijelző/LCD be/ki) gomb minden
egyes megnyomásakor a kijelző
a következőképpen változik meg.
Hisztogram bekapcsolva
VGA
96
Hisztogramkijelző
(30. oldal)
S AF
Kijelzések kikapcsolva
S AF
LCD képernyő kikapcsolva
Kijelzések bekapcsolva
VGA
96
S AF
• Amikor bekapcsolja a hisztogramkijelzőt,
a képinformáció megjelenik lejátszás
közben.
• A hisztogram nem jelenik nem jelenik meg,
amikor:
A menüt megjeleníti.
– Mozgóképeket rögzít.
Lejátszás közben, amikor:
– A menüt megjeleníti.
– Index üzemmódban.
– Lejátszási zoomot használ.
– Fényképet forgat el.
– Mozgóképet játszik le.
HU
20
• Nagy különbség jelenhet meg
a hisztogramban, fényképezéskor és
lejátszás közben, amikor:
– A vaku villan.
– A zársebesség kicsi vagy nagy.
• Előfordulhat, hogy a más fényképezőgéppel
felvett képeknél a hisztogram nem jeleik
meg.
• Amikor az LCD képernyőt kikapcsolja,
akkor a digitális zoom nem működik
(45. oldal) és az [AF Mode] beállítása
[Single] (45. oldal). Amikor a (Vaku
üzemmód)/ (önkioldó)/ (makró)
beállítást választja, akkor a kép körülbelül
két másodpercig megjelenik.
Állóképek száma és mozgóképek felvételi ideje
A fényképezőgép élvezetes használata
A táblázat a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick” eszközre felvehető
fényképek becsült számát és a mozgóképek időtartamát mutatja. A felvételkészítési
feltételeknek megfelelően az értékek eltérhetnek.
A belső memória használatával ugyanannyi kép rögzíthető, mint egy 32 MB-os
„Memory Stick” alkalmazásával.
A fényképek száma (A képminőség [Fine] a felső sorban és [Standard] az alsó sorban.)
(Képek)
Tárkapacitás
Méret
32 MB
4M
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
16
32
65
119
242
494
30
60
121
216
440
898
1 841
3:2
16
32
65
119
242
494
1 012
30
60
121
216
440
898
1 841
3M
20
41
82
148
302
617
1 266
37
74
149
264
537
1 097
2 250
1M
50
101
202
357
726
1 482
3 038
VGA(E-Mail)
1 012
93
187
376
649
1 320
2 694
5 524
196
394
790
1 428
2 904
5 928
12 154
491
985
1 975
3 571
7 261
14 821
30 385
• A képek száma a [Mode] menüpont [Normal] beállítása esetén van felsorolva.
• Egyetlen fénykép mérete 1 M a [Mode] menüpont [Multi Burst] beállítása esetén.
• Amikor a még felvehető képek száma 9999-nél több, akkor a „>9999” kijelzés jelenik meg.
• A képeket később átméretezheti ([Resize], (40. oldal)).
Mozgóképek felvételi ideje (óra : perc : másodperc)
Tárkapacitás
Méret
640(Fine)
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• [640(Fine)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO”-ra rögzíthetők.
• A képméretről és a képminőségről lásd: 12. oldal.
• Amikor korábbi Sony modellel felvett képeket játszik le a fényképezőgépen, a kijelzőn megjelenő
érték eltérhet a tényleges képmérettől.
HU
21
Ha nem áll rendelkezésre „Memory Stick”
(Felvételkészítés a belső memóriával)
A fényképezőgép 32 MB belső memóriával rendelkezik. Ez a memória nem távolítható
el. A belső memóriát használva a fényképezőgéppel akkor is készíthetők felvételek, ha
nincs „Memory Stick” a készülékbe helyezve.
• A belső memóriával a [640(Fine)] képméretre állított mozgóképek nem rögzíthetők.
„Memory Stick” (nem tartozék) behelyezésekor
[Rögzítés]: Képek rögzítése a „Memory Stick”-re.
[Lejátszás]: A „Memory Stick”-en található képek
lejátszása.
[Menü, Beállítás stb.]: A „Memory Stick”-en
található képeken különféle funkciók hajthatók
végre.
B
Ha nincs behelyezve „Memory Stick”
B
Belső
memória
[Rögzítés]: Képek rögzítése a belső memória
használatával.
[Lejátszás]: Belső memóriában tárolt képek
lejátszása.
[Menü, Beállítás stb.]: A belső memóriában található
képeken különféle funkciók hajthatók végre.
A belső memóriában tárolt képadatokról
Az adatok (biztonsági) másolatának hibátlan elkészítéséhez az alábbi módszerek
használata javasolt.
(Biztonsági) másolat készítése az adatokról „Memory Stick”-re
Készítsen elő legalább 32 MB kapacitású „Memory Stick”-et, majd végezze el a [Copy]
(51. oldal) leírt műveletet.
(Biztonsági) másolat készítése az adatokról számítógépe merevlemezére
Végezze el az 57–61. oldalakon leírtakat anélkül, hogy „Memory Stick”-et helyezne
fényképezőgépébe.
• A „Memory Stick”-en található képadatok nem helyezhetők át a belső memóriába.
• A fényképezőgépet és egy számítógépet többcélú kivezetés kábellel (DSC-S90/S80/S60) vagy
Cyber-shot Station (DSC-ST80) eszközzel összekötve a belső memóriában tárolt adatokat
számítógépre másolhatja, azonban a számítógépen tárolt adatok nem másolhatók a belső
memóriába.
HU
22
Az akkumulátor élettartama és a felvehető/
megtekinthető képek száma
• Az akkumulátor-üzemidő csökken
a használat gyakoriságával és az idő
előrehaladtával is (93. oldal).
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor-üzemidő a következő
feltételek mellett csökkenhet:
– A környező hőmérséklet alacsony
– A vaku használata esetén
– A fényképezőgép gyakori be- és
kikapcsolása esetén
– A zoom gyakori használata esetén
– Ha az [LCD Backlight] menüpont
[Bright]-ra van állítva
– Ha az [AF Mode] menüpont [Monitor]-ra
van állítva
– Az akkumulátor töltése alacsony
Fényképezés közben
Akkumulátor
LCD
képernyő
Képek
száma
(Kb.)
Akkumulátorüzemidő
(perc) (Kb.)
DSC-S90
Akkumulátor
Képek
száma
(Kb.)
Akkumulátorüzemidő
(perc) (Kb.)
DSC-S80/ST80/S60
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Be
440
220
Ki
590
295
Alkáli*2
Be
100
50
Ki
150
75
Be
510
255
Ki
700
350
NP-NH25
akkumulátorkészlet*3
*1 DSC-S90/DSC-S80 esetén tartozék
*2 DSC-S60 esetén tartozék
*3 DSC-ST80 esetén tartozék
• Fényképezés a következő helyzetekben:
–
(P.Quality) menüpont beállítása
[Fine]
– Az [AF Mode] menüpont beállítása
[Single]
– Fényképezés 30 másodpercenként
– A zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállás között
– A vaku minden második felvételnél villan
– A fényképezőgépet minden tizedik
felvétel után be- és kikapcsolja
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek száma nem változik
a képmérettől függően.
Fénykép megtekintés közben
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Be
420
210
Ki
590
295
Alkáli*2
Be
80
40
DSC-S90
Ki
150
75
Be
490
245
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Ki
700
350
NP-NH25
akkumulátorkészlet*3
LCD
képernyő
A fényképezőgép élvezetes használata
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az
akkumulátor-üzemidőt mutatja, amikor
[Normal] felvételi üzemmódban,
teljesen feltöltött akkumulátorokkal
25 °C-os környezeti hőmérsékleten
fényképez. A felvehető vagy
megtekinthető képek száma a „Memory
Stick” cseréjét is magában foglalja,
amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a tényleges
számok kevesebbek lehetnek
a jelzettnél, a használati feltételektől
függően.
Akkumulátor
Képek kb.
száma
Akkumulátorüzemidő (perc)
(Kb.)
9 000
450
Alkáli*2
5 300
260
NP-NH25
akkumulátorkészlet*3
10 500
520
HU
23
Akkumulátor
Képek kb.
száma
Akkumulátorüzemidő (perc)
(Kb.)
DSC-S80/ST80/S60
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
10 000
500
Alkáli*2
7 000
350
NP-NH25
akkumulátorkészlet*3
11 800
590
*1 DSC-S90/DSC-S80 esetén tartozék
*2 DSC-S60 esetén tartozék
*3 DSC-ST80 esetén tartozék
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
Mozgókép felvétel közben
LCD képernyő
Be (kb.)
LCD képernyő Ki
(kb.)
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
210 perc
300 perc
Alkáli*2
60 perc
120 perc
NP-NH25
akkumulátorkészlet*3
240 perc
360 perc
Akkumulátor
DSC-S90
DSC-S80/ST80/S60
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
220 perc
300 perc
Alkáli*2
90 perc
120 perc
NP-NH25
akkumulátorkészlet*3
260 perc
360 perc
*1 DSC-S90/DSC-S80 esetén tartozék
*2 DSC-S60 esetén tartozék
*3 DSC-ST80 esetén tartozék
• Mozgóképek felvétele folyamatosan, [160]
képmérettel
HU
24
Az üzemmódtárcsa használata
Állítsa az üzemmódtárcsát a kívánt
funkcióra.
Választótárcsa
A fényképezőgép élvezetes használata
: Mozgóképfelvétel
Vezérlőgomb
t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
t
: Lejátszás/Szerkesztés
„Először ezt olvassa el” 6. lépése
Fényképfelvételi üzemmódok
:
Automatikus üzemmód
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen felvételt az automatikusan
beállított értékekkel. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
: Helyszínválasztás üzemmód
Lehetővé teszi, hogy a helyszínnek megfelelő előre beállított értékekkel
készítsen felvételt. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
P:
Automatikus programozott felvételi üzemmód
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított expozícióval (mind
a zársebességgel, mind a rekesznyílás értékével) készítsen felvételt.
Különféle beállításokat választhat ki a menü segítségével.
(Az elérhető funkciókról bővebben t 29. oldal)
M:
Kézi expozíciós felvételi üzemmód
Lehetővé teszi, hogy az expozíció (mind a zársebesség, mind
a rekesznyílás értékének) kézi beállítása után készítsen felvételt
(26. oldal).
A különféle beállításokat választhat ki a menü segítségével.
(Az elérhető funkciókról bővebben t 29. oldal)
HU
25
Helyszínválasztás
Bővebben t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
Egy kép a helyszíni feltételeknek megfelelő felvételéhez a fényképezőgép funkciók
kombinációját határozza meg.
( : kiválaszthatja a kívánt beállítást)
Makró
Vaku
AF
Beállított fókusz
tartománykereső
Fehéregyensúly
Képsorozat/
Sorozatkép
—
—
Auto
SL
—
Center AF
0.5m/1.0m
3.0m/7.0m
—
—
/
/
—
/
Az expozíció kézi beállítása
1 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét, amikor az üzemmód tárcsa M állásban van.
A „Set” kijelzés a képernyő bal alsó részén „Return”-re változik, és a fényképezőgép kézi
expozíció beállítás üzemmódba lép.
2 Állítsa be az értékeket a vezérlőgomb segítségével.
b/B: Rekesznyílás (F érték)
v/V: Zársebesség
VGA
FINE
98
M
„Return”
Rekesznyílás értéke
SAF
250 F2.8
0 EV
Zársebesség
Ha a zoom teljesen a W oldalra van állítva, akkor az F2.8 és az F5.6 rekesznyílás között
választhat.
Ha a zoom teljesen a T oldalra van állítva, akkor az F5.2 és az F10 rekesznyílás között
választhat.
A zársebesség 1/1 000 és 30 másodperc között választható ki.
A beállítás és a fényképezőgép által megfelelőnek ítélt expozíció közötti különbség
EV értékként (30. oldal) jelenik meg a képernyőn. A 0EV érték a fényképezőgép által
legalkalmasabbnak ítélt értéket jelzi.
3 Fényképezzen.
HU
26
A fényképezőgép élvezetes használata
• A gyorsellenőrzés, a közeli (Makró) vagy az önkioldó funkció használatához, illetve a vaku
üzemmód módosításához nyomja meg a z részt, hogy megszakítsa a kézi expozíció beállítás
üzemmódot az 1 lépés után. (A „Return” kijelzés „Set”-re változik.)
• A vaku beállítása (Állandó vaku) vagy
(Nincs vaku).
• Az egy másodperces vagy hosszabb zársebességeket [”] jelöli, például 1”.
• Amikor a zársebességet lassúbbra állítja, akkor állvány használata ajánlott, hogy megakadályozza
a rázkódást.
• Ha 1/6 másodperces vagy lassabb zársebességet választ ki, akkor a NR lassú zársebesség funkció
automatikusan bekapcsol, hogy csökkentse a képzajt, és az „NR” felirat jelenik meg.
• Ha lassú zársebességeket választ, akkor időbe telik az adatok feldolgozása.
HU
27
A menü használata
A menütételek használata
v/V/b/B gomb
Választótárcsa
MENU gomb
z gomb
Vezérlőgomb
1 Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be az üzemmódtárcsát.
Az elérhető tételek az üzemmódtárcsa állásának megfelelően eltérnek.
2 Nyomja meg a MENU gombot a menü megjelenítéséhez.
3 Válassza ki a kívánt menütételt
a vezérlőgomb b/B részével.
• Ha a kívánt tétel nem látható, akkor addig
tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem
jelenik a képernyőn.
• Nyomja meg a z részt egy tétel kiválasztása
után, amikor az üzemmódtárcsa
állásba van
kapcsolva.
400
200
100
80
Auto
ISO
WB
ISO
4 Válassza ki a beállítást a v/V résszel.
A kiválasztott beállítást kinagyítja és beállítja.
5 Nyomja meg a MENU gombot, hogy kikapcsolja a menüt.
• Ha van olyan tétel, amely nem jelenik meg, akkor egy v/V jelzés látható annak a helynek a szélén,
ahol a menütételek rendszerint megjelennek. Egy aktuálisan nem megjelenített tétel
megjelenítéséhez válassza a jelzést a vezérlőgombbal.
• Nem választhat ki olyan tételt, amely ki van szürkítve.
HU
28
Menütételek
A műveletről bővebben t 28. oldal
Az elérhető menütételek az üzemmód tárcsa állásának megfelelően eltérnek. Csak az
elérhető tételek jelennek meg a képernyőn.
(
Üzemmód tárcsa állása:
P
M
: elérhető)
Jelenet
Felvétel menüje (30. oldal)
—
—
—
—
—
(Metering Mode)
WB (White Bal)
—
ISO
—
(P.Quality)
—
—
—
—
—
Mode (REC Mode)
M
—
—
—
—
—
*
—
(Flash Level)
—
*
—
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
—
—
(Interval)
PFX (P.Effect)
A menü használata
(EV)
9 (Focus)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Setup)
—
Megtekintés menüje (37. oldal)
—
—
—
—
—
- (Protect)
(Folder)
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
(Print)
—
—
—
—
—
(Slide)
—
—
—
—
—
(Resize)
—
—
—
—
—
(Rotate)
—
—
—
—
—
(Divide)
—
—
—
—
—
(Setup)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Trimming**
* A művelet a Helyszín üzemmódnak (26. oldal) megfelelően korlátozott.
**Csak nagyított lejátszás közben elérhető.
HU
29
Felvételi menü
A műveletről bővebben t 28. oldal
Az alapértelmezett beállítást
jelöli.
(EV)
Kézzel állítja be az expozíciót.
– irányba
+ irányba
M +2.0EV
+ irányba: Kivilágosítja a képet.
0EV
Az expozíciót a fényképezőgép automatikusan
határozza meg.
m –2.0EV
– irányba: Besötétíti a képet.
• Az expozícióról bővebben t 10. oldal.
• A korrekciós érték 1/3EV növekménnyel állítható be.
• Ha az épp lefényképezett tárgy különösen világos vagy sötét körülmények között van, illetve
a vakut használja, előfordulhat, hogy az expozíciókorrekció nem hatásos.
z [EV] beállítása hisztogram megjelenítésével
VGA
P
FINE
101
4
A
0 EV
Sötét
B
Világos
A hisztogram a kép világosságát ábrázoló
grafikon. Előzetesen kapcsolja az
üzemmódtárcsát P vagy Jelenet állásba, majd
nyomja meg ismételten a
gombot, hogy
megjelenítse a hisztogramot. A grafikonos
kijelző jobbra tolódással világos képet, balra
tolódással sötét képet jelez. A hisztogram
segítségével ellenőrizhető az expozíció és
beállítható az [EV].
A Pixelek száma
B Világosság
• A hisztogram a következő esetekben is megjelenik, de nem állíthatja be az expozíciót:
– Amikor az üzemmód tárcsa
vagy M állásba van kapcsolva.
– Amikor egyetlen képet játszik le.
– Gyorsellenőrzés közben.
HU
30
A műveletről bővebben t 28. oldal
9 (Focus)
Módosíthatja a fókuszálási módot. Használja a menüt, amikor az automatikus fókusz
üzemmódban nehéz a megfelelő fókuszt elérni.
(korlátlan távolság)
7.0m
3.0m
• Amikor hálón vagy ablaküvegen keresztül fényképez egy
tárgyat, akkor az automatikus fókusz üzemmódban nehéz
a megfelelő fókuszt elérni. Ezekben az esetekben a [Focus]
használata a megfelelő.
A menü használata
1.0m
Előzőekben beállított tárgytávolság segítségével fókuszál
a tárgyra. (Előre beállított fókusz)
0.5m
Center AF
(
)
Automatikusan a keret közepéhez közel lévő tárgyra
fókuszál.
• Ennek és az AF rögzítés funkciónak a segítségével
lefényképezheti a kívánt képkompozíciót.
VGAFINE
P
98
Tartománykereső autofókusz
kerete
AF tartománykereső-keret
kijelzés
S AF
Multi AF
(Többpontos AF)
(Állókép
)
(Film
)
Automatikusan fókuszál egy tárgyra a keresőkeret
minden tartományában.
• Ez az üzemmód akkor hasznos, amikor a tárgy nem a keret
közepén van.
VGAFINE
P
98
Tartománykereső autofókusz
kerete
S AF
AF tartománykereső-keret
kijelzés
• Az AF az automatikus fókuszt jelent.
• A távolság beállítás információ becsült a [Focus]-ban. Ha az objektívet felfelé vagy lefelé
irányítja, a hiba nő.
• A távolság kiválasztás a helyszín üzemmódnak megfelelően korlátozott (26. oldal).
• Amikor mozgóképet vesz fel, akkor a [Multi AF] az ajánlott, mivel az AF bizonyos mértékű
rázkódással is működik.
• Amikor [Digital Zoom]-ot vagy [AF Illuminator]-t használ, akkor az elsőbbségi AF mozgás
a keret közepén vagy annak közelében lévő tárgyhoz van adva. Ebben az esetben a
vagy
a
kijelzés villog, és az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg.
HU
31
A műveletről bővebben t 28. oldal
z Ha a tárgy nem éles
Amikor a keret (vagy a képernyő) szélén lévő tárgyat fényképez, illetve a [Center AF]
használatakor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem fókuszál a keret szélénél lévő tárgyra. Ilyen
esetben tegye a következőket:
1 Komponálja újra a felvételt úgy, hogy a tárgy az AF tartománykereső közepére essen, és
nyomja le félig az exponálógombot, hogy a tárgyra fókuszáljon (AF rögzítés).
VGA FINE
P
98
AE/AF rögzítés kijelzés
Tartománykereső autofókusz kerete
S AF
F2.8 30
Amíg nem nyomja le teljesen az exponálógombot, addig próbálhatja újra a műveletet,
ahányszor akarja.
2 Amikor az AE/AF rögzítés kijelzés abbahagyja a villogást és bekapcsolva marad, akkor
térjen vissza a megkomponált felvételhez, és teljesen nyomja le az exponálógombot.
VGAFINE
P
S AF
98
F2.8 30
(Metering Mode)
A fénymérési üzemmódot választja ki, amely beállítja, hogy a tárgy melyik részére
mérjen az expozíció meghatározásához.
Spot (Pontszerű fénymérés)
( )
Csak a tárgy egy részére mér.
• E funkció akkor hasznos, amikor a tárgy erős ellenfényben áll,
illetve ha a tárgy és a háttér között erős a kontrasztkülönbség.
VGA
FINE
98
P
Pontszerű fénymérési
célkereszt
A tárgyra irányul.
SAF
Multi (Többmezős fénymérés)
250 F2.8
Több területre felosztja, és minden egyes területet
megméri. A fényképezőgép jól kiegyenlített expozíciót
határoz meg.
• Az expozícióról bővebben t 10. oldal
• Amikor pontszerű fénymérést használ, akkor a [9] (Focus) [Center AF] beállítása ajánlott, hogy
a fénymérés helyére fókuszáljon rá (31. oldal).
HU
32
A műveletről bővebben t 28. oldal
WB (White Bal)
A színárnyalatokat a helyzet megvilágítási feltételeinek megfelelően állítja be, például
amikor egy kép színei furcsán néznek ki.
n (Izzólámpa)
WB(Fénycső)
Olyan helyekhez állítja be, ahol a megvilágítási feltételek
gyorsan változnak, például táncteremben, illetve erős
a megvilágítás, például fényképészstúdióban.
Fénycsöves megvilágításhoz állítja be.
Felhős éghez állítja be.
(Nappali fény)
Szabadtérhez, éjszakai helyszínek, neonjelek, tűzijátékok
vagy napfelkelte felvételéhez, illetve napnyugta előtti és
utáni körülményekhez állítja be.
Auto
A menü használata
(Felhős)
Automatikusan állítja be a fehéregyensúlyt.
• A [WB]-ről bővebben lásd t 11. oldal
• Előfordulhat, hogy vibráló fénycsővilágítás mellett a fehéregyensúlyt beállító funkció nem
működik helyesen, még a WB(Fénycső) kiválasztásakor sem.
ISO
Fényérzékenységet választ ki ISO egységgel. A nagyobb szám nagyobb érzékenységet
jelent.
400
200
Válasszon egy nagy számot, ha sötét helyeken vagy nagy
sebességgel mozgó tárgyat fényképez, vagy válasszon kis
számot magas képminőség eléréséhez.
100
80
Auto
• Az [ISO] érzékenységről bővebben t 11. oldal
• Vegye figyelembe, hogy a kép az ISO érzékenységi szám növekedésével hajlamos zajosabbá válni.
• A [ISO] [Auto] állásban van a Jelenet üzemmódban.
(P.Quality)
A fénykép minőségét választja ki.
Fine (FINE)
Kiváló minőséggel rögzít (nagy tömörítés).
Standard (STD)
Normál minőséggel rögzít (nagy tömörítés).
• A képminőségről bővebben t 12. oldal
HU
33
A műveletről bővebben t 28. oldal
Mode (REC Mode)
Kiválasztja, hogy a fényképezőgép folyamatosan fényképezzen-e vagy sem, amikor
megnyomja az exponálógombot.
Multi Burst ( M )
16 képkockát rögzít egymás után egy fényképfájlként,
amikor megnyomja az exponálógombot.
• Ez például sportolás közben a mozdulatok ellenőrzésére
alkalmas.
• Kiválaszthatja a Sorozatkép exponálási időközét az
[Interval] üzemmódban (35. oldal).
Burst (
)
A lehető legtöbb képet rögzíti egymás után
(tanulmányozza a következő táblázatot), amikor
lenyomva tartja az exponálógombot.
• Amikor a „Recording” eltűnik, készítheti a következő
felvételt.
Normal
Nem fényképez folyamatosan.
A [Multi Burst]-ról
• A következő művelet segítségével játszhatja le a [Multi Burst]-tel készített képeket.
– A szüneteltetéshez vagy folytatáshoz: Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
– Kockánként történő lejátszáshoz: Nyomja meg a b/B részt szünet üzemmódban. Nyomja meg
a z részt, hogy folytassa a sorozatos lejátszást.
• A következő funkciókat nem használhatja [Multi Burst] üzemmódban:
– Intelligens zoom
– Vaku
– Dátum és idő ráhelyezés
– Egy [Multi Burst]-tel készített kép sorozatának szétválasztása
– Egy [Multi Burst]-tel készített kép sorozatában egy képkocka törlése
– A képkocka időköz [1/30]-tól eltérőre állítása, amikor az üzemmódtárcsa állása
– A zársebesség 1/30-nál alacsonyabbra állítása, amikor az üzemmód tárcsa M állásba van
kapcsolva
• Amikor egy [Multi Burst]-tel készített kép sorozatát játssza le egy Sorozatkép funkcióval nem
rendelkező számítógép vagy fényképezőgép segítségével, akkor a kép egyetlen 16 képkockás
képként jelenik meg.
• A [Multi Burst] üzemmódban készített képek képmérete 1M.
• [Multi Burst] üzemmódban a Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet
(26. oldal).
A [Burst]-ról
• A vaku
(Nincs vaku)-ra van állítva.
• Amikor önkioldóval vesz fel, akkor legfeljebb egy ötképes sorozatot rögzít.
• Amikor az üzemmód tárcsa M állásba van kapcsolva, akkor [Burst] üzemmódban a zársebességet
nem állíthatja 1/6 másodpercre vagy lassabbra.
• Amikor az akkumulátorszint alacsony, illetve amikor a belső memória vagy a „Memory Stick”
megtelik, akkor a [Burst] megáll.
• [Burst] üzemmódban a Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet (26. oldal).
HU
34
A műveletről bővebben t 28. oldal
A folyamatos felvételek maximális száma
(Egység: kép)
Minőség
Méret
Kiváló
Standard
4M
4
6
3:2
4
6
3M
4
7
10
18
VGA(E-Mail)
30
30
M
A menü használata
1M
(Interval)
A képkocka időközt választja ki [Multi Burst] üzemmódban (34. oldal).
1/7.5 (1/7,5")
• A beállítás nem végezhető el, amikor a [Mode]
(REC Mode) a menüben nem [Multi Burst]-re van állítva
(34. oldal).
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
(Flash Level)
A vaku fénymennyiségét állítja be.
+ ( +)
+ irányba: Növeli a vakuszintet.
Normal
– ( –)
– irányba: Csökkenti a vakuszintet.
• Hogy módosítsa a vaku üzemmódot t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
PFX (P.Effect)
Lehetővé teszi, hogy különleges hatásokkal készítsen képet.
B&W(
)
A képet egy színben (fekete-fehérben) rögzíti.
Sepia (
)
A képet szépiában rögzíti (egy régi fényképhez
hasonlóan).
Off
Nincs hatás.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép kikapcsolás után nem őrzi meg.
HU
35
A műveletről bővebben t 28. oldal
(Saturation)
Beállítja a kép telítettségét.
+(
)
+ irányba: Világosítja a színeket.
Normal
–(
)
– irányba: Sötétíti a színeket.
(Contrast)
Beállítja a kép kontrasztját.
+(
)
+ irányba: Növeli a kontrasztot.
Normal
–(
)
– irányba: Csökkenti a kontrasztot.
(Sharpness)
Beállítja a kép élességét.
+(
)
+ irányba: Élesíti a képet.
Normal
–(
)
(Setup)
Lásd a 44. oldalt.
HU
36
– irányba: Lágyítja a képet.
Menü megtekintése
Az alapértelmezett beállítást
A műveletről bővebben t 28. oldal
jelöli.
(Folder)
Kiválasztja a lejátszani kívánt képeket tartalmazó könyvtárat (csak „Memory Stick”
használatakor).
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a kiválasztást.
A menü használata
1 Válassza ki a kívánt mappát a vezérlőgomb b/B részével.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
z A [Folder]-ról
A fényképezőgép a „Memory Stick” egy meghatározott mappájában tárolja a képeket (50. oldal).
Módosíthatja a mappát, illetve létrehozhat egy újat.
• Új mappa létrehozása t [Create REC. Folder] (50. oldal)
• Mappa módosítása a képek rögzítéséhez t [Change REC. Folder] (51. oldal)
• Amikor több létrehozott mappa van a „Memory Stick”-en, és az első vagy az utolsó képet jeleníti
meg a mappában, akkor a következő kijelzések jelennek meg.
: Az előző mappára lép.
: A következő mappára lép.
: Az előző vagy a következő mappákra lép.
HU
37
A műveletről bővebben t 28. oldal
- (Protect)
Megvédi a képeket a véletlen törlés ellen.
Protect (-)
Lásd a következő műveletet.
Exit
Kilép a törlésvédés funkcióból.
Képek törlésvédelme egyképes üzemmódban
1 Jelenítse meg a törlésvédeni kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Protect) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
a z részt.
A kép törlésvédett, és a - (törlésvédés) kijelzés megjelenik a képen.
VGA
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Hogy más képet törlésvédjen, válassza ki a kívánt képet a vezérlőgomb b/B részével,
majd nyomja meg a z részt.
Képek törlésvédelme index üzemmódban
1 Nyomja meg az
(index) gombot az index képernyő megjelenítéséhez.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Protect) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
a z részt.
4 Válassza ki a [Select] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg
a z részt.
5 Válassza ki a törlésvédeni kívánt képet a vezérlőgomb v/V/b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
Egy zöld - kijelzés jelenik meg a kiválasztott képen.
- (zöld)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ismételje meg az 5. lépést más képek törlésvédéséhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
8 Válassza ki a [OK] menüpontot a B résszel, majd nyomja meg a z részt.
A - kijelzés fehérre változik. A kiválasztott képek törlésvédettek.
HU
38
A műveletről bővebben t 28. oldal
• Hogy a mappában lévő összes képet törlésvédje, válassza ki az [All In This Folder] menüpontot
a 4. lépésben, és nyomja meg a vezérlőgomb z részét. Válassza ki a [On] menüpontot
a vezérlőgomb B részével, majd nyomja meg a z részt.
A törlésvédelem visszavonása
Egyképes üzemmódban
Nyomja meg a „Képek törlésvédelme egyképes üzemmódban” z részét a 3. vagy 4.
lépésben.
A menü használata
Index üzemmódban
1 Válassza ki a képet, amelynek a törlésvédelmét meg akarja szüntetni a „Képek
törlésvédelme index üzemmódban” 5 lépésében.
2 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét, hogy beszürkítse a - kijelzést.
3 Ismételje meg a fenti műveletet az összes olyan képre, amelynek a törlésvédettségét
feloldja.
4 Nyomja meg a MENU gombot, válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb B
részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappában lévő összes kép törlésvédelmének visszavonása
Válassza ki az [All In This Folder] menüpontot a „Képek törlésvédelme index
üzemmódban” 4. lépésében, és nyomja meg a z részt. Válassza ki a [Off] menüpontot
a B részével, majd nyomja meg a z részt.
• Vegye figyelembe, hogy az adathordozó formázása az adathordozón tárolt összes adatot törli, még
ha a képek törlésvédettek is, és ezek a képek nem nyerhetők vissza.
• Kis időbe telhet egy kép törlésvédetté tétele.
DPOF
Egy
(Nyomtatási sorrend) kijelölést ad a kinyomtatni kívánt képekhez (73. oldal).
(Print)
Lásd a 69. oldalt.
(Slide)
Felvett képeket játszik le sorrendben (Diabemutató).
Interval
3 sec
Beállítja a diabemutató időközét.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
HU
39
A műveletről bővebben t 28. oldal
Image
Folder
Lejátssza az összes képet a kiválasztott mappában.
All
A „Memory Stick”-en tárolt összes képet lejátssza.
Repeat
On
Folyamatos ciklusban lejátssza az összes képet.
Off
Az összes kép lejátszása után a diabemutató véget ér.
Start
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a diabemutatót.
1 Válassza ki az [Interval], [Image] és [Repeat] menüpontot a vezérlőgomb v/V/b/B
részével.
2 Válassza ki az [Start] menüpontot a vezérlőgomb V/B részével, majd nyomja meg
a z részt.
A diabemutató megkezdődik.
Hogy befejezze a diabemutatót, nyomja meg a vezérlőgomb z részét, válassza ki az [Exit]
menüpontot a B résszel, majd nyomja meg a z részt.
• Diabemutató közben megjelenítheti az előző/következő képet a vezérlőgomb b/B részével.
• Az [Interval] csak egy irányadó érték, ezért ez a képmérettől stb. függően változhat.
(Resize)
Módosíthatja egy rögzített kép képméretét (Átméretezés), és elmentheti azt egy új
fájlként. Az eredeti kép átméretezés után is megmarad.
4M
3M
A beállítási méret csak irányadó érték.
t „Először ezt olvassa el”4. lépése
1M
VGA
Cancel
Megszakítja az átméretezést.
1 Jelenítse meg az átméretezni kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [
a z részt.
] (Resize) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
4 Válassza ki a kívánt méretet a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z részt.
Az átméretezett képet a felvételmappába a legújabb fájlként rögzíti.
• Az [Image Size]-ról bővebben t „Először ezt olvassa el” 4. lépése.
• Nem módosíthatja a mozgóképek vagy [Multi Burst]-ök méretét.
HU
40
A műveletről bővebben t 28. oldal
• Amikor kis méretről nagy méretre módosít, a képminőség romolhat.
• Nem méretezhet át 3:2 méretarányú képméretre.
• Amikor egy 3:2 méretarányú képet méretez át, a képen felül és alul fekete részek jelennek meg.
(Rotate)
Elforgat egy fényképet.
A menü használata
Elforgat egy képet. Lásd a következő műveletet.
OK
Meghatározza az elforgatást. Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja az elforgatást.
1 Jelenítse meg az elforgatandó képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [
a z részt.
4 Válassza ki a [
] (Rotate) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
] menüpontot a v résszel, majd forgassa el a képet a b/B résszel.
5 Válassza ki a [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z részt.
• Nem forgathat el törlésvédett képet, mozgóképet illetve [Multi Burst]-öt.
• Előfordulhat, hogy nem tudja elforgatni a más fényképezőgépekkel készített képeket.
• Amikor számítógépen néz képeket, előfordulhat, hogy a képforgatás információt a szoftvertől
függően nem adja vissza.
(Divide)
Mozgóképet vág, illetve a mozgóképek szükségtelen részeit törli. Akkor ajánlott
e funkció használata, amikor a belső memória vagy a „Memory Stick” tárkapacitása
nem elegendő, illetve amikor a mozgóképeit az e-mail üzeneteihez csatolja.
• Vegye figyelembe, hogy az eredeti mozgóképet törli, és azt a sorszámot átugorja. Azt is vegye
figyelembe, hogy a már megvágott fájlokat nem állíthatja vissza.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Visszavonja a szétválasztást.
HU
41
A műveletről bővebben t 28. oldal
Példa: Egy 101_0002 sorszámú mozgókép vágása
Ez a fejezet példaként 101_0002 sorszámú mozgókép szétválasztását és törlését írja le
a következő fájl összeállításban.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Az A jelenet kivágása.
1
A
B
2
3
101_0002
Szétválasztás
Az 101_0002-t 101_0004-re és 101_0005-re választja szét.
2 Az B jelenet kivágása.
101_0004
1
A
3
2
B
101_0005
Szétválasztás
Az 101_0005-t 101_0006-re és 101_0007-re választja szét.
3 Az A és B jelenet kivágása, ha azok szükségtelenek.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Törlés
Törlés
4 Csak a kívánt jelenetek maradnak meg.
1
3
2
101_0006
Művelet
1 Jelenítse meg a szétválasztandó mozgóképet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [
a z részt.
] (Divide) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
4 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mozgókép lejátszása megkezdődik.
HU
42
A műveletről bővebben t 28. oldal
5 Nyomja meg a z részt a kívánt vágási pontnál.
STD
640
Divide
Dividing
Point
00:00:02
OK
Cancel
Exit
A menü használata
• Amikor igazítani akarja a vágási pontot, akkor válassza ki a [c/C] (képkocka hátra/előre)
menüpontot, és igazítson a vágási ponton a b/B segítségével.
• Ha módosítani akarja a vágási pontot, válassza ki a [Cancel] menüpontot. A mozgókép
lejátszása megkezdődik ismét.
6 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, és nyomja meg a z részt.
7 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mozgóképet megvágta.
• A megvágott mozgóképekhez új fájlsorszámokat rendel, majd azokat a legújabb fájlokként rögzíti
a kiválasztott felvételmappába.
• Nem vághatja meg a következő fajtájú képeket.
– Fényképet
– Vágáshoz nem elég hosszú mozgókép (körülbelül két másodpercnél rövidebb)
– Törlésvédett mozgóképeket (38. oldal)
(Setup)
Lásd a 44. oldalt.
Trimming
Nagyított kép tárolása (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése) új fájlként.
Trimming
Lásd a következő műveletet.
Return
Körülvágás visszavonása.
1 Nyomja meg a MENU gombot lejátszási zoom közben, hogy megjelenítse a menüt.
2 Válassza ki a [Trimming] lehetőséget a vezérlő B gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
3 Válassza ki a képméretet a v/V gombok segítségével, majd nyomja meg a z gombot.
A képről készült felvétel rögzítése után ismét megjelenik az eredeti kép.
• A körülvágott fájl a legújabb fájlként jelenik meg a kiválasztott mappában, és az eredeti kép
továbbra is megmarad.
• A körülvágott képek minősége esetenként gyenge.
• A 3:2 méretű képeket nem lehet körülvágni.
• A Gyorsnézettel megjelenített képeket nem lehet körülvágni.
HU
43
A beállítási képernyő használata
Beállítási tételek használata
A beállítási képernyő segítségével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.
v/V/b/B gomb
Választótárcsa
z gomb
MENU gomb
Vezérlőgomb
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Nyomja meg a vezérlőgomb B részét,
hogy kiválassza a
menüpontot.
(Setup)
4 Nyomja meg a vezérlőgomb v/V/b/B
részét, hogy kiválassza a beállítani
kívánt tételt.
A kiválasztott tétel kerete sárgára változik.
5 Nyomja meg a z részt, hogy bevigye
a beállítást.
Kapcsolja ki a
A
(Setup) képernyőt, nyomja meg a MENU gombot.
(Setup) beállítás megszakítása
Válassza ki a [Cancel] menüpontot, ha az megjelenik, majd nyomja meg a vezérlőgomb
z részét. Ha nem jelenik meg, akkor ismét válassza ki az előző beállítást.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után is megőrzi.
HU
44
1
Camera 1
A műveletről bővebben t 44. oldal
Az alapértelmezett beállítást a
jelzés jelöli.
AF Mode
Kiválasztja az automatikus fókusz működési üzemmódját.
Single (S AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt, amikor félig
lenyomva tartja az exponálógombot. Ez az üzemmód álló
tárgyak felvételéhez hasznos.
Monitor (M AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt azelőtt, mielőtt félig
lenyomva tartja az exponálógombot. Ez lerövidíti
a fókuszáláshoz szükséges időt.
• Az akkumulátor fogyasztása nagyobb, mint [Single]
üzemmódban.
A beállítási képernyő használata
• Amikor kikapcsolt LCD képernyővel a kereső segítségével fényképez, akkor a fényképezőgép
[Single] üzemmódban működik.
Digital Zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot. A fényképezőgép kinagyítja a képet az
optikai zoom (legfeljebb 3×) segítségével. Amikor a zoom mértéke 3-szorosnál
nagyobb, akkor a fényképezőgép az intelligens vagy a precíziós digitális zoomot
használja.
Smart
(Intelligens zoom)
(
)
A képet szinte torzítás nélkül digitálisan nagyítja ki. Ez
nem elérhető, amikor a képméret [4M]-re vagy [3:2]-re
van állítva.
• Az Intelligens zoom legnagyobb zoommértéke a következő
táblázatban látható.
Precision
(Precíziós digitális zoom)
(
)
Minden képméretet legfeljebb a 6-szorosára nagyítja ki,
de a képminőség romlik.
Off ( )
Nem használja a digitális zoomot.
Képméret és a legnagyobb zoom-mérték az Intelligens zoom segítségével
Méret
A legnagyobb zoommérték
4M
–
3M
Kb. 3,4×
1M
Kb. 5,4×
VGA(E-Mail)
Kb. 10×
HU
45
A műveletről bővebben t 44. oldal
• Amikor megnyomja a zoom gombot, a zoommérték kijelzés a következőképpen jelenik meg.
A vonal W felőli oldala az optikai zoom tartomány,
és a T felőli oldala a digitális zoom tartomány.
Zoommérték kijelzés
• Az intelligens zoom/precíziós zoom legnagyobb zoom-mértéke tartalmazza az optikai zoom
mértékét.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg a digitális zoom használatakor. A
vagy a
kijelzés villog, és a keret középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF
működésekor.
• Amikor az intelligens zoomot használja, akkor a képernyőn megjelenő kép gyengébb
minőségűnek látszódhat. Azonban ez a jelenség a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
Date/Time
Kiválaszthatja, hogyan vegye fel a dátumot vagy az időt a képre. Válassza ki, mielőtt
fényképez.
• A dátum és idő nem jelenik meg felvételkészítés közben, helyette a
kijelzés látható. A dátum
és idő csak lejátszás közben, a képernyő jobb alsó sarkában pirosan jelenik meg.
Day&Time
Felveszi a dátumot, órát és percet.
Date
Felveszi az évet, hónapot és napot.
• A dátumot a kiválasztott formátumban illeszti be.
(t „Állítsa be az órát” 2. lépése „Először ezt olvassa el”)
Off
A vörösszemhatás csökkentésének funkciója ki van kapcsolva.
• Nem illeszthet be dátumot és időt mozgóképre és [Multi Burst] üzemmódban készített képre.
• A felvett dátum és idő később nem távolítható el.
Red Eye Reduction
Csökkenti a vörösszemhatást, amikor a vakut
használja. Válassza ki, mielőtt fényképez.
On (
)
Csökkenti a vörösszemhatást.
• A vaku kétszer vagy többször elővillan fényképezés előtt.
Off
Nem használja a Vörösszemcsökkentést.
• Mivel körülbelül egy másodpercbe telik, amíg a zár kattan, szilárdan tartsa a fényképezőgépet,
hogy megakadályozza a rázkódás hatását. Azt se engedje, hogy a tárgy mozogjon.
• Előfordulhat, hogy a vörösszemcsökkentés nem éri el a kívánt hatást az egyéni tulajdonságoktól
és a tárgytávolságtól függően, ha a személy nem látja az elővillanást, illetve egyéb okok miatt.
HU
46
A műveletről bővebben t 44. oldal
AF Illuminator
Az AF segédfény derítő fényt ad, hogy megkönnyítse a sötét környezetben lévő
tárgyra fókuszálást.
Amíg a fókuszt nem rögzítette, addig az AF segédfény vörös fényt bocsát ki, lehetővé
téve, hogy a fényképezőgép könnyen fókuszáljon, amikor az exponálógombot félig
lenyomja. Ekkor az ON kijelzés jelenik meg.
Auto
Az AF segédfényt használja.
Off
Az AF segédfényt nem használja.
A beállítási képernyő használata
• Ha az AF segédfény nem éri el a tárgyat megfelelően, vagy a tárgy nem kontrasztos, akkor fókusz
nem állítódik be. (Legfeljebb körülbelül 3,5 m (W)/2,5 m (T) távolság ajánlott.)
• A fókusz beállítható mindaddig, amíg az AF segédfény eléri a tárgyat, még akkor is, ha a fény
nem pontosan a tárgy közepét világítja meg.
• Az Előre beállított fókusz (31. oldal) beállítása esetén [AF Illuminator] nem működik.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg. a
vagy a
kijelzés villog, és a keret
középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF működésekor.
• Az AF segédfény nem működik, amikor a Helyszín üzemmód
(Éjszakai) vagy
(Tájkép)
üzemmódja van kiválasztva.
• Az AF segédfény nagyon fényesen világít. Noha veszélytelen, ne nézzen közvetlenül az AF
segédfény forrásba közelről.
Auto Review
Körülbelül két másodpercig megjeleníti a felvett képet a képernyőn, közvetlenül
fényképezés után.
On
Az Automatikus ellenőrzést használja.
Off
Az Automatikus ellenőrzést nem használja.
• Nem készítheti el a következő képet, az Automatikus ellenőrzés kijelzése közben. Ha ez idő alatt
félig lenyomja az exponáló gombot, a felvett kép kijelzése eltűnik, és azonnal elkészítheti
a következő felvételt.
HU
47
2
Camera 2
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben t 44. oldal
jelzés jelöli.
Enlarged Icon
Ideiglenesen kinagyítja a beállítás kijelzését, amikor megnyomja a
üzemmód),
(Önkioldó) vagy
(Makró) gombot.
HU
48
On
A kijelzéseket kinagyítja.
Off
A kijelzéseket nem nagyítja ki.
(Vaku
Internal Memory Tool
A műveletről bővebben t 44. oldal
Ez a tétel nem jelenik meg, ha a fényképezőgépbe „Memory Stick” van behelyezve.
Az alapértelmezett beállítást a
jelzés jelöli.
Format
Belső memória formázása
• Vegye figyelembe, hogy a formázás visszavonhatatlanul törli az összes adatot a belső memóriából,
a törlésvédett képeket is beleértve.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a formázás.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a „All data in internal memory will be erased Ready?” üzenet.
A beállítási képernyő használata
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A formattálást befejezte.
HU
49
Memory Stick Tool
A műveletről bővebben t 44. oldal
Ez a tétel csak akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépbe „Memory Stick” van
behelyezve.
Az alapértelmezett beállítást a
jelzés jelöli.
Format
Formázza a „Memory Stick” eszközt. A kereskedelemben kapható „Memory Stick”
már formázott, és azonnal használható.
• Vegye figyelembe, hogy a formázás visszavonhatatlanul törli az összes adatot a „Memory Stick”en, még a törlésvédett képeket is beleértve.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a formázást.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a „All data in Memory Stick will be erased Ready?” üzenet.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A formattálást befejezte.
Create REC. Folder
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick”-en.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a mappa létrehozását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Ekkor megjelenik a Mappa létrehozása képernyő.
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A létrehozott új mappa a legnagyobb sorszámnál eggyel nagyobb sorszámot kap, és
a mappa lesz az aktuális felvételmappa.
• A mappáról bővebben lásd: 37. oldal.
• Amikor nem hoz létre új mappát, a „101MSDCF” mappába rögzíti a képeket.
• A legnagyobb „999MSDCF” sorszámig hozhat létre mappákat.
• A képeket mindaddig az újonnan létrehozott mappába rögzíti, amíg létre nem hoz vagy ki nem
választ egy másik mappát.
• Nem törölhet mappát a fényképezőgéppel. Mappa töröléséhez használjon számítógépet stb.
• Legfeljebb 4 000 képet tárolhat egy mappában. Amikor egy mappa megtelik, a készülék új
mappát hoz létre automatikusan.
• További információkat lásd: „Képfájl tárolási célmappák és fájlnevek” (62. oldal).
HU
50
A műveletről bővebben t 44. oldal
Change REC. Folder
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Visszavonja a felvételmappa módosítását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappa kiválasztása képernyő megjelenik.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
A beállítási képernyő használata
BACK/NEXT
2 Válassza ki a kívánt mappát a b/B résszel, és az [OK] menüpontot a v résszel, majd
nyomja meg a z részt.
• Nem választhatja ki a „100MSDCF” mappát felvételmappának.
• Az felvett képeket nem helyezheti át másik mappába.
Copy
A belső memóriában található összes kép átmásolása „Memory Stick”-re.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Másolás visszavonása.
1 Helyezzen be legalább 32 MB kapacitású „Memory Stick”-et.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a „All data in internal memory will be copied Ready?” üzenet.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Kezdetét veszi a másolás.
Copying
102_COPY
• Használjon elegendő kapacitású akkumulátort vagy hálózati adaptert (nem tartozék). Ha
alacsony töltésszintű akkumulátorokkal próbál képfájlokat másolni, akkor az akkumulátorok
lemerülhetnek, ez pedig eredménytelen másoláshoz, illetve az adatok sérüléséhez vezethet.
• Képeket nem lehet egyesével másolni.
• Az eredeti képek a másolás után is megmaradnak a belső memóriában. a belső memória
tartalmának törléséhez másolás után távolítsa el a „Memory Stick”-et, majd végezzen [Format]-t
a
Internal Memory Tool (49. oldal) részben.
• A „Memory Stick”-re másolt mappát nem lehet kiválasztani.
•A
(Nyomtatási sorrend) jelek beállítása nem kerül másolásra az adatok másolásakor.
HU
51
1
Setup 1
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben t 44. oldal
jelzés jelöli.
LCD Backlight
LCD-háttérvilágítás fényerejének kiválasztása, amikor fényképezőgépét
akkumulátorról működteti.
Bright
Kivilágosít.
Normal
Dark
Besötétít.
• A [Bright] kiválasztása gyorsabban elhasználja az akkumulátor töltését.
Beep
A fényképezőgép működtetésekor kiadott hangot választja ki.
Shutter
Bekapcsolja az exponálási hangjelzést, ha megnyomja az
exponáló gombot.
On
Bekapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést, ha
megnyomja a vezérlőgombot/exponálógombot.
Off
Kikapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést.
Language
A menütételek, figyelmeztetések és üzenetek megjelenítésére használt nyelvet
választja ki.
Initialize
Alapértelmezett értékek beállításának indítása.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Alaphelyzetbe állítás visszavonása.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a „Initialize all settings Ready?” üzenet.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre.
• Alaphelyzetbe állításkor ne szakítsa meg a készülék tápellátását.
HU
52
2
Setup 2
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben t 44. oldal
jelzés jelöli.
File Number
Kiválasztja azt az eljárást, amely segítségével fájlsorszámot rendel a képekhez.
A sorrendben a következő sorszámot rendeli a fájlhoz,
még akkor is, ha felvételmappát vagy „Memory Stick”-et
cserél. (Amikor a kicserélt „Memory Stick” az utoljára
hozzárendelt sorszámnál nagyobb sorszámú fájlt
tartalmaz, akkor a legnagyobb sorszámnál eggyel
nagyobb sorszámot rendel hozzá.)
Reset
0001-től kezd minden egyes mappaváltáskor.
(Ha a felvételmappa már tartalmaz fájlt, a számozás
a legnagyobb sorszámtól kezdődik.)
A beállítási képernyő használata
Series
USB Connect
A használandó USB üzemmódot választja ki, amikor a fényképezőgépet
számítógéphez vagy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a többcélú
kivezetés kábelének (DSC-S90/S80/S60) vagy Cyber-shot Station-nek (DSC-ST80)
a segítségével.
PictBridge
A fényképezőgépet PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja (69. oldal).
PTP
Amikor a [PTP] (képátviteli protokoll) be van állítva és
a fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva,
akkor a fényképezőgéppel kiválasztott felvételmappában
lévő képeket átmásolja a számítógépre. (A Windows XP
és a Mac OS X verziókkal kompatibilis.)
Normal
A fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja
(58. oldal).
Video Out
A videojel-kimenetet a csatlakoztatott készüléknek megfelelően állítja be.
NTSC
A videojel-kimenetet NTSC üzemmódra állítja be
(pl.: USA, Japán).
PAL
A videojel-kimenetet PAL üzemmódra állítja be
(pl.: Európa).
HU
53
A műveletről bővebben t 44. oldal
Clock Set
A dátumot és időt állítja be.
HU
54
OK
Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v
részével, és nyomja meg a z részt. Ezután végezze el az
„Állítsa be az órat” című részben leírt műveletet
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Cancel
Megszakítja az óra beállítását.
A számítógép használata
Windows rendszerű számítógép használata
A Macintosh számítógép használatáról
bővebben a „Macintosh számítógép
használata” (66. oldal) című részben
olvashat.
Előkészület
Képek másolása a számítógépre (57. oldal)
Képek megtekintése
a számítógépen
Az USB meghajtóprogram
telepítése.
• Nincs szükség
meghajtóprogram telepítésére,
amikor Windows XP programot
használ.
A számítógép használata
Képek megtekintése a „PicturePackage”
segítségével (64. oldal)
A számítógépére mentett képek
megtekintése
A „PicturePackage”
telepítése (64. oldal).
Képek tárolása CD-R lemezen
Zenés videofelvétel/
Diabemutató készítése
Képek nyomtatása
Videó CD készítése az „ImageMixer” segítségével
(64. oldal)
Videó CD készítése
A „PicturePackage”
telepítése közben az
„ImageMixer VCD2”
programot is automatikusan
telepíti.
HU
55
Ajánlott számítógépes környezet
A következő környezet ajánlott
a fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógéphez.
Ajánlott környezet képek másolásához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített):
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition vagy Windows XP
Professional
• A működés nem biztosítható a fent leírt
operációs rendszerek frissítésén alapuló
környezetben, illetve több betöltéses
környezetben.
CPU: MMX Pentium 200 MHz vagy
gyorsabb
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
Kijelző: 800 × 600 képpont vagy több,
Közepes szín (16 bites szín, 65 000 szín)
vagy több
Ajánlott környezet a „PicturePackage”/
„ImageMixer VCD2” használatához
Szoftver: Macromedia Flash Player 6.0 vagy
későbbi, Windows Media Player 7.0
vagy későbbi, DirectX 9.0b vagy
későbbi verzió
Hangkártya: 16-bites sztereó hangkártya
hangsugárzókkal
Memória: 64 MB vagy több (128 MB vagy
több ajánlott.)
Merevlemez: a telepítéshez szükséges lemez
tárhely – körülbelül 500 MB
Kijelző: Videokártya (Direct Draw
meghajtóprogram kompatibilis) 4 MB
VRAM
• Zenés videofelvételek/Diabemutatók
automatikus létrehozásához (64. oldal),
500 MHz-es vagy gyorsabb Pentium III CPU
szükséges.
• Az „ImageMixer VCD2” használatához
800 MHz-es vagy gyorsabb Pentium III CPU
ajánlott.
HU
56
• A szoftver kompatibilis a DirectX
technológiával. Használat előtt telepíteni
kell a „Direct X” programot.
• CD-R-ekre való íráskor különálló
szoftveralkalmazás szükséges
a rögzítőeszköz működtetéséhez.
Megjegyzések a fényképezőgép
számítógéphez történő
csatlakoztatásáról
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép-környezethez.
• Ha egyszerre két vagy több USB eszközt
csatlakoztat egyetlen számítógéphez, akkor
a használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépet is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép csatlakoztatása
a Hi-Speed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett átvitelt (nagysebességű
átvitelt), mivel e fényképezőgép Hi-Speed
USB (USB 2.0-nak megfelelő) kompatibilis.
• Az USB kapcsolatnak két módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat, [Normal]
(alapértelmezett beállítás) és [PTP]
üzemmód. Ez a szakasz a [Normal]
üzemmódot írja le példaként. a [PTP]-ről
bővebben lásd: 53. oldal.
• Amikor a számítógép visszaáll
a felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
a fényképezőgép és a számítógép közötti
kommunikáció nem biztos, hogy helyreáll.
Képek másolása a számítógépre
Ez a fejezet példaként egy Windows op.
rendszerű számítógép használatához
szükséges eljárást ír le.
A következőképpen másolhatja át
a képeket a fényképezőgépről
a számítógépre.
„Memory Stick” nyílással rendelkező
számítógéphez
Vegye ki a „Memory Stick”-et
a fényképezőgépből, és helyezze be
számítógép „Memory Stick” nyílásába,
majd másolja át a képeket.
2 Helyezze be a CD-ROM-ot
a számítógépbe, majd kattintson az
[USB Driver]-re, amikor a telepítés
menüképernyője megjelenik.
Az „InstallShield Wizard” (Telepítés
varázsló) képernyő megjelenik.
• Ha a menüképernyő nem jelenik meg,
akkor kattintson kétszer a
(My Computer) ikonra t
(PICTUREPACKAGE).
3 Kattintson a [Next]-re.
„Memory Stick” nyílással nem
rendelkező számítógéphez
Képek másolásához kövesse kövesse az
1–5. szakaszt az 57–61. oldalon.
A számítógép használata
• A példákban a „Memory Stick”-en található
képek számítógépre másolásakor megjelenő
képernyők szerepelnek.
1. szakasz: Az USB
meghajtóprogram telepítése
• A meghajtóprogram egy olyan szoftver,
amely lehetővé teszi, hogy a számítógéphez
csatlakoztatott készülék megfelelően
működjön.
• Amikor Windows XP programot használ,
hagyja ki az 1. szakaszt.
• Amikor a „PicturePackage” már telepítve
van, az 1. szakasz szükségtelen.
Az USB meghajtóprogram telepítése
megkezdődik. Amikor a telepítés
befejeződik, akkor a képernyő
tájékoztatja a befejezésről.
4 Kattintson a [Yes, I want to
restart my computer now]
(Igen, most kívánom újraindítani
a számítógépet) felirat előtt lévő
jelölőnégyzetre, hogy azt kijelölje,
majd kattintson a [Finish]-re.
MEGJEGYZÉS: Ebben az esetben ne
csatlakoztassa a fényképezőgépet
a számítógéphez.
1
2
1 Állítsa le az összes használatban
lévő szoftveralkalmazást.
• A Windows 2000-ben adminisztrátorként
(feljogosított adminisztrátorok)
jelentkezzen be.
A számítógépe újraindul. Most
létrehozhatja az USB kapcsolatot.
Vegye ki a CD-ROM-ot, amikor
a telepítés befejeződött.
HU
57
2. szakasz: A fényképezőgép és
a számítógép előkészítése
1 Helyezzen be egy rögzített
3. szakasz: A fényképezőgép és
a számítógép csatlakoztatása
• A DSC-ST80-ról részletesebb információért
tanulmányozza a „Cyber-shot Station”
kezelési útmutatóját is.
képeket tartalmazó „Memory
Stick”-et a fényképezőgépbe.
• Képek belső memóriába másolásakor
erre a lépésre nincs szükség.
2 Helyezzen elegendő töltésszintű
akkumulátorokat
a fényképezőgépbe, vagy
csatlakoztassa a fényképezőgépet
hálózati adapter (nem tartozék)
segítségével egy hálózati
aljzathoz.
• Amikor nem megfelelő akkumulátor
használatával másol képeket
a számítógépre, a másolás meghiúsulhat,
vagy a képadatok megsérülhetnek, ha az
akkumulátorok túl korán lemerülnek.
• A DSC-ST80-ról részletesebb
információért tanulmányozza a „Cybershot Station” kezelési útmutatóját is.
A multicsatlakozóaljzathoz
Többcélú kivezetés
kábele
USB csatlakozóhoz
3 Kapcsolja az üzemmódtárcsát
állásba, majd kapcsolja be
a fényképezőgépet és
a számítógépet.
POWER
• Windows XP esetén az automatikus
lejátszásvarázsló megjelenik az asztalon.
„USB Mode Normal” megjelenik
a fényképezőgép képernyőjén.
Memóriahasználat
kijelzések*
Amikor az USB kapcsolat először jön
létre, a számítógép automatikusan
lefuttat egy programot a fényképezőgép
felismeréséhez. Ez eltarthat egy darabig.
HU
58
* Kommunikáció közben a memóriahasználat
kijelzések vörösre változnak. Addig ne
működtesse a számítógépet, amíg
a kijelzések fehérre nem váltanak.
• Ha az „USB Mode Normal” nem jelenik
meg, akkor állítsa az [USB Connect]
menüpontot [Normal]–ra (53. oldal).
4.-A szakasz: Képek másolása
számítógépre
• Windows 98/98SE/2000/Me esetén kövesse
a „4.-B szakasz: Képek másolása
számítógépre” részben, a 60. oldalon leírtakat.
Ez a fejezet példaként a képek „My
Documents” mappába történő
másolását írja le.
2 Kattintson a [Next]-re.
A fényképezőgép „Memory Stick”jére mentett képek megjelennek.
• Ha nincs behelyezve „Memory Stick”,
akkor a belső memóriában található
képek jelennek meg.
3 Kattintson a nem kívánt képek
jelölőnégyzetére, hogy eltávolítsa
a kijelölést, így azokat nem másolja
át, majd kattintson a [Next]-re.
1
A számítógép használata
1 Az USB kapcsolat létrehozása
után a 3. szakaszban kattintson
a [Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Képek másolása a számítógép
egyik mappájába a Microsoft
kereső és fényképezőgép
varázsló segítségével) feliratra t
A varázsló képernyő automatikus
megjelenése után kattintson az
[OK] gombra.
2
Az „Picture Name and Destination”
(Képnév és Célmappa) képernyő
megjelenik.
4 Válasszon ki egy nevet és
célmappát a képeinek, majd
kattintson a [Next]-re.
1
1
2
2
A „Scanner and Camera Wizard”
(Kereső és fényképezőgép varázsló)
képernyő megjelenik.
A képmásolás megkezdődik. Amikor
a másolást befejezte, az „Other
Options” (Egyéb opciók) képernyő
jelenik meg.
• Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
HU
59
5 Kattintson a [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Semmit. Befejeztem
a munkát a képekkel) előtt lévő
jelölőnégyzetre, hogy azt kijelölje,
majd kattintson a [Next]-re.
1 Kattintson kétszer
a [My Computer] t [Removable
Disk] t [DCIM] ikonra.
1
2
A „Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Kereső és
fényképezőgép varázsló befejezése)
képernyő megjelenik.
6 Kattintson a [Finish]-re.
A varázslóképernyő bezáródik.
• További képek másolásához húzza ki
a többcélú kivezetés kábelét (DSC-S90/
S80/S60) vagy Cyber-shot Station
(DSC-ST80) (62. oldal) és csatlakoztassa
újra. Majd kövesse a „3. szakasz:
A fényképezőgép és a számítógép
csatlakoztatása”, 58. oldal.
• Ha a „Removable Disk” ikon nem
jelenik meg, akkor lásd: 83. oldal.
2 Kattintson kétszer arra
a mappára, ahol a másolni kívánt
képfájlokat tárolja.
Ezután a jobb egérgombbal
kattintson egy képfájlra, hogy
megjelenítse a menüt, majd
kattintson a [Copy]-ra.
1
2
4.-B szakasz: Képek másolása
számítógépre
• Windows XP rendszernél kövesse a „4.-A
szakasz: Képek másolása számítógépre”,
59. oldal.
Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
HU
60
• Képfájlok tárolási célhelyéről lásd: 62.
oldal
3 Kattintson kétszer
a [My Documents] mappára.
Ezután a jobb egérgombbal
kattintson a „My Documents”
ablakra, hogy megjelenítse
a menüt, és kattintson a [Paste]-re.
1 Kattintson a [Start] t
[My Documents] ikonra.
2
1
1
2
A „My Documents” mappa tartalma
megjelenik.
A képfájlokat átmásolja
a „My Documents” mappába.
• Amikor a célmappa már tartalmaz
a másolandó fájllal azonos elnevezésű
fájlt, akkor a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik. Amikor
felülírja a létező képet az újjal, az eredeti
fájl adatait törli. A képfájl felülírás
nélkül történő másolásához módosítsa
a fájlnevet egy másik névre, majd
másolja át a képfájlt. Vegye figyelembe,
hogy ha módosítja a fájlnevet, akkor
a fényképezőgépével nem tudja
lejátszani azt a képet (63. oldal).
5. szakasz: Képek megtekintése
a számítógépén
E szakasz a „My Documents” mappába
másolt képek megtekintéséhez
szükséges műveletet írja le.
A számítógép használata
• Ha nem Windows XP-t használ, akkor
kattintson kétszer [My Documents]-ra az
asztalon.
2 Kattintson kétszer a kívánt
képfájlra.
A kép megjelenik.
Az USB kapcsolat törlése
• A DSC-ST80-ról részletesebb információért,
tanulmányozza a „Cyber-shot Station”
kezelési útmutatóját is.
Végezze el a következő műveletet, amikor:
• Kihúzza a többcélú kivezetés kábelét
• Kiveszi a „Memory Stick”-et
• Behelyezi a „Memory Stick”-et, miután
képeket másolt a belső memóriából
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
HU
61
x Windows 2000/Me/XP rendszerhez
1 Kattintson kétszer a feladattálcán lévő
ikonra.
Példa: mappák megtekintése Windows XP
rendszerben
Kattintson kétszer ide
2 Kattintson a
(Sony DSC) t [Stop]-ra.
3 Hagyja jóvá az eszközt a megerősítést
kérő párbeszédablakban, majd
kattintson az [OK]-ra.
A
4 Kattintson a [OK]-ra.
• A 4. lépés Windows XP rendszernél
szükségtelen.
5 Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét,
vegye ki a „Memory Stick”-et, vagy
kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ha
a „Memory Stick”-ről kíván képeket
másolni, miután a belső memóriában
található képeket számítógépre
másolta, helyezze be a „Memory
Stick”-et.
x Windows 98/98SE rendszerhez
1 Ellenőrizze, hogy a képernyőn
a memóriahasználat kijelzések
(58. oldal) fehérek-e.
2 Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét,
vegye ki a „Memory Stick”-et, vagy
kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ha
„Memory Stick”-ről kíván képeket
másolni, miután a belső memóriában
található képeket számítógépre
másolta, helyezze be a „Memory
Stick”-et.
Képfájl tárolási célmappák és
fájlnevek
A fényképezőgépével rögzített
képfájlok a „Memory Stick”-en lévő
mappák szerint vannak csoportosítva.
HU
62
B
C
A Mappa-létrehozási funkcióval nem
rendelkező fényképezőgép segítségével
rögzített képadatokat tartalmazó mappa
B A fényképezőgép segítségével rögzített
képadatokat tartalmazó mappa
Ha nem hozott létre új mappákat, akkor
csak a „101MSDCF” mappa látható.
A belső memória esetén csak
a „101_SONY” mappa látható.
C Mappa-létrehozási funkcióval nem
rendelkező fényképezőgép segítségével
rögzített mozgókép-adatokat stb.
tartalmazó mappa
• Nem rögzíthet képeket a „100MSDCF” vagy
az „MSSONY” mappákba. A mappákban lévő
képek kizárólag megtekintésre alkalmasak.
• A mappáról szóló további tudnivalókat lásd
a 37. és a 50. oldalon.
• A képfájlok a következőképpen vannak
elnevezve. Az ssss helyén 0001 és 9999
közötti, tetszőleges szám állhat. A mozgókép
módban felvett mozgóképfájl és a hozzá
tartozó indexkép nevének számrésze azonos.
– Állóképfájlok: DSC0ssss.JPG
– Mozgóképfájlok: MOV0ssss.MPG
– Mozgóképek rögzítésekor rögzített
indexképfájlok: MOV0ssss.THM
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése
a fényképezőgépével („Memory Stick” használatával)
Ez a fejezet példaként egy Windows
programot alkalmazó számítógép
használatához szükséges eljárást ír le.
Ha egy számítógépre másolt képfájl már
nem található a „Memory Stick”-en,
csak akkor tekintheti meg ismét, ha
átmásolja a „Memory Stick”-re.
• Az 1. lépés nem szükséges, ha
a fényképezőgépével beállított fájlnevet nem
módosította.
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy
nem tud bizonyos képeket lejátszani.
• A lejátszás a fényképezőgépén nem
garantálható, ha egy képfájlt már
feldolgozott számítógéppel, illetve ha
a képfájlt más típusú fényképezőgép
segítségével rögzítették.
• Ha nincs mappa, először hozzon létre egy
mappát a fényképezőgépével (50. oldal),
majd másolja át a képfájlt.
2 Másolja át a következő
sorrendben a „Memory Stick”
mappába a képfájlt.
1Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson
a [Copy]-ra.
2Kattintson kétszer a [Removable
Disk] vagy a [Sony MemoryStick]
ikonra a [My Computer]-ben.
3Jobb egérgombbal kattintson
a [sssMSDCF] mappára
a [DCIM] mappában, majd
kattintson a [Paste]-re.
• A sss karakter helyén 100 és 999
közötti tetszőleges szám állhat.
A számítógép használata
1 Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson
a [Rename]-re. Módosítsa
a fájlnevet „DSC0ssss”
fájlnévre.
Írjon be egy 0001 és 9999 közötti
számot a ssss karakter helyekre.
1
2
• Ha a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik, írjon be egy
másik sorszámot az 1. lépésben.
• A számítógép beállításától függően
a kiterjesztés is megjelenhet.
A fényképek kiterjesztése JPG,
a mozgóképeké pedig MPG. Ne
módosítsa a kiterjesztést.
HU
63
A mellékelt szoftver használata
Ez a fejezet egy Windows programot
alkalmazó számítógép használatához
szükséges eljárást ír le.
• Amikor a „PicturePackage”-t telepíti, akkor
az USB meghajtóprogramot automatikusan
telepíti.
A mellékelt szoftver áttekintése
1 Kapcsolja be a számítógépét, és
A mellékelt CD-ROM két szoftver
alkalmazást tartalmaz: „PicturePackage”
és „ImageMixer.”
PicturePackage
A
B
C
D
helyezze be a (mellékelt)
CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
A telepítési menü képernyő
megjelenik.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson
kétszer a
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE) ikonra
2 Kattintson a [PicturePackage]-re.
A „Choose Setup Language”
(Válassza ki a beállítás nyelvet)
képernyő megjelenik.
Mire használhatja:
A Burning Video CD (Videó CD írás)
Az „ImageMixer VCD2” képernyő
megjelenik.
B Music Video/Slideshow Producer
(Zenei videó/Diabemutató készítő)
C Save the images on CD-R (A képek
mentése CD-R-re)
D Viewing video and pictures on PC
(Videó és képek megtekintése PC-n)
A funkciók elindítása:
Kattintson az A-D pontok egyikére,
majd kattintson a gombra a képernyő
jobb alsó részén.
A szoftver telepítése
A következő művelet segítségével
telepítheti a „PicturePackage” és az
„ImageMixer VCD2” szoftvert.
• Ha még nem telepítette az USB
meghajtóprogramot (57. oldal), akkor ne
csatlakoztassa a fényképezőgépet
a számítógéphez a „PicturePackage” szoftver
telepítése előtt (kivéve a Windows XP-t).
• Windows 2000/XP-ben rendszergazdaként
jelentkezzen be.
HU
64
3 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd
kattintson a [Next]-re kétszer.
Ez a szakasz az angol nyelvű
képernyőt írja le.
A „License Agreement”
(Licencszerződés) képernyő
megjelenik.
Olvassa el figyelmesen a szerződést.
Ha elfogadja a szerződés feltételeit,
kattintson az [I accept the terms of
the license agreement] (Elfogadom
a licencszerződés feltételeit) előtt
lévő jelölőnégyzetre, majd kattintson
a [Next]-re.
4 Kövesse a képernyőn lévő
utasításokat a telepítés
befejezéséhez.
• Az „ImageMixer VCD2”-t és
a „DirectX”-et telepíti, ha még nem
telepítette.
• Amikor az újraindítás megerősítését
kérő párbeszédablak megjelenik,
a képernyőn lévő utasításokat követve
indítsa újra a számítógépet.
5 Vegye ki a CD-ROM-ot, amint
a „PicturePackage Menu”
(PicturePackage Menü) és
a „PicturePackage destination
Folder” (PicturePackage
célmappa) parancsikonjai
megjelennek a telepítés után.
A szoftver elindítása
• Kattintson kétszer a „PicturePackage
Menu” ikonra az asztalon.
A szoftver használatával kapcsolatos
információk
A számítógép használata
Kattintson a [?]-re az egyes képernyők
jobb felső sarkában, hogy megjelenítse
az on-line súgót.
A „PicturePackage”/„ImageMixer
VCD2” műszaki támogatását a Pixela
User Support Center adja. További
információt a CD-ROM-on található
tájékoztatóban talál.
HU
65
Macintosh számítógép használata
A (mellékelt) „ImageMixer VCD2”
segítségével átmásolhatja a képeket
a számítógépére, és videó CD-t is készíthet.
Ajánlott környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS 9.1, 9.2, vagy Mac
OS X (v10.0-v10.3)
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
Az „ImageMixer VCD2”-höz ajánlott
számítógép környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS X (v10.1.5 vagy
későbbi)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac G3/G4 sorozat
Memória: 128 MB vagy több (256 MB vagy
több ajánlott.)
Merevlemez: Telepítéshez szükséges
lemezterület – kb. 250 MB
Kijelző: 1 024 × 768 képpont vagy több,
32 000 szín vagy több
• Előre telepített QuickTime 4 vagy újabb
verzió. (QuickTime 5 vagy újabb ajánlott.)
Megjegyzések a fényképezőgépének
számítógéphez csatlakoztatásáról
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezethez.
• Ha két vagy több USB eszközt csatlakoztat
egyszerre egyetlen számítógéphez, akkor
a használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépet is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép csatlakoztatása
a Hi-Speed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett (nagysebességű) átvitelt, mivel
a fényképezőgép Hi-Speed USB (USB 2.0nak megfelelő) kompatibilis.
• Az USB kapcsolatnak két módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat:
a [Normal] (alapértelmezett beállítás) és
a [PTP] üzemmód. Ez a szakasz a [Normal]
üzemmódot írja le példaként. a [PTP]-ről
bővebben lásd: 53. oldal.
HU
66
• Amikor a számítógépe visszaáll a felfüggesztés
vagy hibernált üzemmódból, elképzelhető,
hogy a fényképezőgép és a számítógép közötti
kommunikáció nem áll helyre.
Képek másolása és megtekintése
számítógépen
1 Készítse elő a fényképezőgépet
és a Macintosh számítógépet.
Végezze el ugyanazt a műveletet,
mint ahogy az a „2. szakasz:
A fényképezőgép és a számítógép
előkészítése”, 58. oldal.
2 Csatlakoztassa a többcélú
kivezetés kábelét.
Végezze el ugyanazt a műveletet,
mint ahogy az a „3. szakasz:
A fényképezőgép és a számítógép
csatlakoztatása”, 58. oldal.
• A DSC-ST80-ról részletesebb
információért tanulmányozza a „Cybershot Station” kezelési útmutatóját is.
3 Másolja át a képeket a Macintosh
számítógépre.
1Kattintson kétszer az újonnan
felismert ikonra t [DCIM]-re t
a mappára, ahol a másolni kívánt
képek tárolja.
2Húzza a képfájlokat a merevlemez
ikonjára.
Így a képfájlokat a merevlemezre
másolja.
• A képek tárolási helyéről és a fájlnevekről
bővebben lásd: 62. oldal.
4 Tekintse meg a képeket
a számítógépen.
Kattintson kétszer a merevlemez
ikonra t a kívánt képfájlra az átmásolt
fájlokat tartalmazó mappában, hogy
megnyissa azt a képfájlt.
A többcélú kivezetés kábelének
kihúzása/a „Memory Stick” eltávolítása/
a fényképezőgép kikapcsolása.
Húzza át a meghajtó ikonját vagy
a „Memory Stick” ikonját a „Trash”
(Kuka) ikonra, majd húzza ki a többcélú
kivezetés kábelét, vegye ki a „Memory
Stick”-et vagy kapcsolja ki
a fényképezőgépet.
• Mac OS X v10,0 használatakor
a számítógépe kikapcsolása után végezze el
a fenti műveletet.
Videó CD készítése az
„ImageMixer VCD2” segítségével
5 Kattintson kétszer a kicsomagolt
[ImageMixer VCD2_Install] fájlra.
6 A felhasználói információs képernyő
megjelenése után írja be a kívánt nevet
és jelszót.
A szoftver telepítése megkezdődik.
Az „ImageMixer VCD2” elindítása
Nyissa meg az [Image Mixer]-t az
[Application]-ben, majd kattintson
kétszer az [ImageMixer VCD2]-re.
A szoftver használatával kapcsolatos
információk
Kattintson a [?]-re az egyes képernyők
jobb felső sarkában, hogy megjelenítse
az on-line súgót.
A számítógép használata
Az „ImageMixer VCD2” műszaki
támogatását a Pixela User Support
Center adja. További információt
a CD-ROM-on található
tájékoztatóban talál.
• Készíthet olyan képfájlt, amely kompatibilis
a videó CD készítő funkcióval. Ahhoz, hogy
videó CD formátumba mentse az adatot
CD-R-re, a Roxio Toast alkalmazás (nem
mellékelt) van szüksége.
Hogy telepítse az „ImageMixer VCD2”-t
• Zárjon be minden más szoftveralkalmazást,
mielőtt az „ImageMixer VCD2”-t telepíti.
• Az ajánlott képernyőbeállítás 1 024 × 768
képpont vagy több, és 32 000 szín vagy több.
1 Kapcsolja be a Macintosh
számítógépet, és helyezze be
a (mellékelt) CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
2 Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
3 Húzza át a [IMXINST.SIT] mappában
lévő [MAC] fájlt a merevlemez ikonra.
4 Kattintson kétszer a mappába bemásolt
[IMXINST.SIT] fájlra.
HU
67
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása
Nyomtatás közvetlenül, PictBridge kompatibilis nyomtató segítségével (69. oldal)
Kinyomtathat képeket úgy, hogy a fényképezőgépet
közvetlenül PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
Nyomtatás közvetlenül, „Memory Stick” kompatibilis nyomtató segítségével
Kinyomtathat képeket „Memory Stick” kompatibilis
nyomtatóval.
Bővebben lásd a nyomtató kezelési útmutatóját.
Nyomtatás számítógép segítségével
A mellékelt „PicturePackage” szoftver segítségével
átmásolhat képeket számítógépre, és kinyomtathatja
a képeket.
Nyomtatás szaküzletben (73. oldal)
Elviheti a fényképezőgépével készített képeket tartalmazó
„Memory Stick”-et fotónyomtatással foglalkozó szaküzletbe.
Előre tehet
(Nyomtatási sorrend) kijelölést azokra
a képekre, amelyeket ki akar nyomtatni.
HU
68
Képek nyomtatása közvetlenül, PictBridge
kompatibilis nyomtató segítségével
Ha nincs számítógépe, még akkor is
kinyomtathatja a fényképezőgép
segítségével készített képeket úgy, hogy
a fényképezőgépet közvetlenül egy
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
1. szakasz: A fényképezőgép
előkészítése
Készítse elő a fényképezőgépet, hogy
a többcélú kivezetés kábelével
csatlakoztassa a nyomtatóhoz.
MENU gomb
• A „PictBridge” a CIPA szabványon
alapszik. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Index gomb
Egyképes üzemmódban
Egyetlen képet nyomtathat ki
nyomtatópapírra.
Vezérlőgomb
• Javasoljuk, hogy használjon hálózati
tápegységet (nem tartozék), nehogy
nyomtatás közben a készülék kikapcsoljon.
1 Nyomja meg a MENU gombot,
Több képet nyomtathat ki csökkentett
méretben nyomtatópapírra. Akár
ugyanazon képek (1) vagy különböző
képek (2) sorozatát is kinyomtathatja.
1
Fényképek nyomtatása
hogy megjelenítse a menüt.
Index üzemmódban
2 Nyomja meg a vezérlőgomb B
részét, hogy kiválassza a
(Setup) menüpontot.
2
3 Válassza a [
] (Setup2)
lehetőséget a V gomb
segítségével, majd válassza
a [USB Connect] lehetőséget
a v/V/B gombokkal.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
az indexnyomat funkció nem vehető
igénybe.
• Indexképként kinyomtatható képek
mennyisége a nyomtatótól függően eltérő.
• Nem nyomtathat mozgóképeket.
• Ha a
kijelzés körülbelül 5 másodpercig
villog a fényképezőgép képernyőjén
(hibaüzenet), akkor ellenőrizze
a csatlakoztatott nyomtatót.
2
4 Válassza ki az [PictBridge]
menüpontot a vezérlőgomb B/v
részével, majd nyomja meg a z
részt.
HU
69
2 Kapcsolja be a fényképezőgépét
és a nyomtatót.
A kapcsolat létrejötte után
megjelenik a
jelzés.
Az USB üzemmód be van állítva.
• Ha úgy csatlakoztatja a fényképezőgépet
a nyomtatóhoz, hogy a [PictBridge]
nincs kijelölve, az LCD képernyő
kikapcsol. Állítsa [USB Connect]
helyzetbe [PictBridge].
2. szakasz: A fényképezőgép
csatlakoztatása a nyomtatóhoz
• A DSC-ST80-ról részletesebb információért
tanulmányozza a „Cyber-shot Station”
kezelési útmutatóját.
1 Csatlakoztassa
a fényképezőgépén lévő multicsatlakozóaljzatot és a nyomtatón
lévő USB aljzatot a többcélú
kivezetés kábellel (a DSC-S90/S80/
S60 szállítási tartozéka).
A multicsatlakozóaljzathoz
Többcélú kivezetés
kábele/USB kábel
Az USB
aljzathoz
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
A fényképezőgép lejátszási
üzemmódba lép, majd a képernyőn
megjelenik egy kép és a nyomtatási
menü.
3. szakasz: Nyomtatás
Attól függetlenül, hogy az
üzemmódtárcsa mire van állítva,
a nyomtatási menü megjelenik, amikor
a 2. szakaszt befejezi.
1 Válassza ki a kívánt nyomtatási
módot a vezérlőgomb v/V részével,
majd nyomja meg a z részt.
[All In This Folder]
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
[DPOF image]
Az összes
(Nyomtatási sorrend)
kijelölésű (73. oldal) képet kinyomtatja,
a megjelenített képtől függetlenül.
[Select]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
1Válassza ki a kinyomtatni kívánt
képet a b/B résszel, majd nyomja
meg a z részt.
A
kijelzés megjelenik
a kiválasztott képen.
• További képek kiválasztásához
ismételje meg ezt a műveletet.
2Válassza ki az [Print] menüpontot
a vezérlőgomb V részével, majd
nyomja meg a z részt.
HU
70
[This image]
A megjelenített képet nyomtatja ki.
• Ha a [This image] menüpontot választja ki,
és az [Index] menüpontot [On]-ra állítja
a 2. lépésben, akkor ugyanazon képek
sorozatát nyomtathatja ki indexképként.
2 Válassza ki a nyomtatási
beállításokat a vezérlőgomb
v/V/b/B részével.
• A képek mennyiségétől függően
előfordulhat, hogy nem fér rá mind
egyetlen lapra.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot
a vezérlőgomb V/B részével,
majd nyomja meg a z részt.
A képet kinyomtatja.
• Ne húzza ki az USB kábelt, miközben
a
(Ne húzza ki a többcélú kivezetés
kábelét vagy az USB kábelt) üzenet
megjelenik a képernyőn.
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
kijelzés
Printing
2/3
Exit
• Amikor a [Date] menüpontot választja
ki, akkor a dátumot a kiválasztott
formátumban illeszti be (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése). A nyomtatótól
függően előfordulhat, hogy ez a funkció
nem vehető igénybe.
[Quantity]
Amikor az [Index] menüpont [Off]-ra
van állítva:
Válassza ki a kinyomtatni kívánt kép
lapjainak számát. A képet egyetlen
képként nyomtatja ki.
Amikor az [Index] menüpont [On]-ra
van állítva:
Válassza ki az indexképként
kinyomtatni kívánt képek
sorozatának a számát.
Ha a [This image] menüpontot
választotta ki az 1. lépésben, akkor
válassza ki az indexképként egy lapra,
egymás mellé kinyomtatni kívánt
ugyanazon képek sorszámát.
Más képek nyomtatása
A 3. lépés után válassza ki a [Select]
menüpontot és a kívánt képet
a vezérlőgomb v/V részével, majd
folytassa az 1. lépéstől.
Fényképek nyomtatása
[Index]
Válassza ki az [On] menüpontot,
hogy indexképként nyomtasson.
[Size]
Válassza ki a nyomtatópapír méretét.
[Date]
Válassza ki a [Day&Time] vagy
a [Date] menüpontot, hogy dátumot
és időt illesszen a képekre.
Képek kinyomtatása az indexképernyőn
Végezze el az „1. szakasz:
A fényképezőgép előkészítése”
(69. oldal) és „2. szakasz:
A fényképezõgép csatlakoztatása
a nyomtatóhoz” (70. oldal) című részt,
majd folytassa a következőkkel.
Amikor a fényképezőgépet
nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor
a nyomtatási menü megjelenik. Válassza
ki a [Cancel] menüpontot, hogy
kikapcsolja a nyomtatási menüt, majd
folytassa a következőkkel.
1 Nyomja meg az
(Index) gombot.
Az indexképernyő megjelenik.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy
megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [ ] (Print) menüpontot
a vezérlőgomb B részével, majd nyomja
meg a z részt.
4 Válassza ki a kívánt nyomtatási módot
a b/B résszel, majd nyomja meg a z
részt.
HU
71
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
Válassza ki a kinyomtatni kívánt képet
a v/V/b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt, hogy megjelenítse a
kijelölést. (Ismételje meg ezt
a műveletet, hogy más képeket
válasszon ki.) Ezután nyomja meg
a MENU gombot.
[DPOF image]
Az összes
(Nyomtatási sorrend)
kijelölésű képet kinyomtatja
a megjelenített képtől függetlenül.
[All In This Folder]
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
5 Végezze el a „3. szakasz: Nyomtatás”
(70. oldal) 2. és 3. lépését.
HU
72
Nyomtatás szaküzletben
Elviheti a fényképezőgépével készített
képeket tartalmazó „Memory Stick”-et
fotónyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Feltéve, hogy a szaküzlet
támogatja a DPOF-el kompatibilis fotó
nyomtatási szolgáltatást, előre tehet
(Nyomtatási sorrend) kijelölést
a képekre azért, hogy ne kelljen azokat
újra kiválasztani, amikor azokat
kinyomtatja a szaküzletben.
• A belső memóriában tárolt képeket nem
lehet közvetlenül kinyomtatni
a szaküzletben. Másolja a képeket „Memory
Stick” adathordozóra, majd vigye el
a „Memory Stick” adathordozót
a szaküzletbe.
Mi a DPOF?
A DPOF (Digital Print Order Format)
olyan funkció, amely lehetővé teszi,
(Nyomtatási sorrend)
hogy
kijelölést tegyen azokra a képekre,
amelyeket később ki akar nyomtatni.
Amikor „Memory Stick”-et visz
szaküzletbe
• Érdeklődjön a fotónyomtatással foglalkozó
szaküzletben, hogy milyen típusú „Memory
Stick”-et tudnak kezelni.
• Ha „Memory Stick”-et nem tudnak kezelni
a fotónyomtatással foglalkozó szaküzletben,
akkor másolja a kinyomtatni kívánt képeket
más adathordozóra, például CD-R-re, és
vigye azt a szaküzletébe.
• Amikor „Memory Stick Duo”-t visz el, ne
feledje magával vinni a Memory Stick Duo
Adaptert.
• Mielőtt szaküzletbe visz képadatot, mindig
másolja (biztonsági mentés) az adatait
lemezre.
• Nem állíthatja át a példányszámot.
Vezérlőgomb
MENU gomb
1 Jelenítse meg a kinyomtatni
kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
Fényképek nyomtatása
•A
(Nyomtatási sorrend) jellel kijelölt
képeket a DPOF (Digital Print Order
Format) szabványnak megfelelő nyomtató
segítségével, illetve PictBridge kompatibilis
nyomtató segítségével is kinyomtathatja.
• Nem jelölhet ki mozgóképeket.
• Amikor [Multi Burst] üzemmódban készített
képeket jelöl ki, akkor az összes képet
egyetlen, 16 mezőre osztott lapra
nyomtathatja.
Kijelölés egyképes üzemmódban
Egy
(Nyomtatási sorrend) jellel
kijelöli a képet.
VGA
101
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 Hogy más képeket kijelöljön,
jelenítse meg a kívánt képet
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
Kijelölés eltávolítása egyképes
üzemmódban
Nyomja meg a z részt a 3. vagy 4.
lépésben.
HU
73
Kijelölés index üzemmódban
1 Jelenítse meg az indexképernyőt.
(t „Először ezt olvassa el”
6. lépése)
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
4 Válassza ki a [Select] menüpontot
a vezérlőgomb v/V részével,
majd nyomja meg a z részt.
• Nem adhat hozzá
kijelölést [All In
This Folder] üzemmódban.
5 Válassza ki a kijelölni kívánt képet
a v/V/b/B résszel, majd nyomja
meg a z részt.
Zöld
kijelölés jelenik meg
a kiválasztott képen.
Zöld
kijelölés
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ismételje meg az 5. lépést más
képek kijelöléséhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
HU
74
8 Válassza ki a [OK] menüpontot
a B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
A
kijelölés fehérre változik.
Hogy visszavonja, válassza ki a [Cancel]
menüpontot a 4. lépésben, vagy válassza
ki az [Exit] menüpontot a 8. lépésben,
majd nyomja meg a z részt.
Kijelölés eltávolítása index üzemmódban
Az 5. lépésben válassza ki a képet,
amelyről el akarja távolítani a kijelölést,
majd nyomja meg a z részt.
A mappa összes kijelölésének
eltávolítása
Válassza ki az [All In This Folder]
menüpontot a 4. lépésben, majd nyomja
meg a z részt. Válassza ki a [Off]
menüpontot, majd nyomja meg
a vezérlőgomb z részét.
A fényképezőgép csatlakoztatása a TV-hez
Képek megtekintése TV-képernyőn
Ha a fényképezőgépet TV-hez
csatlakoztatja, a TV-képernyőn is
megtekintheti a képeket.
Az A/V többcélú kábel csatlakoztatása
előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet és
a TV-készüléket is.
• A DSC-ST80-ról részletesebb információért
tanulmányozza a „Cyber-shot Station”
kezelési útmutatóját.
1 Csatlakoztassa a (DSC-S90/S80/
S60 készülékekhez mellékelt)
többcélú kivezetés kábelt
a fényképezőgép multicsatlakozóaljzatához és a TV
audió/videó bemeneti aljzatához.
2 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa
a TV/videó bemeneti kapcsolót
„videó”-ra.
• Bővebben lásd a TV-hez mellékelt
kezelési útmutatóban.
3 Kapcsolja a választótárcsát
állásba, és kapcsolja be
a fényképezőgépet.
VGA
2/9
101-0002
BACK/NEXT
Választótárcsa
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Az audió/videó
bemeneti aljzathoz
Vezérlőgomb
A fényképezőgép csatlakoztatása a TV-hez
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a TV képernyőn.
A multicsatlakozóaljzathoz
Többcélú kivezetés kábele
• A fényképezőgépet úgy helyezze el, hogy
a képernyő felfelé nézzen.
• Ha a TV-je sztereó bemeneti aljzattal
rendelkezik, csatlakoztassa a többcélú
kivezetés kábelének audió
csatlakozódugóját (fekete) a bal audió
aljzathoz.
A vezérlőgomb b/B részének
megnyomásával válassza ki a kívánt
képet.
• A fényképezőgép külföldi használatakor
előfordulhat, hogy a videojel-kimenetet
át kell kapcsolni, hogy az megegyezzen
a TV-rendszerével (53. oldal).
HU
75
A TV színrendszeréről
Ha a képeket TV-képernyőn kívánja
megtekinteni, videobemenettel
rendelkező TV-re és a (DSC-S90/S80/
S60 készülékekhez mellékelt) többcélú
kivezetés kábelre vagy (DSC-ST80
készülékhez mellékelt) A/V kábelre van
szüksége. A TV színrendszerének meg
kell egyeznie a digitális fényképezőgépe
színrendszerével. Ellenőrizze
a következő listát:
NTSC rendszer
Bahama szigetek, Bolívia, Chile,
Equador, Fülöp-szigetek, Jamaica,
Japán, Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA, Venezuela stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh
Köztársaság, Dánia, Finnország,
Hollandia, Hong-Kong, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország, Malaysia,
Nagy Britannia, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovák
Köztársaság, Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak,
Irán, Monaco, Oroszország, Ukrajna
stb.
HU
76
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, a következő
lehetőségek közül választhat.
1 Ellenőrizze a tételeket a 78–87. oldalon.
Ha a következő hibakód „C/E:ss:ss” megjelenik a képernyőn, akkor lásd
a lásd 88. oldal.
2 Vegye ki, majd kb. egy perc múlva helyezze vissza az akkumulátorokat, és
kapcsolja be a fényképezőgépet.
3 Adja meg a beállításokat (52. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
Felhívjuk figyelmét, hogy fényképezőgépét javításra küldve hozzájárulását adja a belső
memória tartalmának megtekintéséhez.
Hibaelhárítás
HU
77
Akkumulátorok és tápellátás
A DSC-ST80-ról részletesebb információért tanulmányozza a „Cyber-shot Station”
kezelési útmutatóját is.
A hátralévő akkumulátor üzemidő kijelzés nem helyes, vagy elegendő hátralévő
üzemidőt jelez ki, de az akkumulátor túl gyorsan lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen meleg vagy hideg
helyen használja (93. oldal).
• Alkáli elemek/Oxy Nickel Primary Battery használata esetén lehetséges, hogy
a hátralévő üzemidő nem pontosan jelenik meg.
• Lemerültek az akkumulátorok. Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat, vagy cserélje
ki újakkal (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátor pólusai vagy az akkumulátorfedél kivezetései szennyezettek, ezért az
akkumulátorok nincsenek megfelelően feltöltve. Tisztítsa meg egy száraz pamut
törlőronggyal stb. (93. oldal).
• Nikkel-fémhidrid akkumulátorok használatakor a megjelenített hátralévő idő
a memória hatása miatt különbözik az aktuálistól (93. oldal) stb. Teljesen süsse ki, és
töltse fel az akkumulátorokat, hogy kijavítsa a kijelzőt.
• Az akkumulátorok lemerültek (93. oldal). Cserélje ki őket.
Az akkumulátorok túl gyorsan lemerülnek.
• Töltse fel megfelelően a nikkel-fém hidrid akkumulátorokat (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése).
• A fényképezőgépet különösen hideg helyen használja (93. oldal).
• Az akkumulátorok lemerültek (93. oldal). Cserélje ki őket.
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Lemerültek az akkumulátorok. Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat, vagy cserélje
ki újakkal (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátorok lemerültek (93. oldal). Cserélje ki őket.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha bekapcsolt állapotában körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet,
az az akkumulátorok lemerülésének megakadályozása céljából automatikusan
kikapcsol. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Lemerültek az akkumulátorok. Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat, vagy cserélje
ki újakkal (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
Fényképek/mozgóképek felvétele
A képernyő nem kapcsol be, noha a készüléket bekapcsolja.
• Kapcsolja be a képernyőt (20. oldal).
HU
78
A fényképezőgépével nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick” szabad tárkapacitását (17. oldal).
Ha megteltek, akkor tegye a következők egyikét:
– Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése)
– Cserélje ki a „Memory Stick”-et.
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót a „Memory Stick”-en rögzítési állásba (91. oldal).
• Nem készíthet felvételt a vaku feltöltése közben.
• Az üzemmódváltó tárcsát fényképezéskor fordítsa
és
állásból bármilyen más állásba.
• Kapcsolja az üzemmód tárcsát
állásba, amikor mozgóképet vesz fel.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Fine)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– Állítsa a képméretet [640(Fine)]-tól eltérőre.
– Helyezzen be egy „Memory Stick PRO”-t (91. oldal).
A tárgy nem látható a képernyőn.
• Az üzemmódváltó tárcsát fordítsa el az
állásból bármilyen más állásba (25. oldal).
A felvétel hosszú ideig tart.
• Az NR lassú zársebesség funkció be van kapcsolva (26. oldal). Ez nem hibás működés.
A kép nem éles.
• A tárgy túl közel van. Rögzítsen a közeli (Makró) felvétel üzemmódban. Ügyeljen
Hibaelhárítás
arra, hogy felvételkészítéskor az objektív a legkisebb felvételi távolságnál, körülbelül
10 cm-nél (W)/50 cm-nél (T) távolabb legyen a tárgytól (t „Először ezt olvassa el”
5. lépése).
• a Helyszín üzemmód (Éjszakai) vagy
(Tájkép) üzemmódja van kiválasztva,
amikor fényképez.
• Az előre beállított fókusz funkció ki van választva. Válassza ki az automatikus fókusz
üzemmódot (31. oldal).
• Tanulmányozza a „Ha a tárgy nem éles”, 32. oldal.
A zoom nem működik.
• A zoom mértékét nem módosíthatja mozgókép-felvétel közben.
A precíziós digitális zoom nem működik.
• Állítsa a [Digital Zoom] menüpontot [Precision]-ra (45. oldal).
• E funkció nem használható, miközben mozgóképet vesz fel.
Az intelligens zoom nem működik.
• Állítsa a [Digital Zoom] menüpontot [Smart]-ra (45. oldal).
• E funkció nem használható, amikor:
– A képméret [4M]-re vagy [3:2]-re van állítva.
– [Multi Burst] üzemmódban készít felvételt.
– Mozgóképeket készít.
HU
79
A vaku nem működik.
• A vaku
(Nincs vaku) üzemmódra van állítva (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Nem használhatja a vakut, amikor:
– [Mode] (REC Mode) [Burst] vagy [Multi Burst] üzemmódra van állítva (34. oldal).
–
a Helyszín üzemmód (Éjszakai) vagy (Gyertya) üzemmódja, vagy
(Film) van
kiválasztva.
• Állítsa a vakut
(Állandó vaku) üzemmódra (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése),
hogy akkor fényképezzen, amikor a Helyszín üzemmód
(Tájkép),
(Hó), vagy
(Tengerpart) üzemmódja van kiválasztva.
A közeli (Makró) funkció nem működik.
•
a Helyszín üzemmód (Éjszakai),
kiválasztva (26. oldal).
(Tájkép) vagy
(Gyertya) üzemmódja van
A dátumot és időt nem megfelelően rögzítette.
• Állítsa be a helyes dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépés ).
Az F érték és a zársebesség villog, amikor félig lenyomva tartja az expozíció
gombot.
• Az expozíció helytelen. Korrigálja az expozíciót (30. oldal).
A kép túl sötét.
• A fényforrás van a fényképezett tárgy mögött. Válassza ki a fénymérési üzemmódot
(32. oldal), vagy állítsa be az expozíciót (30. oldal).
• A képernyő fényereje túl kicsi. Állítsa be az LCD háttérvilágítását (52. oldal).
• Kapcsolja be a képernyőt (20. oldal).
A kép túl világos.
• Sötét környezetben található, spotfénnyel világított tárgyról készít felvételt, akár egy
színpadon. Az expozíció beállítása (30. oldal).
• A képernyő fényereje túl nagy. Állítsa be az LCD háttérvilágítását (52. oldal).
A kép színei nem valósághűek.
• Képhatás funkció be van kapcsolva. Vonja vissza a Képhatás funkciót (35. oldal).
Függőleges csíkok jelennek meg nagyon fényes tárgy fényképezésekor.
• Ez visszatükröződési jelenség. Ez a jelenség nem hibás működés.
Zaj jelenik meg a képen, amikor sötét helyen nézi a képernyőt.
• A fényképezőgép gyenge megvilágítási körülmények között a kép ideiglenes
kivilágosításával kísérli meg megnövelni a képernyő láthatóságát. Ez a felvett kép
minőségét nem befolyásolja.
HU
80
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Állítsa a [Red Eye Reduction] menüpontot a
(Setup) menüben [On]-ra (46. oldal).
• Az ajánlott felvételi távolságnál közelebbről fényképezze a tárgyat a vaku segítségével
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Világítsa ki a szobát, és fényképezze le a tárgyat.
A keresőn keresztül látott kép nem a ténylegesen felvehető tartományt adja
vissza.
• A látószög-elhajlás jelensége tapasztalható, amikor a tárgy túl közel van. A képernyő
segítségével ellenőrizze a felvehető tartományt.
Nem készíthető kép egymás után.
• A belső memória vagy a „Memory Stick” tele van. Törölje a szükségtelen képeket
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése)
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje alacsony. Helyezzen be feltöltött
akkumulátorokat, vagy cserélje ki újakkal.
A keresőben ismeretlen mintázat látható.
• Ez a kereső felépítésének köszönhető. Ez nem hibás működés.
Képek megtekintése
Tanulmányozza a „Számítógépek” (82. oldal) című részt a következő tételekkel együtt.
A fényképezőgépével nem lehet a képeket lejátszani.
• Kapcsolja az üzemmód tárcsát
üzemmódba (25. oldal).
• A mappa-/fájlnév módosult a számítógépén.
• A lejátszás a fényképezőgépén nem garantálható, ha egy képfájlt már feldolgozott
Hibaelhárítás
számítógéppel, illetve ha a képfájlt más típusú fényképezőgép segítségével rögzítették.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB kapcsolatot (61. oldal).
Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszik.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszhat
a képfeldolgozás miatt. Ez nem hibás működés.
A kép nem jelenik meg a TV képernyőn.
• Ellenőrizze a [Video Out] menüpontot, hogy a fényképezőgép videojel kimenete a TV
színrendszerére van-e állítva (53. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a kapcsolat megfelelő-e (75. oldal).
• A többcélú kivezetés kábele csatlakoztatva van. A megfelelő művelet szerint húzza ki
(61. oldal).
HU
81
A kép nem jelenik meg a képernyőn.
• Ha a többcélú kivezetés kábele csatlakoztatva van, húzza ki (75. oldal).
Képek törlése/szerkesztése
A fényképezőgépével nem lehet a képet törölni.
• Vonja vissza a törlésvédettséget (39. oldal).
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót a „Memory Stick”-en rögzítési állásba (91. oldal).
Akarata ellenére törölt egy képet.
• A már kitörölt képet nem állíthatja vissza. Azt ajánljuk, hogy állítsa be
a törlésvédelmet a képre (38. oldal), illetve kapcsolja a „Memory Stick” törlésvédőkapcsolóját LOCK állásba (91. oldal), hogy elkerülje a véletlen törlést.
Az átméretezés funkció nem működik.
• Nem méretezhet át mozgóképeket és sorozatképeket.
Nem tud DPOF (Nyomtatási sorrend) kijelölést megjeleníteni.
• Mozgóképeken nem jeleníthet meg DPOF (Nyomtatási sorrend) kijelölést.
Nem tud mozgóképet megvágni.
• Vágáshoz nem elég hosszú a mozgókép (körülbelül két másodpercnél rövidebb).
• Vonja vissza a törlésvédettséget (39. oldal).
• Fényképek nem vághatók.
Számítógépek
Nem tudja, hogy a számítógépe operációs rendszere kompatibilis-e
a fényképezőgéppel.
• Ellenőrizze az „Ajánlott számítógépes környezet” (56. oldal) Windows 98/98SE
rendszerhez vagy az „Ajánlott környezet” (66. oldal) Macintosh rendszerhez.
Nem tudja telepíteni az USB meghajtóprogramot.
• A Windows 2000-ben adminisztrátorként (feljogosított adminisztrátorok) jelentkezzen
be (57. oldal).
A számítógépe, nem ismeri fel a fényképezőgépét.
• Kapcsolja be a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Ha az akkumulátorszint alacsony, tegye be a feltöltött akkumulátorokat, cserélje ki az
akkumulátorokat újakkal (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése), vagy használjon
hálózati adaptert (nem tartozék) (14. oldal).
HU
82
• Használja a többcélú kivezetés kábelét (DSC-S90/S80/S60) vagy a Cyber-shot Station-t
(DSC-ST80) (58. oldal).
• Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét (DSC-S90/S80/S60) vagy a Cyber-shot Station-t
(DSC-ST80) a számítógépből is és a fényképezőgépből is, és szilárdan csatlakoztassa
ismét. Győződjön meg arról, hogy az „USB Mode Normal” megjelenik (58. oldal).
• Állítsa az [USB Connect] menüpontot [Normal]-re a
(Setup) menüben (53. oldal).
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül minden más
készüléket a számítógép USB csatlakozóiból.
• Közvetlenül csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógépéhez, anélkül, hogy USB
hubon vagy más eszközön keresztül vinné (58. oldal).
• Az USB meghajtóprogram nincs telepítve. Telepítse az USB meghajtóprogramot
(57. oldal).
• A számítógépe nem megfelelően ismeri fel az eszközt, mert a többcélú kivezetés
kábelével (DSC-S90/S80/S60) vagy Cyber-shot Station-nel (DSC-ST80) csatlakoztatta
a fényképezőgépet és a számítógépét, mielőtt telepítette a „USB Driver”-t a mellékelt
CD-ROM-ról. Törölje a hibásan felismert eszközt a számítógépéről, majd telepítse az
USB meghajtóprogramot (lásd a következő tételt).
A cserélhető lemez ikon nem jelenik meg a számítógép képernyőn, amikor
csatlakoztatja a számítógépét a fényképezőgéphez.
• Kövesse az alábbi műveletet, hogy újra telepítse az USB meghajtóprogramot.
Hibaelhárítás
A következő művelet Windows programot alkalmazó számítógép használatához
szükséges.
1 A menü megjelenítéséhez kattintson a jobb egérgombbal a [My Computer]-re, majd
a [Properties]-re.
A „System Properties” (Rendszer tulajdonságai) képernyő megjelenik.
2 Kattintson a [Hardware] t [Device Manager]-re.
• Windows 98/98SE/Me rendszernél, kattintson az [Device Manager] fülre.
Az „Device Manager” megjelenik.
3 Kattintson jobb egérgombbal a [ Sony DSC]-re, majd kattintson az [Uninstall] t
[OK]-ra.
Az eszközt törli.
4 Telepítse az USB meghajtóprogramot (57. oldal).
Nem tud képeket másolni.
• Csatlakoztassa a fényképezőgépet és a számítógépet a mellékelt többcélú kivezetés
kábellel (DSC-S90/S80/S60) vagy Cyber-shot Station-nel (DSC-ST80) (58. oldal).
• Kövesse az operációs rendszeréhez tartozó másolási műveletet (59., 66. oldalon).
• Előfordulhat, hogy nem készíthet képet számítógéppel formázott „Memory Stick”
segítségével. Használjon a fényképezőgépével formázott „Memory Stick”-et
(50. oldal).
Az USB kapcsolat létrehozása után a „PicturePackage” nem indul el
automatikusan.
• Indítsa el a „PicturePackage Menu”-t, és ellenőrizze a [Settings]-et.
• Az USB kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után hozza létre (58. oldal).
HU
83
A képet nem lehet lejátszani számítógépen.
• Ha „PicturePackage”-t használ, akkor kattintson a súgóra az egyes képernyők jobb
felső sarkában.
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
A képet és a hangot zaj szakítja meg, amikor mozgóképet tekint meg
számítógépen.
• Közvetlenül a „Memory Stick”-ről játssza le a mozgóképet. Másolja át a mozgóképet
a számítógépe merevlemezére, majd a merevlemezről játssza le a mozgóképet
(57. oldal).
Nem tud képet nyomtatni.
• Ellenőrizze a nyomtató beállításokat.
Számítógépre már átmásolt képek nem tekinthetők meg a fényképezőgépen.
• Másolja azokat egy a fényképezőgép által felismert mappába, például
a „101MSDCF”-be (62. oldal).
• Működtesse helyesen (63. oldal).
„Memory Stick”
Nem helyezhető be a „Memory Stick”.
• A megfelelő irányban helyezze be (t „Először ezt olvassa el” 3. lépése).
Nem rögzíthet a „Memory Stick”-re.
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót a „Memory Stick”-en rögzítési állásba (91. oldal).
• A „Memory Stick” megtelt. Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt olvassa el”
6. lépése)
• Helyezzen be egy „Memory Stick PRO”-t (21. oldal), amikor [640(Fine)] képméretre
állított mozgóképet vesz fel.
Nem formattálható a „Memory Stick”.
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót a „Memory Stick”-en rögzítési állásba (91. oldal).
Akarata ellenére formattálta a „Memory Stick”-et.
• Formattálással az összes adatot törli a „Memory Stick”-en. Nem állíthatja vissza. Azt
ajánljuk, hogy kapcsolja a „Memory Stick” törlésvédő-kapcsolóját LOCK állásba,
hogy elkerülje a véletlen törlést (91. oldal).
Belső memória
A fényképezőgép vagy a számítógép nem játssza le az adatokat a belső
memóriából.
• A fényképezőgépbe „Memory Stick” van behelyezve. Távolítsa el (t „Először ezt
olvassa el” 3. lépése).
HU
84
Nem lehet képeket rögzíteni a belső memória használatával.
• A fényképezőgépbe „Memory Stick” van behelyezve. Távolítsa el (t „Először ezt
olvassa el” 3. lépése).
A belső memória szabad tárkapacitása akkor sem növekszik, ha a belső
memóriában található adatokat „Memory Stick”-re másolja.
• Másolás után az adatok nem kerülnek törlésre. Az adatok másolása után használja
a [Format] parancsot (49. oldal) a memória formázásához.
A belső memóriában található adatokat nem lehet „Memory Stick”-re másolni.
• A „Memory Stick” megtelt. Ellenőrizze a kapacitást.
A „Memory Stick”-en vagy a számítógépen található adatokat nem lehet
a belső memóriába másolni.
• A „Memory Stick”-en vagy a számítógépen található adatok nem másolhatók a belső
memóriába.
PictBridge kompatibilis nyomtató
A kapcsolat nem hozható létre.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan nyomtatóhoz, amely nem
felel meg a PictBridge szabványnak. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy
a nyomtató PictBridge kompatibilis-e vagy sem.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy csatlakoztatható-e
a fényképezőgéphez.
• Állítsa az [USB Connect] menüpontot [PictBridge]-re a
(Setup) menüben (53. oldal).
• Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét (DSC-S90/S80/S60) vagy a Cyber-shot Station-t
(DSC-ST80), és csatlakoztassa ismét. Ha hibaüzenetet jelez a nyomtató,
tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt kezelési útmutatót.
Hibaelhárítás
A fényképezőgép vagy a nyomtató csatlakoztatásakor az LCD kijelző kikapcsol.
• Állítsa a [USB Connect] menüpontot [PictBridge]-ra, és csatlakoztassa újra
a számítógépet (69. oldal).
Nem nyomtatható ki kép.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a számítógép megfelelően van-e csatlakoztatva
a mellékelt többcélú kivezetés kábellel (DSC-S90/S80/S60) vagy Cyber-shot Stationnel (DSC-ST80).
• Kapcsolja be a nyomtatót. Részletesebb információért, tanulmányozza a mellékelt
kezelési útmutatóját.
• Ha az [Exit] menüpontot választja ki nyomtatás közben, előfordulhat, hogy a képek
nem nyomtathatók ki. Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét (DSC-S90/S80/S60) vagy
a Cyber-shot Station-t (DSC-ST80), és csatlakoztassa ismét. Ha így sem sikerül
kinyomtatnia a képeket, akkor húzza ki a kábelt, kapcsolja ki, majd vissza a nyomtatót,
majd csatlakoztassa ismét a kábelt.
HU
85
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Előfordulhat, hogy nem e fényképezőgép segítségével készített képek, illetve
számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki.
A nyomtatás megszakadt.
• Kihúzta a többcélú kivezetés kábelét (DSC-S90/S80/S60) vagy a Cyber-shot Station-t
(DSC-ST80), mielőtt a
kábelt) jelzés eltűnt.
(Ne húzza ki a többcélú kivezetés kábelét vagy az USB
Nem illeszthet be dátumot, vagy nyomtathat ki képeket index üzemmódban.
• A nyomtató nem támogatja ezeket a funkciókat. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál,
hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy index üzemmódban a dátum nem
helyezhető rá a képre. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál.
A „---- -- --” jelet nyomtatja a kép dátum beillesztési helyére.
• A felvételi adat nélküli képek nem nyomtathatók ki beillesztett dátummal. Állítsa
a [Date] menüpontot [Off]-ra, és újra nyomtassa ki a képet (71. oldal).
A nyomtatási méret nem választható ki.
• Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e a kívánt méretet.
Nem nyomtatható ki a kép a kívánt méretben.
• Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét (DSC-S90/S80/S60) vagy a Cyber-shot Station-t
(DSC-ST80) és csatlakoztassa újra, valahányszor a nyomtató és a fényképezőgép
csatlakoztatása után módosítja a papírméretet.
• A fényképezőgép nyomtatási beállítása különbözik a nyomtatóétól. Módosítsa vagy
a fényképezőgép (71. oldal), vagy a nyomtató beállítását.
Nem működtethető a fényképezőgép a nyomtatás megszakítása után.
• Várjon egy kicsit, amíg a nyomtató végrehajtja a megszakítást. A nyomtatótól függően
eltarthat egy ideig.
Egyéb
A fényképezőgépe nem működik.
• Kizárólag a fényképezőgéppel használható akkumulátortípust használja (93. oldal).
• Az akkumulátor szint alacsony (Az E kijelzés megjelenik). Töltse fel az
akkumulátorokat, vagy cserélje ki újakkal (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
A fényképezőgép be van kapcsolva, de nem működik.
• A beépített mikroszámítógép nem megfelelően működik. Vegye ki, majd egy perc
múlva helyezze vissza az akkumulátorokat, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
HU
86
Nem tud beazonosítani egy kijelzést a képernyőn.
• Lásd a 16. oldalt.
Az objektív bepárásodott.
• A pára lecsapódott. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és várjon körülbelül egy órát,
mielőtt használja (95. oldal).
A fényképezőgép felmelegszik, amikor hosszabb ideig használja.
• Ez nem hibás működés.
Az objektív nem mozog, amikor kikapcsolja a fényképezőgépet.
• Lemerültek az akkumulátorok. Töltse fel az akkumulátorokat, vagy helyezzen be
helyettük új akkumulátorokat (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése) vagy használjon
hálózati adaptert (nem tartozék).
Az Óra beállítás képernyője megjelenik, amikor bekapcsolja
a fényképezőgépet.
• Állítsa be újra a dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Hibaelhárítás
HU
87
Figyelmeztető kijelzők és üzenetek
Öndiagnózis kijelző
Ha az ábécé egy betűjével kezdődő
hibakód jelenik meg, akkor
a fényképezőgépe öndiagnózis kijelzője
látható. A két utolsó számjegy (ss-val
jelölve) különbözik a fényképezőgép
állapotától függően.
Ha a következő ellenintézkedések
többszöri kipróbálása után sem képes
a problémát megoldani, akkor forduljon
a Sony forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
C:32:ss
• Hiba van a fényképezőgép
hardverében. Kapcsolja be ismét
a fényképezőgépet.
C:13: ss
• A fényképezőgép nem tud adatokat
olvasni vagy írni. Kapcsolja ki, majd
újra be, vagy vegye ki és helyezze
vissza többször a „Memory Stick”
egységet.
• Formázási hiba a belső memóriában,
vagy nem formázott „Memory Stick”
van behelyezve. Formázza újra az
eszközt (49. és 50. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick” nem
használható, vagy az adat sérült.
Helyezzen be egy új „Memory
Stick”-et (91. oldal).
E:61: ss
E:91: ss
E:92: ss
Üzenetek
Ha a következő üzenetek megjelennek,
akkor kövesse az utasításokat.
Turn the power off and on again
• Probléma van az objektívvel, amely
hibát okozott.
E
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje
alacsony. Töltse fel az
akkumulátorokat (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése). A használati
feltételektől vagy az akkumulátorok
típusától függően a kijelzés akkor is
villoghat, ha a hátralévő akkumulátor
üzemidő még 5 – 10 perc.
System error
• Indítsa újra a számítógépet
(t „Először ezt olvassa el”
2. lépése).
Internal memory error
• Indítsa újra a számítógépet
(t „Először ezt olvassa el”
2. lépése).
Memory Stick error
• Megfelelően helyezze be a „Memory
Stick”-et.
• A behelyezett „Memory Stick” nem
használható a fényképezőgépében
(91. oldal).
• A „Memory Stick” sérült.
• A „Memory Stick” csatlakozója
szennyezett.
• Hibásan működik a fényképezőgép.
Inicializálja a fényképezőgépet
(52. oldal), majd kapcsolja be
a készüléket újra.
Memory Stick type error
• A behelyezett „Memory Stick” nem
használható a fényképezőgépében
(91. oldal).
Format error
• Formázza újra az eszközt
(49, 50. oldalak).
HU
88
Memory Stick locked
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót
a „Memory Stick”-en rögzítési
állásba (91. oldal).
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
• Törölje a szükségtelen képeket vagy
fájlokat (t „Először ezt olvassa el”
6. lépése).
Read only memory
Cannot record
• A fényképezőgép nem tud felvételt
készíteni a kiválasztott mappába.
Válasszon ki egy másik mappát
(51. oldal).
File error
• A kép lejátszása közben hiba történt.
File protect
• Szüntesse meg a védelmet
(39. oldal).
• A fényképezőgépe nem tud képeket
rögzíteni vagy törölni ezen
a „Memory Stick”-en.
Image size over
• Olyan méretű képet játszik le,
No file
amilyet ez a fényképezőgép nem tud
kezelni.
• Még nem vett fel képeket a belső
memóriába.
No file in this folder
• Ebbe a mappába még nem vett fel
képeket.
Cannot divide
• A mozgókép túlságosan rövid, nem
lehet szétválasztani (körülbelül két
másodpercnél rövidebb).
• A kiválasztott fájl nem mozgókép.
• Nem megfelelően járt el, amikor
a számítógépéről képeket másolt át
(63. oldal).
Invalid operation
• Olyan képet játszik le, amelyet nem
Folder error
a „Memory Stick”-en, amely
ugyanazzal a három számjeggyel
kezdődik. (Például: 123MSDCF és
123ABCDE) Válasszon, vagy hozzon
létre egy másik mappát (50. oldal).
Cannot create more folders
• Már létezik egy „999”-el kezdődő
mappa a „Memory Stick”-en. Nem
hozhat létre több mappát, ha ez
a helyzet.
Hibaelhárítás
• Már létezik egy olyan mappa
ezzel a fényképezőgéppel vettek fel.
(Rázkódás veszélyére
figyelmeztető kijelzés)
• A fényképezőgép rázkódhat
a gyenge megvilágítás miatt.
Használjon vakut, fényképezzen
állványról, vagy rögzítse szilárdan
a készüléket.
640(Fine) is not available
• 640(Fine) méretű mozgóképek csak
„Memory Stick PRO” segítségével
rögzíthetők. Helyezzen be egy
„Memory Stick PRO”-t, vagy állítsa
a képméretet [640(Fine)]-tól
eltérőre.
HU
89
Enable printer to connect
• Az [USB Connect] [PictBridge]-hoz
• Az adatátvitel a nyomtatóba még
van beállítva, azonban
a fényképezőgép egy nem PictBridge
kompatibilis eszközhöz van
csatlakoztatva. Ellenőrizze
nem fejeződött be. Ne húzza ki
a többcélú kivezetés kábelét
(DSC-S90/S80/S60) vagy az USB
kábelt (DSC-ST80).
a készüléket.
• A kapcsolat nem jött létre. Húzza ki
a többcélú kivezetés kábelét
(DSC-S90/S80/S60) vagy
a Cyber-shot Station-t (DSC-ST80),
és csatlakoztassa ismét. Ha
hibaüzenetet jelez a nyomtató,
tanulmányozza a nyomtatóhoz
mellékelt kezelési útmutatót.
Connect to PictBridge device
• A nyomtató csatlakoztatása előtt
próbált fényképet nyomtatni.
Csatlakoztassa egy PictBridge
kompatibilis nyomtatóhoz.
No printable image
• [DPOF image]-t próbált végrehajtani
anélkül, hogy DPOF (Nyomtatási
sorrend) kijelölést helyezett volna
a kép(ek)re.
• [All In This Folder]-t próbált
végrehajtani miközben egy csak
mozgóképet tartalmazó mappát
választott ki. Nem nyomtathat
mozgóképeket.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Ellenőrizze a nyomtatót.
Printer error
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtatni kívánt
kép sérült-e.
HU
90
Processing
• A nyomtató megszakítja az aktuális
nyomtatási feladatot. Addig nem
nyomtathat, amíg ez nem fejeződik
be. A nyomtatótól függően eltarthat
egy ideig.
Egyéb
A „Memory Stick” leírása
A „Memory Stick” egy kompakt,
rögzítésre alkalmas hordozható IC
adathordozó. E fényképezőgéppel
használható „Memory Stick” típusokat
az alábbi táblázat mutatja. Azonban,
a megfelelő működés nem biztosítható
minden „Memory Stick” típus esetén.
„Memory Stick” típus
• Nem rögzíthet, szerkeszthet vagy törölhet
képet, ha a törlésvédő-kapcsolót LOCK
állásba kapcsolta.
Kivezetés
Rögzítés/
Lejátszás
Memory Stick
a
Memory Stick (MagicGate/
Nagy-sebességű adatátvitel
kompatibilis)
a*2*3
Memory Stick Duo*1
a
Memory Stick Duo
(MagicGate/Nagysebességű adatátvitel
kompatibilis)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo *1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3*4
Memory Stick PRO
Megjegyzések a „Memory Stick”
(nem mellékelt) használatához
Duo*1
Törlésvédő
kapcsoló
Címke helye
a*2*3*4
*1
• Nem garantálható, hogy a számítógéppel
formattált „Memory Stick” működik
e fényképezőgéppel.
• Az adat olvasási/írási sebesség eltér
a „Memory Stick” kombinációjától és
a használt eszköztől függően.
• Adatok olvasása, vagy írása közben nem
távolítsa el a „Memory Stick”-et.
• A következő esetekben sérülhetnek az
adatok:
– Amikor adat írási, vagy olvasási művelet
közben kiveszi a „Memory Stick”-et vagy
kikapcsolja a fényképezőgépet
– Ha a „Memory Stick”-et statikus
elektromosságnak vagy elektromos zajnak
kitett környezetben használja
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• Ne ragasszon más anyagot a címke helyére,
mint a mellékelt címkét.
• Ha a mellékelt címkét ragasztja,
bizonyosodjon meg a címke helyéről.
Bizonyosodjon meg, hogy a címke nem lóg le.
• Ha „Memory Stick”-et szállít, vagy tárol,
tegye a mellékelt tokba.
• Ne érintse meg kezével, vagy fémtárggyal
a „Memory Stick” kivezetését.
• A „Memory Stick”-et ne ütögesse,
hajtogassa, vagy ne ejtse le.
• A „Memory Stick”-et ne szedje szét vagy
alakítsa át.
• A „Memory Stick”-et óvja a nedvességtől.
Egyéb
Amikor „Memory Stick Duo”-t használ
e fényképezőgéppel, akkor feltétlenül
helyezze azt egy Memory Stick Duo
Adapterbe.
*2 A „MagicGate Memory Stick” és
a „Memory Stick PRO” MagicGate
funkciókkal rendelkezik. A MagicGate egy
titkosítási technológiát használó
másolásvédelmi technológia. Ez
a fényképezőgép nem képes a MagicGate
funkció működéséhez szükséges adatok
felírására és olvasására.
*3 Támogatja a nagysebességű adatátvitelt
párhuzamos felület segítségével.
*4 640(Fine) méretű mozgókép rögzíthető rá.
A törlésvédő kapcsoló elhelyezése és/
vagy alakja a „Memory Stick” típusától
függően változhat.
HU
91
• A következő körülmények között ne
használja, illetve tárolja a „Memory Stick”et:
– Magas hőmérsékletű helyek, mint a napon
parkoló gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú, vagy maró anyagokat
tartalmazó helyek
Megjegyzések a „Memory Stick Duo”
(nem mellékelt) használatához
• Ha ezzel a fényképezőgéppel „Memory
Stick Duo”-t használ, akkor ne felejtse el
a „Memory Stick Duo”-t egy Memory Stick
Duo adapterbe helyezni. Ha „Memory Stick
Duo”-t Memory Stick Duo adapter nélkül
helyez be egy „Memory Stick” kompatibilis
eszközbe, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja azt kivenni.
• Amikor „Memory Stick Duo”-t Memory
Stick Duo adapterbe helyez be, akkor
ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”-t
a helyes irányba nézve helyezze be.
• Amikor egy Memory Stick Duo adapterbe
helyezett „Memory Stick Duo”-t használ
a fényképezőgéppel, akkor ügyeljen arra,
hogy a „Memory Stick Duo”-t a helyes
irányba nézve helyezze be. Vegye
figyelembe, hogy a helytelen használat
károsíthatja a készüléket.
• Ne helyezzen „Memory Stick” kompatibilis
eszközbe Memory Stick Duo adaptert
a kapcsolódó „Memory Stick Duo” nélkül.
Ezek elkövetése a készülék meghibásodását
eredményezheti.
• A „Memory Stick Duo” formattálásához
helyezze a „Memory Stick Duo”-t a Memory
Stick Duo adapterbe.
• Amikor a „Memory Stick Duo”, törlésvédőkapcsolóval rendelkezik, akkor szabadítsa
fel a zárat.
Megjegyzés a „Memory Stick PRO”
(nem tartozék) használatához
• „Memory Stick PRO” Legfeljebb 2 GB
tárkapacitású adathordozó megfelelő
működése garantálható ezzel
a fényképezőgéppel.
HU
92
Az akkumulátortöltőről és az akkumulátorokról
Az akkumulátortöltőről
(DSC-S90/S80 esetén tartozék)
A fényképezőgéppel nem használható
akkumulátorok.
• A fényképezőgéphez mellékelt
akkumulátortöltővel kizárólag Sony
gyártmányú nikkel-fémhidrid
akkumulátorokat töltsön. Ha egyéb típusú
akkumulátort (például mangán
akkumulátorokat, alkáli szárazelemeket,
lítium akkumulátorokat vagy nikkelkadmium akkumulátorokat) próbál
feltölteni, az az érintett akkumulátorok
szivárgásához, túlmelegedéséhez vagy
felrobbanásához vezethet, ami égés vagy
egyéb sérülések veszélyét okozhatja.
• A feltöltött akkumulátorokat vegye ki
a töltőből. A további töltés szivárgás,
túlmelegedés, robbanás vagy áramütés
veszélyével jár.
• Ha a mellékelt akkumulátortöltővel
a mellékelt akkumulátortól eltérő típusú
nagy kapacitású akkumulátort tölt fel, az
akkumulátor teljes kapacitása nem lesz
elérhető.
• Ha a CHARGE jelzőfény villog, az
akkumulátorhibára, vagy az előírttól eltérő
típusú akkumulátorok behelyezésére utal.
Ellenőrizze, hogy az előírt típusú
akkumulátorok vannak-e behelyezve. Ha az
előírt típusú akkumulátorok vannak
behelyezve, akkor vegye ki az összes
akkumulátort, cserélje újakra vagy másik
akkumulátorokra, majd ellenőrizze, hogy az
akkumulátortöltő megfelelően működik-e.
Ha az akkumulátortöltő megfelelően
működik, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor meghibásodott.
• Ha az akkumulátortöltő szennyezett, akkor
lehet, hogy nem sikerült feltölteni az
akkumulátorokat. Tisztítsa meg az
akkumulátortöltőt száraz kendővel vagy
hasonlóval.
Mangán akkumulátorok
Lítium akkumulátorok
Nikkel-kadmium akkumulátorok
Ha a fenti akkumulátorokat használja, az
akkumulátorok tulajdonságai miatt a kamera
maximális teljesítménye nem garantált.
HR 15/51:HR6 (AA méretű) nikkel-fémhidrid
akkumulátorok (2)
• NH-AA-DA (2) (DSC-S90/S80 esetén
tartozék)
• NH-AA-2DB két darabos csomag stb.
NP-NH25 akkumulátorcsomag (DSC-ST80
esetén tartozék)
R6 (AA méretű) alkáli elemek (2) (DSC-S60
esetén tartozék)
ZR6 (AA méretű) Oxy Nickel Primary
Battery (2)
• Ne bontsa ki, és ne sértse fel az
akkumulátorok külső burkolatát. Soha ne
használjon olyan akkumulátorokat, amelyek
burkolatát részben vagy teljesen
eltávolították, vagy amelyeket bármilyen
módon szétszereltek. Ez szivárgáshoz,
robbanáshoz, az akkumulátor
túlmelegedéséhez, valamint személyi
sérüléshez is vezethet. A sérült
akkumulátorok a töltőt is megrongálhatják.
• A nikkel-fémhidrid akkumulátorokat
mindig akkumulátortartóban tárolja
(DSC-S90/S80 esetén tartozék). Ellenkező
esetben fémes tárgyak rövidre zárhatják a +
és - pólusokat, ami melegedést, vagy
tűzveszélyt okozhat.
• Ha a nikkel-fémhidrid akkumulátorok
csatlakozói szennyezettek, ez hibát okozhat
a működésben. Törölje le száraz kendővel
vagy hasonlóval.
• Közvetlenül megvásárlásuk után, illetve ha
hosszabb ideig nem használták őket,
a nikkel-fémhidrid akkumulátorok nem
tölthetők fel teljesen. Ez az
akkumulátortípusra jellemző sajátosság, és
nem hibajelenség. Ilyen esetben a probléma
megoldásához használja addig az
akkumulátorokat, míg teljesen le nem
merülnek, majd töltse fel ismét.
• Ha teljes lemerülés előtt újratölti a nikkelfémhidrid akkumulátorokat, az alacsony
akkumulátorszint figyelmeztetés a vártnál
korábban megjelenhet. Ez az úgynevezett
„memóriaeffektus”.* A probléma
kiküszöbölhető, ha az akkumulátorokat csak
teljes lemerülés után tölti fel.
* A „memóriaeffektus” alatt azt a helyzetet
kell érteni, amikor az akkumulátor
kapacitása átmenetileg lecsökken.
Egyéb
A fényképezőgéppel használható
akkumulátorok.
A nikkel-fémhidrid akkumulátorokról
HU
93
• Az akkumulátorok teljes kisütéséhez
kapcsolja a fényképezőgépet diavetítés
üzemmódba (39. oldal), és hagyja úgy, amíg
az akkumulátorok le nem merülnek.
• Ne használjon új és használt
akkumulátorokat vegyesen.
• Az akkumulátorba ne kerüljön víz. Az
akkumulátor nem vízálló.
A nikkel-fémhidrid akkumulátorok
hatékony használata
• Az akkumulátorok használaton kívül is
lemerülnek. Javasoljuk, hogy használat előtt
töltse fel az akkumulátorokat.
• Az akkumulátor teljesítménye alacsony
hőmérsékleten csökken, ilyen környezetben
az akkumulátor élettartama is rövidebb.
Annak érdekében, hogy az akkumulátort
hosszabb ideig használhassa, javasoljuk,
hogy azt tartsa az akkumulátortartóban,
a testétől hőt kapó zsebben, és csak
közvetlenül a felvétel készítése előtt
helyezze a fényképezőgépbe.
• Ha az akkumulátorok pólusai és
a fényképezőgép akkumulátorfedelének
kivezetései szennyezettek, az akkumulátor
élettartama jelentős mértékben csökkenhet.
Alkalmanként száraz kendővel letörölve
tartsa tisztán a kivezetéseket.
• Ha sok felvételt készít vaku és zoom
használatával, az akkumulátor hamarabb
merül le.
• Javasoljuk, hogy tartson magánál
a fényképezési időtől kétszer/háromszor
hosszabb időre elegendő
pótakkumulátorokat, és a fényképezőgép
tényleges használata előtt készítsen egy
próbafelvételt.
Nikkel-fémhidrid akkumulátorok
élettartama
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az
akkumulátorkapacitás a használat során
fokozatosan ugyan, de idővel egyre gyengül.
Ha azt tapasztalja, hogy az akkumulátorok
működési ideje jelentősen lecsökkent,
elképzelhető, hogy az akkumulátorok
élettartama vége közelébe ért.
• Az akkumulátor élettartama a tárolástól,
a működési feltételektől, a környezettől és
akkumulátor típusától függ.
HU
94
Az alkáli elemekről/Oxy Nickel Primary
Battery
• Az alkáli elemek/Oxy Nickel Primary
Battery élettartama rövidebb, mint
a mellékelt nikkel-fémhidrid
akkumulátoroké. Emiatt a készülék
kikapcsolhat még akkor is, ha a maradék
akkumulátorkapacitás jelzése elegendő
maradék akkumulátorkapacitást jelez.
• Az akkumulátor teljesítménye nagyban
eltérhet a gyártótól és az akkumulátor
típusától függően, bizonyos esetekben pedig
az akkumulátor élettartama rendkívül
lecsökkenhet. Ez különösen érvényes
alacsony hőmérsékletekre, illetve
előfordulhat, hogy 5 °C alatti hőmérsékleten
nem lehet fényképeket készíteni.
• Ne használjon vegyesen használt és új
akkumulátorokat egyszerre.
• Alkáli elemek/Oxy Nickel Primary Battery
használatakor lehet, hogy a maradék
akkumulátorkapacitás jelzése valótlan
adatokat mutat.
• Az alkáli elemek/Oxy Nickel Primary
Battery tulajdonságaiból adódóan
a rendelkezésre álló felvételi idő és
a rendelkezésre álló lejátszási idő között
nagy eltérés lehet. Emiatt a fényképezőgép
az üzemmódváltó tárcsa átváltásakor kitolt
objektívvel kikapcsolhat. Ebben az esetben
cserélje ki az akkumulátorokat újra, vagy
teljesen feltöltött nikkel-fémhidrid
akkumulátorokra.
Óvintézkedések NP-NH25
akkumulátorcsomaghoz
• Lásd a kezelési útmutató „Cyber-shot
Station” részét.
Óvintézkedések
x Ne hagyja a fényképezőgépet
a következő helyeken
• Különösen meleg helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényben vagy fűtőtesthez
közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez
a fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és néhány esetben e működési
hiba nem javítható.
x A tisztításról
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
x Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépet úgy tervezték, hogy
0 °C és 40 °C közötti hőmérséklet
tartományban használja. (Alkáli elemek/Oxy
Nickel Primary Battery esetén 5 °C és 40 °C
közötti hőmérséklet tartományban.)
Fényképezés olyan különösen hideg, vagy
meleg helyeken, amelyek meghaladják ezt
a tartományt nem ajánlott.
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében vagy
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
A pára akkor csapódik le, ha:
• A fényképezőgépet hideg helyről, például
sípályáról fűtött szobába viszi
• A fényképezőgépet légkondicionált
szobából vagy autó belsejéből szabadba viszi
meleg nyári időben stb.
Hogyan akadályozhatjuk meg
a páralecsapódást
Amikor a fényképezőgépet hideg helyről
meleg helyre viszi, zárja bele
a fényképezőgépet egy műanyag tasakba, és
körülbelül egy órán keresztül hagyja, hogy az
átvegye az új hely környezeti viszonyait.
Ha a pára lecsapódik
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belülről nedves
objektívvel fényképez, akkor képtelen lesz
tiszta képeket rögzíteni.
x A beépített újratölthető
akkumulátorról
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
akkumulátorral rendelkezik, hogy a készülék
be-, vagy kikapcsolt állapotától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások
megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor folyamatosan
töltődik, amíg használja a fényképezőgépet.
Azonban, ha csak rövid ideig használja
a fényképezőgépet, a gombakkumulátor
fokozatosan lemerül, és ha kb. egy hónapig
egyáltalán nem használja a fényképezőgépet,
akkor teljesen lemerül. Ebben az esetben ne
felejtse el feltölteni ezt az akkumulátort
a fényképezőgép használata előtt.
Azonban attól, hogy ez az újratölthető
akkumulátor nincs feltöltve, még tudja
használni a fényképezőgépet, amíg nem
rögzíti a dátumot és időt.
Egyéb
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
használja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy
a burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl, hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet a fenti
anyagokkal a kezén.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzen.
x A páralecsapódásról
A töltési mód
Helyezzen elegendő kapacitású
akkumulátorokat a fényképezőgépbe, vagy
csatlakoztassa a fényképezőgépet a hálózati
adapterrel (nem tartozék) fali csatlakozó
aljzatba (konnektorba), majd kikapcsolt
állapotban hagyja úgy körülbelül 24 óráig.
HU
95
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Áramforrás-jellemzők]
[Rendszer]
Áramforrás
Képalkotó eszköz
6,85 mm (1/2,7 típusú) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma
Kb. 4 231 000 pixel
A fényképezőgép hasznos képpontjainak száma
Kb. 4 065 000 pixel
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3×-os zoom objektív
f = 6,0–18,0 mm (39–117 mm
átszámítva egy 35 mm-es
fényképezőgépre)
F2,8– 5,2
Expozíciószabályozás
Automatikus expozíció, Kézi
expozíció, Helyszínválasztás
(7 üzemmód)
Fehéregyensúly Automatikus, Nappalifény,
Felhős, Fénycső, Izzólámpa
Fájlformátum (DCF kompatibilis)
Fényképek: Exif Ver. 2.2
JPEG kompatibilis, DPOF
kompatibilis
Filmek: MPEG1 kompatibilis
(monó)
Felvételi adathordozó
32 MB-os belső memória
„Memory Stick”
Vaku
Teljesítményfelvétel
(felvételkészítés közben
bekapcsolt LCD
képernyővel)
DSC-S90: 1,1 W
DSC-S80/ST80/S60: 1,0 W
Működési hőmérséklet tartomány
0 ° és + 40 °C között
Tárolási hőmérséklet tartomány
-20 ° és +60 °C között
Méretek
96,6×64,4×40,1 mm
(szé/ma/mé, a kinyúló részek
nélkül)
Tömeg
DSC-S90:
Kb. 253 g (két
akkumulátorral és
csuklószíjjal együtt)
DSC-S80/ST80/S60:
Kb. 249 g (két
akkumulátorral és
csuklószíjjal együtt)
Mikrofon
Elektrolit kondenzátoros
mikrofon
Ajánlott távolság
(az ISO Auto beállításánál):
0,2 m – 4,5 m (W)/
0,5 m – 2,5 m (T)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Multi-csatlakozóaljzat
USB kapcsolatot
Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD panel
DSC-S90:
6,2 cm (2.5 típus) TFT
meghajtó
DSC-S80/ST80/S60:
5,1 cm (2.0 típus) TFT
meghajtó
Képpontok száma
115 200 (480×240) képpont
HU
96
HR15/51:HR6 (AA méretű)
nikkel-fémhidrid
akkumulátorok (2) (DSCS90/S80 esetén tartozék),
2,4 V
R6 (AA méretű) alkáli
elemek (2) (DSC-S60 esetén
tartozék), 3 V
NP-NH25
akkumulátorcsomag (1)
(DSC-ST80 esetén tartozék)
ZR6 (AA méretű) Oxy
Nickel Primary Battery (2)
(nem tartozék), 3 V
AC-LS5K hálózati adapter
(nem tartozék), 4,2 V
Hangszóró
Dinamikus hangszóró
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III
Kompatibilis
PictBridge
Kompatibilis
BC-CS2A/CS2B Ni-MH akkumulátortöltő
(DSC-S90/S80 esetén tartozék)
Energiaszükséglet
AC 100–240 V, 50/60 Hz,
3W
Kimeneti feszültség
AA: DC 1,4 V 400 mA × 2
AAA: DC 1,4 V 160 mA × 2
Működési hőmérséklet tartomány
0 ° és + 40 °C között
Tárolási hőmérséklet tartomány
-20 ° és +60 °C között
Méretek
Kb. 71×30×91 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg
Kb. 90 g
A DSC-ST80-ról részletesebb információért
tanulmányozza a „Cyber-shot Station”
kezelési útmutatóját is.
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Egyéb
HU
97
Tárgymutató
Tárgymutató
A
Á
Dia ....................................... 39
A fényképezőgép használata
külföldön
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
Állóképek másolása
a számítógépére .......... 57
Digitális zoom..................... 45
Állvány csatlakozó............. 14
DPOF ..................................73
A gép tartása
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
A/V kábel............................75
Átméretezés ....................... 40
B
Effektív képpontok
száma............................ 96
1. beállítás .................... 52
Egyképes üzemmód ...........69
1. fényképezőgép ........ 45
Egyszeres.............................45
2. beállítás.................... 53
EV ........................................ 30
2. fényképezőgép ........ 48
Expozíció.......................10, 26
Belső memória
eszköz........................... 49
É
Memory Stick eszköz . 50
Éjszakai üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
AF rögzítés..........................32
AF tartománykeresőkeret..............................31
AF tartománykereső-keret
kijelzés..........................31
AF-lámpa ............................47
Akkumulátor
Beállított fókusz................. 31
Belső akkumulátor ............ 95
Belső memória ................... 22
F érték ........................... 10, 26
Belső memória eszköz....... 49
Fájl neve .............................. 62
Blendenyílás ................. 10, 26
Fájlmentés helye................. 62
Hátralévő üzemidő
kijelzés
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
Blur........................................ 9
Fájlsorszám.......................... 53
Töltés
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
Camera 1............................. 45
Felvételi menü ....................30
Camera 2............................. 48
Felvételkészítés
Akkumulátorkészlet töltése
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
Center AF........................... 31
Autofókusz............................9
Automatikus kikapcsolás
funkció
t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése
Automatikus üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Automatikus visszanézés...47
Az óra beállítása
t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése
Fehéregyensúly................... 33
C
Felhős ..................................33
CD-ROM............................ 57
Csatlakozás
Számítógép.................. 58
Alulexponálás.....................10
98
F
Formátum.................... 49
Behelyezés/Eltávolítás
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
HU
E
Beállítás .................. 36, 43, 44
AE/AF kijelző
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
AF üzemmód ......................45
DirectX................................ 56
Csatlakoztatás
Állókép
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Mozgókép
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Nyomtató..................... 70
Felvételmappa cseréje ....... 51
TV ................................ 75
Felvételmappa
létrehozása................... 50
Csipogás .............................. 52
Csuklószíj
t az „Először ezt
olvassa el”-ban
D
Dátum ................................. 46
Félig lenyomva...................... 9
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Fénycső................................ 33
Fénymérési üzemmód........ 32
Dátum&Idő........................ 46
Figyelmeztető kijelzések és
üzenetek....................... 88
Dátum/Idő .......................... 46
Forgatás ............................... 41
Formázás........................49, 50
J
M
Fókusz ..............................9, 31
JPG ...................................... 62
M AF....................................45
G
K
Gyertya üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
K.effektus............................ 35
Macintosh számítógép .......66
Gyors előrecsévélés/
visszacsévélés
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Gyorsellenőrzés
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
H
Ajánlott környezet......66
Kényszerített villanófény
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Kép nagyítása
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Képeffektus......................... 35
Képek száma/
Felvételi idő................. 21
Képernyő
Hangerő
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
A képernyő kijelző
módosítása................... 20
Hálózati kábel
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
LCD-háttérvilágítás.... 52
Kijelző .......................... 16
Képélesség .......................... 36
Makró
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Mappa ..................................37
Csere.............................51
Létrehozás....................50
Másol ...................................51
Másolat készítése................22
Megjelenítés
Állókép
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Mozgókép
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Hálózati kábel
t az „Először ezt
olvassa el” 1.lépése
Képfájl tárolási célmappák
és fájlnevek.................. 62
Mellékelt tartozékok
t az „Először ezt
olvassa el”-ban
Képméret ............................ 12
„Memory Stick”..................91
Helyszín
Képminőség .................. 12, 33
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Kézi expozíció .................... 26
Behelyezés/Eltávolítás
t az „Először ezt
olvassa el” 3. lépése
Kijelző ........ lásd „Képernyő”
Hibaelhárítás.......................77
Formátum.....................50
Kiterjesztés ......................... 63
Hisztogram ....................20, 30
Kiváló .................................. 33
Képek száma/
Felvételi idő .................21
Hó üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Kontraszt............................. 36
Törlésvédő kapcsoló ...91
Körülvágás .......................... 43
Memory Stick eszköz .........50
I
L
Időköz ..................................35
Lassú szinkron üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Menü ....................................28
ImageMixer VCD2.............67
Index üzemmód ..................69
Lágy felvétel üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Megtekintés .................37
Tételek ..........................29
Menü megtekintése............37
Minőségtanúsítás ................96
Monitor................................45
LCD-háttérvilágítás ........... 52
Monokróm ..........................35
Intelligens zoom..................45
LCD-képernyő ................ lásd
„Képernyő”
Mozgóképfelvétel ...............25
ISO ...........................10, 11, 33
Lejátszás...... lásd „Lejátszás”
Izzólámpa ............................33
Lejátszás/Szerkesztés......... 25
Inicializál .............................52
Tárgymutató
Indexkép
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Felvétel .........................30
MPG.....................................62
HU
99
N
Precíziós digitális zoom..... 45
Többmezős fénymérés ....... 32
Nagyított ikon.....................48
Programozott automatikus
felvétel ......................... 25
Többpontos autofókusz ..... 31
PTP...................................... 53
Nappalifény.........................33
NTSC ...................................53
R
Törlés
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Nyelv....................................52
REC üzemmód................... 34
Törlésvédés .........................38
Részek azonosítása............ 14
Törlésvédő kapcsoló .......... 91
S
Transzformátor
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
NR lassú zársebesség .........27
t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése
Nyomtatás ...........................68
Egyképes üzemmód....69
Index üzemmód...........69
Nyomtatás közvetlenül ......69
Nyomtatás szaküzletben....73
Nyomtatási sorrend jel.......73
O
S AF .................................... 45
Setup 1 ................................ 52
Setup 2 ................................ 53
Sorozatkép.......................... 34
Standard.............................. 33
Számítógép
TV ........................................ 75
U
USB kapcs........................... 53
USB-illesztőprogram .........57
Állóképek másolása ... 57
Ü
Macintosh.................... 66
Üzemmód............................ 34
Óra beállítása......................54
Számítógépen tárolt
képek megtekintése
a fényképezőgépével ... 63
V
Óvintézkedések ..................95
Szoftver........................ 64
Optikai zoom ......................45
Ó
Ö
Öndiagnózis kijelző............88
Önkioldó
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
P
PAL ......................................53
Parallaxis .............................81
Páralecsapódás....................95
Windows ...................... 55
Szépia .................................. 35
Szétválasztás....................... 41
Szín ...................................... 11
Szoftver ............................... 64
Szürkületi portré üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
T
Video CD ...................... 64, 67
Video kimenet ....................53
Villanófény szintje .............35
Villanófény üzemmód t az
„Először ezt olvassa el”
5. lépése
Vízparti üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Vörösszem-effektus
csökkentése..................46
W
PFX ......................................35
Tájkép üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
PictBridge............................69
Telepítés ................... 57, 64, 67
PicturePackage....................64
Telítettség............................ 36
Pixel......................................12
Tisztítás ............................... 95
Z
Pontszerű fénymérés..........32
Több AF.............................. 31
Zársebesség...................10, 26
Pontszerű fénymérési
célkereszt......................32
Több sorozatkép ................ 34
Zoom
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
PC.............lásd „Számítógép”
HU
Túlexponálás ....................... 10
Ajánlott környezet 56, 66
Operációs rendszer ......56, 66
100
Tömörítési arány ................ 13
Többcélú kivezetés
kábele..................... 58, 75
WB ....................................... 33
Windows számítógép .........55
Ajánlott környezet...... 56
Védjegyek
•
•
•
•
•
•
•
•
és a Cyber-shot Station
a Sony Corporation védjegye.
„Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„MagicGate”, és
a Sony
Corporation védjegyei.
A Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
A Microsoft, a Windows, a Windows Media
és a DirectX a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac és az eMac
az Apple Computer, Inc. védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
A Macromedia és a Flash a Macromedia,
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Az Intel, MMX, és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
Továbbá, ebben az útmutatóban előforduló
rendszer és termék nevek általában
a megfelelő fejlesztők vagy gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Azonban, a ™ vagy az ® szimbólumok nem
jelennek meg minden esetben ebben az
útmutatóban.
HU
101
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento výrobok prešiel testmi a bol uznaný ako
vyhovujúci požiadavkám na
elektromagnetickú kompatibilitu v smernici
EMC pre používanie prípojných káblov
kratších než 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto fotoaparáte
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo vplyv
elektromagnetického poľa zapríčiní zlyhanie
počas prenosu dát, reštartujte aplikáciu alebo
odpojte a znovu pripojte komunikačný kábel
(USB apod.).
SK
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozil pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“,
ktoré možno použiť (nie sú dodané)
Tento fotoaparát používa pamäťovú
kartu „Memory Stick“ ako vymeniteľné
záznamové médium. Existujú dva typy
pamäťových kariet „Memory Stick“.
• „Memory Stick“: vo vašom fotoaparáte
môžete použiť pamäťovú kartu „Memory
Stick“.
• „Memory Stick Duo“: môžete použiť
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ tak,
že ju vložíte do adaptéra Memory Stick Duo.
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý produkuje ostrý obraz vysokej
kvality s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený
v rámci systému zaistenia kvality s osvedčením
od spoločnosti Carl Zeiss v súlade s normami
akosti spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku.
Obsah nahrávky nie je možné
kompenzovať
• Obsah záznamu, ktorý nie je možné
uskutočniť snímaním alebo prehrávaním
z dôvodu nefunkčnosti fotoaparátu alebo
záznamového média, nie je možné nijakým
spôsobom kompenzovať.
Odporúčanie zálohovania
• Aby ste predišli možnému riziku straty dát,
pravidelne kopírujte (zálohujte) dáta na iné
médium.
Adaptér kariet Memory Stick Duo
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick“,
pozrite stranu 90.
Poznámky k Ni-MH batériám (dodané
len s modelom DSC-S80/S90)
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
obidve dodané Ni-MH batérie. (t krok 1
v časti „Prvé kroky“)
• Batérie môžete nabíjať, aj keď nie sú úplne
vybité. V prípade, že batérie nie sú celkom
nabité, môžete využívať kapacitu čiastočne
nabitých batérií.
• Ak máte v úmysle batérie dlhší čas
nepoužívať, vybite ich, vyberte z fotoaparátu
a odložte na chladné a suché miesto.
Zabezpečíte tak ich funkčnosť (strana 92).
• Podrobnosti o použiteľných batériách,
pozrite stranu 92.
Poznámka na balení batérií NP-NH25
(dodané len s modelom DSC-ST80)
Postupujte podľa návodu k „Cyber-shot
Station“.
SK
Zálohovanie vnútornej pamäte
• Ak prerušíte napájanie otvorením batérie/
krytu „Memory Stick“ atď., keď svieti
kontrolka prístupu, môže dôjsť k poškodeniu
údajov vo vnútornej pamäti. Nezabudnite na
zálohovanie údajov, aby ste predišli
možnému riziku straty dát. Pozrite strany 22,
57 o zálohovaní údajov.
Informácie o snímaní a prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu
ani striekajúcej vode, nie je vodotesný. Pred
použitím fotoaparátu si prečítajte časť
„Preventívne opatrenia“ (strana 94).
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým si
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú
v určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže vám to
spôsobiť nevyliečiteľné poškodenie zraku.
Prípadne môžete spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
SK
3
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchu.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
utrite ich pred použitím fotoaparátu
(strana 94).
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímať
zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí
blesku môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku
alebo sa naň prilepia, čím môže dôjsť
k nedostatočnému osvetleniu.
Informácie o LCD displeji, LCD hľadáčiku
(len na modeloch, ktoré sú nimi
vybavené) a objektíve
• LCD displej a LCD hľadáčik sú vyrobené
veľmi presnou technológiou, vďaka ktorej
správne funguje viac ako 99,99 % pixelov.
Na LCD displeji a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé a/alebo
jasné body (biele, červené, modré alebo
zelené). Tieto body sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a nijakým
spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz.
• Vystavením LCD displeja, hľadáčika alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu na
dlhšiu dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu blízko
okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia.
• Fotoaparát je vybavený výsuvným
objektívom. Vyhnite sa nárazom alebo
vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív.
Informácie o kompatibilite obrazových
údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnej
norme DCF (Design rule for Camera File
System), t.j. univerzálnemu štandardu
vypracovanému asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
SK
4
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie na ochranu autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním takýchto
materiálov sa môžete dopustiť porušenia
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Ilustrácie
Ilustrácie použité v tomto návode sú
vyhotovené podľa modelu DSC-S60, pokiaľ
nie je uvedené inak.
Využívanie všetkých funkcií digitálneho fotoaparátu
Príprava fotoaparátu a fotenie v režime automatického
nastavenia
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
Príprava batérie
Zapnutie fotoaparátu/nastavenie dátumu a času
Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick“ (nie je dodaná)
Zvolenie veľkosti záberu
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Snímanie statických záberov (režim výberu scény)
6 Prezeranie/mazanie záberov
1
2
3
4
5
Lepšie zoznámenie sa s fotoaparátom
V tomto návode
• Snímanie s obľúbenými nastaveniami (Program snímania
1
2
1
2
s automatickým nastavením/Snímanie s ručným
nastavením) t strana 25
• Rôzne režimy snímania/prehrávania pomocou ponuky
menu t strana 28
• Zmena preddefinovaných nastavení t strana 44
Pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
V tomto návode
• Kopírovanie obrázkov do počítača a ich editovanie
rôznymi spôsobmi t strana 55
• Tlač obrázkov pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni
(len pre tlačiarne kompatibilné s PictBridge) t strana 68
SK
5
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 3
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy na dosiahnutie kvalitnejších obrázkov......... 9
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt....................................................... 9
Expozícia – Úprava intenzity svetla.................................................................. 10
Farba – Pôsobenie osvetlenia.......................................................................... 11
Kvalita – „Kvalita záberu“ a „veľkosť záberu“.................................................. 12
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 14
Indikátory na displeji ............................................................................... 16
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................. 20
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov.................. 21
Použitie bez pamäťovej karty „Memory Stick“ (Ukladanie
do vnútornej pamäte).............................................................................. 22
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré možno nasnímať/prezrieť ............. 23
Používanie prepínača režimu .................................................................. 25
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu ................................................ 28
Položky ponuky Menu ....................................................................... 29
Ponuka pri snímaní ................................................................................. 30
(EV)
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M (Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
SK
6
Ponuka pri prezeraní ...............................................................................37
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
Práca s obrazovkou Setup
Používanie položiek v ponuke Setup.............................................44
1
Camera 1 ...........................................................................................45
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Camera 2 ...........................................................................................48
Enlarged Icon
Internal Memory Tool ........................................................................49
Format
Memory Stick Tool .............................................................................50
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Setup 1 ...............................................................................................52
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
2
Setup 2 ...............................................................................................53
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
SK
7
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows .......... 55
Kopírovanie záberov do počítača ........................................................... 57
Zobrazenie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili
na počítači (pomocou pamäťovej karty „Memory Stick“)....................... 63
Používanie dodaného softvéru ............................................................... 64
Práca s počítačom Macintosh ................................................................ 66
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov ......................................................... 68
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej
s technológiou PictBridge....................................................................... 69
Tlač vo fotozberni ................................................................................... 72
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na TV obrazovke...................................................... 74
Riešenie problémov
Riešenie problémov ................................................................................ 76
Výstražné indikátory a upozornenia........................................................ 87
Iné
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“ ...................................... 90
Informácie o nabíjačke a o batériách...................................................... 92
Preventívne opatrenia ............................................................................. 94
Technické údaje ...................................................................................... 95
Register ................................................................................................. 97
SK
8
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy na dosiahnutie
kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Radosť z fotografovania
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým
spôsobom používať rôzne funkcie
fotoaparátu, ako je napr. prepínač režimu
(strana 25), ponuky (strana 28) a pod.
Zaostrenie Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť pridržať stlačenú len na polceste.
Naraz zatlačte
spúšť až nadoraz
Stlačte spúšť len do
polovice, potom
sa rozbliká,
zasvieti/pípne
Stlačte spúšť
nadoraz
VGA FINE
96
S AF
30 F3.5
Postup pri snímaní statického záberu, na ktorý nejde dobre zaostriť t [Focus]
(strana 31)
Ak sa vám obraz po zaostrení zdá rozmazaný, je to možno spôsobené tým, že
fotoaparátom trasiete. t Pozrite časť „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ (nižšie).
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Fotoaparát môžete lepšie stabilizovať
opretím sa o strom alebo budovu. Taktiež sa odporúča používať na tmavých
miestach statív a blesk.
SK
9
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne snímky. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
ISO = Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na správnu
hodnotu. Môžete ju však ručne upraviť
pomocou nižšie uvedených funkcií.
Správna expozícia
[Manual exposure]:
Umožňuje ručne nastaviť rýchlosť
uzávierky a hodnotu clony. t strana 26
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
SK
10
[EV]:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá bola
určená fotoaparátom. t strana 30
[Metering Mode]:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty expozície.
t strana 32
Charakteristika „rýchlosti uzávierky“
Charakteristika „clony“ (hodnota F)
Vyššia rýchlosť
Pohybujúce sa
objekty akoby
stoja.
Otvorená
Zaostrovací rozsah
sa zúži, a to smerom
dozadu aj dopredu.
Pomalšia rýchlosť
Pohybujúce sa
objekty sú
zachytené vo
svojom pohybe.
Zatvorená
Zaostrovací rozsah
sa rozšíri, a to
smerom dozadu aj
dopredu.
Úprava citlivosti ISO
Radosť z fotografovania
ISO je merná jednotka (citlivosť), podľa ktorej sa odhaduje množstvo dopadajúceho
svetla na zariadenie prenosky obrazu (obdoba klasického fotofilmu). Aj keď je
hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v závislosti od citlivosti ISO.
[ISO] upravuje citlivosť t strana 33
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Snímanie stálejšieho obrazu.
Snímka má však tendenciu byť tmavá.
Farba
Pôsobenie osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/osvetlenie
Charakteristika svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
modra
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne pomocou funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Bal] (strana 33).
SK
11
Kvalita
„Kvalita záberu“ a „veľkosť záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je tým pádom väčší, zaberie väčšie
množstvo pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva
počtom pixelov. Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba
potrebná na spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo
zobrazení na obrazovke počítača.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: 4M
2 304 pixelov × 1 728 pixelov = 3 981 312 pixelov
2304
2 Veľkosť záberu: VGA(E-Mail)
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
640
1728
SK
12
480
Pixelov
Voľba veľkosti záberu (t krok 4 v príručke „Prvé kroky“)
Pixelov
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Príklad: Tlačenie až do
veľkosti A4
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Veľkosť
4M (2304×1728)
Radosť z fotografovania
Malý počet (Nižšia
kvalita záberu, ale
vytvorí menší súbor)
Príklad: Vhodné pripojiť do
odosielaných e-mailov
.
Bežné použitie
Väčší
3:2 (2304×1536)*
Pre tlač s vysokou hustotou obrázkov na formát
A4 alebo A5
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA(E-Mail)
(640×480)
Menší
Pre tlač na formát pohľadnice
Pre ukladanie veľkého počtu obrázkov
Pre pridávanie obrázkov k e-mailom alebo
vytváranie webových stránok
* Snímané zábery sa ukladajú s rovnakým pomerom strán 3:2, ako má fotografický tlačový papier či
pohľadnica atď.
Zvolenie kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie) (strana 33)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete zvoliť pomer kompresie. Ak zvolíte vysoký
pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnosť detailov, ale zmenší sa veľkosť jeho
súboru.
SK
13
Popis jednotlivých častí
K Multikonektor (58, 74)
L Otvor pre statív
Podrobnosti o ovládaní pozri na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
1
6
2
7
3
8
4
9
5
q;
qa
• Skrutka na statíve musí byť kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami nebude
možné bezpečne pripevniť fotoaparát na
statív. Dlhšia skrutka môže poškodiť
fotoaparát.
M Batéria/„Memory Stick“ kryt
(t krok 1 a 3 v príručke
„Prvé kroky“)
N Tlačidlo OPEN (t krok 1 a 3
v príručke „Prvé kroky“)
O Kryt pre pripojenie kábla AC
adaptéra
Použitie AC adaptéra AC-LS5K
(nie je súčasťou dodávky)
qs
qd
1
qf
qg
A Spúšť (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
B Prepínač režimu (25)
C Kontrolka POWER (t krok 2
v príručke „Prvé kroky“)
D Tlačidlo POWER (t krok 2
v príručke „Prvé kroky“)
E Objektív
F Mikrofón
G Priezor hľadáčika
H Blesk (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
I Kontrolka samospúšte (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)/AF
iluminátor (47)
J Krúžok pre objektív
Odpojenie
SK
14
Pripevnenie
2
3
4
5
Pri zatvorení krytu nepricviknite kábel.
G Fotenie: Tlačidlo transfokácie (W/T)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
DSC-S90
2
3
4
5
7
H Tlačidlo
(20)
8
I Tlačidlo MENU (28)
9
J Ovládacie tlačidlo
6
q;
qa
(Displej/LCD zap./vyp.)
Zapnuté menu: v/V/b/B/z (t krok 2
v príručke „Prvé kroky“)
(t krok 5
Modely DSC-S80/ST80/S60
Vypnuté menu: / / /
v príručke „Prvé kroky“)
1
Prepínač režimu „M“: Rýchlosť
uzávierky/hodnota clony (26)
qs
K Kontrolka prístupu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
2
3
4
Radosť z fotografovania
Prezeranie: / Tlačidlo
transfokácie počas prehrávania/
Tlačidlo
(Index) (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
1
6
7
L Tlačidlo
(Veľkosť obrázka/
zmazať) (t krok 4 a 6 v príručke
„Prvé kroky“)
8
5
9
q;
qa
qs
A Kontrolka aretácie AE/AF
kontrolka samospúšte (zelená)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
B Kontrolka nabíjania blesku/
kontrolka ukladania (oranžová)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
C Reproduktor
D Hľadáčik (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
E LCD displej (16)
F Háčik pre popruh okolo zápästia
(t v príručke „Prvé kroky“)
SK
15
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní pozri na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
Zobrazenie
Význam
STBY
REC
Pohotovostný stav/
Záznam videa (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
Pri snímaní statických záberov
Prepínač režimu (Režim
výberu scény) (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
101
VGA
1/30”
C:32:00
Prepínač režimu (25)
SL
Return
S AF
Potlačenie efektu
červených očí (46)
Ostrosť (36)
125 F3.5 +2.0EV
Pri snímaní videozáznamu
5
Sýtosť (36)
6
Kontrast (36)
ON
STD
640
STBY
Režim blesku (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
AF iluminátor (47)
Režim merania (32)
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
Efekty do záberov (35)
B
+
Zobrazenie
Význam
Režim manuálneho
nastavenia expozície (26)
+2.0EV
Snímanie blízkych
objektov (Macro)
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
A
Zobrazenie
z
M
Význam
SK
Režim AF (45)
1.0m
Aretácia AE/AF
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Prednastavená vzdialenosť
zaostrenia (31)
z Return
z Set
Manuálna expozícia (26)
Režim záznamu (25, 34)
Vyváženie bielej farby
(33)
16
S AF M AF
Zostávajúca kapacita
batérie (t krok 1
v príručke „Prvé kroky“)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny (31)
C
D
Zobrazenie
4M
3:2
FINE
3M
VGA
STD
640
Zobrazenie
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
Upozornenie na vibrácie
(9)
• S upozornením na vibrácie
asi nedokážete nasnímať
ostré zábery. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa objaví upozornenie
na vibrácie. Avšak,
odporúčame použitie
blesku alebo statívu, aby
ste zvýšili množstvo svetla.
160
FINE STD
101
Kvalita záberu (33)
Priečinok pre ukladanie
záznamov (50)
• Pri použití vnútornej
pamäte sa tento symbol
nezobrazí.
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte (21)
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (21)
00:00:00
[00:28:05]
Čas záznamu [maximálny
dostupný čas pre záznam]
(21)
1/30"
Interval v režime Multi
Burst (35)
400
Indikátor dostupného
počtu pre snímanie
záberov (21)
Význam
Radosť z fotografovania
1M
640
Význam
E
Upozornenie na slabú
kapacitu batérie (23, 87)
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (32)
Zameriavací rámček AF
zóny (31)
E
Zobrazenie
Význam
Histogram (20, 30)
Samospúšť (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
C:32:00
Funkcia NR pomalej
uzávierky (26)
Samodiagnostické
zobrazenie (87)
Dátum/Čas (46)
125
Rýchlosť uzávierky (26)
Číslo ISO (33)
F3,5
Hodnoty clony (26)
+2.0EV
EV hodnota úrovne (30)
Ponuka Menu/Sprievodca
(nezobrazené ponukou (28)
na displeji na
predchádzajúcej strane)
DPOF
SK
17
Pri prehrávaní statických záberov
M
101
VGA
101
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúca kapacita
batérie (t krok 1
v príručke „Prvé kroky“)
12/12
C:32:00
1.3
+2.0EV
500 F3.5
4M
3:2
1M
FINE
640
STD
640
VOLUME
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
160
Režim záznamu (25, 34)
M
BACK/NEXT
3M
VGA
N
Prehrávanie (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
Hlasitosť (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
Pri prehrávaní videozáznamov
Ochrana proti zmazaniu
(38)
-
Značka poradia tlače
(DPOF) (72)
Zmena priečinka (37)
• Pri použití vnútornej
pamäte sa tento symbol
nezobrazí.
1.3
Step
12/16
Lišta so stupnicou
transfokácie (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
Prehrávanie jednotlivých
snímok (34)
B
Zobrazenie
Význam
101-0012
Číslo priečinka – súboru
(37)
Lišta prehrávania
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
18
C
Zobrazenie
E
Význam
Zobrazenie
Pripojenie k PictBridge
(70)
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
Priečinok pre ukladanie
záznamov (50)
• Pri použití vnútornej
pamäte sa tento symbol
nezobrazí.
101
Histogram (20, 30)
Priečinok pre prehrávanie
(37)
• Pri použití vnútornej
pamäte sa tento symbol
nezobrazí.
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte (21)
2005 1 1
DPOF
BACK/
NEXT
VOLUME
Radosť z fotografovania
101
Význam
Indikátor dátumu/času
snímania prehrávaného
záberu (46)
Ponuka Menu/Sprievodca
ponukou (28)
Výber záberov smerom
vpred alebo vzad
Úprava hlasitosti
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (21)
8/8 12/12
C:32:00
00:00:12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku (37)
Samodiagnostické
zobrazenie (87)
Počítadlo (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
D
Zobrazenie
Význam
Neodpájajte kábel pre
viacúčelový konektor/
kábel USB (71)
+2.0EV
EV hodnota úrovne (30)
Číslo ISO (33)
Režim merania (32)
Blesk
Vyváženie bielej farby
(33)
500
F3.5
Rýchlosť uzávierky (26)
Hodnoty clony (26)
Zobrazenie záberu
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
19
Zmena zobrazenia na displeji
Po každom stlačení tlačidla
(Display/LCD zap./vyp.) sa zobrazenie
zmení nasledovne.
Zobrazenie histogramu
VGA
96
Zobrazenie
histogramu
(strana 30)
Indikátory vypnuté
S AF
S AF
LCD displej vypnutý
Indikátory zapnuté
VGA
96
S AF
• Keď zapnete zobrazovanie histogramu,
počas prehrávania sa budú zobrazovať
informácie o záberoch.
• Histogram sa nezobrazí:
Keď snímate v nasledovných podmienkach
– Zobrazila sa ponuka.
– Nahrávanie videozáznamov.
Počas prehrávania v nasledovných
podmienkach
– Zobrazila sa ponuka.
– V indexovom zobrazení.
– Používate transfokáciu pri prehrávaní.
– Pri otáčaní statických záberov.
– Prehrávajú sa videozáznamy.
SK
20
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom
počas snímania a počas prehrávania sa môže
vyskytnúť:
– Keď bliká blesk.
– Rýchlosť uzávierky je nízka alebo vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané iným fotoaparátom.
• Keď vypnete LCD displej, digitálna
transfokácia nefunguje (strana 45) a režim
[AF Mode] je nastavený na [Single]
(strana 45). Keď zvolíte (režim blesku)/
(samospúšť)/ (makro), záber sa zobrazí
asi o dve sekundy.
Počet statických záberov a čas nahrávania
videozáznamov
Radosť z fotografovania
V nižšie uvedených tabuľkách je uvedený približný čas videozáznamu a približný počet
statických záberov, ktoré sa zmestia na pamäťovú kartu „Memory Stick“, ktorá bola
naformátovaná v tomto fotoaparáte. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok
pri snímaní.
Počet záberov, ktoré je možné snímať pomocou tejto vnútornej pamäte, je rovnaký ako
pri použití 32 MB pamäťovej karty „Memory Stick“.
Počet statických záberov (Horný riadok udáva počet záberov v kvalite [Fine] a dolný
riadok udáva počet záberov v kvalite [Standard].) (Images)
Kapacita
Veľkosť
32 MB
4M
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
16
32
65
119
242
494
30
60
121
216
440
898
1 841
3:2
16
32
65
119
242
494
1 012
30
60
121
216
440
898
1 841
3M
20
41
82
148
302
617
1 266
37
74
149
264
537
1 097
2 250
1M
50
101
202
357
726
1 482
3 038
VGA(E-Mail)
•
•
•
•
64 MB
1 012
93
187
376
649
1 320
2 694
5 524
196
394
790
1 428
2 904
5 928
12 154
491
985
1 975
3 571
7 261
14 821
30 385
Udávané počty záberov sú platné, keď [Mode] je nastavený na [Normal].
Keď položka [Mode] je nastavená na [Multi Burst], veľkosť jedného statického záberu je 1M.
Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
Neskôr môžete zmeniť veľkosť záberov ([Resize], (strana 40)).
Čas nahrávania videozáznamov (hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita
Veľkosť
640(Fine)
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] je možné nahrávať len na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO“.
• Bližšie informácie o veľkosti a kvalite záberov pozrite stranu 12.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte sa môže
záznam zobraziť v inej ako skutočnej veľkosti.
SK
21
Použitie bez pamäťovej karty „Memory Stick“
(Ukladanie do vnútornej pamäte)
Fotoaparát má vnútornú pamäť s kapacitou 32 MB. Túto pamäť nie je možné vymeniť.
Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick“, môžete
ukladať zábery do vnútornej pamäti.
• Videozáznamy s veľkosťou obrazu nastavenou na [640(Fine)] nie je možné ukladať pomocou
vnútornej pamäte.
Keď je vložená pamäťová karta „Memory Stick“
(nie je súčasťou dodávky)
[Snímanie]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick“.
[Menu, Setup atď.]: Na záberoch uložených na
pamäťovej karte „Memory Stick“ možno vykonávať
rôzne funkcie.
B
Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick“
B
Vnútorná
pamäť
[Snímanie]: Zábery sa ukladajú do vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery uložené vo
vnútornej pamäti.
[Menu, Setup atď.]: Na záberoch uložených vo
vnútornej pamäti možno vykonávať rôzne funkcie.
Údaje záberov uložených vo vnútornej pamäti
Odporúčame vám bezchybne skopírovať (zálohovať) údaje pomocou jednej
z nasledovných metód.
Kopírovanie (záloha) údajov na pamäťovú kartu „Memory Stick“
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory Stick“ s kapacitou 32 MB alebo väčšou, potom
postupujte podľa krokov v časti [Copy] (strana 51).
Kopírovanie (záloha) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte postup na stranách 57 až 61 bez pamäťovej karty „Memory Stick“ vo
fotoaparáte.
• Údaje z pamäťovej karty „Memory Stick“ nie je možné presunúť do vnútornej pamäte.
• Po prepojení fotoaparátu s počítačom pomocou kábla pre viacúčelový konektor (modely
DSC-S90/S80/S60) alebo Cyber-shot Station (model DSC-ST80) môžete kopírovať uložené údaje
z vnútornej pamäti do počítača, ale nie je možné kopírovať údaje z počítača do vnútornej pamäte.
SK
22
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré možno
nasnímať/prezrieť
• Ako sa zvyšuje počet použití fotoaparátu
a predlžuje čas jeho používania, znižuje sa
kapacita batérie (strana 92).
• Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, klesá
v nasledovných podmienkach:
– Aj je okolitá teplota nízka
– Pri používaní blesku
– Ak fotoaparát opakovane zapínate
a vypínate
– Pri častom používaní transfokácie
– [LCD Backlight] je nastavené na [Bright]
– [AF Mode] je nastavené na [Monitor]
– Ak je kapacita batérie je nízka
Pri snímaní statických záberov
Batéria
LCD displej
Počet
záberov
(Približne)
Výdrž
batérie
(min.)
(Približne)
Batéria
LCD displej
Počet
záberov
(Približne)
Výdrž
batérie
(min.)
(Približne)
Modely DSC-S80/ST80/S60
NH-AA-DA Zapnutý
(Ni-MH)*1
Vypnutý
440
220
590
295
Alkalická*2
50
Zapnutý
100
Vypnutý
150
75
Batéria
Zapnutý
NP-NH25*3 Vypnutý
510
255
700
350
Radosť z fotografovania
V tabuľkách je uvedený približný počet
záberov pri snímaní/prezeraní a výdrž
batérie v nastavenom režime [Normal]
pri okolitej teplote 25 °C a s maximálne
nabitou batériou. Údaje o počte
záznamov, ktoré je možné nasnímať
alebo prezerať, sú platné za
predpokladu, že v prípade potreby
vymeníte pamäťovú kartu „Memory
Stick“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
1
* Dodaná s modelom DSC-S90/DSC-S80
*2 Dodaná s modelom DSC-S60
*3 Dodané s modelom DSC-ST80
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
–
(P.Quality) je nastavené na [Fine]
– [AF Mode] je nastavené na [Single]
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet snímaných záberov sa nemení
v závislosti od veľkosti záberu.
Pri prezeraní statických záberov
DSC-S90
NH-AA-DA Zapnutý
(Ni-MH)*1
Vypnutý
420
210
590
295
Alkalická*2
Zapnutý
80
40
DSC-S90
Vypnutý
150
75
Batéria
Zapnutý
NP-NH25*3 Vypnutý
490
245
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
700
350
Počet záberov
(Približne)
Výdrž batérie
(min.) (Približne)
9 000
450
Alkalická*2
5 300
260
Batéria
NP-NH25*3
10 500
520
Batéria
SK
23
Batéria
Počet záberov
(Približne)
Výdrž batérie
(min.) (Približne)
Modely DSC-S80/ST80/S60
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
10 000
500
Alkalická*2
7 000
350
Batéria
NP-NH25*3
11 800
590
*1 Dodaná s modelom DSC-S90/DSC-S80
*2 Dodaná s modelom DSC-S60
*3 Dodané s modelom DSC-ST80
• Prezeranie jednotlivých záberov v poradí
s približne 3-sekundovými prestávkami
Pri snímaní videozáznamu
Batéria
LCD displej je
zapnutý
(Približne)
LCD displej je
vypnutý
(Približne)
210 min.
300 min.
DSC-S90
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Alkalická*2
60 min.
120 min.
Batéria
NP-NH25*3
240 min.
360 min.
Modely DSC-S80/ST80/S60
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
220 min.
300 min.
Alkalická*2
90 min.
120 min.
Batéria
NP-NH25*3
260 min.
360 min.
*1 Dodaná s modelom DSC-S90/DSC-S80
*2 Dodaná s modelom DSC-S60
*3 Dodané s modelom DSC-ST80
• Nepretržité nahrávanie videozáznamu pri
veľkosti záberu [160]
SK
24
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Radosť z fotografovania
: Snímanie videozáznamov
5 v príručke „Prvé kroky“
t krok
Ovládacie tlačidlo
: Zobrazenie/editovanie záznamu
6 v príručke „Prvé kroky“
t krok
Režimy snímania statických záberov
:
Režim automatického nastavenia
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
: Režim výberu scény
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej
scény. t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
P:
Programované snímanie
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky aj hodnotu clony). Môžete tiež zvoliť rôzne nastavenia
pomocou ponuky.
(Bližšie informácie o dostupných funkciách t strana 29)
M:
Režim snímania s manuálne nastavenou expozíciou
Umožňuje snímanie s ručne upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky aj
hodnotu clony) (strana 26).
Môžete tiež zvoliť rôzne nastavenia pomocou ponuky.
(Bližšie informácie o dostupných funkciách t strana 29)
SK
25
Výber scény
Bližšie informácie t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény).
( : možno vybrať požadované nastavenie)
Blízke objekty
Blesk
Zameriavací
Prednastavené
rámček AF zóny
zaostrenie
White Balance
—
Burst/Multi Burst
—
Auto
SL
—
Center AF
0.5m/1.0m
3.0m/7.0m
—
—
/
/
—
/
Postup pri ručnom nastavení expozície
1 Stlačte z na ovládacom tlačidle, keď je prepínač režimu nastavený na M.
Indikátor „Set“ v ľavom dolnom rohu displeja sa zmení na „Return“ a fotoaparát sa prepne do
režimu nastavenia manuálnej expozície.
2 Upravte nastavenia pomocou ovládacieho tlačidla.
b/B: Clona (hodnota F)
v/V: Rýchlosť uzávierky
VGA
FINE
98
M
„Return“ (Zrušiť nastavenie)
Return
SAF
Hodnoty clony
250 F2.8
0 EV
Rýchlosť uzávierky
Pri nastavení transfokácie celkom na stranu W môžete zvoliť hodnotu clony F2,8 alebo F5,6.
Pri nastavení transfokácie celkom na stranu T môžete zvoliť hodnotu clony F5,2 alebo F10.
Môžete zvoliť rýchlosť uzávierky od 1/1000 až do 30 sekúnd.
Rozdiel medzi aktuálnym nastavením a predpokladanou správnou hodnotou určenou
fotoaparátom sa na displeji objaví ako hodnota EV (strana 30). Hodnota 0 EV znamená, že
fotoaparát pokladá danú hodnotu expozície ako najvhodnejšiu.
3 Nasnímajte záber.
• Ak chcete použiť funkciu Quick Review, funkciu snímania zblízka (Macro), funkciu samospúšte
alebo zmeniť režim blesku, stlačením z zrušte režim nastavenia manuálnej expozície po vykonaní
kroku 1. (Indikátor „Return“ sa zmení na „Set“.)
SK
26
Radosť z fotografovania
• Režim blesku je nastavený na (Vynútený blesk) alebo
(Bez blesku).
• Rýchlosti uzávierky na sekundu či dlhšie sa označujú pomocou [”] vo formáte 1”.
• Ak nastavíte pomalšiu rýchlosť uzávierky, odporúča sa použiť statív, aby výsledné zábery neboli
roztrasené.
• Ak zvolíte rýchlosti uzávierky 1/6 sekundy alebo pomalšie, automaticky sa aktivuje funkcia NR
nízkej rýchlosti uzávierky pre potlačenie obrazového šumu a na displeji sa objaví „NR“.
• Ak zvolíte pomalé rýchlosti uzávierky, fotoaparát bude potrebovať viac času na spracovanie
obrazových dát.
SK
27
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu
Tlačidlo v/V/b/B
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie tlačidlo
1 Zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenej pozície prepínača režimu.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte požadovanú položku ponuky
pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
• Ak nie je požadovaná položka zobrazená,
opakovane stláčajte b/B, kým sa táto položka
neobjaví na displeji.
• Stlačte z po zvolení položky, keď je prepínač
režimu nastavený na
.
400
200
100
80
Auto
ISO
WB
ISO
4 Zvoľte nastavenie pomocou v/V.
Vybrané nastavenie sa trochu zväčší a nastaví sa.
5 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
• Ak sa v ponuke nachádza nezobrazená položka, na okraji oblasti sa zobrazí značka v/V.
Ak chcete zobraziť nezobrazenú položku, zvoľte túto značku pomocou ovládacieho tlačidla.
• Šedé položky nemožno zvoliť.
SK
28
Položky ponuky Menu
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenej pozície prepínača režimu.
Na displeji sa objavia len dostupné položky.
(
Pozícia prepínača režimu:
P
M
: k dispozícii)
režim
výberu
scény
Ponuka pri snímaní (strana 30)
—
—
—
—
—
—
—
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
—
—
—
—
—
—
—
—
Mode (REC Mode)
M
—
—
(Interval)
—
*
—
—
(Flash Level)
—
*
—
PFX (P.Effect)
—
—
—
(Saturation)
—
—
—
—
(Contrast)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Sharpness)
Práca s ponukou Menu
(EV)
9 (Focus)
(Setup)
—
Ponuka pri prezeraní (strana 37)
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Slide)
—
—
—
—
—
(Resize)
—
—
—
—
—
(Rotate)
—
—
—
—
—
(Divide)
—
—
—
—
—
(Setup)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Trimming**
* Funkcia je obmedzená v závislosti od režimu výberu scény (strana 26).
**K dispozícii iba počas zväčšeného prehrávania.
SK
29
Ponuka pri snímaní
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
(EV)
Ručné upravenie expozície.
Smerom k –
Smerom k +
M +2.0 EV
Smerom k +: Zosvetlí záber.
0 EV
Fotoaparát automaticky určí hodnotu expozície.
m –2.0 EV
Smerom k –: Stmaví záber.
• Bližšie informácie o expozícii t strana 10
• Kompenzačnú hodnotu možno nastavovať v 1/3EV prírastkoch.
• Keď je objekt extrémne svetlý alebo tmavý alebo keď používate blesk, nastavená hodnota sa
nemusí v skutočnosti aplikovať.
z Úprava hodnoty [EV] zobrazením histogramu
VGA
P
FINE
101
4
A
0 EV
B
Tmavý
Svetlý
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci svetlú časť záberu. Nastavte
vopred prepínač režimu na P alebo Scene
a potom opakovane stláčajte
, kým sa
nezobrazí histogram. Zobrazenie grafu
indikuje svetlý záber, ak je naklonený
doprava a tmavý záber, ak je naklonený
doľava. Histogram je možné použiť na
overenie expozície a upravenie hodnoty [EV].
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa zobrazí aj v nasledujúcich prípadoch, nebude však možné zmeniť expozíciu.
– Keď je prepínač režimu nastavený na
alebo M
– Keď si prezeráte jeden záber
– Počas Quick Review
SK
30
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
9 (Focus)
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrovania.
(nekonečno)
Zaostrí na objekt použitím predtým nastavenej
vzdialenosti k predmetu. (Prednastavené zaostrenie)
7.0m
1.0m
Práca s ponukou Menu
• V režime automatického zaostrenia je obtiažne správne
zaostriť na objekt, ktorý sa nachádza za mrežou alebo za
sklom. V takýchto prípadoch je vhodné použiť funkciu
[Focus].
3.0m
0.5m
Center AF
(
)
Automaticky zaostrí na predmet blízko prostriedku
rámčeka.
• V kombinácii s metódou aretácie AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu.
VGAFINE
P
98
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
S AF
Multi AF
(Multipoint AF)
(Statický záber
(Videozáznam
Automaticky zaostrí na predmet po celej ploche
zameriavacieho rámčeka.
)
)
• Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
VGAFINE
P
98
Zameriavací rámček AF zóny
S AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Informácie o nastavenej vzdialenosti vo [Focus] je približná. Pri posúvaní objektívu vpred alebo
vzad odchýlka vzrastá.
• Nastavenie vzdialenosti je obmedzené v závislosti od režimu výberu scény (strana 26).
• Pri natáčaní videozáznamov sa tiež odporúča používať funkciu [Multi AF], pretože AF dobre
funguje aj pri menších otrasoch.
• Pri používaní funkcie digitálnej transfokácie [Digital Zoom] alebo AF iluminátora
[AF Illuminator] bude fotoaparát prioritne zaostrovať na objekty umiestnené v prostriedku alebo
blízko prostriedku zameriavacieho rámčeka. V takom prípade bliká indikátor
alebo
a zameriavací rámček AF zóny sa nezobrazuje.
SK
31
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
z Ak je objekt nezaostrený
Fotoaparát nemusí presne zaostriť objekt, ktorý sa pri snímaní nachádza na okraji zameriavacej
oblasti (či na okraji displeja) alebo keď používate funkciu [Center AF]. V takom prípade postupujte
nasledovne.
1 Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavacieho rámčeka AF zóny a stlačte spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (Aretácia AF).
VGA FINE
P
98
Indikátor aretácie AE/AF
Zameriavací rámček AF zóny
S AF
F2.8 30
Pokiaľ nezatlačíte spúšť úplne nadol až nadoraz, môžete tento proces zaostrovania
vykonať ľubovoľný počet krát.
2 Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú
kompozíciu záberu a stlačte spúšť nadoraz.
VGAFINE
P
S AF
98
F2.8 30
(Metering Mode)
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
Spot (Bodové meranie)
( )
Zameria iba jednu časť daného objektu.
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie alebo keď je medzi objektom
a pozadím veľký kontrast.
VGA
FINE
98
P
SAF
Multi (Viacoblastné meranie)
250 F2.8
Zameriavací krížik pre bodové
meranie
Zameria sa na objekt.
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyváženú
expozíciu.
• Bližšie informácie o expozícii t strana 10
• Pri bodovom meraní pri zaostrení na meraciu pozíciu sa odporúča nastaviť [9] (Focus) na
[Center AF] (strana 31).
SK
32
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
WB (White Bal)
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii, keď
napríklad farby na zábere vyzerajú divne.
n (Žiarovka)
Upravuje nastavenie pre osvetlenie pri žiarivke.
(Zamračené)
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu.
(Denné svetlo)
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, v noci,
snímanie neónového osvetlenia, ohňostroja alebo východu
slnka, prípadne snímanie tesne pred/po západe slnka.
Auto
Práca s ponukou Menu
WB(Žiarivka)
Upravuje nastavenie pre také miesta, kde sa rýchlo menia
svetelné podmienky, napr. pri večierku v divoko
osvetlenej miestnosti alebo pri ostrom svetle, napr. vo
fotoštúdiu.
Upravuje automaticky vyváženie bielej farby.
• Bližšie informácie o [WB] t strana 11
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá bliká, môže funkcia nastavenia vyváženia bielej fungovať
nesprávne, aj keď ste zvolili možnosť WB(Žiarivka).
ISO
Zvolí svetelnú citlivosť s jednotkami v ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
400
200
100
Nastavte väčšiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach či pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
80
Auto
• Bližšie informácie o citlivosti [ISO] t strana 11
• Pri väčšej hodnote citlivosti ISO sa na zábere objavuje väčší šum.
• Položka [ISO] v režime výberu scény je nastavená na [Auto].
(P.Quality)
Zvolí kvalitu statických záberov.
Fine (FINE)
Ukladá zábery s vysokou kvalitou (malá kompresia).
Standard (STD)
Ukladá zábery so štandardnou kvalitou (vysoká
kompresia).
• Bližšie informácie o kvalite záberu t strana 12
SK
33
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
Mode (REC Mode)
Určuje, či fotoaparát bude po stlačení spúšte snímať nepretržitú sériu záberov po sebe,
alebo nie.
Multi Burst ( M )
Po stlačení tlačidla spúšte zaznamená 16 snímok idúcich
bezprostredne za sebou ako jeden súbor statického
záberu.
• Funkcia je vhodná napríklad pri snímaní športového výkonu.
• V režime [Interval] môžete nastaviť interval spúšte pre
funkciu Multi Burst (strana 35).
Burst (
)
Po zatlačení a pridržaní zatlačenej spúšte zaznamená
maximálny počet snímok idúcich za sebou (pozri
nasledujúcu tabuľku).
• Po zmiznutí hlásenia „Záznam“ môžete nasnímať ďalší záber.
Normal
Nesníma nepretržite.
Informácie o funkcii [Multi Burst]
• Prehrať sériu nasnímaných záberov v režime [Multi Burst] možno nasledovne.
– Pozastavenie/obnovenie prehrávania: Stlačte z na ovládacom tlačidle.
– Prehrávanie záberu po zábere: Stlačte b/B v režime pozastavenia. Ak chcete obnoviť
prehrávanie série záberov, stlačte z.
• V režime [Multi Burst] nie je možné použiť nasledovné funkcie:
– Smart zoom
– Blesk
– Zaznamenanie dátumu a času
– Rozdelenie série nasnímaných záberov s [Multi Burst]
– Zmazanie jednej snímky zo série nasnímaných záberov s [Multi Burst]
– Nastavenie intervalu snímky na iný režim než [1/30], keď je prepínač režimu nastavený na
– Nastavenie rýchlosti uzávierky na nižšiu hodnotu než 1/30 sekundy, keď je prepínač režimu
nastavený na M
• Pri prehrávaní série záberov nasnímaných s funkciou [Multi Burst] na počítači alebo na
fotoaparáte, ktorý nie je vybavený funkciou Multi Burst, sa táto séria záberov zobrazí ako jeden
obrázok so 16 snímkami.
• Veľkosť záberu s obrázkami nasnímanými s funkciou [Multi Burst] je 1M.
• V závislosti od režimu Scene nemusí byť snímanie záberov s funkciou [Multi Burst] vždy
k dispozícii (strana 26).
Informácie o priečinkoch [Burst]
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku).
• Pri snímaní s použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• Keď je prepínač režimu nastavený na M, nemôžete v režime [Burst] nastaviť rýchlosť uzávierky na
1/6 sekundy alebo pomalšiu.
• Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick“, funkcia [Burst] sa vypne.
• V závislosti od režimu Scene nemusí byť snímanie záberov s funkciou [Burst] vždy k dispozícii
(strana 26).
SK
34
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
(Čísla: predstavujú počet snímok)
Kvalita
Standard
4
6
3:2
4
6
3M
4
7
1M
10
18
VGA(E-Mail)
30
30
M
Práca s ponukou Menu
Lepšia
4M
Veľkosť
(Interval)
Táto položka zmení interval snímky v režime [Multi Burst] (strana 34).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Toto nastavenie nie je možné vykonať, keď je položka
[Mode] (REC Mode) v ponuke Menu nastavená na inú
hodnotu ako [Multi Burst] (strana 34).
1/30 (1/30")
(Flash Level)
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Smerom k +: Zosilní intenzitu blesku.
Normal
– ( –)
Smerom k –: Zoslabí intenzitu blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite si t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
PFX (P.Effect)
Umožňuje snímanie záberov so špeciálnymi efektmi.
B&W(
)
Nasníma obraz ako monochromatický (čiernobiely).
Sepia (
)
Zaznamená obraz vo farbe dohneda pripomínajúc starý
film.
Off
Bez efektu.
• Toto nastavenie sa neuchová po vypnutí fotoaparátu.
SK
35
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
(Saturation)
Nastavenie sýtosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zvýrazní farby.
Normal
–(
)
Smerom k –: Potlačí farby.
(Contrast)
Nastavenie kontrastu obrazu.
+(
)
Smerom k +: Pridá na kontraste.
Normal
–(
)
Smerom k –: Uberie na kontraste.
(Sharpness)
Nastavenie ostrosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zostrí obraz.
Normal
–(
)
(Setup)
Pozrite str. 44.
SK
36
Smerom k –: Zmäkčí obraz.
Ponuka pri prezeraní
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
(Folder)
Výber priečinka obsahujúceho záber, ktorý chcete prehrávať (len pri použití pamäťovej
karty „Memory Stick“).
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší výber.
Práca s ponukou Menu
1 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
z Informácie o priečinkoch [Folder]
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick“ (strana 50).
Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (strana 50)
• Zmena priečinka pre ukladanie obrázkov t [Change REC. Folder] (strana 51)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom priečinku
je zobrazený prvý alebo posledný súbor, zobrazia sa nasledovné indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka.
: Presun do nasledujúceho priečinka.
: Presun buď do predchádzajúcich, alebo nasledujúcich priečinkov.
SK
37
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
- (Protect)
Chráni zábery pred nechceným zmazaním.
Protect (-)
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Exit
Zruší funkciu ochrany záberov.
Ochrana záberov v režime zobrazenia jedného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [-] (Protect) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Záber je ochránený a na obrázku sa objaví kľúčik - (Protect).
VGA
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete ochrániť ostatné zábery, pomocou b/B zvoľte požadovaný záber a potom
stlačte z.
Ochrana záberov v indexovom zobrazení
1 Stlačením tlačidla
(index) aktivujte indexové zobrazenie.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [-] (Protect) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Zvoľte [Select] pomocou v/V a potom stlačte z.
5 Označte záber, ktorý chcete ochrániť pomocou v/V/b/B, a potom stlačte z.
Na zvolenom zábere sa zobrazí zelený kľúčik -.
- (zelený)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ochranu pre ďalšie zábery nastavte opakovaním kroku 5.
7 Stlačte MENU.
8 Zvoľte [OK] pomocou B a potom stlačte z.
Indikátor - sa zmení do biela. Zvolený záber bude chránený.
• Ak chcete ochrániť všetky zábery v priečinku, zvoľte [All In This Folder] v kroku 4 a stlačte z.
Zvoľte [On] pomocou B a potom stlačte z.
SK
38
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
Zrušenie ochrany
V zobrazení samostatného záberu
Stlačte z v kroku 3 alebo 4 časti „Ochrana záberov v režime zobrazenia jedného
záberu“.
V indexovom zobrazení
1 Označte záber, na ktorom chcete zrušiť ochranu pred vymazaním v kroku 5 časti
„Ochrana záberov v indexovom zobrazení“.
2 Stlačením z zmeníte farbu kľúčika - na šedú.
Práca s ponukou Menu
3 Vyššie uvedené kroky zopakujte pre všetky zábery, ktorých ochranu chcete zrušiť.
4 Stlačte MENU, zvoľte [OK] pomocou B a potom stlačte z.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záberov v priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder] v kroku „Ochrana záberov v indexovom
zobrazení“, potom stlačte z. Zvoľte [Off] pomocou B a potom stlačte z.
• Pri formátovaní karty sa stratia všetky údaje uložené na karte, vrátane chránených záberov. Tieto
zábery už nie je možné obnoviť.
• Ochrana záberu môže trvať istý čas.
DPOF
K záberom, ktoré chcete vytlačiť, sa priradí značka
(Poradie tlače) (strana 72).
(Print)
Pozrite str. 69.
(Slide)
Postupne zobrazí zaznamenané zábery v určitom poradí (Prezentácia).
Interval
3 sec
Nastavenie intervalu prezerania prezentácie Slide show.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
SK
39
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
Image
Folder
All
Repeat
On
Prehrávanie všetkých záberov vo zvolenom priečinku.
Prehrávanie všetkých záberov uložených na pamäťovej
karte „Memory Stick“.
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prehrávanie skončí.
Start
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zrušenie prezerania prezentácie Slide show.
1 Zvoľte [Interval], [Image] a [Repeat] pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
2 Zvoľte [Start] pomocou V/B a potom stlačte z.
Prezentácia sa spustí.
Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte z, zvoľte [Exit] pomocou B a potom stlačte z.
• Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúci alebo ďalší záber pomocou b/B.
• Udaný čas [Interval] je len približný, môže sa líšiť v závislosti od veľkosti záberu a pod.
(Resize)
Veľkosť záberu možno zmeniť (Resize) a upravený záber možno uložiť ako nový súbor.
Záber v pôvodnej veľkosti zostáva uchovaný.
4M
3M
Veľkosť nastavenia slúži ako vodítko.
t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
1M
VGA
Cancel
Zruší zmenu veľkosti.
1 Zobrazte záber, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [
] (Resize) pomocou b/B, potom stlačte z.
4 Zvoľte požadovaný formát pomocou v/V a potom stlačte z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor.
•
•
•
•
•
SK
40
Bližšie informácie o veľkosti záberu [Image Size] t krok 4 v príručke „Prvé kroky“.
Veľkosť videozáznamov a záznamov [Multi Burst] nemožno meniť.
Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší.
Nie je možné zmeniť veľkosť záberu na formát 3:2.
Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu na formát 3:2 sa v hornej a spodnej časti záberu zobrazia čierne
pruhy.
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
(Rotate)
Pootočí statický záber.
OK
Určí smer pootočenia. Vykonajte kroky podľa
nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší pootočenie.
Práca s ponukou Menu
Pootočí záber. Vykonajte kroky podľa nasledujúceho
postupu.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [
4 Zvoľte [
] (Rotate) pomocou b/B na ovládacom tlačidle, potom stlačte z.
] pomocou v a potom pootočte záber pomocou b/B.
5 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• Nemožno otáčať uzamknuté ochránené zábery, videozáznamy alebo zábery typu [Multi Burst].
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným zariadením neotočí.
• Pri zobrazení záberu na monitore PC nemusí byť v závislosti od použitého softvéru informácia
o otočení záberu akceptovaná.
(Divide)
Slúži pre strih videozáznamov alebo pre odstránenie nepotrebných častí videozáznamov.
Funkcia je vhodná pri nedostatočnej kapacite vnútornej pamäti alebo pamäťovej karty
„Memory Stick“, prípadne na úpravu záznamu, ktorý chcete priložiť k e-mailu.
• Všimnite si, že súbor pôvodného videozáznamu sa zmazal a jeho číslo jeho vynechané. Uvedomte
si aj to, že zostrihané videozáznamy už nie je možné vrátiť do pôvodnej podoby.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší proces strihu.
SK
41
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
Príklad: Strih videozáznamu s číslom 101_0002
V tejto časti je popísaný príklad strihu videozáznamu s číslom 101_0002 a jeho
zmazanie v nasledujúcej konfigurácii súboru.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Rozdelenie scény A.
1
A
B
2
3
101_0002
Rozdelenie
101_0002 sa rozdelí na 101_0004 a 101_0005.
2 Rozdelenie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Rozdelenie
101_0005 sa rozdelí na 101_0006 a 101_0007.
3 Vymazanie scény A a B, ak sú nepotrebné.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Zmazať
Zmazať
4 Uchovajú sa len želané scény.
1
3
2
101_0006
Postup
1 Zobrazte videozáznam, ktorý chcete zostrihnúť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [
] (Divide) pomocou b/B na ovládacom tlačidle, potom stlačte z.
4 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
SK
42
Bližšie informácie o funkcii t str. 28
5 Na požadovanom mieste strihu stlačte z.
STD
640
Divide
Dividing
Point
00:00:02
OK
Cancel
Exit
Práca s ponukou Menu
• Ak chcete upraviť miesto strihu, zvoľte [c/C] (snímka vpred/vzad) a upravte miesto strihu
pomocou b/B.
• Ak chcete zmeniť miesto strihu, zvoľte [Cancel]. Znova sa spustí prehrávanie záznamu.
6 Zvoľte [OK] pomocou v/V a stlačte z.
7 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Záznam sa zostrihne.
• Zostrihnutým videozáznamom sú priradené nové čísla a potom sa uložia ako najnovšie súbory vo
zvolenom priečinku.
• Nasledovné typy záberov nie je možné strihať.
– Statický záber
– Filmy príliš krátke pre strih (nie dlhšie ako dve sekundy)
– Chránené videozáznamy (strana 38)
(Setup)
Pozrite str. 44.
Trimming
Zväčšený záber sa uloží (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“) ako nový súbor.
Trimming
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Return
Zruší funkciu orezávania.
1 Počas prehrávania ponuku zobrazíte stlačením tlačidla MENU.
2 Zvoľte [Trimming] pomocou B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
3 Zvoľte veľkosť záberu pomocou v/V a potom stlačte z.
Záber sa zaznamená a znova sa zobrazí pôvodný záber.
• Orezaný záber sa zaznamená ako najnovší súbor vo zvolenom priečinku pre ukladanie záznamov
a pôvodný záber zostane uchovaný.
• Kvalita orezaného záberu môže byť zhoršená.
• Záber nie je možné orezať na formát 3:2.
• Zábery zobrazené funkciou Quick Review nie je možné orezať.
SK
43
Práca s obrazovkou Setup
Používanie položiek v ponuke Setup
Pomocou ponuky Setup môžete zmeniť preddefinované nastavenia.
Tlačidlo v/V/b/B
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Zapnite fotoaparát.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Stlačením B na ovládacom tlačidle vyberte
(Setup).
4 Stlačením v/V/b/B na ovládacom
tlačidle zvoľte položku, ktorú chcete
nastaviť.
Rámček zvolenej položky sa zvýrazní nažlto.
5 Stlačením z otvoríte možnosti
nastavenia.
Ak chcete vypnúť obrazovku
Zrušenie nastavení
(Setup), stlačte tlačidlo MENU.
(Setup)
Zvoľte [Cancel] (ak sa objaví) a potom stlačte z na ovládacom tlačidle. Ak sa neobjaví,
znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
SK
44
1
Camera 1
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrovania.
Single (S AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pri zatlačení a pridržaní
spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri snímaní
statických objektov.
Monitor (M AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pred zatlačením
a pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime [Single].
• Pri snímaní cez hľadáčik s vypnutým LCD displejom fotoaparát pracuje v režime [Single].
Práca s obrazovkou Setup
Digital Zoom
Výber režimu digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 3×). Keď pomer zväčšenia prekročí 3×, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
Smart
(Inteligentná transfokácia)
(
)
Digitálne zväčší záber takmer bez skreslenia. Táto
funkcia nie je k dispozícii, keď je veľkosť záberu
nastavená na [4M] alebo [3:2].
• Maximálna škála inteligentnej transfokácie je uvedená
v nasledujúcej tabuľke.
Precision
(Presná digitálna transfokácia)
(
)
Zväčší všetky veľkosti záberov až maximálne 6×, ale
veľmi stráca na kvalite.
Off ( )
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
Veľkosť záberu a maximálna škála inteligentnej transfokácie
Veľkosť
Maximálna škála transfokácie
4M
–
3M
Pribl. 3,4×
1M
Pribl. 5,4×
VGA(E-Mail)
Pribl. 10×
SK
45
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
• Keď stlačíte tlačidlo transfokácie, objaví sa nasledujúca lišta so stupnicou transfokácie.
Strana W tejto čiary predstavuje oblasť optickej
transfokácie a strana T je oblasť digitálnej transfokácie
Lišta so stupnicou transfokácie
• Maximálna škála transfokácie v režime inteligentnej či presnej transfokácie zahŕňa škálu optickej
transfokácie.
• Pri používaní funkcie digitálnej transfokácie sa nezobrazí zameriavací rámček AF zóny. Indikátor
alebo
bliká a funkcia automatického zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty
nachádzajúce sa blízko stredového rámčeka.
• Pri používaní funkcie inteligentnej transfokácie dochádza k zhoršeniu kvality zobrazenia na
displeji. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Date/Time
Určuje, ako sa bude vkladať dátum a čas snímania do záberu. Spôsob vkladania zvoľte
pred snímaním.
• Dátum a čas sa počas snímania nezobrazuje, namiesto toho sa zobrazí indikátor
sa objaví červenými číslicami v pravom dolnom rohu displeja len pri prehrávaní.
Day&Time
Do záberu pridá dátum, hodinu a minútu.
Date
Do záberu pridá rok, mesiac a deň.
. Dátum a čas
• Dátum sa vloží vo vopred zvolenom formáte. (t krok 2
„Nastavenie dátumu a času“ v príručke „Prvé kroky“)
Off
Nevloží dátum ani čas.
• Dátum a čas nie je možné vložiť do videozáznamov ani záberov nasnímaných v režime [Multi Burst].
• Vložený dátum a čas nie je možné neskôr odstrániť.
Red Eye Reduction
Potlačuje efekt červených očí pri snímaní
s bleskom. Spôsob vkladania zvoľte pred
snímaním.
On (
)
Potláča efekt červených očí.
• Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát predblysne.
Off
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Pretože do cvaknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nedostali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predzáblesk a pod.
SK
46
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
AF Illuminator
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa zobrazí indikátor ON .
Auto
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
Práca s obrazovkou Setup
• Ak funkcia AF iluminátor nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného
objektu alebo ak je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa vzdialenosť
približne 3,5 m (W)/2,5 m (T).)
• Zaostrovanie prebieha, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Keď je prednastavené zaostrenie nastavené na (strana 31), funkcia [AF Illuminator] nefunguje.
• Zameriavací rámček AF zóny sa nezobrazí. Indikátor
alebo
bliká a funkcia automatického
zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty nachádzajúce sa blízko stredového rámčeka.
• AF iluminátor nefunguje, keď je v režime výberu scény zvolený režim
(Súmrak) alebo
(Krajinka).
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje žiadne
riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča AF iluminátora.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší používanie funkcie automatického zobrazovania.
• Počas automatického zobrazenia nasnímaného záberu nie je možné snímať ďalší záber. Ak
v tomto časovom intervale čiastočne stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude
možné ihneď zaznamenať ďalší záber.
SK
47
2
Camera 2
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Enlarged Icon
Dočasne zväčší indikátor nastavenia po stlačení
alebo
(Macro).
SK
48
(Režim blesku),
On
Zväčší indikátory.
Off
Nezväčší indikátory.
(Samospúšť)
Internal Memory Tool
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
Keď je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta „Memory Stick“, táto položka sa
nezobrazí.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom .
Format
Formátovanie vnútornej pamäti.
• Uvedomte si, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje uložené vo vnútornej pamäti
vrátane chránených záznamov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
Práca s obrazovkou Setup
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
SK
49
Memory Stick Tool
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
Táto položka sa zobrazí, iba ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta
„Memory Stick“.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick“. Pamäťové karty „Memory Stick“, ktoré
sú bežne dostupné v predaji, sú už naformátované a môžu sa ihneď používať.
• Uvedomte si, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick“, vrátane
chránených záznamov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na karte „Memory Stick“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší proces vytvorenia priečinka.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa obrazovka pre vytvorenie priečinka.
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie než najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka.
• Bližšie informácie o priečinku, pozrite stranu 37.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, z výroby je ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov nastavený
priečinok „101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Snímané zábery sa ukladajú do novo vytvoreného priečinka, kým nevytvoríte, alebo nezvolíte iný
priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Do jedného priečinka možno uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Bližšie informácie, pozrite „Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy súborov“ (strana 62).
SK
50
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
Change REC. Folder
Zmení priečinok, ktorý sa práve používa pre ukladanie záberov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší zmenu priečinka pre ukladanie záberov.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa obrazovka výberu priečinka.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
Práca s obrazovkou Setup
BACK/NEXT
2 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B a [OK] pomocou v a potom stlačte z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Copy
Skopíruje všetky zábery vo vnútornej pamäti do pamäťovej karty „Memory Stick“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší kopírovanie.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick“ s kapacitou 32 MB alebo väčšou.
2 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be copied Ready?“.
3 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Spustí sa kopírovanie.
Copying
102_COPY
• Používajte batérie s dostatočnou kapacitou alebo použite AC adaptér (nie je súčasťou dodávky).
Ak skúsite kopírovať súbory pri použití batérií s nízkou kapacitou, batérie sa môžu vybiť, čím
dôjde k zlyhaniu kopírovania a možno aj k poškodeniu údajov.
• Jednotlivé zábery nie je možné kopírovať.
• Po skopírovaní zostávajú pôvodné zábery naďalej vo vnútornej pamäti. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, po kopírovaní vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick“, potom vykonajte
príkaz [Format] v postupe
Internal Memory Tool (strana 49).
• Nie je možné zvoliť priečinok skopírovaný na pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Nastavenie značiek
(Poradie tlače) sa nekopíruje ani pri kopírovaní údajov.
SK
51
1
Setup 1
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
LCD Backlight
Pri používaní fotoaparátu s batériami zvoľte jas podsvietenia LCD displeja.
Bright
Zosvetlí podsvietenie displeja.
Normal
Dark
Stmaví podsvietenie displeja.
• Zvolením položky [Bright] sa rýchlejšie spotrebuje kapacita batérie.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Zvuk zaznie po stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte.
Off
Vypnutie pípania/zvuku spúšte.
Language
Zvolí jazyk, v ktorom sa na displeji budú objavovať položky ponuky, varovania
a oznámenia.
Initialize
Uvádza nastavenie do preddefinovaných hodnôt.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší resetovanie.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „Initialize all settings Ready?“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Nastavenie sa resetujú ná preddefinované hodnoty.
• Uistite sa, že napájanie nie je počas resetovania odpojené.
SK
52
2
Setup 2
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
Postupne priraďuje súvislý rad čísel súborom, aj keď ste
medzitým vymenili pamäťovú kartu „Memory Stick“
alebo zmenili cieľový priečinok. (Ak sa na vymenenej
karte „Memory Stick“ nachádza súbor s vyšším číslom,
než bolo posledné priradené číslo, priradí sa ďalšiemu
súboru číslo o jedno vyššie ako číslo na vymenenej
pamäťovej karte.)
Reset
Keď zmeníte priečinok, súbory sa začnú číslovať vždy od
0001. (Ak priečinok pre ukladanie záznamu obsahuje
nejaký súbor, priradí sa novému súboru číslo o jedno
vyššie než je posledné číslo súboru.)
Práca s obrazovkou Setup
Series
USB Connect
Zvolí použitie režimu USB po pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej s technológiou PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor
(model DSC-S90/S80/S60) alebo Cyber-shot Station (model DSC-ST80).
PictBridge
Pripojí fotoaparát ku tlačiarni kompatibilnej s PictBridge
(strana 69).
PTP
Ak je nastavený protokol [PTP] (Picture Transfer
Protocol) a fotoaparát je pripojený k počítaču, skopírujú
sa do počítača zábery z aktuálne vybraného priečinka vo
fotoaparáte. (Kompatibilné so systémom Windows XP
a Mac OS X.)
Normal
Pripojí fotoaparát k počítaču (strana 58).
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa druhu pripojeného zariadenia.
NTSC
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC
(napr. pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL
(napr. Európa).
SK
53
Bližšie informácie o funkcii t str. 44
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
SK
54
OK
Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a stlačte
tlačidlo z. Potom postupujte podľa postupu v časti
„Nastavenie času“ (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Cancel
Zruší nastavenie dátumu a času.
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným
systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom
Macintosh nájdete v časti „Práca
s počítačom Macintosh“ (strana 66).
Kopírovanie záberov do počítača (strana 57)
Zobrazenie záberov na monitore
počítača
Príprava
Nainštalujte USB ovládač.
• Inštalácia ovládača USB
v systéme Windows XP nie je
potrebná.
Práca s počítačom
Práca so zábermi použitím programu
„PicturePackage“ (strana 64)
Zobrazenie záberov uložených
na vašom počítači
Inštalácia programu
„PicturePackage“ (strana 64).
Uloženie záberov na disk CD-R
Vytvorenie hudobného videa/
prezentácie
Tlač záberov
Vytvorenie disku Video CD pomocou programu
„ImageMixer“ (strana 64)
Vytváranie video CD disku
Program „ImageMixer
VCD2“ sa nainštaluje
automaticky pri inštalácii
programu „PicturePackage“.
SK
55
Odporúčané počítačové prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre kopírovanie
záberov
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition,
alebo Windows XP Professional
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot
prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému počítača.
CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
výkonnejší
USB konektor: Štandardne k dispozícii
Zobrazovanie: 800 × 600 bodov alebo viac,
High Color (16-bitové farby,
65 000 farieb) alebo viac
Odporúčané prostredie pre používanie
programov „PicturePackage“/
„ImageMixer VCD2“
Softvér: Macromedia Flash Player 6.0 alebo
novší, Windows Media Player 7.0 alebo
novší, DirectX 9.0b alebo novší
Zvuková karta: 16-bitová stereo zvuková
karta s reproduktormi
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúčame
128 MB alebo viac.)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je
približne 500 MB
Zobrazovanie: Grafická karta (kompatibilná
s ovládačom Direct Draw) s pamäťou
4 MB VRAM
• Na automatické vytváranie hudobného
videa/prezentácie (strana 64) je potrebný
počítač s procesorom Pentium III 500 MHz
alebo výkonnejším.
• Ak používate program „ImageMixer VCD2“,
odporúča sa procesor Pentium III 800 MHz
alebo ešte výkonnejší procesor.
SK
56
• Tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou DirectX. Pre správne
fungovanie fotoaparátu je treba vopred
nainštalovať „DirectX“.
• Pre funkciu zapisovania na disky CD-R je
potrebné mať na počítači špeciálny softvér.
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú súčasne pripojené k jednému počítaču
dve alebo viac zariadení USB, fungovanie
niektorého z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu USB zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania kompatibilného s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože
tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné).
• Pri prepojení USB s počítačom sú dostupné
dva režimy: režim [Normal] (preddefinované
nastavenie) a režim [PTP]. V tejto časti je
príkladom režim [Normal]. Bližšie
informácie o [PTP] pozrite stranu 53.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
Kopírovanie záberov do počítača
V tejto časti je popísaný postup pri
použití počítača so systémom Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
V prípade počítača so zásuvkou pre
pamäťovú kartu „Memory Stick“
Vyberte pamäťovú kartu „Memory
Stick“ z fotoaparátu a vložte túto kartu
„Memory Stick“ do zásuvky „Memory
Stick“ na počítači a potom skopírujte
zábery.
Zobrazí sa obrazovka „InstallShield
Wizard“ (Sprievodca inštaláciou).
• Ak sa obrazovka s ponukou inštalácie
nezobrazí, dvakrát kliknite na
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Kliknite na tlačidlo [Next].
V prípade počítača bez zásuvky pre
pamäťovú kartu „Memory Stick“
Skopírujte zábery vykonaním krokov 1
až 5 na str. 57 až 61.
Krok 1: Nainštalujte USB ovládač
• Ovládač je softvér, ktorý umožňuje správne
fungovanie pripojeného zariadenia k počítaču.
• Ak používate operačný systém
Windows XP, začnite od kroku 2.
• Keď už máte nainštalovaný program
„PicturePackage“, krok 1 nie je potrebný.
UPOZORNENIE: Zatiaľ nepripájajte
fotoaparát k počítaču.
1 Zatvorte všetky spustené
programy a aplikácie.
• Pod OS Windows 2000 sa prihláste ako
správca (s právami Administrator).
Spustí sa inštalácia USB ovládača. Po
dokončení inštalácie sa zobrazí okno
potvrdzujúce dokončenie.
Práca s počítačom
• Ako príklad sú znázornené obrazovky pri
kopírovaní na pamäťovú kartu „Memory
Stick“.
4 Začiarknite políčko vedľa
možnosti [Yes, I want to restart
my computer now] (Áno, chcem
reštartovať počítač) a potom
kliknite na [Finish].
1
2
Počítač sa reštartuje. Teraz môžete
pripojiť kábel USB.
Po dokončení inštalácie vyberte disk
CD-ROM.
2 Vložte disk CD-ROM do počítača,
a keď sa zobrazí obrazovka
s ponukou inštalácie, kliknite na
[USB Driver].
SK
57
Krok 2: Príprava fotoaparátu
a počítača
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Krok 3: Prepojenie fotoaparátu
a počítača
• Ak máte model DSC-ST80, postupujte
podľa návodu v časti „Cyber-shot Station“.
Stick“ s nasnímanými zábermi do
fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti je tento krok nevyhnutný.
2 Vložte do fotoaparátu batérie
Multikonektor
s dostatočnou kapacitou alebo
pripojte fotoaparát do sieťovej
zásuvky (v stene) pomocou AC
adaptéra (nie je súčasťou
dodávky).
• Keď kopírujete zábery do počítača
s použitím nedostatočne nabitých batérií,
kopírovanie sa môže prerušiť alebo
obrazové súbory sa môžu poškodiť, ak sa
batérie počas kopírovania predčasne
vybijú.
• Ak máte model DSC-ST80, postupujte
podľa návodu v časti „Cyber-shot Station“.
Kábel pre viacúčelový
konektor
Do USB konektora
3 Nastavte prepínač režimu na
a potom zapnite fotoaparát
a počítač.
• V systéme Windows XP sa na ploche
objaví automatický sprievodca.
„USB Mode Normal“ sa objaví na
displeji fotoaparátu.
USB Mode
Normal
POWER
Memory Stick
Switch on
Indikátory
prístupu*
MENU
Keď sa USB prepojenie realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
* Počas komunikácie sú indikátory prístupu
červené. Nepracujte s počítačom, dokiaľ
indikátory nezbelejú.
• Ak sa „USB Mode Normal“ neobjaví, nastavte
[USB Connect] na [Normal] (strana 53).
SK
58
Krok 4-A: Kopírovanie záberov do
počítača
• Ak máte operačný systém Windows 98/
98SE/2000/Me, postupujte podľa krokov
v časti „Krok 4-B: Kopírovanie záberov do
počítača“ na strane 60.
V tejto časti je popísaný príklad
kopírovania záberov do priečinka „My
Documents“.
3 Kliknite na začiarkovacie políčko
nechcených záberov a zrušte
začiarknutie, aby sa tieto zábery
neskopírovali a potom kliknite na
[Next].
1
1 Po vytvorení pripojenia USB
1
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca
skenermi a fotoaparátmi).
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“ (Názov
a umiestnenie obrázku).
Práca s počítačom
v kroku 3 kliknite na [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft Scanner
and Camera Wizard] (Kopírovať
obrázky do priečinka v tomto
počítači pomocou sprievodcu
skenermi a fotoaparátmi od
spoločnosti Microsoft) t [OK], keď
sa na ploche automaticky objaví
obrazovka so sprievodcom.
4 Zadajte názov kopírovaných
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo [Next].
1
2
Spustí sa kopírovanie. Po dokončení
sa zobrazí obrazovka „Other
Options“ (Ďalšie možnosti).
• V tejto časti je popísaný príklad
kopírovania snímok do priečinka
„My Documents“.
Zobrazia sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick“.
• Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick“, zobrazia sa zábery
uložené vo vnútornej pamäti.
SK
59
5 Kliknutím začiarknite políčko
vedľa možnosti [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Nevykonať nič. Práca
s obrázkami je ukončená)
a kliknite na [Next].
1 Dvakrát kliknite na [My Computer]
t [Removable
Disk] t [DCIM].
1
2
Zobrazí sa obrazovka „Completing
the Scanner and Camera Wizard“
(Prebieha dokončenie sprievodcu
skenermi a fotoaparátmi).
6 Kliknite na tlačidlo [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní
záberov, odpojte kábel pre viacúčelový
konektor (model DSC-S90/S80/S60)
alebo Cyber-shot Station (model
DSC-ST80) (strana 62) a znova ho
zapojte. Potom postupujte podľa krokov
v časti „Krok 3: Prepojenie fotoaparátu
a počítača“ na strane 58.
• Ak sa ikona „Vymeniteľný disk“
neobjaví, pozrite stranu 82.
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov, ktoré
chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov súboru záberu
a z miestnej ponuky vyberte
príkaz [Copy].
1
2
Krok 4-B: Kopírovanie záberov do
počítača
• V operačnom systéme Windows XP,
postupujte podľa krokov v časti „Krok 4-A:
Kopírovanie záberov do počítača“ na
strane 59.
V tejto časti je popísaný príklad
kopírovania snímok do priečinka
„My Documents“.
SK
60
• Informácie o mieste určenom pre
ukladanie súborov, pozrite stranu 62
3 Dvakrát kliknite na priečinok
[My Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Paste].
1 Kliknite na [Start] t [My
Documents].
2
1
2
1
Zobrazí sa obsah priečinka
„My Documents“.
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru na iný názov a potom
súbor skopírujte. Pamätajte však, že ak
zmeníte názov súboru, môže sa stať, že
tento záber už nebudete schopní prehrať
na fotoaparáte (strana 63).
Krok 5: Zobrazenie záberov na
monitore počítača
V tejto časti je popísaný postup
zobrazenia kopírovaných záberov
z priečinka „My Documents“.
Práca s počítačom
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na pracovnej ploche dvakrát
kliknite na ikonu [My Documents].
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
Zrušenie pripojenia USB
• Ak máte model DSC-ST80, postupujte
podľa návodu v časti „Cyber-shot Station“.
Tento krok vykonajte v týchto prípadoch:
• Odpájate kábel pre viacúčelový konektor
• Vybratie pamäťovej karty „Memory Stick“
• Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick“
po skopírovaní záberov z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
SK
61
x Pre systémy Windows 2000/Me/XP
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh (vedľa hodín).
na paneli
Príklad: prezeranie obsahu priečinkov
v systéme Windows XP
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
5 Odpojte kábel pre viacúčelový konektor,
vyberte kartu „Memory Stick“ alebo
vypnite fotoaparát. Keď chcete
kopírovať zábery z pamäťovej karty
„Memory Stick“ po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäti do počítača, vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
x Pre systémy Windows 98/98SE
1 Presvedčite sa, či sú kontrolky prístupu
(strana 58) biele.
2 Odpojte kábel pre viacúčelový konektor,
vyberte kartu „Memory Stick“ alebo
vypnite fotoaparát. Keď chcete
kopírovať zábery z pamäťovej karty
„Memory Stick“ po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäti do počítača, vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
Cieľové priečinky pre ukladanie
záberov a názvy súborov
Obrazové súbory nasnímané
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick“ zoskupené do priečinkov.
SK
62
A
B
C
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom.
Ak ste nevytvorili žiadne nové
priečinky, nachádza sa tu len priečinok
„101MSDCF“.
Vo vnútornej pamäti sa nachádza len
priečinok „101_SONY“.
C Priečinok obsahujúci súbory s videozáznamami a pod. nasnímané fotoaparátom
bez funkcie vytvárania priečinkov.
• Fotoaparát nemôže snímať zábery do
priečinkov „100MSDCF“ a „MSSONY“.
Tieto priečinky slúžia iba na prehrávanie.
• Viac informácií o priečinkoch nájdete na
stranách 37, 50.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss predstavuje
akékoľvek číslo od 0001 do 9999. Numerické
časti názvu súboru videozáznamu nasnímaného v režime videozáznamu a príslušného
indexového obrazového súboru sú totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Indexové obrazové súbory sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
Zobrazenie obrazových súborov na fotoaparáte,
ktoré ste uložili na počítači (pomocou pamäťovej
karty „Memory Stick“)
V tejto časti je popísaný postup pri
použití počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick“, môžete si
tento súbor znovu prezrieť na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick“.
pamäťovú kartu „Memory Stick“
nasledovne.
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na [Removable
Disk] alebo [Sony MemoryStick]
v okne [My Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF]
v priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
• Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo od 100 do 999.
Práca s počítačom
• Ak zostal názov súboru zvolený fotoaparátom
nezmenený, krok 1 môžete vynechať.
• V závislosti od veľkosti obrazu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom
alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom iného
modelu než je váš prístroj, prehranie súboru
pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Pokiaľ ešte nemáte žiadne priečinky, najprv
vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (strana 50) a obrazový súbor
skopírujte až potom.
2 Skopírujte obrazový súbor na
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename]. Zmeňte
názov súboru na „DSC0ssss“.
Namiesto políčok ssss zadajte
číslo z intervalu 0001 – 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, v kroku 1 zadajte
odlišné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery
a MPG pre videozáznamy. Príponu
súboru nemeňte.
SK
63
Používanie dodaného softvéru
V tejto časti je popísaný postup pri
použití počítača so systémom Windows.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste
s oprávnením administrátora.
• Počas inštalácie programu „PicturePackage“
sa automaticky nainštaluje aj USB ovládač.
Prehľad dodaného softvéru
Dodaný disk CD-ROM obsahuje dve
softvérové aplikácie: „PicturePackage“
a „ImageMixer“.
PicturePackage
A
B
C
D
1 Zapnite váš počítač a vložte
dodaný disk CD-ROM do
CD-ROM mechaniky.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát na
ikonu
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Kliknite na tlačidlo
[PicturePackage].
Čo môžete urobiť:
A Burning Video CD (Vypáliť disk
Video CD)
Objaví sa obrazovka programu
„ImageMixer VCD2“.
B Music Video/Slideshow Producer
(Vyrobiť hudobné video alebo
prezentáciu)
C Save the images on CD-R
(Uložiť zábery na disk CD-R)
D Viewing video and pictures on PC
(Prehrávať videozáznamy a zábery na
počítači)
Postup pri spustení funkcií:
Kliknite na jednu z možností A-D
a potom kliknite na tlačidlo umiestnené
v pravom dolnom rohu obrazovky.
Inštalácia softvéru
Programy „PicturePackage“
a „ImageMixer VCD2“ môžete
nainštalovať týmto postupom:
• Pokiaľ ste ešte nenainštalovali USB ovládač
(strana 57), pred inštaláciou softvéru
„PicturePackage“ nepripojujte fotoaparát
k počítači (neplatí pre operačný systém
Windows XP).
SK
64
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
dvakrát kliknite na tlačidlo [Next].
V tejto časti popisujeme obrazovku
anglického jazyka.
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, začiarknite políčko vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] (Súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy)
a kliknite na tlačidlo [Next].
4 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Nainštalujú sa programy „ImageMixer
VCD2“ a „DirectX“, ak ste ich ešte
nenainštalovali.
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
5 Vyberte disk CD-ROM po
dokončení inštalácie a zobrazení
ikon zástupcov „PicturePackage
Menu“ (Ponuka aplikácie
PicturePackage)
a „PicturePackage destination
Folder“ (Cieľový priečinok
aplikácie PicturePackage).
Spustenie programu
• Na pracovnej ploche dvakrát kliknite
na ikonu „PicturePackage Menu“.
Práca s počítačom
Zobrazenie pomocníka pri používaní
programu
Kliknutím na ikonu [?] v pravom
hornom rohu každej obrazovky si
povoláte on-line pomocníka.
Odbornú pomoc pre programy
„PicturePackage“/„ImageMixer
VCD2“ poskytuje Centrum
zákazníckej podpory spoločnosti
Pixela. Ďalšie informácie nájdete
na disku CD-ROM.
SK
65
Práca s počítačom Macintosh
Môžete kopírovať obrazové súbory
a vytvárať disky Video CD pomocou dodaného programu „ImageMixer VCD2“.
Odporúčané prostredie
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1, 9.2
alebo Mac OS X (v10,0-v10,3)
USB konektor: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre používanie
programu „ImageMixer VCD2“
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.1.5
alebo vyšší)
CPU: Rad iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac G3/G4
Pamäť: 128 MB alebo viac (odporúča sa
256 MB alebo viac.)
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na
inštaláciu – približne 250 MB
Zobrazovanie: 1 024 × 768 bodov alebo
viac, 32 000 farieb alebo viac
• Na počítači musí byť nainštalovaná aplikácia
QuickTime 4 alebo novšia verzia. (Odporúča
sa QuickTime 5 alebo novšia verzia.)
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak su pripojené dve alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu USB zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania kompatibilného s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože
tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné).
• Pri prepojení USB s počítačom sú dostupné
dva režimy: [Normal] (preddefinované
nastavenie) a [PTP]. V tejto časti je
príkladom režim [Normal]. Bližšie
informácie o [PTP] pozrite stranu 53.
SK
66
• Po obnovení systému po režime odstavenia
sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
Kopírovanie a prezeranie záberov
na počítači
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 2: Príprava
fotoaparátu a počítača“ na strane 58.
2 Zapojte kábel pre viacúčelový
konektor.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 3: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na strane 58.
• Ak máte model DSC-ST80, postupujte
podľa návodu v časti „Cyber-shot Station“.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinku,
v ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní obrazových
súborov a názvoch súborov nájdete na
pozrite stranu 62.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
Postup pri odpojení kábla pre viacúčelový
konektor/vybratí pamäťovej karty
„Memory Stick“/vypnutí fotoaparátu
4 V cieľovom priečinku kopírovania
dvakrát kliknite na súbor
[IMXINST.SIT].
Presuňte myšou ikonu mechaniky alebo
ikonu pamäťovej karty „Memory Stick“
na ikonu odpadkového koša „Trash“,
potom odpojte kábel pre viacúčelový
konektor, vyberte pamäťovú kartu
„Memory Stick“ alebo vypnite fotoaparát.
5 Dvakrát kliknite na extrahovaný súbor
[ImageMixer VCD2_Install].
• Ak používate operačný systém Mac OS X
v10.0, vykonajte tento postup až po vypnutí
počítača.
Vytvorenie disku Video CD pomocou
programu „ImageMixer VCD2“
6 Po zobrazení obrazovky údajov
používateľa zadajte patričné meno
a heslo.
Spustí sa inštalácia softvéru.
Spustenie programu „ImageMixer VCD2“
Otvorte [Image Mixer] v [Application],
potom dvakrát kliknite na [ImageMixer
VCD2].
Zobrazenie pomocníka pri používaní
programu
Práca s počítačom
Kliknutím na ikonu [?] v pravom
hornom rohu každej obrazovky si
povoláte on-line pomocníka.
Odbornú pomoc pre program
„ImageMixer VCD2“ poskytuje
Centrum zákazníckej podpory
spoločnosti Pixel. Ďalšie informácie
nájdete na disku CD-ROM.
• Môžete vytvárať obrazové súbory
kompatibilné s funkciou vytvárania diskov
Video CD. Ak chcete uložiť obrazové
súbory na disk Video CD a vypáliť na CD-R,
potrebujete program Toast (nie je súčasťou
dodávky) od spoločnosti Roxio.
Inštalácia programu „ImageMixer VCD2“
• Pred inštaláciou programu „ImageMixer
VCD2“ zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Nastavenie monitora musí byť minimálne
1 024 × 768 bodov a minimálne 32 000 farieb.
1 Zapnite váš počítač Macintosh a vložte
dodaný disk CD-ROM do CD-ROM
mechaniky.
2 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM
mechaniky.
3 Skopírujte súbor [IMXINST.SIT] do
priečinka [MAC] na ikonu pevného
disku.
SK
67
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge (strana 69)
Tlačiť zábery je možné pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej s technológiou PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Môžete tlačiť fotografie pomocou tlačiarne kompatibilnej
s pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač s použitím počítača
Obrazové súbory môžete skopírovať na počítač pomocou
dodaného programu „PicturePackage“ a potom si tieto
fotografie vytlačiť.
Tlač vo fotozberni (strana 72)
Pamäťovú kartu „Memory Stick“ s uloženými obrazovými
súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové súbory, ktoré
chcete vytlačiť prednostne, si môžete označiť značkou
(Poradie tlače).
SK
68
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej s technológiou PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete pripojením tlačiarne
kompatibilnej so štandardom vytlačiť aj
bez počítača.
Krok 1: Príprava fotoaparátu
Pripravte si fotoaparát na pripojenie
k tlačiarni pomocou kábla pre
multifunkčný konektor.
Tlačidlo MENU
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Tlačidlo Index
V zobrazení samostatného záberu
Na tlačový hárok môžete vytlačiť jednu
fotografiu.
Ovládacie tlačidlo
• Odporúča sa použiť AC adaptér (nie je
súčasťou dodávky), aby sa fotoaparát
nevypol počas tlače z dôvodu nedostatku
kapacity batérie.
1 Stlačením tlačidla MENU
V indexovom zobrazení
1
2
zobrazte ponuku.
Tlač statických záberov
Môžete vytlačiť niekoľko zmenšených
fotografií na jeden tlačový hárok. Môžete
buď vytlačiť skupinu tých istých fotografií
(1), alebo iných fotografií (2).
2 Stlačením B na ovládacom
tlačidle vyberte
3 Zvoľte [
(Setup).
] (Setup2) pomocou V,
potom zvoľte [USB Connect]
pomocou v/V/B.
2
4 Zvoľte [PictBridge] pomocou
• Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače indexového hárku.
• Počet fotografií, ktoré je možné vytlačiť
v indexovom zobrazení, sa líši v závislosti od
typu tlačiarne.
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká pribl. päť sekúnd (upozornenie na
chybu), skontrolujte pripojenie tlačiarne.
B/v a potom stlačte z.
Režim USB je nastavený.
• Pripojením fotoaparátu k tlačiarni, keď
nie je vybratá možnosť [PictBridge] vypne
LCD displej. Nezabudnite nastaviť
[USB Connect] na [PictBridge].
SK
69
Krok 2: Pripojenie fotoaparátu
k tlačiarni
Krok 3: Tlač
• Ak máte model DSC-ST80, postupujte
podľa návodu „Cyber-shot Station“.
Po dokončení kroku 2 sa objaví ponuka
Print bez ohľadu na nastavenú pozíciu
na prepínači režimu.
1 Prepojte multikonektor na vašom
1 Zvoľte požadovanú metódu tlače
fotoaparáte a konektor USB na
tlačiarni pomocou kábla pre
viacúčelový konektor (dodaný
s modelmi DSC-S90/S80/S60).
Multikonektor
Kábel pre
viacúčelov
ý konektor/
kábel USB
Do konektora
USB
pomocou v/V na ovládacom
tlačidle a potom stlačte z.
[All In This Folder]
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
[DPOF image]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače)
(strana 72) bez ohľadu na práve
zobrazený záber.
[Select]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky
zvolené zábery.
1Zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť
pomocou b/B, a potom stlačte z.
Na vybranom zábere sa zobrazí
značka .
• Ak chcete vybrať ďalšie zábery,
zopakujte tento postup.
2Zvoľte [Print] pomocou V a potom
stlačte z.
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po vytvorení prepojenia sa
na LCD displeji zobrazí
indikátor
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
objaví ponuka pre prezeranie
obrazových súborov a tlač.
[This image]
Vytlačí zobrazený záber.
• Ak zvolíte [This image] a v kroku 2
nastavíte [Index] na [On], môžete
vytlačiť skupinu tých istých záberov, ako
sú v indexovom zobrazení.
2 Zvoľte nastavenia tlače pomocou
v/V/b/B.
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
[Index]
Zvoľte [On] pre tlač ako indexové
zobrazenie.
SK
70
[Size]
Zvoľte rozmerový formát tlačového
hárku.
[Date]
Zvoľte [Day&Time] alebo [Date] pre
vloženie dátumu a času na fotografie.
• Ak zvolíte [Date], vloží sa dátum
v takom formáte, aký nastavíte
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
3 Zvoľte [OK] pomocou V/B, potom
stlačte z.
Záber sa vytlačí.
• Kábel USB neodpájajte, kým je na
displeji zobrazený indikátor
(Neodpájajte USB kábel).
Printing
2/3
indikátor
Po vykonaní kroku 3 zvoľte [Select]
a požadovaný záber pomocou v/V
a potom vykonajte postup od kroku 1.
Tlač záberov na indexovej obrazovke
Vykonajte kroky v časti „Krok 1:
Príprava fotoaparátu“ (strana 69)
a „Krok 2: Pripojenie fotoaparátu
k tlačiarni“ (strana 70), potom
vykonajte nasledujúce kroky.
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa
zobrazí menu pre tlač. Zvolením
[Cancel] vypnite ponuku tlače
a pokračujte nasledovne.
1 Stlačte
(Index).
Objaví sa indexová obrazovka.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Zvoľte [ ] (Tlač) pomocou B, potom
stlačte z.
4 Zvoľte požadovanú metódu tlače
pomocou b/B, potom stlačte z.
Tlač statických záberov
[Quantity]
Keď je položka [Index] nastavená na
[Off]:
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačiť. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia. Záber sa vytlačí
samostatne.
Keď je položka [Index] nastavená na
[On]:
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačiť ako indexové
zobrazenie.
Ak ste v kroku 1 vybrali [This
image], vyberte počet tých istých
záberov, ktoré chcete vytlačiť jeden
vedľa druhého na hárku v indexovom
zobrazení.
Tlač ďalších záberov
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky zvolené
zábery.
Označte záber, ktorý chcete vytlačiť
pomocou v/V/b/B, a potom stlačením
z zobrazte značku . (Zopakujte tento
postup aj pre výber ďalších záberov.)
Potom stlačte tlačidlo MENU.
[DPOF image]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače) bez ohľadu
na práve zobrazený záber.
[All In This Folder]
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
Exit
5 Vykonajte kroky 2 a 3 v časti „Krok 3:
Tlač“ (strana 70).
SK
71
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick“
s uloženými obrazovými súbormi môžete
vziať do fotozberne. Ak vo fotozberni
prijímajú zákazky na tlač záberov
označených DPOF, môžete na vaše
zábery dať značky
(Poradie tlače)
pred návštevou fotozberne a nemusíte
ich potom znovu usporadúvať po
vytlačení vo fotozberni.
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick“, potom kartu
„Memory Stick“ odneste do fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format –
Formát poradia tlače digitálnych
fotografií) je funkcia umožňujúca pridať
(Poradie tlače) na zábery,
značku
ktoré budete chcieť neskôr vytlačiť.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(Poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá pracuje so štandardom DPOF alebo je
kompatibilná s technológiou PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značky pre tlač môžete priradiť aj k záznamu
[Multi Burst]; všetky zábery sa vytlačia na
jeden hárok rozdelený na 16 políčok.
Pridanie značky v režime
samostatného záberu
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo MENU
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
3 Zvoľte DPOF pomocou b/B
a potom stlačte z.
Na zábere sa zobrazí značka
(Poradie tlače).
VGA
101
2/9
Zábery na pamäťovej karte „Memory
Stick“ priamo do fotozberne
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick“
podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať dáta
z vašej pamäťovej karty „Memory Stick“,
skopírujte si požadované zábery na iné
médium, napr. vypáľte ich na disk CD-R
a odneste ho do fotozberne.
• Ak nesiete do fotozberne pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, nezabudnite si so sebou
zobrať aj adaptér kariet Memory Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy
skopírujte (zazálohujte) na disk vášho
počítača.
• Počet pixelov nie je možné nastaviť.
SK
72
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete označiť ostatné zábery,
zvoľte požadovaný záber
pomocou b/B a potom zvoľte z.
Odstránenie značky v režime
samostatného záberu
Stlačte z v kroku 3 alebo 4.
Vkladanie značiek v indexovom
režime
1 Zobrazte indexovú obrazovku.
(t krok 6 v príručke „Prvé kroky“)
2 Stlačením tlačidla MENU
Na zrušenie zvoľte [Cancel] v kroku 4
alebo zvoľte [Exit] v kroku 8 a potom
stlačte z.
Odstránenie značky v indexovom režime
Označte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku v kroku 5, a potom
stlačte z.
Odstránenie všetkých značiek v priečinku
zobrazte ponuku.
3 Zvoľte DPOF pomocou b/B
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder],
potom stlačte z. Zvoľte [Off], potom
stlačte z.
a potom stlačte z.
4 Zvoľte [Select] pomocou v/V
a potom stlačte z.
• Nemôžete pridať značku
This Folder].
v [All In
Tlač statických záberov
5 Pomocou v/V/b/B zvoľte záber,
ktorý chcete označiť, a potom
stlačte z.
Na požadovaný záber sa pridá zelená
značka
.
Zelená
značka
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Pre určenie ďalších záberov pre
tlač opakujte krok 5.
7 Stlačte MENU.
8 Zvoľte [OK] pomocou B a potom
stlačte z.
Značka
sa zmení dobiela.
SK
73
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na TV obrazovke
Ak pripojíte fotoaparát k televízoru,
zábery si môžete prezerať na jeho
obrazovke.
3 Prepínač režimu prepnite do
polohy
Pred pripojením fotoaparátu
k televízoru pomocou A/V kábla
vypnite fotoaparát aj televízny prijímač.
• Ak máte model DSC-ST80, postupujte
podľa návodu „Cyber-shot Station“.
a zapnite fotoaparát.
VGA
2/9
101-0002
BACK/NEXT
Prepínač režimu
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
1 Pripojte kábel pre viacúčelový
konektor (dodaný s modelom
DSC-S90/S80/S60) do
multikonektora na fotoaparáte
a do vstupných konektorov
audio/video na TV prijímači.
Ovládacie tlačidlo
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
objavia na TVP.
Do vstupných
konektorov audio/video
Zvoľte požadovaný záber stlačením
b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí
môže byť potrebné prepnúť výstupný
video signál tak, aby vyhovoval norme
vášho TVP (strana 53).
Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový
konektor
• Položte fotoaparát tak, aby displej bol
natočený smerom nahor.
• Ak má váš TVP vstupné konektory pre
stereofonický signál, zapojte (čierny) audio
konektor kábla pre viacúčelový konektor do
konektora pre ľavý kanál zvuku.
2 Zapnite TVP a prepínač
vstupného signálu TV/Video
prepnite na „video“.
• Bližšie informácie nájdete v návode na
použitie TVP.
SK
74
Informácie o režimoch kódovania farieb
na TVP
Ak chcete prezerať zábery na TV
obrazovke, potrebujete TV prijímač
so vstupným videokonektorom a kábel
pre viacúčelový konektor (dodaný
s modelom DSC-S90/S80/S60) alebo
A/V kábel (dodaný s modelom
DSC-ST80). Systém kódovania farieb
na televízore sa musí zhodovať so
systémom kódovania farieb na
digitálnom fotoaparáte. Pozrite sa na
nasledujúce zoznamy:
Norma NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Kanada,
Stredná Amerika, Chile, Kolumbia,
Ekvádor, Jamajka, Japonsko, Kórea,
Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan,
Filipíny, USA, Venezuela atď.
Norma PAL
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína,
Česká Republika, Dánsko, Fínsko,
Nemecko, Holandsko, Hong Kong,
Maďarsko, Taliansko, Kuwait, Malajzia,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Singapur, Slovensko,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko,
Thajsko, Veľká Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irán,
Irak, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
SK
75
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne nejaký problém s fotoaparátom, pokúste sa vyriešiť ho nasledovnými
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 77 až 86.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite stranu 87.
2 Vyberte batérie, asi o minútu ich znova vložte a zapnite fotoaparát.
3 Vykonajte nastavenia (strany 52).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Pochopte, prosím, že pri posielaní fotoaparátu na opravu dávate svoj súhlas na
prezretie obsahu vnútornej pamäti.
SK
76
Batérie a napájanie
Ak máte model DSC-ST80, postupujte podľa návodu v časti „Cyber-shot Station“.
Indikátor stavu batérie nie je presný alebo je zobrazená dostatočná kapacita
batérie, výdrž je však neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí (strana 92).
• Pri používaní alkalických batérií/Oxy Nickel Primary Battery nemusí byť správne
zobrazený zostávajúci čas.
• Batérie sú vybité. Vložte nabité alebo nové batérie (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Póly batérie alebo kontakty krytu batérie sú znečistené, preto nie je batéria dostatočne
nabitá. Vyčistite kontakty napr. pomocou vatovej tyčinky a pod. (strana 92).
• Pri požívaní Ni-MH batérií sa zobrazovaný čas zostatkovej kapacity batérie líši od
skutočného času, čo je spôsobené pamäťovým efektom (strana 92) atď. Po úplnom
vybití a následnom nabití batérií bude zobrazenie času správne.
• Batérie sú nepoužiteľné (strana 92). Vymeňte ich za nové.
Batérie sa vybíjajú príliš rýchlo.
• Dostatočne nabite Ni-MH batérie (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Fotoaparát používate v príliš chladnom prostredí (strana 92).
• Batérie sú nepoužiteľné (strana 92). Vymeňte ich za nové.
Fotoaparát nejde zapnúť.
• Vložte batérie správnym spôsobom (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Batérie sú vybité. Vložte nabité alebo nové batérie (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“).
• Batérie sú nepoužiteľné (strana 92). Vymeňte ich za nové.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
Riešenie problémov
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, automaticky sa vypne
z dôvodu úspory batérií. Znova zapnite fotoaparát (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Batérie sú vybité. Vložte nabité alebo nové batérie (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Displej sa nezapne ani keď je zapnuté napájanie.
• Zapnite displej (strana 20).
SK
77
Vaším fotoaparátom nie je možné snímať.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick“
(strana 17). Ak sú plné, vykonajte jednou z nasledovných možností:
– Zmažte nepotrebné zábery (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“)
– Vymeňte kartu „Memory Stick“.
• Nastavte prepínač ochrany proti zápisu na karte „Memory Stick“ do polohy
umožňujúcej záznam (strana 90).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
a .
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť obrázka je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu ako [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO“ (strana 90).
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
(strana 25).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (strana 26). Toto nie je chybná funkcia.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania blízkych objektov (Macro). Dbajte
na to, aby bol objektív vzdialený od snímaného objektu minimálne na najkratšiu
možnú vzdialenosť, t.j. približne 10 cm (W)/50 cm (T) (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“).
• Pri snímaní statických záberov je v režime výberu scény zvolený režim
(Súmrak)
alebo
(Krajinka).
• Je zvolená prednastavená funkcia zaostrenia. Zvoľte režim automatického
zaostrovania (strana 31).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak je objekt nezaostrený“ na strane 32.
Funkcia transfokácie nefunguje.
• V priebehu snímania pohyblivého záznamu nie je možné meniť transfokáciu.
Funkcia presnej digitálnej transfokácie (precision digital zoom) nefunguje.
• Nastavte [Digital Zoom] na [Precision] (strana 45).
• Funkciu nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
Funkcia inteligentnej transfokácie Smart zoom nefunguje.
• Nastavte [Digital Zoom] na [Smart] (strana 45).
• Túto funkciu nie je možné použiť, keď:
– Veľkosť záberu je nastavená na [4M] alebo [3:2].
– Snímate v režime [Multi Burst].
– Snímanie videozáznamov.
SK
78
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku) (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– [Mode] (REC Mode) je nastavený na [Burst] alebo [Multi Burst] (strana 34).
– V režime scény je zvolený
(režim Súmrak), (režim Sviečka) alebo
(videozáznam).
• Nastavte blesk na
(Vynútený blesk) (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“), aby ste
mohli snímať zábery, keď je ako režim výberu scény zvolený režim
(Krajinka),
(Zima) alebo
(Pláž).
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• Ako režim výberu scény je zvolený režim
(Sviečka) (strana 26).
(Súmrak),
(Krajinka) alebo
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Po stlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (strana 30).
Obraz je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim
merania (strana 32) alebo upravte expozíciu (strana 30).
• Jas na displeji je príliš slabý. Voľba jasu podsvietenia LCD displeja (strana 52).
• Zapnite displej (strana 20).
Obraz je príliš jasný.
• Snímate objekt pri umelom osvetlení v tme, napr. na javisku. Upravte nastavenie
expozície (strana 30).
Riešenie problémov
• Jas na displeji je príliš silný. Voľba jasu podsvietenia LCD displeja (strana 52).
Farby záberu nie sú správne.
• Je aktivovaná funkcia Picture Effect. Zrušte funkciu Picture Effect (strana 35).
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Jedná sa o bežný jav. Nejedná sa o poruchu.
Na displeji sa pri snímaní v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Oči snímanej osoby sú červené.
• Nastavte položku [Red Eye Reduction] v ponuke
(Setup) na [On] (strana 46).
SK
79
• Nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, ako je odporúčaná vzdialenosť pre snímanie
s použitím blesku (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
Obraz v hľadáčiku nezodpovedá skutočnému rozsahu snímanej oblasti.
• Tento efekt paralaxy sa vyskytuje, keď je objekt blízko. Rozsah skutočne snímanej
oblasti skontrolujte na displeji.
Nie je možné snímať zábery idúce za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick“ je plná. Zmažte nepotrebné
zábery (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Batérie sú takmer vybité. Vložte nabité alebo nové batérie.
V hľadáčiku sa zobarzuje neznámy vzor.
• Toto spôsobuje konštrukcia hľadáčika. Toto nie je chybná funkcia.
Prezeranie záberov
Bližšie informácie o nasledujúcich položkách nájdete v časti „Osobné počítače“
(strana 81).
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Nastavte prepínač režimu na
(strana 25).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom
iného modelu než je váš prístroj, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (strana 61).
Po zahájení prehrávania je záznam zobrazený nekvalitne.
• Záber sa ihneď po zahájení prehrávania môže zobraziť trochu nekvalitne z dôvodu
spracovávania obrazových dát. Toto nie je chybná funkcia.
Obraz sa nezobrazuje na obrazovke TVP.
• Skontrolujte, či položka [Video Out] je správne nastavená v nastaveniach fotoaparátu
pre výstupný videosignál (strana 53).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 74).
• Je pripojený kábel pre viacúčelový konektor. Zrušte pripojenie správnym postupom
(strana 61).
Obraz sa nezobrazuje na displeji.
• Ak je pripojený kábel pre viacúčelový konektor, odpojte ho (strana 74).
SK
80
Vymazávanie a strih záberov
Na fotoaparáte nejde vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (strana 39).
• Nastavte prepínač ochrany proti zápisu na karte „Memory Stick“ do polohy
umožňujúcej záznam (strana 90).
Omylom ste vymazali záznam.
• Keď záznam vymažete, nie je ho možné obnoviť. Ak chcete zabrániť nechcenému
vymazaniu obrazových súborov, odporúčame nastaviť ochranu súborov (strana 38)
alebo prepnúť prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovej karte „Memory Stick“ do
polohy LOCK (strana 90).
Funkcia zmeny veľkosti nefunguje.
• Veľkosť nie je možné meniť pri pohyblivom zázname a záznamoch Multi Burst.
Nejde zobraziť značku pre tlač DPOF (Poradie tlače).
• Na videozáznamoch nejde zobraziť značky DPOF (Poradie tlače).
Nie je možné strihať videozáznam.
• Videozáznam je príliš krátky pre strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (strana 39).
• Statické zábery nie je možné strihať.
Osobné počítače
Neviete, či je váš operačný systém počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Overte si konfiguráciu pre počítače s operačným systémom Windows v časti
Riešenie problémov
„Odporúčané počítačové prostredie“ (strana 56) a pre počítače Macintosh v časti
„Odporúčané prostredie“ (strana 66).
Nie je možné inštalovať USB ovládač.
• Pod OS Windows 2000 sa prihláste ako správca (s právami Administrator) (strana 57).
Váš počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Keď sú batérie takmer vybité, vložte nabité batérie alebo ich vymeňte za nové
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“), prípadne použite sieťový adaptér
(nie je súčasťou dodávky) (strana 14).
• Použite kábel pre viacúčelový konektor (modely DSC-S90/S80/S60) alebo Cyber-shot
Station (model DSC-ST80) (strana 58).
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor (modely DSC-S90/S80/S60) alebo Cyber-shot
Station (model DSC-ST80) od počítača aj od fotoaparátu a opäť ho pevne zapojte.
Presvedčte sa, že je zobrazený režim „USB režim Normal“ (strana 58).
SK
81
• Nastavte položku [USB Connect] na [Normal] v ponuke
(Setup) (strana 53).
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu,
klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do USB konektora PC bez použitia USB rozbočovača
alebo iného zariadenia (strana 58).
• USB ovládač nie je inštalovaný. Nainštalujte USB ovládač (strana 57).
• Ak káblom pre viacúčelový konektor (modely DSC-S90/S80/S60) alebo Cyber-shot
Station (model DSC-ST80) prepojíte fotoaparát a počítač pred nainštalovaním
ovládača „USB Driver“ z dodávaného disku CD-ROM, počítač nesprístupní
fotoaparát ako novú jednotku. Odstráňte chybne rozpoznanú jednotku z počítača
a potom nainštalujte USB ovládač (pozri ďalší krok).
Po pripojení fotoaparátu do počítača sa na monitore počítača nezobrazí ikona
jednotky Vymeniteľný disk.
• Znovu nainštalujte USB ovládač podľa nižšie uvedeného postupu. Nasledujúci postup
je určený pre počítače s operačným systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [My Computer], potom kliknite na položku
[Properties].
Zobrazí sa obrazovka „System Properties“ (Vlastnosti systému).
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Používatelia systémov Windows 98/98SE/Me kliknú na kartu [Device Manager].
Objaví sa dialógové okno „Device Manager“ (Správca zariadení).
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na [ Sony DSC] a potom kliknite na [Uninstall] t
[OK].
Zariadenie sa odstráni.
4 Nainštalujte USB ovládač (strana 57).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Pomocou dodaného kábla pre viacúčelový konektor (modely DSC-S90/S80/S60) alebo
Cyber-shot Station (model DSC-ST80) správne prepojte fotoaparát s počítačom
(strana 58).
• Používajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém počítača (str. 59, 66).
• Snímanie nie je zaručené pre pamäťovú kartu „Memory Stick“, ktorú ste
naformátovali pomocou počítača. Snímajte pomocou karty „Memory Stick“
naformátovanej vo fotoaparáte (strana 50).
Po nadviazaní USB prepojenia sa program „PicturePackage“ nespustí
automaticky.
• Spustite „PicturePackage Menu“ a skontrolujte nastavenia [Settings].
• Realizujte USB pripojenie až po zapnutí počítača (strana 58).
Záznam sa nedá prehrať pomocou počítača.
• Ak používate program „PicturePackage“, môžete si privolať pomocníka kliknutím na
otáznik v pravom hornom rohu každej obrazovky.
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
SK
82
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk ovplyvnený
šumom.
• Prehrávate záznam priamo z vnútornej pamäti alebo z pamäťovej karty „Memory
Stick“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich prehrávajte
z pevného disku (strana 57).
Nemôžete vytlačiť záber.
• Skontrolujte nastavenie tlačiarne.
Záznamy skopírované do PC nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Nakopírujte ich do priečinka, ktorý rozpoznal fotoaparát, napríklad „101MSDCF“
(strana 62).
• Postupujte správnym spôsobom (strana 63).
„Memory Stick“
Nejde vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Vložte ju správnym smerom (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
Nejde zapisovať na pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Nastavte prepínač ochrany proti zápisu na karte „Memory Stick“ do polohy
umožňujúcej záznam (strana 90).
• Pamäťová karta „Memory Stick“ je zaplnená. Zmažte nepotrebné zábery (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“).
• Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO“ (strana 21) pri nahrávaní videozáznamu
s veľkosťou záberu nastavenou na [640(Fine)].
Pamäťovú kartu „Memory Stick“ nemožno naformátovať.
• Nastavte prepínač ochrany proti zápisu na karte „Memory Stick“ do polohy
Riešenie problémov
umožňujúcej záznam (strana 90).
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Naformátovaním pamäťovej karty „Memory Stick“ sa vymažú všetky dáta. Nie je
možné obnoviť ich. Ak chcete zabrániť nechcenému zmazaniu obrazových súborov
z pamäťovej karty „Memory Stick“, odporúčame prepnúť prepínač ochrany proti
zápisu do polohy LOCK (strana 90).
Vnútorná pamäť
Fotoaparát alebo počítač nedokáže prehrávať údaje vo vnútornej pamäti.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick“. Vyberte ju (t krok 3
v príručke „Prvé kroky“).
SK
83
Nie je možné ukladať zábery do vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick“. Vyberte ju (t krok 3
v príručke „Prvé kroky“).
Skopírovaním údajov z vnútornej pamäti na pamäťovú kartu „Memory Stick“ sa
kapacita voľného miesta vo vnútornej pamäti nezvýši.
• Údaje nie sú po kopírovaní vymazané. Po skopírovaní údajov naformátujte vnútornú
pamäť vykonaním príkazu [Format] (strana 49).
Údaje uložené vo vnútornej pamäti nie je možné skopírovať na pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
• Pamäťová karta „Memory Stick“ je zaplnená. Skontrolujte kapacitu.
Nejde skopírovať údaje uložené na pamäťovej karte „Memory Stick“ alebo
v počítači do vnútornej pamäte.
• Údaje uložené na pamäťovej karte „Memory Stick“ alebo v počítači nie je možné
kopírovať do vnútornej pamäte.
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná
s technológiou PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge
sa poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte položku [USB Connect] na [PictBridge] v ponuke
(Setup) (strana 53).
• Odpojte a znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor (modely DSC-S90/S80/S60)
alebo Cyber-shot Station (model DSC-ST80). Ak sa na tlačiarni zobrazí chybová
správa, nazrite do návodu od tlačiarne.
Keď fotoaparát pripojíte k tlačiarni, vypne sa LCD displej.
• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] a potom opätovne pripojte fotoaparát
(strana 69).
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou kábla pre
viacúčelový konektor (modely DSC-S90/S80/S60) alebo Cyber-shot Station
(model DSC-ST80).
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode k tlačiarni.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte a znovu zapojte
kábel pre viacúčelový konektor (modely DSC-S90/S80/S60) alebo Cyber-shot Station
(model DSC-ST80). Ak stále nie je možné tlačiť obrazové súbory, odpojte kábel pre
viacúčelový konektor, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom kábel znovu pripojte.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané iným ako týmto fotoaparátom a zábery upravené na počítači sa
nemusia vytlačiť.
SK
84
Tlač bola zrušená.
• Odpojili ste kábel pre viacúčelový konektor (model DSC-S90/S80/S60) alebo
Cyber-shot Station (model DSC-ST80), skôr ako zmizla značka
pre viacúčelový konektor/kábel USB).
(Neodpájať kábel
V indexovom zobrazení nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte
výrobcu tlačiarne.
V zábere na mieste pre vloženie dátumu sa vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume zaznamenania, nie je možné vytlačiť
s vloženým dátumom. Nastavte [Date] na [Off] a znovu vytlačte záber (strana 71).
Nejde zvoliť formát tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
Nejde vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor (modely DSC-S90/S80/S60) alebo Cyber-shot
Station (model DSC-ST80) a vždy ho znovu pripojte, keď zmeníte formát papiera pre
tlač po pripojení tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače pre fotoaparát sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (strana 71) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nejde pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Riešenie problémov
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Fotoaparát nefunguje.
• Použite typ batérií, ktorý je určený pre tento fotoaparát (strana 92).
• Kapacita batérie je nízka (zobrazuje sa indikátor E). Nabite batérie alebo ich
vymeňte za nové (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Napájanie je zapnuté, ale fotoaparát nefunguje.
• Zabudovaný mikropočítač nepracuje správne. Vyberte batérie, po minúte ich znova
vložte a zapnite fotoaparát.
Nejde rozpoznať indikátor na displeji.
• Pozrite str. 16.
SK
85
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
(strana 94).
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Toto nie je chybná funkcia.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batérie sú vybité. Vymeňte batérie, vložte nové batérie (t krok 1 v časti „Prvé
kroky“), prípadne použite sieťový adaptér (nie je súčasťou dodávky).
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví okno Clock Set.
• Nastavte znovu dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
SK
86
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické zobrazenie
Ak sa objaví kód začínajúci písmenom
abecedy, váš fotoaparát má displej
s funkciou vlastnej diagnostiky.
Posledné dve číslice (indikované
ako ss) sa budú líšiť v závislosti od
stavu vášho fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup,
kontaktujte predajcu spoločnosti Sony
alebo autorizovaný servis.
C:32:ss
• Na fotoaparáte sa vyskytol problém
s hardvérom. Vypnite a zapnite
napájanie.
C:13: ss
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
Turn the power off and on again
• Problém s objektívom zapríčinil
poruchu.
E
• Batérie sú takmer vybité. Nabite
batérie (t krok 1 v príručke „Prvé
kroky“). V závislosti od podmienok
používania alebo typu batérií môže
indikátor blikať, aj keď je výdrž
batérií ešte približne 5 až 10 minút.
System error
• Vypnite a zapnite napájanie
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Fotoaparát nedokáže čítať alebo
E:61: ss
Internal memory error
• Vypnite a zapnite napájanie
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Memory Stick error
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick“ nie
je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (strana 90).
• Karta „Memory Stick“ je poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick“ sú
znečistené.
Riešenie problémov
zapisovať údaje. Vypnite a zapnite
napájanie alebo niekoľkokrát
opätovne vložte „Memory Stick“.
• Vo vnútornej pamäti sa vyskytla
chyba formátu alebo sa vložila
nenaformátovaná pamäťová karta
„Memory Stick“. Médium
naformátujte (strany 49, 50).
• Vložená karta „Memory Stick“ nie je
vhodná pre fotoaparát, alebo sú
údaje na nej poškodené. Vložte novú
kartu „Memory Stick“ (strana 90).
E:91: ss
Memory Stick type error
E:92: ss
• Nastala chyba funkčnosti
fotoaparátu. Vráťte fotoaparát do
východzieho stavu (strana 52)
a potom ho znovu zapnite.
• Vloženú kartu „Memory Stick“ nie je
možné použiť vo vašom fotoaparáte
(strana 90).
SK
87
Format error
• Médium znova naformátujte
(strany 49, 50).
Memory Stick locked
• Nastavte prepínač ochrany proti
zápisu na karte „Memory Stick“
do polohy umožňujúcej záznam
(strana 90).
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
• Zmažte nepotrebné zábery alebo
súbory (t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
„999“ na pamäťovej karte „Memory
Stick“ už existuje. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže snímať do
zvoleného priečinka. Zvoľte iný
priečinok (strana 51).
File error
• Počas prehrávania sa vyskytla chyba.
File protect
Read only memory
• Zrušte ochranu (strana 39).
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
mazať obrazové súbory na túto
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
No file
• Do vnútornej pamäte neboli uložené
žiadne zábery.
No file in this folder
• V priečinku nie sú uložené žiadne
Image size over
• Prehrávate záznam inej veľkosti, ako
dokáže prehrávať váš fotoaparát.
Cannot divide
• Videozáznam nie je dostatočne dlhý
na to, aby ho bolo možné zostrihať
(nie je dlhší ako dve sekundy).
• Súbor nie je videozáznam.
zábery.
• Nepostupovali ste správne pri
kopírovaní obrazových súborov
z počítača (strana 63).
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé
tri rovnaké číslice) na pamäťovej
karte „Memory Stick“ už existuje.
(Príklad: 123MSDCF a 123ABCDE)
Zvoľte iný priečinok alebo vytvorte
nový (strana 50).
SK
88
Invalid operation
• Prehrávate záznam nasnímaný iným
zariadením, než vaším fotoaparátom.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
snímaný obraz triasť. Použite blesk,
inštalujte statív alebo fotoaparát inak
upevnite na mieste.
640(Fine) is not available
• 640(Fine) – videozáznamy s touto
veľkosťou je možné ukladať len na
pamäťové karty „Memory Stick
PRO“. Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu ako
[640(Fine)].
Enable printer to connect
• [USB Connect] je nastavené na
[PictBridge], avšak fotoaparát je
pripojený k zariadeniu, ktoré nie je
kompatibilné s PictBridge.
Skontrolujte zariadenie.
• Spojenie nie je správne nadviazané.
Odpojte a znovu zapojte kábel pre
viacúčelový konektor (modely
DSC-S90/S80/S60) alebo Cyber-shot
Station (model DSC-ST80). Ak sa na
tlačiarni zobrazí chybová správa,
nazrite do návodu od tlačiarne.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či obrazový súbor,
ktorý chcete tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos dát do tlačiarne.
Neodpájajte kábel pre viacúčelový
konektor (modely DSC-S90/S80/S60)
alebo kábel USB (model DSC-ST80).
Processing
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu úlohu
tlače. Kým úloha nie je dokončená,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
môže chvíľu trvať v závislosti od typu
tlačiarne.
Connect to PictBridge device
• Pokúsili ste sa tlačiť zábery pred
nadviazaním spojenia s tlačiarňou.
Pripojte tlačiareň kompatibilnú
s PictBridge.
No printable image
Riešenie problémov
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [DPOF
image] bez vloženia značky DPOF
(Poradie tlače) do záberu či záberov.
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [All In
This Folder] a pritom ste zvolili
priečinok, do ktorého je možné
ukladať iba videozáznamy. Tlač
v prípade videozáznamu nie je možná.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
SK
89
Iné
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tomto fotoaparáte môžete
používať typy kariet „Memory Stick“
v nižšie uvedenej tabuľke. Nie je však
možné zaručiť správne fungovanie
všetkých operácií kariet „Memory Stick“.
Poznámky k používaniu pamäťovej karty
„Memory Stick“ (nie je súčasťou dodávky)
• Keď je prepínač ochrany proti zápisu na
pamäťovej karte v polohe LOCK, nie je
možné obrazové súbory na kartu ukladať,
upravovať ich ani mazať.
Kontakty
Typ pamäťovej karty „Memory Stick“ Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
a
Memory Stick
(kompatibilná s dátovými
prenosmi typu MagicGate/
High-speed data transfer)
a*2*3
Memory Stick Duo*1
a
Memory Stick Duo
(kompatibilná s dátovými
prenosmi typu MagicGate/
High-speed data transfer)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3*4
Memory Stick PRO
Duo*1
Miesto pre nalepenie štítka
a*2*3*4
*1
Ak použijete kartu „Memory Stick Duo“
v tomto fotoaparáte, vložte ju do adaptéra
kariet Memory Stick Duo.
*2„MagicGate Memory Stick“ a „Memory Stick
PRO“ disponujú funkciami MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany
autorských práv pracujúca na základe
šifrovacej (kryptovacej) technológie.
Fotoaparát nedokáže snímať/prehrávať údaje
vyžadujúce funkciu MagicGate.
*3Podporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
*4
Je možné nahrávať videozáznamy
s veľkosťou záberu 640(Fine).
• Pri kartách „Memory Stick“ formátovaných
pomocou počítača nie je možné zaručiť
fungovanie s týmto fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie „Memory Stick“ a použitého
vybavenia.
SK
90
Ochranná
klapka
Umiestnenie alebo tvar ochrannej
klapky sa môže odlišovať podľa typu
používanej karty „Memory Stick“.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
kartu „Memory Stick“ nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete kartu „Memory Stick“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate kartu „Memory Stick“
v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Na miesto pre štítok nenalepujte nič okrem
dodávaného štítka.
• Štítok nalepte len na určené miesto tak, aby
nepresahoval okraje vymedzenej plochy.
Dajte pozor, aby sa štítok neodlepil.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick“ vkladajte kartu do
svojho puzdra.
• Nedotýkajte sa kontaktov karty „Memory
Stick“ kovovými predmetmi ani prstami.
• Kartu „Memory Stick“ nenechajte spadnúť,
neohýnajte ju ani ju nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick“ nesmie navlhnúť.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu „Memory
Stick“ pri nasledujúcich okolnostiach:
– Extrémne horúcich miestach, ako je
interiér automobilu zaparkovaný na
priamom slnku
– Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Vlhké miesta alebo miesta s látkami
vytvárajúcimi koróziu
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ (nie je
súčasťou dodávky)
Iné
• Ak použijete pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v tomto fotoaparáte, vložte túto
kartu „Memory Stick Duo“ do adaptéra
kariet Memory Stick Duo. Keď vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa
presvedčite, či kartu „Memory Stick Duo“
vkladáte správnym smerom.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo dbajte na to, aby ste správne vložili
kartu „Memory Stick Duo“ s adaptérom do
fotoaparátu. Nesprávne vloženie môže
poškodiť zariadenie.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného
s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by dôjsť k poruche zariadenia.
• Ak chcete naformátovať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, vložte túto kartu
„Memory Stick Duo“ do adaptéra kariet
Memory Stick Duo.
• Ak je pamäťová karta „Memory Stick Duo“
chránená prepínačom ochrany proti zápisu,
odomknite ho.
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty „Memory Stick PRO“ (nie je
súčasťou dodávky)
• „Memory Stick PRO“ – tieto karty sú médiá
s kapacitou do 2 GB a ich správna funkčnosť
s týmto fotoaparátom bola preverená.
SK
91
Informácie o nabíjačke a o batériách
Informácie o nabíjačke (dodávaná
s modelom DSC-S90/S80)
• V nabíjačke, ktorá bola dodaná s vašim
fotoaparátom, nenabíjajte žiadne iné batérie
okrem Ni-MH batérií Sony. Ak sa pokúsite
nabíjať iné batérie (napr. mangánové batérie,
alkalické suché články, batérie na základe
lítia alebo Ni-Cd batérie) ako špecifikované
batérie, batérie môžu vytiecť, prehriať sa,
explodovať, spôsobiť nebezpečenstvo
popálenia alebo iných zranení.
• Nabité batérie vyberte z nabíjačky. Ak ich
budete naďalej nabíjať, vzniká
nebezpečenstvo vytečenia, prehriatia,
explózie batérií alebo nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri nabíjaní inej batérie s vysokou kapacitou
pomocou dodanej nabíjačky sa vám nemusí
podariť dosiahnuť plnú kapacitu batérie.
• Keď indikátor CHARGE bliká, môže to
signalizovať chybnú batériu alebo ste vložili
iný typ batérií, ako je určený. Skontrolujte
správny typ batérií. Ak sú batérie správneho
typu, vyberte všetky batérie a nahraďte ich
novými alebo inými. Skontrolujte tiež, či
nabíjačka funguje správne. Ak nabíjačka
pracuje správne, môže byť niektorá z batérií
chybná.
• Ak je nabíjačka znečistená, proces nabíjania
možno nebol správne vykonaný. Nabíjačku
očistite suchou handričkou a pod.
Batérie, ktoré možno použiť
Batérie HR 15/51:HR6 (veľkosť AA) Ni-MH (2)
• Batérie NH-AA-DA (2) (dodané
s modelom DSC-S90/S80)
• Dvojbalenie batérií NH-AA-2DB atď.
Balenie batérií NP-NH25 (dodané s modelom
DSC-ST80)
Alkalické batérie R6 (veľkosť AA) (2)
(dodané s modelom DSC-S60)
ZR6 (veľkosť AA) Oxy Nickel Primary
Battery (2)
SK
92
Batérie, ktoré nemožno použiť
Mangánové batérie
Lítiové batérie
Ni-Cd batérie
Ak použijete vyššie uvedené batérie,
nemôžeme zaručiť plný výkon fotoaparátu.
Pokles výkonu je spôsobený poklesom napätia
batérií.
Informácie o Ni-MH batériách
• Nepokúšajte sa narušiť tesnenie batérií ani
batérie inak nepoškodzujte. Nikdy
nepoužívajte batérie, z ktorých bolo
čiastočne odstránené tesnenie, ani batérie,
ktoré boli akokoľvek poškodené. Môže to
spôsobiť ich vytečenie, explóziu alebo
prehrievanie, čo môže mať za následok
popálenie alebo zranenie. Môže dôjsť aj
k poškodeniu nabíjačky.
• Ni-MH batérie noste vždy v puzdre (dodané
s modelom DSC-S90/S80). V opačnom
prípade by mohlo dôjsť ku skratovaniu + a pólov kovovými predmetmi, čo môže spôsobiť
nebezpečenstvo prehrievania alebo požiaru.
• Ak sú póly Ni-MH batérií znečistené, batérie
sa nemusia správne nabíjať. Utrite ich suchou
handričkou a pod.
• Keď nabíjate Ni-MH batérie prvý raz po ich
zakúpení alebo ste ich dlhší čas nepoužívali,
nemusia sa nabiť na plnú kapacitu. Pre tento
typ batérií je to typické, nie je to závada. Ak
sa to stane, tento problém by malo vyriešiť
opakované používanie a nabíjanie batérií.
• Ak nabíjate Ni-MH batérie predtým, ako ich
celkom vybijete, upozornenie na ich slabú
kapacitu sa môže zobraziť skôr, ako by ste
očakávali. Toto sa nazýva „pamäťový efekt“.*
Ak tento problém nastane, napravíte ho tak,
že batérie nabijete po ich úplnom vybití.
* „Pamäťový efekt“ – situácia, kedy je
kapacita batérie dočasne znížená.
• Keď chcete batérie celkom vybiť, nastavte
fotoaparát do režimu prezentácie (strana 39)
a nechajte ho tak, kým sa batérie nevybijú.
• Nepoužívajte nové a používané batérie
súčasne.
• Nevystavujte batériu vode. Batéria nie je
vodotesná.
Efektívne využívanie Ni-MH batérií
• Batérie sa vybijú, aj keď ich nepoužívate.
Odporúčame nabiť batérie len pred použitím.
• V chladnom prostredí výkon batérie klesá
a za týchto okolností sa skracuje aj jej
životnosť. Aby ste mohli používať batériu
dlhšie, odporúčame vám nosiť ju v puzdre,
vo vrecku, aby sa zohrievala v blízkosti
vášho tela a do fotoaparátu ju vložte len
tesne pred snímaním.
• Ak sú póly batérií a kontakty fotoaparátu
znečistené, životnosť batérie sa môže
extrémne znížiť. Občas ich poutierajte suchou
handričkou a pod., aby boli stále čisté.
• Ak pri snímaní často používate blesk
a transfokáciu, batéria sa vybije rýchlejšie.
• Odporúčame mať vždy pri sebe náhradné
batérie pre dvoj- až trojnásobok
predpokladaného času snímania a pred
použitím fotoaparátu vykonať skúšobné
snímanie.
• Veľký rozdiel medzi časom na snímanie
a časom na prezeranie je spôsobený
charakteristikou alkalických batérií/Oxy
Nickel Primary Battery. Z toho dôvodu sa
môže fotoaparát pri prepínaní režimu
vypnúť s vysunutým objektívom. V tom
prípade vymeňte batérie za nové alebo za
plne nabité Ni-MH batérie.
Preventívne opatrenia k baleniu batérií
NP-NH25
• Postupujte podľa návodu k „Cyber-shot
Station“.
Životnosť Ni-MH batérií
• Životnosť batérií je obmedzená. Ako batériu
používate čoraz viac, jej kapacita pomaly
klesá. Keď sa prevádzková doba batérií
značne skráti, batéria už možno dosiahla
koniec životnosti.
• Životnosť batérií sa líši v závislosti od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok,
prostredia a je u každej batérii iná.
Informácie o alkalických batériách/Oxy
Nickel Primary Battery
Iné
• Alkalické batérie/Oxy Nickel Primary
Battery majú v porovnaní s Ni-MH
batériami nižšiu životnosť. Z tohto dôvodu
sa môže fotoaparát vypnúť, hoci indikátor
zostávajúcej kapacity ešte stále ukazuje
dostatočnú životnosť.
• Výkon batérie záleží najmä od výrobcu a od
typu batérie. V niektorých prípadoch môže
byť životnosť batérie extrémne krátka. Platí
to najmä pri nízkych teplotách a je možné, že
nebudete môcť snímať pri teplotách nižších
ako 5 °C.
• Nepoužívajte nové a staré batérie súčasne.
• Pri použití alkalických batérií/Oxy Nickel
Primary Battery nemusí indikátor
zastávajúcej kapacity batérie zobrazovať
správnu informáciu.
SK
93
Preventívne opatrenia
x Fotoaparát neumiestňujte na
nasledovné miesta
• Extrémne horúce miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako je napr.
vnútri zaparkovaného auta na slnku, sa
môže obal fotoaparátu vplyvom veľkej
teploty zdeformovať, čo môže zapríčiniť
poruchu fotoaparátu.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu
alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, zdeformovať
sa alebo môže dojsť k poruche.
• Miesta s možnosťou značných otrasov
• Vystavené silnému magnetizmu
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť
fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
x Poznámka k čisteniu
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď:
• Prenesiete fotoaparát z chladného miesta
(z lyžiarskeho svahu) do vykúrenej miestnosti.
• Prenesiete fotoaparát z klimatizovaného
auta alebo izby na teplé miesto vonku apod.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z chladného
miesta na teplé, vložte ho do plastovej tašky
a hermeticky ju uzavrite. Keď sa teplota vo
vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po
hodine), vyberte fotoaparát z tašky von.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
Ak by ste používali fotoaparát pri výskyte
vlhkosti napr. vo vnútri objektívu, nebudete
môcť nasnímať ostré záznamy.
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
x Informácie o vnútornej nabíjateľnej
batérii
x Informácie o prevádzkových teplotách
Váš fotoaparát je navrhnutý pre používanie pri
teplote od 0 do 40 °C. (V prípade alkalických
batérií/Oxy Nickel Primary Battery je
prevádzková teplota od 5 do 40 °C.) Fotoaparát
neodporúčame prevádzkovať pri teplotách
presahujúcich tento interval.
SK
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Čistenie LCD displeja
Ak sú na LCD displeji odtlačky prstov alebo
prach a pod, vyčistite LCD displej čistiacou
súpravou na LCD displeje (nedodávaná).
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
či krytu.
• Chemické produkty ako riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu alebo insekticídy apod.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
94
x Pri kondenzácii vlhkosti
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či
je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa batéria
úplne cca po 1 mesiaci. Preto zaistite, aby bola
batéria nabitá pred použitím fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Postup nabíjania
Vložte do fotoaparátu batérie s dostatočnou
kapacitou alebo pripojte fotoaparát k sieťovej
zásuvke (v stene) pomocou AC adaptéra (nie
je súčasťou dodávky). Nechajte ho vypnutý na
24 hodín alebo dlhšie.
Technické údaje
Fotoaparát
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie
[Systém]
Snímací prvok
6,85 mm (typ 1/2.7) farebný
CCD, Primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Približne 4 231 000 pixelov
Počet efektívnych pixelov fotoaparátu
Približne 4 065 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× transfokácia
f = 6,0 - 18,0 mm (39 - 117 mm
pri konverzii na 35 mm
fotoaparát)
F2,8 - 5,2
Ovládanie expozície
Automatická expozícia,
Manuálna expozícia, Režim
výberu scény (7 režimov)
Vyváženie bielej farby
Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Žiarivka,
Žiarovka
Formát súborov (DCF kompatibilné)
Statické zábery: Exif Ver. 2.2
Kompatibilný JPEG, DPOF
kompatibilný
Videozáznamy: MPEG1
kompatibilné (Mono)
Záznamové médium
Vnútorná pamäť 32 MB
„Memory Stick“
Blesk
Spotreba energie
(počas snímania so zapnutým LCD displejom)
Model DSC-S90: 1,1 W
Model DSC-S80/ST80/S60:
1,0 W
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota
– 20 °C až + 60 °C
96,6 × 64,4 × 40,1 mm
(Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Model DSC-S90:
približne 253 g (vrátane
dvoch batérií a popruhu na
zápästie)
Model DSC-S80/ST80/S60:
približne 249 g (vrátane
dvoch batérií a popruhu na
zápästie)
Mikrofón
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Multikonektor
Komunikácia cez USB
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
Tlač Exif Print Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
[LCD displej]
LCD panel
Iné
Rozmery
Odporúčaná vzdialenosť
(pri nastavení ISO na Auto):
0,2 m až 4,5 m (W)/0,5 m až
2,5 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Batérie HR15/51:HR6
(veľkosť AA) Ni-MH (2)
(dodávané s modelmi
DSC-S90/S80), 2,4 V
Alkalické batérie R6
(veľkosť AA) (2) (dodávané
s modelom DSC-S60),
3V
Balenie batérií NP-NH25 (1)
(dodávané s modelom
DSC-ST80)
ZR6 (veľkosť AA) Oxy
Nickel Primary Battery (2)
(nie je súčasťou dodávky),
3V
AC-LS5K AC adaptér (nie je
súčasťou dodávky), 4,2 V
DSC-S90:
6,2 cm (typ 2.5) s jednotkou
TFT
DSC-S80/ST80/S60:
5,1 cm (typ 2.0) s jednotkou
TFT
PictBridge
Kompatibilný
Celkový počet bodov
115 200 (480 × 240) bodov
SK
95
Nabíjačka Ni-MH batérií BC-CS2A/CS2B
(dodávaná s modelmi DSC-S90/S80)
Požiadavky na napájanie
AC 100 až 240 V, 50/60 Hz,
3W
Výstupné napätie
AA: DC 1,4 V 400 mA × 2
AAA: DC 1,4 V 160 mA × 2
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota
– 20 °C až + 60 °C
Rozmery
Pribl. 71 × 30 × 91 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť
Pribl. 90 g
Ak máte model DSC-ST80, postupujte podľa
návodu v časti „Cyber-shot Station“.
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
SK
96
Index
Register
A
A/V kábel ............................74
AF iluminátor .....................47
Aretácia AF ........................32
Automatické zaostrenie .......9
Automatické
zobrazovanie ................47
B
Balenie nabíjateľných batérií
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Batérie
Indikátor zostávajúcej
kapacity
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Nabíjanie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Vkladanie/vyberanie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Bodové meranie..................32
Burst.....................................34
C
Camera 1..............................45
Camera 2..............................48
CD-ROM.............................57
Center AF ...........................31
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov
a názvy súborov ...........62
Cieľový priečinok pre
uloženie súboru ...........62
Clona..............................10, 26
Č
D
Dátum ..................................46
Dátum a čas.........................46
Dátum/čas............................46
Denné svetlo .......................33
E
Efekt paralaxy .................... 80
Efektívne pixely ................. 95
Elektronický transformátor
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
EV........................................ 30
Expozícia....................... 10, 26
F
Farba.................................... 11
Fine ...................................... 33
Formátovanie................ 49, 50
Funkcia automatického
vypínania
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Funkcia NR pomalej
uzávierky...................... 27
Funkcia P.Effect.................. 35
Funkcia potlačenia efektu
červených očí............... 46
Funkcia Quick Review
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
H
Histogram ..................... 20, 30
Hlasitosť
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Hlavný prívod
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Hodnota F .....................10, 26
I
ImageMixer VCD2.............67
Indexová obrazovka
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Indexové zobrazenie ..........69
Indikátor AE/AF
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny ........31
Indikátor..................pozrite si
časť „Displej“
Inštalácia .................57, 64, 67
Intenzita blesku ..................35
Interval ................................35
ISO ...........................10, 11, 33
J
Jazyk.....................................52
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
JPG.......................................62
K
Kábel pre viacúčelový
konektor.................58, 74
Kondenzácia vlhkosti .........94
Kontrast ...............................36
Kopírovanie.........................51
Kopírovanie statických
záberov do počítača .....57
Kvalita záberu...............12, 33
L
Register
Čistenie ................................94
Číslo súboru ........................53
Digitálna transfokácia ....... 45
DirectX................................ 56
Displej
Indikátor ...................... 16
Podsvietenie
LCD displeja ............... 52
Zmena zobrazenia
na displeji..................... 20
Dodávané príslušenstvo
t v príručke „Prvé
kroky“
DPOF .................................. 72
Držanie fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
LCD displej .............pozrite si
časť „Displej“
M
M AF....................................45
Macro
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
SK
97
Manuálna expozícia ...........26
Mazanie
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Monitor................................45
Monochromatický režim.... 35
MPG ....................................62
Multi AF..............................31
Multi Burst ..........................34
Multipoint AF.....................31
N
Nastavenie...............36, 43, 44
Camera 1 ......................45
Camera 2 ......................48
Používanie pamäťovej
karty Memory Stick ....50
Používanie vnútornej
pamäte ..........................49
Setup 1..........................52
Setup 2..........................53
Nastavenie času
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Nastavenie hodín................54
Názov súboru ......................62
NTSC ...................................53
O
Obrazový efekt ...................35
Obrazový výstup.................53
Ochrana ...............................38
Ochranná klapka ................90
Optická transfokácia..........45
Orezávanie ..........................43
OS...................................56, 66
Ostrosť .................................36
Otáčanie ..............................41
Otvor pre statív...................14
P
PAL ......................................53
Pamäťová karta
„Memory Stick“
Formátovanie ..............50
Ochranná klapka.........90
SK
98
Počet záberov/čas
záznamu....................... 21
Vloženie/vybratie
t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“
PC ... pozrite si časť „Počítač“
PFX ..................................... 35
PictBridge ........................... 69
PicturePackage ................... 64
Pixelov................................. 12
Pípanie ................................ 52
Počet záberov/čas
záznamu....................... 21
Počítač
Kopírovanie statických
záberov ........................ 57
Macintosh.................... 66
Odporúčané
prostredie .............. 56, 66
Operačný systém
Windows...................... 55
Softvér ......................... 64
Zobrazenie obrazových
súborov uložených
v počítači na
fotoaparáte .................. 63
Počítač Macintosh.............. 66
Odporúčané
prostredie .................... 66
Počítač vybavený
operačným systémom
Windows ...................... 55
Odporúčané
prostredie .................... 56
Podexponovanie................. 10
Podsvietenie
LCD displeja............... 52
Pomalá synchronizácia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Pomer kompresie ............... 13
Ponuka ................................ 28
Položky ........................ 29
Prezeranie ................... 37
Snímanie...................... 30
Ponuka pri .......................... 37
Ponuka pri snímaní ............ 30
Popis jednotlivých častí ..... 14
Popruh na zápästie
t v príručke „Prvé
kroky“
Používanie fotoaparátu
v zahraničí
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Používanie pamäťovej karty
Memory Stick .............. 50
Používanie vnútornej
pamäte.......................... 49
Pôvodný stav ....................... 52
Prednastavené
zaostrenie ..................... 31
Preexponovanie..................10
Prepojenie USB..................53
Presná digitálna
transfokácia ................. 45
Preventívne opatrenia ....... 94
Prezeranie ...........................39
Statický záber
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Videozáznam
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Priama tlač .......................... 69
Priečinok .............................37
Vytváranie ................... 50
Zmena .......................... 51
Pripojenie
Počítač.......................... 58
Tlačiareň ......................70
TV prijímač..................74
Prípona ................................ 63
Programované snímanie ....25
PTP ......................................53
R
Režim................................... 34
Režim AF............................ 45
Režim automatického
nastavenia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim blesku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim jemného snímania
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Krajinka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim merania ....................32
Režim Pláž
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Portrét za súmraku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim REC
(Nahrávanie)................34
Režim samostatného
záberu ...........................69
Režim Súmrak
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Sviečka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Zima
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Riešenie problémov ...........76
Rozdelenie...........................41
Rozmazaný záber .................9
Rýchlosť uzávierky .......10, 26
S
T
Technické údaje.................. 95
Tlač ...................................... 68
Indexové
zobrazenie.................... 69
Režim samostatného
záberu........................... 69
Tlač vo fotozberni .............. 72
Transfokácia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
TV ........................................ 74
U
USB ovládač ....................... 57
V
Veľkosť................................. 12
Veľkosť záberu
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
VGA
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Viacoblastné meranie ........ 32
Video CD ...................... 64, 67
Vnútorná nabíjateľná
batéria...........................94
Vnútorná pamäť .................22
Formátovanie ..............49
Vpred/vzad
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Vynútený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Vytváranie nahrávky
Priečinok ......................50
Vyváženie bielej farby .......33
Výstražné indikátory
a upozornenia ..............87
W
WB .......................................33
Z
Zameriavací krížik pre
bodové meranie...........32
Zameriavací rámček
AF zóny........................31
Zamračené ..........................33
Zaostrenie .......................9, 31
Zálohovanie ........................22
Zmena nahrávania
Priečinok ......................51
Zmena veľkosti ...................40
Značka poradia tlače..........72
Zobrazenie ..............pozrite si
časť „Prezeranie“
Zobrazenie/editovanie
záznamu .......................25
Zväčšená ikona ...................48
Zväčšenie záberu
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Ž
Register
S AF .....................................45
Samodiagnostické
zobrazenie ....................87
Samospúšť
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Samostatne ..........................45
Scéna
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Sepia.....................................35
Setup 1 .................................52
Setup 2 .................................53
Sieťová šnúra
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Smart zoom......................... 45
Snímanie
Statické zábery
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Videozáznamy
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Snímanie
videozáznamov............ 25
Softvér ................................. 64
Standard .............................. 33
Stlačenie spúšte
do polovice .................... 9
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Sýtosť ................................... 36
Žiarivka ...............................33
Žiarovka ..............................33
SK
99
Obchodné značky
•
•
•
•
•
•
•
•
SK
100
a Cyber-shot Station sú
obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
„Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, Pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“,
, Pamäťová karta
„MagicGate“ a
sú
obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
Picture Package je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows, WindowsMedia
a DirectX sú registrované obchodné značky
alebo obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo
v ostatných krajinách.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac a eMac sú
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Apple
Computer, Inc.
Macromedia a Flash sú buď registrované
obchodné značky alebo obchodné značky
spoločnosti Macromedia, Inc. v Spojených
štátoch amerických a/alebo ostatných
krajinách.
Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ® nie
sú v tomto návode vždy uvádzané.
Download PDF

advertising