Sony | DAV-DZ500F | Sony DAV-DZ500F Használati útmutató

2-590-887-11(1)
DVD házimozi
rendszer
Kezelési útmutató
DAV-DZ500F
©2005 Sony Corporation
Hangsugárzó és televízió csatlakoztatás
A jobb oldali képen egy példa látható az A ~ F egységek és a televízió elrendezésére.
A csatlakoztatást a lenti ábra szerint kell végrehajtani. A hangsugárzó csatlakozódugók és -vezetékek
színe megegyezik a csatlakoztatandó aljzat színével. További információkért és tudnivalókért
feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót.
FRONT R
FRONT L
R
CENTER
)
M VID EO
SURR L
SPEAKE
SURR R
INPUT (FRO
EURO AV
WOOFER
INPUT (FROM VIDEO)
SAT
IN L
R AUDIO
P B /C
DVD ONLY
VIDEO IN
VIDEO OUT
COMPONENT
P R /C R
B
Y
OUTPUT
(TO TV )
EURO AV
OUTPUT (TO TV)
FM 75
AM
COAXIAL
3
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel, stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát
a készülékre.
Az elemet ne dobja a háztartási hulladék
közé. Kezelje veszélyes hulladékként.
E készülék besorolása
CLASS 1 LASER
(1. osztályú
lézerberendezés).
A jelölés a készülék
hátulján található.
Előírások
Néhány szó a biztonságról
• Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék kerül
a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a fali
konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha
a ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki
a hálózati csatlakozót a fali konnektorból. Mindig
a csatlakozódugót, és soha ne a vezetéket fogja meg.
Javaslatok a készülék elhelyezéséhez
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket olyan felületre (pl. takaró,
szövet), illetve olyan anyag közelébe (pl. függöny,
drapéria), amely eltakarhatja a ventillációs
nyílásokat.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: Fűtőtest
közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
2HU
• A készülék kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető. Elhelyezéskor erre különös figyelmet
fordítson.
• A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős
mágnessel rendelkező berendezésektől
(pl. mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók,
stb.).
• A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
pára csapódhat le a DVD házimozi belsejében, ami
a kiolvasó fejet károsíthatja. A készülék első üzembe
helyezésekor, illetve ha hideg helyről meleg helyre
viszi, várjon kb. 30 percet a bekapcsolásig.
Használt elektromos és
elektronikus készülékek
elhelyezése
hulladékként
Ez a szimbólum, mely általában
a készüléken vagy
a csomagoláson van feltüntetve,
azt jelenti, hogy a terméket nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni. Ahelyett, hogy a háztartási hulladék közé
dobná, vigye el az elektromos és elektronikus
készülékek kijelölt újrahasznosító telepére. E készülék
szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy
megelőzzük azt a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen
hulladékkezelésből adódik. Az anyagok
újrahasznosítása abban is segít, hogy megőrizzük
természeti erőforrásainkat. E készülék
újrahasznosításáról további információkat a helyileg
illetékes hivatalban, a hulladékkezelő telepen vagy
vásárlás helyén kaphat.
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy Sony DVD házimozi rendszert
vásárolt. A szolgáltatások maximális
kihasználása érdekében kérjük, olvassa el
figyelmesen e kezelési útmutatót és őrizze meg
későbbi felhasználás céljából.
3HU
Tartalomjegyzék
Tisztelt Vásárló!...................................... 3
Néhány szó az útmutatóról...................... 6
Ezzel a készülékkel az alábbi lemezeket
lehet lejátszani .................................. 6
Útmutató a vezérlőmenühöz ................. 10
A kezdő lépések
Kicsomagolás........................................ 13
Az elemek behelyezése
a távvezérlőbe ................................. 13
A csatlakoztatások áttekintése .............. 14
1. lépés: A hangsugárzók
csatlakoztatása ................................ 15
2. lépés: Az antenna csatlakoztatása ..... 23
3. lépés: Csatlakoztatás
tv-készülékhez ................................ 24
4. lépés: Csatlakoztatás egyéb
komponenshez ................................ 28
5. lépés: A hálózati vezeték
csatlakoztatása ................................ 30
6. lépés: A bemutató üzemmód
kikapcsolása.................................... 30
7. lépés: Gyorsbeállítás ......................... 31
Hangsugárzó beállítás ........................... 33
Lemezek lejátszása
Lemezek lejátszása................................ 34
A DVD-menük használata .................... 39
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY LIST]
funkció kiválasztása DVD-RW
lemezen........................................... 39
A lejátszási terület kiválasztása Super
Audio CD-lemezen ......................... 40
PBC funkciókkal (2.0 verzió) rendelkező
VIDEO CD-lemezek lejátszása ...... 40
(PBC lejátszás)
Néhány szó az MP3 audio zeneszámokról
és a JPEG képfájlokról ................... 41
MP3 audio műsorszámokat és JPEG
képeket tartalmazó DATA (adat) CD
lejátszása......................................... 43
Hanggal kiegészített diavetítés ............. 45
DivX® videók lejátszása ....................... 47
A kép és a hang közötti késés
korrigálása ...................................... 49
(A/V SYNC)
4HU
Keresési lehetőségek............................. 50
(pásztázás, lassítás, képenkénti
lejátszás)
Tétel/fejezet/műsorszám/jelenet stb.
keresése .......................................... 51
Jelenetek keresése................................. 53
(Navigációs képernyő)
A lemez információinak ellenőrzése .... 54
A hang beállítása
A műsor hangjának kiválasztása........... 58
A térhatású hangzás bekapcsolása........ 60
A televízió vagy a videomagnó hangjának
lejátszása az összes hangsugárzón
keresztül ......................................... 62
A hanghatások használata..................... 63
A készülék speciális
funkcióinak használata
A kameraállás megváltoztatása ............ 64
A szinkronfelirat bekapcsolása............. 64
Lemezek zárolása ................................. 65
(szülői letiltás, szülői felügyelet)
Egyéb műveletek
A tv-készülék vezérlése a mellékelt
távvezérlővel .................................. 69
A THEATRE SYNC funkció
használata ....................................... 70
Külső készülékek hangjának
meghallgatása e rendszeren
keresztül ......................................... 71
Rádióhallgatás ...................................... 72
Kikapcsolás időzítő .............................. 74
A kijelző fényerejének módosítása....... 75
Visszakapcsolás az alapértelmezés
szerinti beállításokra....................... 75
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menüje .................... 76
A kijelzések és a hang nyelvének
kiválasztása ..................................... 77
[LANGUAGE SETUP]
A kép paramétereinek beállítása ........... 78
[SCREEN SETUP]
Egyéni beállítások ................................. 79
[CUSTOM SETUP]
A hangsugárzók beállítása .................... 80
[SPEAKER SETUP]
További információk
Elővigyázatossági óvintézkedések........ 83
Megjegyzések a lemezekhez................. 84
Hibaelhárítás ......................................... 84
Az öndiagnózis funkció ........................ 87
(Ha a kijelzőn betűk/számok
jelennek meg)
Minőségtanúsítás................................... 88
Fogalom magyarázat ............................. 89
Választható nyelvek listája ................... 92
Kezelőszervek és szabályzók ................ 93
Az alapbeállítási menü elemei .............. 97
Az AMP menü elemei........................... 98
Tárgymutató .......................................... 99
5HU
Néhány szó az útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett kezelőszervek
a távvezérlő kezelőszerveire vonatkoznak.
A funkciók a készülék azonos elnevezésű
kezelőszerveivel is működtethetők.
• A vezérlőmenü elemei a vásárlás helyétől
függően eltérhetnek.
• A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R és DVD-RW/DVD-R
lemezek általános gyűjtőfogalmaként is
használhatjuk.
• A kezelési útmutatóban az alábbi ikonokat
használjuk:
Ikon:
Ezzel a készülékkel az
alábbi lemezeket lehet
lejátszani
Lemez
formátumok
Lemez logo
DVD VIDEO
DVD-RW
Jelentés:
Ez a szimbólum a DVD VIDEO és
DVD-R/DVD-RW lemezekre (videó
üzemmódban), illetve a DVD+R/
DVD+RW lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a DVD-RW
lemezekre vonatkozó funkciókat
jelöli, VR (videó felvételi) formátum
esetén.
Ez a szimbólum a VIDEO CDlemezekre (beleértve a Super VCDlemezeket, vagy a videó CD, illetve
Super VCD formátumban felvett
CD-R/CD-RW lemezeket) vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a Super Audio CDlemezekre vonatkozó funkciókat
jelöli.
Ez a szimbólum a zenei CDlemezekre, illetve a zenei CD
formátumban felvett CD-R/CD-RW
lemezekre vonatkozó funkciókat
jelöli.
Ez a szimbólum a DATA (adat) CDlemezekre (MP3*1 audio
műsorszámokat, JPEG képfájlokat és
DivX*2*3 videofájlokat tartalmazó
CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek)
vonatkozó funkciókat jelöli.
2*3
Ez a szimbólum a DivX*
videofájlokat tartalmazó DATA (adat)
DVD-lemezekre (DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
vonatkozó funkciókat jelöli.
*1 Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) egy szabványos
ISO/MPEG technológia a hang tömörítésére.
*2 A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivXNetworks, Inc. fejlesztett ki.
*3 A DivX, DivX Certified és az ehhez kapcsolódó
logok a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és
felhasználásuk a cég engedélyével történt.
6HU
VIDEO CD
Super Audio
CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
(audio adatok)
(MP3 fájlok)
(JPEG fájlok)
A „DVD VIDEO” logo és a „DVD-RW” logo védjegy.
Megjegyzés a CD/DVDlemezekhez
Ez a rendszer olyan CD-ROM/CD-R/CD-RW
lemezeket képes lejátszani, melyek műsorát
a következő formátumok valamelyikében vették
fel:
– zenei CD
– videó CD
– MP3 audio műsorszám, JPEG képfájl és
DivX videofájl, mely megfelel az ISO 9660
1-es, 2-es szintnek, vagy ezek kiterjesztett
formátumának (Joliet)
Ez a rendszer olyan DVD-ROM/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R lemezeket képes
lejátszani, melyek műsorát a következő
formátumban vették fel:
– UDF szabványnak megfelelő DivX
videofájlok.
Példák olyan lemezekre,
melyeket a készülék nem tud
lejátszani
A készülék nem tudja lejátszani az alábbi
lemezeket:
• A 6. oldalon felsoroltaktól eltérő formátumú
CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek.
• PHOTO CD formátumban felvett CD-ROM
lemezek.
• CD-Extra lemezek adatsávjai.
• DVD Audio lemezek.
• DVD-RAM lemezek
A készülék szintén nem tudja lejátszani az
alábbi típusú lemezeket:
• Eltérő régiókóddal rendelkező DVD VIDEO
lemezek (8, 91. oldal).
• Szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív,
stb.).
• Olyan lemez, melyre címkét vagy matricát
ragasztottak.
• Olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb
csomagolóanyagot nem távolították el
megfelelően.
Megjegyzések a CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
lemezekhez
Lehetnek olyan CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW lemezek, melyek – a lemez
állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a felvevő
berendezés vagy a felíró szoftver sajátosságaitól
függően – nem játszhatók le ezzel a rendszerrel.
Ugyanígy nem játszhatók le azok a lemezek, melyeken
a lezárás nem történt meg megfelelően. További
információkért olvassa el a felvevő berendezés
kezelési utasítását.
Kérjük, ne feledje, hogy a Packet Write formátumban
megírt lemezeket ez a készülék nem képes olvasni.
Másolásvédelmi rendszerrel
ellátott zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas,
melyek megfelelnek a kompaktlemezekre (CD)
vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz
forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CDszabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani azokat.
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezeket képes lejátszani. A DualDisc
olyan kétoldalas lemez, melynek egyik oldalán DVDműsor, a másikon pedig digitális audio program
található. Kérjük, ne feledje, hogy a DualDisc lemez
digitális audio oldalát nem minden esetben játssza le ez
a készülék, mert az nem a CD szabványnak
megfelelően lett rögzítve.
A „DualDisc” a Recording Industry Association of
America (RIAA) védjegye.
Megjegyzés a PBC funkcióhoz
(Lejátszás vezérlés)
(VIDEO CD-k)
Ez a készülék megfelel a VIDEO CD szabvány
1.1 és 2.0 verziójának. A lemez típusától
függően kétféle lejátszás közül választhat.
Lemez típusa:
Lehetőség:
PBC funkciók
nélküli VIDEO
CD-k
(1.1 verzió).
Videoműsor (mozgókép) és
zenei műsor lejátszása.
PBC
funkciókkal
ellátott VIDEO
CD-k
(2.0 verzió).
Az 1.1 verziójú VIDEO CD-k
lejátszási lehetőségein kívül
a lemezen lévő interaktív
szoftver is lejátszható a tvképernyőn megjelenő menük
segítségével (PBC lejátszás).
Ezen kívül, lejátszhatók
a lemezen lévő nagyfelbontású
állóképek is (ha vannak
ilyenek).
7HU
A többmenetes (Multi
Session) CD-lemezekről
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben MP3
audio fájlok találhatók. Ebben az esetben
a későbbi menetekben felvett MP3 audio
műsorszámok is lejátszhatók.
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben
JPEG képfájlok találhatók. Ebben az esetben
a későbbi menetekben felvett JPEG képfájlok
is lejátszhatók.
• Ha az első menetben zenei vagy videó CD
formátumban felvett hangfájlok és képfájlok
találhatók, csak az első menet játszható le.
Néhány szó a Super Audio CDlemezekről
A Super Audio CD egy olyan új, kiváló
minőségű audio lemez-szabvány, melyre DSD
(Direct Stream Digital) formátumban veszik fel
a műsort (a hagyományos CD-lemezek PCM
formátumúak). A DSD technológiának
köszönhetően – mely a hagyományos CDlemezekhez képest 64-szer nagyobb
mintavételezési frekvenciát, és 1 bites
kvantálást alkalmaz – széles frekvenciasáv és
nagy dinamika jellemzi a teljes hallható
hangtartományt, ily módon az eredeti forráshoz
rendkívül közel álló, hihetetlenül élethű
hangreprodukcióban lehet része a hallgatónak.
A Super Audio CD fajtái
A Super Audio CD-réteg és a CD-réteg
kombinálásának függvényében kétféle lemez
létezik:
• Super Audio CD-réteg: nagy jelsűrűségű
adatréteg a Super Audio CD műsorok
számára.
• CD-réteg*1: hagyományos CD-lejátszókkal
is olvasható réteg.
8HU
Egyrétegű lemez
(az ilyen lemez egyetlen Super Audio CD rétegből
áll)
Super Audio CD
réteg
Hibrid lemez*2
(az ilyen lemez egy Super Audio CD és egy CDrétegből áll)
CD réteg*3
Super Audio CD
réteg*3
A Super Audio CD réteg a kétcsatornás és
a többcsatornás lejátszási területből épül fel.
• Kétcsatornás terület: A lemez azon területe,
mely kétcsatornás sztereó műsorszámokat
tartalmaz.
• Többcsatornás terület: A lemez azon
területe, mely többcsatornás (maximum 5.1)
műsort tartalmaz.
Kétcsatornás
terület*4
Többcsatornás
terület*4
Super Audio CD
réteg
*1 Ezt a lemezt hagyományos CD-játszóval is le lehet
játszani.
*2 Mivel mindkét réteg a lemez ugyanazon oldalán
található, így a lemezt nem kell megfordítani.
*3 A lejátszási réteg kiválasztását lásd „A lejátszási
terület kiválasztása Super Audio CD-lemez esetén”
című fejezetben (40. oldal).
*4 A lejátszási terület kiválasztását lásd „A lejátszási
terület kiválasztása Super Audio CD-lemez esetén”
című fejezetben (40. oldal).
Régiókód
Szerzői jogvédelem
Az Ön készülékének hátoldalán egy régiókód
található, és a készülék csak olyan DVDlemezeket játszik le, amelyeken ezzel azonos
régiókód van feltüntetve.
Ez a készülék olyan másolásvédelmi
technológiával van ellátva, amely a módszer
tekintetében az Egyesült Államokban
szabadalmi oltalom alatt áll, illetve
a jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi.
Ezt a másolásvédelmi technológiát csak
a Macrovision engedélyével és kizárólag
otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatási
célokra szabad felhasználni, hacsak
a Macrovision másképpen nem rendelkezik.
Feltörése és másolása tilos.
A ALL szimbólummal ellátott DVD VIDEO
lemezek szintén lejátszhatók ezzel a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tvképernyőn a [Playback prohibited by area
limitations.] (A lemez lejátszása a területi
azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges)
üzenet jelenik meg.
Egyes DVD VIDEO lemezek esetében
előfordulhat, hogy a régiókód nincs feltüntetve,
és a készülék mégsem képes lejátszani azt
a fentebb említett területi azonosító kód eltérése
miatt.
Megjegyzés a DVD és VIDEO
CD-lemezek lejátszásához
Bizonyos DVD és VIDEO CD-lemezek
esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási
műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez
a készülék a DVD és VIDEO CD-lemezeket
a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai
alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes
funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a DVD
vagy VIDEO CD-lemezekhez mellékelt
utasítást.
Ez a rendszer a Dolby*1 Digital, a Dolby Pro
Logic (II) adaptív mátrix surround dekódert és
a DTS*2 Digital Surround System technológiát
alkalmazza.
*1 A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
*2 A készülék gyártása a Digital Theater Systems, Inc.
engedélyével történt.
A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a Digital
Theatre Systems Inc. bejegyzett védjegye.
9HU
Útmutató a vezérlőmenühöz
DISPLAY
A vezérlőmenün keresztül kiválaszthatja a használni kívánt funkciót és megtekintheti a kapcsolódó
információkat. A
DISPLAY gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a kívánt kijelzést:
, 1. számú vezérlőmenü
m
2. számú vezérlőmenü (csak bizonyos típusú lemezek esetén)
m
Vezérlőmenü kikapcsolva
Vezérlőmenü
Az 1-es és a 2-es vezérlőmenü elemei az aktuális lemez típusától függően változnak. Az elemeket
részletesebben a zárójelben feltüntetett oldalon olvashatja.
10HU
Példa: az 1-es vezérlőmenü DVD VIDEO lejátszása esetén.
Aktuális tétel száma*1
Aktuális fejezet száma*2
A lemez tételeinek száma*1
A lemez fejezeteinek száma*2
Vezérlőmenü
elemei
12
18
T
Kiválasztott opció
A kiválasztott funkció
megnevezése
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Lejátszási funkció
(N lejátszás,
X szünet,
x állj, stb.)
A lejátszott lemez
típusa*3
Lejátszásból eltelt
idő*4
Jelenlegi beállítás
Választási
lehetőségek
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Végrehajtási művelet
*1 VIDEO CD-nél (PBC bekapcsolva) a jelenet számát, VIDEO CD/Super Audio CD/CD-nél a műsorszám számát,
DATA (adat) CD-nél az album számát jelzi. DATA DVD/DATA CD esetén a DivX videó album száma látható.
*2 VIDEO CD/Super Audio CD-nél az index számát, DATA (adat) CD-nél az MP3 audio műsorszám vagy a JPEG
fájl számát jelzi. DATA (adat) CD/DATA DVD esetén a DivX videofájl száma látható.
*3 A Super VCD-lemez kijelzése „SVCD” formában történik. Az 1-es vezérlőmenüben az „MP3”, a 2-es
vezérlőmenüben a „JPEG” jelenik meg DATA (adat) CD esetén.
*4 JPEG fájl esetén a dátumot jelzi.
A kijelzés kikapcsolása
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü elemei
Ikon
Ikon neve, funkció, lemez típusa
[TITLE] (51. oldal)/[SCENE] (51. oldal)/[TRACK] (51. oldal)
A lejátszani kívánt tétel, jelenet vagy műsorszám kiválasztása.
[CHAPTER] (51. oldal)/[INDEX] (51. oldal)
A lejátszani kívánt fejezet vagy index kiválasztása.
[INDEX] (51. oldal)
Az indexek megjelenítése, és a lejátszani kívánt index kiválasztása.
[TRACK] (51. oldal)
A lejátszani kívánt műsorszám kiválasztása.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (39. oldal)
A lejátszani kívánt műsorszámok (DVD-RW) típusának kiválasztása: az eredeti [ORIGINAL]
vagy a szerkesztett lista [PLAY LIST].
folytatódik
11HU
[TIME/TEXT] (52. oldal)
Ellenőrizheti az eltelt és hátralévő lejátszási időt.
Az időkód beírásával kereshet képet vagy zenét a lemezen.
Bekapcsolhatja a DVD/CD-text szöveges információit, illetve az MP3 műsorszámok címét.
[MULTI/2CH] (40. oldal)
A lejátszási terület kiválasztása a Super Audio CD-lemezeken (ha lehetséges).
[PROGRAM] (36. oldal)
Beállíthatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.
[SHUFFLE] (37. oldal)
A lemez műsorszámait véletlen sorrendben játssza le a készülék.
[REPEAT] (38. oldal)
A lemez kiválasztott tételét/fejezetét/műsorszámát/albumát, illetve a teljes lemezt (összes
tétel/műsorszám/album) ismételten lejátszhatja.
[A/V SYNC] (49. oldal)
Szinkronba hozhatja a képet és a hangot.
[PARENTAL CONTROL] (65. oldal)
Korlátozhatja a kívánt lemez lejátszását.
[SETUP] (76. oldal)
[QUICK] Setup (31. oldal) (Gyorsbeállítás)
Ebben a menüben beállíthatja a képernyőkijelzés nyelvét, a tv-képernyő formátumát és
a csatlakoztatott hangsugárzók méretét.
[CUSTOM] Setup (Egyéni beállítások)
A gyorsbeállítás menüpontjain kívül számos egyéb jellemzőt állíthat be.
[RESET]
A [SETUP] menü elemeinek visszaállítása a gyári értékre.
[ALBUM] (51. oldal)
A lejátszani kívánt album kiválasztása.
[FILE] (51. oldal)
A lejátszani kívánt JPEG kép vagy DivX videofájl kiválasztása.
* [DATE] (57. oldal)
A digitális fényképezőgéppel készített kép felvételi dátumának megjelenítése.
* [INTERVAL] (46. oldal)
Diavetítés üzemmódban a képváltási intervallumot állíthatja be.
* [EFFECT] (47. oldal)
Diavetítés közben a kívánt hatás bekapcsolására szolgál.
* [MODE (MP3, JPEG)] (45. oldal)
DATA (adat) CD lejátszása esetén az adattípus kiválasztása: MP3 audio műsorszám
(AUDIO), JPEG kép (IMAGE) vagy mindkettő (AUTO).
*1 Ezek a kijelzések nem jelennek meg DivX videofájlt tartalmazó DATA (adat) CD lejátszása közben.
Hasznos tudnivaló
• A vezérlőmenü ikonjainak jelzője zölden világít
, ha az [OFF]-tól eltérő beállítást választ
t
ki. (Csak a [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT], [A/V SYNC] menünél). Az [ORIGINAL/PLAY LIST] jelző
zölden világít, ha a [PLAY LIST] beállítást választja ki (alapértelmezés szerinti beállítás). A [MULTI/2CH] jelző
zölden világít, ha a Super Audio CD-lemez többcsatornás lejátszási területét választja ki.
12HU
A kezdő lépések
A készülék kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy
az alábbi tartozékok megtalálhatók-e
a dobozban:
• Hangsugárzók (5)
• Mélyhangsugárzó (1)
• Oszlopok (hosszú × 4, rövid × 4)
• Talpak (4)
• Csatlakozófedelek (4)
• Csavarok (20)
• AM keretantenna (1)
• FM huzalantenna (1)
• Hangsugárzó vezetékek (5 m × 4, 15 m × 2)
• Távvezérlő (1)
• AA (R6) elemek (2)
• Párnák a falra szereléshez
• Kezelési útmutató
• Hangsugárzó és tv-csatlakoztatási útmutató
(kártya) (1)
A készülék a mellékelt távvezérlővel is
működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA)
típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes
3 és # polaritásra. Amikor a távvezérlőt
használja, fordítsa azt a középső hangsugárzó
távvezérlés érzékelője irányába.
A kezdő lépések
Kicsomagolás
Az elemek behelyezése
a távvezérlőbe
Megjegyzések
• Ne tárolja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy
nedves helyen.
• Ne használjon együtt régi és új elemet.
• Különösen az elemek cseréjénél ügyeljen arra, hogy
semmilyen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő
belsejébe.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét
közvetlen napfény vagy erős fényforrás felé, mert
hibás működést idézhet elő.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye
ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó
elektrolit okozta meghibásodásokat.
13HU
A csatlakoztatások áttekintése
Az 1–7. lépések utasításait követve végezze el az összes szükséges csatlakoztatást és beállítást.
„1. lépés: A hangsugárzók csatlakoztatása” (15. oldal)
„2. lépés: Az antenna csatlakoztatása” (23. oldal)
„3. lépés: Csatlakoztatás tv-készülékhez” (24. oldal)
„4. lépés: Csatlakoztatás egyéb komponenshez” (28. oldal)
„5. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása” (30. oldal)
„6. lépés: A bemutató üzemmód kikapcsolása” (30. oldal)
„7. lépés: Gyorsbeállítás” (31. oldal)
A készülék a videojelet a tv-készülékre küldi, és a műsor megjelenik a képernyőn; az audio jeleket
feldolgozás után a csatlakoztatott hangsugárzókra továbbítja a rendszer. A DVD és CD-lemezeken
kívül egyéb műsorforrások, pl. tv-műsorok megtekintésére is lehetősége van.
14HU
1. lépés: A hangsugárzók csatlakoztatása
A kezdő lépések
Csatlakoztassa a mellékelt hangsugárzókat a mellékelt hangsugárzó kábelekkel, és ügyeljen arra, hogy
a színes vezetékeket a megegyező színű aljzatokhoz csatlakoztassa. A készülékhez kizárólag
a mellékelt hangsugárzókat szabad csatlakoztatni.
A maximális térhangzás érdekében állítsa be a hangsugárzó paramétereket (távolság, hangerő, stb.).
Lásd a 80. oldalon.
A szükséges vezetékek
Hangsugárzó vezetékek
A csatlakozóvezetékek csatlakozódugójának és jelölő hüvelyének színe megegyezik a megfelelő
csatlakozóaljzatokat jelölő címke színével.
Szürke
(+)
(+)
(–)
színes hüvely
(–)
Fekete
A hangsugárzók felszerelése az állványra
Mielőtt a hangsugárzókat a rendszerhez csatlakoztatná, erősítse a hangsugárzókat a megfelelő
állványra.
Megjegyzés
• A padló sérülésének megelőzése érdekében terítsen le egy ruhát.
Hasznos tudnivaló
• A hangsugárzót az állvány nélkül is használhatja, ha felszereli a falra (21. oldal).
1
Illessze az oszlopot a talprészbe.
A hosszú oszlop a padlón, a rövid oszlopot az asztalon történő elhelyezéshez terveztük.
Oszlop (hosszú)
vagy
Oszlop (rövid)
Furatok a csavarok számára
Talp
folytatódik
15HU
2
A csavarokkal rögzítse az oszlopot a talprészhez.
A talprész alja
Csavarok (3)
3
Fűzze át a vezetéket a talprészben lévő furaton, majd állítsa talpra az állványt.
A talprész alja
,
Hangsugárzó vezeték
4
Fűzze át a vezetéket az oszlopon.
Furat
Hangsugárzó
Hangsugárzó vezeték
Hangsugárzó
,
16HU
5
Szerelje fel a hangsugárzót az oszlopra.
A kezdő lépések
,
Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzó vezeték be ne szoruljon a hangsugárzó és az oszlop közé.
• Ügyeljen arra, hogy szerelés közben a hangsugárzó le ne essen a földre.
6
Csatlakoztassa a hangsugárzó vezetéket a hangsugárzóhoz, majd állítsa be
a hangsugárzó vezeték hosszát.
Állítsa be a hangsugárzó vezeték hosszát.
folytatódik
17HU
7
Erősítse a csatlakozófedelet a hangsugárzóra a csavarok segítségével.
Csatlakozófedél
Csavarok (2)
18HU
A hangsugárzók csatlakoztatása
A kezdő lépések
Első hangsugárzó (bal)
Első hangsugárzó (jobb)
Az első hangsugárzó
hátoldala.
Az első hangsugárzó
hátoldala.
Középső hangsugárzó
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
A hátsó
hangsugárzó
hátoldala.
A hátsó
hangsugárzó
hátoldala.
Hátsó hangsugárzó (jobb)
Mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó (bal)
folytatódik
19HU
Megjegyzések
• A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
• A hangsugárzókat ne helyezze olyan helyre, mely:
– Különösképpen meleg vagy hideg.
– Poros vagy piszkos.
– Túlzottan párás.
– Rázkódásnak van kitéve.
– Közvetlen napfénynek van kitéve.
• Ha a hangsugárzókat és/vagy az állványra (nem mellékelt tartozék) szerelt hangsugárzókat speciálisan kezelt
(viaszolt, olajozott, polírozott stb.) padlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy foltosodás vagy elszíneződés léphet fel.
• A hangsugárzók tisztításához használjon puha ruhát, például olyat, amilyet az ablaktisztításhoz szokott használni.
• Ne használjon súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert, például alkoholt vagy benzint.
• Ne dőljön neki vagy kapaszkodjon fel a hangsugárzókra¸ mert felborulhat.
A vezetékek csatlakoztatása
Csatlakoztatás előtt enyhén hajlítsa meg a hangsugárzó vezeték szigetelés nélküli (lecsupaszított)
végét. Így elkerülheti, hogy a hangsugárzó aljzat a külső szigetelőhüvelyt is befogja.
Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzó vezeték külső szigetelőhüvelyét ne tolja be a SPEAKER aljzatba.
A hangsugárzók rövidre zárásának megakadályozása
A hangsugárzók rövidre zárása a rendszer meghibásodását okozhatja. Ennek megakadályozása
érdekében tartsa be az alábbi előírásokat a hangsugárzók csatlakoztatásakor. Győződjön meg arról,
hogy a vezetékek lecsupaszított vége nem ér-e hozzá egy másik hangsugárzó aljzathoz, vagy egy másik
hangsugárzó vezeték lecsupaszított végéhez.
20HU
Példák a hangsugárzó vezeték hibás érintkezésére
A szigetelés túlzott mértékű
eltávolítása miatt a lecsupaszított
vezetékek összeérnek.
A kezdő lépések
A lecsupaszított hangsugárzó
vezeték hozzáér a másik
hangsugárzó aljzathoz.
Az összes berendezés, a hangsugárzók és a hálózati vezeték csatlakoztatása után a teszthang funkcióval
ellenőrizze a hangsugárzók megfelelő csatlakoztatását. A teszthang funkcióról bővebben a 82. oldalon
olvashat.
Ha a teszthang funkció használata közben a hang nem hallható, vagy nem abból a hangsugárzóból szól,
amelyik az előlap kijelzőjén látható, a hangsugárzón rövidzárlat léphetett fel. Ilyenkor ellenőrizze újból
a hangsugárzók csatlakoztatását.
Megjegyzés
• Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő aljzatokba: a 3 vezetéket a 3, a # vezetéket a # aljzathoz kell
csatlakoztatni. Ha bármelyik hangsugárzónál felcseréli a polaritást, a hang torzítással terhelt lesz, és nem lesznek
mélyhangok.
A hangsugárzók felszerelése a falra
1
Készítsen elő olyan csavarokat (nem mellékelt tartozék), melyek megfelelnek
a hangsugárzó hátoldalán lévő furatnak. Lásd az alábbi illusztrációt.
4 mm (5/32 hüvelyk)
25 mm (1 hüvelyk)
2
4,6 mm
(3/16 hüvelyk)
Furat a hangsugárzó
hátoldalán
10 mm
(13/32 hüvelyk)
Csavarozza be a csavarokat a falba.
A csavarok kb. 7–8 mm-re álljanak ki a falból.
7–8 mm
(9/32–11/32 hüvelyk)
folytatódik
21HU
3
Erősítse fel a mellékelt párnákat a hangsugárzók hátoldalára.
Párnák a falra szereléshez
(7 × 7 mm, 3 mm vastag)
(9/32 × 9/32 inch, 1/8 hüvelyk vastag)
4
Akassza fel a hangsugárzókat a csavarokra.
4,6 mm
(3/16 hüvelyk)
Furat a hangsugárzó
hátoldalán
10 mm
(13/32 hüvelyk)
Megjegyzések
• A fala anyagának és teherbírásának megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkarton falak rendkívül
törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy tartólécbe, majd azt erősítse fel a falra. A hangsugárzókat függőleges,
síkfelületre, lehetőleg a fal megerősített részére kell felszerelni.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet, vagy szakképzett szerelőt.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy szakszerűtlen
csavarozás stb.), a termék helytelen használatából vagy természeti csapásokból eredő személyi sérülésekért vagy
anyagi károkért.
22HU
2. lépés: Az antenna csatlakoztatása
AM keretantenna
A kezdő lépések
Rádióhallgatás előtt csatlakoztassa a mellékelt AM/FM antennákat a készülékhez.
FM huzalantenna
Megjegyzések
• Az interferencia zajok kialakulásának elkerülése érdekében az AM keretantennát ettől a készüléktől és egyéb
berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes pozícióban kell rögzíteni.
Hasznos tudnivalók
• Az AM keretantenna csatlakoztatásakor az (A) és a (B) jelű vezetéket bármelyik aljzathoz csatlakoztathatja.
A
B
• Ha az FM vétel gyenge, egy 75 ohmos koaxiális kábellel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztasson a rendszerhez
egy kültéri FM antennát az ábra szerint.
Rendszer
Kültéri FM antenna
23HU
3. lépés: Csatlakoztatás tv-készülékhez
Először a videó csatlakoztatásokat, majd az audio csatlakoztatásokat kell elvégezni.
Ha a tv-készülék hangkimenetét e rendszerhez csatlakoztatja, a tv-készülék hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgathatja.
A videó vezetékek csatlakoztatása
A DVD-lemezről lejátszott műsort a tv-képernyőre továbbítja.
A COMPONENT VIDEO
OUT aljzathoz
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
Az EURO AV
T OUTPUT
(TO TV) aljzathoz
COMPONENT VIDEO IN aljzatokkal
rendelkező tv-készülékhez
Az EURO AV
t INPUT (FROM VIDEO) aljzathoz
EURO AV
Y
INPUT(FROM VIDEO)
PB/CB
PR/CR
COMPONENT VIDEO IN
aljzatokkal rendelkező tv-készülék
TV
Csatlakoztassa a tv-készüléket a rendszerhez a SCART (EURO AV) vezetékkel.
A SCART (EURO AV) csatlakozóvezetéket e rendszer EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatához
kell csatlakoztatni.
Ha SCART (EURO AV) vezetéket használ a csatlakoztatáshoz, ellenőrizze, hogy a tv-készülék képes-e
S-videó vagy RGB jelek fogadására. Ha a tv-készülék S-videó jelek fogadására képes, kapcsolja a tvkészüléket az RGB kompatibilis bemenetre. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt tv-készülék kezelési
útmutatóját.
Ha COMPONENT VIDEO IN aljzatokkal rendelkező tv-készüléket
csatlakoztat
Használjon komponens videovezetéket (nem mellékelt tartozék). A COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) aljzatokhoz csak olyan tv-készüléket vagy monitort csatlakoztasson, mely
24HU
Zöld
Kék
Piros
Csatlakoztatás hagyományos 4:3 képarányú tv-készülékhez
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a műsor nem megfelelően tölti ki a képernyőt. Ha
módosítani kívánja a képarányt, lapozzon a 78. oldalra.
A kezdő lépések
rendelkezik COMPONENT VIDEO IN (Y, PB/CB, PR/CR) aljzatokkal. Ha a tv-készülék progresszív
jelek fogadására is képes, ezt a csatlakoztatási módszert kell használnia, és a rendszer jelkimenetét
progresszív üzemmódba kell kapcsolnia (25. oldal).
Az Ön tv-készüléke képes progresszív jelek fogadására?
A progresszív formátum egy olyan eljárás a tv-kép megjelenítésére, mely csökkenti a képvillogást, és
fokozza a képélességet. Ha ezt a jelformátumot szeretné használni, ezt a rendszert olyan tv-készülékhez
kell csatlakoztatni, mely képes progresszív jelek fogadására.
FUNCTION
PROGRESSIVE
Amikor ez a rendszer progresszív formátumú jeleket továbbít, a „P AUTO” vagy a „P VIDEO” világít
az előlapon lévő kijelzőn.
1
2
A FUNCTION gombbal kapcsoljon a „DVD” üzemmódba.
Nyomja meg a PROGRESSIVE gombot.
A PROGRESSIVE gomb többszöri megnyomásakor a kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
t P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha:
– televíziója képes progresszív jelek fogadására, és
– a televíziót a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta.
Általában ezt a beállítást kell választani. A készülék automatikusan felismeri a formátumot, és
kiválasztja a megfelelő átalakítási módszert.
Ha a fenti két feltétel nem teljesül, a kép nem lesz tiszta, vagy egyáltalán nem jelenik meg, ha ezt
a beállítást választja ki.
folytatódik
25HU
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha:
– televíziója képes progresszív jelek fogadására, és
– a televíziót a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta, és
– a videofilmek lejátszásához minden esetben a PROGRESSIVE VIDEO átalakítási módszert
kívánja alkalmazni.
Válassza ki ezt a beállítást, ha a PROGRESSIVE AUTO beállításnál a kép nem tiszta. Ha a fenti
feltételek nem teljesülnek, a kép nem lesz tiszta, vagy egyáltalán nem jelenik meg, amikor ezt
a beállítást kiválasztja.
x INTERLACE
Válassza ezt a beállítást, ha:
– televíziója nem képes progresszív jelek fogadására, vagy
– a televíziót nem a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta (hanem az EURO
AV T OUTPUT (TO TV) aljzathoz).
Néhány szó a DVD műsorok típusairól és az átalakítási módszerekről
A DVD műsorok két nagy csoportba sorolhatók: mozifilm alapú és videó alapú műsorok. A videó alapú
műsorok általában tv-műsorok (pl. sorozatok és szórakoztató műsorok), melyeknél a műsor
megjelenítése másodpercenként 30 kép/60 félkép sebességgel történik. A mozifilm alapú műsorok
eredete rendszerint a filmszínházakhoz kötődik, melyekben a 24 kép/másodperces megjelenítés
a jellemző. Vannak olyan DVD-lemezek, melyek mind mozifilm, mind videó alapú műsort
tartalmaznak.
Annak érdekében, hogy ezek a képek természetes formában jelenjenek meg a képernyőn akkor is, ha
progresszív módba kapcsol, a progresszív jeleket át kell alakítani a DVD műsor típusának megfelelően.
Megjegyzések
• Ha videó alapú műsort progresszív jelformátumban játszik le, bizonyos típusú képek egyes részei – a jelkonverzió
miatt – természetellenes formában jelenhetnek meg a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton keresztül.
A „PROGRESSIVE AUTO” vagy a „PROGRESSIVE VIDEO” beállítás az EURO AV T OUTPUT (TO TV)
aljzatokon megjelenő képekre nincs hatással, mert ezek az aljzatok csak normál (sorváltásos) képet továbbítanak.
• Ha a [LINE] menüpont [RGB] beállítását választja ki a [SCREEN SETUP] menüben (78. oldal), a készülék
„INTERLACE” beállításra kapcsol. Ez abban az esetben is megtörténik, ha a „PROGRESSIVE AUTO” vagy
a „PROGRESSIVE VIDEO” beállítást választotta ki.
• Ha a [LINE] menüpont [RGB] beállítását választja ki a [SCREEN SETUP] menüben (78. oldal), ez a rendszer nem
továbbít komponens jeleket.
Az audio vezetékek csatlakoztatása
A tv-készülék hangját e rendszer hangsugárzóira továbbítja.
26HU
TV
A kezdő lépések
AUDIO
OUT
L
R
A SAT (AUDIO IN) aljzathoz
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
A tv-készülék AUDIO OUT aljzatainak csatlakoztatása e rendszer SAT
(AUDIO IN) aljzataihoz
Egy audio csatlakozóvezetékkel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztassa a tv-készüléket a SAT
(AUDIO IN) aljzatokhoz. A vezetékek csatlakoztatásánál ügyeljen arra, hogy színes hüvellyel
megjelölt csatlakozódugókat a megfelelő színű aljzatokhoz csatlakoztassa.
Fehér (bal/hang)
Piros (jobb/hang)
Megjegyzések
• Az elektronikus zajok megelőzése érdekében ügyeljen a biztos csatlakoztatásra.
• Ha a tv-készülék nem rendelkezik AUDIO OUT aljzatokkal, a tv-műsor hangját nem lehet ezzel a rendszerrel
meghallgatni.
• Ha a SAT (AUDIO IN) aljzatokhoz tv-készüléket csatlakoztat, egyéb komponenst – pl. videomagnót – nem lehet
csatlakoztatni.
Hasznos tudnivalók
• Ha a tv-készülék hangját szeretné hallgatni, a FUNCTION gombbal kapcsoljon a megfelelő üzemmódba.
A részleteket lásd a 62. oldalon.
• Ha a csatlakoztatott tv-készülék vagy egy kétcsatornás sztereó hangforrás hangját 6 hangsugárzón keresztül kívánja
hallgatni, válassza ki a „Dolby Pro Logic”, a „Dolby Pro Logic II MOVIE”, vagy a „Dolby Pro Logic II MUSIC”
hangzásképet (60. oldal).
• Ha a „NIGHT” hangzásképet választja (60. oldal), csak az első két hangsugárzó szól.
27HU
4. lépés: Csatlakoztatás egyéb komponenshez
Ha a külső komponens AUDIO OUT aljzatait ehhez a rendszerhez csatlakoztatja, a komponens
műsorát a rendszer hangsugárzóin keresztül hallgathatja meg. A külső komponens videó kimeneteit
csatlakoztassa közvetlenül a tv-készülékhez.
Megjegyzés
• Ha a SAT aljzatokhoz tv-készüléket csatlakoztat (3. lépés) (24. oldal), egyéb komponenst – pl. videomagnót – nem
lehet csatlakoztatni.
A külső komponens csatlakoztatása
A külső komponens műsorát e rendszeren keresztül játszhatja le.
Videomagnó, digitális műholdvevő
vagy PlayStation 2 stb.
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
R
A SAT (VIDEO/AUDIO IN)
aljzatokhoz
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
A külső komponens VIDEO/AUDIO OUT aljzatainak csatlakoztatása
e rendszer SAT (VIDEO/AUDIO IN) aljzataihoz
Egy audio/videó csatlakozóvezetékkel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztassa a videomagnót vagy
egyéb komponenst a SAT (VIDEO/AUDIO IN) aljzatokhoz. A vezetékek csatlakoztatásánál ügyeljen
arra, hogy színes hüvellyel megjelölt csatlakozódugókat a megfelelő színű aljzatokhoz csatlakoztassa.
Sárga (kép)
Fehér (bal/hang)
Piros (jobb/hang)
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása a rendszerhez
Csatlakoztassa a hordozható audioeszköz audio kimenetét a rendszer előlapján lévő AUDIO IN
aljzatokhoz. Használjon sztereó minidugasszal rendelkező vezetéket (nem mellékelt tartozék).
28HU
Megjegyzés
• Az elektronikus zajok megelőzése érdekében ügyeljen a biztos csatlakoztatásra.
A kezdő lépések
Hasznos tudnivaló
• Ha a csatlakoztatott külső komponens hangját szeretné hallgatni, a FUNCTION gombbal kapcsoljon a megfelelő
üzemmódba (71. oldal).
29HU
5. lépés: A hálózati
vezeték csatlakoztatása
6. lépés: A bemutató
üzemmód kikapcsolása
Mielőtt a rendszer hálózati vezetékét a fali
konnektorhoz csatlakoztatná, csatlakoztassa
a hangsugárzókat e rendszerhez (15. oldal).
"/1
AMP MENU
"/1
X/x/c
ENTER
"/1
Miután a hálózati vezetéket csatlakoztatta,
a kijelzőn a bemutató képsor jelenik meg. Ha
megnyomja a távvezérlő "/1 gombját,
a bemutató kikapcsol.
Megjegyzések
A rendszer bekapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
A rendszer kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot. A rendszer
készenléti üzemmódba kapcsol. Lemez
lejátszása közben ne kapcsolja ki a készüléket
a "/1 gombbal. Ellenkező esetben a
menübeállítások törlődhetnek. Először állítsa le
a lejátszást a x gombbal, majd nyomja meg
a "/1 gombot.
• Ha a rendszer "/1 gombját nyomja meg, a bemutató
nem kapcsol ki.
• Ha az AMP menüben bekapcsolta a bemutató
üzemmódot, a bemutató képernyő a távvezérlő "/1
gombjával nem kapcsolható ki. Először kapcsolja ki
a bemutató üzemmódot a menüben, majd nyomja
meg a távvezérlő "/1 gombját.
A bemutató üzemmód ki- és
bekapcsolása
1
2
3
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „DEMO”
menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
• DEMO OFF: a bemutató üzemmód
kikapcsolása.
• DEMO ON: a bemutató üzemmód
bekapcsolása.
4
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
30HU
7. lépés: Gyorsbeállítás
4
Lemez behelyezése nélkül nyomja meg
az ENTER gombot.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
A kezdő lépések
A képernyőn megjelenik a nyelv
kiválasztására szolgáló menü.
Az alábbiakban azokat a lépéseket részletezzük,
melyek a rendszer alapbeállításához
szükségesek.
Egy-egy lépést a > gombbal ugorhat át.
A . gombbal visszaléphet az előző
beállításra.
"/1
5
A X/x gombbal válassza ki a nyelvet.
A rendszer a kiválasztott nyelven jeleníti
meg a menüt és a szinkronfeliratot.
Megjegyzés
CLEAR
• A választható nyelvek a forgalmazás helyétől
függően eltérőek lehetnek.
X/x
ENTER
6
./>
1
2
A csatlakoztatandó tv-készülék
képarányának beállítására szolgáló menü
megjelenik.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a [/1 gombot.
Megjegyzések
• A gyorsbeállítás idejére húzza ki a fejhallgatót
a készülékből. Ha a fejhallgató csatlakoztatva
marad, a 10. lépés utáni műveletek nem
végezhetők el.
• Ellenőrizze, hogy a rendszert „DVD”
üzemmódba kapcsolta-e.
3
7
Válassza ki a tv-készüléken a rendszer
számára fenntartott videocsatornát.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
A X/x gombbal válassza ki a tvkészülék típusának megfelelő
beállítást.
x Ha normál (4:3) képarányú készüléke
van:
A [Press [ENTER] to run QUICK SETUP]
(Nyomja meg az ENTER gombot
a gyorsbeállítás elindításához) üzenet
jelenik meg a képernyő alján. Ha az üzenet
nem jelenik meg, indítsa el újból
a gyorsbeállítást (32. oldal).
[4:3 LETTER BOX] vagy [4:3 PAN
SCAN] (78. oldal).
x Ha széles képernyős tv-készüléke,
vagy szélesvásznú üzemmóddal
ellátott normál (4:3) képarányú
készüléke van:
Megjegyzés
• Ha az információs képernyő megjelenése után
megnyomja a CLEAR gombot, az információk
eltűnnek. Ha a beállításokat később módosítani
kívánja, olvassa el „A gyorsbeállítási képernyő
újbóli behívása” című fejezetet (32. oldal).
Nyomja meg az ENTER gombot.
[16:9] (78. oldal).
8
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az EURO AV T OUTPUT (TO TV)
aljzaton megjelenő videojel típusának
beállítására szolgáló menü megjelenik.
folytatódik
31HU
9
A X/x gombbal válassza ki a videó
kimenőjelek típusát.
13 A X/x gombbal állítsa be a hátsó
hangsugárzóknak a műsornézési
pozíciótól mért távolságát.
• [VIDEO]: videó kimenőjelek.
• [RGB]: RGB kimenőjelek.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
0 és 7,0 méter közötti távolságot állíthat be.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
RGB
3.0m
3.0m
3.0m
Megjegyzés
Megjegyzés
• Ha a tv-készülék nem tud RGB jeleket fogadni,
a képernyőn akkor sem jelenik meg a műsor, ha
kiválasztja az [RGB] beállítást. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
• A beállítási tartomány az első hangsugárzók
egyéb paraméter-beállításaitól is függ.
14 Nyomja meg az ENTER gombot.
A gyorsbeállítás befejeződött. Az összes
beállítási és csatlakoztatási művelet
lezajlott.
10 Nyomja meg az ENTER gombot.
A hangsugárzók távolságának beállítására
szolgáló menü megjelenik.
11 A X/x gombbal állítsa be az első
hangsugárzóknak a műsornézési
pozíciótól mért távolságát, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
1,0 és 7,0 méter közötti távolságot állíthat be.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
Kilépés a gyorsbeállításból
Bármelyik lépésnél nyomja meg a
gombot.
DISPLAY
Megjegyzés
• Ha bármelyik beállítást módosítani szeretné,
lapozzon az „Az alapbeállítások menüje” című
fejezethez (76. oldal).
A gyorsbeállítási képernyő újbóli
behívása
3.0m
3.0m
3.0m
1
Amikor a rendszer állj üzemmódban
van, nyomja meg a
DISPLAY
gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
12 A X/x gombbal állítsa be a középső
2
hangsugárzónak a műsornézési
pozíciótól mért távolságát, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a [SETUP] menü tartalma.
0 és 7,0 méter közötti távolságot állíthat be.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
Megjegyzés
32HU
• A beállítási tartomány az első hangsugárzók
egyéb paraméter-beállításaitól is függ.
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] menüt, és nyomja meg az
ENTER gombot.
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
3
A X/x gombbal válassza ki a [QUICK]
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a gyorsbeállítási képernyő.
Hangsugárzó beállítás
A térhatású hangélmény maximális hatásának
elérése érdekében a hangsugárzókat
(a mélyhangsugárzó kivételével) a hallgatási
pozíciótól (A) egyenlő távolságra javasolt
elhelyezni.
Ez a rendszer azonban lehetővé teszi, hogy
a középső hangsugárzót 1,6 m-rel (B), a hátsó
hangsugárzókat pedig 5 m-rel (C) közelebb
vihesse a hallgatási pozícióhoz.
Az első hangsugárzókat a hallgatási pozíciótól
(A) számított 1,0–7,0 méteres tartományon
belül helyezheti el.
Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd kapcsolja be
ismételten körülbelül 15–30 perc múlva.
Ha ismét színrendellenességet
tapasztal...
Helyezze távolabb a hangsugárzót a tvkészüléktől.
A kezdő lépések
A hangsugárzók elhelyezése
Ha színrendellenességet
tapasztal...
Gerjedés esetén
Helyezze távolabb a hangsugárzókat, vagy
csökkentse a rendszer hangerejét.
A hangsugárzókat az alábbi ábra szerint
helyezheti el:
Megjegyzés
• A középső és hátsó hangsugárzók hallgatási
pozíciótól mért távolsága ne legyen nagyobb, mint az
első hangsugárzóké.
Ha színrendellenességet észlel
egy közeli tv-készülék
képernyőjén
Az ebben a rendszerben található első és
középső hangsugárzók, illetve
a mélyhangsugárzó mágnesesen árnyékoltak,
így a tv-készülék közelében is elhelyezhető.
Ennek ellenére színrendellenesség következhet
be néhány készüléktípus esetében. Mivel a hátsó
hangsugárzók mágneses árnyékolással nem
rendelkeznek, helyezze azokat a tv-készüléktől
távolabb.
33HU
5
Helyezzen be egy lemezt.
Helyezzen egy lemezt a lemeztartóba és
nyomja meg a A gombot.
Lemezek lejátszása
Lemezek lejátszása
FUNCTION
"/1
A H
A 8 cm-es lemezt a lemeztálca kisebb
átmérőjű bemélyedésébe kell helyezni.
Ügyeljen arra, nehogy ferdén álljon a lemez.
Megjegyzések
Lemeztartó
Állítsa be
a hangerőt
• A lemeztartót nem szabad kézzel betolni, mert
a készülék meghibásodhat.
• A lemeztartóba nem szabad kettő vagy több
lemezt helyezni.
Csatlakoztasson
fejhallgatót
"/1
6
Nyomja meg a H gombot.
A lejátszás megkezdődik (folyamatos
lejátszás).
Állítsa be a hangerőt a rendszeren.
FUNCTION
REPEAT
Hasznos tudnivaló
ALBUM –/+
X/x/c
ENTER
MUTING
• A lejátszott lemez típusától függően a képernyőn
egy menü jelenhet meg. A menü utasításait követve
a lemez interaktív módon lejátszható. (DVD:
39. oldal), (VIDEO CD: 40. oldal).
VOLUME +/–
DISPLAY
/
./>
H
x
X
A lejátszani kívánt DVD VIDEO vagy VIDEO
CD-lemeztől függően egyes funkciók működése
korlátozott, vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
1
2
3
34HU
Nyomja meg a "/1 gombot, miközben
a készülék bekapcsol (a készenléti jelző világít).
A készenléti üzemmód kikapcsolásához nyomja
meg egyszer a "/1 gombot.
További műveletek
Funkció:
Nyomja meg ezt
a gombot:
Állj.
x
Szünet.
X
A lejátszás folytatása
szünet után.
X vagy H
Ugrás a következő
fejezetre, műsorszámra
vagy jelenetre.
> (JPEG kivételével)
Kapcsolja be a tv-készüléket.
A tv-készüléken válassza ki azt
a bemenetet, melyhez ezt a rendszert
csatlakoztatta.
Nyomja meg a "/1 gombot.
A készülék bekapcsol.
Ha a készülék nem „DVD” üzemmódban
működik, a FUNCTION gombbal
kapcsoljon „DVD” üzemmódba.
4
Energiatakarékos készenléti
üzemmód
Nyomja meg a A gombot.
Ugrás az előző fejezetre, . (JPEG kivételével)
műsorszámra vagy
jelenetre.
Nyomja meg ezt
a gombot:
A hang kikapcsolása.
MUTING. A hang
bekapcsolásához nyomja
meg ismét ezt, vagy
a VOLUME + gombot.
A lejátszás kikapcsolása A
és a lemez kivétele.
Az előző jelenet
megismétlése.*1
(visszajátszás)
gombot lejátszás közben..
Gyorskeresés előre az
aktuális jeleneten
belül.*2
(továbbítás)
gombot lejátszás közben.
Ugrás a következő vagy ALBUM + vagy –
lejátszás közben.
az előző albumra.*3
*1 Csak DVD VIDEO és DVD-RW/DVD-R
lemezeknél. Ez a gomb DivX videofájloknál nem
használható.
*2 Csak DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW
lemezeknél. Ez a gomb DivX videofájloknál nem
használható.
*3 Csak DATA (adat) CD/DVD-lemezeknél.
Megjegyzés
• Ha a készülékben nincs lemez, a kijelzőn a „NO
DISC” felirat jelenik meg.
Hasznos tudnivalók
• Az azonnali visszajátszási funkcióval az elmulasztott
jelenetet vagy párbeszédet egyszerűen
megismételheti.
• A továbbítási funkcióval átugorhatja azokat
a részeket, melyeket nem kíván megnézni.
• Az azonnali visszajátszási vagy a továbbítási funkció
bizonyos jeleneteknél nem használható.
A lejátszás folytatása
a megszakítási ponttól
(folytatólagos lejátszás)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi
a x gomb megnyomásának helyét, és
a „RESUME” jelzés megjelenik a kijelzőn.
Amíg nem veszi ki a lemezt, a folytatólagos
lejátszási funkció működik, még akkor is, ha
a készüléket kikapcsolja a "/1 gombbal.
1
Lejátszás közben nyomja meg a x
gombot a lejátszás leállításához.
A készülék kijelzőjén megjelenik
a „RESUME” jelzés, és a következő
alkalommal a készülék a leállítási ponttól
folytatja a lejátszást.
Ha a „RESUME” jelzés nem világít,
a folytatólagos lejátszási funkció nem
használható.
2
Nyomja meg a H gombot.
A készülék onnan folytatja a lejátszást, ahol
az 1. lépésben leállította.
Megjegyzések
• Ha a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [OFF] beállítását
kiválasztotta (80. oldal), és a FUNCTION gombbal
átkapcsol egy másik üzemmódba, a leállítási pont
törlődik a memóriából.
• A leállítási pont helye törlődik a memóriából, ha:
– megváltoztatja a lejátszási üzemmódot.
– megváltoztatja a beállításokat az alapbeállítási
menüben.
– a FUNCTION gombbal egy másik üzemmódba
kapcsol.
– kihúzza a hálózati csatlakozóvezetéket.
• DVD-RW lemezek (VR formátum), illetve CD,
Super Audio CD és DATA (adat) CD és DATA
DVD-lemezek esetében a készülék megőrzi az
aktuális lemez lejátszásának megszakítási pozícióját.
A folytatási pont helye törlődik a memóriából, ha:
– kiveszi a lemezt.
– a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol (csak
DATA (adat) CD/DVD esetén).
• A folytatólagos lejátszás nem működik véletlen és
programozott sorrendű lejátszási üzemmódban.
• Lehetnek olyan lemezek, melyeknél ez a funkció nem
használható.
• A leállítás helyétől függően előfordulhat, hogy
a készülék nem pontosan a megszakítási ponttól
folytatja a lejátszást.
Lemezek lejátszása
Funkció:
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
Korábban lejátszott lemez
folytatása (többlemezes
lejátszás folytatás)
(csak DVD VIDEO, VIDEO CD)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék maximum
40 lemez esetén megjegyzi az állj gomb
megnyomásának helyét, és ha legközelebb
behelyezi a lemezt, folytatja a lejátszást. Ha
a 41. lemeznél tárolja a megszakítási pontot, az
első lemez megszakítási pontja törlődik
a memóriából.
A funkció bekapcsolásához válassza ki
a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
folytatódik
35HU
RESUME] funkciójának [ON] beállítását.
A részleteket lásd a „[MULTI-DISC RESUME]
(csak DVD VIDEO, VIDEO CD)” című
fejezetben a 80. oldalon.
4
Nyomja meg a c gombot.
A kurzor a műsorszám sorszámainak
oszlopába ([T]) ugrik (ebben az esetben
a [01] sorba).
Megjegyzés
• Ha a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [ON] beállítását
kiválasztotta (80. oldal), és nem gyárilag felvett
lemezt – pl. DVD-RW lemezt – játszik le,
előfordulhat, hogy a készülék egy másik nem
gyárilag felvett lemez lejátszásakor is ugyanattól
a ponttól folytatja a lejátszást. Ha a lejátszást a lemez
elején kívánja kezdeni, nyomja meg kétszer a x
gombot, majd nyomja meg a H gombot.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
5
(csak VIDEO CD, Super Audio CD, CD)
A lemez műsorszámainak meghatározhatja
a lejátszási sorrendjét, így a lemez tartalmát
tetszés szerinti sorrendben játszhatja le.
A program maximum 99 műsorszámot
tartalmazhat.
Nyomja meg a
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
A X/x gombbal válassza ki a
[PROGRAM] ikont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
6 (14)
T
2:50
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
CD
0:15:30
T
PROGRAM
DISPLAY gombot.
A [PROGRAM] menü tartalma megjelenik.
Válassza ki a kívánt műsorszámot.
A kiválasztott műsorszám.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
––
01
02
03
04
05
06
Válassza ki például a [02] műsorszámot.
A X/x gombbal válassza ki a [02]
sorszámot a [T] oszlopban és nyomja meg
az ENTER gombot. Super Audio CD-lemez
esetén a sorszám háromjegyű is lehet.
Lejátszási program
létrehozása (Programozott
lejátszás)
1
0:00:00
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
A beprogramozott műsorszámok teljes
lejátszási ideje.
6
Ha több műsorszámot is szeretne
beprogramozni, ismételje meg a 4–5.
lépést.
A beprogramozott műsorszámok
sorrendben megjelennek a képernyőn.
3
A X/x gombbal válassza ki a [SET t]
funkciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
VIDEO CD, Super Audio CD vagy CD
lejátszás közben a [TRACK] világít.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
A lemezen lévő
műsorszámok.
36HU
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
A beprogramozott
műsorszámok teljes
lejátszási ideje.
7
A program lejátszását a H gombbal
indíthatja el.
A program lejátszása megkezdődik.
Lejátszás után a H gomb megnyomásával
ismét lejátszhatja a programot.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 2.
lépésben válassza ki az [OFF] beállítást. Ha
a programot szeretné újból lejátszani, a 3.
lépésben válassza ki az [ON] beállítást és
nyomja meg az ENTER gombot.
A vezérlőmenü kikapcsolása
1
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
1 Kövesse a „Lejátszási program létrehozása
A X/x gombbal válassza ki a
[SHUFFLE] ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A [SHUFFLE] menü tartalma megjelenik.
(Programozott lejátszás)” című fejezet 1–3.
lépéseit.
T
2 Válassza ki a módosítani vagy törölni kívánt
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
műsorszámot a X/x gombbal. Ha
a műsorszámot törölni szeretné
a programból, nyomja meg a CLEAR
gombot.
Lemezek lejátszása
A program módosítása vagy
törlése
Lejátszás közben nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
3 Folytassa az új program kialakítását az 5.
lépéssel. A program törléséhez válassza ki
a [--] kijelzést a [T] oszlopban és nyomja
meg az ENTER gombot.
3
x VIDEO CD, Super Audio CD vagy CDlemez lejátszásakor
A program összes
műsorszámának törlése
• [TRACK]: a lemez műsorszámainak
véletlen lejátszása.
1 Hajtsa végre a „Lejátszási program
létrehozása (Programozott lejátszás)” című
fejezet 1–3. lépését.
x Ha a programozott lejátszás aktív
• [ON]: a készülék „megkeveri” a lemez
beprogramozott műsorszámait.
2 Nyomja meg a X gombot és válassza ki az
[ALL CLEAR] funkciót.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Hasznos tudnivaló
• A beprogramozott tételeket, fejezeteket vagy
műsorszámokat ismételt vagy véletlen sorrendű
üzemmódban is lejátszhatja. Programozott lejátszási
üzemmódban kövesse az „Ismételt lejátszás”
(37. oldal) vagy a „Véletlen sorrendű lejátszás”
(38. oldal) lépéseit.
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható a PBC lejátszási
programmal ellátott VIDEO CD és Super VCDlemezeknél.
Lejátszás véletlen sorrendben
(Véletlen sorrendű lejátszás)
(csak VIDEO CD, Super Audio CD, CD)
A készülék „megkeveri” a lemez műsorszámait,
és véletlen sorrendben játssza le azokat.
A lejátszási sorrend minden esetben eltér az
előző véletlen sorrendű lejátszástól.
A X/x gombbal válassza ki
a „megkeverni” kívánt elemeket.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 2.
lépésben válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
Hasznos tudnivalók
• A véletlen sorrendű lejátszást állj üzemmódban is
bekapcsolhatja. A [SHUFFLE] funkció kiválasztása
után nyomja meg a H gombot. A készülék véletlen
sorrendű lejátszásra kapcsol.
Megjegyzés
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD és Super VCDlemezeknél ez a funkció nem használható.
folytatódik
37HU
• [ALBUM]: az aktuális album ismételt
lejátszása.
• [TRACK] (csak MP3 audio
műsorszámok): az aktuális műsorszám
megismétlése.
• [FILE] (csak DivX videofájlok): az
aktuális fájl megismétlése.
Ismételt lejátszás (ismétlés)
Ismételten lejátszhatja a lemez összes tételét,
műsorszámát vagy albumát, illetve egyetlen
tételt, fejezetet, műsorszámot vagy albumot.
Az ismétlési funkciót a véletlen sorrendű vagy
programozott lejátszással is kombinálhatja.
1
Lejátszás közben nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[REPEAT] ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A [REPEAT] menü tartalma megjelenik.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
A X/x gombbal válassza ki az ismételni
kívánt elemeket.
Az alapértelmezés szerinti beállítást
aláhúzással jelöltük.
x DVD VIDEO vagy DVD-RW lemez
lejátszásakor
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: az összes tétel ismételt lejátszása.
• [TITLE]: a lemez aktuális tételének
megismétlése.
• [CHAPTER]: a lemez aktuális
fejezetének megismétlése.
x VIDEO CD, Super Audio CD vagy CDlemez lejátszásakor
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: a lemez összes műsorszámának
ismételt lejátszása.
• [TRACK]: a lemez aktuális
műsorszámának megismétlése.
x DATA (adat) CD/DATA DVD
lejátszásakor
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: az összes album ismételt
lejátszása.
38HU
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztás megtörtént.
Ha normál lejátszásra kíván
visszakapcsolni, nyomja meg a CLEAR
gombot, vagy a 2. lépésben válassza ki az
[OFF] beállítást.
A vezérlőmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
Hasznos tudnivalók
• Az ismételt lejátszást állj üzemmódban is
bekapcsolhatja. A [REPEAT] funkció kiválasztása
után nyomja meg a H gombot. A készülék ismételt
lejátszásra kapcsol.
• A [REPEAT] funkció állapota a REPEAT gombbal
egyszerűen ellenőrizhető. A REPEAT gomb minden
megnyomásakor a [REPEAT] funkció állapota
megváltozik.
Megjegyzések
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD és Super VCDlemezeknél ez a funkció nem használható.
• Ha olyan DATA (adat) CD-lemezt játszik le, mely
MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat
egyaránt tartalmaz, de azok lejátszási ideje nem
azonos, a hang és a kép lejátszása nem lesz
szinkronban.
• Ha a [MODE (MP3, JPEG)] menüpontban az
[IMAGE (JPEG)] beállítást választotta ki (45. oldal),
a [TRACK] ismétlési mód nem választható ki.
A DVD-menük használata
Bizonyos típusú DVD-RW lemezeknél VR
(videó felvételi) formátumban kétféle
műsorszámtípus közül lehet választani
a lejátszás elindítása előtt: az eredetileg felvett
műsorszámok (tételek) ([ORIGINAL]), illetve
a szerkesztés céljából a lemezre felvett
műsorszámok (tételek) ([PLAY LIST]).
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt műsorszámok
típusát.
Lemezek lejátszása
A DVD-lemezeken lévő filmet vagy zenei
anyagot általában több egységre bontják. Ezeket
az egységeket tételnek (title) nevezik. Ha olyan
DVD-t játszik le, amelyik több tételt tartalmaz,
a TOP MENU gomb használatával tud
választani közülük.
Ha olyan DVD-t játszik le, amelyik lehetővé
teszi a szinkronfelirat és a szinkronhang
kiválasztását, akkor használja a MENU gombot.
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY
LIST] funkció kiválasztása
DVD-RW lemezen
Számgombok
TOP
MENU
MENU
C/X/x/c
ENTER
X/x
ENTER
DISPLAY
1
1
Nyomja meg a TOP MENU vagy
a MENU gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A tv-képernyőn megjelenik
a műsorismertető menü. A menü tartalma
lemezről-lemezre változik.
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki az
[ORIGINAL/PLAY LIST] ikont,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [ORIGINAL/PLAY LIST]
választómenü.
A C/X/x/c gombokkal vagy
a számgombokkal válassza ki
a lejátszani kívánt tételt.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
Nyomja meg az ENTER gombot.
3
4
DVD-RW
A X/x gombokkal válassza ki
a megfelelő beállítást.
• [PLAY LIST]: az [ORIGINAL]
tételekből szerkesztés céljára létrehozott
tételek lejátszása.
• [ORIGINAL]: az eredeti tételek
lejátszása.
Nyomja meg az ENTER gombot.
39HU
A lejátszási terület
kiválasztása Super Audio
CD-lemezen
A lejátszási réteg
kiválasztása hibrid Super
Audio CD-lemezen
Lehetnek olyan Super Audio CD-lemezek,
melyek egy HD réteget és egy CD réteget
tartalmaznak. Kiválaszthatja a lejátszani kívánt
réteget.
Állj üzemmódban nyomja meg az SA-CD/
CD gombot.
E gomb többszöri megnyomásakor a készülék
felváltva a HD rétegre és a CD rétegre ugrik.
A CD réteg lejátszása közben az előlapon lévő
„CD” jelző világít.
SA-CD/CD
MULTI/2CH
Megjegyzések
A lejátszási terület
kiválasztása kétcsatornás
+többcsatornás műsort is
tartalmazó Super Audio CDlemezen
Vannak olyan Super Audio CD-lemezek,
melyek kétcsatornás és többcsatornás lejátszási
területet (szektort) is tartalmaznak.
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt területet.
1
Állj üzemmódban nyomja meg
a MULTI/2CH gombot.
Az alábbi kijelzés jelenik meg.
2CH
2
Megjegyzés
40
PBC funkciókkal (2.0
verzió) rendelkező VIDEO
CD-lemezek lejátszása
(PBC lejátszás)
Ha PBC funkciókkal rendelkező lemezt játszik
le, egyszerűen használható, interaktív
műveletekkel (keresés, stb.) vezérelheti
a készüléket.
A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon, képernyőmenün
keresztül történő lejátszását.
Nyomja meg ismételten a MULTI/2CH
gombot, és válassza ki a kívánt
lejátszási területet.
• [MULTI]: többcsatornás lejátszási terület.
• [2CH]: kétcsatornás lejátszási terület.
A többcsatornás terület lejátszása közben
az előlapon lévő „MULTI” jelző világít.
HU
• A Super Audio CD-lemezekről bővebben a 8. oldalon
olvashat.
• Mindegyik lejátszási mód csupán a kiválasztott
rétegen vagy lejátszási területen belül működik.
• Lejátszás közben a lejátszási réteg nem választható
ki.
• A CD-réteg kiválasztása után a MULTI/2CH
gombbal nem választhatja ki a lejátszási területet.
• Lejátszás közben a lejátszási terület nem választható
ki.
Számgombok
ENTER
1
Indítsa el a PBC funkciókkal
rendelkező VIDEO CD-lemez
lejátszását.
Megjelenik az interaktív menü.
2
Nyomja meg az ENTER gombot.
Kövesse az interaktív menüben
megjelenő utasításokat.
Olvassa el a lemezhez mellékelt
tájékoztatót, mert a menü szerkezete
VIDEO CD-lemezenként eltérő lehet.
Visszakapcsolás
a menüképernyőre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzések
• Az aktuális VIDEO CD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy az interaktív menü nem jelenik
meg az 1. lépésben.
• Az aktuális VIDEO CD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy a lemezhez mellékelt
tájékoztatóban a 3. lépésben szereplő [Press ENTER]
(Nyomja meg az ENTER gombot) utasítást a [Press
SELECT] felirat helyettesíti. Ilyenkor nyomja meg
a H gombot.
Hasznos tudnivaló
• A PBC funkció használata nélküli lejátszáshoz állj
üzemmódban válassza ki a kívánt műsorszámot
a ./> gombbal vagy a számgombokkal, majd
nyomja meg az ENTER vagy a H gombot.
A képernyőn a [Play without PBC] (Lejátszás PBC
funkciók nélkül) felirat jelenik meg, és a készülék
folyamatos lejátszási üzemmódba kapcsol.
Állóképek – pl. menüképernyő – nem jeleníthetők
meg. Ha szeretne visszakapcsolni PBC lejátszásra,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd egyszer a H
gombot.
Néhány szó az MP3 audio
zeneszámokról és a JPEG
képfájlokról
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) és JPEG
formátumú DATA (adat) CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) lemezeket játszhat le. A készülék csak
akkor ismeri fel a műsorszámokat (vagy
fájlokat), ha a lemezt az ISO 9660 1-es, 2-es
szint szerinti vagy Joliet formátumban vették
fel. Lejátszhat többmenetes lemezt is.
A felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/
CD-RW felvevő készülék, vagy a felvevő
szoftver (nem mellékelt tartozék) kezelési
útmutatójában.
Lemezek lejátszása
3
4
Válassza ki a kívánt menüpont számát
a számgombokkal.
A készülékkel lejátszható
lemezekről
Többmenetes lemezek
Ha az első menetben MP3 audio vagy JPEG
képfájlok találhatók, a későbbi menetekben lévő
MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG képeket
is lejátssza a készülék. Ha az első menetben
zenei vagy videó CD formátumban felvett
hangfájlok és képfájlok találhatók, csak az első
menet játszható le.
Megjegyzés
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD-lemezek bizonyos
típusait. Ebben az esetben a lemezre felvett JPEG
képeket nem tudja megtekinteni.
A készülékkel lejátszható
MP3 audio vagy JPEG
képfájlok
A készülék az alábbi műsorszámok és fájlok
lejátszására képes:
• „.MP3” kiterjesztéssel rendelkező MP3 audio
műsorszámok, illetve „.JPEG”/„.JPG”
kiterjesztéssel rendelkező JPEG fájlok.
• a DCF* formátumnak megfelelő JPEG
képfájlok.
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség
(JEITA) által előírt, a digitális fényképezőgépekre
vonatkozó képszabvány elnevezése.
Megjegyzések
Mi is az az MP3/JPEG?
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési
technológia, mely megfelel az ISO/MPEG
előírásoknak. A JPEG a képek tömörítésére
szolgáló eljárás neve.
• A készülék minden olyan fájlt lejátszik,
melynek „.MP3”, „.JPG” vagy „.JPEG”
a kiterjesztése, még akkor is, ha az nem MP3
folytatódik
41HU
vagy JPEG formátumú. Ilyen esetben azonban
olyan hangos zaj keletkezhet, amely
a hangsugárzókat károsíthatja.
• Ezzel a rendszerrel nem lehet az MP3PRO
formátumú fájlokat lejátszani.
Az MP3 audio műsorszámok
és JPEG képfájlok lejátszási
sorrendje
A DATA (adat) CD-lemezre felvett MP3
műsorszámok és JPEG képfájlok lejátszási
sorrendje a következő.
x A lemez adatstruktúrája
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
5. szint
Műsorszám (MP3
audio) vagy fájl
(JPEG kép)
Ha behelyez egy DATA (adat) CD-t és
megnyomja a H gombot, a sorszámozott
műsorszámokat (vagy fájlokat) a készülék
lejátssza 1-től 7-ig. Az aktuális albumban
lévő almappák/műsorszámok (vagy fájlok)
elsőbbséget élveznek a struktúra többi
albumával szemben. (Példa: a D album a C
album almappája, ezért a 4-es műsorszám az
5-ös előtt kerül lejátszásra.)
42HU
Hasznos tudnivalók
• Ha műsorszámnevek/fájlnevek elé sorszámokat ír
(pl. 01, 02, 03 stb.) a lemez műsorszámainak
felírásakor, a készülék a számok sorrendjében játssza
le a műsorszámokat vagy a fájlokat.
• Mivel a bonyolult fastruktúrával rendelkező lemezek
lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz
igénybe, javasoljuk, hogy két szintnél bonyolultabb
hierarchiát ne hozzon létre.
Megjegyzések
• A DATA (adat) CD-t létrehozó szoftver
függvényében előfordulhat, hogy a lejátszási sorrend
eltér a fentebb leírttól.
• A fenti lejátszási sorrend módosulhat, ha az egyes
albumok több mint 200 albumot és 300 fájlt
tartalmaznak.
• A rendszer maximum 200 albumot képes felismerni
(a készülék csak az albumokat tartja nyilván,
beleértve az MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG
képeket nem tartalmazó albumokat is). A készülék
nem játssza le az első 200 album utáni albumok
műsorszámait.
• A lejátszás előkészítése hosszabb időt vehet igénybe,
amikor a készülék a következő, vagy egy másik
albumra ugrik.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyeket ez a készülék
nem tud lejátszani.
ROOT
Album
Ha megnyomja a MENU gombot, az albumok
listája megjelenik (43. oldal), és az albumok az
alábbi sorrendbe rendeződnek:
A t B t C t D t F t G. A
műsorszámot (vagy fájlt) nem tartalmazó
albumok (pl. E) nem jelennek meg a listán.
MP3 audio
műsorszámokat és JPEG
képeket tartalmazó
DATA (adat) CD
lejátszása
3( 30)
2
A DATA (adat) CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
lemezekre felvett MP3 audio műsorszámokat
vagy JPEG fájlokat lejátszhatja ezzel
a készülékkel.
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal, és nyomja meg a H gombot.
A lejátszás a kiválasztott album
műsorszámaival kezdődik.
Lemezek lejátszása
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A következő vagy az előző MP3
audio műsorszám lejátszása
PICTURE
NAVI
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
x
Hasznos tudnivalók
• MP3 audio műsorszámok és JPEG képek lejátszása
közben ellenőrizheti a lemez információit (54. oldal).
• MP3 audio műsorszámok és JPEG képek lejátszása
közben ismételt lejátszásra kapcsolhat (38. oldal),
illetve MP3 audio műsorszámok lejátszása közben
használhatja az [AUDIO] menüpontot (58. oldal).
Nyomja meg a ./> gombot. Ha az
aktuális album utolsó műsorszámának
elérésekor megnyomja a > gombot,
a készülék a következő album első
műsorszámára ugrik.
Az album első műsorszámának elérésekor
azonban a . gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
A következő vagy az előző JPEG
kép lejátszása
Nyomja meg a C/c gombot, ha a vezérlőmenü
nem látható a képernyőn. Ha az aktuális album
utolsó képének elérésekor megnyomja a c
gombot, a készülék a következő album első
képére ugrik. Az album első képének elérésekor
azonban a C gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
A kijelzés kikapcsolása
Album kiválasztása
1
Helyezze be a DATA (adat) CD-t.
Megjelenik a DATA (adat) CD-lemezre
felvett albumok listája. Az éppen lejátszott
album neve kiemelve jelenik meg.
A listát a MENU gombbal ki- és
bekapcsolhatja.
Nyomja meg a MENU gombot.
MP3 audio műsorszám
kiválasztása
1
Helyezze be a DATA (adat) CD-t.
Megjelenik a DATA (adat) CD-lemezre
felvett albumok listája. Az éppen lejátszott
album neve kiemelve jelenik meg.
folytatódik
43HU
2
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
2
Az albumban lévő képfájlok 16 kisméretű
(index) képen jelennek meg.
Megjelenik az albumban lévő
műsorszámok listája.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
3
3
Válassza ki a kívánt műsorszámot
a X/x gombbal és nyomja meg az
ENTER gombot.
A X/x gombbal válasszon egy albumot,
és nyomja meg a PICTURE NAVI
gombot.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Válassza ki a megnézni kívánt képet
a C/X/x/c gombokkal és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott műsorszám lejátszása
megkezdődik. A műsorszám-listát a MENU
gombbal kikapcsolhatja. Ha újból
megnyomja a MENU gombot, az albumlista jelenik meg.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A következő vagy az előző MP3
audio műsorszám lejátszása
Nyomja meg a ./> gombot. Ha az
aktuális album utolsó műsorszámának
elérésekor megnyomja a > gombot,
a készülék a következő album első
műsorszámára ugrik.
Az album első műsorszámának elérésekor
azonban a . gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
Visszakapcsolás az előző
kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A kijelzések kikapcsolása
Nyomja meg a MENU gombot.
JPEG képfájl kiválasztása
1
44HU
Helyezze be a DATA (adat) CD-t.
Megjelenik a DATA (adat) CD-lemezre
felvett albumok listája. Az éppen lejátszott
album neve kiemelve jelenik meg.
A következő vagy az előző JPEG
kép lejátszása
Nyomja meg a C/c gombot, ha a vezérlőmenü
nem látható a képernyőn. Ha az aktuális album
utolsó képének elérésekor megnyomja a c
gombot, a készülék a következő album első
képére ugrik. Az album első képének elérésekor
azonban a C gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az album listából.
A JPEG kép elforgatása
A képernyőn látható JPEG képet 90 fokkal
elforgathatja. Amíg a kép a képernyőn látható,
nyomja meg a X/x gombot. A X gomb minden
megnyomásakor a kép 90 fokkal balra fordul.
Ha például egyszer megnyomja a X gombot:
Forgatási irány
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat a normál
nézetre.
Megjegyzések
A lejátszás leállítása
Ha a JPEG képeket és az MP3 műsorszámokat
közös albumba helyezi a DATA (adat) CD-n,
a diavetítést audio műsorszámokkal kísérheti.
A DATA CD lejátszása közben válassza ki az
[AUTO] üzemmódot az alábbiak szerint.
Nyomja meg a x gombot.
Lemezek lejátszása
• Ha az album első képének megjelenítése közben
megnyomja a C gombot, semmi sem történik.
• Ha a C/c gombbal a következő vagy az előző képre
ugrik, a készülék visszakapcsol normál nézetre
(„A JPEG kép elforgatása” funkció kikapcsol).
• Ha megnyomja a X/x gombot, a képbemutató
kikapcsol.
Hanggal kiegészített
diavetítés
Hasznos tudnivalók
• A képernyő jobb oldalán görgetősáv jelenik meg.
További képfájlok megjelenítéséhez válassza ki
a képernyő legalsó képét, és nyomja meg a x gombot.
Ha az előző képernyőre szeretne visszakapcsolni,
válassza ki a felső képet, és nyomja meg a X gombot.
• Beállíthatja a JPEG képbemutató időtartamát
(46. oldal) és képhatásait (47. oldal).
MENU
X/x
ENTER
DISPLAY
H
1
2
Helyezze be a DATA (adat) CD-t.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
3
Válassza ki a
[MODE (MP3,
JPEG)] menüpontot a X/x gombbal és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a [MODE (MP3, JPEG)] menü
tartalma.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
DATA CD MP3
Válassza ki a kívánt beállítást a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
folytatódik
45HU
• [AUTO]: Az azonos albumban lévő JPEG
képek és MP3 audio műsorszámok
lejátszása, diavetítés formájában.
• [AUDIO (MP3)]: Az MP3 audio
műsorszámok folyamatos lejátszása.
• [IMAGE (JPEG)]: A JPEG képek
lejátszása diavetítésként.
5
6
• Ha nagyméretű MP3 műsorszámot és JPEG képet
játszik le egyszerre, hangkiesés fordulhat elő.
Javasoljuk, hogy 128 kbps-os vagy ennél kisebb
bitsebességű MP3 állományokat hozzon létre. Ha
még ekkor is hangkiesés tapasztalható, csökkentse
a JPEG fájl méretét.
Nyomja meg a MENU gombot.
A diavetítés időtartamának
beállítása
Megjelenik a DATA (adat) CD-re felvett
albumok listája.
(csak JPEG)
Válassza ki a lejátszani kívánt albumot
a X/x gombbal, nyomja meg a H
gombot.
A hangos diavetítés megkezdődik.
A MENU gombbal az album-lista ki- és
bekapcsolható.
JPEG képekből összeállított diavetítésnél
beállíthatja az egyes képek vetítési idejét.
1
2
46HU
Válassza ki az
[INTERVAL]
menüpontot a X/x gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [INTERVAL] menü
tartalma.
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
3
DATA CD JPEG
Válassza ki a megfelelő beállítást a X/x
gombbal.
A gyári beállítást aláhúzás jelöli.
• [NORMAL]: A vetítési időtartam 6–9
másodperc. (A négy millió pixeles vagy
annál nagyobb felbontású képek esetén az
időtartam növekszik.)
• [FAST]: A vetítési időtartam rövidebb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW1]: A vetítési időtartam hosszabb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW2]: A vetítési időtartam hosszabb,
mint a [SLOW1] beállítás esetén.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem használható, ha az MP3
műsorszámok és a JPEG képek nem ugyanabban az
albumban találhatók.
• Ha a JPEG képfájl lejátszási ideje hosszabb, mint az
MP3 audio műsorszámé, a képbemutató hang nélkül
folytatódik.
• Ha az MP3 audio műsorszám lejátszási ideje
hosszabb, mint a JPEG képfájlé, a műsorszám
lejátszása kép nélkül folytatódik.
• Ha a lemezen nincsenek MP3 audio műsorszámok és
JPEG képfájlok, a [No audio data] és a [No image
data] üzenet jelenik meg.
• Ha egy csak MP3 audio műsorszámokat tartalmazó
lemeznél az [IMAGE (JPEG)], illetve a csak JPEG
képfájlokat tartalmazó lemeznél az [AUDIO (MP3)]
beállítást választja ki a [MODE (MP3, JPEG)]
menüpontban, előfordulhat, hogy a [MODE (MP3,
JPEG)] menüpont beállítását nem tudja módosítani.
• [AUDIO (MP3)] beállítás esetén a PICTURE NAVI
funkció nem működik.
DISPLAY
A JPEG képek vezérlőmenüje megjelenik.
Hasznos tudnivalók
• Beállíthatja a JPEG képbemutató időtartamát
(46. oldal) és képhatásait (47. oldal).
• Ha a teljes képbemutató alatt ugyanazt
a műsorszámot szeretné hallani, használja az
ismétlési funkciót (38. oldal).
• Ha az [AUTO] beállítást választja ki, a rendszer
minden albumban maximum 300 MP3 és 300 JPEG
fájlt tud felismerni. Ha az [AUDIO (MP3)] vagy az
[IMAGE (JPEG)] beállítást választja ki, a rendszer
minden albumban maximum 600 MP3 vagy 600
JPEG fájlt tud felismerni. A kiválasztott üzemmódtól
függetlenül, a készülék maximum 200 albumot képes
nyilvántartani.
Nyomja meg kétszer a
gombot.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás érvénybe lép.
Megjegyzés
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyek megjelenítési
ideje hosszabb a többinél, ezért a vetítési idő
meghaladhatja az Ön által kiválasztott értéket.
Különösen a progresszív tömörítésű JPEG fájlok
vagy a 3 000 000 pixelnél nagyobb JPEG fájlok
esetén fordul elő.
DivX® videók lejátszása
Képhatás beállítása
a diavetítéshez
(csak JPEG)
1
Nyomja meg kétszer a
gombot.
DISPLAY
A JPEG képek vezérlőmenüje megjelenik.
2
Válassza ki az
[EFFECT]
menüpontot a X/x gombbal és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [EFFECT] menü tartalma.
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
Válassza ki a megfelelő beállítást a X/x
gombbal.
A gyári beállítást aláhúzás jelöli.
• [MODE1]: A kép felülről beúszva jelenik
meg.
• [MODE2]: A kép balról jobbra beúszva
jelenik meg.
• [MODE3]: A kép a képernyő közepéről
kinyílva jelenik meg.
• [MODE4]: A képek a fenti három
képhatás véletlenszerű váltogatásával
jelennek meg.
• [MODE5]: A következő kép az előző kép
fölé úszik.
• [OFF]: A funkció kikapcsolva.
4
C/X/x/c
ENTER
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3
MENU
Lemezek lejátszása
JPEG képlejátszás közben kiválaszthatja azt
a képhatást, mely szerint a képek megjelennek
a diavetítés folyamán.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott hatás érvénybe lép.
H
Néhány szó a DivX
videofájlokról
A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivXNetworks, Inc. dolgozott ki. Ez
a termék egy hivatalos, DivX® által jóváhagyott
készülék.
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a DivX
videofájlokat tartalmazó DATA (adat) CD-ket
és DATA DVD-ket.
Ezzel a készülékkel az alábbi
DATA (adat) CD-ket és DATA
DVD-ket lehet lejátszani
A DATA (adat) CD-k (CD-ROM/CD-R/
CD-RW), illetve DATA DVD-k (DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) lejátszására az
alábbi korlátozások érvényesek (erre
a készülékre vonatkoztatva):
– Az MP3 audio zeneszámokat, JPEG
képfájlokat és DivX videofájlokat egyaránt
tartalmazó DATA CD-lemezek esetében a
készülék csak a DivX videofájlokat játssza le.
– DATA DVD-lemezek esetében a készülék
csak a DivX videofájlokat játssza le.
Semmilyen más adatot – pl. MP3 audio vagy
JPEG képfájlt – nem játszik le a készülék.
Ez a rendszer azonban csak az ISO 9660 1-es
szint/2-es szint vagy Joliet logikai formátumú
folytatódik
47HU
DATA CD-lemezeket, illetve az Universal Disk
Format (UDF) szabványnak megfelelő DATA
DVD-lemezeket képes lejátszani.
Lejátszhatók a többmenetes DATA CDlemezek is (41. oldal), de a többmenetes DATA
DVD-lemezeket nem lehet lejátszani ezzel
a készülékkel.
A felvételi formátum részleteit lásd
a lemezmeghajtó és a felvevő szoftver (nem
mellékelt tartozék) kezelési útmutatójában.
A DATA CD-k vagy DATA DVD-k
lejátszási sorrendjéről
Lásd „Az MP3 audio műsorszámok és JPEG
képfájlok lejátszási sorrendje” című fejezetet
(42. oldal). A DivX videofájlt létrehozó szoftver
beállításaitól függően, illetve ha az egyes
albumok több mint 200 albumot és 600 DivX
videofájlt tartalmaznak, a lejátszási sorrend
eltérhet a szokásostól.
Megjegyzés
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD/DATA DVD-lemezek
bizonyos típusait.
A készülék az alábbi típusú DivX
videofájlokat képes lejátszani
Ez a rendszer olyan adatfájlokat képes
lejátszani, melyeket DivX formátumban vettek
fel, és „.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztéssel
rendelkeznek. Ez a készülék nem játssza le az
„.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztésű fájlokat, ha
azokat nem DivX formátumban rögzítették.
DivX videofájlok lejátszása
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a DATA (adat)
CD-re (CD-ROM/CD-R/CD-RW), illetve
DATA DVD-re (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) felvett DivX videofájlokat.
Hasznos tudnivaló
• DivX videofájl lejátszása közben ellenőrizheti
lemezinformációkat (54. oldal).
Megjegyzések
• Ha a DATA DVD-lemezen nincs DivX videofájl, egy
üzenet jelenik meg, mely arra figyelmeztet, hogy
a lemezt nem lehet lejátszani.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor a kép kimerevedik vagy gyenge
minőségű. Ilyen esetben javasoljuk, hogy kisebb
bitmennyiséggel hozza létre a fájlt. Ha a hang
továbbra is zajos, az MP3 hangformátum
alkalmazása javasolt. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez
a rendszer nem alkalmas WMA (Windows Media
Audio) formátumú hang lejátszására.
• A DivX videofájlok tömörítési technológiájának
sajátosságai miatt a kép bizonyos késéssel jelenik
meg a H gomb megnyomását követően.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyeknél
a képernyőn megjelenő kép, és a hang nincsen
szinkronban.
Album kiválasztása
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a lemezre felvett albumok
listája. Csak a DivX videofájlokat
tartalmazó albumok jelennek meg.
Hasznos tudnivaló
3( 3)
• Az ezzel a készülékkel lejátszható MP3 audio és
JPEG képfájlokat lásd „A készülékkel lejátszható
lemezekről” című fejezetben (41. oldal).
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Megjegyzések
• Elképzelhető, hogy a készülék nem játssza le azokat
a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy több DivX
videofájl kombinálásával állítottak elő.
• Ez a készülék nem képes lejátszani azokat a DivX
videofájlokat, melyek mérete nagyobb mint
720 (szélesség) × 576 (magasság), illetve 2 GB.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor kép- vagy hanghiba fordul elő.
• Lehetnek olyan, 3 óránál hosszabb DivX videofájlok,
melyeket ez a készülék nem képes lejátszani.
2
3
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal.
Nyomja meg a H gombot.
A lejátszás a kiválasztott album fájljával
kezdődik. A DivX videofájlok kiválasztását
lásd a „DivX videofájl kiválasztása” című
fejezetben (49. oldal).
A lejátszás leállítása
48
HU
Nyomja meg a x gombot.
Ugrás a következő vagy az előző
oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
A kijelzés kikapcsolása
DivX videofájl kiválasztása
1
Az „Album kiválasztása” című fejezet
2. lépése után nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik az albumban lévő fájlok listája.
A kép és a hang közötti
késés korrigálása
(A/V SYNC)
Lemezek lejátszása
Nyomja meg a MENU gombot.
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszási szám korlátozott, a DivX videofájlt
csak meghatározott számú alkalommal lehet
lejátszani. Az alábbi események egy-egy lejátszási
alkalomnak számítanak:
– Ha a rendszert kikapcsolja.
– Ha a lemeztartó fiókot kinyitja.
– Ha egy másik fájlt lejátszik.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel
a funkcióval szinkronba hozhatja a képet és
a hangot.
Válassza ki a kívánt fájlt a X/x gombbal
és nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Ugrás a következő vagy az előző
oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
Visszakapcsolás az előző
kijelzésre
X/x
ENTER
DISPLAY
1
A vezérlőmenü megjelenik.
2
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Ugrás a következő vagy az előző
DivX videofájlra, a fenti lista
megjelenítése nélkül
A ./> gombbal az album előző vagy
következő DivX videofájljára ugorhat.
Ha az aktuális album utolsó fájljának lejátszása
közben megnyomja a > gombot, a készülék
a következő album első fájljára ugrik. Az album
első fájljának lejátszása közben azonban a .
gombbal nem lehet az előző albumra ugrani. Ha
az előző albumra szeretne visszalépni, válassza
ki azt az album listából.
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A X/x gombokkal válassza ki az
[A/V SYNC] ikont, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [A/V SYNC] választómenü.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-RW
OFF
OFF
ON
3
A X/x gombokkal válassza ki
a megfelelő beállítást.
• [OFF]: nincs korrigálás.
• [ON]: a kép és a hang közötti késés
korrigálása.
49HU
Normál lejátszási irány
Megjegyzés
• A bemenőjel formátumától függően elképzelhető,
hogy a fenti funkció hatása nem érvényesül.
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (csak DVD VIDEO/DVD-RW/DivX videó/
VIDEO CD)
×2B (csak DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
Keresési lehetőségek
(pásztázás, lassítás, képenkénti
lejátszás)
Ellentétes lejátszási irány
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (csak DVD VIDEO/DVD-RW/DivX videó/
VIDEO CD)
×2b (csak DVD VIDEO)
A kép figyelése közben a kívánt részletet
többféle sebességgel keresheti a lemezen.
A „×2B”/„×2b” lejátszási sebesség mintegy
kétszer gyorsabb, mint a normál sebesség.
A „3M”/„3m” lejátszási sebesség gyorsabb,
mint a „2M”/„2m”, illetve a „2M”/
„2m” lejátszási sebesség gyorsabb, mint az
„1M”/„1m”.
A kívánt jelenet megkeresése
lassított lejátszással
(lassítás)
/
H
SLOW
m/M
/
X
Megjegyzés
• A lejátszani kívánt DVD/VIDEO CD-lemez típusától
függően egyes funkciók nem működhetnek.
A kívánt jelenet megkeresése
gyorsított lejátszással előre
vagy hátra (pásztázás)
(JPEG kivételével)
A lemez lejátszása közben nyomja meg
a m vagy a M gombot. A keresett
részlet megtalálása után a H gombbal
kapcsolhat vissza normál lejátszásra.
Gyorskeresés közben a m vagy a M
gomb többszöri megnyomásakor a lejátszás
sebessége változik. Az említett gomb többszöri
megnyomásakor az alábbi kijelzések jelennek
meg. A tényleges sebesség lemezenként
különböző lehet.
50HU
(csak DVD, DVD-RW, DivX videó,
VIDEO CD)
Szünet üzemmódban nyomja meg a
m
vagy a M
gombot. A keresett részlet
megtalálása után a H gombbal kapcsolhat
vissza normál lejátszásra. Lassítás közben
a
m vagy a M
gomb többszöri
megnyomásakor a lejátszás sebessége változik.
Két sebesség közül választhat. Az említett gomb
többszöri megnyomásakor az alábbi kijelzések
jelennek meg:
Normál lejátszási irány
2
y1
Ellentétes lejátszási irány (csak DVD VIDEO)
2
y1
A „2 ”/„2 ” lejátszási sebesség lassabb,
mint az „1 ”/„1 ”.
Képenkénti lejátszás
(képléptetés)
(Super Audio CD, CD és JPEG
kivételével)
Megjegyzések
• VR formátumban felvett DVD-RW lemezen nem
lehet állóképet keresni.
• DATA (adat) CD-lemezek esetében ez a funkció csak
a DivX videofájlokhoz használható.
A DVD-lemezen kereshet tétel vagy fejezet
alapján, a VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA (adat) CD/DATA DVD-lemezen
műsorszám, index vagy jelenet alapján. Mivel
a lemez minden tétele és műsorszáma egyedi
sorszámmal van azonosítva, a kívánt tétel vagy
műsorszám a megfelelő sorszám beírásával is
kiválasztható. Lehetőség van az időkód alapján
történő keresésre is.
Lemezek lejátszása
Szünet üzemmódban a
(léptetés)
gombbal a következő képkockára ugorhat.
Nyomja meg a
(léptetés) gombot, ha
az előző képkockára kíván ugrani (csak DVD
VIDEO/DVD-RW-nél). A H gombbal
visszakapcsolhat normál lejátszásra.
Tétel/fejezet/
műsorszám/jelenet stb.
keresése
Számgombok
CLEAR
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
(JPEG képfájlokat tartalmazó DATA
(adat) CD lejátszása közben nyomja
meg kétszer a
DISPLAY gombot.)
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
keresési módot.
x DVD VIDEO/DVD-RW lejátszása
közben
[TITLE] (tétel)
[CHAPTER] (fejezet)
[TIME/TEXT] (idő/szöveg)
Ha az időkód beírásával szeretne egy
jelenetet megkeresni, válassza ki az idő/
szöveg ([TIME/TEXT]) szerinti keresést.
folytatódik
51HU
x VIDEO CD/Super VCD lejátszása
közben (PBC funkció nélkül)
12(27)
(34)
T
1:32:55
[TRACK] (műsorszám)
DVD VIDEO
[INDEX] (index)
x VIDEO CD/Super VCD-lemez PBC
lejátszása közben
[SCENE] (jelenet)
x Super Audio CD lejátszása közben
4
[TRACK] (műsorszám)
[INDEX] (index)
Ha hibázik
x CD lejátszása közben
A CLEAR gombbal törölje a beírt számot
és válassza ki a megfelelő számjegyet.
[TRACK] (műsorszám)
x DATA (adat) CD (MP3 audio)
lejátszása közben
[ALBUM] (album)
A X/x gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a keresett tétel, fejezet,
műsorszám, index, jelenet stb. számát.
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék a kiválasztott számmal indítja
a lejátszást.
[TRACK] (műsorszám)
x DATA (adat) CD (JPEG képfájl)
lejátszása közben
[ALBUM] (album)
1 A 2. lépésben válassza ki a
[TIME/
TEXT] keresési módot.
[FILE] (fájl)
x DivX videofájl lejátszása közben
[ALBUM] (album)
[FILE] (fájl)
Példa: ha a
[CHAPTER] (fejezet)
keresési módot választja.
A [**(**)] kijelzés jelenik meg
(a ** számokat jelent).
A zárójelben lévő szám a tételek, fejezetek,
műsorszámok, indexek vagy jelenetek
összes számát jelenti.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Jelenet keresése az időkód
segítségével (csak DVD VIDEO)
A [T **:**:**] (a jelenlegi tétel lejátszási
ideje) kerül kiválasztásra.
2 Nyomja meg az ENTER gombot.
A [T **:**:**] helyett a [T --:--:--] kijelzés
jelenik meg.
3 A számgombokkal írja be a megfelelő
időkódot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha például a lemez 2 óra 10 perc 20
másodpercnyi műsora utáni részletet keres,
írja be a [2:10:20] időkódot.
Hasznos tudnivaló
DVD VIDEO
Kiválasztott sor
• A vezérlőmenü kikapcsolt állapotában a kívánt
fejezetet (DVD VIDEO/DVD-RW), műsorszámot
(Super Audio CD/CD) vagy fájlt (DATA (adat) CD
(DivX videó)/DATA DVD) a megfelelő
számgombok és az ENTER gomb megnyomásával is
kiválaszthatja.
Megjegyzések
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
A [** (**)] helyett a [--(**)] kijelzés jelenik
meg.
52HU
• DVD+RW lemezen nem lehet az időkód beírásával
keresni.
• A megjelenített tétel, fejezet vagy műsorszám
sorszám megegyezik a lemezen lévő tétel, fejezet
vagy műsorszám sorszámmal.
Jelenetek keresése
(Navigációs képernyő)
4
PICTURE
NAVI
2
3
4
5
6
7
8
9
A C/X/x/c gombokkal válassza ki
a kívánt fejezetet, tételt vagy
műsorszámot és nyomja meg az
ENTER gombot.
Lemezek lejátszása
A képernyő 9 részre (index képernyőkre) történő
felosztásával gyorsan és egyszerűen
megkeresheti a kívánt jelenetet.
1
A kiválasztott jelenet lejátszása
megkezdődik.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra a kiválasztási
művelet közben
C/X/x/c
ENTER
DISPLAY
Nyomja meg a O RETURN vagy
a
DISPLAY gombot.
Hasznos tudnivaló
1
Lejátszás közben nyomja meg
a PICTURE NAVI gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
CHAPTER VIEWER
ENTER
• Ha több mint 9 tétel, fejezet vagy műsorszám van
a lemezen, a képernyő jobb alsó részén a V
szimbólum jelenik meg.
A többi tétel, fejezet vagy műsorszám
megjelenítéséhez válassza ki az alsó jeleneteket és
nyomja meg a x gombot. Ha az előző jelenetre kíván
visszakapcsolni, válassza ki a felső jeleneteket és
nyomja meg a X gombot.
Megjegyzés
2
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
egyes elemek nem választhatók ki.
A PICTURE NAVI gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki
a kívánt funkciót.
• [TITLE VIEWER] (csak DVD VIDEO):
a tételek első jelenetét mutatja be.
• [CHAPTER VIEWER] (csak DVD
VIDEO): a fejezetek első jelenetét
mutatja be.
• [TRACK VIEWER] (csak VIDEO CD/
Super VCD): a műsorszámok első
jelenetét mutatja be.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
A tételek, fejezetek vagy műsorszámok első
jelenete a következő elrendezésű
képernyőn jelenik meg.
53HU
A lemez információinak
ellenőrzése
DISPLAY
DISPLAY
A lejátszásból eltelt vagy
hátralévő idő ellenőrzése
a kijelzőn
Az előlap kijelzőjén megjelenő kijelzések
segítségével ellenőrizhetők a lemezre vonatkozó
információk, pl. a hátralévő lejátszási idő, vagy
a tételek száma a DVD-lemezen, illetve
a műsorszámok száma a Super Audio CD,
VIDEO CD, CD vagy MP3 lemezen, továbbá
a DivX videofájl neve (94. oldal).
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha lejátszás közben többször megnyomja
a DISPLAY gombot, a kijelzett információk
a következő ábrának megfelelően változnak.
54HU
DVD-VIDEO vagy DVD-RW lemez
lejátszása közben
t Az aktuális tétel száma és lejátszási ideje
r
Az aktuális tételből hátralévő idő
r
Az aktuális fejezet száma és lejátszási
ideje
r
Az aktuális fejezetből hátralévő idő
r
Lemez címe
r
Tétel és fejezet
r
2 másodperc múlva a kijelzés
visszakapcsol a felső kijelzésre
DATA (adat) CD (DivX videó) vagy
DATA DVD (DivX videó)
lejátszása közben
t Az aktuális fájl lejátszási ideje
r
Az aktuális fájl neve
r
Az aktuális album és fájl neve
r
2 másodperc múlva a kijelzés
visszakapcsol a felső kijelzésre
VIDEO CD (PBC funkciók nélkül),
Super Audio CD vagy CD-lemez
lejátszása közben
t Az aktuális műsorszám lejátszási ideje
* CD kivételével.
Az állomásnév és a vételi
frekvencia kijelzése
Ha a készülék „TUNER AM” vagy „TUNER
FM” üzemmódban működik, az előlapon
ellenőrizheti a vételi frekvenciát.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha többször megnyomja a DISPLAY gombot,
a kijelzett információk a következő ábrának
megfelelően változnak.
Lemezek lejátszása
r
Az aktuális műsorszámból hátralévő idő
r
A lemez lejátszási ideje
r
A lemezből hátralévő idő
r
Lemez címe
r
Műsorszám és index*
r
2 másodperc múlva a kijelzés
visszakapcsol a felső kijelzésre
• Ha csak MP3 műsorszámokat tartalmazó lemezt
játszik le, a „NO IMAGE” üzenet jelenik meg.
t Állomásnév*1
r
Frekvencia*2
*1 Csak akkor jelenik meg, ha a rádióállomást
elnevezte (73. oldal).
*2 Több másodperc után visszakapcsol az eredeti
kijelzésre.
MP3 lejátszás közben
t Az aktuális műsorszám száma és
lejátszási ideje
r
Műsorszám (fájl) címe
Hasznos tudnivalók
• Ha PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezt
játszik le, a lejátszási idő jelenik meg.
• Ha PBC funkciók nélküli VIDEO CD-lemezt játszik
le, a lemezcím után a műsorszám száma és az indexszám jelenik meg.
• Az idő- és a szöveges információkat a vezérlőmenü
segítségével is ellenőrizheti.
A lejátszási idő és a hátralévő
idő ellenőrzése
Az alábbi művelettel ellenőrizheti az aktuális
tétel, fejezet vagy műsorszám lejátszási idejét,
illetve a lejátszásból hátralévő időt, továbbá
a lemezből eltelt vagy hátralévő műsoridőt.
Hasonló módon ellenőrizheti a DVD-text
információkat vagy MP3 esetén a mappanevet/
fájlnevet mezőt is.
1
Nyomja meg a DISPLAY gombot
lejátszás közben.
A vezérlőmenü megjelenik.
Megjegyzések
• Ha a lemez nem tartalmaz szöveges információt,
a lemezcím vagy a műsorszám (fájl) neve helyett
a „NO TEXT” jelenik meg.
• A rendszer csak az első szintű DVD/CD-text
információkat (pl. a lemez neve vagy előadója) képes
megjeleníteni.
• Ha az MP3 műsorszám címe nem jeleníthető meg,
a „*” jelenik meg a kijelzőn.
• A szöveg típusától függően előfordulhat, hogy
a lemezcím vagy a műsorszámnév nem jelenik meg.
• Az MP3 audio műsorszámok és a DivX videofájl
lejátszási ideje esetenként pontatlan lehet.
• Ha csak JPEG képfájlokat tartalmazó lemezt játszik
le, a „JPEG” vagy a „NO AUDIO” üzenet jelenik
meg.
T 1:01:57
Idő információ
2
A DISPLAY gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az idő
információkat.
A kijelzés módja és a kiválasztható időfajta az éppen lejátszott lemeztől függ.
folytatódik
55HU
x DVD-VIDEO vagy DVD-RW lemez
lejátszása közben
• T **:**:**
Az aktuális tételből eltelt idő.
• T –**:**:**
Az aktuális tételből hátralévő idő.
• C **:**:**
Az aktuális fejezetből eltelt idő.
• C –**:**:**
Az aktuális fejezetből hátralévő idő.
x VIDEO CD-lemez lejátszása közben
(PBC funkciókkal)
• **:**
Az aktuális jelenetből eltelt idő.
x VIDEO CD (PBC funkciók nélkül),
Super Audio CD vagy CD-lemez
lejátszása közben
• T **:**
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.
• T –**:**
Az aktuális műsorszámból hátralévő idő.
• D **:**
Az aktuális lemezből eltelt idő.
• D –**:**
Az aktuális lemezből hátralévő idő.
x DATA (adat) CD (MP3 audio)
lejátszás közben
• T **:**
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.
x DATA (adat) CD (DivX videó)/DATA
DVD (DivX videó) lejátszás közben
A lemez lejátszási
információinak ellenőrzése
A DVD/Super Audio CD/CD-text
ellenőrzése
A 2. lépésben nyomja meg többször a DISPLAY
gombot a DVD/Super Audio CD/CD-lemezre
felvett szöveges információk megjelenítéséhez.
A DVD/Super Audio CD/CD-text csak akkor
jelenik meg, ha van ilyen szöveg a lemezen.
A szöveg nem módosítható. Ha a lemez nem
tartalmaz szöveget, a „NO TEXT” felirat jelenik
meg.
BRAHMS SYMPHONY
A szöveges információk
ellenőrzése DATA (adat) CD (MP3
audio/DivX videó)/DATA DVD
(DivX videó) lemezen
DATA (adat) CD-lemezre felvett MP3 audio
műsorszám, illetve DATA CD/DATA DVD-re
felvett DivX videofájl lejátszása közben nyomja
meg a DISPLAY gombot, ha a tv-képernyőn
szeretné ellenőrizni a műsorszám/album/fájl
címét, vagy a bitmennyiséget (az aktuális audio
műsorszám másodpercenkénti
adatmennyisége).
Bitmennyiség*
• **:**:**
Az aktuális fájlból eltelt idő.
Megjegyzések
T 17:30
128k
• Csak az ábécé betűi, és számok jeleníthetők meg.
• A lejátszott lemez típusától függően a rendszer csak
korlátozott számú karakter megjelenítésére képes.
A lejátszott lemez függvényében előfordulhat, hogy
a készülék nem jeleníti meg az összes karaktert.
JAZZ
RIVER SIDE
Album címe
Műsorszám/fájl címe
* Akkor jelenik meg, ha:
– DATA (adat) CD-re felvett MP3 audio
műsorszámot játszik le.
– DATA (adat) CD/DATA DVD-re felvett olyan
DivX videofájlt játszik le, mely MP3 audio
formátumú hangot tartalmaz.
56HU
A dátum ellenőrzése
(csak JPEG)
Lejátszás közben nyomja meg kétszer
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2003
DATA CD JPEG
Lemezek lejátszása
Ha a JPEG képfájl Exif* mezőt is tartalmaz,
a képfájl lejátszása közben ellenőrizheti
a felvételi dátumot.
Dátum információ
* Az „Exchangable Image File Format”
(csereszabatos képfájl formátum) a digitális
fényképformátum egyik szabványa, melyet a Japan
Electronics & Information Technology Industries
Association (JEITA) definiált.
Hasznos tudnivaló
• A dátum kijelzése: [DD/MM/YYYY].
DD: nap
MM: hónap
YYYY: év
Megjegyzés
• Ha a lemezen nincs dátum információ, vagy az
információ sérült, a felvételi dátum nem jeleníthető
meg.
57HU
2
A hang beállítása
Az AUDIO gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
audio jelet.
x DVD VIDEO lejátszása közben
A műsor hangjának
kiválasztása
Ha a DVD VIDEO vagy a DATA (adat) CD/
DATA DVD (DivX videofájlokkal) lemezen
többféle hangformátum is található (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio vagy DTS),
lejátszás közben kiválaszthatja a kívánt
hangformátumot. Ha többnyelvű DVD VIDEO
lemezt játszik le, kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
Ha CD, DATA (adat) CD vagy VIDEO CDlemezt játszik le, kiválaszthatja a jobb vagy a bal
hangcsatornát, és a kiválasztott csatorna
műsorát lejátszhatja a csatlakoztatott bal és jobb
hangsugárzón keresztül. Tegyük fel például,
hogy egy lemezen a jobb csatorna tartalmazza az
énekhangot (vokált), a bal csatorna pedig
a hangszeres zenét. Ha Ön csak a hangszeres
zenét kívánja meghallgatni, kapcsoljon a bal
csatornára, és a készülék mindkét hangsugárzón
keresztül csak az instrumentális műsort
sugározza.
A kiválasztható nyelvek a DVD VIDEO
lemeztől függően változnak.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg,
a nyelv kiválasztása a megfelelő kód
beírásával történik. A választható kódokat
lásd a 92. oldalon („Választható nyelvek
listája”). Ha egy nyelv többször szerepel,
a műsort az adott nyelven többféle
hangformátummal vették fel a DVD
VIDEO lemezre.
x DVD-RW lejátszása közben
A lemezre felvett hangsávtípusok
megjelennek. A gyári beállítást aláhúzás
jelzi.
Példa:
• [1: MAIN] (fő hangsáv).
• [1: SUB] (mellék hangsáv).
• [1: MAIN+SUB] (fő- és mellék hangsáv).
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Megjegyzés
• A [2: MAIN], a [2: SUB] és a [2: MAIN+SUB]
nem jelenik meg, ha a lemezre csak egyféle
hangformátumot rögzítettek.
x VIDEO CD, CD vagy DATA (adat) CD
(MP3 audio) lejátszása közben
AUDIO
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
• [STEREO]: Normál sztereó hang.
• [1/L]: A bal csatorna hangja (mono).
• [2/R]: A jobb csatorna hangja (mono).
x DATA (adat) CD (DivX videó) vagy
DATA DVD (DivX videó) lemez
lejátszása közben
1
Lejátszás közben nyomja meg az
AUDIO gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
58HU
A DATA (adat) CD vagy DATA DVDlemez hangformátuma a lemezen lévő
DivX videofájltól függ. Az aktuális
formátum a kijelzőn ellenőrizhető.
x Super VCD lejátszása közben
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
• [1:STEREO]: Az 1-es hangsáv sztereó
műsora.
• [1:1/L]: A bal csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon.
x DATA (adat) CD (DivX videó) vagy DATA
DVD (DivX videó) lejátszása közben
Példa:
MP3 audio
1: MP3 128k
Bitmennyiség
Megjegyzések
• Ha olyan Super VCD-lemezt játszik le, melynél
a 2-es hangsáv nem tartalmaz műsort, a készülék
néma marad, ha a [2:STEREO], [2:1/L] vagy [2:2/R]
beállítást választja ki.
• Super Audio CD-lemez esetén a hang nem
módosítható.
Az audio formátum
ellenőrzése
(csak DVD, DivX)
Ha lejátszás közben többször megnyomja az
AUDIO gombot, az aktuális audio jel (PCM,
Dolby Digital, DTS stb.) formátuma az alábbiak
szerint ellenőrizhető.
x DVD VIDEO lemez lejátszása közben
Az audio jelekről
A lemezre felvett audio jelek az alábbi
hangkomponenseket (csatornákat)
tartalmazhatják. Mindegyik csatorna külön
hangsugárzóból szól.
• Első (bal)
• Első (jobb)
• Középső
• Hátsó (bal)
• Hátsó (jobb)
• Hátsó (mono): A Dolby Surround
processzorral feldolgozott jel vagy a Dolby
Digital jel hátsó komponense
• LFE (kisfrekvenciás hangcsatorna)
A hang beállítása
• [1:2/R]: A jobb csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon.
• [2:STEREO]: A 2-es hangsáv sztereó
műsora.
• [2:1/L]: A bal csatorna hangja (mono)
a 2-es hangsávon.
• [2:2/R]: A jobb csatorna hangja (mono)
a 2-es hangsávon.
Példa:
Dolby Digital 5.1 ch
Hátsó (bal/jobb)
LFE (kisfrekvenciás
hangcsatorna)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Első (bal/jobb) +
Középső
L
C
R
LFE
LS
RS
Az aktuális hangformátum
Példa:
Dolby Digital 3 ch
Hátsó (mono)
Első (bal/jobb)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Az aktuális hangformátum
59HU
A térhatású hangzás
bekapcsolása
A lejátszani kívánt műsor típusának
függvényében a gyárilag beállított térhatású
hangzásképek közül rendkívül egyszerűen
kiválaszthatja a megfelelőt. Így otthonában
élvezheti a filmszínházak izgalmas, erőteljes
akusztikáját.
SOUND
FIELD
Kijelzés:
VIRTUÁLIS
FEJHALLGATÓ
HP VIRTUAL
KÉTCSATORNÁS
SZTEREÓ
FEJHALLGATÓ
HP 2CH
Az audio bemenőjel
automatikus dekódolása
x AUTO FORMAT DIRECT AUTO
Ebben az üzemmódban a készülék
automatikusan megállapítja az audio bemenőjel
típusát (Dolby Digital, DTS vagy normál 2
csatornás sztereó), és szükség esetén elvégzi
a dekódolást. Ennél az üzemmódnál a hang az
eredeti (felvételi) formában hallható, bármilyen
hanghatás (pl. visszhang) hozzáadása nélkül.
Ha azonban a műsor nem tartalmaz
mélyfrekvenciás jelet (Dolby Digital LFE, stb.),
a készülék egy önállóan generált mélyhangot
továbbít a mélyhangsugárzóhoz.
Csak a két első hangsugárzó
és a mélyhangsugárzó
működtetése
C/c
Nyomja meg a SOUND FIELD gombot.
x 2 CHANNEL STEREO
A SOUND FIELD gomb többszöri
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet.
A kiválasztáshoz használhatja a C/c gombot is.
Ebben az üzemmódban a hang csak az első
két (jobb és bal) hangsugárzóból és
a mélyhangsugárzóból hallható.
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen elkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás műsort
kétcsatornásra keveri le a készülék.
Így bármilyen műsorforrás műsorát lejátszhatja
csak a bal és jobb első, illetve
a mélyhangsugárzó használatával.
A választható hangzásképek
Hangzásképek:
Kijelzés:
AUTO FORMAT DIRECT A.F.D. AUTO
AUTO
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC PLII MUSIC
60HU
Hangzásképek:
VIRTUAL MULTI
DIMENSION
V.M.DIM.
TÖBBCSATORNÁS
SZTEREÓ
MULTI ST.
ROCK
ROCK
POP
POP
Kétcsatornás műsorforrások
(pl. CD) hangjának
megszólaltatása 5.1
csatornán keresztül
x Dolby Pro Logic
DZSESSZ
JAZZ
KLASSZIKUS
CLASSIC
ÉJSZAKAI
NIGHT
2 CSATORNÁS SZTEREÓ 2CH STEREO
A Dolby Pro Logic rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt kimenő csatornát állít
elő. A bemenőjel Pro Logic rendszerű
dekódolása után a műsor az első, a középső és
a hátsó hangsugárzókon keresztül szólal meg.
A hátsó csatornák hangja mono.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Megjegyzések
• Ha a bemenőjel többcsatornás műsorforrásból
érkezik, a Dolby Pro Logic, és a Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC dekóder kikapcsol, és
a többcsatornás műsorforrás jele közvetlenül kerül
a hangsugárzókra.
• Kéthangú műsorok esetén a Dolby Pro Logic, és
a Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC dekóder nem
funkcionál.
Virtuális hátsó hangsugárzók
létrehozása
L: Első hangsugárzó (bal)
R: Első hangsugárzó (jobb)
SL: Hátsó hangsugárzó (bal)
SR: Hátsó hangsugárzó (jobb)
: Virtuális hangsugárzó
Kétcsatornás műsorok
megszólaltatása a hátsó
hangsugárzók használatával
x MULTI ST.
Ennél a hangzásképnél a kétcsatornás műsorok
az első és a hátsó hangsugárzókon keresztül
szólalnak meg. A hátsó hangsugárzókon és az
első hangsugárzókon megszólaló hang teljesen
azonos.
A hang beállítása
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix surround dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhatás
információkat az eredeti felvételből.
Hasznos tudnivaló
• Ha a „MULTI ST.” beállítást választja ki, a „LINK”
jelző világít a kijelzőn.
x VIRTUAL MULTI DIMENSION
Háromdimenziós hangtér előállítás, amellyel
egyetlen hátsó hangsugárzó-pár hangja úgy
alakítható át, mintha egy egész sor hátsó
hangsugárzó-pár lenne a rendszerben,
a hallgatási pozíciónál magasabban. Ez
a hangzáskép 5 pár virtuális hátsó
hangsugárzóval veszi körül a hallgatót,
a hallgatási pozícióhoz képest 30°-kal
magasabban. A hatás eltérő lehet attól függően,
hogy a hátsó hangsugárzók [BEHIND] vagy
[SIDE] beállítását választja-e ki (80. oldal).
[BEHIND]
L
R
SL
x ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC
Ezekkel a hangzásképekkel a hallgatott zene
típusához illeszkedő akusztikus atmoszférát
teremthet.
Műsorhallgatás alacsony
hangerőn
x NIGHT
Alacsony hangerőnél is ugyanúgy élvezheti
a hanghatásokat és a párbeszédeket, mint
a filmszínházakban. Kiválóan használható ez
a funkció, ha késő éjjel filmet néz.
Ennél a hangzásképnél a hang csak az első két
hangsugárzón keresztül szólal meg.
Kétcsatornás műsorforrásoknál ez a funkció
hatástalan.
SR
[SIDE]
L
Zenei hangzásképek
kiválasztása
R
Térhatású hang
a fejhallgatóban
SL
SR
x HEADPHONE VIRTUAL
Ez a hangzáskép térhatásúvá alakítja a bal és
jobb fejhallgató csatornán beérkező jelet.
61HU
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
Ebben az üzemmódban a hang a két fejhallgató
csatornából (bal és jobb) szól. A hagyományos
kétcsatornás (sztereó) műsorforrások hangja
teljesen elkerüli a hangfeldolgozó áramköröket.
A többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le
a készülék.
A térhatású hang kikapcsolása
Nyomja meg a SOUND FIELD gombot
mindaddig, míg az „A.F.D. AUTO” vagy
a „2CH STEREO” kijelzés meg nem jelenik
a kijelzőn.
A televízió vagy
a videomagnó hangjának
lejátszása az összes
hangsugárzón keresztül
A televízió vagy a videomagnó hangját
a rendszer összes hangsugárzóján keresztül is
meghallgathatja.
A részleteket lásd a „3. lépés: Csatlakoztatás tvkészülékhez” (24. oldal) és a „4. lépés:
Csatlakoztatás egyéb komponenshez”
(28. oldal) fejezetekben.
FUNCTION
SOUND FIELD
1
2
A FUNCTION gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „TV”
vagy a „SAT” üzemmódot (a kiépített
csatlakoztatásoktól függően)
a rendszer kijelzője segítségével.
A SOUND FIELD gomb többszöri
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet.
Ha a televízió hangját, vagy egy
kétcsatornás műsorforrás műsorát
e rendszer 6 hangsugárzóján keresztül
szeretné meghallgatni, válassza ki a „Dolby
Pro Logic”, a „Dolby Pro Logic II MOVIE”
vagy a „Dolby Pro Logic II MUSIC”
hangzásképet.
Megjegyzés
• Ha a „NIGHT” hangzásképet választja (60. oldal),
a hang csak a két első hangsugárzóból szól.
62HU
A hanghatások használata
DSGX
A hang beállítása
A kisfrekvenciás hangok
erősítése
Ezzel a funkcióval erősítheti
a mélyhangtartományt.
Nyomja meg a DSGX gombot.
A kisfrekvenciás (mély) hangtartomány
érezhetően erősödik.
A hanghatás kikapcsolása
Nyomja meg újból a DSGX gombot.
Megjegyzések
• Ha fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez,
a DSGX funkció nem használható.
• Lehetnek olyan bemenőjel-formátumok, melynél
a DSGX hatása nem érzékelhető megfelelően.
63HU
A készülék speciális funkcióinak
használata
A kameraállás
megváltoztatása
Ha olyan DVD VIDEO lemezt játszik le,
amelynek egyes jeleneteit több nézőszögből
(kameraállásból) vették fel, lejátszás közben
megváltoztathatja a kameraállást.
Ha például egy mozgó vonatban zajló jelenetet
játszik le, megnézheti a vonat elejéből, a bal
oldali, vagy a jobb oldali ablakból látható
látványt anélkül, hogy a vonat mozgása
megszakadna.
A szinkronfelirat
bekapcsolása
A szinkronfeliratozással ellátott lemezek
lejátszása közben a szinkronfeliratot bármikor
be- vagy kikapcsolhatja. Ha többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott lemezt játszik le,
lejátszás közben bármikor kiválaszthatja
a kívánt nyelvű szinkronfeliratot, illetve kivagy bekapcsolhatja azt. Nyelvgyakorlás
céljából például, a könnyebb megértés
érdekében bekapcsolhatja a megfelelő nyelvű
szinkronfeliratot.
SUBTITLE
ANGLE
Lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE
gombot.
Lejátszás közben nyomja meg az ANGLE
gombot.
Az ANGLE gomb minden megnyomásakor egy
másik kameraállás jelenik meg.
Megjegyzés
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a több kameraállásból felvett
jelenet lejátszásakor nem választható ki a kívánt
kameraállás.
64HU
A SUBTITLE gomb minden megnyomásakor
egy másik nyelven jelenik meg a szinkronfelirat.
Megjegyzések
• A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat,
hogy a többnyelvű szinkronfeliratozással ellátott
DVD-lemezen nem választható ki a kívánt nyelvű
szinkronfelirat. Előfordulhat, hogy
a szinkronfeliratot nem lehet kikapcsolni.
• DivX videofájlok esetében csak akkor módosítható
a szinkronfelirat nyelve, ha a videofájl kiterjesztése
„.AVI” vagy „.DIVX”, és a szinkronfelirat
információk ugyanazon fájlon belül találhatók.
2
Lemezek zárolása
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
(szülői letiltás, szülői felügyelet)
A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A [PARENTAL CONTROL] menü
megjelenik.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
A X/x gombbal válassza ki az [ON t]
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
x Ha még nem írt be jelszót:
A képernyőn megjelenik a jelszó beírási
menü.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Számgombok
C/X/x
A készülék speciális funkcióinak használata
A kívánt lemezt kétféle zárolással láthatja el:
• Szülői letiltás
A lejátszás letiltásával megakadályozhatja
a nemkívánatos lemezek lejátszását.
• Szülői felügyelet
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a megadott
paraméter, pl. a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható,
korlátozható. A nemkívánatos jelenetet
a készülék kihagyja, vagy más jelenettel
helyettesíti.
Ugyanazt a jelszót használhatja a szülői
felügyelet funkcióhoz, illetve a szülői letiltás
funkcióhoz.
3
A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot. A készülék kéri a beírt
jelszó megerősítését.
ENTER
DISPLAY
x
x Ha korábban már beírt egy jelszót:
A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
A nemkívánatos lemezek
lejátszásának korlátozása
[CUSTOM PARENTAL
CONTROL]
A szülői letiltás funkciót akár 40 lemezre is
beprogramozhatja. A 41. lemez
beprogramozásakor azonban az első lemez
beállítása törlődik.
1
Helyezze be a zárolni kívánt lemezt.
Ha éppen a kívánt lemezt játssza le
a készülék, a x gombbal állítsa le
a lejátszást.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
5
ENTER
.
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A [Custom parental control is set.]
(Felügyeleti funkció beállítva.) felirat lesz
látható, és a képernyőn újból a vezérlőmenü
jelenik meg.
65HU
A szülői letiltás funkció
kikapcsolása
1 Kövesse „A nemkívánatos lemezek
lejátszásának korlátozása [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]” fejezet 1–3.
lépésének utasításait.
1
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a [PARENTAL CONTROL]
menü.
2 A X/x gombbal válassza ki az [OFF t]
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
3 A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
A szülői letiltás funkcióval
ellátott lemez lejátszása
1 Helyezze be a jelszóval védett lemezt.
Megjelenik a [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] képernyő.
3
A X/x gombbal válassza ki
a [PLAYER t] funkciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
x Ha még nem írt be jelszót:
CUSTOM PARENTAL CONTROL
A képernyőn megjelenik a jelszó beírási
menü.
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
2 A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék készen áll a lejátszásra.
A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
Hasznos tudnivaló
• Ha elfelejtette a jelszót, írja be az „199703” hatjegyű
kódot (amikor a [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] menü kéri a jelszó beírását), majd
nyomja meg az ENTER gombot. A készülék kéri egy
új négyjegyű jelszó beírását.
x Ha korábban már beírt egy jelszót:
A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
A lejátszás korlátozása
gyermekek számára
[PARENTAL CONTROL]
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
(csak DVD)
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszása
bizonyos limitáló tényező, például a készüléket
kezelő személy életkorának függvényében
szabályozható. A [PARENTAL CONTROL]
(szülői felügyelet) funkcióval beállíthatja
a kívánt korlátozási szintet.
66HU
4
A számgombokkal írja be, vagy
ismételje meg a négyjegyű jelszót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a korlátozási szint
beállító menü.
8
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A szülői felügyelet beállítása megtörtént.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
A X/x gombbal válassza ki
a [STANDARD] funkciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A [STANDARD] menü beállítási
képernyője megjelenik.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
A szülői letiltás funkció
kikapcsolása
Válassza ki a [LEVEL] funkció [OFF]
beállítását a 8. lépésben.
OFF
USA
USA
OTHERS
A szülői felügyelettel ellátott
lemez lejátszása
1 Helyezze be a lemezt és nyomja meg a H
gombot.
6
A X/x gombbal válasszon ki egy
világrészt, amely a korlátozási szint
beállításához szükséges, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A világrész kiválasztása megtörtént.
Ha az [OTHERS t]beállítást választja ki,
be kell írnia egy megfelelő szabványkódot
(területkódot) is a 68. oldalon található
táblázatból, a számgombok segítségével.
7
A X/x gombbal válassza ki a [LEVEL]
funkciót , majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A [LEVEL] menü beállítási képernyője
megjelenik.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Megjelenik a jelszó beírására szolgáló
képernyő.
2 A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék speciális funkcióinak használata
5
OFF
USA
A készülék megkezdi a lejátszást.
Hasznos tudnivaló
• Ha elfelejtette a jelszót, vegye ki a lemezt és ismételje
meg „A nemkívánatos lemezek lejátszásának
korlátozása [CUSTOM PARENTAL CONTROL]”
című fejezet 1–3. lépéseit. Amikor a készülék kéri
a jelszót, írja be az „199703” hatjegyű kódot, majd
nyomja meg az ENTER gombot. A készülék kéri egy
új négyjegyű jelszó beírását. Miután beírta az új
négyjegyű jelszót, helyezze be újból a lemezt és
nyomja meg a H gombot. Amikor a jelszó beírására
szolgáló képernyő megjelenik, írja be az új jelszót.
Megjegyzések
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
NC17
R
• A vezérlőmenü tartalma a lemeztípus függvényében
eltérhet.
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem rendelkezik
„Parental Control” (szülői felügyelet) funkcióval,
a lejátszás ezzel a készülékkel nem korlátozható.
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben
megjelenhet egy üzenet, amely kéri a korlátozási
szint módosítását. Ilyenkor írja be a megfelelő
67HU
jelszót, és módosítsa a korlátozási szintet. Ha
a folytatólagos lejátszási funkciót kikapcsolja,
a korlátozási szint visszakapcsol az eredeti értékre.
Területkódok
Ország
Kódszám
Ország
Argentína
2044
Malajzia
2363
Ausztrália
2047
Mexikó
2362
Ausztria
2046
Hollandia
2376
Belgium
2057
Új-Zéland
2390
Brazília
2070
Norvégia
2379
Kanada
2079
Pakisztán
2427
Chile
2090
Fülöpszigetek
2424
Portugália
2436
Kína
2092
Dánia
2115
Finnország
2165
Franciaország
2174
Németország
2109
India
2248
Indonézia
2238
Olaszország
2254
Japán
2276
Korea
2304
Kódszám
Oroszország
2489
Szingapúr
2501
Spanyolország 2149
Svédország
2499
Svájc
2086
Thaiföld
2528
Nagy
Britannia
2184
A jelszó módosítása
1
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a [PARENTAL CONTROL]
menü.
3
A X/x gombbal válassza ki
a [PASSWORD t] funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jelszó módosítási képernyő.
4
5
68HU
A számgombokkal válassza ki a régi
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A számgombokkal válassza ki az új
négyjegyű jelszó számjegyeit, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
6
Az új jelszó megerősítéséhez
a számgombokkal válassza ki ismét
a jelszó számjegyeit, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Ha hibás jelszót írt be
Az ENTER gomb megnyomása előtt a C
gombbal lépjen vissza a hibás számjegyre, és
módosítsa azt.
TV
Gyártmány
Egyéb műveletek
A tv-készülék vezérlése
a mellékelt távvezérlővel
Ha beállítja a megfelelő kódot, a mellékelt
távvezérlővel a tv-készüléket is vezérelheti.
01
DAEWOO
02
GRUNDIG
16
HITACHI
02, 04
JVC
05
MITSUBISHI/MGA 02, 06
PANASONIC
TV ?/1
TV/VIDEO
12, 15
PHILIPS
13, 14
SAMSUNG
02, 07, 13
SANYO
03
SHARP
08
THOMSON
09
TOSHIBA
08, 10, 11
A tv-készülék vezérlése
-/-TV VOL +/–
A tv-készüléket a következő gombokkal
vezérelheti.
Egyéb műveletek
Számgombok
Kódszám
SONY
TV CH –/+
TV
Megjegyzések
• Ha egy új kódszámot ír be, a korábban beírt kódszám
törlődik.
• Ha kicseréli az elemeket a távvezérlőben,
automatikusan az eredeti kódszám (SONY) léphet
érvénybe. Írja be újból a megfelelő kódszámot.
Tv-készülékek vezérlése
a távvezérlővel
Miközben lenyomva tartja a TV [/1 gombot,
a számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártmányának megfelelő kódot (lásd
a táblázatban). Ezután engedje el a TV [/1
gombot.
Ha a beírt gyártmánykód megfelelő, a távvezérlő
ki-/bekapcsolási jelet küld a televízióhoz.
A vezérelhető tv-készülékek
kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is
szerepel, próbálja ki egymás után mindegyiket
mindaddig, míg a megfelelőt meg nem találja.
Ezzel a
gombbal:
Ezt a műveletet hajthatja végre:
TV [/1
A tv-készülék ki- vagy
bekapcsolása.
TV/VIDEO
A bemenet kiválasztása a tvkészüléken (tv vagy külső
műsorforrás).
TV VOL +/–
(a TV gombot
nyomva tartva)
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
TV CH +/– (a TV Csatornaválasztás a tvgombot nyomva készüléken.
tartva)
Csatornaválasztás a tvSzámgombok
(a TV gombot
készüléken.
nyomva tartva)*
* Csak Sony televíziók esetén.
A kívánt tv-csatornát a számgombokkal is
kiválaszthatja.
A kétszámjegyű csatornák beírása előtt meg kell
nyomni a -/-- gombot. (Például a 25-ös csatorna
kiválasztásához nyomja meg a -/-- gombot, majd
a 2-es és az 5-ös számgombot.)
Megjegyzés
• A csatlakoztatott tv-készüléktől függően
előfordulhat, hogy a fentiek közül egyes gombok nem
működnek, vagy a tv-készülék nem vezérelhető.
69HU
A THEATRE SYNC funkció
használata
Nyomva
tartva:
Kódszám:
Tv bemeneti
csatlakozó:
TV/
VIDEO
0
Nincs bemenet
(alapértelmezés)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1 INPUT
A THEATRE SYNC funkció lehetővé teszi,
hogy egyetlen gombnyomásra e készülékkel
együtt bekapcsoljon a SONY TV is, és ez
a készülék „DVD” üzemmódba, míg a televízió
a megfelelő bemenetre kapcsoljon.
TV/VIDEO
THEATRE
SYNC
Számgombok
CLEAR*
COMPONENT 2 INPUT
ALBUM –*
COMPONENT 3 INPUT
ALBUM +* COMPONENT 4 INPUT
ALBUM –/+
* Az észak-amerikai modellek kivételével.
CLEAR
TV CH +
A THEATRE SYNC funkció
használata
Fordítsa a távvezérlőt a televízió és e rendszer
felé, majd nyomja meg egyszer a THEATRE
SYNC gombot.
Előkészületek a THEATRE
SYNC funkció használatához
Ha ez a módszer nem működik, módosítsa
a jelátviteli időtartamot. A jelátviteli időtartam
tv-készülékenként eltérhet.
Regisztráltassa a rendszerrel a csatlakoztatott tvkészülék bemeneti csatlakozóját.
A jelátviteli időtartam
módosítása
Miközben nyomva tartja a TV/VIDEO
gombot, írja be a számgombokkal annak
a tv bemeneti csatlakozónak a kódszámát
(lásd a következő oldali táblázatot),
melyhez ezt a rendszert csatlakoztatja.
A tv bemeneti csatlakozó regisztrálása
megtörtént. Kapcsolja a televíziót az e rendszer
számára fenntartott programhelyre.
A részleteket lásd a televízió kezelési
útmutatójában.
70HU
Miközben nyomva tartja a TV CH + gombot,
írja be a kívánt jelátviteli időtartamnak
megfelelő kódot (lásd az alábbi táblázatot)
a számgombokkal.
A távvezérlő jelátviteli időtartama módosul.
Nyomva
tartva:
Kódszám:
Jelátviteli időtartam:
TV CH +
1
0,5 (alapértelmezés)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Megjegyzések
• Ez a funkció csak SONY televíziókkal használható.
(Lehetnek olyan SONY tv-készülékek, melyeknél ez
a funkció nem működik.)
• Ha a tv-készülék és ez a rendszer túlságosan távol van
egymástól, a fenti funkció nem működik. Helyezze
közelebb ezt a rendszert a tv-készülékhez.
• A kód beírása közben tartsa a távvezérlőt a tvkészülék és e rendszer felé fordítva.
Külső készülékek
hangjának meghallgatása
e rendszeren keresztül
AMP MENU
FUNCTION
Egyéb műveletek
X/x/c
ENTER
A csatlakoztatott komponens
kiválasztása
Használhatja a hátoldalon lévő SAT, vagy az
előlapon elhelyezett AUDIO IN aljzatokhoz
csatlakoztatott videomagnót vagy egyéb
készüléket is. A működtetés részleteit lásd
a csatlakoztatott készülékhez mellékelt kezelési
útmutatóban.
A FUNCTION gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „SAT” vagy
az „AUDIO” üzemmódot.
A FUNCTION gomb többszöri megnyomásakor
az üzemmódok az alábbi sorrendben jelennek
meg:
DVD t TUNER FM t TUNER AM t TV
t SAT t AUDIO t DVD t …
Az előlapon lévő AUDIO IN
aljzatok jelszintjének
beállítása
Lehetnek olyan komponensek, melyeknél
a magas bemenő jelszint miatt torzítás
észlelhető, amikor az előlapon lévő AUDIO IN
aljzatokhoz csatlakoztatott komponens műsorát
hallgatja.
folytatódik
71HU
Ennek megakadályozása érdekében
módosíthatja az előlapon lévő AUDIO IN
aljzatok jelszintjét.
1
2
3
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
TUNER
MENU
A X/x gombbal válassza ki az „AUDIO
ATT” menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER vagy a c gombot.
FUNCTION
A X/x gombbal válassza ki az „ATT
ON” beállítást.
A jelszint módosul.
Ha az „ATT OFF” beállítást választja ki, és
megnyomja a x gombot, a funkció
kikapcsol.
4
Rádióhallgatás
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
CLEAR
C/X/x/c
ENTER
VOLUME +/–
PRESET
–/+
TUNING –/+
A rádióadók tárolása
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
minimumra csökkenteni a készülék hangerejét.
1
2
A FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hullámsávot a kijelzőn.
Tartsa nyomva a TUNING + vagy –
gombot mindaddig, míg a keresés meg
nem kezdődik.
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. A kijelzőn a „TUNED” és az
„ST” (sztereó rádióadóknál) jelző
megjelenik.
3
4
5
Nyomja meg a TUNER MENU gombot.
A C/X/x/c gombbal válassza ki
a „MEMORY” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
száma.
72HU
A memóriában nem tárolt
rádióadók hallgatása
6
7
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az állomás tárolása megtörtént.
A 2. lépésben végezzen kézi vagy automatikus
hangolást. A kézi hangoláshoz nyomja meg
többször a TUNING + vagy – gombot.
Az automatikus hangoláshoz nyomja meg és
tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot.
A hangolás leállításához nyomja meg a x
gombot.
Hasznos tudnivalók
Ismételje meg a hangolási műveletet az 1.
lépéstől.
A tárolt állomások elnevezése
8
A többi állomást az 1–7. lépések
ismételt végrehajtásával tárolhatja.
Rádióhallgatás
Először tárolnia kell a rádióállomásokat
a készülék memóriájában (lásd „A rádióadók
tárolása” című fejezetet a 72. oldalon).
1
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot mindaddig, míg az „FM” vagy
az „AM” kijelzés meg nem jelenik
a kijelzőn.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
A tárolt rádióállomásokat elnevezheti. Az
elnevezett rádióadó kiválasztásakor az állomás
neve (például „XYZ”) megjelenik a kijelzőn.
Ne feledje, hogy minden állomáshoz csupán
egyetlen nevet rendelhet.
1
Nyomja meg ismételten a FUNCTION
gombot mindaddig, míg az „FM” vagy
az „AM” kijelzés meg nem jelenik.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
2
3
4
2
Egyéb műveletek
A memóriahely sorszámának
megváltoztatása
• Ha az FM vétel zajos, nyomja meg az FM MODE
gombot a távvezérlőn, és ellenőrizze, hogy
a „MONO” kijelzés megjelenik-e a kijelzőn. A vétel
minősége javulni fog, de a műsor csak monoban lesz
hallható. Nyomja meg újból ezt a gombot, ha sztereó
vételre szeretne visszakapcsolni.
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át,
vagy forgassa a mellékelt antennákat.
• A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a vételi
frekvenciát (55. oldal).
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt rádióállomást.
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki az elnevezni kívánt rádióállomást.
Nyomja meg a TUNER MENU gombot.
A C/X/x/c gombbal válassza ki
a „NAME IN” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
E gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat.
3
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
5
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kurzor gombokkal írja be a kívánt
nevet:
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
karaktert, majd a c gombbal mozgassa
a kurzort a következő karakterhelyre. Az
folytatódik
73HU
elnevezéshez betűket, számokat és egyéb
szimbólumokat használhat.
Kikapcsolás időzítő
Ha hibát vétett
Nyomja meg a C/c gombot mindaddig, míg
a javítani kívánt karakter villogni nem kezd
a kijelzőn, majd a X/x gombbal válassza ki
a megfelelő karaktert.
Egy karakter törléséhez nyomja meg a C/c
gombot mindaddig, míg a kívánt karakter
villogni nem kezd, majd nyomja meg
a CLEAR gombot.
7
Nyomja meg az ENTER gombot.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után
kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha
a készülék be van kapcsolva. Az időtartamok
10 perces lépésekkel állíthatók be.
SLEEP
A név tárolása megtörtént.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
E gomb többszöri megnyomásakor az
időtartamok (kikapcsolásig hátralévő idő) az
alábbi sorrendben jelennek meg:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
A kikapcsolásig hátralévő
időtartam ellenőrzése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A hátralévő idő módosítása
A SLEEP gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
időtartamot.
A funkció kikapcsolása
Nyomja meg a SLEEP gombot mindaddig, míg
a „SLEEP OFF” felirat meg nem jelenik
a kijelzőn.
74HU
A kijelző fényerejének
módosítása
Az előlapon lévő kijelző fényereje két
fokozatban szabályozható.
AMP MENU
Visszakapcsolás az
alapértelmezés szerinti
beállításokra
A rendszer egyes paramétereit – például
a hangsugárzó beállításokat és a memóriahelyek
tartalmát – visszaállíthatja a gyári beállítás
szerinti értékre.
"/1
1
2
1
2
3
4
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
x
Kapcsolja be a rendszert a "/1
gombbal.
Nyomja meg egyszerre a x, A és a "/1
gombot a rendszeren.
Egyéb műveletek
X/x/c
ENTER
A
A „COLD RESET” felirat megjelenik
a kijelzőn, és a készülék visszakapcsol
a gyári beállítási értékekre.
A X/x gombbal válassza ki a „DIMMER”
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
A X/x gombbal állítsa be a kijelző
fényerejét.
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
75HU
3
Alapbeállítások
Az alapbeállítási képernyő megjelenik.
Az alapbeállítások menüje
Az alapbeállítások menüjében elvégezheti
a készülék alapvető működéséhez szükséges
beállításokat, pl. a kép- és hangminőség
beállítását. Kiválaszthatja a szinkronfeliratozás
és a képernyőmenü nyelvét, stb. Az egyes
funkciók beállításának módját a 77–82. oldalon
részletezzük. A beállítható funkciók áttekintő
listáját lásd a 97. oldalon.
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt és nyomja meg az ENTER
gombot.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
Megjegyzés
• Az alapbeállításokkal szemben a lemezen tárolt
lejátszási beállítások elsőbbséget élveznek, ezért
előfordulhat, hogy az alább leírt funkciók nem
mindegyike használható.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
főmenüt: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP]
vagy [SPEAKER SETUP]. Ezután
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott főmenü megjelenik.
Példa: [SCREEN SETUP]
Kiválasztott menü
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Főmenük
X/x
ENTER
5
DISPLAY
1
Megjelennek a kiválasztott funkció
beállítható értékei.
Példa: [TV TYPE]
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] ikont és nyomja meg az
ENTER gombot.
12(27)
18(34)
:
:
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
DVD VIDEO
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Beállítási lehetőségek
A [SETUP] menü megjelenik.
76HU
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztás megtörtént és a beállítás
befejeződött.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Kiválasztott beállítás
A [SETUP] menü összes
paraméterének visszaállítása
a gyári értékre
1 A 3. lépésben válassza ki a [RESET]
A kijelzések és a hang
nyelvének kiválasztása
[LANGUAGE SETUP]
A [LANGUAGE SETUP] menüben számos
nyelv közül választhatja ki a képernyőkijelzések
és a műsor nyelvét.
Az alapbeállítási menüben válassza ki
a [LANGUAGE SETUP] főmenüt.
A beállítások végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüje” című fejezetben
(76. oldal).
funkciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
beállítást.
Ha a visszaállítást mégsem szeretné
végrehajtani, válassza ki a [NO] beállítást.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
A 77–82. oldalon felsorolt összes beállítási
visszakapcsol a gyári értékre. A gyári
beállításra történő visszaállítás közben
– amely néhány másodpercet igénybe vehet
– ne nyomja meg a [/1 gombot.
Megjegyzés
• Ha a gyári értékek visszaállítása után bekapcsolja
a rendszert, és a lemeztartóban nincs lemez, a tvképernyőn megjelenik a beállítási útmutató. Ha
a gyorsbeállítást szeretné újból végrehajtani
(31. oldal), nyomja meg az ENTER gombot. Ha
a normál képernyőre kíván visszakapcsolni, nyomja
meg a CLEAR gombot.
x [OSD] (képernyőkijelzés)
Alapbeállítások
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
2 A X/x gombbal válassza ki a [YES]
A képernyőkijelzések nyelvének kiválasztására
szolgál.
x [MENU] (csak DVD VIDEO)
A DVD-lemezmenü nyelvének kiválasztására
szolgál.
x [AUDIO] (csak DVD VIDEO)
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál.
A kívánt nyelvet a megjelenő listáról
választhatja ki.
x [SUBTITLE] (csak DVD VIDEO)
A DVD VIDEO lemezre felvett szinkronfelirat
nyelvének kiválasztására szolgál.
Ha az [AUDIO FOLLOW] beállítást választja
ki, a szinkronfelirat nyelve meg fog egyezni
a műsor nyelvével.
Hasznos tudnivaló
• Ha az [OTHERS t] beállítást választotta ki
a [MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE]
menüben, a számgombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet a listából („Választható nyelvek listája”,
92. oldal).
Megjegyzés
• Ha a [MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE]
menüben olyan nyelvet választ ki, amelyik a DVD
VIDEO lemezen nem található meg, a készülék
automatikusan kiválaszt egyet a lemezen
rendelkezésre álló nyelvek közül (lehetnek olyan
lemezek, melyeknél az automatikus kiválasztás nem
működik).
77HU
A kép paramétereinek
beállítása
[SCREEN SETUP]
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
Válassza ki a csatlakoztatott tv-készüléknek
megfelelő beállítást.
Az alapbeállítási menüben válassza ki
a [SCREEN SETUP] főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüje” című fejezetben
(76. oldal).
A gyári beállítási értéket aláhúzással jelöltük.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
x [TV TYPE]
A csatlakoztatott tv-készülék képernyőtípusának beállítására szolgál (4:3 normál vagy
szélesvásznú).
A forgalmazás helyétől függően a gyári beállítás
eltérhet.
[4:3 LETTER
BOX]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
fekete csík jelenik meg a képernyő
alsó és felső részén.
[4:3 PAN SCAN] Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor lejátszásakor
a műsor a teljes képernyőn látható,
de a kép széleit levágja a készülék.
[16:9]
78HU
[16:9]
Megjegyzés
• A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat,
hogy a készülék a [4:3 PAN SCAN] üzemmód helyett
automatikusan [4:3 LETTER BOX] üzemmódba
kapcsol, és fordítva.
x [SCREEN SAVER]
A képernyőkímélő be- és kikapcsolására
szolgál. Ha ezt a rendszert több mint 15 percig
szünet vagy állj üzemmódban hagyja, illetve ha
a készülék 15 percig CD, Super Audio CD vagy
DATA (adat) CD (MP3 audio) lejátszási
üzemmódban működik, a képernyőkímélő
automatikusan bekapcsol. A képernyőkímélővel
a tv-képernyő károsodása (beégés) előzhető
meg. A képernyőkímélő kikapcsolásához
nyomja meg a H gombot.
[ON]
A képernyőkímélő bekapcsolása.
[OFF]
A képernyőkímélő kikapcsolása.
x [BACKGROUND]
Az állj üzemmódban vagy CD, Super Audio CD
vagy DATA (adat) CD (MP3 audio) lejátszás
közben megjelenő tv-képernyő háttérszínének
vagy háttérképének beállítására szolgál.
[JACKET
PICTURE]
A lemezborító jelenik meg
háttérképként (állókép), ha
a lemezborító képét felvették
a lemezre (CD-EXTRA, stb.).
Ha a lejátszott lemezre nincs
felvéve a lemezborító képe,
a [GRAPHICS] kép jelenik meg.
[GRAPHICS]
A készülék memóriájában tárolt
grafikus kép megjelenítése
háttérképként.
[BLUE]
Kék háttérszín.
[BLACK]
Fekete háttérszín.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős televíziót vagy
szélesvásznú üzemmóddal ellátott
készüléket csatlakoztatott.
x [LINE]
A készülék hátoldalán lévő EURO AV T
OUTPUT (TO TV) aljzaton megjelenő
kimenőjel típusának beállítására szolgál.
[VIDEO]
Normál videojel továbbítása.
[RGB]
RGB jel továbbítása.
Megjegyzés
• Ha az Ön tv-készüléke nem képes RGB jelek
fogadására, a képernyőn nem jelenik meg a műsor,
hiába választja ki az [RGB] beállítást. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
Egyéni beállítások
[CUSTOM SETUP]
Beállíthatja a lejátszással kapcsolatos
funkciókat, és egyéb paramétereket.
Az alapbeállítási menüben válassza ki
a [CUSTOM SETUP] főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „Az
alapbeállítások menüje” című fejezetben
(76. oldal).
A gyári beállítási értéket aláhúzással jelöltük.
Ez a beállítás csak akkor használható, ha
a [TV TYPE] menüpont [16:9] beállítását
választotta ki a [SCREEN SETUP] menüben
(78. oldal). Ez a beállítás a 4:3 képarányú
progresszív jelek megjelenítéséhez szükséges.
Ha a progresszív formátummal (525p/625p)
kompatibilis televízión módosítható a képarány,
a beállítást a televízión, és nem ezen
a rendszeren javasolt elvégezni.
x [PAUSE MODE] (csak DVD VIDEO/
DVD-RW)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
Alapbeállítások
CUSTOM SETUP
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
STANDARD
AUDIO DRC:
Registration Code
DivX:
x [4:3 OUTPUT]
Megjegyzés
• Ez a beállítás csak akkor használható, ha
a PROGRESSIVE gombbal a „P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)” vagy a „P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)” beállítást választotta ki
(25. oldal).
[FULL]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a televízión módosítható
a képarány.
[NORMAL]
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a televízión nem módosítható
a képarány. 16:9 képarányú műsor
esetén a kép bal és jobb oldalán
fekete csík látható.
16:9 képarányú televízió
[AUTO]
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat tartalmazó kép is
remegés nélkül, stabilan jelenik
meg a képernyőn. Általában ezt
a beállítást kell kiválasztani.
[FRAME]
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat nem tartalmazó kép
nagy felbontással, kiváló
minőségben jelenik meg.
x [TRACK SELECTION] (csak DVD VIDEO)
A legmagasabb számú hangfrekvenciás
csatornával rendelkező formátumok
elsőbbségének kijelölése a több audio
hangsávos (PCM, DTS, MPEG audio vagy
Dolby Digital) DVD VIDEO lemez
lejátszásakor.
[OFF]
Nincs kijelölés.
[AUTO]
Kijelölés bekapcsolva.
Megjegyzések
• Ha az [AUTO] beállítást választja ki, a műsor nyelve
változhat. A [TRACK SELECTION] funkció
beállítása elsőbbséggel rendelkezik a [LANGUAGE
folytatódik
79HU
SETUP] menü [AUDIO] funkciójának beállításával
szemben (lásd a 77. oldalon). (Lehetnek olyan
lemezek, melyeknél ez a funkció nem működik.)
• Ha a PCM, a DTS, az MPEG audio és a Dolby Digital
hangsáv legmagasabb számú hangcsatornája
megegyezik, az elsőbbségi sorrend a következő:
PCM, DTS, Dolby Digital és MPEG audio.
x [MULTI-DISC RESUME] (csak DVD
VIDEO/VIDEO CD)
A többlemezes lejátszás folytatási funkció bevagy kikapcsolása. A megszakítási pont
pozíciója 40 különböző DVD VIDEO/VIDEO
CD-lemeznél tárolható (35. oldal).
[ON]
A megszakítási pont pozíciójának
tárolása 40 különböző lemeznél.
[OFF]
A megszakítási pontot nem tárolja
a készülék a memóriában.
A lejátszás csak a készülékben
lévő lemeznél folytatódik
a megszakítási ponttól.
A hangsugárzók beállítása
[SPEAKER SETUP]
A térhatású hang maximális kihasználása
érdekében állítsa be a csatlakoztatott
hangsugárzók méretét, és a hallgatási pozíciótól
mért távolságát. Ezután a teszthang segítségével
állítsa be a hangerőt és a balanszot úgy, hogy
a hangsugárzók hangereje azonos legyen.
A képernyőmenüből válassza ki a [SPEAKER
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az
alapbeállítások menüje” című fejezetben
(76. oldal).
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
Megjegyzés
• Ezek a beállítások nem módosíthatók, ha
a rendszerhez fejhallgatót csatlakoztatott.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
x [AUDIO DRC] (dinamikaszabályozás)
(csak DVD VIDEO/DVD-RW)
A hangsáv dinamikatartományának szűkítésére
szolgál. Kiválóan használható, ha éjszaka,
lehalkított hangerővel hallgatja a készüléket.
[OFF]
Nincs dinamikatartományszűkítés.
[STANDARD]
A hangmérnök által tervezett
dinamikával történő lejátszás.
[MAX]
A dinamikatartomány maximális
szűkítése.
Visszakapcsolás a gyári
beállításra
Válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja
meg a CLEAR gombot. Ne feledje, hogy
a [SIZE] paraméter nem kapcsol vissza a gyári
beállításra.
Megjegyzés
x [SIZE]
• Az [AUDIO DRC] funkció csak Dolby Digital
műsoroknál működik.
Ha nem csatlakoztatott középső vagy hátsó
hangsugárzót, illetve ha a hátsó hangsugárzókat
áthelyezi, állítsa be a [CENTER] és
a [SURROUND] paramétereket, illetve a hátsó
hangsugárzók pozícióját. Mivel az első
hangsugárzók és a mélyhangsugárzó beállítása
rögzített, ezeket nem lehet módosítani.
x [DivX]
Az e készülékre érvényes regisztrációs kódot
jeleníti meg. További információkért látogasson
el a http://www.divx.com Internetes oldalra.
80HU
YES
YES
BEHIND
YES
Pozíció diagram
1.0 - 7.0 m/
4 - 23 ft
0.0 - 7.0 m/
0 - 23 ft
90
A
A
45
B
B
20
[YES]
[CENTER]
[YES]: Általában ezt a beállítást
kell használni.
[NONE]: Ha nem csatlakoztatott
középső hangsugárzót, ezt
a beállítást kell kiválasztani.
[SURROUND]
[SUBWOOFER]
[BEHIND]: Ha a hátsó
hangsugárzókat a B
tartományban helyezi el, válassza
ki ezt a beállítást.
[SIDE]: Ha a hátsó
hangsugárzókat az A
tartományban helyezi el, válassza
ki ezt a beállítást.
[NONE]: Ha nem csatlakoztatott
hátsó hangsugárzókat, ezt
a beállítást kell kiválasztani.
[YES]
Megjegyzések
• Az egyes menübeállítások kiválasztásakor a hang
rövid időre elnémul.
• A többi hangsugárzó beállításától függően
előfordulhat, hogy a mélyhangsugárzó túlzottan
magas jelszintű hangot bocsát ki.
x [DISTANCE]
Az alábbi módszerrel beállíthatja
a hangsugárzók távolságát a műsornézési
pozícióhoz viszonyítva (lásd az ábrát).
Ha a távolságot a gyorsbeállító menü (31. oldal)
segítségével már beállította, a beállított érték
automatikusan megjelenik.
Ha a hangsugárzókat a későbbiekben áthelyezi,
ne feledje el megismételni az alábbi beállítást.
[FRONT]
3.0 m*
Az első hangsugárzóknak
a műsorhallgatási pozícióhoz
viszonyított távolsága 1,0 és
7,0 méter között állítható be,
0,2 m-es lépésekkel.
[CENTER]
3.0 m*
(akkor jelenik meg, ha
a [SIZE] menüben
a [CENTER] menüpont
[YES] beállítását
választotta ki)
A középső hangsugárzónak
a műsorhallgatási pozícióhoz
viszonyított távolsága 0,0 és
7,0 méter között állítható be,
0,2 m-es lépésekkel.
[SURROUND]
3.0 m*
(ez a menüpont minden
esetben megjelenik,
kivéve, ha a [SIZE]
menüben
a [SURROUND]
menüpont [NONE]
beállítását választotta ki)
A hátsó hangsugárzóknak
a műsorhallgatási pozícióhoz
viszonyított távolsága 0,0 és
7,0 méter között állítható be,
0,2 m-es lépésekkel.
Alapbeállítások
[FRONT]
* Ha a gyorsbeállítási funkciót (31. oldal) használja,
az alapértelmezés szerinti beállítások módosulnak.
Megjegyzések
• Az egyes hangsugárzó távolságok kiválasztásakor
a hang rövid időre elnémul.
• Ha az első vagy hátsó hangsugárzó párok valamelyik
tagja nem azonos távolságra van a hallgatási
pozíciótól, a közelebbi hangsugárzó távolságát kell
beállítani.
• A hátsó hangsugárzókat ne tegye távolabb
a hallgatási pozíciótól, mint az első hangsugárzókat.
• Lehetnek olyan típusú bemenőjelek, melyeknél
a [DISTANCE] paraméter hatása nem érzékelhető.
folytatódik
81HU
x [LEVEL (FRONT)]
Az alábbi módszerrel beállíthatja az első
hangsugárzók jelszintjét. A beállítás
megkönnyítése érdekében válassza ki a [TEST
TONE] funkció [ON] beállítását.
[L]
0 dB
A bal első hangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB
és 0 dB között, 1 dB-es
lépésekkel
[R]
0 dB
A jobb első hangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB
és 0 dB között, 1 dB-es
lépésekkel.
[CENTER]
0 dB
(akkor jelenik meg, ha
a [SIZE] menüben a
[CENTER] menüpont
[YES] beállítását
választotta ki)
A középső hangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB
és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel.
[SUBWOOFER]
0 dB
A mélyhangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB
és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel.
1
Állj üzemmódban nyomja meg
a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[SETUP] ikont, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A [SETUP] menü megjelenik.
3
A X/x gombbal válassza ki a [CUSTOM]
almenüt, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az alapbeállítási képernyő megjelenik.
x [LEVEL (SURROUND)]
Az alábbi módszerrel beállíthatja a hátsó
hangsugárzók jelszintjét. A beállítás
megkönnyítése érdekében válassza ki a [TEST
TONE] funkció [ON] beállítását.
Ez a menüpont minden esetben megjelenik,
kivéve, ha a [SIZE] menüben a [SURROUND]
menüpont [NONE] beállítását választotta ki).
[L]
0 dB
A bal hátsó hangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB és +6
dB között, 1 dB-es lépésekkel.
[R]
0 dB
A jobb hátsó hangsugárzó
jelszintjének beállítása –6 dB és +6
dB között, 1 dB-es lépésekkel.
Az összes hangsugárzó
hangerejét egyszerre is
módosíthatja
4
5
6
A X/x gombbal válassza ki
a [SPEAKER SETUP] menüpontot, és
nyomja meg az ENTER vagy a c
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a [TEST
TONE] funkciót, és nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
A X/x gombbal válassza ki az [ON]
beállítást, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A teszthang sorban végighalad
a hangsugárzókon.
7
A műsorhallgatási pozícióban ülve
állítsa be a [LEVEL (FRONT)] vagy
a [LEVEL (SURROUND)] paramétert
a C/X/x/c gombbal.
Beállítás közben a teszthang az éppen
beállítandó hangsugárzóból szól.
8
Ha a beállítás megfelelő, nyomja meg
az ENTER gombot.
Használja a VOLUME hangerőszabályzót
a rendszeren, vagy nyomja meg a VOLUME +/–
gombot a távvezérlőn.
9
x [TEST TONE]
10 A X/x gombbal válassza ki az [OFF]
A készülék teszthangot bocsát ki, amit
a hangsugárzók [LEVEL (FRONT)] és [LEVEL
(SURROUND)] paraméterének beállítása közben
javasolt használni.
82HU
A hangsugárzók jelszintjének
beállítása a teszthang
segítségével
[OFF]
A teszthang nem hallható.
[ON]
A hangsugárzó jelszint beállítása
közben a teszthang sorban végighalad
a hangsugárzókon. Ha kiválasztja
a [SPEAKER SETUP] menü
valamelyik elemét, a teszthang sorban
végighalad a hangsugárzókon.
A X/x gombbal válassza ki a [TEST
TONE] funkciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
beállítást, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjegyzés
• A különböző hangsugárzó beállítások
kiválasztásakor a hang egy pillanatra elnémul.
A készülék tisztítása
További információk
Elővigyázatossági
óvintézkedések
Néhány szó a tápfeszültség
forrásokról
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag
szakember végezheti.
Javaslat a készülék
elhelyezéséhez
Páralecsapódás
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
továbbá, ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára
csapódhat le a kiolvasófejen. A készülék ekkor
működésképtelenné válhat. Vegye ki a lemezt, hagyja
bekapcsolva a készüléket, és várjon kb. fél órát, hogy
a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
• Ha a készüléket szállítani vagy áthelyezni kívánja,
vegye ki a lemezt. Ha ezt nem teszi meg, a lemez
megsérülhet.
A hangerő beállítása
A tisztítólemezekről
• Ne használja a szaküzletekben kapható CD/DVD
tisztítólemezt. A készülék meghibásodhat.
Ha színhiba fordul elő a tvkészüléken
• Ha a hangsugárzók színhibát okoznak a tvkészüléken, kapcsolja ki a tv-készüléket, majd
15–30 perc múlva kapcsolja be ismét. Ha a színhiba
továbbra is fennáll, vigye távolabb a hangsugárzókat.
Az adattábla a készülék hátoldalán található.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem: Az Ön által megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet
vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy
menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn
hagy, a televízió képernyője maradandó károsodást
szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a kivetítéses
rendszerű tv-készülékekre (projektorok).
További információk
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ha a készüléket hosszú ideig magas hangerőn
hallgatja, a burkolat felforrósodhat. Ez nem
hibajelenség. A burkolat megérintését azonban
kerülje. Nem szabad a készüléket zárt térben
működtetni, mert az elégtelen szellőzés a készülék
túlmelegedését okozhatja.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert
a szellőzőnyílásokat eltakarhatja. A rendszer
nagyteljesítményű erősítővel van felszerelve. Ha
a szellőzőnyílásokat eltakarja, a készülék
túlmelegedhet és meghibásodhat.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, mert ezzel az
alsó felén lévő szellőzőnyílásokat eltakarja.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: Fűtőtest
közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai
behatásnak van kitéve.
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát,
kezelőszerveit és szabályzóit. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét
Ha a rendszert szállítja
A készülék szállítása előtt az alábbi művelet
végrehajtásával megóvhatja a belső mechanizmust
a sérülésektől.
1 A FUNCTION gombbal kapcsoljon „DVD”
üzemmódba.
2 Vegye ki a lemezt a készülékből.
3 Nyomja meg egyszerre a x és a "/1
gombot.
A kijelzőn megjelenik a „STANDBY”, majd
a „MECHA LOCK” felirat.
4 Húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból.
• Halk részeknél, vagy szünetekben ne állítsa túl
nagyra a hangerőt, mert később, a hangos
részleteknél a hangsugárzók károsodhatnak.
83HU
Megjegyzések
a lemezekhez
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztán tartása érdekében, mindig
a szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse
a felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a lemezre.
Hibaelhárítás
Ha a készülék használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre az
előírt műveletet. Ha az alábbi ellenőrzések
végrehajtása után is fennáll az adott
hibajelenség, keresse fel a vásárlás helyét.
Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
• Óvja a lemezeket erős napfénytől, és ne
helyezze hősugárzó vagy fűtőtest közelébe. Ne
felejtse a lemezeket tűző napon parkoló
gépkocsiban, mert a túl magas hőmérséklet
károsíthatja azokat.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
védőtokjába.
A lemezek tisztítása
• Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa
meg a lemezt.
Középről kifelé, sugárirányban haladjon.
A „PROTECT” és az „UNPLUG” kijelzés
felváltva megjelenik a kijelzőn.
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, és
ellenőrizze az alábbiakat:
• A hangsugárzó + és – vezetékei nincsenek
felcserélve?
• Az előírt típusú hangsugárzókat használja?
• Nem takarja el valami a készülék
szellőzőnyílásait?
A fentiek ellenőrzése és a hiba okának
megszüntetése után csatlakoztassa a hálózati
vezetéket és kapcsolja be a készüléket. Ha a jelző
továbbra is villog, illetve ha a hiba forrását nem
sikerült megtalálni a fenti ellenőrzések
végrehajtásával, keresse fel a vásárlás helyét.
Kép
• A tisztításhoz soha ne használjon benzint,
hígítót, vagy háztartási tisztítószereket, illetve
az analóg (hang) lemezekhez használható
antisztatizáló sprayt.
Ez a rendszer csak szabványos, kör alakú lemezt
tud lejátszani. Nem szabványos, nem kör alakú
(pl. kártya, szív vagy csillag) lemezek
használata a készülék meghibásodását
okozhatja.
Ne használjon olyan lemezt, melyre gyárilag
valamilyen tartozékot (címkét, gyűrűt, stb.)
ragasztottak.
84HU
Nincs kép.
• A készüléket progresszív üzemmódba kapcsolta,
de a tv-készülék nem képes progresszív jelek
fogadására. Ebben az esetben kapcsoljon vissza
sorváltásos üzemmódba (alapbeállítás)
(25. oldal).
• Előfordulhat, hogy a rendszer kimenetének
progresszív üzemmódba kapcsolása esetén a tvkép akkor sem lesz megfelelő, ha a tv-készüléke
kompatibilis a progresszív formátummal (525p/
625p). Ebben az esetben kapcsoljon vissza
sorváltásos üzemmódba (alapbeállítás)
(25. oldal).
• A SCART (EURO AV) vezeték nincs
megfelelően csatlakoztatva.
• A SCART (EURO AV) vezeték megsérült.
• A készüléket nem a megfelelő EURO AV t
INPUT aljzathoz csatlakoztatta (24. oldal).
• Nem a megfelelő videobemenetet választotta ki
a tv-készüléken.
• Ellenőrizze a kimenőjel típusának beállítását ezen
a készüléken (79. oldal).
Képzajok észlelhetők.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
Hiába választotta ki a megfelelő képernyő
üzemmódot a [SCREEN SETUP] menü [TV
TYPE] menüpontjában, a kép nem tölti ki
a képernyőt.
• A lejátszott lemezen a képarány rögzített.
Hang
A jobb és bal csatorna hangereje nem azonos,
vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
berendezéseket megfelelően és biztosan
csatlakoztatta-e.
A mélyhangsugárzó nem szól.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (15., 80. oldal).
• Válassza ki az „AUTO FORMAT DIRECT
AUTO” hangzásképet (60. oldal).
Erős elektromos zaj hallható.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
berendezéseket megfelelően csatlakoztatta-e.
• A csatlakozókábeleket transzformátortól vagy
motortól távol, illetve legalább 3 méterre helyezze
el a tv-készüléktől vagy fluoreszcens
fényforrástól.
• A tv-készüléket a hangfrekvenciás
berendezésektől távolabb helyezze el.
• A csatlakozóaljzatok és -dugók szennyeződtek.
Alkohollal enyhén megnedvesített ruhával törölje
meg azokat.
• Tisztítsa meg a lemezt.
VIDEO CD, CD vagy MP3 lemez lejátszásakor
a sztereóhatás nem érvényesül.
• Válassza ki az [AUDIO] menüpont [STEREO]
beállítását az AUDIO menüben (58. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a rendszert megfelelően
csatlakoztatta-e.
Csak a középső hangsugárzó szól.
• Előfordulhat, hogy bizonyos lemezek
lejátszásakor csak a középső hangsugárzó szól.
A középső hangsugárzó nem szól.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (60. oldal).
• Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél
a középső hangsugárzó hatása kevésbé
érzékelhető.
A hátsó hangsugárzók nem, vagy csak
nagyon halkan szólnak.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (60. oldal).
• Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél a hátsó
hangsugárzó hatása kevésbé érzékelhető.
További információk
Nincs hang.
• A hangsugárzókat nem megfelelően
csatlakoztatta.
• Ha a „MUTING ON” jelző világít a kijelzőn,
nyomja meg a MUTING gombot a távvezérlőn.
• A készüléket szünet vagy lassított lejátszás
üzemmódba kapcsolta. Nyomja meg a H
gombot a normál lejátszás elindításához.
• A készülék gyorskeresést vagy lassított lejátszást
végez előre vagy hátra. Nyomja meg a H
gombot a normál lejátszás elindításához.
• Ellenőrizze a hangsugárzók beállítását (80. oldal).
Dolby Digital, DTS vagy MPEG hangsáv
lejátszásakor a térhatás nem érvényesül
megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a megfelelő
hangzásképet (60. oldal).
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (15., 80. oldal).
• Előfordulhat, hogy bizonyos DVD-lemezek
lejátszásakor a kimenőjel nem a teljes 5.1 csatorna
lesz, hanem csak mono vagy sztereó, még akkor
is, ha a hangsávot Dolby Digital vagy MPEG
formátumban rögzítették.
Működtetés
A rádióadókat nem lehet behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően
csatlakoztatta-e. Állítsa az antennákat a megfelelő
irányba, vagy csatlakoztasson külső antennát, ha
szükséges.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony (az
automatikus hangolás használatakor). Használja
a közvetlen hangolási módszert.
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások törlődtek
(ha a memóriapásztázást használja). Tárolja újból
a rádióadókat (lásd a 72. oldalon).
• Nyomja meg a DISPLAY gombot, így
a frekvenciaértéket ellenőrizheti a kijelzőn.
A távvezérlő nem működik.
• Távolítsa el az akadályt a készülék és a távvezérlő
útjából.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
folytatódik
85HU
• A távvezérlőt irányítsa a készülék érzékelője felé.
• Az elemek kimerültek a távvezérlőben.
A készülék nem játssza le a lemezt.
• A rendszerben nincsen lemez.
• A lemezt fordítva helyezte be.
Úgy helyezze be a lemezt, hogy a lejátszandó
oldal lefelé nézzen.
• A lemezt ferdén helyezte be a készülékbe.
• Ez a rendszer nem alkalmas CD-ROM, stb.
lemezek lejátszására (7. oldal).
• Ellenőrizze a DVD-lemez régiókódját.
• Páralecsapódás fordult elő. Vegye ki a lemezt, és
hagyja bekapcsolva a készüléket kb. félóráig.
Az MP3 audio fájlok nem játszhatók le.
• A DATA (adat) CD műsorát nem az ISO 9660
1-es, vagy 2-es szintű szabványnak, vagy a Joliet
formátumnak megfelelően vették fel.
• Az MP3 audio fájl nem rendelkezik „.MP3”
kiterjesztéssel.
• Az adatfájlok nem MP3 formátumúak, annak
ellenére, hogy „.MP3” kiterjesztéssel
rendelkeznek.
• Ez a rendszer csak az MPEG1 Audio Layer3
formátumú adatfájlokat képes lejátszani.
• A rendszer nem tudja lejátszani az MP3PRO
formátumú fájlokat.
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [IMAGE
(JPEG)] beállítását választotta ki (45. oldal).
• Ha nem sikerül módosítani a [MODE (MP3,
JPEG)] menüpont beállítását, vegye ki és
helyezze be újból a lemezt, vagy kapcsolja ki és be
a készüléket.
• A DATA (adat) CD DivX videofájlt tartalmaz.
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a DATA DVDre felvett MP3 zeneszámokat.
86HU
A JPEG képfájlok nem játszhatók le.
• A DATA (adat) CD műsorát nem az ISO 9660
1-es, vagy 2-es szintű szabványnak, vagy a Joliet
formátumnak megfelelően készítették el.
• A képfájl nem rendelkezik „.JPG” vagy „.JPEG”
kiterjesztéssel.
• A fájl mérete nagyobb mint 3072 (szélesség) ×
2048 (magasság) normál formátumban, vagy több
mint 3 300 000 képpont progresszív JPEG
formátumban.
• A kép nem fér el a képernyőn (a készülék
csökkenti a méretét).
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [AUDIO
(MP3)] beállítását választotta ki (45. oldal).
• Ha nem sikerül módosítani a [MODE (MP3,
JPEG)] menüpont beállítását, vegye ki és
helyezze be újból a lemezt, vagy kapcsolja ki és be
a készüléket.
• A DATA (adat) CD DivX videofájlt tartalmaz.
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a DATA DVDre felvett JPEG képfájlokat.
Az MP3 audio műsorszámok és JPEG képek
lejátszása egyszerre történik.
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [AUTO]
beállítását választotta ki (45. oldal).
A DivX videofájlt nem lehet lejátszani.
• A fájlt nem DivX formátumban vették fel.
• A fájl kiterjesztése nem „.DIVX” vagy „.AVI”.
• A DATA (adat) CD-t (DivX)/DATA DVD-t nem
az ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy Joliet/UDF
szabványnak megfelelő DivX formátumban
vették fel.
• A DivX videofájl mérete nagyobb mint
720 (szélesség) × 576 (magasság).
Az album/műsorszám/fájl címének kijelzése
nem megfelelő.
• A rendszer csak az ábécé betűit és számokat képes
megjeleníteni. Az ettől eltérő karakterek helyén
a [*] szimbólum jelenik meg.
A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.
• A rendszert programozott, véletlen sorrendű vagy
ismételt lejátszási üzemmódba kapcsolta.
Lejátszás előtt kapcsolja ki a fenti funkciókat
a CLEAR gombbal
• A rendszert folytatólagos lejátszási üzemmódba
kapcsolta.
Állj üzemmódban nyomja meg a x gombot az
előlapon vagy a távvezérlőn, majd indítsa el
a lejátszást (35. oldal).
• A tétel menü, a DVD-menü vagy a PBC menü
automatikusan megjelenik a tv-képernyőn.
A készülék automatikusan lejátssza a lemezt.
• A DVD-lemez automatikus lejátszási funkcióval
rendelkezik.
A lejátszás automatikusan kikapcsol.
• Egyes lemezekre gyárilag automatikus szünetjelet
vesznek fel. Az ilyen lemezek lejátszása közben
a szünetjelnél a lejátszás leáll.
A leállítást, keresést, lassítást vagy ismételt
lejátszást stb. nem lehet végrehajtani.
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
a fenti műveletek valamelyikét nem lehet
végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt
útmutatót.
A képernyőkijelzések nem a kívánt nyelven
jelennek meg.
• Az alapbeállítási menü [LANGUAGE SETUP]
főmenüjének [OSD] funkciójával válassza ki
a kívánt nyelvet (77. oldal).
Nem lehet kiválasztani a műsor hangjának
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem többnyelvű.
• A műsor nyelvének kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a szinkronfeliratozás
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű szinkronfeliratot.
• A szinkronfeliratozás nyelvének kiválasztása az
adott DVD-lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kikapcsolni a szinkronfeliratot.
• Az aktuális DVD-lemezen a szinkronfeliratot nem
lehet kikapcsolni.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz több
kameraállásból felvett jeleneteket (64. oldal).
• A kameraállás kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
DATA (adat) CD vagy DATA DVD lejátszása
közben a [Data error] felirat jelenik meg a tvképernyőn.
• A lejátszani kívánt MP3 audio műsorszám/JPEG
kép/DivX videofájl megsérült.
• Az adatfájl nem felel meg az MPEG1 Audio
Layer 3 formátumnak.
• A JPEG képfájl nem felel meg a DCF
szabványnak.
• A fájl „.JPEG” vagy „.JPG” kiterjesztéssel
rendelkezik ugyan, de nem JPEG formátumú.
• A lejátszani kívánt fájl kiterjesztése „.DIVX”
vagy „.AVI” ugyan, de nem DivX formátumú,
vagy nem felel meg a DivX szabványprofilnak.
A készülék nem működik megfelelően.
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, majd
néhány perc múlva csatlakoztassa újból.
(Ha a kijelzőn betűk/számok jelennek
meg)
A készülék öndiagnosztikai funkcióval is
rendelkezik, mely számokból és betűkből álló
ötjegyű hibakód (egy betű és négy számjegy,
pl. C 13 50) megjelenítésével tájékoztat
a készülék állapotáról. Ha egy ilyen kijelzés
megjelenik, ellenőrizze az alábbi táblázatot.
C:13:50
A hibakód
első három
karaktere
Ok és/vagy elhárítás
C 13
A behelyezett lemez piszkos.
,Tisztítsa meg a lemezt egy puha
kendővel (84. oldal).
C 31
A lemezt nem megfelelően helyezte
be.
,Indítsa újra a rendszert, majd
helyezze be megfelelően
a lemezt.
E XX
(xx bármilyen
szám lehet)
A készülék rendellenes
működésének megakadályozása
érdekében bekapcsolt a készülék
öndiagnosztizáló funkciója.
,Vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi Sony szervizzel,
és informálja őket az
5 karakterről.
Például E 61 10.
További információk
A lemezt nem adja ki a készülék, és
a „LOCKED” kijelzés jelenik meg az előlap
kijelzőjén.
• Keresse fel a vásárlás helyét, vagy a legközelebbi
Sony márkaszervizt.
Az öndiagnózis funkció
87HU
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
DAV-DZ500F típusú DVD házimozi rendszer
az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel
a következő műszaki jellemzőknek.
Antennacsatlakozó
Középfrekvencia
AM tuner
Vételi frekvenciák
Antenna
Középfrekvencia
Kimenetek
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Bemenetek
TV, SAT
Tömeg (kb.)
Fejhallgató
Super Audio CD/DVD-lejátszó
Lézer
Félvezető lézer
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emisszió: folyamatos
Jelszabvány
PAL/NTSC
Frekvenciaátvitel (2 CH STEREO üzemmódban)
DVD (PCM):
2 Hz–22 kHz (±1,0 dB)
CD: 2 Hz–20 kHz
(±1,0 dB)
Harmonikus torzítás
kevesebb mint 0,03%
FM tuner
Vételi frekvenciák
Antenna
Kétutas, basszreflex,
mágnesesen árnyékolt
70 × 100 mm-es kónuszos,
25 mm-es szimmetrikus
dóm
2,7 ohm
265 × 1108 × 265 mm
(szé/ma/mé)
3,5 kg
Középső
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Kétutas, basszreflex,
mágnesesen árnyékolt
55 × 110 mm-es kónuszos
25 mm-es szimmetrikus
dóm
2,7 ohm
300 × 79 × 116 mm
(szé/ma/mé)
1,1 kg
Hátsó
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Kétutas, basszreflex
70 × 100 mm-es kónuszos
25 mm-es szimmetrikus
dóm
2,7 ohm
265 × 1108 × 265 mm
(szé/ma/mé)
3,4 kg
Mélyhangsugárzó
Tuner
Rendszer
Videó: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
Hangsugárzók
Első
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
AUDIO IN
88HU
Bemenetek
* A kiválasztott hangzáskép és a műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy ez a csatorna nem
szól.
Érzékenység: 450 mV
Impedancia: 50 kohm
Érzékenység: 250/125 mV
Impedancia: 50 kohm
Alacsony és magas
impedanciájú fejhallgatók
használhatók.
531–1602 kHz (9 kHz-es
lépések)
AM keretantenna
450 kHz
Videó rész
Erősítő
Sztereó üzemmódban (névleges)
55 W + 55 W (3 ohm,
1 kHz, DIN)
Térhang üzemmódban (referencia) zenei teljesítmény
Első: 143 W + 143 W
(az SS-TS46 modellel)
Középső*: 143 W
(az SS-CT46 modellel)
Hátsó*: 143 W + 143 W
(az SS-TS46B modellel)
Mélyhangsugárzó*: 285 W
(az SS-WS42 modellel)
75 ohm, aszimmetrikus
10,7 MHz
Hangsugárzó rendszer
PLL kvarcvezérelt digitális
szintézer
87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépések)
FM huzalantenna
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Basszreflex, mágnesesen
árnyékolt
200 mm-es kónuszos
1,3 ohm
206 × 382 × 392 mm
(szé/ma/mé)
7,8 kg
Általános jellemzők
Üzemi feszültség
Teljesítmény felvétel
Érintésvédelmi osztály:
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Mellékelt tartozékok
220–240 V, 50/60 Hz
Bekapcsolt állapotban:
160 W
Készenléti: 0,3 W
(energiatakarékos
üzemmódban)
II.
430 × 70 × 295 mm
(szé/ma/mé) maximális
kinyúlásokkal
3,6 kg
Lásd a 13. oldalon
Fogalom magyarázat
Album
MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG fájlokat
tartalmazó adat CD egy meghatározott
szekciója.
Fejezet
A DVD-lemezen lévő videó vagy audio
műsorok egy a tételnél rövidebb szakasza.
Mindegyik tétel több fejezetből áll.
DivX®
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
A DivXNetworks, Inc. digitális
videotechnológiája. A DivX technológia
felhasználásával kódolt videók viszonylag kis
méretűek, és kiváló minőségűek.
Dolby Digital
További információk
Ez a filmszínházakban alkalmazott
hangformátum a Dolby Surround Pro Logic
korszerűbb változata. Ennél a formátumnál
a hátsó hangsugárzó csatorna sztereó, és
megnövelt frekvenciaátviteli tartománnyal
rendelkezik, továbbá egy külön mélyhang
csatorna biztosítja az igazi basszust. Ezt
a formátumot a gyakran „5.1” csatornás
hangrendszernek is nevezik, mivel a mélyhang
csatorna csak 0,1 csatornának számít (ugyanis
csak akkor működik, amikor a speciális
kisfrekvenciás hanghatások megkívánják).
A kivételes csatorna elkülönítést (áthallási
csillapítás) a hat csatorna műsorának különkülön történő felvétele biztosítja. Ezen kívül, az
összes jel digitális úton történő feldolgozása
miatt lecsökken a jeltorzulás mértéke.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix surround dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhatás
információkat az eredeti felvételből.
folytatódik
89HU
x Mozi üzemmód
A mozi üzemmódot a sztereó tv show-khoz és
minden Dolby Surround kódolású műsorhoz
javasolt használni. Ennek eredménye a fokozott
hangtér pozícionálás, mely már-már megközelíti
az elkülönített 5.1 csatornás üzemmód
minőségét.
x Zenei üzemmód
A zenei üzemmód bármilyen sztereó zenei
felvételhez használható, és széles tartományú,
mély hangteret reprodukál.
Dolby Surround Pro Logic
Mint a Dolby Surround formátum egyik
dekódolási módszere, a Dolby Surround Pro
Logic térhatású rendszer négy elkülönített
csatornán alapul. A korábbi Dolby Surround
rendszerhez képest a Dolby Surround Pro Logic
térhatású rendszer a balról jobbra történő
mozgás és a zene tökéletes harmóniáját kínálja.
A Dolby Surround Pro Logic térhatású hang
maximális kihasználásához szükséges egy hátsó
hangsugárzó-pár, illetve egy középső
hangsugárzó. A hátsó hangsugárzók mono
hangot közvetítenek.
DTS
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez a
technológia az 5.1 csatornás térhang kódolásnak
felel meg. Ebben a rendszerben a sztereó hátsó
csatorna, és egy elkülönített mélyhang csatorna
fokozza a térhatású hang élményét. A DTS
ugyanazt a kiváló minőségű, elkülönített 5.1
csatornás rendszert alkalmazza. A kiváló
csatorna elkülönülési jellemzők a műsor
csatornánkénti rögzítésének és digitális
feldolgozásának köszönhetők.
DVD
A CD-lemezzel megegyező méretű, de akár
8 órányi mozgóképet is tartalmazó digitális
lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez
információ kapacitása 4,7 GB (Giga bájt), amely
7-szerese a CD-lemezének. A kétrétegű,
egyoldalas DVD-lemez információ kapacitása
8,5 GB, az egyrétegű, kétoldalas DVD-lemezé
9,4 GB, míg a kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez
17 GB információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési
90HU
eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz
képest 1/40 részre lehet összesűríteni. A DVD
egy másik technológiát is alkalmaz – a változó
sűrítési arányú kódolási technológiát –, amely
lehetővé teszi a kép állapotától függő
adatkiosztást.
A hangot Dolby Digital és PCM formátumban is
rögzítik, így a hatás még élethűbb.
Számos egyéb korszerű funkció – pl.
kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői letiltás –
gazdagítja a DVD-lemezek szolgáltatásainak
körét.
DVD-RW
A DVD-RW egy olyan írható, illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel
megegyező méretű. A DVD-RW lemezekre két
különböző módon készíthető felvétel: VR
üzemmódban és videó üzemmódban. A videó
üzemmód kompatibilis a DVD VIDEO
formátummal, míg a VR (videó felvételi)
üzemmód változatos programozási és
szerkesztési funkciókat kínál.
DVD+RW
A DVD+RW (plus RW) írható, és újraírható
lemez. A DVD+RW olyan felvételi formátumot
használ, mely hasonló a DVD VIDEO
formátumhoz.
Fájl
A DATA (adat) CD-re felvett JPEG kép, illetve
DATA CD/DATA DVD-re felvett DivX
videofájl formátuma. (A „fájl” elnevezést
kifejezetten csak erre a rendszerre alkalmaztuk.)
Egy fájl egyetlen képet vagy filmet tartalmazhat.
Film alapú szoftver, videó alapú
szoftver
A DVD-ket csoportosíthatjuk aszerint, hogy
film alapú vagy videó alapú szoftvert (műsort)
tartalmaznak. A film alapú szoftver
ugyanazokat a képkockákat tartalmazza
(másodpercenként 24 képkocka), melyet
a filmszínházakban is láthatunk. A videó alapú
szoftver – pl. televíziós dráma –
másodpercenként 30 képkockát (vagy
60 félképet) jelenít meg.
Kameraállás funkció
Egyes DVD-lemezeken bizonyos jeleneteket
több nézőpontból, kameraállásból rögzítettek.
Nyelvkiválasztási funkció
Jelenet
Egyes DVD-lemezeken a szinkronfeliratokat és
a műsor hangját több nyelven rögzítették.
A PBC (lejátszásvezérlő) funkcióval ellátott
VIDEO CD-lemezeken a menüképernyők,
a mozgóképek és az állóképek különböző
szakaszokra – jelenetekre – vannak osztva.
Szülői felügyelet
A DVD-lemezen lévő lejátszás-korlátozási
funkció, amely az adott országban érvényes
korlátozási szintnek megfelelően, a kezelő
életkorának függvényében engedélyezi
a lejátszást. A korlátozás lemezenként változó;
aktivizálás után a lejátszást teljesen letiltja, az
erőszakos jeleneteket átugorja, vagy más
jelenetekkel helyettesíti, stb.
Lejátszás vezérlés (PBC)
Progresszív formátum (szekvenciális
letapogatás)
Ellentétben a sorváltásos formátummal,
a progresszív formátum az összes letapogatott
sor (NTSC esetén 525 sor) reprodukálásával
másodpercenként 60 képet képes megjeleníteni.
Ennek köszönhetően az általános képminőség
javul, az állóképek, a szöveg és a vízszintes
vonalak élesebben láthatók. Ez a rendszer az
„525” progresszív formátummal kompatibilis.
Régiókód
A szerzői jogok védelme érdekében alkalmazott
rendszer. Minden DVD-lejátszót és DVDlemezt az értékesítési régiónak megfelelő
jelzőszámmal látnak el. A régiókódot mind
a lejátszón, mind a DVD-lemez borítóján
feltüntetik. Ez a rendszer csak azokat
a lemezeket képes lejátszani, melyek régiókódja
megegyezik a készülék régiókódjával. Ez
a rendszer a
szimbólummal ellátott
lemezeket is lejátssza. Egyes DVD-lemezek
esetében előfordulhat, hogy a régiókód nincs
feltüntetve, és a készülék mégsem képes
lejátszani azt a fentebb említett régiókód eltérése
miatt.
ALL
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film
a videoműsort tartalmazó lemezrészen, vagy
egy zenei album a hangfrekvenciás műsort
tartalmazó lemezrészen.
Műsorszám
A CD, VIDEO CD vagy MP3 lemezek képvagy hanganyagának kisebb szakaszai. Egy
album számos műsorszámot tartalmaz (csak
MP3).
VIDEO CD
Kompaktlemez, amely mozgóképeket tartalmaz.
A képtömörítés az MPEG 1 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési
eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz
képest 1/140 részre lehet összesűríteni. Ennek
megfelelően egy 12 cm-es VIDEO CD-lemez
akár 74 perces videoműsort is tartalmazhat.
A VIDEO CD-lemezek részleges
hangtömörítést alkalmaznak. Az emberi fül
hallástartományán kívül eső hangokat a rendszer
tömöríti, míg a hallható hangok tömörítés nélkül
kerülnek felvételre. A VIDEO CD-lemezek
a hagyományos audio CD-khez képest 6-szoros
mennyiségű hangfrekvenciás információt
tartalmazhatnak.
A VIDEO CD-lemezeknek 2 verziója létezik:
• 1.1 verzió: Csak a videoműsor és a hang
játszható le.
• 2.0 verzió: Nagyfelbontású állóképeket
jeleníthet meg, és használhatja a PBC
funkciókat.
Ez a készülék mindkét verzió lejátszására
alkalmas.
További információk
A lejátszás vezérlését szolgáló kódolt jelek
a VIDEO CD-lemezeken (2.0 verzió).
A VIDEO CD-lemezekre felvett PBC
képernyőmenü lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon történő lejátszását,
keresést, stb.
Tétel
91HU
Választható nyelvek listája
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639: 1988 (E/F) szabványnak.
92HU
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
afar
abház
afrikaans
amharic
arab
asszián
ajmara
azeri
baskír
belorussz
bulgár
bihari
bislama
bengáli; bangla
tibeti
breton
katalán
korzikai
cseh
walesi
dán
német
butáni
görög
angol
eszperantó
spanyol
észt
baszk
perzsa
finn
fidzsi
faroéz
francia
fríz
ír
skót kelta
galíciai
guarani
gujarati
hausza
hindi
horvát
magyar
örmény
interlingua
interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
inupiak
indonéz
izlandi
olasz
héber
japán
jiddis
jávai
grúz
kazah
grönlandi
kambodzsai
kanadai
koreai
kasmíri
kurd
kirgiz
latin
lingala
laoszi
litván
lett-litván
madagaszkári
maori
macedon
malayalam
mongol
moldáv
marati
maláj
máltai
burmai
nauru
nepáli
holland
norvég
occitan
afan (oromo)
orija
pandzsáb
lengyel
pahsto; pushto
portugál
kecsua
rétoromán
kirundi
román
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
orosz
kinyarwanda
szanszkrit
szindi
sangho
szerb-horvát
szingaléz
szlovák
szlovén
szamoai
sona
szomáli
albán
szerb
siswati
sesotho
szundanéz
svéd
szuahéli
tamil
telugo
tadzsik
tháj
tigrinya
türkmén
tagalog
setswana
tonga
török
tsonga
tatár
twi
ukrán
urdu
üzbég
vietnámi
volapük
volof
xhosa
joruba
kínai
zulu
1703
nem azonosított
Kezelőszervek és szabályzók
További információkért lapozzon a zárójelben szereplő oldalra.
Előlap
H FUNCTION gomb (34)
B Lemeztartó (34)
I PHONES aljzat (34)
C A (nyitó/záró) (34, 75)
J VOLUME (34)
D H (lejátszás) gomb (34)
K
E X (szünet) gomb (34)
L Kijelző az előlapon (94)
F x (állj) gomb (34, 75)
M AUDIO IN aljzat
(távvezérlés érzékelő) (13)
További információk
A "/1 (be/készenlét) (30, 34, 75)
G ./> gomb (34)
93HU
Kijelző az előlapon
Az előlap kijelzőjén megjelenő kijelzések
A PBC lejátszás közben világít (csak
VIDEO CD) (40)
F Aktuális hangformátum (kivéve JPEG
és Super Audio CD) (59)
B Akkor világít, amikor a tétel vagy
a fejezet időinformációi megjelennek
a kijelzőn. (csak DVD)
G Aktuális lejátszási mód (csak DVD
üzemmódban)
C Mono/sztereó vételi üzemmód (csak
rádió) (73)
D Akkor világít, amikor kétcsatornás
műsorforrás hangja szól a hátsó
hangsugárzókból (61)
E Aktuális hanghatás (kivéve Super
Audio CD) (63)
94HU
H Többcsatornás (MULTI) lejátszás
közben világít (csak Super Audio CD)
(40)
I Lejátszási művelet (csak DVD
üzemmódban)
Hátoldal
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
A SPEAKER aljzatok (15)
FM 75
D AM antennacsatlakozó (23)
E FM 75Ω COAXIAL aljzat (23)
C EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzat
(24)
F SAT VIDEO/AUDIO IN aljzatok (26, 28)
További információk
B COMPONENT VIDEO OUT aljzatok (24)
95HU
A távvezérlő
J CLEAR, - gomb (31, 36, 69, 70)
K TOP MENU gomb (39)
L C/X/x/c/ENTER gomb (30, 36, 60, 65,
71, 75, 76)
M O RETURN gomb (40)
N
REPLAY, STEP gomb (34)
O . PRESET –, TV CH – gomb (31, 34,
69, 73)
P m/
SLOW, TUNING – gomb (50, 72)
Q H (lejátszás) gomb (34)
A H gombon tapintópont található.*
R TV gomb (69)
S THEATRE SYNC gomb (70)
T "/1 (be/készenlét) gomb (30, 34, 73)
U AMP MENU gomb (30, 71, 75)
V DSGX gomb (63)
W FUNCTION gomb (25, 34, 62, 71)
X SOUND FIELD gomb (60)
Y DISPLAY gomb (73)
Z PICTURE NAVI gomb (44)
wj AUDIO gomb (58)
wk SUBTITLE gomb (64)
wl ANGLE gomb (64)
e; ALBUM –/+ gomb (34, 70)
ea MENU gomb (39)
es MUTING gomb (34)
ed VOLUME, TV VOL +/– gomb (34, 69, 73)
A VOLUME, TV VOL + gombon
tapintópont található.*
ef
DISPLAY gomb (10, 31, 36, 65, 76)
eg > PRESET +, TV CH + gomb (31, 34,
69, 73)
A TV [/1 (be/készenlét) gomb (69)
eh
B TV/VIDEO gomb (69)
ej M/
C TUNER MENU gomb (72)
ek x (állj) gomb (34, 65, 73)
D SLEEP gomb (74)
el X (szünet) gomb (34)
E SA-CD/CD gomb (40)
* A tapintópontot referenciaként használhatja
a készülék vezérlése közben.
F PROGRESSIVE gomb (25)
G REPEAT/FM MODE gomb (38, 73)
H MULTI/2CH gomb (40)
I Számgombok (39, 65, 69)
Az 5-ös számgombon tapintópont
található.*
96HU
ADVANCE, STEP gomb (34)
SLOW, TUNING + gomb (50, 72)
Az alapbeállítási menü elemei
A DVD alapbeállítási menüben az alábbi jellemzőket állíthatja be.
A következő listában feltüntetett jellemzők eltérő sorrendben jelenhetnek meg a készülék
kijelzőjén.
LANGUAGE SETUP
SCREEN SETUP
OSD
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
TV TYPE
MENU
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
SCREEN SAVER
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
SUBTITLE
(Válassza ki a kívánt
nyelvet a megjelenő
listából.)
LINE
CUSTOM SETUP
PAUSE
MODE
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
RESUME
OFF
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
DivX
4:3 OUTPUT
SPEAKER SETUP
SIZE
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND BEHIND
SIDE
NONE
SUBWOOFER YES
DISTANCE
FRONT
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
CENTER
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
–6 dB – 0 dB
L
LEVEL
R
–6 dB – 0 dB
(FRONT)
–6 dB – +6 dB
CENTER
SUBWOOFER –6 dB – +6 dB
L
LEVEL
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
(SURROUND) R
OFF
TEST TONE
ON
További információk
AUDIO
BACKGROUND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
97HU
Az AMP menü elemei
A távvezérlő AMP MENU gombjával az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat.
AMP menu
DIMMER
DEMO
AUDIO ATT
98HU
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO ON
DEMO OFF
ATT ON
ATT OFF
Tárgymutató
Numerikus
címszavak
16:9 78
4:3 LETTER BOX 78
4:3 PAN SCAN 79
5.1 csatornás térhang 59
A
A/V SYNC 49
Alapbeállítási menü 76, 97
ALBUM 51
Album 89
AMP menü 30, 72
AMP menülista 98
ANGLE 64
Antenna csatlakoztatás 23
AUDIO 77
AUDIO ATT 72
AUDIO DRC 80
B
BACKGROUND 78
Bemutató 30
C
CHAPTER 51
COMPONENT VIDEO OUT
25
Csatlakoztatások áttekintése 14
CUSTOM 76
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 65
CUSTOM SETUP 79
E
EFFECT 47
Elemek 13
Előlap 93
F
Fájl 90
Fejezet 89
FILE 51
Film alapú műsorok 90
Folyamatos lejátszás 34
Folytatólagos lejátszás 35
G
Gyorsbeállítás 31
Gyorsított lejátszás előre 50
Gyorsított lejátszás hátra 50
H
Külső készülékek
csatlakoztatása 28
Külső komponens műsorának
meghallgatása 71
L
LANGUAGE SETUP 77
Lassított lejátszás 50
Lemezek kezelése 84
LEVEL (FRONT) 81
LEVEL (SURROUND) 82
LINE 78
M
MENU 77
MODE (MP3, JPEG) 45
MP3 41, 43
MULTI-DISC RESUME 80
Műsorszám 91
Hálózati vezeték csatlakoztatása
30
Hangsugárzó beállítás 33
Hangsugárzók csatlakoztatása
15
Hangzásképek 60
Használható lemezek 6
Hátoldal 95
Hibaelhárítás 84
N
I
P
INDEX 51
INTERVAL 46
Ismételt lejátszás 37
PARENTAL CONTROL 66, 90
Pásztázás 50
PAUSE MODE 79
PBC lejátszás 7, 40, 90
PICTURE NAVI 44, 53
PLAY LIST 39
Programozott lejátszás 36
PROGRESSIVE AUTO 25
PROGRESSIVE VIDEO 26
Progresszív formátum 25, 91
D
J
DATA CD 43, 47
DATA DVD 47
DEMO 30
DIMMER 75
DISPLAY 54
DISTANCE 81
DivX® 47, 80, 89
DOLBY DIGITAL 58
Dolby Digital 89
Dolby Pro Logic II 89
Dolby Surround Pro Logic 90
DSGX 63
DTS 58, 90
DVD 90
DVD menü 38
DVD+RW 90
DVD-RW 39, 90
Jelenet 91
JPEG 41, 43
K
Kameraállás funkció 64, 90
Képbemutató 45
Képernyőkijelzések
vezérlőmenü 10
alapbeállítási menü 76
Keresés 50
Keresés
műsorrészlet a tv-képernyő
figyelésével 50
Kijelzések az előlapon 54, 94
Kijelzések
alapbeállítások menüje 76
Némítás 34
Nyelv kiválasztás 90
Nyelvek listája 92
O
ORIGINAL 39
OSD 77
R
Rádió 73
Régiókód 8, 91
RESET 77
S
SCENE 51
SCREEN SAVER 78
SCREEN SETUP 78
SETUP 76
SIZE 80
99HU
SLEEP 74
SPEAKER SETUP 80
SUBTITLE 64, 77
Super Audio CD 8, 39
Szatellit hangsugárzók
felszerelése a falra 21
T
Tárolt állomás 72
Tárolt rádióadók elnevezése 73
Tartozékok 13
Távvezérlő 13, 69, 96
TEST TONE 82
Tétel 91
THEATRE SYNC 70
TIME/TEXT 52
TITLE 51
Többmenetes CD 7
Továbbítás 34
TRACK 51
TRACK SELECTION 79
TUNER MENU 72
Tv csatlakoztatás 24
TV TYPE 78
Tv-készülék vezérlése 69
Tv-műsor hangjának
meghallgatása 62
V
Véletlen sorrendű lejátszás 37
Vezérlőmenü 10
VIDEO CD 91
Visszajátszás 34
100HU
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising