Sony | DSC-T30 | Sony DSC-T30 Návod na použitie

Digital Still Camera
Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás
HU
Príručka používateľa/Riešenie
problémov
SK
DSC-T30
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
„Először ezt olvassa el” (különálló kötet)
Elmagyarázza a fényképezőgépének beállítását és alapvető műveleteit a
felvételkészítéshez/lejátszáshoz.
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a základné funkcie pri snímaní a
prehrávaní záberov.
Kezelési útmutató
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával
nyomtatva.
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és az „Először
ezt olvassa el” (különálló kötet), és őrizze meg azokat a jövőbeni tájékoztatáshoz.
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Prvé kroky“
(samostatná knižka). Návod a príručku si schovajte, ešte ich môžete potrebovať.
Printed in Japan
Návod na použitie
© 2006 Sony Corporation
2-675-573-11(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye
ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Az elvégzett tesztek bizonyítják, hogy ez a
termék megfelel az EMC Előírások 3 m-nél
rövidebb csatlakozóvezetékek használatára
vonatkozó határértékeinek.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők a fényképezőgép kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Figyelmeztetés
Ha az adatátvitel sztatikus elektromosság vagy
elektromágnesség miatt megszakad, indítsa
újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa újra az adatátviteli kábelt (USB
stb.).
HU
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzések a fényképezőgépe
használatához
Használható „Memory Stick”
típusok (nem mellékelt
tartozék)
Megjegyzések az
„InfoLITHIUM” akkumulátor
egységről
E fényképezőgépben IC
adathordozóként egy „Memory Stick
Duo” szolgál. Két típusa van a „Memory
Stick”-nek.
• A fényképezőgép legelső használatba vétele
előtt töltse fel a (mellékelt)
akkumulátoregységet. (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
• Az akkumulátor egység akkor is feltölthető,
ha nincs teljesen kisütve. Még ha az
akkumulátor egység nincs is teljesen
feltöltve, akkor ebben az állapotban is
használhatja az akkumulátor egység
részlegesen feltöltött energiáját.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja az
akkumulátor egységet használni, akkor
merítse ki a meglévő töltést, vegye ki a
fényképezőgépből, és tárolja száraz, hűvös
helyen. Ezzel karbantartja az akkumulátor
egység funkciókat (114. oldal).
• A használható akkumulátor egységről
bővebben a 114 oldalon olvashat.
„Memory Stick Duo”:
használhat „Memory Stick
Duo”-t a fényképezőgépével.
„Memory Stick”: Nem
használhat „Memory Stick”-et
a fényképezőgépével.
HU
Carl Zeiss objektív
Más memóriakártyák nem
használhatók.
• A „Memory Stick Duo”-ról bővebben a
112. oldalt olvashat.
Amikor egy „Memory Stick
Duo”-t „Memory Stick”
kompatibilis készülékkel
használ
Úgy használhatja a „Memory Stick
Duo”-t, hogy azt a (nem mellékelt
tartozék) Memory Stick Duo Adapterbe
helyezi.
Ez a fényképezőgép Carl Zeiss objektívvel
rendelkezik, amely éles képek kiváló
kontrasztú visszaadására alkalmas.
E fényképezőgép objektíve, a
németországi Carl Zeiss minőségi
szabványok szerint a Carl Zeiss által
hitelesített minőségbiztosítási rendszer
felügyeletével készült.
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmának nem vállaljuk az
ellentételezését, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék vagy az
adathordozó stb. hibájából következik
be.
Memory Stick Duo adapter
HU
3
Belső memóriakártya és
„Memory Stick Duo”
biztonsági mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet,
illetve ne vegye ki az akkumulátor
egységet vagy a „Memory Stick Duo”-t,
miközben a memóriaműködés jelző
világít, mivel a belső memória adatai
vagy a „Memory Stick Duo” adatai
tönkremehetnek. Mindig védje az
adatait biztonsági mentés készítésével.
Az adat biztonsági mentésének módját
lásd a 25. oldalon.
Megjegyzések a felvételről/
lejátszásról
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. Olvassa el az
„Óvintézkedések” című fejezetet (117. oldal)
a fényképezőgép használata előtt.
• Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy megbizonyosodjék a
készülék helyes működéséről.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a Nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. A
fényképezőgépe hibás működését okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem
képes megfelelően felvenni vagy lejátszani.
• A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódna le rá, akkor távolítsa el azt
a fényképezőgép használata előtt
(117. oldal).
• Ne rázza, vagy ütögesse a fényképezőgépet.
Azon felül, hogy hibásan működhet, és
képtelenné válhat a képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve képadat hibát, károsodást vagy
képadat vesztést okozhat.
HU
4
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
Megjegyzések az LCD
képernyőről és az objektívről
• Az LCD képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártási technológiával készült,
így a használható képpontok aránya több
mint 99,99%. Azonban állandóan apró
fekete pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) fényes pontok jelenhetnek meg
az LCD kijelzőn vagy az LCD keresőben.
Ezek a pontok, amelyek a gyártási folyamat
természetes velejárói, egyáltalán nem
befolyásolják a felvételt.
Fekete, fehér, piros,
kék és zöld pontok
• Ha az LCD képernyő vagy az objektív
hosszabb ideig közvetlen napsugárzásnak
van kitéve, az hibás működést okozhat.
Legyen körültekintő, amikor a
fényképezőgépet az ablak közelében vagy a
szabadban helyezi el.
• Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A
képernyő elszíneződhet, és hibás működést
okozhat.
• Az LCD képernyőn szellem-kép jelenhet
meg hideg helyen. Ez nem hibás működés.
• Óvja az objektívet az ütésektől, és kerülje az
erővel történő mozgatását.
Megjegyzések a képadat
kompatibilitásához
• E fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által előírt DCF
(Fényképezőgép fájlrendszer tervezési
szabály) általános szabványának.
• A fényképezőgépével felvett képek
lejátszása más készülékekkel, valamint más
készülékkel felvett vagy szerkesztett képek
lejátszása a fényképezőgépével nem
garantált.
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
A kezelési útmutatóban
felhasznált képek
A kezelési útmutatóban példaként felhasznált
fényképek csupán reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
HU
5
A digitális fényképezőgép teljeskörű
használata érdekében
Készítse elő a fényképezőgépet, és fényképezzen
könnyen
„Először ezt olvassa el” (különálló kötet)
1 Készítse elő az akkumulátor egységet
2 Kapcsolja be a fényképezőgépet/állítsa be az órát
3 Helyezzen be egy „Memory Stick Duo”-t (nem mellékelt)
4 Válassza ki a használandó képméretet
5 Képek felvétele könnyen (Automatikus üzemmód)
Fényképek felvétele (Helyszínválasztás)
6 Képek megtekintése/törlése
Kerüljön közelebbi barátságba a fényképezőgépével
Ez az
útmutató
• Fényképezzen a kedvenc beállításaival (Automatikus
programozott felvétel) t 27. oldal
• Élvezze a képeit a Diabemutató segítségével
t 29. oldal
• Élvezze a menü segítségével a különféle felvételi/
lejátszási lehetőségeket t 33. oldal
• Módosítsa az alapértelmezett beállításokat t 54. oldal
Csatlakoztassa a fényképezőgépét PC-hez vagy
nyomtatóhoz
Ez az
útmutató
• Másolja a képeit számítógépre, és élvezze azok
szerkesztésének különféle módjait t 68. oldal
• Nyomtasson képeket úgy, hogy a fényképezőgépe
közvetlenül egy nyomtatóhoz csatlakozik (csak
PictBridge kompatibilis nyomtatók) t 88. oldal
HU
6
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgépe használatához ..................................3
A fényképezőgép élvezete
Alapvető technikák a jobb képekért......................................................10
Fókusz – Sikeres fókuszálás a tárgyra .......................................................... 10
Expozíció – A fényerősség beállítása ............................................................ 11
Szín – A megvilágítás hatásairól .................................................................... 12
Minőség – A „képminőségről” és a „képméretről” ....................................... 12
Részek azonosítása ...............................................................................15
Kijelzések a képernyőn ..........................................................................17
A képernyő kijelző módosítása..............................................................22
Fényképek száma és mozgóképek felvételi ideje ................................23
Amikor nincs „Memory Stick Duo”-ja (Felvétel a belső memóriával) ... 24
Akkumulátor üzemidő és a felvehető/megtekinthető képek száma ....26
Az üzemmód kapcsoló használata........................................................27
Diabemutató használata ........................................................................29
A menü használata
Menü tételek használata .................................................................33
Menü tételek .......................................................................................34
Felvételi menü ........................................................................................36
(Fényképezőgép)
COLOR (Szín üzemmód)
(EV)
9 (Fókusz)
(Fénymérési mód)
WB (F.egyensúly)
ISO
(Képminőség)
Mode (FELV. ümód)
BRK (Exp.eltolás)
M (Időköz)
(Vakuszint)
(Kontraszt)
(Élesség)
(Beállítás)
HU
7
Megtekintési menü ................................................................................ 46
(Mappa)
- (Véd)
DPOF
(Nyomtatás)
(Dia)
(Átméretez)
(Forgatás)
(Megosztás)
(Beállítás)
Kivág
A beállítás képernyő használata
Beállítás tételek használata ........................................................... 54
1
1. Fényképezőgép ............................................................................ 56
AF ümód
Digitális zoom
Funkció tár
Vörösszem cs
AF segédfény
Auto.V.nézés
2
2. Fényképezőgép ............................................................................ 59
STEADY SHOT
Belső memória eszköz ..................................................................... 60
Formátum
Memory Stick eszköz....................................................................... 61
Formátum
FELVmappa lh
FELVmappa cs
Másolás
1
1. Beállítás ......................................................................................... 64
Zene letölt.
Zene formáz.
LCD háttérfény
Csipogás
Nyelv
Inicializál
2
HU
8
2. Beállítás ......................................................................................... 66
Fájlsorszám
USB csatl.
Videó ki
Óra beállítás
A számítógépe használata
A Windows rendszerű számítógépének élvezete .................................68
A szoftver telepítése (mellékelt).............................................................70
Képek másolása a számítógépére ........................................................71
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése a fényképezőgépével (egy
„Memory Stick Duo” segítségével)........................................................78
A „Cyber-shot Viewer” használata (mellékelt) ......................................79
A (mellékelt) „Music Transfer” program használata..............................83
Macintosh számítógépének használata................................................84
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása .......................................................................87
Képek nyomtatása közvetlenül, egy PictBridge kompatibilis nyomtató
segítségével............................................................................................88
Nyomtatás szaküzletben........................................................................92
A fényképezőgépe csatlakoztatása a TV-jéhez
Képek megtekintése TV-képernyőn ......................................................94
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás...........................................................................................96
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek .................................................109
Egyéb
A „Memory Stick”-ről ...........................................................................112
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor egységről ..........................................114
Az akkumulátortöltőről.........................................................................116
Óvintézkedések ....................................................................................117
Minőségtanúsítás .................................................................................119
Index .................................................................................................121
HU
9
A fényképezőgép élvezete
Alapvető technikák a jobb
képekért
Fókusz
Expozíció
Szín
Minőség
Ez a fejezet az alapokat írja le, azért hogy
élvezni tudja a fényképezőgépét.
Elmondja, hogyan használja a különféle
fényképezőgép funkciókat, például az
üzemmód kapcsolót (27. oldal), a menüket
(33. oldal), és így tovább.
Fókusz Sikeres fókuszálás a tárgyra
Amikor az exponáló gombot félig lenyomja, akkor a fényképezőgép automatikusan
beállítja a fókuszt (Automatikus fókuszálás). Ne feledje csak félig lenyomni az
exponáló gombot.
Nyomja le rögtön
teljesen az
exponáló gombot.
Nyomja le félig
az exponáló
gombot.
AE/AF rögzítés
kijelzés Villog a
kijelző , Kijelzés
világít/sípjelzést ad
Majd nyomja le
teljesen az
exponáló gombot.
Hogy olyan fényképet készítsen, amelyre nehéz ráfókuszálni t [Fókusz] (38. oldal)
Ha a kép még fókuszálás után is életlennek tűnik, akkor ezt okozhatja a fényképezőgép
rázkódása. t Lásd „Útmutatás az elmosódottság megelőzésére” (a következőkben).
HU
10
Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
A fényképezőgép élvezete
Szilárdan fogja a fényképezőgépet, mindkét karját teste mellett tartva. A
beremegést elkerülendő, javasoljuk, hogy dőljön neki egy közli fának vagy
épületnek. Célszerű használni a 2 másodperces késleltetésű önkioldót, a
stabilizált felvételi funkciót, illetve az állványt. Gyenge megvilágítás esetén
használja a vakut.
Expozíció A fényerősség beállítása
Különféle képeket készíthet az expozíció és az ISO érzékenység beállításával. Az
expozíció az a fénymennyiség, amelyet a fényképezőgép fogad, amikor elengedi a zárat.
Expozíció:
Zársebesség = Az időtartam amíg a
fényképezőgép fényt fogad
Rekesznyílás = A fényt áteresztő nyílás mérete
ISO = Felvételi érzékenység
Túlexponálás
= túl sok fény
Fehéres kép
Helyes exponálás
Alulexponálás
= túl kevés fény
Sötétebb kép
Az expozíciót automatikusan a
megfelelő értékre állítja az automatikus
üzemmódban. Azonban az alábbi
funkciók segítségével kézzel
utánállíthatja.
Az EV beállítása:
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép
által meghatározott expozíciót
utánállítsa. t 37. oldal
Fénymérési mód:
Lehetővé teszi, hogy a módosíthassa a
tárgy mérendő részét az expozíció
meghatározásához. t 40. oldal
HU
11
Az ISO érzékenység beállítása
Az ISO az (érzékenység) mérésnek az egysége, megbecsüli, hogy mennyi fényt fogad
egy képfelszedő eszköz (a fotó filmeknek megfelelően). Még ha az expozíció azonos is,
a képek különbözőek az ISO érzékenységtől függően.
Az ISO érzékenység beállítása t 41. oldal
Nagy ISO érzékenység
Fényes képet rögzít még akkor is, amikor sötét helyen fényképez.
Azonban a kép hajlamos arra, hogy zajossá váljon.
Kis ISO érzékenység
Simább képet rögzít.
Azonban, ha nem elegendő az exponálás, akkor a kép sötétté válhat.
Szín
A megvilágítás hatásairól
A tárgy látszólagos színét a megvilágítási feltételek befolyásolják.
Példa: Egy kép színeire hatással vannak a fényforrások
Időjárás/
megvilágítás
Nappalifény
Felhős
Fénycső
Izzólámpa
Fény
tulajdonsága
Fehér (mérvadó)
Kékes
Kék árnyalatú
Vöröses
A színárnyalatokat automatikusan állítja be az automatikus üzemmódban.
Azonban beállíthatja kézzel a színárnyalatokat a [F.egyensúly]-lal (40. oldal).
Minőség A „képminőségről” és a „képméretről”
Egy digitális kép pixeleknek hívott kis pontok összességéből áll.
Ha nagyszámú pixelt tartalmaz, akkor a kép naggyá válik, több memóriát foglal el, és a
kép finom részleteiben jelenik meg. A „képméret”-et a pixelek száma adja. Noha a
fényképezőgép képernyőjén nem láthatja a különbséget, a finom részletei és az
adatfeldolgozási idő eltér, amikor a képet kinyomtatja, illetve megjeleníti egy
számítógép képernyőn.
HU
12
A pixelek és a képméret leírása
1 Képméret: 7M
3072
3072 pixel × 2304 pixel = 7 077 888 pixel
640
A fényképezőgép élvezete
2 Képméret: VGA(E-mail)
640 pixel × 480 pixel = 307 200 pixel
2304
480
Pixelek
A használt képméret kiválasztása (t „Először ezt olvassa el”
4. lépése)
Pixel
Sok pixel (Finom
képminőség és nagy
fájlméret)
Kevés pixel (Durva
képminőség, de kis
fájlméret)
Az alapértelmezett beállítást a
Használati irányelvek
Nagyobb
3:21) (3072×2048)
Nyomtatás A3/29,7×42 cm-ig
Illesztés 3:2-es méretarányhoz
5M (2592×1944)
Nyomtatás A4/21×29,7 cm-ig
3M (2048×1536)
Nyomtatás 13×18 cm-ig
2M (1632×1224)
Nyomtatás 10×15 cm-ig
VGA (640×480)
16:9
Példa: Egy e-maillel
küldendő csatolt kép
jelzés jelöli.
Képméret
7M (3072×2304)
Példa: Nyomtatás
egészen A3-es
méretben
Kisebb
2) (1920×1080)
E-mailhez
Kijelzés 16:9-es HDTV-n3)
1) A képeket a fénykép-nyomtatópapíréhoz vagy a képeslapéhoz stb. hasonló 3:2-es méretarányban
rögzíti.
2) Előfordulhat, hogy nyomtatáskor a kép mindkét szélét levágja (106. oldal).
3) Memory Stick nyílás vagy USB használatával jobb minőségű képek készíthetők.
Mozgókép-méret
Képkocka/
másodperc
Használati irányelvek
640(Kiváló) (640×480)
Kb. 30
Megjelenítés TV-n (jóminőség)
640(Standard)
(640×480)
Kb. 17
Megjelenítés TV-n (szokásos)
160 (160×112)
Kb. 8
E-mailhez
• Minél nagyobb a képméret, annál jobb a minőség.
• Minél több képkockát játszik le másodpercenként, annál simább lehet a lejátszás.
HU
13
A képminőség (tömörítési arány) párosítás kiválasztása
(41. oldal)
Kiválaszthatja a tömörítési arányt, amikor digitális képet ment. Amikor nagy
tömörítési arányt választ, akkor hiányoznak a kép finom részletei, de kisebb lesz a fájl
mérete.
HU
14
Részek azonosítása
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
1
3
2
4
5
6
2
3
5
6
7
4
A fényképezőgép élvezete
1
7
8
8
9
A
(STEADY SHOT) gomb
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
B Exponáló gomb (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
9
0 qaqs qdqf qg qh
C POWER gomb/POWER jelző
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
A Üzemmód kapcsoló (27)
D Csuklószíj rögzítő fül (t „Először
ezt olvassa el”)
C Felvételkészítéshez: Zoom (W/T)
gomb (t „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
Megtekintéshez: / (Lejátszási
zoom) gomb/
(Index) gomb
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése)
E Mikrofon
F Vaku (t „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
G Objektív
H Önkioldó jelző (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)/AF segédfény
(58)
I Lencsevédő (t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése)
B LCD képernyő (22)
D MENU gomb (33)
E
(Képernyő kijelző kapcsoló)
gomb (22)
F Vezérlőgomb
Menü bekapcsolva: v/V/b/B/z
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
Menü kikapcsolva: / / /
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
G
(Diabemutató) gomb (29)
H
(Képméret/Törlés) gomb
(t „Először ezt olvassa el”
4. és 6. lépése)
I Akkumulátoregység/„Memory Stick
Duo” fedele (t „Először ezt olvassa
el” 1. és 3. lépése)
HU
15
J Memóriaműködés jelző (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
K „Memory Stick Duo” nyílás
(t „Először ezt olvassa el” 3. lépése)
L Akkumulátor-behelyezőnyílás
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése)
M Akkumulátor kioldó kar
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése)
N Multi-csatlakozóaljzat (alul)
Amikor egy (nem mellékelt) ACLS5K hálózati tápegységet használ
2 A multicsatlakozóaljzathoz
Többcélú
kivezetés v jelzés
kábele
1 A DC IN
aljzathoz
3 Fali
konnektorhoz
• Ha a fényképezőgépet az AC-LS5K
hálózati tápegységhez csatlakoztatja, az
akkumulátor nem töltődik, így az nem
tölthető fel. Az akkumulátort az
akkumulátortöltővel töltse fel.
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése)
O Hangszóró
HU
16
P Állvány csatlakozó (alul)
• Használjon olyan á llványt, amely rögzítő
csavarja rövidebb 5,5 mm-nél. 5,5 mmnél hosszabb csavarral nem tudja
szilárdan rögzíteni a fényképezőgépet az
állványhoz, és a csavar kárt tehet a
készülékben.
Kijelzések a képernyőn
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
Kijelző
60p.
3
Fényképezőgép
üzemmód (Program) (27)
4
SL
5
2
Vaku üzemmód
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Vaku feltöltés
1.3
Mozgókép felvétel közben
60p.
1
3
K.LÉT
Élesség (45)
Kontraszt (44)
ON
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
A
Kijelző
60p.
z
Jelzés
Hátralévő akkumulátor
üzemidő (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
AE/AF rögzítés
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
BRK
WB
K.LÉT
FELV.
Készenlét/
mozgóképfelvétel
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Szín üzemmód (36)
B
Kijelző
Jelzés
Makró/Nagyítóüveg
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
S AF M AF
Felvételi üzemmód (27,
42)
Fehéregyensúly (40)
AF segédfény (58)
Fénymérési üzemmód
(40)
5
2
Zoommérték (t 56,
„Először ezt olvassa el”
5. lépése)
Vörösszem hatás
csökkentés (57)
4
M
A fényképezőgép élvezete
Fényképezőgép
üzemmód
(Helyszínválasztás)
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Fényképezés közben
1
Jelzés
AF üzemmód (56)
AF tartománykeresőkeret kijelzés (38)
1.0m
Előre beállított
fókusztávolság (38)
STEADY SHOT OFF
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
HU
17
C
D
Kijelző
Jelzés
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
•
160
FINE STD
101
Kijelző
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
Rázkódás veszély (11)
• Azt jelzi, hogy a rázkódás
megakadályozhatja a
tiszta képek készítését a
gyenge megvilágítás
miatt. Még ha a rázkódás
veszélyére figyelmeztetés
megjelenik, akkor is
készíthet képet. Azonban
azt ajánljuk, hogy
kapcsolja be az
elmosódottság elleni
funkciót, a jobb
megvilágítás érdekében
használja a vakut, illetve
használjon állványt vagy
más eszközt, hogy
stabilizálja a
fényképezőgépet.
csak akkor jelenik
meg, ha be van kapcsolva
a Több sorozatkép
funkció.
1M
Képminőség (41)
Felvételmappa (61)
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
Hátralévő belső memória
tárkapacitás (24)
Hátralévő „Memory
Stick” tárkapacitás (23)
00:00:00
[00:28:05]
Felvételi idő [maximális
felvételi idő] (23)
1/30"
Több sorozatkép (44)
400
Hátralévő rögzíthető
képek száma (23)
Önkioldó (t „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
C:32:00
Öndiagnózis kijelző (109)
ISO szám (41)
±0.7EV
HU
18
Expozíció eltolás érték
(44)
Jelzés
E
Alacsony
akkumulátortöltési szint
figyelmeztetés (26, 109)
+
Pontszerű fénymérési
célkereszt (40)
AF tartománykeresőkeret (38)
E
Kijelző
Jelzés
Hisztogram (22, 37)
A fényképezőgép élvezete
NR lassú zársebesség
• Ha 1/25-ös vagy ennél
lassabb zársebességet
használ, a képzaj
csökkentésének
érdekében automatikusan
bekapcsol az NR lassú
zársebesség funkció.
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás érték
+2.0EV
Expozíciós érték (37)
Menü (33)
(nincs a
képernyőn az
előző oldalon)
HU
19
Fényképek lejátszása közben
A
Kijelző
1
60p.
M
101
VGA
101
12/12
C:32:00
1.3
+2.0EV
3
4
500 F3.5
5
2
2006
HÁT/KÖV
1 1
9: 30 AM
HANGERŐ
Felvételi üzemmód (27,
42)
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
FINE
STD
160
Törlésvédés (47)
Nyomtatási sorrend
(DPOF) jel (92)
Mappa kiválasztás (46)
3
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
H.erő
2
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
16:9
640
-
Mozgóképek lejátszása
közben
60p.
Hátralévő akkumulátor
üzemidő (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
M
640
1
Jelzés
60p.
4
1.3
5
Lépés
12/16
Kockánkénti lejátszás
(42)
N
Lejátszás (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
H.erő
Hangerő (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
Zoommérték
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
B
Kijelző
Jelzés
101-0012
Mappa-fájlsorszám (46)
Lejátszási sáv
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
HU
20
C
Kijelző
Jelzés
Hisztogram (22, 37)
Felvételmappa (61)
•
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
101
Kijelző
PictBridge kapcsolat (89)
Lejátszásmappa (46)
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
Hátralévő belső memória
tárkapacitás (24)
Hátralévő „Memory
Stick” tárkapacitás (23)
8/8 12/12
Kép sorszáma/A
kiválasztott mappában
rögzített képek száma
C:32:00
Öndiagnózis kijelző (109)
00:00:12
Számláló (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
akkor jelenik meg,
amikor a hisztogram
kijelzés nem működik.
A fényképezőgép élvezete
101
E
Jelzés
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje
Menü (33)
z SZÜNET
z LEJÁTSZ
Több sorozatképet játszik
le folytatólagosan (42)
HÁT/
KÖV
Képet választ ki
HANGERŐ Hangerőt állít
D
Kijelző
Jelzés
PictBridge kapcsolat (90)
• Amikor ez az ikon
látható, ne húzza ki a
kábelt a többcélú
csatlakozóból.
+2.0EV
Expozíciós érték (37)
ISO szám (41)
Fénymérési üzemmód
(40)
Vaku
WB
Fehéregyensúly (40)
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás érték
Lejátszási kép
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
HU
21
A képernyő kijelző módosítása
A
(Képernyő kijelző kapcsoló)
gomb minden egyes megnyomásakor a
kijelző a következőképpen változik meg.
Hisztogram bekapcsolva
60p.
VGA
96
Hisztogram
kijelző
(37. oldal)
S AF
Kijelzések kikapcsolva
S AF
Kijelzések bekapcsolva
60p.
VGA
96
S AF
HU
22
• Ha tovább tarja lenyomva a
(Képernyőtartalom-váltó) gombot, növeli az
LCD háttérvilágításának fényerejét.
• Amikor bekapcsolja a hisztogram kijelzőt,
akkor a képinformáció megjelenik lejátszás
közben.
• A hisztogram a következő helyzetekben
nem jelenik meg:
Miközben fényképez
– Ha megjelenik a menü.
– Ha filmet rögzít
Lejátszás közben
– Ha megjelenik a menü.
– Index üzemmódban
– Ha lejátszási zoomot használ.
– Ha állóképet forgat.
– Film lejátszás közben
• Nagy különbség jelenhet meg a
hisztogramban, fényképezéskor és lejátszás
közben, amikor:
– A vaku villan.
– A zársebesség lassú vagy gyors.
• Előfordulhat, hogy a más fényképezőgéppel
felvett képeknél a hisztogram nem jeleik
meg.
Fényképek száma és mozgóképek
felvételi ideje
A fényképezőgép élvezete
A táblázat e fényképezőgéppel formattált „Memory Stick Duo”-ra felvehető
fényképek becsült számát és mozgóképek időtartamát mutatja. A felvételkészítési
feltételeknek megfelelően az értékek eltérhetnek.
A képmérettel és képminőséggel kapcsolatban lásd e kézikönyv 12. oldalát és az
„Először ezt olvassa el” 4. lépését.
A fényképek száma (A képminőség [Kiváló] a felső sorban és
(Egység: kép)
[Standard] az alsó sorban.)
Tárkapacitás
Méret
32MB
7M
3M
2M
VGA
16:9
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
3:2
5M
64MB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• A képek száma a [Mode] menüpont [Normál] beállítása esetén van felsorolva.
• Amikor a még felvehető képek száma 9 999-nél több, akkor a „>9999” kijelzés megjelenik.
• Átméretezheti a képeket később ([Átméretez], 49. oldal).
Mozgóképek felvételi ideje
Tárkapacitás
Méret
640(Kiváló)
32MB
64MB
(Egység: óra : perc : másodperc)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
0:25:10
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640(Standard)
0:01:20
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo”-ra rögzíthetők.
• Amikor korábbi Sony modellekkel felvett képeket játszik le e fényképezőgépen, a kijelző eltérhet
a tényleges képmérettől.
HU
23
Amikor nincs „Memory Stick Duo”-ja
(Felvétel a belső memóriával)
A fényképezőgép 58 MB belső memóriával rendelkezik. Ez a memória nem vehető ki.
Ha nincs a fényképezőgépben „Memory Stick Duo”, akkor is rögzíthet képeket e belső
memória segítségével.
• A [640(Kiváló)] képméretre beállított mozgóképek nem rögzíthetők a belső memória
segítségével.
Amikor behelyezett egy „Memory
Stick Duo”-t
[Felvétel]: A képeket a „Memory Stick Duo”-ra
rögzíti.
[Lejátszás]: A „Memory Stick Duo”-n lévő képeket
játssza le.
[Menü, Beállítás, stb.]: A „Memory Stick Duo”-n
lévő képeken különféle funkciók végezhetők el.
B
Amikor nincs behelyezve „Memory
Stick Duo”
B
Belső
memória
[Felvétel]: A képeket a belső memória segítségével
rögzíti.
[Lejátszás]: A belső memórián lévő képeket játssza
le.
[Menü, Beállítás, stb.]: A belső memórián lévő
képeken különféle funkciók végezhetők el.
A belső memóriára felvehető fényképek száma és a felvehető mozgóképek ideje a
következő.
A fényképek száma (A képminőség [Kiváló] a felső sorban és
[Standard] az alsó sorban.)
(Egység: Képek)
Méret
Tárkapacitás
7M
3:2
5M
3M
58MB
16
16
23
37
60
357
60
33
33
43
67
111
892
111
Mozgóképek felvételi ideje
(Egység: óra : perc : másodperc)
Méret
Tárkapacitás
58MB
HU
24
640(Standard)
160
0:02:30
0:42:40
2M
VGA
16:9
A belső memórián tárolt képadatokról
Azt ajánljuk, hogy a következő módszerek egyikének segítségével feltétlenül készítsen
(biztonsági mentse) másolatot az adatokról.
A fényképezőgép élvezete
Hogy egy „Memory Stick Duo”-ra másolja át (biztonsági mentse)
az adatokat
Készítsen elő egy 64 MB vagy nagyobb tárkapacitású „Memory Stick Duo”-t, majd
végezze el a [Másolás] című részben leírt műveletet (62. oldal).
Hogy a számítógépének egy merevlemezére másolja át
(biztonsági mentse) az adatokat
Úgy végezze el a 71. – 76. oldalon lévő műveleteket, hogy a fényképezőgépben ne
legyen „Memory Stick Duo”.
• „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő képadatok nem másolhatók át a belső memóriába.
• Ha a fényképezőgépet a többcélú csatlakozó kábelével egy számítógéphez csatlakoztatja, a belső
memóriában tárolt adatokat át tudja másolni a számítógépre. A számítógépen lévő adatok
azonban nem másolhatók át a belső memóriába.
HU
25
Akkumulátor üzemidő és a felvehető/
megtekinthető képek száma
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidőt mutatja, amikor [Normál]
üzemmódban, a teljesen feltöltött
(mellékelt) akkumulátor egységgel,
25°C-os környezeti hőmérsékleten
fényképez. A felvehető vagy
megtekinthető képek száma a „Memory
Stick Duo” cseréjét is magában foglalja,
amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
• Az akkumulátor üzemideje csökken a
használat gyakoriságával és az idő
előrehaladtával is (114. oldal).
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemidő csökken a
következő feltételek mellett:
– A környező hőmérséklet alacsony.
– A vaku gyakori használata esetén.
– A fényképezőgép gyakori be- és
kikapcsolása esetén.
– A zoom gyakori használata esetén.
– Az LCD háttérvilágítás kivilágosítása
esetén.
– [AF ümód] menüpont [Monitor]-ra van
állítva.
– [STEADY SHOT] menüpont [Folyt.]-ra
van állítva.
– Az akkumulátor töltése alacsony.
Fényképezés közben
Képek száma
Akkumulátor
üzemidő (perc)
Kb. 420
Kb. 210
• Fényképezés a következő helyzetekben:
–
(Képminőség) menüpont [Kiváló]-ra
van állítva.
– [AF ümód] menüpont [Egyszeri]-re van
állítva.
– A [STEADY SHOT] menüpont [Felvétel]re van állítva.
– Fényképezés egyszer 30 másodpercenként.
– A zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között.
HU
26
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet minden tizedik
felvétel után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumulátor üzemidejét a képméret nem
befolyásolja.
Fénykép megtekintés közben
Képek száma
Akkumulátor
üzemidő (perc)
Kb. 8000
Kb. 400
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
Mozgókép felvétel közben
Akkumulátor
üzemidő (perc)
Kb. 200
• Mozgóképek felvétele folyamatosan,
[160]-as képmérettel
Az üzemmód kapcsoló használata
Állítsa az üzemmód kapcsolót a kívánt funkcióra.
Fényképfelvételi üzemmódok
A fényképezőgép élvezete
Auto: Automatikus üzemmód
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen felvételt az automatikusan beállított
értékekkel. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
Program: Automatikus programozott felvételi üzemmód
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított expozícióval (mind a
zársebességgel és rekesznyílás értékkel) készítsen felvételt. Különféle
beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(A rendelkezésre álló funkciókról bővebben t 34. oldal)
: Helyszínválasztás üzemmód
Lehetővé teszi, hogy a helyszínnek megfelelő, előre beállított értékekkel
készítsen felvételt. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
• A felvételi mód megváltoztatása t 33. oldal.
Lejátszás/Szerkesztés
t
Mozgóképek felvétele
„Először ezt olvassa el” 6. lépése
t
„Először ezt olvassa el” 5. lépése
Üzemmód kapcsoló
Vezérlőgomb
A 36. oldal után az üzemmód-kapcsoló rendelkezésre álló beállításait a következőképp
jelöljük.
Nem használható
Használható
HU
27
Helyszínválasztás
Bővebben t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
Egy kép megfelelő felvételéhez a helyszíni feltételeknek megfelelően, funkciók
kombinációját határozza meg a fényképezőgép.
( : kiválaszthatja a kívánt beállítást)
Makró/
Nagyítóüveg
Vaku
AF
tartománykereső
Beállított
fókusz
Fehéregyensúly
/—
Expozíció
belövés/Több
sorozatkép/
Sorozatkép
—
—/—
/—
Vakuszint
—
Auto/ WB
SL
—
—
/—
—/—
/
/—
/
/—
/
/—
/
—/—
HU
28
—
—
—
Diabemutató használata
A
gomb egyszerű megnyomásával a folyamatos képlejátszást képhatások és zenei
aláfestés kíséretében élvezheti (Diabemutató).
1 Állítsa az üzemmód
kapcsolót
-ra.
A fényképezőgép élvezete
c
c
2 Nyomja meg a
-t.
3 Elindul a diabemutató.
A zene hangerejének állításához
Nyomja meg a v/V-t, hogy beállítsa a hangerőt.
A diabemutató pillanat megállításához
Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
Hogy újraindítsa, válassza ki a [Folytat]-ot, majd nyomja meg a z részt.
• A diabemutató attól a képtől folytatódik, ahol megállította, azonban a zene ismét az
elejétől kezdődik.
p.
VGA
2/9
Diabemutató
Szünet
Folytat
Kilép
HÁT/KÖV
Előző/következő kép megjelenítéséhez
Nyomja meg a b/B részt szünet közben.
A diabemutató befejezéséhez
Vagy nyomja meg a
-t vagy válassza ki a [Kilép]-et a V résszel szünet közben, majd
nyomja meg a z részt.
• Nem játszhat le diabemutatót PictBridge kapcsolat közben.
HU
29
A beállítás megváltoztatásához
Kiválaszthatja a diabemutató kívánt beállítását. Újra is indíthatja a diabemutatót.
1 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
2 Válassza ki a
z részt.
p.
(Dia) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg a
VGA
2/9
Diabemutató
Auto
Időköz
Ismétlés
Be
Mappa
Kép
Zene
Music3
Trükkök
Stílusos
Visszavon
Kezd
3 Válassza ki a v/V résszel a beállítani kívánt tételt, majd válassza ki a kívánt tételt a b/B
résszel.
4 Válassza ki a [Kezd] menüpontot a V/B résszel, majd nyomja meg a z részt.
A diabemutató megkezdődik.
Ha nem akarja azonnal elindítani a diabemutatót, akkor nyomja meg a [Visszavon]-t.
• A kiválasztott beállítás addig marad érvényben, amíg a következő beállítást ki nem jelöli.
A következő beállítások elérhetőek.
A gyári beállítást
jelöli.
Trükkök
Egyszerü
Egyszerű, képjelenetek széles választékához megfelelő
diabemutató.
Nosztalgia
Mélabús, egy filmjelenet hangulatát idéző diabemutató.
Stílusos
Egy stílusos diabemutató, amely középes tempóban
halad.
Aktív
Nagy tempójú, aktív jelenetekhez megfelelő
diabemutató.
Normál
Alapvető, a képeket előre meghatározott időközönként
váltó diabemutató.
• Amikor [Egyszerü]-re, [Nosztalgia]-ra, [Stílusos]-ra vagy [Aktív]-ra van állítva:
– Csak az állóképeket jeleníti meg.
– Amikor a képeket Több sorozatkép üzemmódban vették fel, akkor a folyamatos képek első
képkockáját jeleníti meg.
• Zenét nem játszik le ([Ki] van kapcsolva) a [Normál] diabemutató közben. A filmek hangja
halható lesz.
HU
30
Zene
Az előre beállított Zenék a kiválasztott képhatásnak megfelelően eltérőek.
Egy [Egyszerü] diabemutató alapértelmezett beállítása.
Music 2
Egy [Nosztalgia] diabemutató alapértelmezett beállítása.
Music 3
Egy [Stílusos] diabemutató alapértelmezett beállítása.
Music 4
Egy [Aktív] diabemutató alapértelmezett beállítása.
Ki
Egy [Normál] diabemutató alapértelmezett beállítása.
Nem áll rendelkezésre Zene.
A fényképezőgép élvezete
Music 1
Kép
Mappa
Lejátssza az összes képet a kiválasztott mappában.
Mind
A „Memory Stick Duo”-n lévő összes képet lejátssza
sorrendben.
Ismétlés
Be
Folyamatos ciklusban lejátssza az összes képet.
Ki
Az összes kép lejátszása után a diabemutató véget ér.
Időköz
3 mp.
5 mp.
A egymásra következő képek megjelenítésének időközét
[Normál] diavetítéshez állítja be.
10 mp.
30 mp.
1 p.
Kezd
Megkezdi a diabemutatót.
Visszavon
Megszakítja a diabemutatót.
HU
31
z Hogy zenefájlokat adjon hozzá/változtasson meg
A kívánt zene CD-ről, MP3 fájlból átvihető a fényképezőgépbe, és így diabemutató közben
lejátszható. A
(Beállítás) menü [Zene letölt.] funkciójával átviheti zenéit a számítógépre
telepített (mellékelt) „Music Transfer” (Zeneátvitel) szoftver segítségével. További részleteket 83.
és 86. oldalon olvashat.
• Négy zene részletet rögzíthet a fényképezőgépben (A négy előre beállított zeneszám (Music 1-4)
lecserélhető az átvitt zeneszámokkal).
• A fényképezőgép zene lejátszásához az egyes zenefájlok maximális hossza 180 másodperc.
• Ha sérülés vagy egyéb rendellenesség miatt nem tud lejátszani egy zenefájlt, akkor hajtsa végre a
[Zene formáz.]-ást (64. oldal), és vigye át még egyszer a zenét.
HU
32
A menü használata
Menü tételek használata
v/V/b/B gomb
Üzemmód kapcsoló
z gomb
MENU gomb
Vezérlőgomb
A menü használata
1 Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be az üzemmód kapcsolót.
Eltérő tételek érhetők el az üzemmód kapcsoló állásától és a
beállításaitól függően.
(Fényképezőgép) menü
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a kívánt menü tételt a
400
200
100
80
Auto
ISO
vezérlőgomb b/B részével.
• Ha a kívánt tétel nem látható, akkor addig
tartsa nyomva a b/B részt, amíg a tétel meg
nem jelenik a képernyőn.
• Nyomja meg a z részt egy tétel kiválasztása
után, amikor az üzemmód kapcsoló
állásba
van kapcsolva.
ISO
Mode BRK
M
4 Válassza ki a beállítást a v/V résszel.
A kiválasztott beállítást kinagyítja és beállítja.
5 A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.
Átváltás felvételi üzemmódba
A menü úgy is eltüntethető, hogy félig lenyomja az exponáló gombot.
• Ha van olyan tétel, ami nem jelenik meg, akkor egy v/V jelzés jelenik meg annak a helynek a
szélén, ahol a menü tételek rendszerint megjelennek. Hogy megjelenítsen egy aktuálisan nem
megjelenített tételt, válassza ki a jelzést a vezérlőgombbal.
• Ki nem választható elemre nem lehet ráállni.
HU
33
Menü tételek
A műveletről bővebben
1 33. oldal
Az elérhető menü tételek az üzemmód kapcsoló állásának megfelelően eltérnek. Csak
az elérhető tételek jelennek meg a képernyőn.
(
: elérhető)
Üzemmód kapcsoló állása:
Auto
Program
Helyszín
Felvétel menüje (36. oldal)
(Fényképezőgép)
COLOR (Szín üzemmód)
(EV)
9 (Fókusz)
(Fénymérési mód)
—
—
—
—
—
—
—
—
WB (F.egyensúly)
—
ISO
—
—
—
—
—
—
(Képminőség)
—
Mode (FELV. ümód)
BRK (Exp.eltolás)
M
HU
—
—
—
*
—
—
(Időköz)
—
*
—
—
(Vakuszint)
—
*
—
—
(Kontraszt)
—
—
—
—
(Élesség)
—
—
—
—
(Beállítás)
34
—
—
—
—
A műveletről bővebben
1 33. oldal
Megtekintés menüje (46. oldal)
(Mappa)
—
—
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
(Nyomtatás)
—
—
—
—
(Dia)
—
—
—
—
(Átméretez)
—
—
—
—
(Forgatás)
—
—
—
—
(Megosztás)
—
—
—
—
(Beállítás)
—
—
—
—
—
—
—
—
Kivág**
A menü használata
—
- (Véd)
* A működtetés a Helyszín üzemmódnak megfelelően korlátozott (28. oldal).
** Csak lejátszás közbeni zoomoláskor használható.
HU
35
Felvételi menü
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
1 33. oldal
jelzés jelöli.
(Fényképezőgép)
Válassza ki a fényképezőgép üzemmódot. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
COLOR (Szín üzemmód)
Módosíthatja a képhatással társított kép világosságát.
FF (B&W)
Egyszínűre állítja a képet.
Szépia (SEPIA)
Szépia színűre állítja a képet.
Természetes (NATURAL)
Nyugodt színűre állítja a képet.
Élő (VIVID)
A képet ragyogó és mély színűvé teszi.
Normál
• Csak a [FF]-et és a [Szépia]-t választhatja ki, amikor mozgóképet vesz fel.
• Amikor a [Több.srztkép] van kiválasztva, akkor a szín üzemmódot [Normál]-ra állítja.
HU
36
A műveletről bővebben
1 33. oldal
(EV)
Kézzel állítja be az expozíciót.
– irányba
+ irányba
+ irányba: Kivilágosítja a képet.
0EV
Az expozíciót a fényképezőgép automatikusan határozza
meg.
m –2.0EV
– irányba: Besötétíti a képet.
A menü használata
M +2.0EV
• Az expozícióról bővebben t 11. oldal
• A korrekciós érték 1/3EV növekménnyel állítható be.
• Ha az épp lefényképezett tárgy különösen világos vagy sötét körülmények között van, illetve a
vakut használja, előfordulhat, hogy az expozíció korrekció nem hatásos.
z EV (Expozíciós érték) beállítása a hisztogram megjelenítésével
60p.
A
Sötét
B
Világos
A hisztogram a kép világosságát ábrázoló
grafikon. Nyomja meg ismételten a
-t
(Képernyő kijelző kapcsoló) hogy
megjelenítse a hisztogramot a képernyő
belsejében. A grafikon kijelző jobbra
tolódással világos képet és balra tolódással
sötét képet jelez. Állítsa az üzemmód
kapcsolót
állásba, és állítsa be az EV-t,
miközben ellenőrzi az expozíciót a
hisztogrammal.
A Pixelek száma
B Világosság
• A hisztogram a következő esetekben is megjelenik, de nem állíthatja be az expozíciót.
– Amikor a
(Fényképezőgép) menüpont [Auto]-ra van állítva
– Amikor egyetlen fényképet játszik le
– Gyorsellenőrzés közben
HU
37
A műveletről bővebben
1 33. oldal
9 (Fókusz)
Módosíthatja a fókuszálási módot. Használja a menüt, amikor az automatikus fókusz
üzemmódban nehéz a megfelelő fókuszt elérni.
(korlátlan távolság)
7.0m
Előzőekben beállított tárgytávolság segítségével fókuszál
a tárgyra. (Beállított fókusz)
• Amikor hálón vagy ablaküvegen keresztül fényképez egy
tárgyat, akkor az automatikus fókusz üzemmódban nehéz a
megfelelő fókuszt elérni. Ezekben az esetekben a [Fókusz]
használata a megfelelő.
3.0m
1.0m
0.5m
Pontsz.AF (
)
Automatikusan egy rendkívül kis tárgyra vagy keskeny
területre fókuszál.
• Ennek és az AF rögzítés funkciónak a segítségével
lefényképezheti a kívánt képkompozíciót. Szilárdan tartsa a
fényképezőgépet, hogy a tárgy ne kerüljön ki az AF
tartománykereső keretből.
60p.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzés
Közép AF
(
)
Automatikusan a kereső-keret közepén lévő tárgyra
fókuszál.
• Ennek és az AF rögzítés funkciónak a segítségével
lefényképezheti a kívánt képkompozíciót.
60p.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzés
Több AF
(Többpontos AF)
(Fényképet
)
(Mozgókép
)
Automatikusan fókuszál egy tárgyra a kereső-keret
minden tartományában.
• Ez az üzemmód akkor hasznos, amikor a tárgy nem a keret
közepén van.
60p.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzés
HU
38
A műveletről bővebben
1 33. oldal
• Az AF az automatikus fókuszt jelent.
• A távolság beállítás információ becsült a [Fókusz]-ban. Ha az objektívet felfelé vagy lefelé
irányítja, a hiba nő.
• Amikor mozgóképet vesz fel, akkor a [Több AF] az ajánlott, mivel az AF bizonyos mértékű
rázkódással is működik.
• Amikor Digitális zoom-ot vagy AF segédfény-t használ, akkor az elsőbbségi AF mozgás a keret
közepén vagy annak közelében lévő tárgyhoz van adva. Ebben az esetben a
,
vagy a
kijelzés villog, és az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg.
• Bizonyos funkciók a Helyszínválasztás funkciótól függően nem elérhetők (28. oldal).
A menü használata
z Ha a tárgy nem éles
Amikor a keret (vagy a képernyő) szélén lévő tárgyat fényképez, illetve amikor a [Közép AF]-et
vagy a [Pontsz.AF]-et használja, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem fókuszál a keret
szélénél lévő tárgyra. Ilyen esetekben, tegye a következőket.
1 Komponálja újra a felvételt úgy, hogy a tárgy az AF tartománykereső közepére essen, és
nyomja le félig az exponáló gombot, hogy a tárgyra fókuszáljon (AF rögzítés).
AE/AF rögzítés kijelzés
AF tartománykereső-keret
Amíg nem nyomja le teljesen az exponáló gombot, addig annyiszor újra próbálhatja a
műveletet, ahányszor akarja.
2 Amikor az AE/AF rögzítés kijelzés abbahagyja a villogást és bekapcsolva marad, akkor
térjen vissza a teljesen megkomponált felvételhez, és teljesen nyomja le az exponáló
gombot.
VGA
P
98
HU
39
A műveletről bővebben
1 33. oldal
(Fénymérési mód)
A fénymérési üzemmódot választja ki, amely beállítja, hogy a tárgy melyik részére
mérjen az expozíció meghatározásához.
Pontszerű (Pontszerű
fénymérés)
( )
Csak a tárgy egy részére mér.
• E funkció akkor hasznos, amikor a tárgy erős ellenfényben
áll, illetve ha a tárgy és a háttér között erős a kontrasztkülönbség.
Pontszerű fénymérési
célkereszt
A tárgyra irányul.
Közép (Középresúlyozott fénymérés)
( )
A kép közepét méri, és a tárgy ottani megvilágítása
alapján határozza meg az expozíciót.
Több (Többmezős
fénymérés)
Több területre felosztja, és minden egyes területet
megmér. A fényképezőgép jól kiegyenlített expozíciót
határoz meg.
• Az expozícióról bővebben t 11. oldal
• Amikor pontszerű fénymérést vagy középre-súlyozott fénymérést használ, akkor a [9] (Fókusz)
[Közép AF] beállítása az ajánlott, hogy a fénymérés helyére fókuszáljon rá (38. oldal).
WB (F.egyensúly)
A színárnyalatokat a helyzet megvilágítási feltételeinek megfelelően állítja be, például
amikor egy kép színei furcsán néznek ki.
Vaku ( WB )
A vaku feltételeihez állítja be.
• Nem választhatja ki ezt a tételt, amikor mozgóképet vesz
fel.
Izzólámpa (n)
Olyan helyekhez állítja be, ahol a megvilágítási feltételek
gyorsan változnak, például egy táncteremben, illetve
ahol erős a megvilágítás, például fényképész stúdiókban.
Fénycső (
Fénycsöves megvilágításhoz állítja be.
Felhős (
)
)
Nappali fény (
Auto
HU
40
Felhős éghez állítja be.
)
Szabadtérhez, éjszakai helyszínek, neon jelek,
tűzijátékok vagy napfelkelte felvételéhez, illetve
napnyugta előtti és utáni körülményekhez állítja be.
Automatikusan állítja be a fehéregyensúlyt.
A műveletről bővebben
1 33. oldal
• A fehéregyensúlyról bővebben t 12. oldal
• Előfordulhat, hogy vibráló fénycsővilágítás mellett a fehéregyensúly beállító funkció nem
működik helyesen, még a [Fénycső] ( ) kiválasztásakor sem.
• A [Vaku] ( WB ) üzemmód kivételével a [WB] [Auto]-ra van állítva, amikor a vaku villan.
• Bizonyos funkciók a Helyszínválasztás funkciótól függően nem elérhetők (28. oldal).
ISO
1000
800
A menü használata
Fényérzékenységet választ ki ISO egységgel. A nagyobb szám nagyobb érzékenységet
jelent.
Válasszon egy nagy számot, ha sötét helyeken, vagy nagy
sebességgel mozgó tárgyat fényképez, vagy válasszon kis
számot magas képminőség eléréséhez.
400
200
100
80
Auto
• Az ISO érzékenységről bővebben t 12. oldal
• Vegye figyelembe, hogy a kép az ISO érzékenységi szám növekedésével hajlamos zajosabbá válni.
• Az [ISO] [Auto]-ra van állítva a Helyszín üzemmódban.
• Ha jó megvilágítási viszonyok között fényképez, akkor a fényképezőgép automatikusan
árnyalatgazdagabb képet készít, és így megelőzi, hogy a kép „kifehéredjék” (kivéve, ha az [ISO]
értéke [80] vagy [100]).
(Képminőség)
A fénykép minőségét választja ki.
Kiváló (FINE)
Kiváló minőséggel rögzít (kis tömörítés).
Standard (STD)
Normál minőséggel rögzít (nagy tömörítés).
• A képminőségről bővebben t 12. oldal
HU
41
A műveletről bővebben
1 33. oldal
Mode (FELV. ümód)
Kiválasztja, hogy a fényképezőgép folyamatosan fényképezzen-e vagy sem, amikor
megnyomja az exponáló gombot.
Több.srztkép ( M )
16 képkockát rögzít egymás után egy fényképfájlként,
amikor megnyomja az exponáló gombot.
• Ez például sportolás közben a mozdulatainak az
ellenőrzésére alkalmas.
• Kiválaszthatja a Több sorozatkép exponálási időközét az
[Időköz] üzemmódban (44. oldal).
Exp.belöv. (BRK)
Három képet rögzít úgy, hogy a képek expozíciós értékét
automatikusan módosítja.
• Ha nem tudja megállapítani a helyes expozíciót, használja
az Exp.belöv. (expozícióbelövés) üzemmódot, és készítsen
eltolt expozíciós értékekkel felvételeket. Ezután
kiválaszthatja a legmegfelelőbb expozícióval készült képet.
Sorozatkép (
)
A lehető legtöbb képet rögzíti egymás után
(tanulmányozza a következő táblázatot), amikor
lenyomva tartja az exponáló gombot.
• Amikor a „Rögzítés” eltűnik, akkor elkészítheti a
következő felvételt.
Normál
Nem fényképez folyamatosan.
A [Több.srztkép]-ről
• A következő műveletek segítségével egymás után lejátszhatja a Több sorozatkép üzemmódban
készített képeket:
– Hogy szüneteltesse/folytassa: Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
– Hogy kockánként játssza le: Nyomja meg a b/B részt szünet üzemmódban. Nyomja meg a z
részt, hogy folytassa a sorozatos lejátszást.
• A következő funkciókat nem használhatja Több sorozatkép üzemmódban:
– Intelligens zoom
– Vaku
– Több sorozatkép üzemmódban készített képsorozat szétválasztása
– Egy képkocka törlése egy Több sorozatkép üzemmódban készített képsorozatból
– A képkocka időköz [1/30]-tól eltérő üzemmódra állítása, amikor a
(Fényképezőgép) [Auto]ra van állítva
• Amikor egy Több sorozatkép üzemmódban készített képsorozatot játszik le egy Több sorozatkép
funkcióval nem rendelkező számítógép vagy fényképezőgép segítségével, akkor a kép egyetlen 16
képkockás képként jelenik meg.
• A Több sorozatkép üzemmóddal készített képek képmérete 1M.
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet Több sorozatkép üzemmódban
(28. oldal).
HU
42
A műveletről bővebben
1 33. oldal
A menü használata
A [Exp.belöv.]-ről
• A vaku
(Vaku kikapcsolva)-ra van állítva.
• A fókuszt és a fehéregyensúlyt az első képhez állítja be, és a többi képhez is ezeket a beállításokat
használja.
• Amikor az expozíciót kézzel állítja be (37. oldal), akkor módosítja az expozíciót a beállított
megvilágítás alapján.
• A felvételi időköz körülbelül 1 másodperc.
• Ha a tárgy túl világos vagy túl sötét, akkor előfordulhat, hogy a kiválasztott expozíció eltolás
értékével nem tud megfelelően fényképezni.
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet Expozíció belövés üzemmódban
(28. oldal).
A [Sorozatkép]-ről
• A vaku
(Vaku kikapcsolva)-ra van állítva.
• Amikor önkioldóval vesz fel, akkor legfeljebb egy öt képes sorozatot rögzít.
• A felvételi időköz körülbelül 0,92 másodperc.
• Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, illetve amikor a belső memória vagy a
„Memory Stick Duo” megtelt, akkor a Sorozatkép megáll.
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet Sorozatkép üzemmódban (28. oldal).
A folyamatos felvételek maximális száma
(Egység: kép)
Minőség
Kiváló
Standard
7M
5
8
3:2
5
8
5M
6
11
Méret
3M
9
17
2M
15
27
VGA
85
100
16:9
15
27
HU
43
A műveletről bővebben
1 33. oldal
BRK (Exp.eltolás)
Három képet rögzít úgy, hogy a képek expozíciós értékét automatikusan módosítja.
+/–1.0EV
Plusz vagy mínusz 1,0EV értékkel módosítja az
expozíciót.
+/–0.7EV
Plusz vagy mínusz 0,7EV értékkel módosítja az
expozíciót.
+/–0.3EV
Plusz vagy mínusz 0,3EV értékkel módosítja az
expozíciót.
• A BRK (Exp.eltolás) nem jelenik meg némely Helyszín üzemmódban.
M
(Időköz)
A képkocka időközt választja ki [Több.srztkép] üzemmódban (42. oldal).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
• Az
M
• Először válassza a [Mode] menü [Több.srztkép] elemét,
majd az [Időköz] menüben állítsa be a képkockák kívánt
időközét. Ha nem a Több.srztkép (több sorozatkép)
funkciót választja ki, ez a funkció nem használható.
(Időköz) nem jelenik meg némely Helyszín üzemmódban.
(Vakuszint)
A vaku fénymennyiségét állítja be.
+ ( +)
+ irányba: Növeli a vaku szintet.
Normál
– ( –)
– irányba: Csökkenti a vaku szintet.
• Hogy módosítsa a vaku üzemmódot t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig állíthatja be a Vakuszintet (28. oldal).
(Kontraszt)
Beállítja a kép kontrasztját.
+(
)
+ irányba: Növeli a kontrasztot.
Normál
–(
HU
44
)
– irányba: Csökkenti a kontrasztot.
A műveletről bővebben
1 33. oldal
(Élesség)
Beállítja a kép élességét.
+(
)
+ irányba: Élesíti a képet.
Normál
–(
)
– irányba: Lágyítja a képet.
A menü használata
(Beállítás)
Lásd a 54. oldalt.
HU
45
Megtekintési menü
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
1 33. oldal
jelzés jelöli.
(Mappa)
Kiválasztja a lejátszani kívánt képet tartalmazó mappát, amikor a fényképezőgépet
„Memory Stick Duo”-val használja.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a kiválasztást.
1 Válassza ki a kívánt mappát a vezérlőgomb b/B részével.
Mappa kiválaszt.
102
2/2
Mappanév: 102MSDCF
Fájlszám:
9
Létrehozva:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Visszavon
HÁT/KÖV
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
z A mappáról
A fényképezőgép a „Memory Stick Duo” egy meghatározott mappájában tárolja a képeket
(61. oldal). Módosíthatja a mappát, illetve létrehozhat egy újat.
• Hogy létrehozzon egy új mappát t [FELVmappa lh] (61. oldal)
• Hogy módosítsa a mappát a képek rögzítéséhez t [FELVmappa cs] (62. oldal)
• Amikor több létrehozott mappa van a „Memory Stick Duo”-n, és az első vagy az utolsó képet
jeleníti meg a mappában, akkor a következő kijelzések jelennek meg.
: Az előző mappára lép.
: A következő mappára lép.
: Vagy az előző vagy a következő mappára lép.
HU
46
A műveletről bővebben
1 33. oldal
- (Véd)
Megvédi a képeket a véletlen törlés ellen.
Véd (-)
Lásd a következő műveletet.
Kilép
Kilép a véd funkcióból.
Képek törlésvédelme egyképes üzemmódban
1 Jelenítse meg a törlésvédeni kívánt képet.
A menü használata
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Véd) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg a z
részt.
A kép törlésvédett, és a - (véd) kijelzés megjelenik a képen.
60p.
VGA
2/9
-
Véd
Kilép
HÁT/KÖV
4 Hogy más képet törlésvédjen, válassza ki a kívánt képet a vezérlőgomb b/B részével,
majd nyomja meg a z részt.
Képek törlésvédelme index üzemmódban
1 Nyomja meg az
(Index) gombot az index képernyő megjelenítéséhez.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Véd) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg a z
részt.
4 Válassza ki a [Választ] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z
részt.
5 Válassza ki a törlésvédeni kívánt képet a vezérlőgomb v/V/b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
Egy zöld - kijelzés jelenik meg a kiválasztott képen.
- (zöld)
•
VÁLASZT
MENU
KÖV.RE
6 Ismételje meg az 5. lépést más képek törlésvédéséhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
HU
47
A műveletről bővebben
1 33. oldal
8 Válassza ki a [OK] menüpontot a vezérlőgomb B, részével, majd nyomja meg a z részt.
A - kijelzés fehérre változik. A kiválasztott képek törlésvédettek.
• Hogy a mappában lévő összes képet törlésvédje, válassza ki az [Itt minden] menüpontot a 4
lépésben, és nyomja meg a vezérlőgomb z részét. Válassza ki a [Be] menüpontot a vezérlőgomb
B, részével, majd nyomja meg a z részt.
A törlésvédelem visszavonása
Egyképes üzemmódban
Nyomja meg a z részt a „Képek törlésvédelme egyképes üzemmódban” 3 vagy 4
lépésében.
Index üzemmódban
1 Válassza ki a képet, amelynek a törlésvédelmét meg akarja szüntetni a „Képek
törlésvédelme index üzemmódban” 5 lépésében.
2 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét, hogy beszürkítse a - kijelzést.
3 Ismételje meg a fenti műveletet az összes olyan képre, amelynek a törlésvédettségét
feloldja.
4 Nyomja meg a MENU gombot, válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb B
részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappában lévő összes kép törlésvédelmének visszavonása
Válassza ki az [Itt minden] menüpontot a „Képek törlésvédelme index üzemmódban”
4 lépésében, majd nyomja meg a z részt. Válassza ki a [Ki] menüpontot a
vezérlőgomb B, részével, majd nyomja meg a z részt.
• Ne feledje, hogy a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” memóriakártya formázása a rajta
lévő összes adatot, még a védett képeket is törli, és az így törölt képek többé nem nyerhetők
vissza.
• Egy kis időbe telhet egy kép törlésvédetté tétele.
DPOF
Egy
(Nyomtatási sorrend) kijelölést ad a kinyomtatni kívánt képekhez (92. oldal).
(Nyomtatás)
Lásd a 88. oldalt.
HU
48
A műveletről bővebben
1 33. oldal
(Dia)
Lásd a 29. oldalt.
(Átméretez)
Módosíthatja egy rögzített kép képméretét (Átméretez), és elmentheti azt egy új
fájlként. Az eredeti képet megőrzi még az átméretezés után is.
7M
A menü használata
5M
A beállítási méret csak egy irányadó érték.
t „Először ezt olvassa el” 4. lépése
3M
2M
VGA
Visszavon
Megszakítja az átméretezést.
1 Jelenítse meg az átméretezni kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki az [
meg a z részt.
] (Átméretez) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja
4 Válassza ki a kívánt képméretet a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
Az átméretezett képet a felvételmappába a legújabb fájlként rögzíti.
• Az [Képméret]-ről bővebben t „Először ezt olvassa el” 4. lépése
• Nem módosíthatja a mozgóképek vagy a Több sorozatkép képek méretét.
• Amikor kis méretről nagy méretre módosít, a képminőség romlik.
• Nem méretezhet át 3:2 illetve 16:9 méretarányú képméretre.
• Amikor egy 3:2 illetve 16:9 méretarányú képet méretez át, a képen felül és alul fekete részek
jelennek meg.
HU
49
A műveletről bővebben
1 33. oldal
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
Elforgat egy képet. Lásd a következő műveletet.
OK
Meghatározza az elforgatást. Lásd a következő
műveletet.
Visszavon
Megszakítja az elforgatást.
1 Jelenítse meg az elforgatandó képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [
a z részt.
] (Forgatás) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
4 Válassza ki a [
] menüpontot a v résszel, majd forgassa el a képet a b/B résszel.
5 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z
részt.
• Nem forgathatja el a törlésvédett képeket, mozgóképeket és Több sorozatkép képeket.
• Előfordulhat, hogy nem tudja elforgatni a más fényképezőgépekkel készített képeket.
• Amikor számítógépen néz képeket, előfordulhat, hogy a képforgatás információt a szoftvertől
függően nem adja vissza.
(Megosztás)
Mozgóképet vág, illetve a mozgóképek szükségtelen jeleneteit törli. Akkor ajánlott e
funkció használata, amikor a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” tárkapacitása
nem elegendő, illetve amikor az e-mail üzeneteihez mozgóképeket csatol.
• Vegye figyelembe, hogy az eredeti mozgóképet törli, és azt a sorszámot átugorja. Azt is vegye
figyelembe, hogy a már megvágott fájlokat nem állíthatja vissza.
HU
50
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Visszavonja a szétválasztást.
A műveletről bővebben
1 33. oldal
Példa: Egy 101_0002 sorszámú mozgókép vágása
Ez a fejezet példaként, egy 101_0002 sorszámú mozgókép szétválasztását és törlését
írja le a következő fájl összeállításban.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
A menü használata
1 Az „A” jelenet kivágása.
1
A
B
2
3
101_0002
Megosztás
Az 101_0002-t 101_0004-re és 101_0005-re választja szét.
2 A „B” jelenet kivágása.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Megosztás
Az 101_0005-öt 101_0006-ra és 101_0007-re választja szét.
3 Az „A” és „B” jelenet kivágása, ha azok szükségtelenek.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Törlés
Törlés
4 Csak a kívánt jelenetek maradnak meg.
1
3
2
101_0006
HU
51
A műveletről bővebben
1 33. oldal
Művelet
1 Jelenítse meg a szétválasztandó mozgóképet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [ ] (Megosztás) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
4 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mozgókép elindul.
5 Nyomja meg a z részt a kívánt vágási pontnál.
60p.
STD
640
Megosztás
Megosztási
pont
10/10
00:00:02
OK
Visszavon
Kilép
• Amikor igazítani akarja a vágási pontot, akkor válassza ki a [c/C] (képkocka hátra/előre)
menüpontot, és igazítson a vágási ponton a b/B segítségével.
• Ha módosítani akarja a vágási pontot, válassza ki a [Visszavon] menüpontot. A mozgókép
ismét elindul.
6 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, és nyomja meg a z részt.
7 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mozgóképet megvágta.
• A megvágott mozgóképekhez új fájlsorszámokat rendel, majd azokat a legújabb fájlokként rögzíti
a kiválasztott felvételmappába.
• Nem vághatja meg a következő fajtájú képeket.
– Fényképet
– Vágáshoz nem elég hosszú mozgókép (körülbelül két másodpercnél rövidebb)
– Törlésvédett mozgóképeket (47. oldal)
(Beállítás)
Lásd a 54. oldalt.
HU
52
A műveletről bővebben
1 33. oldal
Kivág
Egy kinagyított képet új fájlként rögzít (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
Kivág
Lásd a következő műveletet.
Vissza
Megszakítja a kivágást.
1 Nyomja meg a MENU gombot lejátszási zoom közben, hogy megjelenítse a menüt.
2 Válassza ki a [Kivág] menüpontot a vezérlőgomb B részével, majd nyomja meg a z részt.
A menü használata
3 Válassza ki a képméretet a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
A képet rögzíti, és az eredeti kép újra megjelenik.
• A kivágott képet a legújabb fájlként rögzíti a kiválasztott felvételmappában, és az eredeti képet
megőrzi.
• A kivágott kép minősége romolhat.
• Vágott képméretként sem 3:2, sem 16:9 nem használható.
• Nem vághatja ki a Gyorsellenőrzéssel megjelenített képeket.
HU
53
A beállítás képernyő használata
Beállítás tételek használata
A beállítás képernyő segítségével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.
v/V/b/B gomb
Üzemmód kapcsoló
z gomb
MENU gomb
Vezérlőgomb
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 A vezérlőgomb B részének megnyomása után, menjen a
(Beállítás)
beállításra, majd nyomja meg a B részt ismét.
4 Nyomja meg a vezérlőgomb v/V/b/B részét, hogy kiválassza a beállítani
kívánt tételt.
A kiválasztott tétel kerete sárgára változik.
5 Nyomja meg a z részt, hogy bevigye
a beállítást.
2.Beállítás
Fájlsorszám:
USB csatl.:
Videó ki:
OK
Visszavon
Óra beállítás:
Hogy kikapcsolja a
(Beállítás) képernyőt, nyomja meg a MENU gombot.
Hogy a
(Beállítás) képernyőről visszatérjen a menühöz, nyomja meg ismételten a
vezérlőgomb b részét.
• Az exponáló gombot félig lenyomva kapcsolja ki a
felvételi üzemmódba.
(Beállítás) képernyőt, és térjen vissza
Ha nem látható a menü
A
HU
54
(Beállítás) képernyő megjelenítéséhez tartsa lenyomva a MENU gombot.
A műveletről bővebben
1 54. oldal
Hogy megszakítsa a
(Beállítás) beállítását
Válassza ki a [Visszavon] menüpontot, ha az megjelenik, majd nyomja meg a
vezérlőgomb z részét. Ha nem jelenik meg, akkor ismét válassza ki az előző beállítást.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után is megőrzi.
A beállítás képernyő használata
HU
55
1. Fényképezőgép
1
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
1 54. oldal
jelzés jelöli.
AF ümód
Kiválasztja az automatikus fókusz működési üzemmódját.
Egyszeri (S AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt, amikor félig
lenyomva tartja az exponáló gombot. Ez az üzemmód
álló tárgyak felvételéhez hasznos.
Monitor (M AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt azelőtt, mielőtt félig
lenyomva tartja az exponáló gombot. Ez lerövidíti a
fókuszáláshoz szükséges időt.
• Az akkumulátor fogyasztása nagyobb mint [Egyszeri]
üzemmódban.
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot. A fényképezőgép kinagyítja a képet az optikai
zoom (legfeljebb 3×) segítségével. Amikor a zoom mértéke 3×-osnál nagyobb, akkor a
fényképezőgép vagy az intelligens vagy a precíziós digitális zoomot használja.
Intelligens
(Intelligens zoom)
(
)
A képet szinte torzítás nélkül digitálisan nagyítja ki. Ez
nem elérhető, amikor a képméret [7M]-re vagy [3:2]-re
van állítva.
• Az intelligens zoom legnagyobb zoommértékét a
következő táblázat mutatja.
Precíziós
(Precíziós digitális
zoom) (
)
Minden képméretet legfeljebb a 6×-osára nagyít ki, de a
képminőség romlik.
Ki
Nem használja a digitális zoomot.
Képméret és a legnagyobb zoommérték a intelligens zoom segítségével
Méret
HU
56
A legnagyobb zoom mérték
5M
Kb. 3,6×
3M
Kb. 4,5×
2M
Kb. 5,6×
VGA
Kb. 14×
16:9
Kb. 4,8×
A műveletről bővebben
1 54. oldal
• Amikor megnyomja a zoom gombot, akkor a zoommérték kijelzés a következőképpen jelenik meg.
E vonal W felőli oldala az optikai zoom tartomány, és
a T felőli oldala a digitális zoom tartomány
Zoommérték kijelzés
• Az intelligens zoom/precíziós zoom legnagyobb zoommértéke tartalmazza az optikai zoom
mértékét.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg a digitális zoom használatakor. A ,
vagy a
kijelzés villog, és a keret középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF
működésekor.
• Amikor az intelligens zoomot használja, akkor a képernyőn megjelenő kép gyengébb
minőségűnek látszódhat. Azonban ez a jelenség a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
A beállítás képernyő használata
Funkció tár
Amikor működteti a fényképezőgépet, akkor megjelennek a különféle funkciókhoz
tartozó útmutatók.
Be
Megjeleníti a funkció segédletet.
Ki
Nem jeleníti meg a funkció segédletet.
Vörösszem cs
Csökkenti a vörösszem hatást, amikor a vakut
használja. Válassza ki, mielőtt fényképez.
Be (
)
Csökkenti a vörösszem hatást.
• A vaku kétszer vagy többször elővillan fényképezés előtt.
Ki
Nem használja a Vörösszem csökkentést.
• Mivel körülbelül egy másodpercbe telik amíg a zár kattan, szilárdan tartsa a fényképezőgépet,
hogy megakadályozza a rázkódás hatását. Azt se engedje, hogy a tárgy mozogjon.
• Előfordulhat, hogy a vörösszem csökkentés nem éri el a kívánt hatást az egyéni tulajdonságoktól
és a tárgytávolságtól függően, ha a személy nem látja az elővillanást, illetve egyéb okok miatt.
HU
57
A műveletről bővebben
1 54. oldal
AF segédfény
Az AF segédfény derítő fényt ad, hogy megkönnyítse a sötét környezetben lévő tárgyra
fókuszálást.
Amíg a fókuszt nem rögzítette, addig az AF segédfény vörös fényt bocsát ki, lehetővé
téve, hogy a fényképezőgép könnyen fókuszáljon, amikor az exponáló gombot félig
lenyomja. Az ON kijelzés ekkor megjelenik.
Auto
Az AF segédfényt használja.
Ki
Az AF segédfényt nem használja.
• Ha az AF segédfény nem éri el a tárgyat megfelelően, vagy a tárgy nem kontrasztos, akkor fókusz
nem állítódik be. (Hozzávetőleg 2,7 m (zoom:W)/2,5 m (zoom:T) távolság ajánlott.)
• A fókusz beállítható mindaddig, amíg az AF segédfény eléri a tárgyat, még akkor is, ha a fény nem
pontosan a tárgy közepét világítja meg.
• Amikor a Beállított fókusz be van állítva (38. oldal), akkor az AF segédfény nem működik.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg. A ,
vagy a
kijelzés villog, és a keret
középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF működésekor.
• Az AF segédfény nem működik, amikor a Helyszín üzemmód
(Éjszakai),
(Tájkép),
(Nagy zársebesség) vagy
(Tűzijáték) üzemmódja van kiválasztva.
• Az AF segédfény nagyon fényesen világít. Noha veszélytelen, ne nézzen közvetlenül az AF
segédfény forrásba közelről.
Auto.V.nézés
Körülbelül két másodpercig megjeleníti a felvett képet a képernyőn, közvetlenül
fényképezés után.
Be
Az automatikus visszanézést használja.
Ki
Az automatikus visszanézést nem használja.
• Ha ez idő alatt félig lenyomja az exponáló gombot, a felvett kép kijelzése eltűnik, és azonnal
elkészítheti a következő felvételt.
HU
58
2
2. Fényképezőgép
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
1 54. oldal
jelzés jelöli.
STEADY SHOT
Az elmosódottság elleni üzemmódot választja ki.
Felvétel
Aktiválja az elmosódottság elleni funkciót, amikor félig
nyomja meg az exponáló gombot.
Folyt.
Mindig működteti az elmosódottság elleni funkciót. Még
akkor is stabilizálhatja a képeket, amikor távoli tárgyra
zoomol rá.
• Az akkumulátor fogyasztása nagyobb mint [Felvétel]
üzemmódban.
A beállítás képernyő használata
• Amikor mozgóképeket vesz fel, még akkor is a [Folyt.]-ot kapcsolja be, ha a [Felvétel] üzemmódot
választja ki.
•A
(STEADY SHOT) gomb segítségével kikapcsolhatja az elmosódottság elleni funkciót,
amikor a
(Fényképezőgép) nincs [Auto]-ra állítva. (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
• Előfordulhat, hogy a következő esetekben az elmosódottság elleni funkció nem működik
megfelelően.
– Amikor a fényképezőgép túl erősen rázkódik
– Amikor a zársebesség lassú, például éjszakai jelenet felvételekor
HU
59
Belső memória eszköz
A műveletről bővebben
1 54. oldal
Ez a tétel nem jelenik meg, amikor van „Memory Stick Duo” a fényképezőgépben.
Az alapértelmezett beállítást a
jelzés jelöli.
Formátum
Formattálja a belső memóriát.
• Vegye figyelembe, hogy a formattálás az összes adatot, még a törlésvédett képeket is
visszafordíthatatlanul törli a belső memórián.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a formattálást.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A „Minden adatot töröl a belső memórián Kész?” üzenet megjelenik.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A formattálást befejezte.
HU
60
Memory Stick eszköz
A műveletről bővebben
1 54. oldal
Ez a tétel csak akkor jelenik meg, amikor van „Memory Stick Duo” a
fényképezőgépben.
Az alapértelmezett beállítást a
jelzés jelöli.
Formátum
Formattálja a „Memory Stick Duo”-t. Egy kereskedelemben kapható „Memory Stick
Duo” már formattált, és azonnal használható.
• Vegye figyelembe, hogy a formattálás az összes adatot, még a törlésvédett képeket is
visszafordíthatatlanul törli a „Memory Stick Duo”-n.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a formattálást.
A beállítás képernyő használata
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Az „Minden adatot töröl a Memory Sticken Kész?” üzenet megjelenik.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A formattálást befejezte.
FELVmappa lh
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick Duo”-n.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a mappa létrehozását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappa létrehozás képernyő megjelenik.
60p.
FELVmappa lhoz
FELVmappa létrehozása
102MSDCF
Kész?
OK
Visszavon
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A létrehozott új mappa a legnagyobb sorszámnál eggyel nagyobb sorszámot kap, és a
mappa lesz az aktuális felvételmappa.
• A mappáról bővebben a 46 oldalon olvashat.
• Amikor nem hoz létre új mappát, a „101MSDCF” mappába rögzíti a képeket.
• A legnagyobb „999MSDCF” sorszámig hozhat létre mappákat.
• A képeket mindaddig az újonnan létrehozott mappába rögzíti, amíg létre nem hoz vagy ki nem
választ egy másik mappát.
• Nem törölhet mappát a fényképezőgéppel. Mappa töröléséhez használjon számítógépet stb.
• Legfeljebb 4 000 képet tárolhat egy mappában. Amikor egy mappa megtelik, a készülék egy új
mappát hoz létre automatikusan.
• További információkért lásd a „Képfájl tárolási célmappák és fájlnevek” című részt (77. oldal).
HU
61
A műveletről bővebben
1 54. oldal
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Visszavonja a felvételmappa módosítását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappa kiválasztás képernyő megjelenik.
FELVmappa választ.
102
2/2
Mappanév: 102MSDCF
Fájlszám:
0
Létrehozva:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Visszavon
HÁT/KÖV
2 Válassza ki a kívánt mappát a vezérlőgomb b/B részével és az [OK] menüpontot a v
részével, majd nyomja meg a z részt.
• Nem választhatja ki a „100MSDCF” mappát felvételmappának.
• Az felvett képeket nem helyezheti át másik mappába.
Másolás
A belső memórián lévő összes képet a „Memory Stick Duo”-ra másolja.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a másolást.
1 Helyezzen be egy 64 MB vagy nagyobb tárkapacitású „Memory Stick Duo”-t.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A „Minden adatot átmásol a belső memórián Kész?” üzenet megjelenik.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A másolás megkezdődik.
60p.
Másolás
102_COPY
• Egy teljesen feltöltött akkumulátor egységet vagy egy (nem mellékelt) hálózati tápegységet
használjon. Ha kis hátralévő töltéssel rendelkező akkumulátor egység segítségével kísérli meg a
képfájlok másolását, az akkumulátor egység lemerülhet, ezzel másolási hibát, vagy adat károsodás
lehetőségét okozva.
• Egyenként nem másolhat át képeket.
HU
62
A műveletről bővebben
1 54. oldal
• A belső memórián lévő eredeti képeket még az átmásolás után is megőrzi. Hogy törölje a belső
memória tartalmát, másolás után vegye ki a „Memory Stick Duo”-et, majd hajtsa végre a
[Formátum] parancsot a
(Belső memória eszköz) menüben (60. oldal).
• Nem választhat ki „Memory Stick Duo”-ra másolt mappát.
• Még ha át is másolja az adatokat a
(Nyomtatási sorrend) kijelölést nem másolja át.
A beállítás képernyő használata
HU
63
1
1. Beállítás
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
1 54. oldal
jelzés jelöli.
Zene letölt.
Letölti a zenét a diabemutató lejátszásához.
Lásd a 32., 83. és a 86. oldalt.
Zene formáz.
Ha nem tud a diabemutató alatt egy zenefájlt lejátszani, akkor előfordulhat, hogy a
zenefájl sérült. Ha ez történt, hajtsa végre a [Zene formáz.]-ást.
Amikor a [Zene formáz.]-ást végrehajtja, akkor az összes zenefájlt kitörli. Használja a
mellékelt „Music Transfer” szoftvert a [Zene letölt.] aktiválásához.
A „Minden adatot töröl Kész?” üzenet megjelenik.
OK
Formatálja a Zenefájlokat. A Zenefájlok kivételével
minden adat úgy marad, ahogy volt.
Visszavon
Megszakítja a formatálást.
LCD háttérfény
Kiválasztja az LCD háttérvilágítás fényerősségét, amikor akkumulátor egységgel
használja a fényképezőgépet.
Világos
Kivilágosít.
Normál
• A beállítás megváltoztatásához tartsa lenyomva a
(Képernyőtartalom-váltó) gombot.
• A [Világos] kiválasztásával az akkumulátor egység töltése gyorsabban csökken.
Csipogás
A fényképezőgép működtetésekor kiadott hangot választja ki.
Zár
Bekapcsolja az exponálási hangjelzést, ha megnyomja az
exponáló gombot.
Be
Bekapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést, ha
megnyomja a vezérlőgombot/exponáló gombot.
Ki
Kikapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést.
Nyelv
A menü tételek, figyelmeztetések és üzenetek megjelenítésére használt nyelvet
választja ki.
HU
64
A műveletről bővebben
1 54. oldal
Inicializál
A beállításokat visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a visszaállítást.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Az „Össz.beáll.inicializál Kész?” üzenet megjelenik.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A beállításokat visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
• Gondoskodjon arról, hogy a tápellátás nehogy megszakadjon visszaállítás közben.
A beállítás képernyő használata
HU
65
2
2. Beállítás
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
1 54. oldal
jelzés jelöli.
Fájlsorszám
Kiválasztja azt az eljárást, amely segítségével fájlsorszámot rendel a képekhez.
Sorozat
A sorrendben a következő sorszámot rendeli a fájlhoz
még akkor is, ha felvételmappát vagy „Memory Stick
Duo”-t cserél. (Amikor a kicserélt „Memory Stick Duo”
az utoljára hozzárendelt sorszámnál nagyobb sorszámú
fájlt tartalmaz, akkor a legnagyobb sorszámnál eggyel
nagyobb sorszámot rendel hozzá.)
V.állít
0001-től kezd minden egyes mappa váltáskor. (Ha a
felvételmappa már tartalmaz fájlt, a számozás a
legnagyobb sorszámtól kezdődik.)
USB csatl.
A használandó USB üzemmódot választja ki, amikor a fényképezőgépet
számítógéphez vagy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a többcélú
kivezetés kábelének segítségével.
PictBridge
A fényképezőgépet PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja (88. oldal).
PTP
Amikor a [PTP] (képátviteli protokoll) be van állítva, és
a fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva,
akkor a fényképezőgépen a felvételmappában lévő
képeket átmásolja a számítógépre. (A Windows XP-vel
és a Mac OS X-el kompatibilis.)
Mass Storage
Háttértár (Mass Storage) kapcsolatot hoz létre a
fényképezőgép és a számítógép vagy más USB eszköz
között (72. oldal).
Auto
A fényképezőgép automatikusan felismeri és létrehozza
a kommunikációt a számítógéppel vagy a PictBridge
kompatibilis nyomtatóval (72. és 88. oldal).
• Ha a fényképezőgép és a PictBridge kompatibilis nyomtató
nem csatlakoztatható, amikor [Auto]-ra van állítva, akkor
módosítsa a beállítást [PictBridge]-re.
• Ha a fényképezőgép és a számítógép vagy más USB eszköz
nem csatlakoztatható, amikor [Auto]-ra van állítva, akkor
módosítsa a beállítást [Mass Storage]-ra.
HU
66
A műveletről bővebben
1 54. oldal
Videó ki
A videó jel kimenetet a csatlakoztatott videó készülék TV színrendszerének
megfelelően állítja be. A különböző országok és területek különböző TV színrendszert
használnak. Ha a képeket TV-képernyőn akarja megtekinteni, akkor a 95. oldalon
ellenőrizze annak az országnak vagy területnek a TV színrendszerét, ahol a
fényképezőgépet használja.
NTSC
A videó jel kimenetet NTSC üzemmódra állítja be (pl.:
USA, Japán).
PAL
A videó jel kimenetet PAL üzemmódra állítja be (pl.:
Európa).
A beállítás képernyő használata
Óra beállítás
A dátumot és időt állítja be.
OK
Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v
részével, és nyomja meg a z részt. Majd végezze el az
„Állítsa be az órát” című részben leírt műveletet
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Visszavon
Megszakítja az óra beállítását.
HU
67
A számítógépe használata
A Windows rendszerű
számítógépének élvezete
A Macintosh számítógép használatáról
bővebben a „Macintosh
számítógépének használata” (84. oldal)
című részben olvashat.
Ez a fejezet az angol nyelvű képernyő
tartalmat írja le.
Először telepítse a (mellékelt) szoftvert (70. oldal)
Képek másolása a számítógépére (71. oldal)
Képek megtekintése a számítógépén
Képek élvezete a „Cyber-shot Viewer” és a „Music Transfer”
segítségével (79. és 83. oldal)
• A számítógépére mentett képek megtekintése
• Fotók megtekintése dátum szerint rendezve
• Képek szerkesztése
• Zene hozzáadása/megváltoztatása a „Music Transfer”
segítségével
Képek nyomtatása
HU
68
Ajánlott számítógép
környezet
A következő környezet ajánlott a
fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógéphez.
Képek másolásához ajánlott
környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
• A működés nem garantált, ha a fent leírt
operációs rendszerek frissítésként álltak
elő, továbbá akkor sem, ha a
számítógépen több operációs rendszer is
van.
A „Cyber-shot Viewer” és a
„Music Transfer” program
használatához ajánlott
környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
Hangkártya: 16 bites sztereó hangkártya
hangsugárzókkal
Processzor/memória: Legalább
500 MHz-es Pentium III, legalább 128
MB RAM (javasolt: legalább 800 MHzes Pentium III és legalább 256 MB
RAM)
Szoftver: DirectX 9.0c vagy újabb
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
lemezterület—legalább 200 MB
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezethez.
• Ha egyszerre két vagy több USB eszközt
csatlakoztat egyetlen számítógéphez, akkor
a használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépét is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép csatlakoztatása a HiSpeed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett átvitelt (nagysebességű
átvitelt), mivel e fényképezőgép Hi-Speed
USB (USB 2.0-nak megfelelő) kompatibilis.
• Az USB kapcsolatnak három módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat, [Auto]
(alapértelmezett beállítás) [Mass Storage] és
[PTP] üzemmód. Ez a szakasz az [Auto] és a
[Mass Storage] üzemmódot írja le példaként.
A [PTP]-ről bővebben az 66. oldalon
olvashat.
• Amikor a számítógépe visszaáll a
felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgépe és a
számítógépe közötti kommunikáció
ugyanakkor nem áll helyre.
A számítógépe használata
USB aljzat: Szokásos tartozék
Megjegyzések a
fényképezőgépének
számítógéphez
csatlakoztatásáról
Terméktámogatás
Az ezzel a termékkel kapcsolatos
további információk és a válaszok a
gyakran feltett kérdésekre a Sony
Vevőszolgálatának honlapján
találhatók.
http://www.sony.net/
Monitor: Legalább 800 × 600-as felbontás
Szín: legalább High Color (16 bites
színek, 65 000 szín)
• A programok kihasználják a DirectX
technológia adta lehetőségeket.
Előfordulhat, hogy telepíteni kell a
„DirectX” programot.
HU
69
A szoftver telepítése (mellékelt)
A következő eljárás segítségével
telepítheti a (mellékelt) szoftvert
• Telepítés előtt ne csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez, amikor
Windows 2000/Me-t használ.
• Windows 2000/XP-ben rendszergazdaként
jelentkezzen be.
• Amikor a mellékelt szoftvert telepíti, akkor
az USB meghajtóprogramot automatikusan
telepíti.
1 Kapcsolja be a számítógépét, és
helyezze be a (mellékelt) CDROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
A telepítési menü képernyő
megjelenik.
3 Válassza ki a kívánt nyelvet,
majd kattintson a [Next]-re
(Tovább).
A „License Agreement”
(Licencszerződés) képernyő
megjelenik.
Olvassa el figyelmesen a szerződést.
Ha elfogadja a szerződés feltételeit,
akkor kattintson az [I accept the
terms of the license agreement]
(Elfogadom a Licencszerződés
feltételeit) előtt lévő
választókapcsolóra, majd kattintson
a [Next]-re.
4 Kövesse a képernyőn lévő
utasításokat, hogy befejezze a
telepítést.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson
kétszer a
(My Computer)
(Sajátgép)t
-ra
(CYBERSHOTSOFT).
2 Kattintson az [Install]-ra
(Telepít).
A „Choose Setup Language”
(Válassza ki a Beállítás nyelvét)
képernyő megjelenik.
HU
70
Amikor az újraindítás megerősítését
kérő párbeszédablak megjelenik,
akkor a képernyőn lévő utasításokat
követve indítsa újra a számítógépet.
• A számítógépen kialakított
rendszerkörnyezet függvényében
előfordulhat, hogy telepíteni kell a
DirectX programot.
5 Vegye ki a CD-ROM-ot a
telepítés befejezése után.
Képek másolása a számítógépére
Ez a fejezet példaként, egy Windowsos
számítógép használatához szükséges
eljárást ír le.
A következőképpen másolhatja át a
képeket a fényképezőgépről a
számítógépére.
Memory Stick nyílással
rendelkező számítógéphez
Vegye ki a „Memory Stick Duo”-t a
fényképezőgépből, és helyezze a
Memory Stick Duo adapterbe. Helyezze
a Memory Stick Duo adaptert a
számítógépbe, és másolja át a képeket.
Ha a „Memory Stick PRO Duo”-t nem
ismeri fel, lásd a 104. oldalt.
2 Helyezzen be megfelelően
feltöltött akkumulátor egységet
a fényképezőgépbe, vagy a
hálózati tápegységgel (nem
mellékelt tartozék)
csatlakoztassa a
fényképezőgépet egy fali
konnektorhoz.
A számítógépe használata
Memory Stick nyílással nem
rendelkező számítógéphez
Hogy képeket másoljon, kövesse az 1. –
4. szakaszt a 71.– 76. oldalon.
• Windows 2000/Me használata estén a
további lépések végrehajtása előtt telepítse a
(mellékelt) szoftvert. Windows XP esetén a
telepítés nem szükséges.
• Ebben a szakaszban ábrázolt képernyő
kijelzők, a képek „Memory Stick Duo”-ról
másolására példák.
1. szakasz: A
fényképezőgép és a
számítógép előkészítése
• Amikor kevés hátralévő töltéssel
rendelkező akkumulátor egység
segítségével másol képeket, akkor a
másolás meghiúsulhat, illetve a képadat
megsérülhet, ha az akkumulátor túl
korán lemerül.
1 Helyezzen be egy rögzített
képeket tartalmazó „Memory
Stick Duo”-t a
fényképezőgépbe.
• Amikor a belső memórián lévő képeket
másolja át, akkor ez a lépés szükségtelen.
HU
71
3 Kapcsolja az üzemmód
kapcsolót
állásba, majd
kapcsolja be a fényképezőgépet
és a számítógépet.
2. szakasz: A
fényképezőgép és a
számítógépe
csatlakoztatása
1 Csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
számítógéphez.
2 A multicsatlakozóaljzathoz
1 USB aljzathoz
Többcélú
kivezetés kábele
2 A többcélú csatlakozó kábelén
a kapcsolót állítsa „CAMERA”
helyzetbe.
CAMERA TV
DISP SEL
• Windows XP esetén, az automatikus
lejátszás varázsló megjelenik az asztalon.
HU
72
„USB ümód Mass Storage” megjelenik a
fényképezőgép képernyőjén.
USB ümód
Mass Storage
Memory Stick
Kapcsolja be a
MENU
-t
Memóriahasználat
kijelzések*
Amikor az USB kapcsolat először jön
létre, a számítógépe automatikusan
lefuttat egy programot a fényképezőgép
felismeréséhez. Várjon egy kicsit.
után a 2. szakaszban kattintson
a [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]-ra
(Képek másolása a számítógép
egyik mappájába (Microsoft
scanner és fényképezőgép
varázsló)) t [OK]-ra, amint a
varázsló képernyő
automatikusan megjelenik az
asztalon.
1
A számítógépe használata
* Kommunikáció közben a memóriahasználat
kijelzések pirosra változnak. Addig ne
működtesse a számítógépet, amíg a
kijelzések fehérre nem változnak.
• Ha az „USB ümód Mass Storage” nem
jelenik meg, akkor állítsa az [USB csatl.]
menüpontot [Mass Storage]-ra (66. oldal).
1 Az USB kapcsolat létrehozása
3.-A szakasz: Képek
másolása számítógépre
2
• Windows 2000/Me esetén kövesse a „3.-B
szakasz: Képek másolása számítógépre”
című részben leírt műveletet a 74. oldalon.
• Amikor Windows XP rendszernél a varázsló
képernyő nem jelenik meg automatikusan,
akkor kövesse a „3.-B szakasz: Képek
másolása számítógépre” című részben leírt
műveletet a 74. oldalon.
Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
A „Scanner and Camera Wizard”
(Kereső és Kamera Varázsló)
képernyő megjelenik.
2 Kattintson a [Next]-re.
A fényképezőgép „Memory Stick
Duo”-jára mentett képek
megjelennek.
• Ha nem helyezett be „Memory Stick
Duo”-t, akkor a belső memórián lévő
képek jelennek meg.
HU
73
3 Kattintson a nem kívánt képek
jelölőnégyzetére, hogy
eltávolítsa az ellenőrző jelölést,
így azokat nem másolja át, majd
kattintson a [Next]-re.
1
5 Kattintson a [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Semmit. Befejeztem a
munkát e képekkel) előtt lévő
választókapcsolóra, hogy
kijelölje, majd kattintson a
[Next]-re.
1
2
Az „Picture Name and Destination”
(Képnév és Célmappa) képernyő
megjelenik.
4 Válasszon ki egy nevet és
célmappát a képeinek, majd
kattintson a [Next]-re.
2
A „Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Kereső és Kamera
Varázsló befejezése) képernyő
megjelenik.
6 Kattintson a [Finish]-re.
A varázslóképernyő bezáródik.
1
• További képek másolásához húzza ki a
többcélú kivezetés kábelét (76. oldal).
Majd kövesse a „2. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógépe
csatlakoztatása” című részben leírt
műveletet a 72. oldalon.
2
A képmásolás megkezdődik. Amikor
a másolást befejezte, az „Other
Options” (Egyéb opciók) képernyő
megjelenik.
• Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
3.-B szakasz: Képek
másolása számítógépre
• Windows XP rendszernél, kövesse a „3.-A
szakasz: Képek másolása számítógépre”
című részben leírt műveletet a 73. oldalon.
Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
HU
74
1 Kattintson kétszer a [My
Computer] t [Removable Disk]
t [DCIM] ikonra.
3 Kattintson kétszer a [My
Documents] mappára. Majd,
jobb egérgombbal kattintson a
„My Documents” ablakra, hogy
megjelenítse a menüt, és
kattintson a [Paste]-ra.
1
2
• Ha a „Removable Disk” ikon nem
jelenik meg, lásd a 102. oldalt.
mappára, ahol a másolni kívánt
képfájlokat tárolja.
Majd a jobb egérgombbal
kattintson egy képfájlra, hogy
megjelenítse a menüt, majd
kattintson a [Copy]-ra.
1
A számítógépe használata
2 Kattintson kétszer arra a
A képfájlokat átmásolja a „My
Documents” mappába.
• Amikor a célmappa már tartalmaz a
másolandó fájllal azonos elnevezésű
fájlt, akkor a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik. Amikor
felülírja a létező képet az újjal, az eredeti
fájl adatot törli. A képfájl számítógépre
másolásához felülírás nélkül, módosítsa
a fájlnevet egy másik névre, majd
másolja át a képfájlt. Azonban vegye
figyelembe, hogy ha módosítja a
fájlnevet (78. oldal), akkor előfordulhat,
hogy a fényképezőgépével nem tudja
lejátszani azt a képet.
2
• A képfájlok tárolási célmappájáról a 77.
oldalon olvashat.
HU
75
4. szakasz: Képek
megtekintése a
számítógépén
Az USB kapcsolat törlése
Végezze el az alább felsorolt
műveleteket, mielőtt:
E szakasz a „My Documents” mappába
másolt képek megtekintéséhez
szükséges műveletet írja le.
1 Kattintson a [Start] t [My
Documents] ikonra.
• Kihúzza a többcélú kivezetés kábelét
• Kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
• Egy „Memory Stick Duo”-t behelyez a
fényképezőgépbe a belső memóriáról
készült másolás után
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
x Windows 2000/Me/XP
rendszerhez
2
1 Kattintson kétszer a feladattálcán lévő
ikonra.
Kattintson kétszer ide
1
A „My Documents” mappa tartalma
megjelenik.
• Ha nem Windows XP-t használ, akkor
kattintson kétszer [My Documents]-re az
asztalon.
2 Kattintson kétszer a kívánt
képfájlra.
A kép megjelenik.
HU
76
2 Kattintson a
[Stop]-ra.
(Sony DSC) t
3 Hagyja jóvá az eszközt a megerősítést
kérő párbeszédablakban, majd
kattintson az [OK]-ra.
4 Kattintson a [OK]-ra.
Az eszköz le van választva.
• A 4. lépés Windows XP rendszernél
szükségtelen.
Képfájl tárolási
célmappák és fájlnevek
A fényképezőgépével rögzített
képfájlok a „Memory Stick Duo”-n lévő
mappák szerint vannak csoportosítva.
Példa: mappák megtekintése
Windows XP-n
• Nem rögzíthet képeket a „100MSDCF”
mappába. E mappákban lévő képek
kizárólag megtekintésre alkalmasak.
• Nem rögzíthet/játszhat le képeket az
„MISC” mappában.
• A képfájlok a következőképpen vannak
elnevezve. A ssss karakter helyen 0001
és 9999 közötti tetszőleges szám állhat. A
mozgókép üzemmódban rögzített
mozgóképfájl és a hozzá tartozó
indexképfájl nevének a numerikus része
azonos.
– Fényképfájlok: DSC0ssss.JPG
– Mozgóképfájlok: MOV0ssss.MPG
– Indexképfájlok, amelyeket akkor rögzít,
amikor mozgóképeket vesz fel:
MOV0ssss.THM
• A mappákról további információkat a 46. és
az 61. oldalon olvashat.
A számítógépe használata
A
B
A Mappa létrehozási funkcióval nem
rendelkező fényképezőgép segítségével
rögzített kép adatokat tartalmazó
mappa
B E fényképezőgép segítségével rögzített
kép adatokat tartalmazó mappa
Amikor nem hozott létre új mappákat,
akkor a következő mappák láthatók:
– „Memory Stick Duo”; csak a
„101MSDCF”
– Belső memória; csak a „101_SONY”
HU
77
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése a
fényképezőgépével (egy „Memory Stick Duo” segítségével)
Ez a fejezet példaként, egy Windowsos
számítógép használatához szükséges
eljárást ír le.
Amikor egy képfájlt számítógépre
másolt, az már nem marad a „Memory
Stick Duo”-n, akkor tekintheti meg azt a
képet ismét a fényképezőgépén, ha a
számítógépen lévő képfájlt a „Memory
Stick Duo”-ra másolja.
• Az 1. lépés nem szükséges, ha a
fényképezőgépével beállított fájlnevet nem
módosította.
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy
nem tud bizonyos képeket lejátszani.
• A lejátszás a fényképezőgépén nem
garantálható, ha egy képfájlt már
feldolgozott számítógéppel, illetve ha a
képfájlt más típusú fényképezőgép
segítségével rögzítették.
• Ha nincs mappa, akkor először a
fényképezőgéppel hozzon létre egy mappát
(61. oldal), majd másolja át a képfájlt.
1 Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson a
[Rename]-re. Módosítsa a
fájlnevet „DSC0ssss”
fájlnévre.
Írjon be egy 0001 és 9999 közötti
számot a ssss karakter helyekre.
1
2
• Ha a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik, írjon be egy
eltérő számot.
HU
78
• A számítógép beállításától függően a
kiterjesztés is megjelenhet. A fényképek
kiterjesztése JPG, a mozgóképeké pedig
MPG. Ne módosítsa a kiterjesztést.
2 Másolja át a következő
sorrendben a „Memory Stick
Duo” mappába a képfájlt.
1Kattintson a jobb egérgombbal a
képfájlra, majd kattintson a
[Copy]-ra.
2Kattintson kétszer a [Removable
Disk] vagy a [Sony MemoryStick]
ikonra a [My Computer]-ben.
3Jobb egérgombbal kattintson a
[sssMSDCF] mappára a [DCIM]
mappában, majd kattintson a
[Paste]-ra.
• A sss karakter helyen 100 és 999
közötti tetszőleges szám állhat.
A „Cyber-shot Viewer” használata
(mellékelt)
A szoftver előnyeit kihasználva a
fényképeket és a mozgóképeket
fényképezőgépéről jobban
felhasználhatja, mint eddig bármikor.
Ez a fejezet összegzi a „Cyber-shot
Viewer”-t és megadja az alapvető
utasításokat.
„Cyber-shot Viewer”
áttekintés
A „Cyber-shot Viewer” segítségével:
Hogy elérje a Help-et, kattintson a
[Start] t [Programs] (Programok)
(Windows XP-ben [All Programs]
(Minden program)) t [Sony Picture
Utility] (Sony képkezelő) t [Help]
(Súgó) t [Cyber-shot Viewer]-re.
A „Cyber-shot Viewer”
indítása és kiléptetése
Kattintson a
gombra a képernyő
jobb felső részén.
Alapvető utasítások
Kövesse e lépéseket, hogy importálja és
megtekintse a képeket a
fényképezőgépről.
Képek importálása
1 Győződjön meg arról, hogy a
„Media Check Tool”* (Média
ellenőrző eszköz) fut.
* A „Media Check Tool” egy olyan
program, amely automatikusan érzékeli
és importálja a képeket, amikor behelyez
egy „Memory Stick”-et vagy a
fényképezőgépet csatlakoztatja.
A számítógépe használata
• A fényképezőgéppel készített képeket
importálhatja és megjelenítheti a monitoron.
• A felvétel dátuma szerint naptárba
rendezheti a képeket a számítógépen, hogy
megtekintse azokat.
• Retusálhatja, kinyomtathatja és e-mail
mellékletként elküldheti a fényképeket,
módosíthatja a felvétel dátumát és így
tovább.
• A „Cyber-shot Viewer”-rel kapcsolatos
részletekért forduljon a Help (Súgó)-hoz.
Kilépés a „Cyber-shot
Viewer”-ből
Keresse meg a
(Media Check
Tool) ikont a feladatsávban.
• Ha nincsen
ikon: Kattintson a [Start]
t [Programs] (Programok) (Windows
XP-ben [All Programs] (Minden
program)) t [Sony Picture Utility]
(Sony képkezelő) t [Cyber-shot
Viewer] t [Tools] (Eszközök) t
[Media Check Tool]-ra (Média ellenőrző
eszközre).
A „Cyber-shot Viewer”
indítása
Kattintson kétszer a
(Cyber-shot
Viewer) ikonra az asztalon.
Vagy a Start menüből: Kattintson a
[Start] t [Programs] (Programok)
(Windows XP-ben [All Programs]
(Minden program)) t [Sony Picture
Utility] (Sony képkezelő) t [Cybershot Viewer]-re.
HU
79
2 A többcélú csatlakozó kábelével
csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
számítógéphez.
Miután a fényképezőgépet
automatikusan felismeri az [Import
Images] (Képek importálása)
képernyő megjelenik.
• Ha használja a Memory Stick nyílást,
először a 71. oldalt olvassa el.
• Ha Windows XP-ben megjelenik az
automatikus lejátszás varázsló, akkor
zárja be.
3 Importálja a képeket.
Hogy megkezdje a képek
importálását, kattintson az [Import]
(Importálás) gombra.
Képek megtekintése
1 Importált képek ellenőrzése
Amikor az importálás befejeződik,
akkor a „Cyber-shot Viewer” elindul.
Az importált képek kicsinyített
képeit megjeleníti.
• A „My Pictures” (Képek) mappa
alapértelmezett mappaként van beállítva
a „Viewed folders”-ban (Megtekintett
mappákban).
• Kétszer rákattinthat a kicsinyített képre,
hogy megjelenítse magát a képet.
2 Képek megtekintése a “Viewed
folders”-ban (Megtekintett
mappákban) a felvétel dátuma
szerint rendezve egy naptárban.
1Kattintson a [Calendar] (Naptár)
fülre.
Azokat az éveket listázza ki,
amelyekben a képek készültek.
2Kattintson az évre.
Abban az évben készített képeket
megjeleníti a naptárban, a felvétel
dátuma szerint rendezve.
Alapbeállításként a képeket a „My
Pictures”-ben (Képek) létrehozott
mappába importálja, amelyet az
importálás dátumával nevez el.
• A „Folder to be imported”
(Importálandó mappa) módosításával
kapcsolatban tanulmányozza a 82. oldalt.
HU
80
3Hogy hónap szerint jelenítse meg a
képeket, kattintson a kívánt hónapra.
Abban a hónapban készített képek
kicsinyített képeit megjeleníti.
4Hogy idő szerint jelenítse meg a
képeket, kattintson a kívánt dátumra.
Azon a napon készített képek
kicsinyített képeit megjeleníti, óra
szerint rendezve.
Év kijelző képernyő
3 Az egyes képek megjelenítése
Az óra kijelző képernyőn kattintson
kétszer a kicsinyített képre, hogy egy
külön ablakban megjelenítse magát a
képet.
1
2
3
Hónap kijelző képernyő
• Az
eszköztár gombra kattintva
szerkesztheti a megjelenített képeket.
A számítógépe használata
4 Képek megjelenítése teljes-
4
képernyős üzemmódban
Hogy teljes képernyős üzemmódban
megjelenítse az aktuális képek
diabemutatóját, kattintson a
gombra.
Óra kijelző képernyő
• Hogy egy konkrét évtől vagy
hónaptól listázza ki a képeket,
kattintson arra az időszakra a
képernyő bal oldalán.
• Hogy lejátssza vagy szüneteltesse a
diabemutatót, kattintson a
gombra a
képernyő bal alsó részén.
• Hogy leállítsa a diabemutatót, kattintson
a
gombra a képernyő bal alsó részén.
HU
81
Egyéb funkciók
A számítógépen tárolt képek
előkészítése megtekintéshez
A képek megtekintéséhez az őket
tartalmazó mappát egy „Viewed folders”
(Megtekintett mappák) mappaként kell
bejegyezni.
A [File] (Fájl) menüből válassza ki a
[Register Viewed Folders...]-t
(Megtekintett mappák bejegyzése...),
hogy megjelenítse a „Viewed folders”
bejegyzésének beállításait.
1
2
Válassza ki a „Folder to be imported”-et.
• A „Viewed folders”-ként bejegyzett mappák
közül megadhatja a „Folder to be
imported”-et.
Kép bejegyzés információ
frissítése
1
2
Kattintson az [Add...] (Hozzáad...)
gombra, és utána adja meg a mappát az
importálandó képekkel, hogy „Viewed
folder”-ként bejegyezze a mappát.
• A „Viewed folders” minden almappáját is
bejegyzi.
A „Folder to be imported”
(Importálandó mappa)
módosítása
Hogy módosítsa a „Folder to be
imported”-et, lépjen az „Import
Settings” (Importálási beállítások)
képernyőre.
Hogy megjelenítse az „Import Settings”
képernyőt, válassza ki az [Image Import
Settings...]-et (Kep importálási
beállítások...) a [File] (Fájl) menüből.
HU
82
Hogy frissítse a kép információt,
válassza ki az [Update Database]-t
(Adatbázis frissítés) a [Tools] (Eszköz)
menüből.
• Az adatbázis frissítés időbe telhet.
• Ha átnevezi a képfájlokat vagy mappákat a
„Viewed folders”-ban, akkor azok nem
jeleníthetők meg e szoftverrel. Ebben az
esetben frissítse az adatbázist.
A „Cyber-shot Viewer”
letörlése
1 Kattintson rendre a következőkre:
[Start] t [Settings] (Beállítások) t
[Control Panel] (Vezérlőpult).
Kattintson duplán az [Add/Remove
Programs] (Programok hozzáadása/
törlése) ikonra. (Windows XP esetén
kattintson rendre a következőkre:
[start] t [Control Panel] (Vezérlőpult),
majd kattintson duplán az [Add or
Remove Programs] (Programok
hozzáadása/törlése) ikonra.)
2 Jelölje ki a [Sony Picture Utility]
elemet, majd az eltávolítás
végrehajtásához kattintson a [Change/
Remove] (Módosítás/eltávolítás)
(Windows XP esetén [Remove]
(Törlés)) gombra.
A (mellékelt) „Music Transfer”
program használata
A (mellékelt) CD-n található „Music
Transfer” program segítségével a
gyárilag előre betöltött zenefájlokat
sajátjaira cserélheti. Továbbá, amikor
kedve támad, törölheti vagy hozzáadhat
ilyen fájlokat.
Zene hozzáadása/
megváltoztatása a
„Music Transfer”
segítségével
Alább felsoroljuk a „Music Transfer”
zene átvitel segítségével átvihető zenei
formátumokat:
1 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
2 Válassza ki a
-t (Beállítás) a
vezérlőgomb B részével.
3 Válassza ki az
-t (1. Beállítás)
a vezérlőgomb v/V részével,
majd válassza ki a [Zene
letölt.]-ést a v/B résszel.
1
fényképezőgép és a számítógép
között.
6 Indítsa el a „Music Transfer”
zene átvitelt.
7 Kövesse a képernyőn levő
utasításokat, hogy hozzáadja/
megváltoztassa a zenefájlokat.
• Hogy visszaállítsa a fényképezőgépen
gyárilag beállított zenét:
A számítógépe használata
• Számítógépének merevlemezén tárolt MP3
fájlok.
• CD-ken levő zene
• Fényképezőgépére mentett előre beállított
zene
5 Hozzon létre USB kapcsolatot a
1 Hajtsa végre a [Zene formáz.]-ást (64.
oldal) oldalon.
2 Hajtsa végre a [Restore defaults]-ot a
„Music Transfer” menüben.
Minden zenefájl visszatér az előre
beállított zenéhez, és a [Zene]-t a [Dia]
menüben [Ki]-re állítja.
3 Válasszon egy megfelelő zenefájlt a
diabemutató képhatáshoz (30. oldal).
Az [Inicializál] segítségével,
visszaállíthatja a zenefájlokat az előre
beállítottakra, azonban a többi beállításai
is visszaállítódnak.
• A „Music Transfer”-rel kapcsolatos további
részletekért nézze meg az „on-line” súgó
„Music Transfer” címszavát.
4 Válassza ki a [OK] menüpontot a
B/v résszel, majd nyomja meg a
z részt.
Megjelenik a „Csatlakoztassa a PC-hez”
üzenet.
HU
83
Macintosh számítógépének
használata
A képek átmásolhatók a Macintosh
számítógépre.
• A „Cyber-shot Viewer” program nem
használható Macintosh számítógépen.
Ajánlott számítógép
környezet
A fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógép számára a következő
kiépítést javasoljuk.
Ajánlott környezet képek
másolásához
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS 9.1, 9.2 vagy Mac
OS X (v10.0 vagy későbbi)
USB aljzat: Szokásos tartozék
A „Music Transfer” program
használatához javasolt
környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS X (v10.3 vagy
újabb)
Processzor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5
series, Mac mini
Memória: Legalább 64 MB (legalább 128
MB javasolt)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
lemezterület—kb. 250 MB
HU
84
Megjegyzések a
fényképezőgépének
számítógéphez
csatlakoztatásáról
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezetben.
• Ha két vagy több USB eszközt csatlakoztat
egyszerre egyetlen számítógéphez, akkor a
használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépet is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép csatlakoztatása a HiSpeed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett átvitelt (nagysebességű
átvitelt), mivel e fényképezőgép Hi-Speed
USB (USB 2.0-nak megfelelő) kompatibilis.
• Az USB kapcsolatnak három módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat, [Auto]
(alapértelmezett beállítás) [Mass Storage] és
[PTP] üzemmód. Ez a szakasz az [Auto] és a
[Mass Storage] üzemmódot írja le példaként.
A [PTP]-ről bővebben az 66. oldalon
olvashat.
• Amikor a számítógépe visszaáll a
felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
előfordulhat hogy a fényképezőgépe és a
számítógépe közötti kommunikáció
ugyanakkor nem áll helyre.
Képek másolása és
megtekintése
számítógépen
1 Készítse elő a fényképezőgépet
és a Macintosh számítógépet.
Végezze el ugyanazt a műveletet,
mint ahogy az a „1. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógép
előkészítése” című részben le van
írva a 71. oldalon.
2 Csatlakoztassa a többcélú
kivezetés kábelét.
3 Másolja át a képfájlokat a
Macintosh számítógépre.
1Kattintson kétszer az újonnan
felismert ikonra t [DCIM]-re t a
mappára, ahol a másolni kívánt
képeket tárolja.
számítógépen.
Kattintson kétszer a merevlemez
ikonra t a kívánt képfájlra az
átmásolt fájlokat tartalmazó
mappában, hogy megnyissa azt a
képfájlt.
Az USB kapcsolat törlése
Végezze el az alább felsorolt
műveleteket, mielőtt:
• Kihúzza a többcélú kivezetés kábelét
• Kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
• Egy „Memory Stick Duo”-t behelyez a
fényképezőgépbe a belső memóriáról
készült másolás után
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
A számítógépe használata
Végezze el ugyanazt a műveletet,
mint ahogy az a „2. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógépe
csatlakoztatása” című részben le van
írva a 72. oldalon.
4 Tekintse meg a képeket a
Húzza a meghajtó ikonját
vagy a „Memory Stick Duo”
ikonját a „Lomtár” ikonra, és
engedje el.
A fényképezőgép le van választva a
számítógépről.
• Mac OS X v10.0 használatakor a
számítógépe kikapcsolása után végezze el a
fenti műveletet.
2Húzza a képfájlokat a merevlemez
ikonjára és engedje el.
A képfájlokat a merevlemezre
másolja.
• A képek tárolási helyéről és a
fájlnevekről bővebben a 77. oldalon
olvashat.
HU
85
Zene hozzáadása/
megváltoztatása a
„Music Transfer”
segítségével
Saját zene fájljaival kicserélheti a
gyárilag előre betöltött zenei fájlokat.
Továbbá, amikor kedve támad, törölheti
vagy hozzáadhat ilyen fájlokat.
Alább felsoroljuk a „Music Transfer”
zene átvitel segítségével átvihető zenei
formátumokat:
• Számítógépének merevlemezén tárolt MP3
fájlok
• CD-ken levő zene
• Fényképezőgépére mentett előre beállított
zene
Hogy telepítse a „Music
Transfer”-t
• Zárjon be minden más szoftver alkalmazást,
mielőtt a „Music Transfer”-t telepíti.
• A telepítéshez rendszergazdaként kell
bejelentkezni.
1 Kapcsolja be a Macintosh
számítógépét, és helyezze be a
(mellékelt) CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
2 Kattintson kétszer a
(CYBERSHOTSOFT)-re.
3 Duplázzon a [MAC] mappa
[MusicTransfer.pkg] állományán.
Megkezdődik a program telepítése.
Hogy zenefájlokat adjon
hozzá/változtasson meg
Lásd „Zene hozzáadása/megváltoztatása
a „Music Transfer” segítségével” 83.
oldal.
HU
86
Terméktámogatás
Az ezzel a termékkel kapcsolatos
további információk és a válaszok a
gyakran feltett kérdésekre a Sony
Vevőszolgálatának honlapján
találhatók.
http://www.sony.net/
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása
Amikor [16:9] üzemmódban készített képeket
nyomtat, akkor előfordulhat, hogy mindkét
szélét levágja, úgyhogy nyomtatás előtt ne
felejtse el ellenőrizni (106. oldal).
Nyomtatás közvetlenül, egy PictBridge kompatibilis nyomtató
segítségével (88. oldal)
Kinyomtathat képeket úgy, hogy a fényképezőgépet
közvetlenül egy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
Nyomtatás közvetlenül, egy „Memory Stick” kompatibilis nyomtató
segítségével
Kinyomtathat képeket egy „Memory Stick” kompatibilis
nyomtatóval.
Bővebben lásd a nyomtatóval mellékelt kezelési útmutatóban.
Fényképek nyomtatása
Nyomtatás számítógép segítségével
A mellékelt „Cyber-shot Viewer” szoftver segítségével
átmásolhat képeket számítógépre, és kinyomtathatja a
képeket.
Nyomtatás szaküzletben (92. oldal)
Elviheti a fényképezőgépével készített képeket tartalmazó
„Memory Stick Duo”-t egy fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Előre tehet
(Nyomtatási sorrend) kijelölést
azokra a képekre, amelyeket ki akar nyomtatni.
HU
87
Képek nyomtatása közvetlenül, egy PictBridge
kompatibilis nyomtató segítségével
Ha nincs számítógépe, még akkor is
kinyomtathatja a fényképezőgépe
segítségével készített képeket úgy, hogy
a fényképezőgépet közvetlenül egy
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
• A „PictBridge” a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
1. szakasz: A fényképezőgép
előkészítése
Készítse elő a fényképezőgépet, hogy a
többcélú kivezetés kábelével
csatlakoztassa a nyomtatóhoz. Amikor
olyan nyomtatóhoz csatlakoztatja a
fényképezőgépet, amelyet felismer
amikor az [USB csatl.] [Auto]-ra van
állítva, akkor az 1. szakasz szükségtelen.
Index gomb
Egyképes üzemmódban
Egyetlen képet nyomtathat ki egy
nyomtató papírra.
MENU gomb
Vezérlőgomb
Index üzemmódban
Több képet nyomtathat ki csökkentett
méretben egy nyomtató papírra. Akár
ugyanazon képek (1), vagy különböző
képek (2) sorozatát is kinyomtathatja.
1
2
• Ajánlott, hogy egy teljesen feltöltött
akkumulátor egységet, vagy egy (nem
mellékelt) hálózati tápegységet használjon,
nehogy nyomtatás közben a készülék
kikapcsoljon.
1 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
2 Nyomja meg a vezérlőgomb B
részét, hogy kiválassza a
(Beállítás) menüpontot.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
az index nyomat funkció nem vehető
igénybe.
• Egy indexképként kinyomtatható képek
mennyisége a nyomtatótól függően eltérő.
• Nem nyomtathat mozgóképeket.
• Ha a
kijelzés körülbelül 5 másodpercig
villog a fényképezőgép képernyőjén
(hibaüzenet), akkor ellenőrizze a
csatlakoztatott nyomtatót.
HU
88
3 Válassza ki a [
] (2. Beállítás)
menüpontot a V résszel, majd
válassza ki az [USB csatl.]
menüpontot a v/V/B résszel.
2
4 Válassza ki a [PictBridge]
menüpontot a B/v résszel, majd
nyomja meg a z részt.
2 A többcélú csatlakozó kábelén
a kapcsolót állítsa „CAMERA”
helyzetbe.
2.Beállítás
Fájlsorszám:
PictBridge
USB csatl.:
PTP
Mass Storage
Videó ki:
Auto
Óra beállítás:
CAMERA TV
DISP SEL
Az USB üzemmód be van állítva.
2. szakasz: A fényképezőgép
csatlakoztatása a
nyomtatóhoz
1 Csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
nyomtatóhoz.
3 Kapcsolja be a
fényképezőgépét és a
nyomtatót.
A kapcsolat létrejötte után a
kijelzés megjelenik.
60p.
2M
Nyomtatás
Itt minden
Fényképek nyomtatása
DPOFkép
Választ
E kép
Visszavon
A fényképezőgép lejátszási üzemmódba
lép, majd a képernyőn megjelenik egy
kép és a nyomtatási menü.
2 A multicsatlakozóaljzathoz
3. szakasz: Nyomtatás
Attól függetlenül, hogy az üzemmód
kapcsoló mire van állítva, a nyomtatási
menü megjelenik, amikor a 2. szakaszt
befejezi.
1 Az USB
aljzathoz
Többcélú kivezetés
kábele
1 Válassza ki a kívánt nyomtatási
módot a vezérlőgomb v/V
részével, majd nyomja meg a z
részt.
[Itt minden]
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
HU
89
[DPOFkép]
[Dátum]
Az összes
(Nyomtatási sorrend)
kijelölésű (92. oldal) képet
kinyomtatja a megjelenített képtől
függetlenül.
Válassza ki a [Nap&idő] vagy a
[Dátum] menüpontot, hogy dátumot
és időt illesszen a képekre.
[Választ]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
1Válassza ki a kinyomtatni kívánt
képet a b/B résszel, majd nyomja
meg a z részt.
A
kijelzés megjelenik a
kiválasztott képen.
• Hogy más képeket válasszon ki,
ismételje meg ezt a műveletet.
2Válassza ki a [Nyomtatás]
menüpontot a vezérlőgomb V
részével, majd nyomja meg a z részt.
[E kép]
A megjelenített képet nyomtatja ki.
• Ha az [E kép] menüpontot választja ki,
és az [Index] menüpontot [Be]-re állítja a
2. lépésben, akkor ugyanazon képek
sorozatát nyomtathatja ki indexképként.
2 Válassza ki a nyomtatási
beállításokat a vezérlőgomb
v/V/b/B részével.
60p.
2M
Nyomtatás
Index
Méret
Dátum
Mennyiség
Ki
Alapertek
Ki
1
Kilép
OK
[Index]
Válassza ki a [Be] menüpontot, hogy
indexképként nyomtasson.
• Amikor a [Dátum] menüpontot választja
ki, akkor a dátumot a kiválasztott
formátumban illeszti be (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése ). A nyomtatótól
függően előfordulhat, hogy ez a funkció
nem vehető igénybe.
[Mennyiség]
Amikor az [Index] menüpont [Ki]-re
van állítva:
Válassza ki a kinyomtatni kívánt kép
lapjainak számát. A képet egyetlen
képként nyomtatja ki.
Amikor az [Index] menüpont
[Be]-ra van állítva:
Válassza ki az indexképként
kinyomtatni kívánt képek
sorozatának a számát. Ha az [E kép]
menüpontot választotta ki az 1.
lépésben, akkor válassza ki az
indexképként egy lapra, egymás
mellé kinyomtatni kívánt ugyanazon
képek számát.
• A képek mennyiségétől függően
előfordulhat, hogy a tervezett számú kép
nem fér rá egyetlen lapra.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot
a vezérlőgomb V/B részével,
majd nyomja meg a z részét.
A képet kinyomtatja.
• Ne húzza ki a többcélú kivezetés kábelét,
miközben a
(PictBridge kapcsolat)
kijelzés megjelenik a képernyőn.
60p.
[Méret]
Válassza ki a nyomtató papír
méretét.
HU
90
Nyomtatás
2/3
Kilép
kijelzés
Más képek nyomtatása
[DPOFkép]
A 3. lépés után válassza ki a [Választ]
menüpontot és a kívánt képet a
vezérlőgomb v/V részével, majd
folytassa az 1. lépéstől.
Az összes
(Nyomtatási sorrend)
kijelölésű képet kinyomtatja a
megjelenített képtől függetlenül.
Képek kinyomtatása az
indexképernyőn
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
Végezze el az „1. szakasz: A
fényképezőgép előkészítése” (88. oldal)
és „2. szakasz: A fényképezőgép
csatlakoztatása a nyomtatóhoz”
(89. oldal) című részt, majd folytassa a
következőkkel.
Amikor a fényképezőgépet
nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor a
nyomtatási menü megjelenik. Válassza
ki a [Visszavon] menüpontot, hogy
kikapcsolja a nyomtatási menüt, majd
folytassa a következőkkel.
[Itt minden]
5 Végezze el a „3. szakasz: Nyomtatás”
(89. oldal) 2. és 3. lépését.
1 Nyomja meg az
-et (Index).
Az indexképernyő megjelenik.
Fényképek nyomtatása
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy
megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [ ] (Nyomtatás)
menüpontot a vezérlőgomb B részével,
majd nyomja meg a z részt.
4 Válassza ki a kívánt nyomtatási módot a
vezérlőgomb v/V részével, majd
nyomja meg a z részt.
Nyomtatás
Itt minden
DPOFkép
Választ
Visszavon
[Választ]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
Válassza ki a kinyomtatni kívánt képet a
v/V/b/B résszel, majd nyomja meg a z
részt, hogy megjelenítse a
kijelölést.
(Ismételje meg ezt a műveletet, hogy
más képeket válasszon ki.) Majd
nyomja meg a MENU gombot.
HU
91
Nyomtatás szaküzletben
Elviheti a fényképezőgépével készített
képeket tartalmazó „Memory Stick
Duo”-t egy fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Feltéve, hogy a szaküzlet
támogatja a DPOF-fel kompatibilis fotó
nyomtatási szolgáltatást, előre tehet
(Nyomtatási sorrend) kijelölést a
képekre azért, hogy ne kelljen azokat
újra kiválasztani, amikor azokat
kinyomtatja a szaküzletben.
• Szaküzletben nem nyomtathatja ki
közvetlenül a fényképezőgépéről a belső
memórián tárolt képeket. Másolja a képeket
„Memory Stick Duo”-ra, majd vigye el a
„Memory Stick Duo”-t a nyomtatási
szaküzletbe.
Mi a DPOF?
A DPOF (Digital Print Order Format)
egy olyan funkció, amely lehetővé teszi,
(Nyomtatási sorrend)
hogy
kijelölést tegyen a „Memory Stick Duo”
azon képeire, amelyeket később ki akar
nyomtatni.
•A
(Nyomtatási sorrend) jellel kijelölt
képeket a DPOF (Digital Print Order
Format) szabványnak megfelelő nyomtató
segítségével, illetve PictBridge kompatibilis
nyomtató segítségével is kinyomtathatja.
• Nem jelölhet ki mozgóképeket.
• Amikor [Több.srztkép] üzemmódban
készített képeket jelöl ki, akkor az összes
képet egyetlen 16 mezőre osztott lapra
nyomtatja ki.
Amikor „Memory Stick Duo”-t
visz szaküzletbe
• Érdeklődjön a fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletében, hogy milyen típusú „Memory
Stick Duo”-t tudnak kezelni.
• Ha „Memory Stick Duo”-t nem tudnak
kezelni a fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletében, akkor másolja a kinyomtatni
kívánt képeket más adathordozóra, például
CD-R-re, és vigye azt a szaküzletébe.
• Ne feledje magával vinni a Memory Stick
Duo adaptert.
• Mielőtt szaküzletbe visz képadatot, mindig
másolja (biztonsági mentse) az adatait
lemezre.
HU
92
• Nem állíthatja be a példányszámot.
Kijelölés egyképes
üzemmódban
MENU gomb
Vezérlőgomb
1 Jelenítse meg a kinyomtatni
kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
Egy
(Nyomtatási sorrend) jellel
kijelöli a képet.
60p.
2M
2/9
DPOF
Kilép
HÁT/KÖV
4 Hogy más képeket kijelöljön,
jelenítse meg a kívánt képet a
b/B résszel, majd nyomja meg a
z részt.
Hogy eltávolítsa a kijelölést
egyképes üzemmódban
Nyomja meg a z részt a 3. vagy 4.
lépésben.
6 Ismételje meg az 5. lépést más
képek kijelöléséhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
Kijelölés index
üzemmódban
1 Jelenítse meg az index
képernyőt (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése).
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
4 Válassza ki a [Választ]
menüpontot a vezérlőgomb v/V
részével, majd nyomja meg a z
részt.
• Nem adhat hozzá
kijelölést [Itt
minden] üzemmódban.
5 Válassza ki a kijelölni kívánt
a vezérlőgomb B részével, majd
nyomja meg a z részt.
A
kijelölés fehérre változik.
Hogy visszavonja, válassza ki a
[Visszavon] menüpontot a 4. lépésben,
vagy válassza ki a [Kilép] menüpontot a
8. lépésben, majd nyomja meg a z részt.
Hogy eltávolítsa a kijelölést
index üzemmódban
Fényképek nyomtatása
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
8 Válassza ki az [OK] menüpontot
Az 5. lépésben válassza ki a képet,
amelyről el akarja távolítani a kijelölést,
majd nyomja meg a z részt.
Hogy eltávolítsa az összes
kijelölést a mappában
Válassza ki az [Itt minden] menüpontot
a 4. lépésben, majd nyomja meg a z
részt. Válassza ki a [Ki] menüpontot,
majd nyomja meg a vezérlőgomb z
részét.
képet a v/V/b/B résszel, majd
nyomja meg a z részt.
Egy zöld
kijelölés megjelenik a
kiválasztott képen.
Zöld
kijelölés
VÁLASZT
MENU
KÖV.RE
HU
93
A fényképezőgépe csatlakoztatása a TV-jéhez
Képek megtekintése TV-képernyőn
Megtekintheti a képeket TV-képernyőn
úgy, hogy a fényképezőgépet TV-hez
csatlakoztatja.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet is és a
TV-t is, mielőtt a fényképezőgépet és a
TV-t csatlakoztatja.
2 A mellékelt többcélú kivezetés
kábelének kapcsolóját
kapcsolja „TV” állásba.
CAMERA TV
1 Csatlakoztassa a
DISP SEL
fényképezőgépet a televízióhoz.
1 Az audió/videó
bemeneti
aljzathoz
3 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa a
TV/videó bemeneti kapcsolót
„videó”-ra.
• Bővebben lásd a TV-hez mellékelt
kezelési útmutatóban.
4 Kapcsolja az üzemmód
2 A multicsatlakozóaljzathoz
kapcsolót
állásba, és
kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Üzemmód kapcsoló
Többcélú kivezetés
kábele
60p.
• A fényképezőgépet úgy helyezze el, hogy a
képernyője felfelé nézzen.
• Ha a TV-je sztereó bemeneti aljzattal
rendelkezik, csatlakoztassa a többcélú
kivezetés kábelének audió
csatlakozódugóját (fekete) a bal audió
aljzathoz.
101-0002
HÁT/KÖV
VGA
2/9
2006 1 1 10:30PM
HANGERŐ
Vezérlőgomb
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a TV képernyőn.
A vezérlőgomb b/B részének
megnyomásával válassza ki a kívánt
képet.
HU
94
• A fényképezőgép külföldi használatakor
előfordulhat, hogy a videó jel kimenetet
át kell kapcsolni, hogy az megegyezzen a
TV-rendszerével (67. oldal).
A TV színrendszeréről
Ha a képeket TV-képernyőn akarja
megtekinteni, egy videó bemenettel
rendelkező TV-re és a többcélú
kivezetés kábelére van szüksége. A TV
színrendszerének meg kell egyeznie a
digitális fényképezőgépe
színrendszerével. A következő listában
ellenőrizze annak az országnak vagy
területnek a TV színrendszerét, ahol a
fényképezőgépet használja.
NTSC rendszer
Bahama szigetek, Bolívia, Chile,
Equador, Fülöp-szigetek, Jamaica,
Japán, Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA, Venezuela stb.
PAL rendszer
A fényképezőgépe csatlakoztatása a TV-jéhez
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, Hong-Kong,
Kína, Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szingapúr, Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak,
Irán, Monaco, Oroszország, Ukrajna stb.
HU
95
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálja meg a
következő megoldásokat.
1 Ellenőrizze a tételeket a 97. – 108. oldalon.
Ha a következő hibakód „C/E:ss:ss” megjelenik a képernyőn, akkor lásd a
109. oldalt.
2 Vegye ki az akkumulátor egységet, és körülbelül egy perc
múlva helyezze be újra az akkumulátor egységet, és
kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (65. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes
Sony szervizhez.
Kérjük, legyen tudatában annak, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy a belső memória
tartalmát, Zene fájlokat esetleg átvizsgáljak, amikor a fényképezőgépét javítani küldi.
HU
96
Akkumulátor egység és tápellátás
Az akkumulátor egységet nem lehet behelyezni.
• Az akkumulátor behelyezésekor az akkumulátor vége segítségével nyomja az
akkumulátorkioldó kart a fényképezőgép alja felé (t „Először ezt olvassa el” 1.
lépése).
• Megfelelően helyezze be az akkumulátor egységet (t „Először ezt olvassa el” 1.
lépése).
A hátralévő akkumulátor üzemidő kijelzés nem helyes, illetve elegendő
hátralévő akkumulátor üzemidőt jelez ki, de az akkumulátor túl gyorsan
lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen meleg vagy hideg
helyen használja (114. oldal).
• A megjelenített hátralévő idő különbözik a ténylegestől. Teljesen süsse ki és töltse fel
az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Az akkumulátor egység lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátor egységet
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátor egység elérte az élettartama végét (115. oldal). Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátor egység túl gyorsan lemerül.
• Megfelelően töltse fel (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• A fényképezőgépet különösen hideg helyen használja (114. oldal).
• Az akkumulátor kivezetés szennyezett. Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetést egy
száraz pamut törlőronggyal stb., és töltse fel az akkumulátor egységet.
• Az akkumulátor egység elérte az élettartama végét (115. oldal). Cserélje ki egy újra.
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátor egységet (t „Először ezt olvassa el” 1.
Hibaelhárítás
lépése).
• Az akkumulátor egység lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátor egységet
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátor egység elérte az élettartama végét (115. oldal). Cserélje ki egy újra.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátor egység lemerülését. Újra
kapcsolja be a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Az akkumulátor egység lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátor egységet
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
HU
97
Fényképek/mozgóképek felvétele
A fényképezőgépével nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását (23, 24.
oldal). Ha az megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (112. oldal).
• Nem készíthet felvételt a vaku feltöltése közben.
• Állítsa az üzemmód kapcsolót
állásba, amikor fényképez.
• Kapcsolja az üzemmód kapcsolót
állásba, amikor mozgóképet vesz fel.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– Állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre.
– Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t (112. oldal).
A tárgy nem látható a képernyőn.
• Kapcsolja az üzemmód kapcsolót a
-tól eltérő állásba (27. oldal).
A felvétel hosszú ideig tart.
• Az NR lassú zársebesség funkció be van kapcsolva (19. oldal). Ez nem hibás működés.
A kép nem éles.
• A tárgy túl közel van. Fényképezzen
(Makró) felvételi üzemmódban. Ügyeljen arra,
hogy felvételkészítéskor az objektív a legkisebb felvételi távolságnál, körülbelül 8 cmnél (W)/25 cm-nél (T) távolabb legyen a tárgytól. Vagy válassza a
(Nagyítóüveg)
funkciót, és fókuszáljon a tárgytól kb. 1–20 cm-es távolságról (t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése).
• Amikor fényképez, a
(Nagyítóüveg), illetve a Helyszín üzemmód
(Éjszakai),
(Tájkép) vagy
(Tűzijáték) üzemmódja van kiválasztva.
• Az előre beállított fókusz funkció ki van választva. Válassza ki az automatikus fókusz
üzemmódot (38. oldal).
• Tanulmányozza a „Ha a tárgy nem éles” című részt a 39. oldalon.
Az optikai zoom nem működik.
• Ha a
(Nagyítóüveg) van kiválasztva, nem használható az optikai zoom.
A precíziós digitális zoom nem működik.
• Állítsa a [Digitális zoom] menüpontot a [Precíziós]-ra (56. oldal).
• E funkció nem használható, miközben mozgóképet vesz fel.
HU
98
Az intelligens zoom nem működik.
• Állítsa a [Digitális zoom] menüpontot [Intelligens]-re (56. oldal).
• E funkció nem használható, amikor:
– A képméret [7M]-re vagy [3:2]-re van állítva.
– Több sorozatkép üzemmódban fényképez.
– Mozgóképeket vesz fel.
A vaku nem működik.
• A vaku
(Vaku kikapcsolva) üzemmódra van állítva (t „Először ezt olvassa el” 5.
lépése).
• Nem használhatja a vakut, amikor:
– A [Mode] (FELV. ümód) [Sorozatkép], [Exp.belöv.] vagy [Több.srztkép] üzemmódra
van állítva (42. oldal).
– A Helyszín üzemmód
(Nagy érzékenységű), (Éjszakai) vagy
(Tűzijáték)
üzemmódja van kiválasztva (28. oldal).
– Az üzemmód kapcsoló
állásba van állítva.
• Állítsa a vakut
(Állandó vaku) üzemmódra, ha a
(Nagyítóüveg), illetve a
Helyszín üzemmód
(Tájkép),
(Hó),
(Tengerpart) vagy
(Nagy
zársebesség) üzemmódja van kiválasztva (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
Homályos foltok jelennek meg a vaku segítségével készített képeken.
• A levegőben lévő por visszaverte a vaku fényét, és az megjelent a képen. Ez nem hibás
működés.
Nem működik a közelkép funkció.
• A Helyszín üzemmód
kiválasztva (28. oldal).
(Éjszakai),
(Tájkép) vagy
(Tűzijáték) üzemmódja van
Hibaelhárítás
Nem jelenik meg a dátum és az idő
• Felvételkor nem jelenik meg a dátum és az idő. Csak a lejátszás során láthatók.
A dátumot és időt nem megfelelően rögzítette.
• Állítsa be a helyes dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Az F érték és a zársebesség villog, amikor félig lenyomva tartja az
exponáló gombot.
• Az expozíció helytelen. Korrigálja az expozíciót (37. oldal).
A kép túl sötét.
• A fényforrás van a fényképezett tárgy mögött. Válassza ki a fénymérési üzemmódot
(40. oldal), vagy állítsa után az expozíciót (37. oldal).
• A képernyő fényereje túl kicsi. Állítsa be az LCD háttérvilágításának erősségét.
(22. oldal).
HU
99
A kép túl világos.
• Reflektorfénnyel megvilágított tárgyat fényképez sötét helyen, pl. színpadon. Állítsa
után az expozíciót (37. oldal).
• A képernyő túl világos. Állítsa be az LCD háttérvilágításának erősségét. (22. oldal).
A kép színei nem valósághűek.
• Állítsa a [COLOR] (Szín üzemmód) értékét [Normál]-ra (36. oldal).
Függőleges csíkok jelennek meg nagyon fényes tárgy fényképezésekor.
• Ez visszatükröződési jelenség. Ez a jelenség nem hibás működés.
Zaj jelenik meg a képen, amikor sötét helyen nézi a képernyőt.
• A fényképezőgép gyenge megvilágítási körülmények között a kép ideiglenes
kivilágosításával kísérli meg megnövelni a képernyő láthatóságát. Ez a felvett kép
minőségét nem befolyásolja.
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Állítsa a [Vörösszem cs] menüpontot a
(Beállítás) menüben [Be]-re (57. oldal).
• Az ajánlott felvételi távolságnál közelebbről fényképezze a tárgyat a vaku segítségével
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Világítsa ki a szobát, és fényképezze le a tárgyat.
Pontok jelennek meg, és ott maradnak a képernyőn.
• Ez nem hibás működés. E pontokat nem veszi fel (4. oldal, t „Először ezt olvassa el”).
Nem készíthető kép egymás után.
• A belső memória vagy a „Memory Stick Duo” megtelt. Törölje a szükségtelen képeket
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje alacsony. Helyezzen be egy feltöltött
akkumulátor egységet.
Képek megtekintése
Tanulmányozza a „Számítógépek” (102. oldal) című részt a következő tételekkel
együtt.
A fényképezőgépével nem lehet a képeket lejátszani.
• Állítsa az üzemmód kapcsolót
állásba (27. oldal).
• A mappa-/fájlnév módosult a számítógépén (78. oldal).
• A lejátszás a fényképezőgépén nem garantálható, ha egy képfájlt már feldolgozott
számítógéppel, illetve ha a képfájlt más típusú fényképezőgép segítségével rögzítették.
HU
100
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB kapcsolatot (76. oldal).
Nem jelenik meg a dátum és az idő.
• Kikapcsolta a
(Képernyőtartalom-váltó) gombbal (22. oldal).
Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszik.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszhat a
képfeldolgozás miatt. Ez nem hibás működés.
A kép nem jelenik meg a képernyőn, amikor az USB kapcsolat feláll.
• A többcélú kivezetés kábelének kapcsolója „TV”-re van állítva. Húzza ki a többcélú
kivezetés kábelét, vagy állítsa a kapcsolót „CAMERA”-ra (72. oldal).
A kép nem jelenik meg a TV képernyőn.
• Ellenőrizze a [Videó ki] menüpontot, hogy a fényképezőgépe videó kimeneti jele a TV-
je színrendszeréhez van-e beállítva (67. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a kapcsolat megfelelő-e (94. oldal).
• A többcélú kivezetés kábelének kapcsolója „CAMERA”-ra van állítva. Állítsa „TV”-
re (94. oldal).
Képek törlése/szerkesztése
A fényképezőgépével nem lehet a képet törölni.
• Vonja vissza a törlésvédettséget (48. oldal).
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (112. oldal).
Akarata ellenére törölt egy képet.
Hibaelhárítás
• A már kitörölt képet nem állíthatja vissza. Azt ajánljuk, hogy törlésvédje a képeket
(47. oldal), vagy törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használjon, és
állítsa a kapcsolót LOCK állásba (112. oldal), hogy elkerülje a véletlen törlést.
Az átméretezés funkció nem működik.
• Nem méretezhet át mozgóképeket és Több sorozatkép képeket.
Nem tud DPOF (Nyomtatási sorrend) kijelölést megjeleníteni.
• Mozgóképeken nem jeleníthet meg DPOF (Nyomtatási sorrend) kijelölést.
Nem tud egy mozgóképet megvágni.
• Vágáshoz nem elég hosszú a mozgókép (körülbelül két másodpercnél rövidebb).
• Vonja vissza a törlésvédettséget (48. oldal).
• Fényképek nem vághatók.
HU
101
Számítógépek
Nem tudja, hogy a számítógépe operációs rendszere kompatibilis-e a
fényképezőgéppel.
• Ellenőrizze az „Ajánlott számítógép környezet” című részt, Windows rendszerhez a
69. oldalon, és Macintosh rendszerhez a 84. oldalon.
Semmi sem jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén, amikor az USB
kapcsolat feláll.
• A többcélú kivezetés kábelének kapcsolója „TV”-re van állítva. Állítsa
„CAMERA”-ra (72. oldal).
A számítógépe, nem ismeri fel a fényképezőgépét.
• Kapcsolja be a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Amikor az akkumulátor szint alacsony, akkor helyezzen be feltöltött akkumulátor
egységet (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése), vagy használja a hálózati tápegységet
(16. oldal).
• Használja a többcélú csatlakozó (mellékelt) kábelét (72. oldal).
• Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét a számítógépből is és a fényképezőgépből is, és
szilárdan csatlakoztassa ismét. Győződjön meg arról, hogy az „USB ümód Mass
Storage” megjelenik (72. oldal).
• Állítsa az [USB csatl.] menüpontot [Mass Storage]-ra a
(Beállítás) menüben
(66. oldal).
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül minden más
készüléket a számítógépe USB csatlakozóiból.
• Közvetlenül csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógépéhez, anélkül, hogy USB
hubon vagy más eszközön keresztül vinné (72. oldal).
• Nincs telepítve a (mellékelt) szoftver. Telepítse a szoftvert (70. oldal).
• A számítógép nem megfelelően ismeri fel az eszközt, mert a fényképezőgépet és a
számítógépet még az előtt csatlakoztatta egymáshoz a többcélú csatlakozó kábelével,
hogy telepítette volna a (mellékelt) szoftvert.
Törölje a számítógépről a hibásan felismert eszközt, majd telepítse az USB
illesztőprogramot (lásd a következő esetet).
A „Cserélhető lemez” ikon nem jelenik meg a számítógép képernyőjén,
amikor csatlakoztatja a számítógépét a fényképezőgéphez.
• Kövesse az alábbi műveletet, hogy újra telepítse az USB meghajtóprogramot. A
következő művelet Windowsos számítógép használatához szükséges.
1 A menü megjelenítéséhez kattintson jobb egérgombbal a [My Computer]-re, majd a
[Properties]-re.
A „System Properties” képernyő megjelenik.
2 Kattintson a [Hardware] t [Device Manager]-re.
• Windows Me rendszernél, kattintson az [Device Manager] fülre.
Az „Device Manager” megjelenik.
HU
102
3 Kattintson jobb egérgombbal a [ Sony DSC]-re, majd kattintson az [Uninstall]
t [OK]-ra.
Az eszközt törli.
4 Telepítse a szoftvert (70. oldal).
Az USB illesztőprogram is rákerül a számítógépre.
Nem tud képeket másolni.
• A számítógép és a fényképezőgép megfelelő csatlakoztatásával hozzon létre köztük
USB kapcsolatot (72. oldal).
• Kövesse az operációs rendszeréhez tartozó másolási műveletet (73., 85. oldal).
• Amikor számítógéppel formattált „Memory Stick Duo”-val fényképez, akkor
előfordulhat, hogy nem másolhatja át a képeket számítógépre. Használjon a
fényképezőgépével formattált „Memory Stick Duo”-t (61. oldal).
Az USB kapcsolat létrehozása után a „Cyber-shot Viewer” nem indul el
automatikusan.
• Indítsa el a „Media Check Tool” (Tárolóeszköz-ellenőrző) programot (79. oldal).
• Az USB kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után hozza létre (72. oldal).
A képet nem lehet lejátszani számítógépen.
• Ha a „Cyber-shot Viewer” programot használja, nézze meg a súgóját (Help).
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
A képet és a hangot zaj szakítja meg, amikor mozgóképet tekint meg
számítógépen.
• Közvetlenül a belső memóriáról vagy a „Memory Stick Duo”-ról játssza le a
mozgóképet. Másolja át a mozgóképet a számítógépe merevlemezére, majd a
merevlemezről játssza le a mozgóképet (71. oldal).
Hibaelhárítás
Nem tud képet nyomtatni.
• Ellenőrizze a nyomtató beállításokat.
Számítógépre már átmásolt képek nem tekinthetők meg a
fényképezőgépen.
• Másolja azokat egy a fényképezőgép által felismert mappába, például a
„101MSDCF”-be (77. oldal).
• Működtesse helyesen (78. oldal).
HU
103
Cyber-shot Viewer
A „Cyber-shot Viewer” nem megfelelően jeleníti meg a képeket.
• Győződjék meg arról, hogy a képeket tartalmazó mappa be lett jegyezve a „Viewed
folders” (Megtekintett mappák) mappák közé. Ha a mappa be van jegyezve a „Viewed
folders” (Megtekintett mappák) közé, de a képek ennek ellenére sem jelennek meg,
akkor frissítse az adatbázist (82. oldal).
Nincsenek meg a „Cyber-shot Viewer” programmal beolvasott képek.
• Nézze meg a „My Pictures” (Képek) mappában.
• Ma megváltoztatta a gyári beállításokat, akkor olvassa el „A „Folder to be imported””
(„Beolvasandó mappa” megváltoztatása) című fejezetet a 82. oldalon, és nézze meg,
melyik mappába kerülnek bele a beolvasott képek.
Módosítani kívánja a „Folder to be imported” (Beolvasandó mappa)
mappát.
• A „Folder to be imported” (Beolvasandó mappa) az „Import Settings” (Beolvasási
beállítások) képernyőn módosítható. Másik mappa is megadható, ha a „Cyber-shot
Viewer” programmal már bejegyezte a „Viewed folders” (Megtekintett mappák)
mappák közé (82. oldal).
Az összes beolvasott kép január 1-én jelenik meg a naptárban.
• A fényképezőgépen nem állította be a dátumot. Állítsa be a dátumot a
fényképezőgépen (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
„Memory Stick Duo”
Nem helyezhető be egy „Memory Stick Duo”.
• A megfelelő irányban helyezze be (t „Először ezt olvassa el” 3. lépése).
Nem rögzíthet egy „Memory Stick Duo”-ra.
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (112. oldal).
• A „Memory Stick Duo” megtelt. Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése).
• Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t (23. oldal), amikor [640(Kiváló)]
képméretre állított mozgóképet vesz fel.
Nem formattálható egy „Memory Stick Duo”.
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (112. oldal).
HU
104
Akarata ellenére formattált egy „Memory Stick Duo”-t.
• Formattálással az összes adatot törli a „Memory Stick Duo”-n. Nem állíthatja vissza.
Azt ajánljuk, hogy kapcsolja a „Memory Stick Duo” törlésvédő-kapcsolóját LOCK
állásba, hogy elkerülje a véletlen törlést (112. oldal).
A „Memory Stick PRO Duo”-t nem ismeri fel a „Memory Stick” nyílással
rendelkező számítógép.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a kártyaolvasó tudja-e kezelni a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyákat. Ha nem Sony gyártmányú a számítógép vagy a kártyaolvasó,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”-t nem támogatja, akkor csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez (72., 85. oldal). A számítógép felismeri a „Memory
Stick PRO Duo”-t.
Belső memória
A fényképezőgép illetve a számítógépe nem tudja lejátszani a belső
memórián lévő adatot.
• A fényképezőgépben van „Memory Stick Duo”. Vegye ki (t „Először ezt olvassa el” 4.
lépése).
Nem rögzíthet képeket a belső memória segítségével.
• A fényképezőgépben van „Memory Stick Duo”. Vegye ki (t „Először ezt olvassa el” 4.
lépése).
A belső memória szabad tárhelye még akkor sem nő, amikor a belső
memórián lévő adatot a „Memory Stick Duo”-ra másolja.
• Az adatot nem törli a másolás után. Hajtsa végre a [Formátum] parancsot (60. oldal),
Hibaelhárítás
hogy formattálja a belső memóriát az adatok másolása után.
Nem másolható át a belső memórián lévő adat „Memory Stick Duo”-ra.
• A „Memory Stick Duo” megtelt. Ellenőrizze a tárkapacitást (64 MB vagy több
ajánlott).
Nem másolható át a „Memory Stick Duo”-n vagy a számítógépen lévő adat
a belső memóriára.
• A „Memory Stick Duo”-n vagy a számítógépen lévő adat nem másolható át a belső
memóriára.
HU
105
Nyomtatás
A következő tételekkel kapcsolatban lásd (a következőkben) a „PictBridge
kompatibilis nyomtató” című részt is.
A képeket mindkét szélét levágva nyomtatja ki.
• Amikor egy [16:9]-re állított képmérettel készített képet nyomtat ki, akkor
előfordulhat, hogy a kép mindkét szélét levágja.
• Amikor a saját nyomtatója segítségével nyomtatja ki a képeket, akkor próbálja meg
visszavonni a körbevágás vagy a határnélküli beállítást. Érdeklődjön a nyomtató
gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• Amikor a képeket digitális nyomtatási szaküzletben nyomtattatja ki, akkor
érdeklődjön a szaküzletben, hogy ki tudják-e nyomtatni a képeket anélkül, hogy
levágnák mindkét szélét.
PictBridge kompatibilis nyomtató
A kapcsolat nem hozható létre.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan nyomtatóhoz, amely nem
felel meg a PictBridge szabványnak. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a
nyomtató PictBridge kompatibilis-e vagy sem.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy csatlakoztatható-e a
fényképezőgéphez.
• Állítsa az [USB csatl.] menüpontot [PictBridge]-re a
(Beállítás) menüben
(66. oldal).
• Húzza ki és csatlakoztassa újra a többcélú kivezetés kábelét. Ha hibaüzenetet jelez a
nyomtató, tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt kezelési útmutatót.
Semmi sem jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén, amikor az USB
kapcsolat feláll.
• A többcélú kivezetés kábelének kapcsolója „TV”-re van állítva. Állítsa
„CAMERA”-ra (89. oldal).
Nem nyomtatható ki kép.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a nyomtató megfelelően, a többcélú kivezetés
kábele segítségével csatlakozik-e.
• Kapcsolja be a nyomtatót. Részletesebb információért, tanulmányozza a nyomtatóval
mellékelt kezelési útmutatót.
• Ha nyomtatás közben választja ki a [Kilép] menüpontot, akkor előfordulhat, hogy a
képek nem nyomtatódnak ki. Húzza ki és csatlakoztassa újra a többcélú kivezetés
kábelét. Ha még mindig nem tudja kinyomtatni a képeit, akkor húzza ki a többcélú
kivezetés kábelét, kapcsolja ki és be a nyomtatót, majd csatlakoztassa újra a többcélú
kivezetés kábelét.
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
HU
106
• Előfordulhat, hogy a nem e fényképezőgép segítségével készített képek, illetve
számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki.
A nyomtatás megszakadt.
• Kihúzta a többcélú kivezetés kábelét, a
(PictBridge kapcsolat) kijelzés eltűnése
előtt.
Nem illeszthet be dátumot, vagy nyomtathat ki képeket index
üzemmódban.
• A nyomtató nem támogatja ezeket a funkciókat. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál,
hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy index üzemmódban a dátum nem
helyezhető rá a képre. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál.
A „---- -- --” jelet nyomtatja a kép dátum beillesztési helyére.
• A felvételi adat nélküli képek nem nyomtathatók ki beillesztett dátummal. Állítsa a
[Dátum] menüpontot [Ki]-re, és újra nyomtassa ki a képet (90. oldal).
A nyomtatási méret nem választható ki.
• Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e a kívánt méretet.
Nem nyomtatható ki a kép a kívánt méretben.
• Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét és csatlakoztassa újra, valahányszor a nyomtató
és a fényképezőgép csatlakoztatása után módosítja a papírméretet.
• A fényképezőgép nyomtatási beállítása különbözik a nyomtatóétól. Módosítsa vagy a
fényképezőgép (90. oldal), vagy a nyomtató beállítását.
Nem működtethető a fényképezőgép a nyomtatás megszakítása után.
Hibaelhárítás
• Várjon egy kicsit, amíg a nyomtató végrehajtja a megszakítást. Egy kis időbe telhet a
nyomtatótól függően.
Egyéb
A fényképezőgépe nem működik.
• Olyan típusú akkumulátor egységet használjon, amely e fényképezőgéppel
használható (114. oldal).
• Az akkumulátor szint alacsony (Az E kijelzés megjelenik). Töltse fel az akkumulátor
egységet (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
A fényképezőgép be van kapcsolva, de nem működik.
• A beépített mikroszámítógép nem megfelelően működik. Vegye ki az akkumulátor
egységet, majd körülbelül egy perc múlva helyezze be az akkumulátor egységet, és
kapcsolja be a fényképezőgépet.
HU
107
Nem tud beazonosítani egy kijelzést a képernyőn.
• Lásd a 17. oldalt.
Az objektív bepárásodott.
• A pára lecsapódott. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és várjon körülbelül egy órát,
mielőtt használja (117. oldal).
A fényképezőgép felmelegszik, amikor hosszabb ideig használja.
• Ez nem hibás működés.
Az óra beállítás képernyője megjelenik, amikor bekapcsolja a
fényképezőgépet.
• Állítsa be újra a dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
HU
108
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Öndiagnózis kijelző
Üzenetek
Ha az ábécé egy betűjével kezdődő
hibakód jelenik meg, akkor a
fényképezőgépe öndiagnózis kijelzője
látható. A két utolsó számjegy (ss-val
jelölve) különbözik a fényképezőgép
állapotától függően.
Ha a probléma még azután is fennáll,
hogy néhányszor megkísérelte
végrehajtani az itt leírt javító
eljárásokat, a fényképezőgépet
valószínűleg meg kell javíttatni.
Forduljon a Sony márkakereskedőhöz
vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
Ha a következő üzenetek megjelennek,
akkor kövesse az utasításokat.
C:32:ss
Csak "InfoLITHIUM" akku.
• Hiba van a fényképezőgép
hardverében. Kapcsolja ki, és ismét
be a készüléket.
E
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje
alacsony. Azonnal töltse fel az
akkumulátort (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése). A használati
feltételektől vagy az akkumulátor
egység típusától függően a kijelzés
akkor is villoghat, ha a hátralévő
akkumulátor üzemidő még 5 – 10
perc.
• Ez az akkumulátor egység nem
„InfoLITHIUM” típusú.
Rendszerhiba
C:13:ss
• A fényképezőgép nem tudja a
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Hibásan működik a fényképezőgép.
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Belső memória hiba
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
A Memory Stick újra behelyezése
• Megfelelően helyezze be a „Memory
Hibaelhárítás
„Memory Stick Duo” adatait olvasni
vagy írni. Kapcsolja ki és be a
fényképezőgépet, illetve néhányszor
vegye ki és tegye vissza a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát.
• A belső memória formattálási hibát
észlelt, vagy egy nem formattált
„Memory Stick Duo”-t helyezett be.
Formattálja a belső memóriát vagy a
„Memory Stick Duo”-t (61. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható, vagy az adat sérült.
Helyezzen be egy új „Memory Stick
Duo”-t (112. oldal).
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
Stick Duo”-t.
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható a
fényképezőgépében (112. oldal).
• A „Memory Stick Duo” sérült.
• A „Memory Stick Duo” csatlakozója
szennyezett.
Memory Stick típus hiba
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható a
fényképezőgépében (112. oldal).
Inicializálja a fényképezőgépet
(65. oldal), majd kapcsolja be újra a
készüléket.
HU
109
Formázási hiba
• Formattálja újra az adathordozót
(60. és 61. oldal).
Lezárt Memory Stick
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott
„Memory Stick Duo”-t használ, és a
kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa
a kapcsolót felvétel állásba
(112. oldal).
Nincs tárhely a belső memóriában
Nincs tárhely a Memory Sticken
• Törölje a szükségtelen képeket vagy
fájlokat (t „Először ezt olvassa el”
6. lépése).
Csak olvasható memória
Nem lehet több mappa
• Már létezik egy „999”-el kezdődő
mappa a „Memory Stick Duo”-en.
Nem hozhat létre több mappát, ha ez
a helyzet.
Nem rögzíthető
• A fényképezőgép nem tud felvételt
készíteni a kiválasztott mappába.
Válasszon ki egy másik mappát
(62. oldal).
Fájlhiba
• Hiba történt a kép lejátszása közben.
Fájlvédelem
• Szüntesse meg a védelmet
(48. oldal).
• A fényképezőgépe nem tud képeket
rögzíteni vagy törölni ezen a
„Memory Stick Duo”-n.
Túl nagy képméret
• Olyan méretű képet játszik le,
Nincs fájl
amilyet ez a fényképezőgép nem tud
kezelni.
• Nincs kép a belső memóriára
rögzítve.
Nincs fájl e mappában
• Ebbe a mappába még nem vett fel
képeket.
Nem megosztható
• A mozgókép nem elég hosszú, hogy
szétválassza (két másodpercnél
rövidebb).
• A kiválasztott fájl nem mozgókép.
• Nem megfelelően járt el, amikor a
számítógépéről képeket másolt át
(78. oldal).
Érvénytelen művelet
• Olyan fájlt próbál lejátszani, amely
Mappahiba
• Már létezik egy olyan mappa a
„Memory Stick Duo”-n, amely
ugyanazzal a három számjeggyel
kezdődik (például: 123MSDCF és
123ABCDE). Válasszon másik
mappát, vagy hozzon létre egy új
mappát (61. oldal).
HU
110
nem kompatibilis a fényképezőgéppel.
(Rázkódás veszély kijelzés)
• A fényképezőgép rázkódhat a
gyenge megvilágítás miatt. Használja
a vakut, kapcsolja be az
elmosódottság elleni funkciót, illetve
szerelje a fényképezőgépet állványra,
hogy rögzítse a fényképezőgépet.
640(Kiváló) nem elérhető
• 640(Kiváló) méretű mozgóképek
csak „Memory Stick PRO Duo”
segítségével rögzíthetők. Helyezzen
be egy „Memory Stick PRO Duo”-t,
vagy állítsa a képméretet
[640(Kiváló)]-tól eltérőre.
Nyomtató hiba
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtatni kívánt
kép sérült-e.
• Az adatátvitel a nyomtatóba még
Nyomtató csatl. enged.
nem fejeződött be. Ne húzza ki a
többcélú kivezetés kábelét.
• Az [USB csatl.] [PictBridge]-hez van
beállítva, azonban a fényképezőgép
egy nem PictBridge kompatibilis
eszközhöz van csatlakoztatva.
Ellenőrizze a készüléket.
• A kapcsolat nem jött létre. Húzza ki
és csatlakoztassa újra a többcélú
kivezetés kábelét. Ha hibaüzenetet
jelez a nyomtató, tanulmányozza a
nyomtatóhoz mellékelt kezelési
útmutatót.
Feldolgozás
• A nyomtató megszakítja az aktuális
nyomtatási feladatot. Addig nem
nyomtathat, amíg ez nem fejeződik
be. Ez egy kis időbe telhet a
nyomtatótól függően.
Nincs kép a diabemutatóhoz
• A kiválasztott mappában nincs olyan
Csatl. PictBridge eszközhöz
fájl, amelyet a diabemutató zenei
aláfestéssel le tud játszani.
• A nyomtató csatlakoztatása előtt
próbált fényképet nyomtatni.
Csatlakoztassa egy PictBridge
kompatibilis nyomtatóhoz.
Zenei hiba
• Törölje a Zenefájlt, vagy cserélje ki
normál Zenefájllal.
Nincs nyomtatható kép
• [DPOFkép]-et próbált végrehajtani
majd töltsön le új Zenefájlokat
(64. oldal).
Hibaelhárítás
anélkül, hogy DPOF (Nyomtatási
sorrend) kijelölést helyezett volna a
kép(ek)re.
• [Itt minden]-t próbált végrehajtani
miközben egy csak mozgóképet
tartalmazó mappát választott ki.
Nem nyomtathat mozgóképeket.
• Hajtsa végre a [Zene formáz.]-ást,
Zenei formázási hiba
• Hajtsa végre a [Zene formáz.]-ást
(64. oldal).
A nyomtató foglalt
Papír hiba
Nincs papír
Tinta hiba
Kevés tinta
Nincs tinta
• Ellenőrizze a nyomtatót.
HU
111
Egyéb
A „Memory Stick”-ről
A „Memory Stick” egy kompakt,
rögzítésre alkalmas hordozható IC
adathordozó. E fényképezőgéppel
használható „Memory Stick” típusokat
az alábbi táblázat mutatja. Azonban, a
megfelelő működés nem biztosítható
minden „Memory Stick” típus esetén.
„Memory Stick” típus
Rögzítés/
Lejátszás
Memory Stick
(MagicGate nélkül)
—
Memory Stick
(MagicGate-tel)
—
Memory Stick Duo
(MagicGate nélkül)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate-tel)
a
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1*2
*1
A „Memory Stick Duo”, „MagicGate
Memory Stick Duo” és a „Memory Stick
PRO Duo” MagicGate funkciókkal
rendelkezik. A MagicGate egy titkosítási
technológiát használó másolásvédelmi
technológia. Ez a fényképezőgép nem képes
MagicGate funkciót igénylő adatok
felírására és olvasására.
*2 Támogatja a nagysebességű adatátvitelt
párhuzamos felület segítségével.
*3 640(Kiváló) méretű mozgókép rögzíthető
rá.
• Nem garantálható, hogy számítógéppel
formattált „Memory Stick Duo” működik e
fényképezőgéppel.
• Az adat olvasási/írási sebesség eltér a
„Memory Stick Duo” és a használt eszköz
kombinációjától függően.
HU
112
Megjegyzések a „Memory
Stick Duo” (nem mellékelt
tartozék) használatához
• Nem rögzíthet, szerkeszthet vagy törölhet
képet, ha a törlésvédő-kapcsolót LOCK
állásba csúsztatta egy hegyes tárgy
segítségével.
Kivezetés
Törlésvédő
kapcsoló
Emlékeztető sáv
A törlésvédő kapcsoló elhelyezése és/
vagy alakja a használt „Memory Stick
Duo”-tól függően változhat.
• Adatok olvasása, vagy írása közben ne
távolítsa el a „Memory Stick Duo”-t.
• A következő esetekben sérülhetnek az
adatok:
– Amikor adat írási, vagy olvasási művelet
közben kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
vagy kikapcsolja a fényképezőgépet
– Amikor a „Memory Stick Duo”-t statikus
elektromosságnak vagy elektromos zajnak
kitett környezetben használja
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• Ne nyomja le erősen, amikor az emlékeztető
sávra ír.
• Ne ragasszon címkét sem magára a
„Memory Stick Duo”-ra, sem a Memory
Stick Duo adapterre.
• Ha „Memory Stick Duo”-t szállít, vagy tárol,
tegye a mellékelt tokba.
• Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a
„Memory Stick Duo” kivezetéseit.
• A „Memory Stick Duo”-t ne ütögesse,
hajtogassa, vagy ne ejtse le.
• A „Memory Stick Duo”-t ne szedje szét vagy
alakítsa át.
• A „Memory Stick Duo”-t óvja a
nedvességtől.
• Ne hagyja a „Memory Stick Duo”-t kis
gyermekek számára elérhető helyen.
Véletlenül lenyelhetik.
• A következő körülmények között ne
használja illetve tárolja a „Memory Stick
Duo”-t:
– Magas hőmérsékletű helyek, mint a napon
parkoló gépkocsi belseje
– Közvetlen napfénynek kitett helyek
– Magas páratartalmú, vagy maró anyagokat
tartalmazó helyek
Megjegyzések a (nem
mellékelt) Memory Stick Duo
adapter használatához
Egyéb
• Ha egy „Memory Stick” kompatibilis
eszközzel „Memory Stick Duo”-t használ,
akkor ne felejtse el a „Memory Stick Duo”-t
Memory Stick Duo adapterbe helyezni. Ha
„Memory Stick Duo”-t Memory Stick Duo
adapter nélkül helyez be egy „Memory
Stick” kompatibilis eszközbe, akkor
előfordulhat, hogy nem tudja azt kivenni.
• Amikor „Memory Stick Duo”-t Memory
Stick Duo adapterbe helyez be, akkor
ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”-t
a helyes irányba nézve, teljesen helyezze be.
A nem megfelelő behelyezés hibás
működést eredményezhet.
• Amikor egy Memory Stick Duo adapterbe
helyezett „Memory Stick Duo”-t használ egy
„Memory Stick” kompatibilis eszközzel,
akkor ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick
Duo”-t a helyes irányba nézve helyezze be.
Vegye figyelembe, hogy a helytelen
használat károsíthatja a készüléket.
• Ne helyezzen „Memory Stick” kompatibilis
eszközbe Memory Stick Duo adaptert a
kapcsolódó „Memory Stick Duo” nélkül. Ha
mégis megteszi, az a készülék
meghibásodását eredményezheti.
Megjegyzések a „Memory
Stick PRO Duo” (nem
mellékelt tartozék)
használatához
Egészen 2 GB tárkapacitású „Memory
Stick PRO Duo” megfelelő működése
garantált ezzel a fényképezőgéppel.
HU
113
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
egységről
E fényképezőgéphez „InfoLITHIUM”
akkumulátor egység (R típus) szükséges.
Mi az „InfoLITHIUM”
akkumulátor egység?
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
egység, egy olyan lítium-ionos
akkumulátor egység, amely funkciói
segítségével a működési feltételekre
vonatkozó információt közvetíti a
fényképezőgépnek. Az
„InfoLITHIUM” akkumulátor egység a
fényképezőgép aktuális üzemeltetési
körülményeinek megfelelően kiszámítja
az energiafogyasztást, és kijelzi az
akkumulátor percekben kifejezett
hátralévő üzemidejét.
Az akkumulátor egység
feltöltéséről
Az akkumulátor egységet 10°C és 30°C
környezeti hőmérsékletek között javasoljuk
feltölteni. E hőmérséklet tartományon kívül
lehetséges, hogy nem tudja megfelelően
feltölteni az akkumulátor egységet.
Az akkumulátor egység
leghatékonyabb kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye alacsony
hőmérsékletű környezetben csökken. Így
hideg helyen az akkumulátor egység
rövidebb ideig használható. Az akkumulátor
egység üzemidejének növelése érdekében az
alábbiakat javasoljuk:
– Helyezze az akkumulátor egységet a
testéhez közeli zsebbe, hogy megfelelően
felmelegedhessen, és csak közvetlenül a
fényképezés megkezdése előtt helyezze a
fényképezőgépbe.
• Az akkumulátor egység gyorsan lemerül, ha
vakut használ, vagy gyakran zoomol.
HU
114
• Javasoljuk, hogy legyen kéznél tartalék
akkumulátor egység a tervezett felvételhez
szükségesnél legalább 2 – 3-szor nagyobb
felvételi idővel, és készítsen
próbafelvételeket a tényleges felvételek
előtt.
• Óvja az akkumulátor egységet a víztől. Az
akkumulátor egység nem vízálló.
• Ne hagyja az akkumulátor egységet
különösen meleg helyen, például autóban
vagy közvetlen napfénynek kitéve.
A hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzésről
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
kikapcsol, pedig a hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzés még elegendő teljesítményt
jelez. Merítse le az akkumulátor egységet és
töltse fel teljesen az akkumulátor egységet
ismét, hogy a hátralévő üzemidő kijelzés
pontos legyen. Azonban vegye figyelembe,
hogy a pontos akkumulátor kijelzés néha nem
áll vissza, ha az akkumulátor egységet hosszú
ideig nagy hőmérsékletű helyen használja,
teljesen feltöltött állapotban tárolja, illetve ha
gyakran használja.
Az akkumulátor egység
szakszerű tárolása
• Ha az akkumulátor egységet hosszú ideig
nem használja, akkor évente egyszer töltse
fel teljesen és merítse le teljesen a
fényképezőgépével, mielőtt száraz, hűvös
helyre tenné. Évente ismételje meg ezt a
feltöltést és lemerítést, hogy karbantartsa az
akkumulátor egység funkcióját.
• Az akkumulátor egység lemerítéséhez addig
hagyja a fényképezőgépét diabemutató
lejátszás üzemmódban bekapcsolva
(29. oldal), amíg a készülék ki nem kapcsol.
• Amikor szállítja vagy tárolja, akkor ne
felejtse el használni a mellékelt akkumulátor
tokot, hogy megelőzze a kivezetések
korrodálását, a rövidzárlatot stb.
Az akkumulátor
élettartamáról
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az
egyre több használat során és az idő
elteltével az akkumulátor kapacitása
fokozatosan csökken. Ha úgy tűnik, hogy az
akkumulátor működési ideje jelentősen
lecsökkent, akkor az akkumulátor egység
valószínűleg elérte az élettartama végét.
Vásároljon egy új akkumulátor egységet.
• Az akkumulátor élettartama a tárolás
módjának, valamint az egyes akkumulátor
egységek működtetési feltételeinek és
használati környezetének megfelelően
változik.
Egyéb
HU
115
Az akkumulátortöltőről
x Az akkumulátortöltőről
• A Sony „InfoLITHIUM” akkumulátor
egységen kívül semmilyen más akkumulátor
egységet ne töltsön a fényképezőgépével
mellékelt akkumulátortöltőben. Ha a
meghatározott fajtától eltérő
akkumulátorokat kísérel meg feltölteni,
azok kifolyhatnak, túlmelegedhetnek vagy
felrobbanhatnak, amely áramütés és égési
sérülés veszélyét okozza.
• Vegye ki a feltöltött akkumulátor egységet
az akkumulátortöltőből. Ha a feltöltött
akkumulátort a töltőben hagyja, lerövidülhet
az élettartama.
• Amikor a CHARGE jelző villog, az
akkumulátor hibát jelez vagy azt, hogy a
meghatározott típusútól eltérő akkumulátor
egységet helyezett be. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor egység a meghatározott
típusú-e. Ha az akkumulátor egység a
meghatározott típusú, akkor vegye ki az
akkumulátor egységet, cserélje ki egy újra
vagy egy másikra, és ellenőrizze, hogy az
akkumulátortöltő megfelelően működik-e.
Ha az akkumulátortöltő megfelelően
működik, akkor az akkumulátor hibás.
• Ha az akkumulátortöltő szennyezett, akkor
előfordulhat, hogy a töltés nem végezhető el
megfelelően. Egy száraz ronggyal stb.
tisztítsa meg az akkumulátortöltőt.
HU
116
Óvintézkedések
x Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon száraz, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényben vagy fűtőtesthez
közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem
javítható.
x A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez a
fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
x A tisztításról
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
haszálja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarriasztó,
napvédő vagy rovarölő szerek stb.
x Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépét 0°C és 40°C közötti
hőmérséklet tartományú használatra
tervezték. Fényképezés olyan különösen
hideg, vagy meleg helyeken, amelyek
meghaladják ezt a tartományt nem ajánlott.
x A páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében vagy
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
A pára könnyen lecsapódik, amikor:
• A fényképezőgépet hideg helyről, például
sípályáról fűtött szobába viszi.
• A fényképezőgépet légkondicionált
szobából vagy autó belsejéből szabadba viszi
meleg nyári időben stb.
Hogyan akadályozhatjuk meg a
páralecsapódást
Amikor a fényképezőgépet hideg helyről
meleg helyre viszi, zárja bele a
fényképezőgépet egy műanyag tasakba, és
körülbelül egy órán keresztül hagyja, hogy az
átvegye az új hely környezeti viszonyait.
Ha a pára lecsapódik
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belülről nedves
objektívvel fényképez, akkor képtelen lesz
tiszta képeket rögzíteni.
Egyéb
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet a fenti
anyagokkal a kezén.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzen.
HU
117
x A beépített újratölthető
akkumulátorról
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
akkumulátorral rendelkezik, hogy a készülék
be-, vagy kikapcsolt állapotától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások
megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor folyamatosan
töltődik, amíg használja a fényképezőgépet.
Azonban, ha csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, akkor fokozatosan lemerül,
és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el
feltölteni ezt az akkumulátort a
fényképezőgép használata előtt.
Azonban, attól hogy ez az újratölthető
akkumulátor nincs feltöltve, még tudja
használni a fényképezőgépet, amíg nem rögzíti
a dátumot és időt.
A beépített újratölthető akkumulátor
töltési módja
Helyezzen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátor egységet, vagy a (nem mellékelt
tartozék) hálózati tápegység segítségével
csatlakoztassa a fényképezőgépet egy fali
konnektorhoz, és legalább 24 órán keresztül
hagyja kikapcsolva a fényképezőgépet.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor egység töltési
módja
t
HU
118
„Először ezt olvassa el” 1. lépése
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Tápellátás, általános]
[Rendszer]
Tápfeszültség
Képalkotó eszköz
7,20 mm (1/2,5 típus) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma
Kb. 7 410 000 pixel
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma
Kb. 7 201 000 pixel
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3×-os zoom objektív
f = 6,33 – 19,0 mm (38 –
114 mm átszámítva egy
35 mm-es fényképezőgépre)
F3,5 – 4,3
Expozíciószabályozás
Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás
(9 üzemmód)
Fehéregyensúly Automatikus, Nappalifény,
Felhős, Fénycső, Izzólámpa,
Vaku
Fájl formátum (DCF kompatibilis)
Fényképek: Exif Ver. 2.21
JPEG kompatibilis, DPOF
kompatibilis
Mozgóképek: MPEG1
kompatibilis (monó)
Adathordozó
Belső memória (58 MB)
„Memory Stick Duo”
Vaku
Ajánlott távolság (az ISO
Auto beállításánál):
Kb. 0,1 m – 3,4 m (W)/
Kb. 0,25 m – 2,7 m (T)
NP-FR1 újratölthető
akkumulátor egység, 3,6 V
AC-LS5K hálózati tápegység
(nem mellékelt tartozék),
4,2 V
Teljesítményfelvétel (felvételkészítés közben)
1,1 W
Üzemi hőmérséklet
0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet
–20 – +60°C
Méretek
95×56,5×23,3 mm
(szé/ma/mé, kinyúló részek
nélkül)
Tömeg
Kb. 169 g (NP-FR1
akkumulátor egységgel és
csuklószíjjal stb. együtt)
Mikrofon
Elektrolit kondenzátoros
mikrofon
Hangszóró
Dinamikus hangszóró
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III
Kompatibilis
PictBridge
Kompatibilis
[Bemeneti és kimeneti
csatlakozók]
Egyéb
Multi-csatlakozóaljzat
USB kapcsolat Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD panel
7,5 cm (3,0 típusú) TFT
meghajtó
Képpontok száma
230 400 (960×240) pont
HU
119
BC-CS3 akkumulátortöltő
Tápfeszültség
100 – 240 V-os, 50/60 Hz-es
váltakozó áramú
3,2 W
Kimeneti feszültség
4,2 V, 500 mA egyenáram
Üzemi hőmérséklet
0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet
–20 – +60°C
Méretek
Kb. 66×23×91 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg
Kb. 70 g
NP-FR1 újratölthető akkumulátor
egység
Használt akkumulátor
Lítium-ion akkumulátor
Maximális feszültség
4,2 V egyenáramú
Névleges feszültség
3,6 V egyenáramú
Kapacitás
4,4 Wh (1 220 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
HU
120
Index
Index
A
Automatikus üzemmód
A fényképezőgép tartása
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
AE/AF rögzítés kijelzés .....39
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
AF rögzítés ..........................39
AF segédfény ......................58
AF tartománykereső-keret
.......................................38
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
DirectX ................................69
DPOF...................................92
Automatikus visszanézés... 58
E
Az óra beállítása
t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
Egyképes üzemmód
nyomtatás.....................88
B
Éjszakai portré üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Beállítás................... 45, 52, 54
Beállítás 1 .................... 64
Beállítás 2 .................... 66
AF tartománykereső-keret
kijelzés ..........................38
AF üzemmód ......................56
Belső memória
eszköz........................... 60
Akkumulátor egység
Fényképezőgép 1 ........ 56
Fényképezőgép 2 ........ 59
Akkumulátor
üzemidő ........................26
Egyszeri ...............................56
Éjszakai üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Elektronikus feszültségátalakító
t „Előszőr ezt olvassa
el” 1. lépése
Memory Stick eszköz
...................................... 61
Élesség .................................45
Feltöltés
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Beállítás 1............................ 64
Élő ........................................36
Hátralévő kijelzés
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Beállítás 2............................ 66
EV ........................................37
Beállított fókusz ................. 38
EV beállítása.......................37
Beépített újratölthető
akkumulátor .............. 118
Expozíció.............................11
Telepítés/eltávolítás
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Akkumulátor egység
feltöltése
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Belső memória ................... 24
Belső memória eszköz ....... 60
Csatlakozás
Nyomtató..................... 89
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Számítógép .................. 72
Állandó vaku
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Csipogás .............................. 64
Alulexponálás .....................11
Átméretezés ........................49
Expozíció eltolás ................44
TV................................. 94
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Csuklószíj
t az „Először ezt
olvassa el”-ben
Automatikus kikapcsolási
funkció
t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
Cyber-shot Viewer ............. 79
Automatikus programozott
felvétel ..........................27
DC IN aljzat ....................... 16
D
Fájl tárolási célmappa ........77
Fájlnév..................................77
Fájlsorszám..........................66
Fehéregyensúly ...................40
Felhős...................................40
Félig lenyomva....................10
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Felvétel
Fénykép
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Index
Automatikus fókusz ...........10
Expozíció belövés...............42
F
C
Akkumulátortöltő ............116
Elmosódottság ....................11
Mozgókép
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Diabemutató....................... 29
Felvételi menü ....................36
Digitális zoom..................... 56
Felvételi üzemmód .............42
HU
121
Felvételmappa csere...........62
I
L
Felvételmappa létrehozás
.......................................61
Időköz ................................. 44
Lágy kattintás üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Fénycső................................40
Fényképek száma/felvételi
idő .................................23
Fényképezőgép 1................56
Lassú szinkron
t „Először est olvassa
el” 5. lépése
LCD háttérfény ..................64
Inicializál............................. 65
Intelligens zoom................. 56
Lejátszás
..........lásd „Megtekintés”
Fénymérési üzemmód........40
ISO .......................... 11, 12, 41
Lejátszás/Szerkesztés.........27
FF .........................................36
Izzólámpa ........................... 40
Lejátszási zoom
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Fényképezőgépe használata
külföldön
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Figyelmeztető kijelzések és
üzenetek .....................109
Fókusz............................10, 38
Forgatás ...............................50
Formattálás ...................60, 61
Funkció tár ..........................57
G
J
JPG...................................... 77
Hálózati tápegység .............16
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
A kijelző módosítása
...................................... 22
Kijelzés .........................17
Képméret ............................ 12
t „Először ezt olvassa
el” 4. lépése
Hangerő
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Képminőség.................. 12, 41
Hasznos képpontok
száma .......................... 119
Kiterjesztés ................... 77, 78
Helyszínválasztás................28
Kiváló .................................. 41
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Hibaelhárítás.......................96
Hisztogram ....................22, 37
Hó üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
M
Macintosh számítógép ....... 84
Képek másolása a
számítógépére ............. 71
Képfájl tárolási célmappák és
fájlnevek ...................... 77
H
LCD képernyő
..............lásd „Képernyő”
M AF ................................... 56
K
Képernyő
Gyorsellenőrzés
t „Először olvassa el
ezt” 5. lépése
HU
Index üzemmód
nyomtatás .................... 88
„InfoLITHIUM”
akkumulátor
egység......................... 114
Fényképezőgép 2................59
122
Index képernyő
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Kijelzés....... lásd „Képernyő”
Kivágás................................ 53
Kontraszt............................. 44
Ajánlott környezet...... 84
Makró
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Mappa..................................46
Létrehozás ................... 61
Módosítás..................... 62
Másolás................................ 62
Mass Storage....................... 66
Megosztás............................ 50
Megtekintés
Fénykép
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Mozgókép
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Közép AF............................ 38
Megtekintési menü ............ 46
Középre-súlyozott
fénymérés .................... 40
Mellékelt tartozékok
t az „Először ezt
olvassa el”-ben
„Memory Stick Duo” .......112
Behelyezés/Kivétel
t „Először ezt olvassa
el” 3. és 4. lépése
Nyomtatási sorrend kijelölés
...................................... 92
Számítógép ..........................68
Ajánlott
környezet................69, 84
O
Képek másolása.....71, 85
Öndiagnózis kijelző ......... 109
Macintosh.....................84
Önkioldó
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Számítógépen tárolt
képfájlok megtekintése a
fényképezőgépével......78
Operációs rendszer
(OS)........................ 69, 84
Szoftver ............70, 79, 83
Menü ....................................33
Felvételi ........................36
Optikai zoom ...................... 56
Fényképek száma/
felvételi idő ..................23
Törlésvédő kapcsoló
.....................................112
Memory Stick eszköz .........61
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Megtekintési ................46
Tételek ..........................34
Minőségtanúsítás ..............119
Monitor................................56
Óra beállítás ....................... 67
Óvintézkedések................ 117
Windows.......................68
Szépia...................................36
Szín.......................................12
Szín üzemmód.....................36
Szoftver....................70, 79, 83
T
Mozgóképek felvétele
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
P
MPG.....................................77
Páralecsapódás ................. 117
Tájkép üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Multi-csatlakozóaljzat ........16
PC ............ lásd „Számítógép”
Telepítés...............................70
Music Transfer (Zene átvitel)
.................................83, 86
PictBridge ..................... 66, 88
N
Pontszerű AF...................... 38
Tengerpart üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Nagy érzékenység üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
PAL...................................... 67
Pixel ..................................... 13
Pontszerű fénymérés.......... 40
Pontszerű fénymérési
célkereszt ..................... 40
Természetes .........................36
Tisztítás.............................. 117
Több AF ..............................38
Nagy zársebesség üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Precíziós digitális zoom ..... 56
Több sorozatkép .................42
PTP ...................................... 66
Többcélú kivezetés
kábele ...............72, 89, 94
Nagyítóüveg
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
R
Többmezős fénymérés .......40
Nappali fény ........................40
Részek azonosítása ............ 15
NR lassú zársebesség .........19
NTSC ...................................67
Nyelv ....................................64
Nyomtatás ...........................87
Egyképes üzemmód ....88
Többrészes AF ....................38
Tömörítési arány.................14
Törlés
S
Formátum...............60, 61
S AF..................................... 56
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Sorozatkép .......................... 42
Standard .............................. 41
STEADY SHOT ................ 59
Törlésvédés..........................47
Törlésvédő kapcsoló.........112
Túlexponálás .......................11
Nyomtatás közvetlenül ......88
Tűzijáték üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Nyomtatás szaküzletben ....92
TV ........................................94
Index üzemmódban ....88
Index
t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
Rekesznyílás ....................... 11
HU
123
U
USB kapcsolat ....................66
Üzemmód (Mode)..............42
V
Vaku.....................................40
vaku bekapcsolva
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
vaku kikapcsolva
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Vaku üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Vakuszint.............................44
VGA
t „Először ezt olvassa
el” 4. lépése
Videó ki ...............................67
Visszapergetés/Gyors
előrepergetés
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Vörösszem csökkentés .......57
W
WB .......................................40
Windows rendszerű
számítógép ...................68
Ajánlott környezet......69
Z
Zársebesség.........................11
Zene.....................................31
Zoom
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
HU
124
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„MagicGate” es
a Sony
Corporation védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a DirectX a
Microsoft Corporation bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, az iMac, az iBook, a
PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Computer, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az Intel, MMX, és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Továbbá, ebben az útmutatóban előforduló
rendszer és termék nevek általában a
megfelelő fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Azonban, a ™
vagy az ® szimbólumok nem jelennek meg
minden esetben ebben az útmutatóban.
HU
125
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie daždu ani
vlhkosti.
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Informácie pre
európskych spotrebiteľov
Tento výrobok prešiel testmi a bol uznaný ako
vyhovujúci požiadavkám na
elektromagnetickú kompatibilitu v smernici
EMC pre používanie prípojných káblov
kratších než 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto fotoaparáte
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo vplyv
elektromagnetického poľa zapríčiní zlyhanie
počas prenosu dát, zreštartujte aplikáciu alebo
odpojte a znova pripojte komunikačný kábel
(USB apod.).
SK
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho dorucit do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabránit
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ludské zdravie, ktoré by v
opacnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat prírodné
zdroje. Pre získanie dalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajnu, kde ste výrobok
zakúpili.
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použiteľných pamäťových
kariet „Memory Stick“
(nedodávajú sa)
Tento fotoaparát používa pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ ako
vymeniteľné záznamové médium.
Existujú dva typy pamäťových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“: Vo vašom
fotoaparáte môžete používať
pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
Informácie o batérii
„InfoLITHIUM“
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
batérie (dodávajú sa). (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
• Batériu je možné dobíjať aj v prípade, že nie
je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu batérie, aj keď nie
je úplne nabitá.
• Ak viete, že batériu nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ju vo fotoaparáte úplne
vybiť, vybitú batériu potom vyberte z
fotoaparátu a uschovajte na chladné a suché
miesto. Tým uchováte funkcie batérie
(str. 108).
• Bližšie informácie o vhodnej batérii pozrite
na str. 108.
Objektív Carl Zeiss
„Memory Stick“: Vo vašom
fotoaparáte nemôžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Nie je možné použiť iné
pamäťové karty.
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick
Duo“ pozrite na str. 106.
Tento fotoaparát je vybavený
objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje
ostrý obraz vysokej kvality s
vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v rámci systému zaistenia
kvality s osvedčením od spoločnosti Carl
Zeiss v súlade s kvalitatívnymi
štandardami spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Pri použití pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ v
zariadení kompatibilnom s
kartami „Memory Stick“
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média a
pod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť, ak ju vložíte do adaptéra
kariet Memory Stick Duo (nedodáva sa).
Vnútorná pamäť a záložná
karta „Memory Stick Duo“
Adaptér kariet Memory Stick Duo
SK
Nevypínajte fotoaparát ani nevyťahujte
batériu či kartu „Memory Stick Duo“,
keď svieti indikátor prístupu, pretože by
sa mohli poškodiť údaje vo vnútornej
pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Vždy si ochráňte
dáta pred zničením tak, že si z nich
urobíte záložnú kópiu. Ďalšie
SK
3
informácie o spôsobe zálohovania dát
nájdete na str. 23.
Informácie o snímaní
a prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu ani voči ponoreniu do
vody. Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte
časť „Preventívne opatrenia“ (str. 110).
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým si
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú v
určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to
prípadne spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
utrite ich pred použitím fotoaparátu
(str. 110).
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímať
zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému
osvetleniu.
Poznámky týkajúce sa
displeja LCD a objektívu
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixelov. Na
displeji LCD a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé a/alebo
jasné body (biele, červené, modré alebo
zelené). Tieto body sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a nijakým
spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz
SK
4
Čierne, biele,
červené, modré
alebo zelené bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na objektív.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý zaviedla spoločnosť JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním
takýchto materiálov sa môžete dopustiť
viacerých porušení zákonov o autorských
právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Využívanie všetkých funkcií
digitálneho fotoaparátu
Príprava fotoaparátu a okamžité fotenie záberov
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
1 Príprava batérie
2 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a času
3 Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(nedodáva sa)
4 Zvolenie veľkosti záberu
5 Jednoduché snímanie záberov (režim automatického
nastavenia)
Snímanie statických záberov (režim výberu scény)
6 Prezeranie/mazanie záberov
Lepšie zoznámenie sa s fotoaparátom
V tomto
návode
• Snímanie s obľúbenými nastaveniami (Programované
snímanie s automatickým nastavením) t str. 25
• Potešenie z prezerania záberov použitím prezentácie
Slide Show t str. 27
• Rôzne režimy snímania/prehrávania pomocou ponuky
Menu t str. 31
• Zmena predvolených nastavení t str. 50
Pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
V tomto
návode
• Kopírovanie obrázkov do počítača a ich editovanie
rôznymi spôsobmi t str. 63
• Tlač obrázkov pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni
(len pre tlačiarne kompatibilné so štandardom
PictBridge) t str. 83
SK
5
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ........................................................ 3
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ... 9
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt .................................................... 9
Expozícia – Úprava intenzity svetla ............................................................... 10
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia .................................................... 11
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ ......................... 11
Popis jednotlivých častí......................................................................... 13
Indikátory na displeji.............................................................................. 15
Zmena zobrazenia na displeji................................................................ 20
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov .............. 21
Keď nemáte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (Zaznamenávanie na
vnútornú pamäť)..................................................................................... 22
Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť.......24
Používanie prepínača režimu ................................................................ 25
Použitie prezentácie .............................................................................. 27
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu .............................................. 31
Položky ponuky Menu ..................................................................... 32
Ponuka pre snímanie ............................................................................. 34
(Camera)
COLOR (Color Mode)
(EV)
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(Flash Level)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
SK
6
Ponuka pre prezeranie ...........................................................................43
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
Práca s obrazovkou Setup
Používanie položiek v ponuke Setup ..........................................50
1
Camera 1 ...........................................................................................51
AF Mode
Digital Zoom
Function Guide
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Camera 2 ...........................................................................................54
STEADY SHOT
Internal Memory Tool ........................................................................55
Format
Memory Stick Tool ............................................................................56
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Setup 1...............................................................................................59
Download Music
Format Music
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
2
Setup 2...............................................................................................61
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
SK
7
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows....... 63
Inštalácia softvéru (dodáva sa) ............................................................. 65
Kopírovanie záberov do počítača ......................................................... 66
Prezeranie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili na
počítači (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“) ................... 73
Použitie programu „Cyber-shot Viewer“ (dodáva sa)........................... 74
Používanie programu „Music Transfer“ (dodáva sa) ............................ 78
Práca s počítačom Macintosh .............................................................. 79
Tlač fotografií
Postup pri tlači statických záberov....................................................... 82
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge .................................................................................................. 83
Tlač vo fotozberni .................................................................................. 87
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na TV obrazovke ................................................... 89
Riešenie problémov
Riešenie problémov ............................................................................... 91
Výstražné indikátory a upozornenia.................................................... 103
Iné
Informácie o priečinkoch na karte „Memory Stick“ ........................... 106
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“..................................................... 108
Informácie o nabíjačke ........................................................................ 109
Preventívne opatrenia.......................................................................... 110
Technické údaje ................................................................................... 112
Register.......................................................................................... 114
SK
8
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Radosť z fotografovania
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napr. prepínač režimu (str. 25), ponuky
MENU (str. 31) a pod.
ZaoÚspešné zaostrenie na objekt
strenie
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú na polceste.
Nestláčajte spúšť
hneď úplne na
doraz.
Zatlačte a
pridržte spúšť
do polovice.
Indikátor
uzamknutia AE/AF
Indikátor bliká ,
zasvieti/pípne
Až potom
zatlačte spúšť
úplne na doraz.
60min
Postup pri snímaní statického záberu, na ktorý nejde dobre zaostriť t [Focus] (str. 36)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť kvôli otrasom
fotoaparátu pri fotení. t Pozrite „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ (táto
kapitola hneď nasleduje).
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Lepšiu stabilizáciu dosiahnete, ak sa
opriete o strom alebo budovu vo vašej blízkosti. Účinné môže byť aj použitie
samočinného časovača s dvojsekundovým oneskorením alebo statívu, ako aj
zapnutie funkcie stabilizovaného záberu. Ak snímate pri nedostatočnom
osvetlení, používajte blesk.
SK
9
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete dosiahnuť rôzne snímky. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
ISO = Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na správnu
hodnotu. Môžete ju však ručne upraviť
použitím nižšie uvedených funkcií.
Správna expozícia
Nastavenie hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá bola
určená fotoaparátom. t str. 35
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty expozície.
t str. 38
Úprava citlivosti ISO
ISO je merná jednotka (citlivosť), podľa ktorej sa odhaduje množstvo dopadajúceho
svetla na zariadenie prenosky obrazu (obdoba klasického fotofilmu). Aj keď je hodnota
expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v závislosti od citlivosti ISO.
Ďalšie informácie o úprave citlivosti ISO t str. 39
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavý.
SK
10
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Radosť z fotografovania
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
modra
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Bal] (str. 38).
Kvalita Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je tým pádom väčší, zaberie väčšie
množstvo pamäti a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom
pixelov. Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: 7M
3072
3 072 pixelov × 2 304 pixelov = 7 077 888 pixelov
640
2304
480
Počet pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA(E-Mail)
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
SK
11
Zvolenie veľkosti záberu (t krok 4 v príručke „Prvé kroky“)
Pixel
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita
záberu, ale vytvorí
menší súbor)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Veľkosť
7M (3072×2304)
Príklad: Tlač až do
formátu A3
Príklad: Vhodné
pripojiť do
odosielaných emailov
.
Bežné použitie
Väčšia
Pre tlač do formátu A3/11×17" (Up to A3/11×17"print)
3:21) (3072×2048)
Prispôsobenie pomeru kompresie 3:2 (Match 3:2
Aspect Ratio)
5M (2592×1944)
Pre tlač do formátu A4/8×10" (Up to A4/8×10"print)
3M (2048×1536)
Pre tlač do formátu 13×18 cm/5×7" (Up to 13×18cm/
5×7"print)
2M (1632×1224)
Pre tlač do formátu 10×15 cm/4×6" (Up to 10×15cm/
4×6"print)
VGA (640×480)
Menšia
16:92)(1920×1080)
Vhodné pre odosielanie e-mailom (For E-mail)
Na prehrávanie na 16:9 HDTV3) (Display On 16:9 HDTV)
1) Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc atď.
2) Počas tlače môžu byť obidva okraje záberu orezané (str. 100).
3) Použitím otvoru pre pamäťovú kartu Memory Stick alebo pripojenia USB dosiahnete vyššiu
kvalitu obrázkov.
Veľkosť videozáznamu
Snímky za
sekundu
Bežné použitie
640(Fine) (640×480)
Prib. 30
Prehrávanie na televízore (vysoká kvalita)
(Display on TV (high quality))
640(Standard)
(640×480)
Prib. 17
Prehrávanie na televízore (štandard)
(Display on TV (standard))
160 (160×112)
Prib. 8
Vhodné pre odosielanie e-mailom
(For E-mail)
• Čím je väčšia veľkosť videozáznamu, tým je väčšia jeho kvalita.
• Prehrávanie je tým plynulejšie, čím videozáznam obsahuje viacej snímok za sekundu.
Zvolenie kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie) (str. 39)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete zvoliť pomer kompresie. Ak zvolíte vysoký
pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnosť detailov, ale zmenší sa veľkosť jeho
súboru.
SK
12
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní pozrite na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
3
2
4
Radosť z fotografovania
5
1
1
6
2
3
5
6
7
4
7
8
8
9
A Tlačidlo
(STEADY SHOT)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
B Spúšť (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
C Tlačidlo POWER/indikátor POWER
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“)
D Háčik pre remienok na zápästie
(t „Prvé kroky“)
E Mikrofón
F Blesk (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
9
0 qaqs qdqf qg qh
A Prepínač režimu (25)
B Displej LCD (20)
C Snímanie: Transfokácia (W/T)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
Prezeranie: Tlačidlo /
(prilbíženie pri prehrávaní)/Tlačidlo
(register) (t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
G Objektív
D Tlačidlo MENU (31)
H Indikátor samospúšte (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)/AF
iluminátor (53)
E Tlačidlo
(prepínanie zobrazenia
displeja) (20)
I Kryt objektívu (t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“)
F Ovládacie tlačidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z (t
krok 2 v príručke „Prvé kroky“)
Vypnutá ponuka: / / / (t
krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
G Tlačidlo
(Prezentácia) (27)
H Tlačidlo
(Veľkosť záberu/
Vymazanie)
(t krok 4 a 6 v príručke „Prvé
kroky“)
I Kryt batérie/pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ (t krok 1 a 3 v
príručke „Prvé kroky“)
SK
13
J Indikátor prístupu (t krok 4 v
príručke „Prvé kroky“)
K Otvor pre kartu „Memory Stick
Duo“ (t krok 3 v príručke „Prvé
kroky“)
L Priestor pre vloženie batérie
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
M Ovládač vysúvania batérie
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
N Multikonektor (spodná časť)
Pri použití sieťového adaptéra ACLS5K (nedodáva sa)
2 Do multikonektora
Kábel pre
viacúčelový Značka v
konektor
1 Do
konektora
DC IN
3 Do elektrickej
zásuvky
• Batéria sa nedá nabiť pomocou
pripojenia fotoaparátu k sieťovému
adaptéru AC-LS5K. Na nabíjanie batérií
použite nabíjačku batérií.
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
O Reproduktor
SK
14
P Otvor pre statív (spodná časť)
• Skrutka na statíve musí byť kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami ako 5,5 mm
nebude možné bezpečne pripevniť
fotoaparát na statív. Dlhšia skrutka môže
poškodiť fotoaparát.
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní pozrite na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Zobrazenie
Režim Camera (režim
výberu scény) (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
Režim Camera
(Program) (25)
60min
3
SL
4
5
Radosť z fotografovania
Pri snímaní statických záberov
1
Význam
Režim blesku (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
Nabíjanie blesku
1.3
Stupnica transfokácie
(t 51, krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
2
Potlačenie efektu
červených očí (52)
Pri snímaní videozáznamu
Ostrosť (42)
60min
1
Kontrast (42)
3
STBY
ON
Iluminátor AF (53)
Režim merania (38)
4
5
2
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
B
Zobrazenie
A
Zobrazenie
60min
z
M
Uzamknutie AE/AF
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
BRK
WB
STBY
REC
Význam
Snímanie blízkych
objektov (Macro)/Lupa
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Význam
Zostatkový stav batérie
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
Režim farieb (34)
S AF M AF
Režim AF (51)
Indikátor zameriavaceho
rámčeka zóny AF (36)
Režim záznamu (25, 40)
Predvolená vzdialenosť
zaostrenia (36)
Vyváženie bielej farby
(38)
STEADY SHOT OFF
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
1.0m
Pohotovostný stav/
Záznam videa (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
SK
15
C
D
Zobrazenie
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
FINE
640
16:9
STD
640
160
FINE STD
101
Význam
Zobrazenie
Upozornenie na vibrácie
(9)
• Indikátor 1M sa zobrazí
po zapnutí funkcie Multi
Burst.
• Pri indikácii vibrácií sa
vám nemusí podariť
nasnímať ostré zábery
kvôli nedostatočnému
osvetleniu. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa objaví
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zapnúť
funkciu pre potlačenie
rozmazaného obrazu,
použiť blesk pre získanie
lepších svetelných
podmienok, alebo použiť
statív či iné upevňovacie
prostriedky fotoaparátu.
Kvalita záberu (39)
Priečinok pre ukladanie
záznamov (56)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
Zostávajúca kapacita vo
vnútornej pamäti (22)
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (21)
00:00:00
[00:28:05]
Čas záznamu [maximálny
dostupný čas pre záznam]
(21)
1/30"
Časový Interval v režime
Multi Burst (42)
400
Indikátor dostupného
počtu pre snímanie
záberov (21)
Samospúšť (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (103)
Číslo ISO (39)
±0.7EV
SK
16
Význam
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
Krok posunu hodnoty
expozície (41)
E
Upozornenie na slabú
kapacitu batérie (24, 103)
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (38)
Zameriavací rámček zóny
AF (36)
E
Zobrazenie
Význam
Histogram (20, 35)
Radosť z fotografovania
Funkcia NR pomalej
uzávierky
• Keď je rýchlosť uzávierky
rovnaká alebo menšia ako
1/25 sekundy,
automaticky sa aktivuje
funkcia NR pomalej
uzávierky na potlačenie
obrazového šumu.
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (35)
Ponuka Menu (31)
(nie je
zobrazená na
znázornení
obrazovky na
predchádzajú
cej strane)
SK
17
A
Pri prehrávaní statických
záberov
1
60min
Zobrazenie
M
101
VGA
101
12/12
C:32:00
1.3
+2.0EV
3
4
500 F3.5
5
2
2006
BACK/NEXT
1 1
9: 30 AM
Režim záznamu (25, 40)
M
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
FINE
640
VOLUME
60min
STD
160
Ochrana proti zmazaniu
(44)
-
Značka poradia tlače
(DPOF) (87)
Zmena priečinka (43)
3
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
1.3
4
2
5
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
16:9
640
Pri prehrávaní videozáznamov
1
Význam
Zostatkový stav batérie
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
60min
Stupnica transfokácie
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
Step
12/16
Prehrávanie jednotlivých
snímok (40)
N
Prehrávanie (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
Hlasitosť (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
B
Zobrazenie
Význam
101-0012
Číslo priečinka –súboru
(43)
Lišta prehrávania
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
18
C
Zobrazenie
E
Význam
Zobrazenie
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge (84)
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
Priečinok pre ukladanie
záznamov (56)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
101
Histogram (20, 35)
Priečinok pre
prehrávanie (43)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
Zostávajúca kapacita vo
vnútornej pamäti (22)
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (21)
8/8 12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (103)
00:00:12
Počítadlo (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
Na prehrávanom zábere
je zaznamenaný dátum a
čas
Ponuka Menu (31)
z PAUSE
z PLAY
Prehrávanie záznamov
Multi Burst v sériách (40)
BACK/
NEXT
Výber záberov smerom
vpred alebo vzad
VOLUME
Radosť z fotografovania
101
Význam
Úprava hlasitosti
D
Zobrazenie
Význam
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge (85)
• Kým svieti indikátor,
kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
+2.0EV
Hodnota expozície (35)
Číslo ISO (39)
Režim merania (38)
Blesk
WB
Vyváženie bielej farby
(38)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Zobrazenie záberu
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
19
Zmena zobrazenia na displeji
Po každom stlačení tlačidla
(prepínanie zobrazenia displeja) sa
zobrazenie zmení nasledovne.
Zobrazenie histogramu
60min
Zobrazenie
histogramu
(str. 35)
Indikátory vypnuté
Indikátory zapnuté
60min
SK
20
• Dlhším stlačením tlačidla
(prepínanie
zobrazenia displeja) zvýšite intenzitu
podsvietenia LCD.
• Keď zapnete zobrazovanie histogramu,
počas prehrávania sa budú zobrazovať
informácie o záberoch.
• Histogram sa nezobrazí v nasledovných
prípadoch:
Pri snímaní
– Pri zobrazení ponuky.
– Pri nahrávaní videozáznamu.
Počas prehrávania
– Pri zobrazení ponuky.
– V režime registra.
– Pri používaní transfokátora počas
prehrávania.
– Pri otáčaní statických záberov.
– Počas prehrávania videozáznamov.
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom
počas snímania a počas prehrávania sa môže
vyskytnúť:
– Keď bliká blesk.
– Rýchlosť uzávierky je pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané iným fotoaparátom.
Počet statických záberov a čas
nahrávania videozáznamov
Radosť z fotografovania
Nižšie uvedené tabuľky ukazujú približný čas videozáznamu a približný počet
statických záberov, ktoré sa zmestia na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá
bola naformátovaná v tomto fotoaparáte. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
Informácie o veľkosti a kvalite záberu nájdete na strane 11 tejto príručky a v kroku 4 v
príručke „Prvé kroky“.
Počet statických záberov (horný riadok udáva počet záberov v
kvalite [Fine] a dolný riadok udáva počet záberov v kvalite
(Čísla: počet záberov)
[Standard].)
Kapacita
Veľkosť
32 MB
7M
3M
2M
VGA
16:9
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
3:2
5M
64 MB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Udávané počty záberov sú platné, keď je režim [Mode] je nastavený na hodnotu [Normal].
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Veľkosť záberu môžete zmeniť neskôr (funkcia [Resize], str. 45).
Maximálna doba nahrávania videozáznamov
(Čísla sú: hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita
Veľkosť
640(Fine)
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
0:25:10
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640(Standard)
0:01:20
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na hodnotu [640(Fine)] je možné nahrávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte sa môže záznam
zobraziť v inej než skutočnej veľkosti.
SK
21
Keď nemáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ (Zaznamenávanie na vnútornú pamäť)
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou 58 MB. Vnútornú pamäť nie je
možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na hodnotu [640(Fine)] nie je možné zaznamenávať
na vnútornú pamäť.
Keď je vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa práve zaznamenávajú na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Práve sa prehrávajú zábery, ktoré sú
uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Menu, Setup atď.]: Na záberoch z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ je možné vykonať niekoľko
funkcií.
B
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
B
Vnútorná
pamäť
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
na vnútornej pamäti.
[Menu, Setup atď.]: Na záberoch z vnútornej pamäte
je možné vykonať niekoľko funkcií.
Ďalej je uvedený počet uložiteľných statických záberov a dostupný čas pre uloženie
videozáznamov, ktoré sa zmestia do vnútornej pamäte.
Počet statických záberov (horný riadok udáva počet záberov v
kvalite [Fine] a dolný riadok udáva počet záberov v kvalite
(Čísla: počet záberov)
[Standard].)
Veľkosť
Kapacita
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
58MB
16
16
23
37
60
357
60
33
33
43
67
111
892
111
Maximálna doba nahrávania videozáznamov
(Čísla sú: hodiny : minúty : sekundy)
Veľkosť
Kapacita
58MB
SK
22
640(Standard)
160
0:02:30
0:42:40
16:9
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov.
Radosť z fotografovania
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
Prichystajte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 64 MB alebo väčšou a
potom vykonajte postup popísaný pri funkcii [Copy] (str. 58).
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 66 až 71 bez vloženej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
vo fotoaparáte.
• Údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sa nedajú skopírovať do vnútornej pamäte.
• Prepojením fotoaparátu a počítača pomocou kábla pre viacúčelový terminál je možné kopírovať
údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nie je však možné kopírovať údaje z počítača do
vnútornej pamäte.
SK
23
Životnosť batérie a počet záberov,
ktoré je možné nasnímať či prezrieť
Tabuľky zobrazujú životnosť batérie a
približný počet záberov v nastavenom
režime [Normal] pri snímaní či prezeraní
pri okolitej teplote 25 °C a s maximálne
nabitou batériou (dodáva sa). Údaje o
počte záznamov, ktoré je možné
nasnímať alebo prezerať sú platné za
predpokladu, že v prípade potreby
vymeníte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Kapacita batérie sa používaním a časom
postupne znižuje (str. 108).
• Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, v nasledovných
podmienkach klesá:
– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa používa často.
– Fotoaparát opakovane zapínate a
vypínate.
– Pri častom používaní transfokácie.
– Jas podsvietenia displeja LCD je zapnutý.
– [AF Mode] je nastavené na [Monitor].
– [STEADY SHOT] je nastavené na
[Continuous].
– Kapacita batérie je nízka.
Pri snímaní statických
záberov
Počet záberov
Životnosť batérie
(min.)
Prib. 420
Prib. 210
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
–
(P.Quality) je nastavené na [Fine].
– [AF Mode] je nastavené na [Single].
– [STEADY SHOT] je nastavené na
[Shooting].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
SK
24
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
Pri prezeraní statických
záberov
Počet záberov
Životnosť batérie
(min.)
Prib. 8000
Prib. 400
• Prezeranie jednotlivých záberov v poradí s
približne 3-sekundovými prestávkami
Pri snímaní videozáznamu
Životnosť batérie (min.)
Prib. 200
• Nepretržité nahrávanie videozáznamu pri
veľkosti záberu [160]
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Režimy snímania statických záberov
Radosť z fotografovania
Auto: Režim automatického nastavenia
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Program: Programované snímanie
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky,
ako aj hodnotu clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
(Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách t str. 32)
: Režim výberu scény
Umožňuje snímanie s predvolenými nastaveniami podľa aktuálnej scény.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
• Zmena režimu snímania t str. 31
Zobrazenie/editovanie
záznamu
t
Snímanie videozáznamov
t
krok 5 v príručke „Prvé kroky“
krok 6 v príručke „Prvé kroky“
Prepínač režimu
Ovládacie tlačidlo
Po str. 34 sa dostupné nastavenia prepínača režimu pre položky ponuky zobrazujú
nasledujúcim spôsobom.
Nedostupné
Dostupné
SK
25
Výber scény
Bližšie informácie t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény).
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
Macro
(blízke
objekty)/
Lupa
Blesk
Zameriavací
rámček
zóny AF
Predvolené
zaostrenie
Burst/
Vyváženie
Intenzita Exposure
bielej
blesku Bracket/Multi
farby
Burst
—
/—
—
—/—
/—
Auto/ WB
SL
—
—
/—
—/—
/
/—
/
/—
/
/—
/
—/—
SK
26
—
—
—
Použitie prezentácie
Jednoduché stlačenie tlačidla
umožňuje nepretržité prehrávanie záberov s
pridanými efektmi a hudbou na pozadí (Prezentácia).
1 Nastavte prepínač
režimu na hodnotu
.
Radosť z fotografovania
c
c
2 Stlačte tlačidlo
.
3 Spustí sa prezentácia.
Nastavenie hlasitosti hudby
Pomocou tlačidiel v/V upravte hlasitosť.
Pozastavenie prezentácie
Stlačte tlačidlo z na ovládacom tlačidle.
Pre spustenie od začiatku zvoľte možnosť [Continue], potom stlačte tlačidlo z.
• Prehrávanie prezentácie bude pokračovať od záberu, na ktorom bolo pozastavené;
avšak hudba sa začne prehrávať od samého začiatku.
min
VGA
2/9
Slide Show
Pause
Continue
Exit
BACK/NEXT
Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho záberu
Stlačte tlačidlo b/B, keď je prehrávanie pozastavené.
Ukončenie prezentácie
Pri pozastavení stlačte buď tlačidlo
potom stlačte tlačidlo z.
alebo zvoľte možnosť [Exit] pomocou tlačidla V,
• Ak máte aktívne pripojenie pomocou štandardu PictBridge, nemôžete prehrávať
prezentáciu záberov.
SK
27
Zmena nastavenia
Môžete zvoliť požadované nastavenie pre prezentáciu. Tiež môžete prezentáciu spustiť
od začiatku.
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Zvoľte možnosť
(Slide) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
min
Interval
Repeat
Image
Music
Effects
VGA
2/9
Slide Show
Auto
On
Folder
Music3
Stylish
Cancel
Start
3 Zvoľte možnosť, ktorú chcete nastaviť, pomocou tlačidiel v/V a potom zvoľte požadovanú
položku pomocou tlačidiel b/B.
4 Zvoľte možnosť [Start] pomocou tlačidiel V/B a potom stlačte tlačidlo z.
Prezentácia sa spustí.
Ak nechcete prezentáciu spustiť ihneď, stlačte tlačidlo [Cancel].
• Zvolené nastavenie zostane aktívne, pokiaľ nebude nastavené ďalšie nastavenie.
K dispozícii sú nasledujúce nastavenia.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Effects
Simple
Jednoduchá prezentácia vhodná pre široký rozsah scén.
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru
filmovej scény.
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s
pohybom.
Normal
Základná prezentácia prepínajúca zábery vo vopred
nastavenom intervale.
• Keď je nastavené [Simple], [Nostalgic], [Stylish] alebo [Active]:
– Sa zobrazujú iba statické zábery.
– Ak sú zábery nasnímané v režime série Multi Burst, zobrazí sa prvá snímka zo série postupných
snímok.
• Hudba Music sa neprehráva (je nastavená na [Off]) počas prezentácie záberov v režime [Normal].
Bude počuť zvuk z videozáznamov.
SK
28
Music
Predvolené nastavenie hudby závisí od vybratých efektov.
Predvolené nastavenie pre prezentáciu v režime
[Simple].
Music 2
Predvolené nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic].
Music 3
Predvolené nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish].
Music 4
Predvolené nastavenie pre prezentáciu v režime [Active].
Off
Nastavenie pre prezentáciu v režime [Normal]. Nie je k
dispozícii žiadna hudba.
Radosť z fotografovania
Music 1
Image
Folder
Prehrávanie všetkých záberov vo zvolenom priečinku.
All
Prehrá postupne všetky zábery uložené na karte
„Memory Stick Duo“.
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prehrávanie skončí.
SK
29
Interval
3 sec
5 sec
Nastavenie intervalu zobrazenia obrázkov v prezentácii v
režime [Normal].
10 sec
30 sec
1 min
Start
Zaháji prezeranie prezentácie.
Cancel
Zrušenie prezerania prezentácie.
z Pridanie/zmena hudobných súborov
Môžete preniesť požadované hudobné súbory z disku CD alebo súbory vo formáte MP3 do
fotoaparátu a prehrávať ich počas prezentácie. Hudbu môžete preniesť pomocou softvéru Music
Transfer (dodáva sa) nainštalovanom v počítači použitím funkcie [Download Music] na obrazovke
(Setup). Podrobnejšie informácie nájdete na str. 78 a 80.
• Do fotoaparátu môžete nahrať až štyri hudobné skladby (Štyri predvolené položky (Music 1-4) je
možné nahradiť prenesenými súbormi).
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru je 180 sekúnd, ktorú fotoaparát dokáže prehrať.
• Ak nemôžete prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným okolnostiam,
vykonajte príkaz [Format Music] (str. 59).
SK
30
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu
Tlačidlo v/V/b/B
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
Práca s ponukou Menu
1 Zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
Množina dostupných položiek sa líši podľa pozície prepínača režimu a nastavení ponuky
(Camera).
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte požadovanú položku ponuky
pomocou tlačidiel b/B na ovládacom
tlačidle.
• Ak nie je požadovaná položka zobrazená,
opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto
položka neobjaví na displeji.
• Stlačte tlačidlo z po zvolení položky, keď je
prepínač režimu nastavený na hodnotu
.
400
200
100
80
Auto
ISO
ISO
Mode BRK
M
4 Zvoľte nastavenie pomocou tlačidiel v/V.
Vybrané nastavenie sa trochu zväčší a nastaví sa.
5 Ak chcete skryť ponuku, stlačte tlačidlo MENU.
Zmena aktuálneho režimu na režim snímania
Ponuku môžete skryť aj stlačením tlačidla spúšte do polovice.
• Ak sa v ponuke nachádza nezobrazená položka, na okraji oblasti sa objaví značka v/V, ktorá
naznačuje, že sa v ponuke ešte musí rolovať. Ak chcete rolovať k nezobrazenej položke v ponuke,
vyberte zmienenú značku pomocou ovládacieho tlačidla.
• Položky, ktoré nie sú k dispozícii, sa nedajú nastaviť.
SK
31
Položky ponuky Menu
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenej pozície prepínača režimu. Na
displeji sa objavia len dostupné položky.
(
: k dispozícii)
Pozícia prepínača režimu:
Auto
Program
Scene
(režim
výberu
scény)
Ponuka pre snímanie (str. 34)
(Camera)
COLOR (Color Mode)
—
—
(EV)
—
9 (Focus)
—
—
—
—
(Metering Mode)
WB (White Bal)
—
ISO
—
(P.Quality)
—
—
—
—
Mode (REC Mode)
BRK (Bracket Step)
M
—
—
—
—
*
—
—
(Interval)
—
*
—
—
(Flash Level)
—
*
—
—
(Contrast)
—
—
—
—
—
—
—
(Sharpness)
SK
—
—
(Setup)
32
—
—
—
—
—
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
Ponuka pre prezeranie (str. 43)
—
—
—
- (Protect)
(Folder)
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
—
—
—
(Slide)
—
—
—
—
(Resize)
—
—
—
—
(Rotate)
—
—
—
—
(Divide)
—
—
—
—
(Setup)
Trimming**
—
—
—
—
—
—
—
—
Práca s ponukou Menu
(Print)
* Funkcia je obmedzená v závislosti od režimu výberu scény (str. 26).
** Dostupné len pre funkciu približovania pri prehrávaní.
SK
33
Ponuka pre snímanie
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
.
(Camera)
Zvoľte režim statického záberu. t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
COLOR (Color Mode)
Môžete zmeniť jas záberu a pridať k nemu efekty.
B&W (B & W)
Zmení farebný záber na čiernobiely
Sepia (SEPIA)
Zmení záber na efekt sépiovej farby
Natural (NATURAL)
Zmení záber na efekt nevtieravých farieb
Vivid (VIVID)
Nastaví farbu záberu na sýtu a jasnú
Normal
• Pri nahrávaní videozáznamov môžete zvoliť len efekty [B&W] a [Sepia].
• Keď je nastavený režim [Multi Burst], režim farieb je nastavený na hodnotu [Normal].
SK
34
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
(EV)
Ručné upravenie expozície.
Smerom k –
Smerom k +
Smerom k +: Zosvetlí záber.
0EV
Fotoaparát automaticky určí hodnotu expozície.
m –2.0EV
Smerom k –: Stmaví záber.
Práca s ponukou Menu
M +2.0EV
• Bližšie informácie o expozícii t str. 10
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3EV.
• Keď je objekt extrémne svetlý alebo tmavý, alebo keď používate blesk, nastavená hodnota sa
nemusí v skutočnosti aplikovať.
z Úprava hodnoty EV (Hodnota expozície) zobrazením histogramu
60min
A
B
Tmavý
Svetlý
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci svetlú časť záberu. Ak chcete vo
vnútri obrazovky zobraziť histogram,
opakovane stlačte tlačidlo
(prepínanie
zobrazenia displeja). Zobrazenie grafu
indikuje svetlý záber, ak je naklonený
doprava a tmavý záber, ak je naklonený
doľava. Nastavte prepínač režimu do pozície
a upravte hodnotu EV, kým zároveň
pozorujete expozíciu na histograme.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa taktiež ukáže v nasledujúcich prípadoch, ale nebudete môcť zmeniť expozíciu.
– Keď je funkcia
(Camera) nastavená na hodnotu [Auto]
– Keď prezeráte jeden záber
– Počas funkcie Quick Review
SK
35
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
9 (Focus)
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť v
režime automatického zaostrovania.
(nekonečno)
Zaostrí na objekt použitím predtým nastavenej
vzdialenosti k predmetu. (Predvolené zaostrenie)
7.0m
• V režime automatického zaostrenia je obtiažne správne
zaostriť na objekt, ktorý sa nachádza za mrežou alebo za
sklom. V takýchto prípadoch je vhodné použiť funkciu
[Focus].
3.0m
1.0m
0.5m
Spot AF (
)
Automaticky zaostrí na veľmi malý objekt alebo úzku
oblasť.
• V kombinácii s funkciou uzamknutia AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu. Držte fotoaparát pevne,
aby sa navzájom vyrovnali objekt a zameriavací rámček
zóny AF.
60min
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavaceho
rámčeka zóny AF
Center AF (
)
Automaticky zaostrí na predmet v prostriedku
zameriavacieho rámčeka.
• V kombinácii s metódou uzamknutia AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu.
60min
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavaceho
rámčeka zóny AF
Multi AF
(Multipoint AF)
(Statický záber
(Videozáznam
Automaticky zaostrí na predmet po celej ploche
zameriavaceho rámčeka.
)
)
• Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
60min
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavaceho
rámčeka zóny AF
SK
36
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Informácie o nastavenej vzdialenosti vo funkcii [Focus] je približná. Pri posúvaní objektívu vpred
alebo vzad odchýlka vzrastá.
• Pri natáčaní videozáznamov sa odporúča taktiež používať funkciu [Multi AF], pretože AF dobre
funguje aj pri menších otrasoch.
• Pri používaní funkcie digitálneho priblíženia Digital Zoom alebo iluminátora AF bude fotoaparát
prioritne zaostrovať na objekty umiestnené v prostriedku alebo blízko prostriedku zameriavaceho
rámčeka. V takom prípade blikajú indikátory
,
alebo
a zameriavací rámček zóny AF
sa nezobrazuje.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 26) nie sú niektoré možnosti k dispozícii.
Práca s ponukou Menu
z Ak je objekt nezaostrený
Fotoaparát nemusí presne zaostriť objekt, ktorý sa pri snímaní nachádza na okraji zameriavacej
oblasti (či na okraji displeja) alebo keď používate funkcie [Center AF] či [Spot AF]. V takých
prípadoch postupujte nasledovne.
1 Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavaceho rámčeka zóny AF a zatlačte spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (Uzamknutie AF).
60min
Indikátor uzamknutia AE/AF
Zameriavací rámček zóny AF
Pokiaľ nezatlačíte spúšť úplne nadol až na doraz, môžete tento proces zaostrovania
vykonať ľubovoľný počet krát.
2 Keď prestane blikať indikátor uzamknutia AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte
celkovú kompozíciu záberu, a zatlačte spúšť na doraz.
60min
SK
37
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
(Metering Mode)
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
Spot (Bodové meranie)
( )
Zameria iba jednu časť daného objektu.
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie alebo keď medzi objektom a
pozadím je veľký kontrast.
60min
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt.
Center (Stredové
meranie) ( )
Zameria sa na prostriedok záberu a určí hodnotu
expozície na základe jasu snímaného objektu.
Multi (Viacoblastné
meranie)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu.
• Bližšie informácie o expozícii t str. 10
• Pri bodovom alebo stredovom meraní pri zaostrení na meraciu pozíciu sa odporúča nastaviť
funkciu [9] (Focus) na hodnotu [Center AF] (str. 36).
WB (White Bal)
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii, keď
napríklad farby na zábere vyzerajú divne.
Flash ( WB )
Upravuje podmienky pre fotenie pri blesku.
• Túto položku nie je možné vybrať pri nahrávaní
videozáznamov.
Incandescent (n)
Upravuje nastavenie pre také miesta, kde sa rýchlo
menia svetelné podmienky, napr. pri večierku v divoko
osvetlenej miestnosti alebo pri ostrom svetle, napr. vo
fotoštúdiu.
Fluorescent (
Upravuje nastavenie pre osvetlenie pri žiarivke.
Cloudy (
Daylight (
Auto
SK
38
)
)
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu.
)
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, v noci,
snímanie neónového osvetlenia, ohňostroja alebo
východu slnka, prípadne snímanie tesne pred/po západe
slnka.
Upravuje automaticky vyváženie bielej farby.
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
• Ďalšie informácie o vyvážení bielej farby t str. 11
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá bliká, môže funkcia nastavenia vyváženia bielej fungovať
nesprávne, aj keď ste zvolili možnosť [Fluorescent] ( ).
• Okrem režimov funkcie [Flash] ( WB ) je funkcia [WB] nastavená na hodnotu [Auto], keď zablysne
blesk.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 26) nie sú niektoré možnosti k dispozícii.
ISO
1000
800
400
Práca s ponukou Menu
Zvolí svetelnú citlivosť s jednotkami v ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
Nastavte väčšiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach či pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
200
100
80
Auto
• Bližšie informácie o citlivosti ISO t str. 10
• Pri väčšej hodnote citlivosti ISO sa na zábere objavuje väčší šum.
• [ISO] je nastavené na [Auto] v režime výberu scény.
• Pri snímaní v podmienkach jasného svetla fotoaparát automaticky zvýši reprodukciu tónov, čím
zabráni zbeleniu obrázka (neplatí, ak je citlivosť [ISO] nastavená na hodnotu [80] alebo [100]).
(P.Quality)
Zvolí kvalitu statických záberov.
Fine (FINE)
Ukladá zábery s vysokou kvalitou (malá kompresia).
Standard (STD)
Ukladá zábery so štandardnou kvalitou (vysoká
kompresia).
• Bližšie informácie o kvalite záberu t str. 11
SK
39
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
Mode (REC Mode)
Určuje, či fotoaparát bude po stlačení spúšte snímať nepretržitú sériu záberov po sebe alebo
nie.
Multi Burst ( M )
Po stlačení tlačidla spúšte zaznamená 16 snímok idúcich
bezprostredne za sebou ako jeden súbor statického
záberu.
• Funkcia je vhodná napríklad pri snímaní športového
výkonu.
• V režime [Interval] môžete nastaviť interval spúšte pre
funkciu Multi Burst (str. 42).
Exp Brktg (BRK)
Zaznamená množinu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície.
• Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá hodnota expozície je
správna, snímajte v režime Exp Brktg a posúvajte ju.
Neskôr môžete vybrať záber s najlepšou expozíciou.
Burst (
)
Po zatlačení a pridržaní zatlačenej spúšte zaznamená
maximálny počet snímok idúcich za sebou (pozri
nasledujúcu tabuľku).
• Po zmiznutí hlásenia „Recording“ môžete nasnímať ďalší
záber.
Normal
Nesníma nepretržite.
Funkcia [Multi Burst]
• Sériu nasnímaných záberov v režime Multi Burst si môžete postupne prehrať vykonaním
nasledujúcich postupov:
– Pozastavenie/obnovenie prehrávania: Stlačte tlačidlo z na ovládacom tlačidle.
– Prehrávanie záberu po zábere: Stlačte tlačidlo b/B v režime pozastavenia. Ak chcete obnoviť
prehrávanie série záberov, stlačte tlačidlo z.
• V režime Multi Burst nie je možné použiť nasledovné funkcie:
– Inteligentné priblíženie
– Blesk
– Rozdelenie série záberov nasnímaných v režime Multi Burst
– Extrahovanie alebo odstránenie snímky zo série záberov nasnímaných v režime Multi Burst
– Nastavenie intervalu snímky na iný režim než [1/30], keď je režim
(Camera) nastavený na
hodnotu [Auto]
• Pri prehrávaní série záberov nasnímaných v režime Multi Burst na počítači alebo na fotoaparáte,
ktorý nie je vybavený funkciou Multi Burst, sa táto séria záberov zobrazí ako jeden záber so 16
snímkami.
• Veľkosť záberu obrázkov nasnímaných funkciou Multi Burst je 1M.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 26) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery v
režime Multi Burst.
SK
40
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
Informácie o priečinkoch [Exp Brktg]
• Blesk je nastavený na hodnotu
(Odpojený blesk).
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre nasledujúce
zábery.
• Ak je expozícia nastavená manuálne (str. 35), posunie sa v závislosti na nastavenom osvetlení.
• Interval snímania je približne 1 sekundy.
• Ak je objekt príliš jasný alebo príliš tmavý, pravdepodobne nebude možné nasnímať dobrý záber
pomocou zvolenej hodnoty posunu.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 26) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery v
režime Exposure Bracket.
Práca s ponukou Menu
Funkcia [Burst]
• Blesk je nastavený na hodnotu
(Odpojený blesk).
• Pri snímaní s použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• Interval snímania je približne 0,92 sekundy.
• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 26) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery v
režime Burst.
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
(Čísla sú: snímky)
Kvalita
Jemná
Štandard
7M
5
8
3:2
5
8
5M
6
11
Veľkosť
3M
9
17
2M
15
27
VGA
85
100
16:9
15
27
BRK (Bracket Step)
Zaznamená množinu troch záberov s automaticky posunutými hodnotami expozície.
±1.0EV
Posunie hodnotu expozície v kladnom i zápornom smere
o 1,0 EV.
±0.7EV
Posunie hodnotu expozície v kladnom i zápornom smere
o 0,7 EV.
±0.3EV
Posunie hodnotu expozície v kladnom i zápornom smere
o 0,3 EV.
• Režim BRK (Bracket Step) nie je zobrazený v niektorých režimoch výberu scény.
SK
41
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
M
(Interval)
Táto položka zmení interval snímky v režime [Multi Burst] (str. 40).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
•
M
• V režime [Mode] vyberte funkciu [Multi Burst] a potom
nastavte požadovaný interval snímky v možnosti [Interval].
Ak vyberiete inú funkciu ako [Multi Burst], táto funkcia
bude nedostupná.
(Interval) nie je zobrazený v niektorých režimoch výberu scény.
(Flash Level)
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Smerom k +: Zosilní intenzitu blesku.
Normal
– ( –)
Smerom k –: Zoslabí intenzitu blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
• V závislosti na režime výberu scény (str. 26) nemusí byť dostupné nastavenie intenzity blesku.
(Contrast)
Nastavenie kontrastu obrazu.
+(
)
Smerom k +: Pridá na kontraste.
Normal
–(
)
Smerom k –: Uberie na kontraste.
(Sharpness)
Nastavenie ostrosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zostrí obraz.
Normal
–(
)
(Setup)
Pozrite str. 50.
SK
42
Smerom k –: Zmäkčí obraz.
Ponuka pre prezeranie
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
.
(Folder)
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrávať keď používate fotoaparát s
pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší výber.
Práca s ponukou Menu
1 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
z Informácie o priečinku
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
(str. 56). Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (str. 56)
• Zmena priečinka pre ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (str. 57)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku je zobrazený prvý alebo posledný súbor, ukážu sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka.
: Presun do nasledujúceho priečinka.
: Presun do predchádzajúcich a nasledujúcich priečinkov.
SK
43
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
- (Protect)
Chráni zábery pred nechceným zmazaním.
Protect (-)
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Exit
Zruší funkciu ochrany záberov.
Ochrana záberov v režime jedného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
Záber je ochránený a na obrázku sa objaví kľúčik - (ochrana).
60min
VGA
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete ochrániť ostatné zábery, zvoľte požadovaný záber pomocou tlačidiel b/B a
potom stlačte tlačidlo z.
Ochrana záberov v režime registra
1 Stlačením tlačidla
(register) aktivujte režim registra.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
4 Zvoľte možnosť [Select] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
5 Označte záber, ktorý chcete ochrániť, pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
z.
Na zvolenom zábere sa zobrazí zelený kľúčik -.
- (zelený)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ochranu pre ďalšie zábery nastavte opakovaním kroku 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
8 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Indikátor - sa zmení do biela. Zvolený záber bude chránený.
SK
44
• Ak chcete ochrániť všetky zábery v priečinku, zvoľte možnosť [All In This Folder] v kroku 4 a
stlačte tlačidlo z. Zvoľte možnosť [On] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
Zrušenie ochrany
V zobrazení samostatného záberu
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4 v časti „Ochrana záberov v režime jedného záberu“.
V režime registra
1 V kroku 5 časti „Ochrana záberov v režime registra“ zvoľte záber, v ktorom chcete
odstrániť ochranu proti zmazaniu.
2 Stlačením tlačidla z zmeníte farbu kľúčika - na šedú.
3 Vyššie uvedené kroky zopakujte pre všetky zábery, na ktorých chcete zrušiť ochranu.
Práca s ponukou Menu
4 Stlačte tlačidlo MENU, zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo
z.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záberov v priečinku
Zvoľte možnosť [All In This Folder] v kroku 4 časti „Ochrana záberov v režime
registra“ a stlačte tlačidlo z. Zvoľte možnosť [Off] pomocou tlačidla B, potom stlačte
tlačidlo z.
• Sformátovaním vnútornej pamäte alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sa vymažú všetky
údaje uložené na nahrávacom médiu, a to aj ak sú chránené, a už sa nedajú obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže chvíľu trvať.
DPOF
Pridá značku
(Poradie tlače) na zábery, ktoré chcete vytlačiť (str. 87).
(Print)
Pozrite str. 83.
(Slide)
Pozrite str. 27.
(Resize)
Veľkosť záberu môžete zmeniť (Zmena veľkosti) a upravený záber môžete uložiť ako
nový súbor. Záber v pôvodnej veľkosti zostáva uchovaný.
7M
5M
Veľkosť nastavenia slúži ako vodítko.
t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
3M
2M
VGA
Cancel
Zruší zmenu veľkosti.
SK
45
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
1 Zobrazte záber, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť [
stlačte tlačidlo z.
] (Resize) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
4 Zvoľte požadovanú veľkosť záberu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor.
• Bližšie informácie o veľkosti záberu [Image Size] t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
• Pri videozáznamoch a záznamoch Multi Burst nie je možné meniť veľkosť.
• Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší.
• Nie je možné zmeniť na veľkosť záberu do formátu 3:2 alebo 16:9.
• Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu vo formáte 3:2 alebo 16:9 sa na vrchu a spodku záberu zobrazia
čierne pruhy.
(Rotate)
Pootočí statický záber.
Pootočí záber. Vykonajte kroky podľa nasledujúcej
procedúry.
OK
Určí smer pootočenia. Vykonajte kroky podľa
nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší pootočenie.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť [
stlačte tlačidlo z.
4 Zvoľte možnosť [
b/B.
] (Rotate) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
] pomocou tlačidla v a potom pootočte záber pomocou tlačidiel
5 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Nemôžete otáčať uzamknuté ochránené zábery, videozáznamy alebo zábery typu Multi Burst.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným zariadením neotočí.
• Pri zobrazení záberu na monitore PC nemusí byť v závislosti od použitého softvéru informácia o
otočení záberu akceptovaná.
SK
46
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
(Divide)
Slúži na strih videozáznamov alebo na odstránenie nepotrebných scén videozáznamov.
Funkcia je vhodná pri nedostatočnej kapacite vnútornej pamäti, alebo pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ a je tiež vhodná pre úpravu videozáznamov, ktoré chcete priložiť
k e-mailovým správam.
• Všimnite si, že súbor pôvodného videozáznamu sa zmazal a jeho číslo jeho vynechané. Tiež si
uvedomte, že zostrihnuté videozáznamy už nie je možné vrátiť do pôvodnej podoby.
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší proces strihu.
Práca s ponukou Menu
OK
Príklad: Strih videozáznamu s číslom 101_0002
Tato časť popisuje príklad strihu videozáznamu s číslom 101_0002 a jeho zmazanie v
nasledujúcej konfigurácii súboru.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Rozdelenie scény A.
1
A
B
2
3
101_0002
Rozdelenie
101_0002 sa rozdelí na 101_0004 a 101_0005.
2 Rozdelenie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Rozdelenie
101_0005 sa rozdelí na 101_0006 a 101_0007.
3 Vymazanie scény A a B, ak sú nepotrebné.
101_0004
1
3
A
101_0007
2
B
101_0006
Zmazať
Zmazať
SK
47
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
4 Uchovajú sa len želané scény.
1
3
2
101_0006
Postup
1 Zobrazte videozáznam, ktorý chcete zostrihnúť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť [ ] (Divide) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
4 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa videozáznam.
5 Na požadovanom mieste strihu stlačte tlačidlo z.
60min
Divide
Dividing
Point
STD
640
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
• Ak chcete upraviť miesto strihu, zvoľte možnosť [c/C] (snímka vpred/vzad) a upravte
miesto strihu pomocou tlačidiel b/B.
• Ak chcete zmeniť miesto strihu, zvoľte možnosť [Cancel]. Videozáznam sa znova spustí.
6 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
7 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v a potom stlačte tlačidlo z.
Záznam sa zostrihne.
• Zostrihnutým videozáznamom sú priradené nové čísla a potom sa uložia ako najnovšie súbory vo
zvolenom priečinku.
• Nasledovné typy záberov nie je možné strihať:
– Statické obrázky
– Videozáznamy príliš krátke pre strih (nie dlhšie ako dve sekundy)
– Chránené videozáznamy (str. 44)
(Setup)
Pozrite str. 50.
SK
48
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 31
Trimming
Uloží zväčšený záber (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“) ako nový súbor.
Trimming
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Return
Zruší trimovanie.
1 Pri zväčšenom prehrávaní stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
Práca s ponukou Menu
2 Zvoľte možnosť [Trimming] pomocou tlačidla B na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
3 Zvoľte veľkosť záberu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
Záber sa uloží a znovu sa zobrazí pôvodný záber.
• Zväčšený záber sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor, pričom pôvodný súbor
zostane uchovaný.
• Kvalita zväčšeného záberu môže byť horšia.
• Nie je možné strihať veľkosť záberu s pomerom strán 3:2 alebo 16:9.
• Nemôžete orezať zábery zobrazené pomocou funkcie Quick Review.
SK
49
Práca s obrazovkou Setup
Používanie položiek v ponuke
Setup
Pomocou obrazovky Setup môžete zmeniť predvolené nastavenia.
Tlačidlo v/V/b/B
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Zapnite fotoaparát.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Po stlačení tlačidla B na ovládacom tlačidle, prejdite na nastavenie
(Setup), potom stlačte znova tlačidlo B.
4 Stlačením tlačidla v/V/b/B na ovládacom tlačidle zvoľte položku, ktorú
chcete nastaviť.
Rámček zvolenej položky sa zvýrazní nažlto.
5 Stlačením tlačidla z otvoríte
možnosti nastavenia.
Ak chcete vypnúť obrazovku
(Setup), stlačte tlačidlo MENU.
Ak sa chcete vrátiť do ponuky z obrazovky
(Setup), opakovane stlačte tlačidlo b na
ovládacom tlačidle.
• Stlačením spúšte do polovice zatvorte obrazovku
(Setup) a vráťte sa do režimu snímania.
Ak sa ponuka nezobrazí
Podržte stlačené tlačidlo MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
Zrušenie nastavení
(Setup).
(Setup)
Zvoľte možnosť [Cancel] (ak sa objaví) a potom stlačte tlačidlo z na ovládacom
tlačidle. Ak sa neobjaví, znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
SK
50
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
Camera 1
1
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrovania.
Single (S AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pri zatlačení a
pridržaní spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri
snímaní statických objektov.
Monitor (M AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pred zatlačením a
pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Single].
Práca s obrazovkou Setup
Digital Zoom
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optického
priblíženia (až 3×). Keď pomer zväčšenia prekročí 3×, fotoaparát použije buď metódu
inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Smart
(Inteligentné priblíženie)
(
)
Digitálne zväčší záber takmer bez skreslenia. Táto
funkcia nie je k dispozícii, keď je veľkosť záberu
nastavená na hodnotu [7M] alebo [3:2].
• Maximálna škála inteligentného priblíženia je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
Precision
(Presné digitálne
priblíženie)
(
)
Zväčší všetky veľkosti záberov až maximálne 6×, ale
veľmi stráca na kvalite.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Veľkosť záberu a maximálna škála priblíženia použitím funkcie inteligentného priblíženia
Veľkosť
Maximálna škála priblíženia
5M
Prib. 3,6×
3M
Prib. 4,5×
2M
Prib. 5,6×
VGA
Prib. 14×
16:9
Prib. 4,8×
SK
51
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
• Keď stlačíte tlačidlo transfokácie, objaví sa nasledujúci indikátor so stupnicou priblíženia.
Strana W tejto čiary predstavuje oblasť optického
priblíženia a strana T je oblasť digitálneho priblíženia
Indikátor so stupnicou priblíženia
• Maximálna škála priblíženia v režime inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia
zahŕňa škálu optického priblíženia.
• Pri používaní funkcie digitálneho priblíženia sa nezobrazí zameriavací rámček zóny AF. Indikátor
,
alebo
bliká a funkcia automatického zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty
nachádzajúce sa blízko stredového rámčeka.
• Pri používaní funkcie inteligentného priblíženia dochádza k zhoršeniu kvality zobrazenia na
displeji. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Function Guide
Pri práci s fotoaparátom sa zobrazujú inštrukcie rôznych funkcií.
On
Zobrazí Sprievodcu funkciami.
Off
Nezobrazí Sprievodcu funkciami.
Red Eye Reduction
Potlačuje efekt červených očí pri snímaní s
bleskom. Spôsob vkladania zvoľte pred
snímaním.
On (
)
Potláča efekt červených očí.
• Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát predblysne.
Off
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Pretože do cvaknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nedostali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predzáblesk a pod.
SK
52
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
AF Illuminator
Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor ON .
Auto
Používa iluminátor AF.
Off
Nepoužíva iluminátor AF.
Práca s obrazovkou Setup
• Ak funkcia iluminátor AF nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného
objektu, alebo je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa vzdialenosť do
približne 2,7 m (transfokátor: W)/2,5 m (transfokátor: T).)
• Zaostrovanie prebieha, pokiaľ iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Keď je nastavená predvolená funkcia zaostrenia (str. 36), iluminátor AF nefunguje.
• Zameriavací rámček zóny AF sa nezobrazí. Indikátor ,
alebo
bliká a funkcia
automatického zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty nachádzajúce sa blízko stredového
rámčeka.
• Iluminátor AF nefunguje, keď je v režime výberu scény zvolený režim
(Súmrak),
(Krajinka),
(Rýchla spúšť) alebo
(Ohňostroj).
• Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča iluminátora
AF.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší používanie funkcie automatického zobrazovania.
• Ak v tomto časovom intervale čiastočne stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a
bude možné ihneď zaznamenať ďalší záber.
SK
53
2
Camera 2
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
STEADY SHOT
Vyberie režim funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Shooting
Aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného záberu pri
polovičnom zatlačení tlačidla spúšte.
Continuous
Vždy aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného
obrazu. Môžete stabilizovať aj tie zábery, ktoré máte
priblížené na veľkú vzdialenosť.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
snímania [Shooting].
• Pri snímaní videozáznamov sa aktivuje funkcia [Continuous] aj keď zvolíte režim [Shooting].
• Funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu môžete vypnúť použitím tlačidla
(STEADY
SHOT – funkcia stabilizovaného záberu), keď možnosť
(Camera) nie je nastavená na hodnotu
[Auto]. (tkrok 5 v príručke „Prvé kroky“)
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete
– Keď je rýchlosť uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií
SK
54
Internal Memory Tool
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje internú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie nezvratne vymaže všetky údaje z pamäťovej karty vrátane
chránených záberov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
Práca s obrazovkou Setup
1 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“ (Všetky údaje z
vnútornej pamäte sa vymažú. Naozaj ich chcete vymazať?).
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
SK
55
Memory Stick Tool
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Pamäťové karty „Memory Stick
Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné začať okamžite používať.
• Uvedomte si, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick Duo“
vrátane chránených záznamov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
1 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa správa „All data in Memory Stick will be erased Ready?“ (Všetky údaje z
pamäťovej karty Memory Stick sa vymažú. Naozaj ich chcete vymazať?).
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší proces vytvorenia priečinka.
1 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa obrazovka pre vytvorenie priečinka.
60min
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie, než najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre
ukladanie záberov.
SK
56
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
• Bližšie informácie o priečinkoch pozrite str. 43.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, z výroby je ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov nastavený
priečinok „101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Snímané zábery sa ukladajú do novo vytvoreného priečinka, kým nevytvoríte, alebo nezvolíte iný
priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Bližšie informácie o odstránení priečinka pozri „Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy
súborov“ (str. 72).
Change REC. Folder
Práca s obrazovkou Setup
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší zmenu priečinka pre ukladanie záberov.
1 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa obrazovka pre výber priečinka.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a [OK] pomocou tlačidla v potom
stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
SK
57
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší kopírovanie.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má kapacitu 64 MB alebo viac.
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa správa „All data in internal memory will be copied Ready?“ (Všetky dáta vo
vnútornej pamäti sa skopírujú. Chcete pokračovať?).
3 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Zaháji sa kopírovanie.
60min
Copying
102_COPY
• Používajte úplne nabitú batériu alebo sieťový adaptér (nedodáva sa). Ak sa pokúsite skopírovať
obrazové súbory a vložená batéria už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa
batéria úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra
niektorých súborov.
• Nie je možné kopírovať jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete zmazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom vykonajte príkaz [Format] v nástroji
(Internal Memory Tool) (str. 55).
• Nie je možné vybrať priečinok, ktorý bol skopírovaný na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Aj keď skopírujete dáta, značka
(Poradie tlače) sa neskopíruje.
SK
58
1
Setup 1
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Download Music
Slúži na preberanie hudby prehrávanej počas prezentácie.
Pozrite stránky 30, 78 a 80.
Format Music
Ak sa nedá prehrať hudobný súbor pre prezentáciu, môže byť poškodený. V takomto
prípade použite príkaz [Format Music].
Vykonaním príkazu [Format Music] sa vymažú všetky hudobné súbory. Na aktiváciu
funkcie [Download Music] použite dodaný softvér „Music Transfer“.
OK
Slúži na formátovanie hudobných súborov. Všetky údaje
iné než hudobné súbory zostanú nedotknuté.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
Práca s obrazovkou Setup
Objaví sa správa „All data will be erased Ready?“ (Všetky dáta sa vymažú. Chcete
pokračovat?).
LCD Backlight
Umožňuje zvoliť intenzitu podsvietenia displeja LCD, keď používate fotoaparát
napájaný z akumulátora.
Bright
Zosvetlí podsvietenie displeja.
Normal
• Podržaním stlačeného tlačidla
(prepínanie zobrazenia displeja) môžete zmeniť nastavenia.
• Zvolením položky [Bright] sa rýchlejšie spotrebuje kapacita batérie.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Zvuk zaznie po stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte.
Off
Vypnutie pípania/zvuku spúšte.
Language
Zvolí jazyk, v ktorom sa na displeji budú objavovať položky ponuky, varovania a
oznámenia.
SK
59
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
Initialize
Inicializuje nastavenie na predvolené hodnoty nastavenia.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší resetovanie.
1 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa správa „Initialize all settings Ready?“ (Naozaj chcete vrátiť všetky nastavenia
na preddefinované hodnoty?).
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
• Dozrite na to, aby počas resetovania nebolo prerušené napájanie fotoaparátu.
SK
60
2
Setup 2
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
Postupne priraďuje súvislý rad čísel súborom, aj keď ste
medzitým vymenili pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ alebo zmenili cieľový priečinok. (Ak sa na
vymenenej karte „Memory Stick Duo“ nachádza súbor s
vyšším číslom, než bolo posledné priradené číslo, priradí
na ďalšiemu súboru číslo o jedno vyššie než je to na
vymenenej pamäťovej karte.)
Reset
Začne číslovať súbory vždy od 0001 keď zmeníte
priečinok. (Ak priečinok pre ukladanie záznamu
obsahuje nejaký súbor, priradí sa novému súboru číslo o
jedno vyššie, než je posledné číslo súboru.)
Práca s obrazovkou Setup
Series
USB Connect
Prepína režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
PictBridge
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (str. 83).
PTP
Ak je nastavený protokol [PTP] (Picture Transfer
Protocol) a fotoaparát je pripojený k počítaču, skopírujú
sa do počítača zábery zo záznamového priečinka vo
fotoaparáte. (Kompatibilné so systémom Windows XP a
Mac OS X.)
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média medzi
fotoaparátom a počítačom alebo iným zariadením USB
(str. 67).
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikačný
kanál s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so
štandardom PictBridge (str. 67 a 83).
• Ak nejde nadviazať pripojenie medzi fotoaparátom a
tlačiarňou so štandardom PictBridge s možnosťou [Auto],
zmeňte nastavenie na hodnotu [PictBridge].
• Ak nejde nadviazať pripojenie medzi fotoaparátom a
počítačom alebo iným zariadením USB pri nastavenej
možnosti [Auto], zmeňte nastavenie na hodnotu [Mass
Storage].
SK
61
Bližšie informácie
o funkcii 1 str. 50
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného
videozariadenia. Rôzne krajiny a regióny používajú rôzne TV systémy kódovania
farieb. Ak chcete prehrávať zábery na TV obrazovke, pozrite na str. 90, kde nájdete
ďalšie informácie o systéme kódovania farieb pre televízor (TV), ktorý používate na
prehrávanie záberov z fotoaparátu v danej krajine či regióne.
NTSC
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL (napr.
Európa).
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
SK
62
OK
Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom
tlačidle a potom stlačte tlačidlo z. Potom vykonajte
postup popísaný v časti „Nastavenie dátumu a času“ (t
krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Cancel
Zruší nastavenie dátumu a času.
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom
Macintosh nájdete v časti „Práca s
počítačom Macintosh“ (str. 79).
V tejto časti je uvedený popis obsahu
obrazoviek pri použití anglickej verzie.
Najprv nainštalujte softvér (dodáva sa) (str. 65)
Práca s počítačom
Kopírovanie záberov do počítača (str. 66)
Zobrazenie záberov na monitore počítača
Práca so zábermi použitím programu „Cyber-shot Viewer“ a „Music Transfer“
(str. 74, 78)
• Zobrazenie záberov uložených na vašom počítači
• Prezeranie fotografií zoradených podľa dátumu
• Úprava záberov
• Pridávanie a vymieňanie hudobných súborov použitím
programu „Music Transfer“
Tlač záberov
SK
63
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému uvedeného vyššie.
Konektor USB: štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programov
„Cyber-shot Viewer“ a „Music
Transfer“
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
Zvuková karta: 16-bitová stereofónna
zvuková karta s reproduktormi
Procesor/pamäť: Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší, aspoň 128 MB pamäte
RAM (odporúčané: Pentium III 800
MHz alebo rýchlejší a aspoň 256 MB
pamäte RAM)
Softvér: DirectX 9.0c alebo novší
Pevný disk: Potrebné miesto na disku pre
inštaláciu — 200 MB alebo viac
Displej: Rozlíšenie obrazovky: minimálne
rozlíšenie 800 × 600 bodov Farby: režim
High Color (16-bitové farby, 65 000
farieb) alebo vyšší
• Tento softvér je kompatibilný s technológiou
DirectX. Môže sa vyžadovať inštalácia
programu „DirectX“.
SK
64
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac zariadení
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím
rozhrania USB kompatibilného s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilné).
• Pri prepojení USB s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (predvolené nastavenie),
[Mass Storage] a [PTP]. V tejto časti sú
príkladom režimy [Auto] a [Mass Storage].
Bližšie informácie o funkcii [PTP] pozrite str.
61.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte
a odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledujúceho postupu.
• Pri používaní operačného systému Windows
2000/Me nepripájajte fotoaparát k počítaču
pred inštaláciou.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste
s oprávnením administrátora.
• Po nainštalovaní dodávaného softvéru sa
automaticky nainštaluje ovládač pre
rozhranie USB.
1 Zapnite počítač a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
3 Zvoľte požadovaný jazyk
a potom kliknite na tlačidlo
[Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, začiarknite prepínač vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] (Súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy)
a kliknite na tlačidlo [Next].
4 Postupujte podľa inštrukcií na
Práca s počítačom
obrazovke a dokončite
inštaláciu.
Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na
ikonu
(My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
• Program DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od systémového prostredia
počítača.
5 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
SK
65
Kopírovanie záberov do počítača
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
V prípade počítača so
zásuvkou pre pamäťovú kartu
Memory Stick
2 Vložte dostatočne nabitú
batériu do fotoaparátu, alebo
pripojte fotoaparát do
elektrickej siete použitím
sieťového adaptéra (nedodáva
sa).
Vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
Ak sa pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ nerozpozná, pozrite str. 99.
V prípade počítača bez
zásuvky pre pamäťovú kartu
Memory Stick
Skopírujte zábery vykonaním krokov 1
až 4 na str. 66 až 71.
• Ak používate systém Windows 2000/Me,
nainštalujte softvér (dodáva sa) ešte pred
spustením procesu. Ak používate systém
Windows XP, inštalácia nie je potrebná.
• Uvedené zobrazenia displeja v tejto časti sú
príklady pre kopírovanie záberov z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
SK
66
• Keď kopírujete zábery do počítača a
fotoaparát je napájaný so skoro vybitou
batériou, kopírovanie sa môže prerušiť
alebo obrazové súbory sa môžu poškodiť,
ak sa batéria predčasne vybije.
3 Nastavte prepínač režimu na
hodnotu
a potom zapnite
fotoaparát a počítač.
Krok 2: Prepojenie
fotoaparátu a počítača
1 Pripojte fotoaparát k počítaču.
2 Do multikonektora
1 Do konektora USB
Práca s počítačom
Kábel pre
viacúčelový terminál
2 Prepínač na kábli pre
viacúčelový terminál prepnite
do polohy „CAMERA“.
CAMERA TV
DISP SEL
• V systéme Windows XP sa na ploche
objaví automatický sprievodca.
SK
67
„USB Mode Mass Storage“ sa objaví na
displeji fotoaparátu.
Indikátory
prístupu*
Keď sa prepojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
* Počas komunikácie sú indikátory prístupu
červené. Nepracujte s počítačom, dokiaľ
indikátory nezbelejú.
• Ak sa „USB Mode Mass Storage“ neobjaví,
nastavte možnosť [USB Connect] na
hodnotu [Mass Storage] (str. 61).
1 Po naviazaní pripojenia USB v
kroku 2 kliknite na položku
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopírovať obrázky do priečinka
v tomto počítači pomocou
sprievodcu skenermi a
fotoaparátmi od spoločnosti
Microsoft) t [OK], keď sa na
ploche automaticky objaví
obrazovka so sprievodcom.
1
Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača
• V operačných systémoch Windows 2000/Me
postupujte podľa kroku „Krok 3-B:
Kopírovanie záberov do počítača“ na str. 69.
• Ak sa v systéme Windows XP nezobrazí
sprievodca automaticky, postupujte podľa
návodu v časti „Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača“ na str. 69.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca
skenermi a fotoaparátmi).
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, zábery sa objavia
vo vnútornej pamäti.
SK
68
3 Kliknite na začiarkávacie
políčko nechcených záberov a
zrušte začiarknutie, aby sa tieto
zábery nenakopírovali, a potom
kliknite na [Next].
5 Kliknutím začiarknite prepínač
vedľa možnosti [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] (Nevykonať nič. Práca
s obrázkami je ukončená) a
kliknite na tlačidlo [Next].
1
1
2
2
4 Zadajte názov kopírovaných
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo
[Next].
1
2
Spustí sa kopírovanie. Po dokončení
sa zobrazí obrazovka „Other
Options“ (Ďalšie možnosti).
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
snímok do priečinka „My Documents“
(Dokumenty).
Zobrazí sa obrazovka „Completing
the Scanner and Camera Wizard“
(Prebieha dokončenie sprievodcu
skenermi a fotoaparátmi).
Práca s počítačom
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“ (Názov a
umiestnenie obrázku).
6 Kliknite na tlačidlo [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní iných
záberov, odpojte kábel pre viacúčelový
terminál (str. 71). Potom postupujte
podľa krokov v časti „Krok 2: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na str. 67.
Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača
• V operačnom systéme Windows XP,
postupujte podľa krokov v časti „Krok 3-A:
Kopírovanie záberov do počítača“ na str. 68.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
snímok do priečinka „My Documents“
(Moje dokumenty).
SK
69
1 Dvakrát kliknite na položku [My
Computer]
t [DCIM].
t
[Removable Disk]
3 Dvakrát kliknite na priečinok
[My Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Paste].
1
2
• Ak sa ikona „Removable Disk“
neobjaví, pozrite str. 97.
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov,
ktoré chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov súbor záberu a z
miestnej ponuky vyberte príkaz
[Copy].
1
2
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie súborov,
pozrite str. 72.
SK
70
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru na iný názov a potom
súbor skopírujte. Pamätajte však, že ak
zmeníte názov súboru, môže sa stať
(str. 73), že tento záber už nebudete
schopní prehrať na fotoaparáte.
Krok 4: Zobrazenie
záberov na monitore
počítača
Táto časť popisuje postup zobrazenia
kopírovaných záberov z priečinka „My
Documents“.
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [My
Documents].
2
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené postupy najprv
vykonajte, ak:
• Odpájate kábel pre viacúčelový terminál
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
x Pre systémy Windows
2000/Me/XP
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh (vedľa hodín).
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“.
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na pracovnej ploche
dvakrát kliknite na ikonu [My
Documents].
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
Práca s počítačom
1
na paneli
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na položku
[Stop].
(Sony DSC) t
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
SK
71
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov
Obrazové súbory nasnímané
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ zoskupené do priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows XP
A
B
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom
Ak ste nevytvorili nové priečinky,
nájdete tam tieto priečinky:
– „Memory Stick Duo“; len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť; len „101_SONY“
• Nemôžete snímať zábery do priečinku
„100MSDCF“. Tieto priečinky slúžia iba na
prehrávanie.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do
priečinku „MISC“.
SK
72
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss
predstavuje akékoľvek číslo od 0001 do
9999. Numerické časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a príslušného registrového
obrazového súboru sú totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Registrové obrazové súbory sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
str. 43 a 56.
Prezeranie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili
na počítači (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“)
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali na počítač, už nenachádza na
karte „Memory Stick Duo“, môžete si
tento súbor znovu prezrieť na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto.
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na položku
[Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v okne [My
Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
Práca s počítačom
• Pokiaľ zostal názov súboru zvolený
fotoaparátom nezmenený, krok 1 môžete
vynechať.
• V závislosti od veľkosti obrazu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu než je váš
prístroj, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Ak priečinok neexistuje, najskôr ho vytvorte
pomocou fotoaparátu (str. 56) a potom
skopírujte obrazový súbor.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
• Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo z intervalu 100 až 999.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na obrazový súbor, potom
kliknite na možnosť [Rename]
(Premenovať). Zmeňte názov
súboru na „DSC0ssss“.
Do políčok ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte odlišné
číslo.
SK
73
Použitie programu „Cyber-shot
Viewer“ (dodáva sa)
Pomocou softvéru môžete lepšie ako
kedykoľvek predtým využívať statické
zábery a videozáznamy z fotoaparátu.
Táto časť obsahuje prehľad funkcií
programu „Cyber-shot Viewer“
a základné pokyny.
Základné pokyny
Podľa týchto pokynov môžete
importovať a prezerať zábery
z fotoaparátu.
Importovanie záberov
Prehľad programu
„Cyber-shot Viewer“
S programom „Cyber-shot Viewer“
môžete:
• Importovať zábery nasnímané fotoaparátom
a zobraziť ich na monitore.
• Organizovať zábery na počítači do kalendára
a zobraziť ich podľa dátumu snímania.
• Retušovať, tlačiť a odosielať statické zábery
ako prílohy e-mailov, meniť dátum snímania
a ďalšie možnosti.
• Bližšie informácie o programe „Cyber-shot
Viewer“ nájdete v ponuke Help (Pomocník).
Prístup k ponuke Help získate kliknutím
na položku [Start] t [Programs]
(v systéme Windows XP [All Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[Cyber-shot Viewer].
Spustenie a zatvorenie
programu „Cyber-shot
Viewer“
Spustenie programu „Cybershot Viewer“
1 Uistite sa, či je spustený
program „Media Check Tool“*
(Nástroj na kontrolu médií).
* „Media Check Tool“ je program, ktorý
automaticky detekuje a importuje
zábery po vložení pamäťovej karty
„Memory Stick“ alebo po pripojení
fotoaparátu.
Vyhľadajte ikonu
(Media Check
Tool) na paneli úloh.
• Keď nie je zobrazená žiadna ikona
:
Kliknite na položku [Start] t
[Programs] (v systéme Windows XP, [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t
[Media Check Tool].
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál.
Po automatickom detekovaní
fotoaparátu sa zobrazí okno [Import
Images] (Importovanie záberov).
Dvakrát kliknite na ikonu
(Cybershot Viewer) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Start: Kliknite na
položku [Start] t [Programs]
(v systéme Windows XP, [All Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Cyber-shot
Viewer].
Zatvorenie programu „Cybershot Viewer“
Kliknite na tlačidlo
rohu obrazovky.
SK
74
v pravom hornom
• Ak používate otvor pre pamäťovú kartu
Memory Stick, ďalšie informácie nájdete
na str. 66.
• Ak používate systém Windows XP
a zobrazí sa sprievodca automatickým
prehrávaním, zavrite ho.
3 Importujte zábery.
Importovanie záberov môžete spustiť
kliknutím na tlačidlo [Import]
(Importovať).
• Pokyny na zmenu priečinka „Folder to
be imported“ nájdete na str. 77.
Prezeranie záberov
1 Kontrola importovaných
2 Prezeranie záberov v priečinku
„Viewed folders“ (Zobrazené
priečinky) usporiadaných podľa
dátumu snímania v kalendári
1Kliknite na kartu [Calendar]
(Kalendár).
Zobrazia sa roky, v ktorých boli
nasnímané zábery.
2Kliknite na rok.
Zobrazia sa zábery nasnímané
v danom roku a usporiadané podľa
dátumu snímania v kalendári.
3Ak chcete zobraziť zábery podľa
mesiacov, kliknite na požadovaný
mesiac.
Zobrazia sa miniatúry záberov
nasnímaných v danom mesiaci.
Práca s počítačom
V predvolenom nastavení sa zábery
importujú do priečinka s názvom
podľa dátumu importovania, ktorý sa
vytvára v priečinku „My Pictures“
(Moje obrázky).
• Dvojitým kliknutím na miniatúru môžete
zobraziť samotný záber.
4Ak chcete zobraziť zábery podľa
času, kliknite na požadovaný dátum.
Zobrazia sa miniatúry záberov
nasnímaných v daný deň
a usporiadané podľa hodín.
Obrazovka so zobrazením roku
záberov
Po dokončení importovania sa spustí
program „Cyber-shot Viewer“.
Zobrazia sa miniatúry
importovaných záberov.
1
2
3
• Priečinok „My Pictures“ je nastavený
ako predvolený priečinok v časti
„Viewed folders“ (Zobrazené
priečinky).
SK
75
Obrazovka so zobrazením mesiaca
4 Zobrazenie záberov v režime
celej obrazovky
4
Ak chcete zobraziť prezentáciu
aktuálnych záberov v režime celej
obrazovky, kliknite na tlačidlo .
Obrazovka so zobrazením hodiny
• Ak chcete zobraziť zoznam záberov
z konkrétneho roka alebo mesiaca,
kliknite na dané obdobie na ľavej strane
obrazovky.
3 Zobrazenie jednotlivých
záberov
Na obrazovke so zobrazením hodiny
môžete dvojitým kliknutím na
miniatúru zobraziť samotný záber
v samostatnom okne.
• Zobrazené zábery môžete upraviť
kliknutím na tlačidlo
na paneli
nástrojov.
SK
76
• Ak chcete prehrať alebo pozastaviť
prezentáciu, kliknite na tlačidlo
v ľavej dolnej časti obrazovky.
• Ak chcete zastaviť prezentáciu, kliknite
na tlačidlo
v ľavej dolnej časti
obrazovky.
Iné funkcie
Príprava záberov uložených
na počítači na prezeranie
Zábery môžete prezerať, ak bude
priečinok obsahujúci zábery označený
ako jeden z priečinkov „Viewed folders“
(Zobrazené priečinky).
V ponuke [File] (Súbor) výberom
položky [Register Viewed Folders...]
(Registrovať zobrazené priečinky...)
zobrazte okno s nastaveniami registrácie
pre „Viewed folders“.
1
2
Vyberte priečinok „Folder to be
imported“.
• „Folder to be imported“ môžete vybrať
z priečinkov zaregistrovaných ako „Viewed
folders“.
Aktualizácia informácií o
registrácii záberov
1
Kliknite na tlačidlo [Add...] (Pridať)
a potom zadajte priečinok so zábermi na
importovanie, ktorý sa má zaregistrovať
ako „Viewed folder“.
• Zaregistrujú sa aj všetky podpriečinky
„Viewed folders“.
Zmena priečinka „Folder to
be imported“ (priečinok
určený na importovanie)
Ak chcete zmeniť priečinok „Folder to
be imported“, zobrazte okno „Import
Settings“ (Nastavenia pre import).
Ak chcete zobraziť okno „Import
Settings“, vyberte položku [Image
Import Settings...] (Nastavenia pre
import záberov...) v ponuke [File]
(Súbor).
Práca s počítačom
2
Ak chcete aktualizovať informácie o
záberoch, vyberte položku [Update
Database] (Aktualizovať databázu)
v ponuke [Tools] (Nástroje).
• Aktualizácia databázy môže chvíľku trvať.
• Ak premenujete súbory alebo priečinky so
zábermi vo „Viewed folders“, nedajú sa
zobraziť pomocou tohto softvéru. V tomto
prípade aktualizujte databázu.
Odinštalovanie programu
„Cyber-shot Viewer“
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [Settings]
t [Control Panel]. Dvakrát kliknite na
položku [Add/Remove Programs]. (V
systéme Windows XP kliknite na
tlačidlo [start] t [Control Panel],
potom dvakrát kliknite na položku
[Add or Remove Programs].)
2 Vyberte položku [Sony Picture Utility]
a kliknite na možnosť [Change/
Remove] (v systéme Windows XP
kliknite na možnosť [Remove]) a
odinštalujte program.
SK
77
Používanie programu „Music
Transfer“ (dodáva sa)
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory pomocou
programu „Music Transfer“ na disku
CD-ROM (dodáva sa). Tieto súbory
môžete takisto kedykoľvek vymazať
alebo pridať.
5 Fotoaparát pripojte k počítaču
použitím rozhrania USB.
6 Spustite program „Music
Transfer“.
Pridávanie/zmena hudby
použitím programu
„Music Transfer“
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou programu „Music
Transfer“, sú uvedené nižšie:
• súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača,
• hudba na diskoch CD,
• predvolená hudba uložená na tomto
fotoaparáte.
1 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
2 Zvoľte možnosť
(Setup)
pomocou tlačidla B na
ovládacom tlačidle.
3 Zvoľte možnosť
(Setup1)
pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle, potom
zvoľte možnosť [Download
Music] pomocou tlačidiel v/B.
1
4 Zvoľte možnosť [OK] pomocou
tlačidiel B/v a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „Connect to PC“
(pripojte k počítaču).
SK
78
7 Podľa pokynov na obrazovke
pridajte alebo zmeňte hudobné
súbory.
• Obnovenie predvolených nastavení
hudby na fotoaparáte:
1 Vykonajte príkaz [Format Music]
(str. 59).
2 Vykonajte príkaz [Restore defaults] v
programe „Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa obnovia na
predvolené a položka [Music] v ponuke
[Slide] sa nastaví na hodnotu [Off].
3 Vyberte vhodný hudobný súbor pre
prezentáciu (str. 28).
Hudobné súbory môžete obnoviť na
predvolené použitím príkazu
[Initialize], avšak v tomto prípade sa
obnovia aj ostatné nastavenia.
• Bližšie informácie týkajúce sa používania
programu „Music Transfer“ nájdete v online
pomocníkovi programu „Music Transfer“.
Práca s počítačom Macintosh
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Program „Cyber-shot Viewer“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac zariadení
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím
rozhrania USB kompatibilného s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilné).
• Pri prepojení USB s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (predvolené nastavenie),
[Mass Storage] a [PTP]. V tejto časti sú
príkladom režimy [Auto] a [Mass Storage].
Bližšie informácie o funkcii [PTP] pozrite str.
61.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Mac OS 9.1,
9.2, alebo Mac OS X (v10.0 alebo novší)
Konektor USB: štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programu „Music
Transfer“
OS (nainštalovaný vopred): Mac OS X
(verzia 10.3 alebo novšia)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac série G3/G4/
G5, Mac mini
Pamäť: Aspoň 64 MB (odporúča sa aspoň
128 MB)
Pevný disk: Potrebné miesto na disku pre
inštaláciu — približne 250 MB
Práca s počítačom
Zábery je možné kopírovať do počítača
Macintosh.
Kopírovanie a prezeranie
záberov na počítači
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 66.
2 Zapojte kábel pre viacúčelový
terminál.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 2: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na str. 67.
SK
79
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na zobrazenú ikonu
t [DCIM] t priečinok, v ktorom sú
uložené súbory, ktoré chcete
skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní
obrazových súborov a názvoch súborov
nájdete na pozrite str. 72.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené postupy najprv
vykonajte, ak:
• Odpájate kábel pre viacúčelový terminál
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
Chyťte a pretiahnite myšou
ikonu mechaniky alebo ikonu
pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“.
Fotoaparát je odpojený od počítača.
• Ak používate operačný systém Mac OS X
v10.0, vykonajte tento postup až po vypnutí
počítača.
SK
80
Pridávanie/zmena hudby
použitím programu
„Music Transfer“
Hudobné súbory nastavené od výrobcu
môžete zmeniť na požadované hudobné
súbory. Tieto súbory môžete takisto
kedykoľvek vymazať alebo pridať.
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou programu „Music
Transfer“, sú uvedené nižšie:
• súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača,
• hudba na diskoch CD,
• predvolená hudba uložená na tomto
fotoaparáte.
Inštalácia programu „Music
Transfer“
• Pred inštaláciou programu „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
správca.
1 Zapnite váš počítač Macintosh a vložte
dodaný disk CD-ROM do jednotky
CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(CYBERSHOTSOFT).
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku
[MAC].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Pridanie/zmena hudobných
súborov
Pozrite si „Pridávanie/zmena hudby
použitím programu „Music Transfer““
na str. 78.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte
a odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
SK
81
Tlač fotografií
Postup pri tlači statických záberov
Ak tlačíte zábery nasnímané v režime [16:9],
obidva okraje môžu byť orezané. Pred tlačou
si nezabudnite prečítať informácie (str. 100).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(str. 83)
Tlačiť zábery je možné pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Môžete tlačiť fotografie pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač s použitím počítača
Obrazové súbory môžete skopírovať na počítač použitím
dodaného programu „Cyber-shot Viewer“ a potom si tieto
fotografie vytlačiť.
Tlač vo fotozberni (str. 87)
Vašu pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi si môžete zobrať do fotozberne.
Obrazové súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, si môžete
označiť značkou
(Poradie tlače).
SK
82
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete pripojením tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
vytlačiť aj bez počítača.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
V zobrazení samostatného
záberu
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte si fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre
multifunkčný terminál. Krok 1 nie je
potrebný, ak pripojujete fotoaparát k
tlačiarni, ktorá bola rozpoznaná pri
nastavení položky [USB Connect] na
hodnotu [Auto].
Tlačidlo registra
Na tlačový hárok môžete vytlačiť jednu
fotografiu.
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
V režime registra
1
2
Tlač fotografií
Môžete vytlačiť niekoľko zmenšených
fotografií na jeden tlačový hárok.
Môžete buď vytlačiť skupinu tých istých
fotografií (1) alebo iných fotografií
(2).
• Odporúča sa použiť úplne nabitú batériu
alebo sieťový adaptér (nedodáva sa), aby sa
fotoaparát náhodou nevypol počas tlače.
1 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
2 Stlačením tlačidla B na
ovládacom tlačidle vyberte
obrazovku
(Setup).
3 Zvoľte možnosť [
• Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače registra.
• Počet fotografií, ktoré je možné vytlačiť v
režime registra, sa líši v závislosti od typu
tlačiarne.
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak
indikátor na displeji fotoaparátu
bliká pribl. päť sekúnd (upozornenie na
chybu), skontrolujte pripojenie tlačiarne.
] (Setup2)
pomocou tlačidla V, potom
vyberte možnosť [USB Connect]
pomocou tlačidiel v/V/B.
2
SK
83
4 Zvoľte možnosť [PictBridge]
pomocou tlačidiel B/v a potom
stlačte tlačidlo z.
2 Prepínač na kábli pre
viacúčelový terminál prepnite
do polohy „CAMERA“.
CAMERA TV
DISP SEL
Režim USB je nastavený.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
2 Do
multikonektora
3 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po naviazaní spojenia sa
objaví
.
60min
2M
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji objaví
ponuka pre prezeranie obrazových
súborov a tlač.
Krok 3: Tlač
1 Do
konektora
USB
Po dokončení kroku 2 sa objaví ponuka
Tlač bez ohľadu na nastavenú pozíciu na
prepínači režimu.
Kábel pre
viacúčelový terminál
1 Zvoľte požadovanú metódu
tlače pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
[All In This Folder]
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
SK
84
[DPOF image]
[Date]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače) (str. 87)
bez ohľadu na práve zobrazený
záber.
Zvoľte možnosť [Day&Time] alebo
[Date] pre vloženie dátumu a času na
fotografie.
[Select]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky
zvolené zábery.
1Zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou tlačidiel b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
Na vybranom obraze sa zobrazí
značka .
• Ak chcete vybrať ďalšie zábery,
zopakujte tento postup.
2Zvoľte možnosť [Print] pomocou
tlačidla V a potom stlačte tlačidlo z.
[This image]
Vytlačí zobrazený záber.
2 Zvoľte nastavenia tlače
pomocou tlaćidiel v/V/b/B.
60min
2M
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
[Index]
Zvoľte možnosť [On] pre tlač ako
zobrazenie registra.
[Quantity]
Keď je funkcia [Index] nastavená
na hodnotu [Off]:
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačiť. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia.
Keď je funkcia [Index] nastavená
na hodnotu [On]:
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačiť ako zvolíte možnosť.
Ak ste v kroku 1 vybrali [This image],
vyberte počet tých istých záberov,
ktoré chcete vytlačiť jeden vedľa
druhého na hárku v zobrazení
registra.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
3 Zvoľte možnosť [OK] pomocou
tlačidiel V/B a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
• Neodpájajte kábel pre multifunkčný
terminál, pokiaľ je na displeji zobrazený
indikátor
(pripájanie pomocou
štandardu PictBridge).
60min
[Size]
Zvoľte rozmerový formát tlačového
hárku.
Tlač fotografií
• Ak zvolíte možnosť [This image] a
nastavíte položku [Index] na hodnotu
[On] v kroku 2, môžete vytlačiť skupinu
tých istých záberov ako zobrazenie
registra.
• Ak zvolíte možnosť [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký si nastavíte
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
Indikátor
Printing
2/3
Exit
SK
85
Tlač ďalších záberov
[All In This Folder]
Po vykonaní kroku 3 zvoľte možnosť
[Select] a požadovaný záber pomocou
tlačidiel v/V a potom vykonajte postup
od kroku 1.
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
Tlač záberov v režime registra
Vykonajte kroky v časti „Krok 1:
Príprava fotoaparátu“ (str. 83) a
„Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
tlačiarni“ (str. 84), potom vykonajte
nasledujúce kroky.
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa
zobrazí ponuka pre tlač. Zvolením
možnosti [Cancel] vypnite ponuku tlače
a pokračujte nasledovne.
1 Stlačte tlačidlo
(Index).
Objaví sa zobrazenie registra.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Zvoľte možnosť [ ] (Print) pomocou
tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
4 Zvoľte požadovanú metódu tlače
pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte
tlačidlo z.
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky zvolené
zábery.
Označte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom
stlačením tlačidla z zobrazte značku
. (Zopakujte tento postup aj pre
výber ďalších záberov.) Potom stlačte
tlačidlo MENU.
[DPOF image]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače) bez
ohľadu na práve zobrazený záber.
SK
86
5 Vykonajte kroky 2 a 3 v časti „Krok 3:
Tlač“ (str. 84).
Tlač vo fotozberni
Vašu pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ s uloženými obrazovými súbormi
si môžete zobrať do fotozberne. Pokiaľ
budú fotozberne prijímať zákazky na
tlač záberov označených DPOF, môžete
na vaše zábery dávať značky
(Poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy
skopírujte (zálohujte) na disk vášho
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
Pridanie značky v režime
samostatného záberu
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ a tú potom
odneste do fotozberne.
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format Formát objednávky digitálnej tlače) je
funkcia umožňujúca vám pridať značku
(Poradie tlače) na zábery uložené
na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“, ktoré budete chcieť neskôr
vytlačiť.
vytlačiť.
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
3 Zvoľte DPOF pomocou tlačidiel
b/B a potom stlačte tlačidlo z.
Na zábere sa objaví značka
(Poradie tlače).
60min
Zábery na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ priamo
do fotozberne
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať dáta z
vašej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte si požadované zábery na iné
médium, napr. vypáľte ich na disk CD-R, a
odneste ho do fotozberne.
• Ak nesiete do fotozberne pamäťovú kartu,
nezabudnite si so sebou zobrať aj adaptér
kariet Memory Stick Duo.
Tlač fotografií
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(Poradie tlače) s použitím tlačiarne,
ktorá pracuje so štandardom DPOF (Digital
Print Order Format) alebo je kompatibilná s
technológiou PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značky pre tlač môžete priradiť aj k
záznamu [Multi Burst] všetky zábery sa
vytlačia na jeden hárok rozdelený na 16
políčok.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
2M
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete označiť ostatné
zábery, zvoľte požadovaný
záber pomocou tlačidiel b/B a
potom stlačte tlačidlo z.
SK
87
Odstránenie značky v režime
samostatného záberu
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4.
Vkladanie značiek v
režime registra
6 Pre určenie ďalších záberov pre
tlač opakujte krok 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
1 Zobrazte zobrazenie registra
(t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“).
8 Zvoľte možnosť [OK] pomocou
tlačidla B a potom stlačte
tlačidlo z.
Značka
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
3 Zvoľte DPOF pomocou tlačidiel
b/B a potom stlačte tlačidlo z.
4 Zvoľte možnosť [Select]
pomocou tlačidiel v/V a potom
stlačte tlačidlo z.
• Nemôžete pridať značku
[All In This Folder].
v možnosti
5 Označte záber, ktorý chcete
označiť, pomocou tlačidiel
v/V/b/B a potom stlačte
tlačidlo z.
Na požadovaný záber sa pridá zelená
značka
.
Zelená
značka
SELECT
SK
88
MENU
TO NEXT
sa zmení dobiela.
Ak chcete toto zrušiť, zvoľte možnosť
[Cancel] v kroku 4 alebo zvoľte možnosť
[Exit] v kroku 8 a potom stlačte tlačidlo
z.
Odstránenie značky v režime
registra
Označte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku v kroku 5, a potom
stlačte tlačidlo z.
Odstránenie všetkých značiek
v priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder] a
potom stlačte tlačidlo z. Zvoľte
možnosť [Off], potom stlačte tlačidlo z.
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na TV
obrazovke
Zábery si môžete prezerať na obrazovke
televízora, ak pripojíte fotoaparát k
televízoru.
Pred pripojením fotoaparátu k
televízoru (TV) najskôr vypnite
televízor aj fotoaparát.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
3 Zapnite TVP a prepínač
vstupného signálu TV/Video
prepnite na „video“.
• Bližšie informácie nájdete v návode na
použitie TVP.
4 Nastavte prepínač režimu do
polohy
a zapnite fotoaparát.
Prepínač režimu
1 Do vstupných
konektorov audio/
video
60min
101-0002
BACK/NEXT
2 Do
multikonektora
• Položte fotoaparát tak, aby displej bol
natočený smerom nahor.
• Ak má váš TVP vstupné konektory pre
stereofonický signál, zapojte (čierny) audio
konektor kábla pre viacúčelový terminál do
konektora pre ľavý kanál zvuku.
2/9
2006 1 1 10:30PM
VOLUME
Ovládacie tlačidlo
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Kábel pre viacúčelový
terminál
VGA
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
objavia na TVP.
Zvoľte požadovaný záber stlačením
tlačidla b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí
môže byť potrebné prepnúť výstupný
videosignál tak, aby vyhovoval norme
vášho TVP (str. 62).
2 Nastavte prepínač na dodanom
kábli pre viacúčelový terminál
na pozíciu „TV“.
CAMERA TV
DISP SEL
SK
89
Informácie o režimoch
kódovania farieb na TVP
Ak chcete prezerať zábery na TV
obrazovke, potrebujete TVP s
konektorom pre vstup videa a kábel pre
viacúčelový terminál. Systém kódovania
farieb na televízore sa musí zhodovať so
systémom kódovania farieb na
digitálnom fotoaparáte. V nasledujúcich
zoznamoch zistíte normu kódovania
farieb televízorov v príslušnej krajine,
kde používate fotoaparát.
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam,
Tchajwan, U.S.A., Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irak,
Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
SK
90
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne fotoaparátu, pokúste sa ho vyriešiť
nasledovnými spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 92 až 102.
Ak sa na displeji objaví podobný kód ako „C/E:ss:ss“, pozrite str. 103.
2 Vyberte batériu, počkajte asi minútu, potom batériu znovu
vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3 Inicializuje nastavenia (str. 60).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis
Sony.
Zoberte na vedomie, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s
tým, že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte alebo
hudobných súborov.
Riešenie problémov
SK
91
Batéria a napájanie
Batériu nie je možné vložiť.
• Pri vkladaní batérie zatlačte jej ostrým koncom na ovládač vysúvania batérie tak, aby
sa posunul smerom k spodnej časti fotoaparátu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Vložte batériu správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Indikátor stavu batérie nie je presný. Prípadne je zobrazená dostatočná
kapacita batérie, ale výdrž je neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí (str. 108).
• Zobrazený zostávajúci čas batérie sa líši od aktuálneho času. Správne zobrazenie času
dosiahnete tak, že batérie úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Batéria je nepoužiteľná (str. 108). Vymeňte batériu za novú.
Batéria sa vybíja príliš rýchlo.
• Dostatočne ju nabite (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Fotoaparát používate v príliš chladnom prostredí (str. 108).
• Konektor batérie je znečistený. Očistite konektor batérie bavlneným tampónom a
nabite ju.
• Batéria je nepoužiteľná (str. 108). Vymeňte batériu za novú.
Fotoaparát nejde zapnúť.
• Vložte batériu správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Batéria je nepoužiteľná (str. 108). Vymeňte batériu za novú.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory batérie. Znovu zapnite fotoaparát (t krok 2 v
príručke „Prvé kroky“).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
SK
92
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Vaším fotoaparátom nie je možné snímať.
• Skontrolujte, či je na dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 21, 22). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich
možností:
– Zmažte nepotrebné obrazové súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 106).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť obrázku je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 106).
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Prepínač režimu nastavte na inú položku než
(str. 25).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (str. 17). Toto nie je chybná funkcia.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania
Riešenie problémov
(Macro). Pri snímaní dbajte na
to, aby bol objektív od snímaného objektu vzdialený ďalej ako na najkratšiu možnú
vzdialenosť, t. j. približne 8 cm (W)/25 cm (T). Môžete tiež nastaviť funkciu
(Lupa)
a zamerať zo vzdialenosti približne 1 až 20 cm od objektu (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“).
• Pri snímaní statických obrázkov je nastavená funkcia
(Lupa) alebo sú v režime
výberu scény vybraté režimy (Súmrak),
(Krajina) alebo
(Ohňostroj).
• Je zvolená predvolená funkcia zaostrenia. Zvoľte režim automatického zaostrovania
(str. 36).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak je objekt nezaostrený“ na str. 37.
Optické priblíženie nefunguje.
• Ak je aktivovaná funkcia
(Lupa), funkcia optického priblíženia nie je dostupná.
Funkcia presného digitálneho priblíženia (precision digital zoom)
nefunguje.
• Nastavte funkciu [Digital Zoom] na hodnotu [Precision] (str. 51).
• Funkciu nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
SK
93
Funkcia inteligentného priblíženia Smart zoom nefunguje.
• Nastavte funkciu [Digital Zoom] na hodnotu [Smart] (str. 51).
• Túto funkciu nie je možné použiť, keď:
– Veľkosť záberu sa nastaví na hodnotu [7M] alebo [3:2].
– Snímate v režime Multi Burst.
– Snímate videozáznamy.
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na hodnotu
(Odpojený blesk) (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– [Mode] (REC Mode) je nastavený na hodnotu [Burst], [Exp Brktg] alebo [Multi
Burst] (str. 40).
– V režime výberu scény sú vybraté režimy
(Vysoká citlivosť), (Súmrak) alebo
(Ohňostroj) (str. 26).
– Ak je prepínač režimu v polohe .
• Keď je aktivovaná funkcia
(Lupa) alebo sú v režime výberu scény vybraté režimy
(Krajina),
(Sneh),
(Pláž) alebo
(Vysokorýchlostná uzávierka), nastavte
blesk na hodnotu (Zapojený blesk) (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú rozmazané škvrny.
• Ide o prach vo vzduchu, od ktorého sa blesk odrazil. Toto nie je chybná funkcia.
Funkcia snímania blízkych objektov nefunguje.
• V režime výberu scény sú vybraté režimy
(Ohňostroj) (str. 26).
(Súmrak),
(Krajina) alebo
Nezobrazuje sa dátum a čas.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 35).
Obraz je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim
merania (str. 38) alebo upravte expozíciu (str. 35).
• Jas na displeji je príliš slabý. Nastavte jas podsvietenia LCD (str. 20).
SK
94
Obraz je príliš jasný.
• Snímate objekt pri umelom osvetlení v tme, napr. na javisku. Upravte nastavenie
expozície (str. 35).
• Jas na displeji je príliš silný. Nastavte jas podsvietenia LCD (str. 20).
Farby záberu nie sú správne.
• Funkciu [COLOR] (Color Mode) nastavte na hodnotu [Normal] (str. 34).
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Jedná sa o bežný jav. Nejedná sa o poruchu.
Na displeji sa pri snímaní v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Nastavenie nemá vplyv na snímaný záznam.
Oči snímanej osoby sú červené.
• Nastavte funkciu [Red Eye Reduction] v ponuke
(Setup) na hodnotu [On] (str. 52).
• Nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je odporúča vzdialenosť pre snímanie s
použitím blesku (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
Na obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je chybná funkcia. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 4, t „Prvé
kroky“).
Nie je možné snímať zábery idúce za sebou.
Riešenie problémov
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Zmažte
nepotrebné obrazové súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
Prezeranie záberov
Bližšie informácie o nasledujúcich položkách nájdete v časti „Osobné počítače“
(str. 97).
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Nastavte prepínač režimu do polohy
(str. 25).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru (str. 73).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom
iného modelu než je váš prístroj, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
SK
95
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (str. 71).
Dátum a čas sa nezobrazujú.
• Tlačidlo
(Prepínanie zobrazenia displeja) je vypnuté (str. 20).
Po zahájení prehrávania je záznam zobrazený nekvalitne.
• Záber sa ihneď po zahájení prehrávania môže zobraziť trochu kostrbatý z dôvodu
spracovávania obrazových dát. Toto nie je chybná funkcia.
Po aktivácii pripojenia USB sa na obrazovke neobjaví žiadny záber.
• Prepínač na dodanom kábli pre viacúčelový terminál je nastavený na pozícii „TV“.
Odpojte kábel pre viacúčelový terminál alebo nastavte prepínač na hodnotu
„CAMERA“ (str. 67).
Obraz sa nezobrazuje na obrazovke TVP.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TVP (str. 62).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 89).
• Prepínač na dodanom kábli pre viacúčelový terminál je nastavený na pozícii
„CAMERA“. Nastavte na „TV“ (str. 89).
Vymazávanie a strih záberov
Na fotoaparáte nejde vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 45).
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 106).
Omylom ste vymazali záznam.
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné obnoviť. Aby ste predišli náhodnému
zmazaniu záberov, odporúčame ochrániť zábery (str. 44), alebo použiť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ vybavenú prepínačom ochrany proti zápisu a nastaviť tento
prepínač do polohy LOCK (str. 106).
Funkcia zmeny veľkosti nefunguje.
• Veľkosť nie je možné meniť pri pohyblivom zázname a záznamoch Multi Burst.
Nejde zobraziť značku pre tlač DPOF (Poradie tlače).
• Na videozáznamoch nejde zobraziť značky DPOF (Poradie tlače).
SK
96
Nie je možné strihať videozáznam.
• Videozáznam je príliš krátky pre strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 45).
• Statické zábery nie je možné strihať.
Osobné počítače
Neviete, či je váš operačný systém počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 64 pre
operačný systém Windows a pre Macintosh na str. 79.
Po aktivácii pripojenia USB sa na obrazovke fotoaparátu nič neobjaví.
• Prepínač na dodanom kábli pre viacúčelový terminál je nastavený na pozícii „TV“.
Nastavte na hodnotu „CAMERA“ (str. 67).
Váš počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Ak je kapacita batérie nízka, vložte nabitú batériu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
alebo použite sieťový adaptér (str. 14).
• Použite kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa) (str. 67).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál od počítača i od fotoaparátu a opäť ho pevne
zapojte. Presvedčite sa, že je zobrazený režim „USB Mode Mass Storage“ (str. 67).
(Setup)
(str. 61).
• Z konektorov USB vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu,
klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do PC, bez použita rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (str. 67).
• Softvér (dodáva sa) nie je nainštalovaný. Nainštalujte softvér (str. 65).
• Počítač správne nerozpozná zariadenie, pretože ste pripojili fotoaparát
prostredníctvom kábla pre viacúčelový terminál k počítaču skôr, než ste nainštalovali
softvér (dodáva sa). Odstráňte chybne rozpoznané zariadenie z počítača a potom
nainštalujte ovládač USB (pozrite ďalší krok).
• Nastavte položku [USB Connect] na hodnotu [Mass Storage] v ponuke
Riešenie problémov
Po pripojení fotoaparátu do počítača sa na obrazovke počítača neobjaví
ikona jednotky „Removable Disk“.
• Znovu nainštalujte ovládač USB podľa nižšie uvedeného postupu. Nasledujúci postup
je určený pre počítače s operačným systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [My Computer] a potom kliknite na
položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka „System Properties“ (Vlastnosti systému).
2 Kliknite na položku [Hardware] t [Device Manager].
• Používatelia systémov Windows Me kliknú na kartu [Device Manager].
Objaví sa dialógové okno „Device Manager“.
SK
97
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na položku [
položku [Uninstall] t [OK].
Zariadenie sa odstráni.
4 Nainštalujte softvér (str. 65).
Je nainštalovaný aj ovládač USB.
Sony DSC] a potom kliknite na
Nie je možné kopírovať zábery.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (str. 67).
• Vykonajte odporúčaný postup pri kopírovaní pre váš operačný systém (str. 68, 79).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorú ste naformátovali
na počítači, nie je zaručená možnosť neskôr skopírovať zábery do počítača. Snímajte
pomocou karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (str. 56).
Po nadviazaní prepojenia USB sa program „Cyber-shot Viewer“ nespustí
automaticky.
• Spustite nástroj „Media Check Tool“ (str. 74).
• Realizujte pripojenie USB až po zapnutí počítača (str. 67).
Záznam sa nedá prehrať pomocou počítača.
• Ak používate program „Cyber-shot Viewer“, ďalšie informácie nájdete v príručke.
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk
ovplyvnený šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich
prehrávajte z pevného disku (str. 66).
Nemôžete vytlačiť záber.
• Skontrolujte nastavenie tlačiarne.
Záznamy skopírované do PC nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Nakopírujte ich do priečinka, ktorý rozpoznal fotoaparát, napríklad „101MSDCF“
(str. 72).
• Postupujte správnym spôsobom (str. 73).
Cyber-shot Viewer
V programe „Cyber-shot Viewer“ sa zábery nezobrazujú správne.
• Uistite sa, či je priečinok so zábermi registrovaný v položke „Viewed folders“
(Zobrazené priečinky). Ak sa zábery nezobrazia, aj keď je priečinok registrovaný v
položke „Viewed folders“ (Zobrazené priečinky), aktualizujte databázu (str. 77).
SK
98
Nedajú sa nájsť zábery importované pomocou programu „Cyber-shot
Viewer“.
• Pozrite do priečinka „My Pictures“ (Obrázky).
• Ak ste zmenili predvolené nastavenia, prečítajte si časť „Zmena priečinka „Folder to
be imported“ (priečinok určený na importovanie)“ na str. 77 a zistite, ktorý priečinok
sa používa na importovanie.
Chcete zmeniť možnosť „Folder to be imported“ (priečinok určený na
importovanie).
• Ak chcete zmeniť možnosť „Folder to be imported“ (Priečinok určený na
importovanie), otvorte okno „Import Settings“ (Import – nastavenie). Po
zaregistrovaní priečinka v položke „Viewed folders“ (Zobrazené priečinky) (str. 77)
pomocou programu „Cyber-shot Viewer“ môžete zadať iný priečinok.
Všetky importované zábery sú zobrazené v kalendári s dátumom 1. januára.
• Vo fotoaparáte nebol nastavený dátum. Nastavte dátum vo fotoaparáte (t krok 2 v
príručke „Prvé kroky“).
„Memory Stick Duo“
Nejde vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
Nejde zapisovať na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
Riešenie problémov
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 106).
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Zmažte nepotrebné obrazové
súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 21), keď nahrávate
videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na hodnotu [640(Fine)].
Nejde naformátovať pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 106).
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta a
obrazové súbory. Zmazané dáta formátovaním nie je možné obnoviť. Ak chcete
zabrániť nechcenému zmazaniu obrazových súborov z pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“, odporúčame prepnúť prepínač ochrany proti zápisu do polohy LOCK (str. 106).
SK
99
Počítač vybavený otvorom pre kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie zariadenie kariet podporujú pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích zariadení kariet vyrobených inými
výrobcami než spoločnosťou Sony, sa musia obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát k
počítaču (str. 67 až 79). Počítač rozpozná „Memory Stick PRO Duo“.
Vnútorná pamäť
Fotoaparát alebo váš počítač nemôže prehrávať dáta z vnútornej pamäti.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“).
Nie je možné zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“).
Kapacita vo vnútornej pamäti sa nezvýši, ani keď sa prekopírujú uložené
dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Dáta sa po kopírovaní nezmažú. Po skopírovaní obsahu vnútornej pamäte vykonajte
príkaz [Format] (str. 55), ktorým sa naformátuje a zmaže celá vnútorná pamäť.
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäti na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa
64 MB alebo viac).
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäti.
• Dáta na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo na počítači nie je možné
skopírovať do vnútornej pamäte.
Tlač
Spoločne s ostatnými položkami tiež nazrite do časti „Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge“.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• Ak tlačíte záber, ktorý bol nasnímaný vo formáte [16:9], obidva okraje záberu sa orežú.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, skúste zrušiť orezanie alebo nastavenie tlače bez
okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
SK
100
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu
záber vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge sa
poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte položku [USB Connect] na hodnotu [PictBridge] v ponuke
(Setup) (str. 61).
• Odpojte a znovu zapojte kábel pre viacúčelový terminál. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybová správa, nazrite do návodu od tlačiarne.
Po aktivácii pripojenia USB sa na obrazovke fotoaparátu nič neobjaví.
• Prepínač na dodanom kábli pre viacúčelový terminál je nastavený na pozícii „TV“.
Nastavte na hodnotu „CAMERA“ (str. 84).
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou kábla pre
viacúčelový terminál.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode od tlačiarne.
• Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], obrázky sa nemusia vytlačiť. Odpojte a znovu
zapojte kábel pre viacúčelový terminál. Ak stále nie je možné tlačiť obrazové súbory,
odpojte kábel pre viacúčelový terminál, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom
znovu pripojte kábel pre viacúčelový terminál.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané iným, než týmto fotoaparátom a zábery upravené na počítači sa
nemusia vytlačiť.
Riešenie problémov
Tlač bola zrušená.
• Odpojili ste kábel pre viacúčelový terminál skôr, než zmizla značka
(pripájanie
pomocou štandardu PictBridge).
V režime registra nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v režime registra nedá vložiť. Kontaktujte výrobcu
tlačiarne.
V zábere na mieste pre vloženie dátumu sa vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume zaznamenania, nie je možné vytlačiť s
vloženým dátumom. Nastavte funkciu [Date] na hodnotu [Off] a znovu vytlačte záber
(str. 85).
SK
101
Nejde zvoliť formát tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
Nejde vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a vždy ho znovu ho pripojte, keď zmeníte
formát papiera pre tlač po pripojení tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače pre fotoaparát sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (str. 85) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nejde pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Fotoaparát nefunguje.
• Použite taký typ batérie, ktorý je dovolené používať v tomto fotoaparáte (str. 108).
• Kapacita batérie je nízka (objavuje sa indikátor E). Nabite batériu (t krok 1 v
príručke „Prvé kroky“).
Napájanie je zapnuté, ale fotoaparát nefunguje.
• Zabudovaný mikropočítač nepracuje správne. Vyberte batériu, počkajte asi minútu,
potom batériu znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
Nejde rozpoznať indikátor na displeji.
• Pozrite str. 15.
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
(str. 110).
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Toto nie je chybná funkcia.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví okno Clock Set.
• Nastavte znovu dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
SK
102
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické
zobrazenie
Ak sa objaví kód začínajúci písmenom
abecedy, váš fotoaparát má displej s
funkciou vlastnej diagnostiky. Posledné
dve číslice (indikované ako ss) sa budú
líšiť v závislosti od stavu vášho
fotoaparátu.
Ak sa problém nepodarí odstrániť aj
napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, je
možné, že fotoaparát vyžaduje opravu.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:32:ss
• Na fotoaparáte sa vyskytol problém s
hardvérom. Vypnite a zapnite
napájanie.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať
E:61:ss
• Nastala chyba funkčnosti
fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát
(str. 60) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
E
• Batéria je takmer vybitá. Batérie
ihneď nabite. (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“). V závislosti od
podmienok prevádzky, prostredia a
stavu batérie môže indikátor blikať,
aj keď je životnosť batérie ešte
približne 5 až 10 minút.
For "InfoLITHIUM" battery only
• Táto batéria nie je typu
„InfoLITHIUM“.
System error
• Vypnite a zapnite napájanie (t krok
2 v príručke „Prvé kroky“).
Internal memory error
• Vypnite a zapnite napájanie (t krok
Riešenie problémov
údaje z/na karty(u) „Memory Stick
Duo“. Skúste fotoaparát znova
vypnúť a zapnúť alebo niekoľkokrát
vybrať a znova vložiť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Nastala chyba naformátovania
vnútornej pamäte alebo bola vložená
nenaformátovaná karta „Memory
Stick Duo“. Naformátujte vnútornú
pamäť alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 56).
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nie je vhodná pre fotoaparát, alebo
sú údaje na nej poškodené. Vložte
novú kartu „Memory Stick Duo“
(str. 106).
E:91:ss
2 v príručke „Prvé kroky“).
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (str. 106).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick Duo“
sú znečistené.
E:62:ss
SK
103
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (str. 106).
Format error
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé
tri rovnaké číslice) na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ už
existuje (príklad: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte iný priečinok,
alebo vytvorte nový (str. 56).
• Znova naformátujte pamäťové
médium (str. 55 a 56).
Memory Stick locked
• Používate kartu „Memory Stick
Duo“ s prepínačom ochrany proti
zápisu a tento prepínač je nastavený
do zamknutej polohy LOCK.
Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 106).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
„999“ na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“ už existuje. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže snímať do
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
• Zmažte nepotrebné zábery alebo
súbory (t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“).
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
mazať obrazové súbory na túto
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
zvoleného priečinka. Zvoľte iný
priečinok (str. 57).
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba.
File protect
• Zrušte ochranu (str. 45).
Image size over
• Prehrávate záznam inej veľkosti, než
No file
• Do vnútornej pamäti sa
nezaznamenali žiadne zábery.
dokáže váš fotoaparát prehrávať.
Cannot divide
• Videozáznam je príliš krátky pre
No file in this folder
• V priečinku nie je žiadny záznam.
• Nepostupovali ste správne pri
kopírovaní obrazových súborov z
počítača (str. 73).
strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Súbor nie je videozáznam.
Invalid operation
• Pokúšate sa prehrať súbor, ktorý nie
je kompatibilný s fotoaparátom.
SK
104
(Výstražný indikátor pre
otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
snímaný obraz triasť. Použite blesk,
zapnite funkciu pre potlačenie
rozmazaného záberu, alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby sa
zaistila pevná pozícia fotoaparátu.
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou 640(Fine)
je možné ukladať len na pamäťové
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu než
[640(Fine)].
Enable printer to connect
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či obrazový súbor,
ktorý chcete tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos dát do tlačiarne.
Neodpájajte kábel pre viacúčelový
terminál.
• [USB Connect] je nastavené na
hodnotu [PictBridge], avšak
fotoaparát je pripojený k zariadeniu,
ktoré nie je kompatibilné so
štandardom PictBridge. Skontrolujte
zariadenie.
• Spojenie nie je správne nadviazané.
Odpojte a znovu zapojte kábel pre
viacúčelový terminál. Ak sa na
tlačiarni zobrazí chybová správa,
nazrite do návodu od tlačiarne.
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu úlohu
tlače. Než sa úloha nezruší, nemôžete
tlačiť. Dokončenie procesu zrušenia
môže chvíľu trvať v závislosti od typu
terminál.
No image for Slide Show
• Vybratý priečinok neobsahuje súbor,
ktorý sa dá prehrať v prezentácii s
hudbou.
Riešenie problémov
Connect to PictBridge device
Processing
• Pokúsili ste sa tlačiť zábery pred
nadviazaním spojenia s tlačiarňou.
Pripojte tlačiareň kompatibilnú so
štandardom PictBridge.
No printable image
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [DPOF
image] bez vloženia značky DPOF
(Poradie tlače) do záberu či záberov.
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [All In
This Folder] a pritom ste zvolili
priečinok, do ktorého je možné
ukladať iba videozáznamy. Tlač v
prípade videozáznamu nie je možná.
Music Error
• Vymažte hudobný súbor, alebo ho
nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Vykonajte príkaz [Format Music] a
potom prevezmite nové hudobné
súbory (str. 59).
Format Music Error
• Vykonajte príkaz [Format Music]
(str. 59).
SK
105
Iné
Informácie o priečinkoch na karte
„Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tomto fotoaparáte môžete
používať typy kariet „Memory Stick“
uvedené v nižšie uvedenej tabuľke. Nie
je však možné zaručiť správne
fungovanie všetkých operácií kariet
„Memory Stick“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez funkcie MagicGate)
—
Memory Stick
(s funkciou MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez funkcie MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s funkciou MagicGate)
a
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1*2
*1
Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ disponujú funkciami MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany
autorských práv pracujúca na základe
šifrovacej (kryptovacej) technológie.
Fotoaparát nedokáže snímať/prehrávať
údaje vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2 Podporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
*3 Je možné nahrávať videozáznamy s
veľkosťou záberu 640(Fine).
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
SK
106
Poznámky k používaniu karty
„Memory Stick Duo“
(nedodáva sa)
• Ak je prepínač ochrany proti zápisu
nastavený do zamknutej polohy LOCK
(obvykle pomocou špicatého predmetu), nie
je možné zaznamenávať, upravovať ani
vymazávať zábery.
Kontakty
Ochranná
klapka
Miesto pre poznámky
Umiestnenie alebo tvar ochrannej
klapky sa môže odlišovať podľa typu
používanej karty „Memory Stick Duo“.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate kartu „Memory Stick Duo“
v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte
príliš na pero.
• Na karty „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér kariet Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ vkladajte kartu
do svojho puzdra.
• Nechytajte prstami ani nestrkajte kovové
predmety do vodivých kontaktov karty
„Memory Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýnajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ pri nasledujúcich
okolnostiach:
– Extrémne horúcich miestach, ako je
interiér automobilu zaparkovaný na
priamom slnku
– Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Vlhké miesta alebo miesta s látkami
vytvárajúcimi koróziu
Poznámky k používaniu karty
„Memory Stick PRO Duo“
(nedodáva sa)
Vo fotoaparáte môžete používať karty
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až
2 GB.
Poznámky k používaniu
adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa)
Iné
• Ak použijete pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s
kartou „Memory Stick“, vložte túto kartu
„Memory Stick Duo“ do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Keď vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ do adaptéra kariet Memory Stick Duo
sa presvedčite, že karta „Memory Stick
Duo“ je vložená správnym smerom a že je
celá zasunutá. Nesprávne zasunutie karty
môže spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo v zariadení kompatibilnom s „Memory
Stick“ dbajte na to, aby ste vložili kartu
„Memory Stick Duo“ správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by dôjsť k poruche zariadenia.
SK
107
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
Tento fotoaparát vyžaduje batériu
„InfoLITHIUM“ (typ R).
Čo je to batéria
„InfoLITHIUM“?
„InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá je schopná vymieňať s
fotoaparátom údaje o prevádzkových
podmienkach. Batéria „InfoLITHIUM“
prepočítava spotrebu energie v závislosti
od prevádzkových podmienok
fotoaparátu a zobrazuje svoj zostávajúci
čas v minútach.
Informácie o nabíjaní batérie
Batériu odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C. Pri iných teplotách
nemusí byť možné batériu nabiť správne.
Efektívne používanie batérie
• Prevádzkové vlastnosti batérie sa znižujú s
nízkou okolitou teplotou. Pri používaní v
chladnom prostredí je teda výdrž batérie
kratšia. Pre čo najdlhší možný čas batérie
odporúčame nasledovné:
– Batériu noste vo vrecku, čo najbližšie k
svojmu telu a do fotoaparátu ju vložte
tesne pred zahájením snímania.
• Kapacita batérie sa vyminie rýchlejšie pri
častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné batérie na dvoj- až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný
čas snímania. Pred skutočným snímaním
vykonajte skúšobné snímanie.
• Batéria nesmie navlhnúť. Nie je vodotesná.
• Nenechávajte batériu na extrémne horúcich
miestach, napríklad v aute alebo na priamom
slnku.
SK
108
Informácie o indikátore stavu
batérie
Batéria sa môže vybiť, aj keď indikátor stavu
batérie zobrazoval, že batériu je ešte možné
používať. Batériu znova maximálne nabite,
aby indikátor stavu batérie zobrazoval správny
údaj. Správny údaj sa však nemusí zobraziť, ak
sa batéria používa dlhšiu dobu pri vysokých
teplotách, alebo je maximálne nabitá a
nepoužíva sa, alebo sa používa veľmi často.
Uskladnenie batérie
• Ak viete, že batériu nebudete dlhšiu dobu
používať, najmenej raz za rok ju vo vašom
fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite
predtým, než ju uložíte na suché a chladné
miesto. Správnu funkciu batérie zachováte,
ak tento postup úplného nabitia a vybitia
zopakujete raz za rok.
• Batériu vybite vo fotoaparáte tak, že ju
ponecháte zapnutú v režime prehrávania
Prezentácia (str. 27), kým sa batéria úplne
nevybije.
• Na prenášanie a skladovanie batérie vždy
používajte dodaný obal na batériu, zabránite
tým prípadnému znečisteniu či skratovaniu
vodivých kontaktov.
Informácie o životnosti
batérie
• Životnosť batérie je limitovaná. Kapacita sa
s používaním a časom postupne znižuje. Ak
je prevádzkový čas batérie po nabití
podstatne skrátený, pravdepodobne jeho
životnosť uplynula. Bude potrebné zakúpiť
novú batériu.
• Životnosť batérie sa u každej jednej batérie
môže líšiť v závislosti od prevádzkových a
skladovacích podmienok a okolitého
prostredia.
Informácie o nabíjačke
x Informácie o nabíjačke
• V nabíjačke dodávanej s fotoaparátom
nenabíjajte žiadne iné batérie okrem batérie
Sony „InfoLITHIUM“. Iné batérie alebo
batérie by mohli vytiecť, prehriať sa alebo
vybuchnúť, ak sa ich pokúsite nabiť, a
vystavujete sa tým nebezpečiu zranenia
elektrickým prúdom a popálenia.
• Vytiahnite nabitú batériu z nabíjačky. Ak
nevyberiete nabitú batériu z nabíjačky, jej
životnosť sa môže znížiť.
• Ak bliká kontrolka CHARGE, môže to
znamenať chybu batérie alebo skutočnosť, že
ste vložili inú batériu, ako je špecifikovaný
typ. Skontrolujte, či je batéria
špecifikovaného typu. Ak je batéria
špecifikovaného typu, vyberte batériu a
nahraďte ju novou alebo inou a skontrolujte,
či nabíjačka funguje správne. Ak nabíjačka
funguje správne, mohla nastať chyba v
batérii.
• Ak je nabíjačka znečistená, proces nabitia sa
nemusí úplne dokončiť. Vyčistite nabíjačku
použitím suchej handričky a pod.
Iné
SK
109
Preventívne opatrenia
x Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Extrémne horúce, suché alebo vlhké miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako je napr.
vnútri zaparkovaného auta na slnku, obal
fotoaparátu sa môže vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, a toto môže zapríčiniť poruchu
fotoaparátu.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu
alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať, alebo môže dojsť k poruche.
• Miesta s možnosťou značných otrasov
• Vystavené silnému magnetizmu
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť váš
fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
x Informácie o
prevádzkových teplotách
x Pri nosení
Ak nosíte fotoaparát v zadnom vrecku,
nesadajte si, mohli by ste poškodiť alebo
znefunkčniť fotoaparát.
x Poznámka k čisteniu
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov alebo
prach a pod, vyčistite displej LCD čistiacou
súpravou na displeje LCD (nedodáva sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
či krytu.
• Chemické produkty ako riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy a
pod.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
SK
110
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do
40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
x Pri kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď:
• Prenesiete fotoaparát z chladného miesta (z
lyžiarskeho svahu) do vykúrenej miestnosti.
• Prenesiete fotoaparát z klimatizovaného
auta alebo izby na teplé miesto vonku a pod.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z chladného
miesta na teplé, vložte ho do plastovej tašky a
hermeticky ju uzavrite. Keď sa teplota vo
vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po
hodine), vyberte fotoaparát z tašky von.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
napr. vo vnútri objektívu, nedokážete
nasnímať ostré záznamy.
x Informácie o vnútornej
nabíjateľnej batérii
Váš fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či
je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne cca po 1 mesiaci. Preto zaistite,
aby bola batéria nabitá pred použitím
fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Postup pri nabíjaní vnútornej
dobíjateľnej batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu alebo
zapojte fotoaparát do elektrickej siete
použitím sieťového adaptéra (nedodáva sa) a
nechajte fotoaparát vypnutý 24 hodín alebo
dlhšie.
Postup pri nabíjaní batérie
„InfoLITHIUM“
t
krok 1 v príručke „Prvé kroky“
Iné
SK
111
Technické údaje
Fotoaparát
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie
[Systém]
Snímací prvok
7,20 mm (1/2,5 typ) farebný
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 7 410 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 7 201 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× transfokácia
f = 6,33 – 19,0 mm (38 –
114 mm pri konverzii na
35 mm dig. fotoaparát)
F3,5 – 4,3
Ovládanie expozície
Automatická expozícia,
Režim výberu scény
(9 režimov)
Vyváženie bielej farby
Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Žiarivka,
Žiarovka, Blesk
Formát súborov (DCF kompatibilné)
Statické zábery: Exif Ver.
2.21 JPEG kompatibilný,
DPOF kompatibilný
Videozáznam: MPEG1
kompatibilný (monofónny)
Záznamové médium
Vnútorná pamäť (58 MB)
„Memory Stick Duo“
Blesk
Odporúčaná vzdialenosť (pri
nastavení ISO na Auto):
pribl. 0,1 m až 3,4 m (W)/
pribl. 0,25 m až 2,7 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor
Komunikácia USB
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
[Displej LCD]
Panel LCD
7,5 cm (3,0 typ) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov
230 400 (960×240) bodov
SK
112
Nabíjateľná batéria NP-FR1,
3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K
(nedodáva sa), 4,2 V
Príkon (počas snímania)
1,1 W
Prevádzková teplota
0 až 40°C
Skladovacia teplota
–20 až +60°C
Rozmery
95×56,5×23,3 mm
(Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Pribl. 169 g (vrátane batérie
NP-FR1 a remienka na
zápästie)
Mikrofón
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Tlač Exif Print Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
PictBridge
Kompatibilný
Nabíjačka batérie BC-CS3
Požiadavky na napájanie
100 až 240 V str. prúdu,
50/60 Hz, 3,2 W
Výstupné napätie
DC 4,2 V, 500 mA
Prevádzková teplota
0 až 40°C
Skladovacia teplota
–20 až +60°C
Rozmery
Pribl. 66×23×91 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť
Pribl. 70 g
Nabíjateľná batéria NP-FR1
Použitá batéria Lítium-iontová batéria
Maximálne napätie
DC 4,2 V
Nominálne napätie
DC 3,6 V
Kapacita
4,4 Wh (1 220 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Iné
SK
113
Register
Register
A
Čistenie ............................. 110
Auto Review (Automatické
zobrazovanie) ..............53
D
Automatické zaostrovanie...9
Daylight .............................. 38
Histogram...................... 20, 35
Digitálne priblíženie.......... 51
B
DirectX ............................... 64
B&W....................................34
Displej
Batéria
Dobíjanie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Indikátor stavu batérie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Inštalácia/Vybratie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Životnosť batérie.........24
I
Indikátor...................... 15
Iluminátor AF ....................53
Podsvietenie displeja
LCD ............................. 20
Incandescent ....................... 38
Zmena zobrazenia...... 20
Indikátor uzamknutia
AE/AF.......................... 37
Displeji LCD
................ pozri „Displej“
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
DPOF.................................. 87
Indikátor zameriavaceho
rámčeka zóny AF........ 36
Držanie fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Indikátor .......pozri „Displej“
Inicializácia .........................60
Inštalácia .............................65
E
Inteligentné priblíženie ..... 51
Bodové meranie .................38
Efektívny počet
pixelov........................ 112
Intenzita blesku ..................42
C
Elektronický transformátor
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Camera 1 .............................51
EV ....................................... 35
Camera 2 .............................54
Exposure Bracket
(BRK).......................... 40
Center AF
(Režim zaostrenia do
prostriedku
rámčeka) ......................36
Change REC. Folder..........57
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov..............72
Clock Set (nastavenie
dátumu a času) ............62
J
Jazyk ....................................59
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Jedno zaostrenie (S AF) ....51
Jemná................................... 39
Farba.................................... 11
JPG ......................................72
Fireworks (režim Ohňostroj)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
K
Flash .................................... 38
Fluorescent ......................... 38
Formátovanie ............... 55, 56
Color Mode.........................34
Function Guide .................. 52
Create REC. Folder ...........56
Funkcia automatického
vypnutia
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Číslo súboru ........................61
ISO................................. 10, 39
F
Cloudy .................................38
Č
Interval ................................ 42
Expozícia ............................ 10
Clona....................................10
Cyber-shot Viewer ............. 74
114
Hlasitosť
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Batéria „InfoLITHIUM“
.....................................108
Burst.....................................40
SK
H
Funkcia NR pomalej
uzávierky ......................17
Karta „Memory Stick
Duo“ ...........................106
Vloženie/vybratie
t krok 3 a 4 v príručke
„Prvé kroky“
Ochranná klapka.......106
Počet záberov/Čas
záznamu ....................... 21
Kábel pre viacúčelový
terminál............ 67, 84, 89
Kondenzácia vlhkosti.......110
Kontrast ...............................42
Nastavenie – Setup
.......................... 42, 48, 50
Počet záberov/
Čas záznamu ................21
Kopírovanie.........................58
Camera 1...................... 51
Počítač..................................63
Kopírovanie záberov do
počítača.........................66
Camera 2...................... 54
Kopírovanie
záberov ...................66, 79
Konektor DC IN.................14
Nástroj pre prácu s
pamäťovou kartou
Memory Stick.............. 56
Krok posunu expozície ......41
Kvalita záberu ...............11, 39
Nástroj pre prácu s
vnútornou pamäťou.... 55
L
LCD Backlight....................59
Lupa
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
M
M AF....................................51
Macro (režim snímania
zblízka)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Mass Storage
(Veľkokapacitné
médium) .......................61
Mazanie
Format ....................55, 56
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Windows.......................63
Zobrazenie obrazových
súborov na fotoaparáte,
ktoré ste uložili na
počítači .........................73
Nastavenie dátumu a času
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Natural ................................ 34
Počítač Macintosh ..............79
Nástroj pre prácu s
pamäťovou kartou
Memory Stick.............. 56
Odporúčané
prostredie .....................79
Nástroj pre prácu s
vnútornou pamäťou.... 55
Názov súboru...................... 72
Nepretržité zaostrovanie
(M AF)......................... 51
Podexponovanie .................10
O
Pomer kompresie................12
Ochranná klapka.............. 106
Ponuka .................................31
Multikonektor.....................14
Optické priblíženie ............ 51
Multipoint AF.....................36
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Orezanie.............................. 49
Ostrosť ................................. 42
Položky .........................32
Prezeranie ....................43
Snímanie.......................34
Ponuka pre prezeranie .......43
Ponuka pre snímanie..........34
Popis jednotlivých častí......13
Posun vzad/Posun vpred
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Potlačenie efektu červených
očí..................................52
P
PC ..................pozri „Počítač“
Používanie fotoaparátu v
zahraničí
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
PictBridge ..................... 61, 83
Predvolené zaostrenie........36
Pixel ..................................... 11
Preexponovanie ..................10
PAL...................................... 62
Register
Otočenie.............................. 46
Nabíjačka batérie..............109
Nabíjanie batérie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Odporúčané
prostredie .....................64
Pomalá synchronizácia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Operačný systém .......... 64, 79
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Počítač s operačným
systémom Windows ....63
NTSC................................... 62
Multi Burst ..........................40
N
Softvér ..............65, 74, 78
Setup 2 ......................... 61
Multi AF ..............................36
Music Transfer (Prenos
hudby).....................78, 80
Odporúčané
prostredie ...............64, 79
Setup 1 ......................... 59
Odpojený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
MPG.....................................72
Macintosh.....................79
SK
115
R
Riešenie problémov ...........91
REC Mode.......................... 40
Rozdelenie .......................... 47
Rozmazanie .......................... 9
Preventívne opatrenia......110
Remienok
t v príručke „Prvé
kroky“
Prezentácia..........................27
Resize .................................. 45
Prezeranie
S
Režim .................................. 40
S AF..................................... 51
Režim automatického
nastavenia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Samodiagnostické
zobrazenie..................103
Prehrávanie .................... pozri
„Prezeranie“
Presné digitálne
priblíženie ....................51
Statický záber
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Videozáznam
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Priama tlač ..........................83
Priblíženie počas
prehrávania
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Pridržanie spúšte ..................9
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Sepia ....................................34
Setup 1 ................................. 59
Setup 2 ................................. 61
Režim Krajinka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Sieťový adaptér................... 14
Režim Mäkšie zaostrenie
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Snímanie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Vytvorenie ...................56
Statický záber
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Zmena ..........................57
Režim Pláž
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Videozáznam
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Priečinok obsahujúci
obrazové súbory ..........72
Pripojenie
Počítač ..........................67
Televízny prijímač .......89
Tlačiareň ......................84
Pripojenie USB...................61
Prípona ..........................72, 73
Príslušenstvo v dodávke
t v príručke „Prvé
kroky“
Programované snímanie ....25
Protect .................................44
PTP ......................................61
Q
Quick Review
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
116
Režim blesku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Samospúšť
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim merania ................... 38
Priečinok .............................43
SK
Režim automatického
zaostrovania ................ 51
Rýchlosť uzávierky.............10
Režim Portrét za súmraku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Snímanie videozáznamov
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim registra
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Softvér ..................... 65, 74, 78
Režim Súmrak
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Sprievodca funkciami ........ 52
Režim tlače jednej
fotografie ..................... 83
Spot AF ............................... 36
Standard .............................. 39
STEADY SHOT ................ 54
Stredové meranie ............... 38
Režim Vysoká citlivosť
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
T
Režim Vysokorýchlostná
uzávierka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Televízny prijímač .............. 89
Režim Zima
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Technické údaje ................112
Tlač ......................................82
V zobrazení
samostatného
záberu...........................83
Zobrazenie viacerých
záberov na displeji ...... 83
Tlač v režime registra .........83
Tlač vo fotozberni ..............87
Transfokácia (Zoom)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
U
Zapojený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Značka poradia tlače ......... 87
Zobrazenie/editovanie
záznamu ....................... 25
Zvuky .................................. 59
Uzamknutie AF ..................37
Úprava hodnoty EV ...........35
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
V
Veľkosť .................................11
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
VGA
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Viacoblastné meranie.........38
Video Out ............................62
Vivid.....................................34
Vnútorná dobíjateľná
batéria.........................111
Vnútorná pamäť .................22
Výber scény.........................26
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Vynútený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Výstražné indikátory a
upozornenia ...............103
Vyváženie bielej farby .......38
W
WB .......................................38
Z
Register
Zameriavací krížik pre
bodové meranie ...........38
Zameriavací rámček zóny
AF .................................36
Zaostrenie........................9, 36
SK
117
Obchodné značky
•
je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“ a
sú
ochrannými známkami spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows a DirectX sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Intel Corporation.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ® nie
sú v tomto návode vždy uvádzané.
SK
118
SK
119
Download PDF

advertising