Electrolux EWF86110W, EWF106110W User manual

Electrolux EWF86110W, EWF106110W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWF 86110W
EWF 106110W
EWF 126110W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Első használat
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Mosási programok
Ápolás és tisztítás
2
4
5
7
7
10
11
14
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
18
20
20
22
22
25
25
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra
nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség
esetén mindig a rendelkezésére álljon.
Amennyiben a készüléket eladja vagy
átadja egy másik tulajdonosnak, vagy
amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az új
tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen
sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a
hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja a
mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig
az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon
hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt
ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás és karbantartás után.
electrolux 3
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi
sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt
nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket
a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát
szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire
való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb
üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt kezelje
a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS mosógépben
mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell
arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől
és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Annak elkerülése érdekében, hogy gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak a
dobba, a mosógép különleges funkcióval
rendelkezik. A készülék elindításához (lenyomás nélkül) forgassa el az ajtó belsejében lévő gombot az óramutató járásával
megegyező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha szükséges,
használjon érmét.
4 electrolux
A készülék leállításához és az ajtó ismételt
bezárásának lehetővé tétele érdekében
forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern
ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel. Az új mosási rendszere lehetővé
teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
1
2
3
4
5
6
1 Mosószertartó
2 Kezelőpanel
3 Ajtófogantyú
4 Adattábla
5 Vízleeresztő szivattyú
6 Szabályozható lábak
electrolux 5
Mosószertartó
Rekesz az előmosásnál és az áztatási fázisban használt mosószer, illetve a folteltávolító fázisban (ha van ilyen) használt folteltávolító számára. Az előmosási és az áztatási
mosószer a mosási program kezdetén kerül
beadagolásra. A folteltávolító a folteltávolító
fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor
vagy folyékony mosószer számára. Ha folyékony mosószert használ, közvetlenül a
program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program
elindítása előtt.
Programtáblázat
A készülékhez különböző nyelveken különféle programtáblázatok vannak mellékelve.
Ezek egyike a mosószertartó elülső oldalán
található, másikak a használati utasításhoz
vannak csatolva. A mosószertartóban lévő
táblázat könnyen kicserélhető: vegye ki a
táblázatot a tartóból jobb felé húzva, és helyezze be a kívánt nyelvű táblázatot.
Kezelőpanel
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó, valamint a
gombok és a jelzőfények. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
1 PROGRAM-választó gomb
2 CENTRIFUGÁLÁSI sebesség mérséklő gomb
3 OPCIÓK gomb
2
4
5
6
7
3
4
5
6
7
EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
INDÍTÁS/SZÜNET gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Jelzőfények
6 electrolux
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Centrifugálás sebességének
csökkentése
Ennek a gombnak a megnyomásával módosíthatja a kiválasztott program centrifugálási
sebességét.
Halk ciklus
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, és nem
végzi el a centrifugálási fázisokat, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Ez a mosási
ciklus igen zajtalan, és választható az éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos áram
ára alacsonyabb. Egyes programok esetén
az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű
víz felhasználásával végzi. Az ajtó kinyitása
előtt ki kell üríteni a vizet. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c.
részt.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Az
ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz
leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
Előmosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmosás előtt egy előmosási ciklust hajt végre.
A mosás időtartama hosszabb lesz. Ez az
opció erősen szennyezett ruhanemű esetén
ajánlott.
Napi
E gomb megnyomásával csökkenti a mosás
időtartamát. Enyhén szennyezett ruhaneműknél alkalmazza.
Szupergyors
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabokhoz
vagy csak felfrissítést igénylő ruhaneműhöz.
Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a mosnivaló töltetét.
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takarékosságra fejlesztették ki. Ha szükséges,
hogy a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel
öblítse ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A mosógép néhány további öblítést hajt
végre. Ez az opció a mosószerekre érzékeny
egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a
víz nagyon lágy.
Késleltetett indítás
A mosási program indítása 2, 4 vagy 8 órával
késleltethető a gomb segítségével.
Start Szünet
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott program indítását vagy megszakítását.
Jelzőfények
7.1
7.2
7.3
Miután megnyomta az 5 gombot, a MOSÁS
jelzőfény (7.1) világít. A 7.1 jelzőfény felgyulladása azt jelenti, hogy a készülék üzemel.
Amikor a program befejeződött, a CIKLUS
VÉGE (7.3) felgyullad.
Amikor a program elindul az AJTÓ jelzőfény
(7.2) felgyullad, és jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• jelzőfény világít: az ajtó nem nyitható. A
gép üzemel, vagy az üstben maradó vízzel
leállt.
• jelzőfény nem világít: az ajtó nyitható. A
program befejeződött, vagy a víz kiürítése
megtörtént.
• villogó jelzőfény: az ajtó nyitása folyamatban.
electrolux 7
Szimbólumtáblázat
Programválasztó szimbólumai:
Pamut
Eco
Takarékos (energiatakarékos program)
Hideg mosás
Műszál
Kímélő
Gyapjú / Kézi mosás
Öblítés
Szivattyúzás
Centrifugálás
Mini program
Éjszakai program
Öblítőstop
Centrifugálás sebességének csökkentése
Előmosás
Napi
Szupergyors
opciók
Extra öblítés
Késleltetett indítás
Mosás
Ajtó zárva
Vége
Nyomógombok és jelzőfények.
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja
az ECO szelepet. Utána végeztessen
el egy pamutciklust a legmagasabb
hőmérsékleten anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a dobból és
az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden esetleges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2
adag mosószert, és indítsa be a gépet.
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa
ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként a mosógép dobjába, és amennyire csak
lehet, terítse szét őket. Zárja be az ajtót.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
8 electrolux
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, öntse
azt a
főmosási rekeszbe vagy a megfelelő
rekeszbe, és ha a kiválasztott program/opció
megköveteli (további részleteket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
A program végén a készülék kikapcsolásához a programválasztó gombot O
fokozatba kell fordítani.
Figyelem Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót, és állítja be egy
másik programra, amikor a gép éppen
üzemel, az 5 gomb piros jelzőfénye 3szor villog, jelezve a helytelen választást.
A gép nem hajtja végre az újonnan
kiválasztott programot.
A centrifugálási sebesség csökkentése
a 2 gomb megnyomásával
A program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az adott programhoz
megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 2 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha
eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt. Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség nem
lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jelzést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
A rendelkezésre álló opciók
kiválasztása a 2, 3 és 4 gombok
megnyomásával
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Az ilyen funkciók a kívánt program kiválasztása után és a program
elindítása előtt állíthatók be.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a
megfelelő jelzőfények világítanak. Amikor ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen opciót választott, az 5 gomb
beépített piros jelzőfénye 3-szor felvillan.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A mosógép automatikusan kiválasztja
az Ön által választott programhoz tartozó
centrifugálási értéket. Ez az érték a megfelelő
gomb használatával megváltoztatható. Az 5
gomb zöld jelzőfénye villogni kezd.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni.
Forgassa " O " állásba a program törléséhez/
a gép kikapcsolásához.
A Késleltetett indítás kiválasztása a 6
gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást
késleltetni szeretné, nyomja meg a 6 gombot
ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy elindítaná a
programot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja az 5 gomb megnyomása
előtt.
A késleltetett start kiválasztása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
electrolux 9
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 6
gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg az 5 gombot:
– A gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a program elindítása után:
1. Az 5 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet.
2. Nyomja meg egyszer a 6 gombot, a kiválasztott késleltetéshez tartozó jelzőfény
kialszik
3. A program elindításához nyomja meg ismét az 5 gombot.
A Késleltetett indítás opció nem választható
az ÜRÍTÉS programmal együtt.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza
csak a mosási program ismételt kiválasztása
után módosítható.
Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt
zárva marad. Ha ki kell nyitnia az ajtót, SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet (az
5 gomb megnyomásával), majd várjon néhány percig. Az ajtó becsukása után nyomja
meg ismét az 5 gombot.
A program indítása a 5 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg a 5 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
nem villog tovább. A 7.1 és a 7.2 jelzőfény
világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte
az üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 5 gombot: a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra a
5 gombot . Ha késleltetett indítást állított be,
a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 5 gomb piros jelzőfénye 3-szor felvillan.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 5 gomb
lenyomásával SZÜNET módba kell állítani a
készüléket.
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt. For-
dítsa a programkapcsolót O állásba, majd az
új programnak megfelelő állásba. Indítsa el
az új programot az 5 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem
ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 5 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a
folyamatban lévő program törléséhez.
Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó kinyitása
Miután a program elindult (vagy a késleltetési
idő alatt), az ajtó zárva van, ha muszáj kinyitnia azt, először SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet a 5 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva a 7.2 jelzőfény kialszik,
és lehetőség van az ajtó kinyitására.
Ha ez a jelzőfény továbbra is világít, és az ajtó
zárva van, ez azt jelenti, hogy a gép már a
melegítési fázisban van, vagy hogy a víz
szintje túl magas. Semmi esetre se próbálja
meg erőltetni az ajtót!
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba
forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc
elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania
a programot és az opciókat, majd meg kell
nyomnia a 5 gombot
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Az 5 gomb
jelzőfénye, a 7.1 és 7.2 jelzőfény kialszik. A
7.3 jelzőfény világít.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz még a
dobban marad, a 7.2 jelzőfény továbbra is
világít, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy
az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
1. Forgassa a programkapcsolót
állásba.
2. Válassza az ürítés vagy a centrifugálás
programot.
10 electrolux
3. Csökkentse a megfelelő gombok megnyomásával a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
4. Nyomja meg a 5 gombot.
A program végén a 7.2 jelzőfény kialszik, jelezve, hogy most már kinyitható az ajtó. Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt
állásba a mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész vagy
kellemetlen szagok keletkezzenek.
Készenlét : Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az
energiatakarékos rendszer bekapcsol.
Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el
a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat;
a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik
"fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze
a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban,
hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa
fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyez1) műselymet ne tisztítson acetonnal
ve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval;
a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd
jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
electrolux 11
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől,
a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált
mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben látott "MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált
víz keménységétől függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni. Ha víz keménységi
foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy
töltsön be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
PAMUT
95°–60°
Főmosás – öblítések
Hosszú centrifugálás maximális sebességgel
(800/1000/1200 ford./perc, modelltől függően)
Max. töltet: 6 kg – csökk. töltet: 3 kg
Fehér és színtartó pamut ruhaneműkhöz (erősen és közepesen szennyezett ruhákhoz).
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
NAPI
SZUPERGYORS 1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer
Rekesz
2)
12 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
Rekesz
PAMUT ECO
60°
Főmosás – öblítések
Hosszú centrifugálás maximális sebességgel
(800/1000/1200 ford./perc, modelltől függően)
Max. töltet: 6 kg
Fehér és színtartó pamut ruhaneműkhöz (közepesen
szennyezett ruhákhoz)
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett
pamutdarabokhoz használható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság elérését kevesebb energia használatával.
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
PAMUT ECO
40°
Főmosás – öblítések
Hosszú centrifugálás maximális sebességgel
(800/1000/1200 ford./perc, modelltől függően)
Max. töltet: 6 kg
Színes pamuthoz (enyhén szennyezett ruhadarabokhoz).
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett
pamutdarabokhoz használható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság elérését kevesebb energia használatával.
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
PAMUT
40° – HIDEG
Főmosás – öblítések
Hosszú centrifugálás maximális sebességgel
(800/1000/1200 ford./perc, modelltől függően)
Max. töltet: 6 kg – csökk. töltet: 3 kg
Színes pamuthoz (enyhén szennyezett ruhadarabokhoz).
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
NAPI
SZUPERGYORS 1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
MŰSZÁL
60° – HIDEG
Főmosás – öblítések
Maximum centrifugálási sebesség: 900 ford./perc vagy 800
ford./perc, modelltől függően
Max. töltet: 3 kg – csökk. töltet: 1,5 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsónemű, színes
ruhadarabok, mérettartó ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
NAPI
SZUPERGYORS 1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
KÍMÉLŐ
40°–30°
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 fordulat/perc
Max. töltet: 3 kg – csökk. töltet: 1,5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁS
(csak az EWF
86110W modellnél)
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
NAPI
SZUPERGYORS 1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
electrolux 13
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
GYAPJÚ/KÉZI MOSÁS
40° – HIDEG
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 800/900/1000 ford./
perc (modelltől függően)
Max. töltet: 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel mosható gyapjúhoz és kézzel mosható jelzéssel ellátott
kényes szövetekhez. Megjegyzés : Az egyedüli vagy nagy
tömegű ruhadarabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak.
Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist,
tegyen be további darabokat, vagy ossza el újra a töltetet
kézzel, majd válassza ki a centrifugálási programot.
ÖBLÍTÉS
Öblítések
Hosszú centrifugálás maximális sebességgel
(800/1000/1200 ford./perc, modelltől függően)
Max. töltet: 6 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a kézzel
mosott pamut ruhaneműket. Az öblítés hatékonyságának
növeléséhez válassza az EXTRA ÖBLÍTÉS opciót. Ekkor a
mosógép további öblítéseket végez.
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
CENTRIFUGÁLÁS
ÉJSZAKAI CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 6 kg
Az „Éjszakai ciklus” vagy „Öblítőstop” opciókat tartalmazó
programok utolsó öblítővizének leeresztésére szolgál.
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Hosszú centrifugálás maximális sebességgel
(800/1000/1200 ford./perc, modelltől függően)
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára és
olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az „Öblítőstop”
és „Éjszakai ciklus” opciót. A megfelelő gomb megnyomásával kiválaszthatja a ruhatípusnak megfelelő centrifugálási
sebességet.
CENTRIFUGÁLÁS
MINI PROGRAM
30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 700 fordulat/perc
Max. töltet: 3 kg
Ideális az enyhén szennyezett vagy csak felfrissítést igénylő
ruhaneműhöz.
CENTRIFUGÁLÁS
(csak az EWF
86110W modellnél)
Mosószer
Rekesz
14 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
Rekesz
= KIKAPCSOLÁS
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a gép kikapcsolásához.
1) Ha a Szupergyors opciót választja a 3 -as gombbal, javasoljuk, hogy a táblázat alapján csökkentse a maximális töltetet.
(Csökk. töltet = csökkentett töltet). A teljes töltetet is választhatja, de a tisztítási eredmény mérsékelt lesz.
2) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Le kell választania a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet.
Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza
ezt bármilyen ruhanemű mosása nélkül, és a
vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez
segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Fontos A készülékház tisztításához ne
használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
A mosószertartó tisztítása
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
Távolítsa el az esetleges mosópor-lerakódásokat. A tisztítás megkönnyítése érdekében az adalékszereknek fenntartott
rekesz felső része kivehető.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a
mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az
ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan
szárazra.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a megfelelő rekeszből.
electrolux 15
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek
esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb. 1/4
mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést,
és vegyen ki minden dolgot a mélyedésekből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló betétet,
amennyire lehet, hogy szilárdan a helyén
legyen
5. Tisztítsa meg kefével a gép összes alkatrészét, különösen a mosókamra felső részén található fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezetősínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a
mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos Ne tisztítsa a mosódobot savas
vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és
különösen, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem
centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése
közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
16 electrolux
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Akassza ki a vízelvezető csövet, tegye az
edénybe, és vegye le róla a dugófedelet.
6. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja ki és vegye ki a szivattyút. Tartson
kéznél egy ruhát, amivel felitathatja a vizet, amely a szivattyú kiemelésekor távozhat a gépből.
7. Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg hozzátapadt tárgyakat a szivattyú megforgatásával.
8. Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben
ürítésre használt csőre, majd az utóbbit
akassza vissza a helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
Vigyázat
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró víz lehet a
szivattyúban. Soha ne távolítsa el a szivattyú
fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon,
amíg a készülék befejezte a ciklust, és kiürítették. Amikor visszahelyezi a fedelet, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, és így nincs szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel
vizet a mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem záródott-e el a befolyócső szűrője.
electrolux 17
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a befolyócsövet.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a
közelben egy törlőruhát, mert némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével vagy egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket
kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye
le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt
belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre.
Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt az
eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza
a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be
az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a
hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a
végét és a befolyócső végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az
erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a gépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Fontos Minden egyes alkalommal, amikor a
vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt
követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó
főmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd
le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza az ECO szelepegységet,
amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy
része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
18 electrolux
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz
megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép üzemelése közben
az 5 gomb piros jelzőfénye villog jelezve,
hogy a készülék nem működik.
Probléma
A probléma megszüntetését követően
nyomja meg az 5 gombot a program újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti szakszervizhez.
Lehetséges ok/megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva (az 5 gomb jelzőfénye pirosan villog).
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az elektromos hálózatot.
A főbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítót.
A programválasztó gomb pozíciója nem megfelelő, és az 5 gombot
nem nyomta meg.
• Tekerje el a programválasztót, és nyomja meg ismét az 5 gombot.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a késleltetett indítást.
A gép nem tölt be vizet:
A vízcsap el van zárva (az 5 gomb jelzőfénye pirosan villog).
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört (az 5 gomb jelzőfénye
pirosan villog).
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
A befolyócső szűrője vagy a beömlőszelep szűrője eltömődött (az
5 gomb jelzőfénye pirosan villog).
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket (További részleteket lásd "A
vízbevezető szűrők tisztítása" címszó alatt).
Az ajtó nincs megfelelően becsukva (az 5 gomb jelzőfénye pirosan
villog).
• Zárja be jól az ajtót.
A készülék betölti a vizet, de A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
rögtön ki is üríti:
• Olvassa el «a víz leeresztése» fejezet idevonatkozó bekezdését.
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört (az 5 gomb jelzőfénye
pirosan villog).
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrő (az 5 gomb jelzőfénye pirosan villog).
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opciót vagy programot választott, melynek végén a víz a dobban marad, vagy amely az összes centrifugálási fázist törli.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
electrolux 19
Probléma
Víz van a padlón:
Lehetséges ok/megoldás
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valamelyik illesztésnél nem szivároge. Ezt nem mindig könnyű megállapítani, mivel a víz a csövön át
áramlik. Ellenőrizze, hogy nedves-e a cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a befolyócső vagy a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészürítő csőre nem tették vissza a kupakot, vagy a szűrőt nem
megfelelően csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészürítő csőre, vagy a szűrőt csavarja
be teljesen.
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon a kereskedelemben kapA mosás eredménye nem kiható termékeket.
elégítő:
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl nagy ruhatöltet.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a 7.2 fénye kialszik.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot.
A gép vibrál és zajos:
A szállításhoz használt csavarokat és a csomagolást nem távolította
el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
A centrifugálás későn indul,
illetve a gép egyáltalán nem
centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű eloszlása a dobban nem volt egyenletes. A
ruhanemű egyenletes elosztása a dob ellenkező irányba való forgatásával történik. Az egyensúly helyreállításához és a megfelelő centrifugálás beindításához lehet, hogy ezt többször meg kell ismételni.
Ha a ruhanemű eloszlása 10 perc elteltével sem megfelelő, akkor a
gép nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben rendezze el
kézzel a ruhaneműt, és válassza ki a centrifugálás programot.
• Rendezze át a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, kézzel rendezze el újra a töltetet,
majd válassza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát
ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos motortípusokhoz képest
szokatlan zajt ad ki. Az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a
ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a
dobban, ugyanakkor a készülék számára fokozott stabilitást nyújt.
20 electrolux
Probléma
Lehetséges ok/megoldás
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan
üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami a teljesítményüket nem befolyásolja.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez. A
telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát,
gyári számát és a vásárlás időpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
Mélység (Általános méretek)
60cm
85cm
60cm
63cm
Elektromos csatlakozás
Feszültség - összteljesítmény biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
800 ford./perc (EWF 86110W)
1000 ford./perc (EWF106110W)
1200 ford./perc (EWF
126110W)
Műszaki adatok
Márkajelzés
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87.
Modellnév
EWF86110W EWF106110W
Mértékegység
Energiaosztály
(tartomány: A –
G , ahol A – leghatékonyabb és
G – legkevésbé
hatékony)
Értékek
A
EWF126110W
electrolux 21
Energiafogyasztás
kWh-ban, normál,
60°C-os pamut program használatával
(a tényleges
energiafogyasztás a készülék
használati módjától függ)
Mosási hatékonyság
(tartomány: A –
G , ahol A – leghatékonyabb G –
legkevésbé hatékony)
A
A
A
(tartomány: A –
G , ahol A – leghatékonyabb, G
– legkevésbé hatékony)
D
C
B
66
60
53
800
1000
1200
Centrifugálási hatékonyság
1,02
Maradék nedvesség
normál 60°C-os pamut
programnál
%
Maximális centrifugálási sebesség 60 C-os
pamut programnál
ford./perc
Mosási töltet normál,
60°C-os pamut program esetében
kg
Vízfogyasztás normál,
60°C-os pamut program esetében
liter
Programidő normál,
60°C-os pamut program esetében
perc
200 mosás átlagos
éves energiafogyasztása normál, 60° C hőmérsékletű pamut
program esetében
kW
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú család esetén)
204
200 mosás átlagos
éves vízfogyasztása
normál 60° C hőmérsékletű pamut program esetében
liter
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú család esetén)
9200
Mosóprogram zajszintje normál, 60°Cos pamut program
esetében
dB/A
56
56
56
Centrifuga zajszintje
normál, 60°C-os pamut program esetében
dB/A
77
77
77
6
49
150
22 electrolux
Fogyasztási értékek
Program
Fehér pamut 95°
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Program időtartama
(perc)
2
61
135
Pamut 60°
1.3
58
125
Pamut ECO 60° 1)
1.02
46
150
Pamut 40°
0.7
58
120
Műszál 40°
0.5
50
80
Kímélő mosás 40°
0.55
60
65
Gyapjú/Kézi mosás 30°
0.25
53
55
1) A "Pamut Eco" 60 °C-on 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok referenciaprogramja az EGK
92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak.
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz
használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirolblokkot.
3. Csavarozza ki a három csavart.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból.
electrolux 23
4. Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
5. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön meg arról,
hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A gépnek nem szabad a konyha falához vagy bútoraihoz érni. Vízszintezze be a mosógépet a
lábak emelésével vagy lesüllyesztésével. Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása, mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a gépnek
vízszintesen és stabilan KELL állnia. Ha
szükséges, használjon vízszintezőt a beállítás ellenőrzéséhez. Bármilyen szükséges
módosítás csőkulccsal elvégezhető. A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a
zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés
alatt.
Figyelem Ne helyezzen a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagot a
padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére.
24 electrolux
Vízellátás
Vigyázat A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt
befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz. Mindig a készülékhez mellékelt csövet használja.
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be
helyesen a csövet. Miután beállította a
befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése érdekében.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem óhajtja
a csapot áthelyezni, egy másik, erre a célra
szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.
Fontos Ha új vagy hosszabb ideig nem
használt csővezetékre kell csatlakoznia,
ajánlatos egy bizonyos mennyiségű vizet
átereszteni rajta, mielőtt a befolyócsövet
rákötné. Ily módon a csövekben lévő
esetleges lerakódások eltávolíthatók.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni.
• A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségével. Ez esetben fontos, hogy a cső
meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről. Ennek érdekében
a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
Fontos Ne használja a korábbi
mosógépről származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
2. A befolyócső másik vége, amely a géphez csatlakozik, elforgatható a képen látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
electrolux 25
• A mosdókagyló kivezetésének egyik
leágazásához csatlakoztatva. Ennek a
leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök
része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
• Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan
kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének
mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső
belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön
nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén
lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
A gyártó semminemű felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
26 electrolux
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
electrolux 27
www.electrolux.com
www.electrolux.hu
192992300-00-012010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement