Garmin | eTrex Summit® HC | User guide | Garmin eTrex Summit® HC Kayttoopas

Garmin eTrex Summit® HC Kayttoopas
Käyttöopas
eTrex HC series
®
henkilökohtainen navigaattori
(kuvassa eTrex Vista HCx)
© 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: (913) 397.8200 tai
(800) 800.1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Hounsdown Business Park,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Puhelin: +886 2 2642 9199
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
Faksi: +886 2 2642 9099
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000
(Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään
tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai
tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille
tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin® on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Garmin
Mobile™, myGarmin™ eTrex®, AutoLocate®, TracBack®, BlueChart® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. microSD™
on The SD Card Associationin tavaramerkki. TransFlash™ on SanDisk Corporationin tavaramerkki.
Tämä eTrex HC -laitteiden käyttöoppaan suomenkielinen versio (englanninkielisen käyttöoppaan Garmin-osanumero on 19000817-00, versio B) toimitetaan mukavuuden edistämiseksi. Tarvittaessa voit käyttää englanninkielisen käyttöoppaan uusinta
versiota eTrex HC -laitteiden käyttämiseen.
Heinäkuu 2007
Osanumero 190-00817-37 ver. B
Johdanto
Johdanto
Kiitos, että valintasi on Garmin® eTrex Vista® HCx, eTrex
Legend® HCx, eTrex Summit® HC tai eTrex Venture® HC.
Näissä laitteissa yhdistyvät Garminin GPS-laitteiden
teho ja täysimittaiset kartat ja tuloksena on ainutlaatuinen
GPS-vastaanotin. eTrex-malleissa on keskenään vain
muutamia eroavaisuuksia. Jos tässä oppaassa käsitellään
ominaisuutta, joka ei ole käytettävissä kaikissa HC-sarjan
laitteissa, asiasta mainitaan erikseen. Vertaa pakkauksen
sisältöä pakkausluetteloon. Jos osia puuttuu, ota heti yhteys
Garmin‑myyjään.
Vinkit ja pikavalikot
• Voit palata nopeasti päävalikkoon miltä tahansa
sivulta painamalla MENU-painiketta kahdesti.
• Voit säästää akkuja poistamalla GPS-toiminnon
käytöstä, kun et navigoi eTrex-laitteen avulla.
Voit himmentää näytön taustavaloa painamalla
VIRTA-painiketta lyhyesti.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo
tänään. Siirry web-sivustoomme osoitteessa
http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja laitteen käyttämisestä, ota
yhteys Garminiin. Voit soittaa Garminin tuotetukeen:
(913) 397-8200 tai (800) 800-1020, ma-pe klo 8:00 – 17:00
keskistä aikaa, tai voit siirtyä osoitteeseen
www.garmin.com/support ja valitse Product Support
(Tuotetuki).
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin (Europe) Ltd.:iin:
+44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian ulkopuolella) tai
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa).
Valinnaiset lisävarusteet
Täydellinen luettelo eTrex-laitteen kanssa käytettävistä
lisävarusteista on osoitteessa http://buy.garmin.com.
VAROITUS: Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
eTrex HC series -käyttöopas
Johdanto
Table of Contents
Johdanto.............................................................i
Vinkit ja pikavalikot...............................................i
Tuotteen rekisteröiminen.....................................i
Valinnaiset lisävarusteet.......................................i
Aloitus................................................................1
Akkujen ja kantohihnan asettaminen
paikoilleen........................................................1
eTrex-laitteen käyttäminen..................................2
Painikkeiden toiminnot........................................3
eTrex-laitteen käynnistäminen............................4
Taustavalon säätäminen......................................4
GPS-vastaanottimen alustaminen......................4
Peruskäyttö........................................................7
Reittipisteiden luominen ja käyttäminen............7
Läheisyysreittipisteet...........................................9
Etsi-valikon käyttäminen.................................. 10
Jälkien käyttäminen.......................................... 16
Reitin luominen................................................. 20
Osamatkamittari-sivu........................................ 35
Päävalikko.......................................................... 36
Reitit................................................................... 36
Reitit-sivu........................................................... 36
Maantie-sivu....................................................... 36
Asetus-valikko................................................... 37
Läheisyysreittipisteet........................................ 43
Kalenteri............................................................. 43
Laskin................................................................. 44
Sekuntikello....................................................... 44
Aurinko ja kuu................................................... 44
Metsästys & Kalastus....................................... 44
Pelivalikko.......................................................... 44
Liite...................................................................45
Tekniset tiedot................................................... 45
eTrex-laitteen liittäminen tietokoneeseen....... 46
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus.................. 47
Vaatimustenmukaisuusvakuutus..................... 47
Hakemisto........................................................48
Pääsivut............................................................23
Satelliitti-sivu..................................................... 24
Kartta-sivu.......................................................... 24
Kompassi-sivu................................................... 27
Korkeusmittari-sivu........................................... 32
ii
eTrex HC series -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Kantohihnan asettaminen paikalleen:
1. Pujota hihnan lenkki laitteen alaosan paikan läpi.
2. Ohjaa hihna lenkin läpi ja vedä kireälle.
Akkujen ja kantohihnan
asettaminen paikoilleen
eTrex tarvitsee kaksi AA-akkua (eivät sisälly toimitukseen).
Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja. Lisätietoja
akkutyypeistä on sivulla 37.
Valinnainen
vyöpidike
(kiinnitetään
vyöhön tai
vyötärönauhaan)
USB-portti
(suojuksen alla)
Akkujen asettaminen
paikoilleen:
1. Irrota akkukotelon
kansi kääntämällä
lukitusrengasta
neljäsosakierros
vastapäivään ja
vetämällä kannesta.
2. Aseta akut paikoilleen
navat oikeinpäin.
Poista akut, jos et aio käyttää
laitetta useisiin kuukausiin.
Tallennetut tiedot eivät häviä,
kun akut poistetaan.
Vyöpidikkeen
nuppi
Lukitustapin
paikka
Akkukotelo
Kantohihnan
kiinnittäminen
eTrex HC series -käyttöopas
Lisäkiinnityssovitin
(Älä hävitä. Laite liitetään
kiinnityssarjoihin tällä
sovittimella.)
Aloitus
eTrex-laitteen käyttäminen
Termit
Valitse — siirrä korostettua aluetta näytössä haluamaasi
suuntaan ENTER/KEINU-painikkeella ja valitse
yksittäisiä kenttiä.
Korostettu
kenttä
Kenttä
Painike — kun ohjeessa kehotetaan painamaan painiketta,
paina painiketta lyhyesti.
Kenttä — sivun alue, jossa tietoja tai asetuksia voidaan
näyttää tai kirjoittaa.
Näytön painike — valitse painike ENTER/KEINUpainikkeella ja valitse painamalla ENTER-painiketta.
Vierityspalkki — jos kaikki luettelon kohdat eivät mahdu
näyttöön, luettelon vierelle ilmestyy vierityspalkki.
Voit selata luetteloa painamalla KEINUPAINIKKEEN
ylä- tai alanuolta tai lähennys- ja loitonnuspainikkeilla.
Oletus — laitteen muistiin tallennettu tehdasasetus.
Voit muuttaa asetuksia ja palauttaa tehdasasetukset
valitsemalla Palauta alkuasetus.
Näytön painikkeet
Oppaan merkintätavat
Kun tässä oppaassa neuvotaan valitsemaan kohde, tekstissä
on pieniä nuolia (>). Ne kehottavat koskettamaan useita
kohteita peräkkäin KEINUPAINIKKEELLA ja painamalla
kunkin valinnan jälkeen ENTER-painiketta. Jos oppaassa
lukee esimerkiksi “valitse Huolto > Näytä tiedot”, korosta
Huolto ja paina ENTER-painiketta. Korosta sitten Näytä
tiedot ja paina ENTER-painiketta uudelleen.
eTrex HC series -käyttöopas
Aloitus
Painikkeiden toiminnot
Lähennys- ja
loitonnuspainikkeet
Kartta-sivulla voit lähentää ja loitontaa
karttaa painikkeilla.
Muilla sivuilla voit vierittää luetteloa tai
siirtää korostettua liukusäädintä.
ENTER/KEINU-painike
Painamalla painiketta eri suuntiin voit
selata luetteloita, korostaa kenttiä, näytön
painikkeita tai kuvakkeita, kirjoittaa tietoja
tai siirtää kartan vieritysnuolta.
Painamalla painiketta sisäänpäin voit valita
korostettuja asetuksia tai vahvistaa näytön
ilmoituksia.
Painamalla painiketta sisäänpäin voit
milloin tahansa merkitä nykyisen sijainnin
reittipisteeksi.
QUIT/PAGE-painike
Valikko/haku-painike
Painamalla painiketta lyhyesti voit avata
sivun asetusvalikon.
Painamalla painiketta pitkään voit avata
Etsi-valikon.
Painamalla painiketta voit selata pääsivuja.
Painamalla painiketta pitkään voit ottaa
kompassin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
(Vain Vista HCx ja Summit HC)
VIRTA-painike
Painamalla painiketta pitkään voit
käynnistää tai sammuttaa laitteen.
Painamalla painiketta lyhyesti voit käyttää
taustavaloa tai näyttää ajan, päiväyksen ja
akun kapasiteetin.
eTrex HC series -käyttöopas
Aloitus
eTrex-laitteen käynnistäminen
eTrex-laitteen käynnistäminen ja
sammuttaminen:
Paina VIRTAPAINIKETTA pitkään.
Taustavalon säätäminen
Taustavalon tason säätäminen:
eTrex-laitteen alustaminen:
Pitele laitetta edessäsi taivasta kohti. Kun
GPS‑vastaanotin hakee satelliittisignaaleja, näyttöön
tulee ensin Paikallistaa satelliitit -ilmoitus ja sitten
Etsii satelliitteja -ilmoitus, kunnes laite on löytänyt
tarpeeksi signaaleja sijainnin määrittämiseksi.
Ulkopiiri
on horisontti.
1. Paina VIRTAPAINIKETTA nopeasti.
2. Voit lisätä kirkkautta painamalla KEINUPAINIKETTA
ylöspäin ja vähentää kirkkautta painamalla painiketta
alaspäin.
3. Valitse ENTER tai sulje valitsemalla LOPETA.
GPS-vastaanottimen alustaminen
Kun käynnistät eTrex-laitteen ensimmäisen kerran,
GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijaintinsa
keräämiensä satelliittitietojen avulla. Satelliittisignaaleja
voidaan vastaanottaa ulkona avonaisella paikalla.
Sisäpiiri
sijaitsee
45 astetta
horisontista.
Satelliittien
numerot näkyvät.
Satelliittisignaalien
voimakkuudet
näkyvät.
Jos laite ei löydä satelliittiyhteyttä, näyttöön tulee
vaihtoehtojen luettelo. Valitse asianmukainen vaihtoehto ja
paina ENTER-painiketta.
eTrex HC series -käyttöopas
Aloitus
Tilarivi, päiväys ja aika
Tilarivi ja päiväyksen ja ajan ikkuna näkyvät
taustavalon liukusäätimen alapuolella, kun painat
VIRTAPAINIKETTA lyhyesti.
Tilarivi - Päiväyksen ja ajan ikkuna
Laite saa virtaa akuista tai ulkoisesta lähteestä. Virran tila
näkyy päävalikossa ja tilarivillä. Akun virtakuvake
näyttää jäljellä olevan varauksen sen kuluessa. Ulkoisen
virran kuvake
näkyy, kun laite saa virtaa ulkoisesta
lähteestä.
Satelliittisignaalin tila näkyy satelliittien etsinnän
aikana
tai kun laitteella on 2D-määritys
tai
.
3D‑määritys
Sähköinen kompassi
(vain Vista HCx ja Summit HC)
näkyy, kun se on käytössä.
Karttatietokantojen käyttäminen
Monet eTrex-laitteen toiminnot edellyttävät
yksityiskohtaisia karttatietoja, joten kartat on siirrettävä
ennen laitteen käyttämistä. eTrex Vista HCx ja Legend
HCx sisältävät microSD™-korttipaikan (hankittava
erikseen). Kortille voidaan ladata karttatietoja valinnaisilta
MapSource-levyiltä. Tietyt MapSource-karttatiedot
sisältävät luetteloita läheisistä ravintoloista, majapaikoista,
ostoskeskuksista, nähtävyyksistä ja viihdemahdollisuuksista
sekä osoitteita. eTrex Summit HC- ja Venture HC laitteeseen voi siirtää 24 Mt tietoa. eTrex Vista HCx- ja
Legend HCx -laitteessa enimmäismäärä määräytyy
microSD-kortin koon mukaan.
Laitteen mukana toimitetulla USB-liitäntäkaapelilla voit
siirtää MapSource-tietoja tietokoneesta microSD‑kortille,
joka on asetettu eTrex-laitteeseen. Voit ostaa lisää
microSD‑kortteja paikallisista elektroniikkaliikkeistä.
Garminin web-sivustosta osoitteessa www.garmin.com voit
hankkia yhteensopivia MapSource-tuotteita ja esiladattuja
microSD-kortteja.
eTrex HC series -käyttöopas
Aloitus
Tietojen siirtäminen microSD™-kortille
eTrex Vista HCx- ja Legend HCx -laitteissa on
microSD‑korttipaikka.
microSD-kortin asettaminen paikalleen:
POISTA PAINAMALLA
1. Irrota akkukotelon kansi laitteen taustapuolelta.
Akkukotelon
kansi irti
microSDkorttipaikka
2. Paikanna korttipaikka akkukotelon vasemmasta
yläreunasta ja aseta kortti paikalleen.
USB-portin
suojus
3. Voit poistaa kortin eTrex-laitteesta painamalla korttia
sisäänpäin lyhyesti ja vapauttamalla sen.
Karttatietojen siirtäminen microSD-kortille:
1. Nosta USB-portin suojus laitteen takaa.
Kortin liitäntäpintojen on
oltava poispäin akuista.
an
3. Valitse ja lataa kartat MapSource-karttatietolevyltä
laitteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan.
USB-portti
Taiw
2. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteen
takana olevaan mini-USB-porttiin.
microSD-korttipaikan
käyttäminen
POIS
TA P
AINA
MAL
LA
microSD-kortti asetettuna
korttipaikkaan
microSD-kortin
asettaminen ja
poistaminen
USB-portin käyttäminen
eTrex HC series -käyttöopas
Peruskäyttö
Peruskäyttö
Tässä osassa kuvataan eTrex-laitteen perustoiminnot,
kuten reittipisteiden luominen ja käyttäminen, Etsi-valikon
käyttäminen sekä jälkien ja reittien luominen.
Reittipisteiden luominen ja
käyttäminen
Reittipisteet ovat sijainteja tai maamerkkejä, joita voi
tallentaa GPS-laitteeseen. Voit lisätä reittipisteitä reiteille ja
luoda Mene-merkinnän suoraan valittuun reittipisteeseen.
Reittipisteitä voi luoda kolmella tavalla. Voit painaa
ENTER-painiketta sijainnissa, luoda reittipisteen
karttasivulla tai antaa reittipisteen koordinaatit
manuaalisesti.
Nykyisen sijainnin merkitseminen
Painamalla KEINUPAINIKETTA pitkään voit
merkitä nykyisen sijainnin nopeasti ja luoda uuden
reittipisteen. Nykyisen sijainnin merkitseminen edellyttää
kelvollista sijainnin määritystä (2D- tai 3D-määritystä).
eTrex HC series -käyttöopas
Reittipisteen
kuvake
Reittipisteen
nimi
Merkitse reittipiste -sivu
Nykyisen sijainnin merkitseminen:
1. Paina KEINUPAINIKETTA (MARK), kunnes Merkitse
reittipiste -sivu tulee näyttöön. Uusi reittipiste saa
oletusarvoisen kolminumeroisen nimen ja symbolin.
2. Voit hyväksyä reittipisteen ja sen oletustiedot
korostamalla OK-kohdan.
TAI
Voit muuttaa tietoja valitsemalla asianmukaisen
kentän ja avata näyttönäppäimistön painamalla
ENTER-painiketta. Kun olet tehnyt ja vahvistanut
muutokset, valitse OK.
Peruskäyttö
Reittipisteiden luominen kartan avulla
Reittipisteen luominen karttasivulla:
1. Siirrä osoitin merkittävään karttakohteeseen
KEINUPAINIKKEELLA.
2. Voit kopioida osoittimen sijainnin ja avata
karttakohteen tietosivun painamalla
KEINUPAINIKETTA lyhyesti.
3. Valitse Tallenna. Jos kyseisestä pisteestä ei ole
tietoja, näyttöön tulee teksti “Karttatietoja ei ole
saatavilla tästä pisteestä. Haluatko silti tehdä
reittipisteen sinne?”. Valitse Kyllä.
Reittipisteiden muokkaaminen
Reittipisteiden symbolin, nimen, huomautuksen, sijainnin ja
korkeuden voi muuttaa.
Reittipisteen muokkaaminen:
Reittipisteen poistaminen:
Valitse haluamasi reittipiste Reittipisteet-sivulla ja
valitse > Poista.
Huomautus: Poistettua reittipistettä ei voi
palauttaa laitteesta.
Reittipisteen siirtäminen karttasivulla:
1. Paina FIND > Reittipisteet.
2. Valitse siirrettävä reittipiste ja paina ENTERpainiketta.
3. Näytä reittipiste kartassa valitsemalla Kartta.
4. Painamalla ENTER-painiketta voit sijoittaa
siirtomerkinnän reittipisteen viereen.
5. Siirrä reittipiste uuteen paikkaan
KEINUPAINIKKEELLA ja paina ENTER-painiketta.
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
2. Valitse Reittipisteet.
3. Valitse muokattava reittipiste ja paina Enterpainiketta.
4. Voit tehdä muutoksia korostamalla kentän ja antaa
uusia tietoja reittipisteiden symbolikaavion ja
näppäimistön avulla.
eTrex HC series -käyttöopas
Peruskäyttö
Sijainnin laskeminen keskimääräistämällä:
1. Etsi paikka, jonka keskimäärän haluat laskea ja aloita
keskimääräistäminen painamalla MARK > Keskimä.
2. Valitse Tallenn..
Läheisyysreittipisteet
Läheisyysreittipisteet-sivulla voit määrittää hälytysrenkaan
reittipisteen ympärille. (kuvassa HCx)
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden reittipisteen projisoimalla etäisyyden ja
suuntiman sijainnista uuteen sijaintiin.
Reittipisteen projisoiminen:
1. Paina FIND > Reittipisteet.
2. Valitse projisoitava reittipiste. Reittipisteen tietosivu
avautuu.
3. Voit avata Laadi reittipiste -sivun painamalla MENU >
Laadi reittipiste.
4. Anna projisoitavan reittipisteen etäisyys ja suuntima
asianmukaisiin kenttiin ja paina QUIT-painiketta, kun
olet valmis.
Läheisyysreittipisteet-sivu
Läheisyysreittipisteen lisääminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti > Läheisyys.
2. Valitse tyhjä rivi ja paina ENTER-painiketta.
3. Valitsemalla reittipisteen reittipisteluettelosta tai
muusta löydettyjen kohteiden luettelosta voit avata
kyseisen kohteen tietosivun.
4. Valitsemalla Käytä voit lisätä pisteen
Läheisyysreittipisteet-sivun luetteloon.
5. Valitse KEINUPAINIKKEELLA Säde-kenttä ja anna
arvo.
eTrex HC series -käyttöopas
Peruskäyttö
Reittipisteiden poistaminen luettelosta:
Voit poistaa yhden merkinnän painamalla ENTERpainiketta. Voit poistaa kaikki reittipisteet luettelosta
painamalla MENU > Poista kaikki.
Etsi-valikon käyttäminen
Läheisyyshälytysäänten määrittäminen:
1. Valitse läheisyyshälytyksen äänimerkit (vain eTrex
HCx -laitteet). eTrex HC -laitteiden hälytysten
merkkiäänet on määritetty valmiiksi.
2. HCx-laitteen asetussivulla voit määrittää äänimerkkejä
luettelon hälytyksiä varten. Nopeusvaroitukset
haetaan POI Loaderilla. (katso sivua 16)
3. Voit ottaa hälytyksen käyttöön valitsemalla
Läheisyyshälytys-kohdan. Kun hälytys käynnistyy,
laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee
“Läheisyyspisteen lähellä” -ilmoitus. Kun ajat
säteen ulkopuolelle, näyttöön tulee ilmoitus “Poistut
läheisyyspisteeltä”.
Läheisyyshälytysten ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä:
Paina MENU-painiketta kahdesti > Läheisyys (eTrex
HCx- ja HC-laitteet) > Läheisyysp. äänimerkki (eTrex
HCx -laitteet) ja valitse Läheisyyshälytys-valintaruutu
tai poista sen valinta
10
Etsi-valikko ja valinnaiset
MapSource-tiedot
Etsi-valikon avulla voit etsiä reittipisteitä, geokätkentöjä,
kaupunkeja ja liittymiä eTrex-peruskartasta. Näyttöön tulee
lisäkuvakkeita sen mukaan, mitä valinnaisia MapSourcetietoja laitteeseen on ladattu. Avaa Etsi-valikko painamalla
FIND-painiketta pitkään.
Kun avaat Etsi-ryhmäluettelon, se sisältää nykyisen
sijainnin tai karttaosoittimen lähellä olevia kohteita.
Kunkin luokan asetusvalikko sisältää hakuvaihtoehtoja.
Valitse luokka.
eTrex HC series -käyttöopas
Peruskäyttö
Etsi nimeltä
Etsi nimen perusteella, jos tiedät etsittävän sijainnin nimen.
Etsiminen nimeltä:
Aiemmin löydetyt
Viimeksi löydetyt paikat -sivulla näkyvät viimeisimmät
50 kohdetta, jotka olet etsinyt tai joihin olet mennyt.
1. Avaa Etsi-valikko painamalla FIND-painiketta pitkään.
2. Valitse etsittävän kohteen tyypin mukainen kuvake tai
etsi koko tietokannasta valitsemalla Kaikki POI.
3. Paina MENU > Etsi nimeltä.
4. Käytä näyttönäppäimistöä KEINUPAINIKKEELLA
ja kirjoita etsittävän sijainnin nimi. Kun Etsi-luettelo
sisältää vastineen, korosta OK.
5. Valitse sijaintikohde Etsi-luettelosta ja paina ENTER.
Kohteen tietosivu avautuu. Voit tallentaa kohteen
reittipisteenä, näyttää kohteen kartassa tai luoda reitin
kohteeseen (Mene).
Viimeksi
löydetyt
paikat
-kuvake
Viimeksi
löydettyjen
paikkojen
luettelo
Meneminen viimeksi löydettyihin paikkoihin:
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
2. Valitse Viimeksi löydetyt paikat.
3. Valitse KEINUPAINIKKEELLA kohde, johon haluat
mennä, ja paina ENTER-painiketta.
4. Aloita navigointi valitsemalla Mene.
eTrex HC series -käyttöopas11
Peruskäyttö
Etsi-kohteen tietosivu
Kun valitset kohteen Etsi-kohteiden luettelosta ja painat
Enter-painiketta, kohteen yksityiskohtaiset tiedot
näytetään. Kullakin tietosivulla on kolme näyttöpainiketta.
Näytön painikkeet vaihtelevat sen mukaan, valitsetko
Etsi-kohteen navigointia varten vai lisäätkö Etsi-kohteen
reittiluetteloon reittipisteeksi.
Etsi-kohteen tietosivun asetusvalikko
Asetusvalikon käyttäminen:
1. Kun Etsi-kohteen tietosivu on auki, avaa asetusvalikko
painamalla MENU-painiketta.
2. Voit valita vaihtoehdon KEINUPAINIKKEELLA:
• Aseta läheisyyspisteek. — ohjelmoi laite antamaan
hälytysääni, kun olet tietyllä etäisyydellä kohteesta.
• Lisää reittiin — sisällytä kohde uudelle reitille tai
lisää se aiemmalle reitille.
Katso sivua 20.
• Katso Sun ja Moon — näytä kohteen sijainnin
aurinko- ja kuutaulukot. Katso sivua 44.
• Katso Hunt ja Fish — näytä kohteen sijainnin
metsästys- ja kalastustaulukot. Katso sivua 44.
• Kartan tiedot — näytä kartta, josta karttakohde
on peräisin. Lisätietoja yksityiskohtaisten karttojen
lataamisesta on sivulla 6.
• Keskimääräinen sijainti — tietojen kerääminen
uudesta reittipistesijainnista ajan kuluessa ja tulosten
keskiarvon laskeminen, jotta sijaintiviite olisi
mahdollisimman tarkka. Katso sivua 9.
• Laadi reittipiste — uuden reittipisteen luominen
toisen sijainnin perusteella antamalla suunta ja
etäisyys viitatusta sijainnista. Katso sivua 9.
• Etsi läheltä tätä paik. — palaaminen Etsi-valikkoon
kohteen lähellä olevien karttakohteiden etsimiseksi.
• Muuta valintoja — osoita uutta sijaintia
karttasivulla.
12
eTrex HC series -käyttöopas
Peruskäyttö
Toisen kohteen lähellä olevan kohteen
etsiminen:
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
2. Valitse luokka.
3. Valitse kohde Etsi-luettelosta.
4. Paina MENU-painiketta, valitse Etsi läheltä tätä
paik.. Etsi-valikko avautuu, ja sen joka luokassa on
valitun kohteen välillä olevia kohteita.
5. Valitse luokan kuvake ja avaa kohteen lähellä olevien
kohteiden Etsi-luettelo painamalla ENTER-painiketta.
Kohteen etsiminen kartan toisesta sijainnista:
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
Reittipisteen etsiminen
Reittipisteet-sivulla näkyvät kaikki tallennetut reittipisteet.
Reittipisteet tallennetaan numero- ja aakkosjärjestyksessä ja
kullakin on oma symboli.
Reittipisteen etsiminen:
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
2. Valitse Reittipisteet ja valitse reittipiste.
Reittipisteetkuvake
2. Valitse kuvake Etsi-valikosta.
3. Paina MENU-painiketta, valitse Muuta valintoja.
Kartta-sivu avautuu.
4. Siirrä nuoli (osoitin) haluamaasi kartan sijaintiin
KEINUPAINIKKEELLA. Uuden karttasijainnin lähellä
olevat kohteet näkyvät Etsi-luettelossa.
Geokätkön etsiminen
Valitsemalla Geokätkö voit näyttää luomasi tai
tietokoneesta lataamasi geokätköt. Geokätkö on
reittipiste, jonka geökätkö-symboli erottaa sen muista
reittipisteistä. Lisätietoja geokätköistä on osoitteessa
http://my.garmin.com. Valitse “Go Geocaching.”
eTrex HC series -käyttöopas13
Peruskäyttö
Geokätkön etsiminen:
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
2. Korosta Geokätkö. Voit näyttää löydetyt tai
löytämättömät geokätköt.
3. Korosta geokätkö luettelossa KEINUPAINIKKEELLA.
4. Navigoi geokätkön sijaintiin valitsemalla Mene.
Kun navigoit geokätkölle, Kompassi-sivu siirtyy
geokätkönavigointitilaan, ja ladatun geokätkösijainnin
lisätiedot näkyvät kommenttikentässä.
Kun geokätkö löytyy, laite merkitsee kätkön löydetyksi,
kirjaa merkinnän kalenteriin ja näyttää lähimmän
geokätkön.
Kaupungin etsiminen
Voit etsiä karttatietoihin sisältyvän kaupungin valitsemalla
Etsi-valikosta Kaupungit.
Kaupungin etsiminen:
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
2. Valitse Kaupungit. Nykyisen sijainnin lähellä olevat
kaupungit näkyvät Kaupungit-sivun luettelossa.
3. Valitse kaupunki luettelosta ja paina ENTERpainiketta.
TAI
Jos haluamasi kaupunki ei ole luettelossa, paina
MENU > valitse hakutapa.
Liittymän etsiminen
Voit etsiä liittymää valitsemalla Etsi-valikosta Ulosajotie.
Liittymän etsiminen:
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
2. Valitse Ulosajotie. Näyttöön tulee luettelo lähellä
olevista liittymistä.
14
eTrex HC series -käyttöopas
Peruskäyttö
3. Valitse liittymä KEINUPAINIKKEELLA ja paina
ENTER-painiketta. Sivu sisältää liittymän kuvauksen,
luettelon liittymän lähellä olevista palveluista sekä
etäisyyden ja suunnan liittymästä korostettuun
palveluun.
4. Valitse palvelu luettelosta ja paina ENTER-painiketta.
Osoitteen etsiminen
Jos olet ladannut yksityiskohtaisia karttatietoja, etsi osoite
valitsemalla Etsi-valikosta Osoitteet-kuvake. Kun kirjoitat
katuosoitteen ja kaupungin, hakutoiminto täsmää tiedot
karttatietokannan osoitteiden kanssa.
Osoitteen etsiminen:
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
2. Valitse Osoitteet.
HUOMAUTUS: Jos laitteella on GPS-yhteys, laite
lisää <Valitse alue> -kenttään nykyisen alueen
tiedot. Kaupunkia ei tarvitse erikseen määrittää
<Valitse kaupunki> -kohtaan, koska tietokanta
sisältää koko alueen tiedot.
3. Valitse <Valitse numero> -kenttä ja kirjoita
kadunnumero näyttönäppäimistöllä. Valitse OK.
4 Valitse <Valitse kadun nimi> -kenttä. Katuluettelo
avautuu.
5. Kirjoita kadun nimi näyttönäppäimistöllä. Valitse OK.
Näyttöön tulee tulosluettelo.
6. Valitse osoite.
Osoitteetkuvake
Risteyksen etsiminen
Osoitteet-sivu
Myös tämä toiminto edellyttää yksityiskohtaisia
karttatietoja. Risteystä etsitään samalla tavalla kuin
osoitetta.
eTrex HC series -käyttöopas15
Peruskäyttö
Kohdepisteen etsiminen
Jos olet ladannut yksityiskohtaisia MapSource-karttatietoja,
Etsi-valikon Kaikki POI -kohdassa voit hakea läheisiä
ravintoloita, majoituskohteita, maamerkkejä tai julkisia
rakennuksia tai valita luokan.
Kohdepisteen etsiminen:
1. Paina FIND-painiketta pitkään.
Jälkien käyttäminen
Jäljet-toiminto luo karttasivulle matkan aikana sähköisen
jälkilokin. Jälkiloki sisältää tietoja polun varrella olevista
pisteistä.
Jälkilokin kirjaaminen alkaa heti, kun laite on määrittänyt
sijainnin. Nykyisen jälkilokin käyttämä muistin
prosenttiosuus näkyy Jäljet-sivun yläreunassa.
2. Valitsemalla Kaikki POI voit avata luettelon kaikista
nykyisen sijainnin lähellä olevista pisteistä.
Käytetyn muistin
prosenttiosuus
3. Paina MENU-painiketta.
4. Valitse kohde luettelosta ja paina ENTER-painiketta.
POI Loader ja mukautetut kohdepisteet
HCx-laitteissa voit luoda oman luokan kohdepisteitä
varten Garmin POI Loader -ohjelmalla, joka on
ladattavissa Garminin web-sivustosta osoitteessa
www.garmin.com/products/poiloader/. Lisätietoja POI
Loaderin käyttämisestä on ohjelman ohjeessa.
Tallennettujen
jälkien luettelo
Jälkisivu
Jälkilokin tyhjentäminen:
1. Avaa päävalikko painamalla MENU-painiketta
kahdesti.
2. Valitse Jäljet.
3. Valitse Poista-painike. Näyttöön tulee vahvistus.
16
eTrex HC series -käyttöopas
Peruskäyttö
Jälkilokin määrittäminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti > Jäljet.
2. Valitse Asetus.
Muistikorttivaihtoehto
(vain HCx-laitteet)
• Kierrä kun täynn. — jälkiloki korvaa vanhimmat
tiedot uusilla tiedoilla.
• Tallennustapa — etäisyys-vaihtoehto kirjaa
jälkipisteitä tietystä matkustusetäisyydestä lähtien.
Aika-vaihtoehto alkaa luoda jälkipisteitä tietyn ajan
kuluttua. Auto-vaihtoehto (suositus) mahdollistaa
valinnan viidellä aikavälillä.
• Aikaväli — kirjaa jäljen tallennustavan ja aikavälin
perusteella. Määritä tietty etäisyys, aika tai taajuus.
• Väri — valitse aktiivisen jäljen väri.
• Datakortti jälki — (vain HCx-laitteet) kirjaa
nykyisen jälkilokin microSD-kortille ja laitteen
sisäiseen muistiin. Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit
kirjata runsaasti jälkipisteitä (microSD-kortin koon
mukaan). Muistikortille tallennetut jälkilokit ovat
.gpx-muotoisia GPS-sijaintitietotiedostoja, joita laite
ei käytä.
Koko jälkilokin tallentaminen:
1. Paina MENU kahdesti > Jäljet.
2 Valitse Tallenn.. Näyttöön tulee kysymys, haluatko
tallentaa koko jäljen.
3. Tallenna jälki valitsemalla Kyllä.
eTrex HC series -käyttöopas17
Peruskäyttö
Jäljen
nimi
Jäljen
etäisyys
Laskettu
alue
Jäljen
väri
Tallennettu jälki -sivu
Jälkilokin osittainen tallentaminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti > Jäljet.
2. Valitse Tallenna.
3. Tallenna vain osa jälkilokista valitsemalla Ei.
4. Siirrä osoitin KEINUPAINIKKEELLA siihen jäljen
kohtaan, josta haluat aloittaa tallennuksen, ja paina
ENTER-painiketta.
5. Valitse lopetuspiste samalla tavalla. Valitse OK.
18
Jälkien tallentaminen HCx-laitteen
microSD‑kortille:
1. Valitse Jälkilokin asetukset -sivulla Datakortti asetus.
2. Korosta Datakortti jälki -vaihtoehto ja paina ENTERpainiketta. Datakortti jäljet -luetteloon ilmestyy
nykyisen päivän mukainen .gpx-tiedosto.
Se on yhdistelmä kyseisen päivän jälkitiedoista.
Niin kauan kuin tämä toiminto on käytössä, laitteen
jokaisena käyttöpäivänä tallennetaan uusi tiedosto.
Tallennus jatkuu, kunnes kortti on täynnä.
3. Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla, jotta voit
käyttää USB-massatallennusta (katso sivua 38).
Jälkilokeja voi tarkastella Garmin MapSourcessa tai
muussa sovelluksessa, joka tunnistaa .gpx-tiedostot.
4. Voit poistaa jälkilokeja microSD-kortilta korostamalla
haluamasi lokin ja painamalla ENTER-painiketta.
Huomautus: Älä poista microSD-korttia
laitteesta jäljen tallentamisen aikana. Muutoin tiedot
saattavat vahingoittua.
eTrex HC series -käyttöopas
Peruskäyttö
Jäljen näyttäminen kartassa:
Valitse Tallennettu jälki -sivulla Kartta. Näyttöön tulee
kartta, jossa näkyy koko jälki. Jälkeen lisätään aloitus- ja lopetuspisteet sekä reittipisteet.
Jälkiprofiilit
Jäljen korkeusprofiili luodaan korkeuslukemista
käytettäessä Summit HC- tai Vista HCx -laitetta. Kaikki
laitteet näyttävät profiilit, jos digitaalisen korkeusmallin
(Digital Elevation Model, DEM) kartat ovat käytössä.
Lisätietoja näistä kartoista on Garminin verkkosivustossa.
Jälkiprofiilin tarkasteleminen:
1. Avaa Tallennettu jälki -sivu ja paina MENU-painiketta.
Tallennettu jälki karttasivulla
Jäljen alueen laskeminen:
1. Kun Jälkiloki-sivu on auki ja Jälkiloki-toiminto
käytössä, paina MENU-painiketta.
2. Valitse Pinta-ala mittaus ja paina ENTER-painiketta.
3. Aloita alueen laskeminen painamalla Enterpainiketta. Kun lähdet liikkeelle ja määrität alueen
rajat, sivun alareunaan tulee Lopeta-painike.
4. Kun olet määrittänyt alueen, paina ENTER, -painiketta
ja valitse Tallenn..
2. Valitse Profiili. Jäljen alku merkitään lipulla.
Voit vierittää jälkiprofiilia KEINUPAINIKKEELLA.
Voit näyttää minkä tahansa profiilipisteen kartassa
painamalla pisteen kohdassa ENTER-painiketta.
3. Painamalla MENU-painiketta voit käyttää Zoom
alueet- ja Piilota symbolit -asetuksia.
Korkeus
Loppumerkintä
Alkumerkintä
Etäisyys
aloitus- ja
lopetuspisteestä
Jälkiprofiilisivu
eTrex HC series -käyttöopas19
Peruskäyttö
Tallennetun jäljen navigoiminen
Paluujälki-toiminnon käyttäminen:
1. Kun jäljen Tallennetut jäljet -sivu tai Jälkiloki on auki,
näytä jälki valitsemalla Paluujälki. Valitse piste, johon
palataan.
2. Siirrä osoitin KEINUPAINIKKEELLA haluamaasi
kartan pisteeseen, johon palataan.
Reitin luominen
Reitin luomisen yhteydessä luodaan reittipisteiden sarja,
joka johtaa määränpäähän. eTrex-laitteeseen voi tallentaa
50 reittiä, joista jokaisessa voi olla enintään 250 pistettä.
Voit luoda reitin tai muuttaa sitä Reitit-sivulla ja lisätä
reittipisteitä reitille. Voit luoda monimutkaisia reittejä
MapSource-karttatietojen avulla.
3. Valitsemalla Seuraa tietä (vain HCx-laitteet, joissa
on yksityiskohtaisia karttoja) voit muodostaa
reitin pisteeseen käytettävissä olevia teitä
pitkin. Valitsemalla Seuraa jälkeä voit seurata
alkuperäistä reittiä. Kartta-sivulla on ajo-ohjeet jäljen
ensimmäiseen käännökseen.
4. Liiku ensimmäisen käännöksen suuntaan.
Ensimmäisen käännöksen yhteydessä kunkin
käännöksen ohjeet tulevat näyttöön.
5. Voit lopettaa valitsemalla Menu > Lopeta navigointi.
Reittisivu
Reittipisteen luominen tallennettuun jälkeen:
Reitin luominen:
1. Kun tallennettu jälki näkyy kartassa, siirrä osoitin
KEINUPAINIKKEELLA jäljen pisteeseen, jonka
haluat merkitä käyttäjän reittipisteeksi.
2. Paina ENTER-painiketta pitkään.
Reitti karttasivulla
1. Paina MENU-painiketta kahdesti > Reitit.
2. Valitse Uusi > <Valitse seur. piste>.
3. Valitse reitin reittipiste Etsi-valikon ryhmistä.
4. Lisää piste reitille valitsemalla Käytä.
5. Valitse Navigoi.
20
eTrex HC series -käyttöopas
Peruskäyttö
Reitin muodostaminen määränpäähän
• Jos valitset Reittipiste-sivulla tai Etsi-kohteiden
luettelossa Mene, laite luo suoran polun.
• Jos valitset Reitti-sivulla Navigoi, eTrex käyttää
reittipisteistä tai Etsi-valikon kohteista muodostuvaa
reittiä. Se navigoi suoraan pisteestä pisteeseen.
• Kun käytät eTrex HCx -laitetta ja valitset Reititys
asetukset -sivulla Seuraa tietä -asetuksen,
molemmat navigointitavat muuttuvat. Voit käyttää
automaattista reititystä teiden mukaan sekä Meneettä Navigoi-tavan yhteydessä. Automaattinen reititys
laskee reitin määränpäähän karttatietokannan teiden
perusteella. Ennen risteyksiä laite antaa ohjeviestin ja
näyttää käännöksen graafisesti.
Automaattisen reitityksen käyttäminen
(Automaattinen reititys on käytettävissä ainoastaan
eTrex Vista HCx- ja Legend HCx -laitteissa.) Toiminto
on käytettävissä ainoastaan käytettäessä City Navigator®
-karttatietoja.
Kun valitset määränpään ja Mene-vaihtoehdon, laite
kehottaa valitsemaan Seuraa tietä tai Pois tieltä.
Seuraa tietä -vaihtoehdon valitseminen lisää käännösten
määrää ja näyttää Aktiivi reitti -sivun.
Valitsemalla Pois tieltä voit näyttää ainoastaan reitin
pisteiden luettelon.
Laskee reittiä -ilmoitus on näytössä, kunnes reitti on
laskettu. Reitti näkyy kartassa magentalla värillä.
Reitin navigoiminen
Tallennetun reitin navigoiminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti > Reitit.
2. Valitse tallennettu reitti > Navigoi.
3. Voit lopettaa navigoinnin painamalla MENU > Lopeta
navigointi.
Reitti karttasivulla
eTrex HC series -käyttöopas21
Peruskäyttö
Aktiivisen reitin käännösten esikatseleminen:
Reitin nimen muuttaminen:
2. Aloita navigointi valitsemalla Navigoi.
2. Valitse tallennettu reitti > valitse reitin nimikenttä Reittisivun yläreunassa.
1. Valitse tallennettu reitti Reitit-sivulla.
3. Painamalla LOPETA voit näyttää reitin käännösten
luettelon. Voit tarkastella yksittäistä käännöstä
valitsemalla sen.
4. Voit selata kaikkia käännöksiä
KEINUPAINIKKEELLA.
1. Paina MENU-painiketta kahdesti > Reitit.
Reitin yksittäisten pisteiden tarkasteleminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti > Reitit.
2 Valitse tallennettu reitti > valitse piste Reitti-sivulla >
ENTER > Tarkista.
3. Valitse Tallenn., Kartta tai Mene.
Reitin poistaminen:
Paina reitin sivulla MENU > Poista reitti.
Reitin pois tieltä -siirtymän valitseminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti > Reitit > Menu.
2. Valitse Siirtyminen pois tieltä > Siirtyminen reitin
varrelta.
Aktiivisen reitin sivu,
kun seurataan teitä
Reitin muokkaaminen
Käännöksen
esikatselusivu
Reitti-sivulla voit muokata reittiä, muuttaa reitin nimen ja
tarkastella reitin pisteitä.
22
3. Valitse vaihtoehto (Manuaali tai Etäisyys), jonka
perusteella siirrytään aina seuraavaan pisteeseen.
Jos valitset Etäisyys ja annat säteen koon, laite ohjautuu
aina seuraavaan pisteeseen, kun olet määritetyn etäisyyden
päässä pisteestä.
Jos valitset Manuaali, voit siirtyä seuraavaan pisteeseen
milloin tahansa reitin navigoinnin aikana.
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Pääsivut
eTrex Vista HCx- ja Summit HC -laitteissa on neljä pääsivua: Kartta-sivu, Kompassi-sivu, Korkeusmittari-sivu ja päävalikko.
eTrex Legend HCx- ja Venture HC -laitteissa ei ole Korkeusmittari-sivua. Voit selata sivuja painamalla QUIT-painiketta.
Voit lisätä sivuja päävalikon Sivujärjestys-asetuksella. Aktiivi reitti -sivu näkyy sivujärjestyksessä, kun navigoit reittiä.
Satelliitti-sivu näkyy ainoastaan käynnistyksen yhteydessä.
Kullakin sivulla on asetusvalikko. Voit avata sivun asetusvalikon painamalla MENU-painiketta.
Karttasivu
Kompassisivu
Korkeusmittarisivu
Päävalikko
Ei vaihtoe.
Karttasivun
asetusvalikko
Kompassisivun
asetusvalikko
Korkeusmittarisivun
asetusvalikko
eTrex HC series -käyttöopas23
Pääsivut
Satelliitti-sivu
Sivu näkyy, kun käynnistät laitteen. Sen jälkeen sivun voi
avata päävalikosta.
Satelliitti-sivun asetukset
• Käytä ilman GPS. / Käytä GPS:llä — voit käyttää
GPS-vastaanotinta halutessasi.
• Jälki ylö. / Pohj. ylös — osoittaa, näytetäänkö
satelliitit siten, että pohjoinen on näytön yläreunassa
vai siten, että jäljen ajosuunta on näytän yläreunassa.
• Monivärinen/Yksivärinen — osoittaa, näkyykö
jokainen satelliitti eri värillä.
• Uusi sijainti — käytä, jos olet siirtänyt laitteen yli
600 mailin päähän.
• GPS korkeus — näyttää nykyisen korkeuden
merenpinnasta.
Kartta-sivu
Laitteen kiinteä peruskartta, jossa näkyvät kaupungit,
maantiet ja moottoritiet, liittymien tiedot sekä järvien ja
jokien rajat. Käytettäessä yksityiskohtaisia MapSourcekarttatietoja kartassa näkyy lisää tietoja, kuten kohdepisteitä.
Tietokentät
Näytä-valikko
Karttasivu
ja tietokentät
Kartan käyttötilat (sijainti- ja vieritystila) määrittävät, mitä
karttanäytössä näkyy.
24
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Sijaintitilassa karttaa vieritetään siten, että nykyinen sijainti
näkyy näytössä koko ajan. Sijaintimerkki osoittaa
olinpaikkasi karttasivulla.
Kun painat KEINUPAINIKETTA, eTrex siirtyy
vieritystilaan, jossa karttaa siirretään siten, että
valkoinen nuoli (karttaosoitin) pysyy näyttöalueella.
Sivun yläreunaan voi lisätä ja määrittää enintään neljä
valinnaista tietokenttää, joissa näkyy erilaisia matkustus- ja
navigointitietoja.
Tietokenttien näyttäminen karttasivulla:
1. Paina MENU > Tietokenttä. Näytä-alivalikko avautuu.
2. Valitse, miten monta tietokenttää karttasivulla näkyy,
ja paina ENTER-painiketta.
Tietokentän näyttötavan muuttaminen:
1. Paina MENU > Muuta tietokenttiä. Ensimmäinen
tietokenttä näkyy korostettuna.
2. Paina ENTER-painiketta.
3. Valitse vaihtoehto.
4. Siirry seuraavaan kenttään ja toista.
Lisäkarttatietojen käyttäminen
Voit tarkastella läheisiä ravintoloita,
majoitusmahdollisuuksia, ostoskeskuksia, nähtävyyksiä
ja viihdemahdollisuuksia sekä hakea luettelon kohteiden
osoitteita ja puhelinnumeroita, kun käytät valinnaisia
MapSource-levyjä ja esiohjelmoituja microSD-kortteja.
Karttatietojen tarkasteleminen:
1. Paina karttasivulla MENU > Määritä kartta.
2. Valitse Kartta-asetus: Tiedot -sivu. Tallennettujen
karttojen luettelo tulee näyttöön. Valintamerkki
osoittaa, että kartta näkyy karttasivulla.
Zoomausalueen muuttaminen
Painamalla lähennys-painiketta voit pienentää aluetta
ja näyttää lisää yksityiskohtia ja painamalla loitonnuspainiketta voit näyttää suuremman alueen ja vähemmän
yksityiskohtia.
Nykyinen zoomausalueasetus näkyy karttasivun
vasemmassa alakulmassa. Jos enempää karttatietoja ei
ole saatavilla, zoomausalueen alapuolelle tulee ilmoitus
ylizoomauksesta. Kun käytät MapSource-karttoja,
mittakaavan alapuolella näkyy teksti mapsource.
eTrex HC series -käyttöopas25
Pääsivut
Kartan suunta
Määritä kartta -asetuksessa on käytettävissä kaksi suuntaa.
Jos valitset Pohj. ylös, kartta näkyy paperikartan tavoin.
Jos valitset Jälki ylö., kartan suunta määräytyy ajosuunnan
mukaan.
Kartta-sivun asetukset
• Lopeta navigointi / Jatka navigointia —
navigoinnin keskeyttäminen/jatkaminen.
• Laske uudelleen — reitin laskeminen uudelleen.
• Tietokentät — avaa Näytä-alivalikon, jossa voit
valita näytettävien tietokenttien määrän: Vain
kartalta, 1 Laaja tietokenttä, 2, 2 Laajaa tietokenttää,
3 tai 4 kenttää.
• Muuta tietokenttiä — voit valita tietokenttien
tietojen tyypin. Vaihtoehto on käytettävissä, jos
tietokentät on valittu.
• Opasteteksti — näyttää ilmoituksia seuraavasta
navigointivaiheesta.
• Määritä kartta — näyttää kuusi sivua
näyttöasetuksia.
• Mittaa etäisyys (Lopeta mittaaminen) — mittaa
etäisyyden nykyisestä sijainnista karttaosoittimeen.
26
• Declutter päällä (pois) — ei näytä kohteita, jotka
voivat peittää tien tietoja.
• Palauta alkuasetus — palauttaa tehdasasetukset.
Opasteteksti
Navigoinnin aikana opastetekstit näkyvät kartan
yläreunassa. Opasteteksti sisältää hyödyllisiä
navigointitietoja.
Opasteteksti
Opastetekstin näyttäminen:
1. Paina MENU > Opasteteksti.
2. Valitse Näytä aina, Ei näytetä tai Näytä
navigoidessa.
Jos valitset Näytä aina, opasteteksti näkyy aina.
Jos valitset Näytä navigoidessa, opasteteksti näkyy, kunnes
valitset Lopeta navigointi.
Määritä kartta
Lisätietoja on sivulla 39.
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Etäisyyden mittaaminen
Kahden pisteen välisen etäisyyden
mittaaminen:
Kompassi-sivu
Kompassi-sivu ohjaa kohteeseen graafisen kompassinäytön
ja suuntiman osoittimen tai suuntaosoittimen avulla.
1. Paina Menu > Mittaa etäisyys. Sijainnin kohtaan
tulee nuoli, jonka alapuolella on teksti REF.
2. Siirrä nuoli viittauskohtaan (aloituspiste, josta
mittaaminen aloitetaan) ja paina ENTER. Aloituspiste
merkitään nuppineulalla.
Suuntiman
osoitin
Kompassirengas
siirtyy
osoittamaan
pohjoisen.
3. Siirrä nuoli pisteeseen, jonka etäisyyden haluat
mitata. Pisteiden välinen etäisyys näkyy oikeassa
yläkulmassa.
Kompassisivu
Pyörivä kompassirengas osoittaa ajosuunnan. Suuntiman
osoitin ja suuntaosoitin osoittavat suunnan (suuntiman tai
ajosuunnan) määränpäähän suhteessa nykyiseen suuntaan.
Valitse suuntiman osoitin tai suuntaosoitin opastusta varten.
eTrex HC series -käyttöopas27
Pääsivut
Sähköisen kompassin käyttäminen
Nopeuden ja ajan asettaminen kompassin
automaattista käynnistystä ja sammutusta
varten:
Kun painat QUIT-painiketta pitkään näissä laitteissa,
sähköinen kompassi sulkeutuu ja otetaan käyttöön vasta,
kun taas painat QUIT-painiketta pitkään.
2. Valitse Suunta.
Kun olet paikallasi, sähköinen kompassi toimii
magneettisen kompassin tavoin. Kun olet liikkeellä ja
saavutat esimääritetyn nopeuden, kompassi säilyttää
suunnan GPS-vastaanottimen tietojen avulla. Kun pysähdyt
(esimääritetyn ajan kuluttua), kompassi avautuu uudelleen
kuin magneettinen kompassi.
5. Valitsemalla kauemmin kuin... voit määrittää viiveen
aikavaihtoehtojen luettelosta.
(Kaikissa eTrex HC -sarjan laitteissa on GPS-tietokompassi,
mutta vain Vista HCx- ja Summit HC -laitteissa on lisäksi
sähköinen kompassi.)
Sähköisen kompassin ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä:
1. Painamalla QUIT-painiketta pitkään voit ottaa
sähköisen kompassin käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. Kompassikuvake
näkyy tilarivillä,
kun sähköinen kompassi on käytössä. Kun et käytä
sähköistä kompassia, poista se käytöstä akkujen
säästämiseksi. Kun kompassi ei ole käytössä, laite
navigoi GPS‑vastaanottimen avulla.
1. Paina MENU-painiketta kahdesti > Asetus.
3. Valitse Käytä kompassin suuntaa kun alle....
4. Anna nopeus numeronäppäimillä.
Sähköisen kompassin kalibroiminen
Kalibroi sähköinen kompassi ulkotiloissa, kun käytät Vista
HCx- tai Summit HC -laitetta ensimmäisen kerran. Kalibroi
laite uusien paristojen asentamisen, yli 160 km:n matkan
tai yli 20 ºC:n lämpötilan muutoksen jälkeen, jotta laitteen
tarkkuus säilyisi. Sähköisen kompassin tarkkuus heikkenee,
jos laitetta ei pidetä vaakasuorassa, tai olet lähellä kohteita,
jotka muodostavat magneettisia kenttiä, kuten autot tai
rakennukset.
2. Saat tarkan kompassilukeman pitämällä Vista HCx
-laitetta vaakasuorassa.
28
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Sähköisen kompassin kalibroiminen:
1. Paina Menu > Kalibrointi.
2. Kun Aloita on valittuna, paina ENTER-painiketta
ja noudata näytön ohjeita laitteen pitelemisestä ja
kääntämisestä.
Pidä laitetta
vaakasuorassa
ja käänny
hitaasti.
• Näyttöön tuleva Juuri näin-, Liian nopeasti- tai
Liian hitaasti -ilmoitus osoittaa, onko nopeutta
muutettava. Pidä laitetta vaakasuorassa, kun
käännyt.
• Kun kalibrointi on valmis, näyttöön tulee siitä
ilmoitus.
• Jos kalibrointi epäonnistuu, tee se uudelleen.
3. Painamalla ENTER voit palata kompassisivulle.
Kompassi-sivun asetukset
• Tähtää ja mene — navigoiminen tähtäimessä
olevaan kohteeseen. (Vain Vista HCx ja
Summit HC.)
• Lopeta navigointi / Jatka navigointia — reitin
navigoinnin tai Mene-toiminnon ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä.
• Laske uudelleen — reitin laskeminen uudelleen.
• Suunta osoitin tai Suuntiman osoitin —
suuntaosoittimen tai suuntimaosoittimen
valitseminen.
• Tietokentät — voit valita, miten monta tietokenttää
näkyy kompassisivulla.
• Muuta tietokenttiä — voit valita, minkätyyppisiä
tietoja tietokentissä näkyy.
• Kalibroi kompassi — kompassin kalibrointisivun
avaaminen. (Vain Vista HCx ja Summit HC.)
• Palauta alkuasetus — palauttaa tehdasasetukset.
eTrex HC series -käyttöopas29
Pääsivut
Tähtää ja mene -navigointi
Tähtää ja mene -navigointi on käytettävissä vain Summit
HC- ja Vista HCx -laitteissa, joissa on sähköinen kompassi.
4. Aloita matkustus kohteeseen navigointiviivaa pitkin
suuntaosoittimen avulla.
TAI
Valitse Laadi reittipiste.
Tähtää ja mene -navigoinnin käyttäminen:
1. Käynnistä toiminto painamalla MENU > Tähtää ja
mene. Kompassirengas ja osoitin ovat samassa
kohdassa kahden valkoisen tähtäysmerkin kanssa,
joista toinen on näytön yläreunassa ja toinen näytön
alareunassa.
Laadi reittipiste -sivu
5. Projisoi reittipiste antamalla arvioitu etäisyys
nykyisestä sijainnista.
Tähtää-sivu
6. Valitsemalla Mene voit avata karttasivun ja aloittaa
navigoinnin projisoituun reittipisteeseen. Kompassisivulla näkyy suuntiman osoitin.
2. Pitele laitetta silmän tasolla ja kohdista tähtäysmerkit
kaukaiseen kohteeseen. Lukitse suunta painamalla
ENTER-painiketta.
3. Valitse Aseta suunta.
30
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Suuntaosoittimen tai suuntiman osoittimen
käyttäminen
Suuntiman osoitin ja suuntaosoitin ovat toisistaan
riippumattomia. Suuntiman osoitin näyttää määränpään
suunnan ja suuntaosoitin näyttää sijaintisi suhteen
navigointiviivaan, joka johtaa määränpäähän.
Jos käytät suuntaosoitinta ja ajaudut pois navigointiviivalta
matkalla, kurssilta poikkeamisosoitin (nuoli, jossa on
vaakasuuntainen katkoviiva) näyttää ajautuman graafisesti
(oikealle tai vasemmalle) kompassirenkaan mittakaavan
mukaan. Palaa reitille siirtymällä oikealle tai vasemmalle.
Jos suuntiman osoitin osoittaa esimerkiksi suoraan ylöspäin,
olet suoraan matkalla määränpäähän. Jos se osoittaa
johonkin muuhun suuntaan, käänny vastaavaan suuntaan,
kunnes nuoli osoittaa ylöspäin, ja jatka siihen suuntaan.
Suuntiman osoitin osoittaa määränpäähän.
0,25 km
Asteikko
Suuntaosoitin näyttää matkustussuunnan
alkuperäisestä sijainnista ja reitin etäisyyden.
Suuntiman osoitin näyttää aina suunnan
määränpäähän nykyisestä sijainnista.
eTrex HC series -käyttöopas31
Pääsivut
Korkeusmittari-sivu
Korkeusmittari-sivun asetukset
(Vain Vista HCx ja Summit HC.)
Korkeusmittari-sivulla näkyy profiili tietyltä etäisyydeltä tai
ajalta tai painemuutosten profiili tietyltä ajalta.
Valittavat
tietokentät
Alueruudukon
mitta-asteikko
Korkeusprofiili
Nykyinen
korkeus
Korkeuden
muutostahti
Korkeusmittari-sivu
Voit määrittää sivun keskellä olevassa profiilikentässä
näkymään joko korkeus- tai painekartoitustietoja.
Sivun yläreunan tietokentät ovat käyttäjän valittavissa.
32
• Katso korkeus käyrää — Tark. ajan pohjalta tai
Tark. etäis. pohjalta — näytä määritetyn ajanjakson
tai etäisyyden tiedot.
• Katso paine käyrää — Ilmapuntari tai Ympäröivä
paine — määritetyn etäisyyden korkeusmuutosten
tai määritetyn ajanjakson ilmanpainemuutosten
näyttäminen.
• Zoom alueet — voit määrittää zoomausalueet
korkeutta, etäisyyttä tai aikaa varten, kun valitset
Katso korkeus käyrää. Zoom alueet -asetuksella voit
mukauttaa Näytä-asetuksia.
• Muuta tietokenttiä — voit valita, minkätyyppisiä
tietoja tietokentissä näkyy.
• Resetoi — nollaa korkeustiedot ja korkeustietojen
maksimit.
• Kalibroi korkeusmittari — jos tiedät sijainnin
oikean korkeuden, voit lisätä tarkkuutta Kalibroi
korkeusmittari -asetuksella.
• Palauta alkuasetus — voit poistaa tallennetut tiedot
sivulta ja aloittaa uusien tietojen tallennuksen.
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Tark. ajan pohjalta tai Tark. etäis. pohjalta
Nämä kaksi mittausvaihtoehtoa (muutokset tietyllä
ajanjaksolla tai etäisyydellä) koskevat ainoastaan Katso
korkeus käyrää -asetusta. Katso paine käyrää mitataan ajan
kuluessa.
Korkeus
etäisyyskäyrän
yläpuolella
2. Voit säätää ajan ja etäisyyden mittausta
korkeuskäyrän zoomausalueiden avulla.
3. Voit tyhjentää käyrän tyhjentämällä jälkilokin.
Zoomausalueiden säätäminen
Voit säätää zoomausalueet korkeutta, etäisyyttä tai aikaa
varten käyttäessäsi Näytä korkeus käyrä -vaihtoehtoa.
Paine aikakäyrän
yläpuolella
Paine- tai korkeuskartoituksen näyttäminen
Voit näyttää korkeuskartoituksen valitsemalla Katso
korkeus käyrää. Voit näyttää ilmanpaineen valitsemalla
Katso paine käyrää.
Korkeus- tai painekartoituksen näyttäminen:
1. Valitse haluamasi kartoitusvaihtoehto näytettäväksi
korkeusmittarin asetusvalikosta.
Zoomausalueen valinta
Zoomausalueiden säätäminen:
1. Valitse haluamasi käyrä ja valitse zoomausalueet
keinupainikkeella.
2. Voit säätää pystyetäisyyttä painamalla
keinupainiketta ylös- tai alaspäin ja aikaa tai
etäisyyttä painamalla sitä vasemmalle tai oikealle.
Voit palata painamalla ENTER-painiketta.
eTrex HC series -käyttöopas33
Pääsivut
Näytä pisteet
Selaamalla tallennettua korkeus- tai paineprofiilia
voit tarkastella korkeutta tai painetta sekä niiden
luomisajankohtaa.
Punainen hiusristikko
Näytä pisteet kartassa
Pisteiden näyttäminen karttasivulla.
Korkeuspisteiden näyttäminen karttasivulla:
1. Kun Korkeusmittari-sivu on auki, siirrä hiusristikko
pisteeseen KEINUPAINIKKEELLA.
2. Näytä piste kartassa painamalla ENTER-painiketta.
Tietojen nollaaminen
Korkeustieto- ja enimmäiskorkeuskenttien
nollaaminen:
1. Paina MENU > Resetoi.
2. Valitse nollausasetukset ja lisää asetuksen kohtaan
valintamerkki painamalla ENTER-painiketta.
Näytä
korkeuskäyrän piste
Näytä
painekäyrän piste
Pisteiden näyttäminen:
1. Avaa käyräsivu painamalla Menu > Katso paine
käyrää tai Katso korkeus käyrää.
2. Vieritä hiusristikkoa profiilissa KEINUPAINIKKEELLA.
Kun liikutat hiusristikkoa profiilissa, sivun alareunassa
oleva tilaikkuna muuttuu ja näyttää pisteen
päiväyksen, ajan ja korkeuden tai paineen.
34
Nollaussivu
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
3. Korosta Sovella-kohta ja nollaa tietokentät painamalla
ENTER-painiketta. Näyttöön tulee vahvistus.
Korkeusmittarin kalibroiminen
Koska korkeusmittari määrittää korkeuden ilmanpaineen
avulla, ja ilmanpaine saattaa vaihdella millä tahansa
korkeudella, voit parantaa korkeusmittarin tarkkuutta
kalibroimalla mittarin.
Osamatkamittari-sivu
Osamatkamittari-sivulla näkyy kahdeksantyyppisiä
navigointitietoja. Jos valitset Isot numerot, sivulla on kolme
suurta tietokenttää.
Korkeusmittarin kalibroiminen manuaalisesti:
1. Paina Menu > Kalibroi korkeusmittari.
2. Kun näyttöön tulee kysymys “Tiedätkö oikean
korkeuden?”, valitse Kyllä. Jos et tiedä korkeutta,
valitse Ei ja käytä painevaihtoehtoa. Jos et
tiedä painetta, valitse Ei ja käytä GPS-laitteen
oletuskorkeutta.
3. Valitse uusi korkeus tai paina KEINUPAINIKKEELLA
ja valitse OK.
Osamatkamittari-sivu
Kukin tietokenttä on valittavissa ja voi sisältää yhden tai
usean tietovaihtoehdon. Kun tietokentän nimi on valittuna,
voit tehdä uuden valinnan painamalla ENTER-painiketta.
Osamatkamittari-sivun asetukset
Asetus-valikossa voit nollata osamatkamittarin tiedot,
kun olet aloittamassa uuden matkan, valita isot tai pienet
numerot ja palauttaa alkuasetuksen.
eTrex HC series -käyttöopas35
Pääsivut
Päävalikko
Päävalikko sisältää asetuksia ja toimintoja, joita ei ole
pääsivuilla ja alivalikoissa. Aika ja päiväys näkyvät sivun
alareunassa. Päävalikko on avattavissa miltä tahansa sivulta
painamalla MENU-painiketta kahdesti. Voit valita kohteen
päävalikosta korostamalla kohdan ja painamalla ENTERpainiketta.
Päävalikko
HUOMAUTUS: Jos sivu lisätään pääsivun
sivujärjestykseen, kyseisen sivun kuvake ei näy
päävalikossa.
Reitit
Lisätietoja on sivulla 16.
Reitit-sivu
Lisätietoja on sivulla 20.
Maantie-sivu
Maantiesivu
Maantie-sivulla voit siirtyä määränpäähän siirtymällä aina
pisteestä pisteeseen.
Navigoiminen Maantie-sivulla:
Valitse navigoinnin aikana päävalikosta Maantie ja
tarkkaile matkasuuntaasi maantiekuvassa.
36
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Asetus-valikko
Asetus-valikon avaaminen:
Valitse päävalikosta Asetus.
Systeemi asetus -sivu
Systeemi asetus -sivun avaaminen:
Valitse Asetus-valikosta Systeemi.
• GPS — voit säästää akkujen virtaa valitsemalla
jonkin muun GPS-asetuksen kuin Normaali.
• WAAS/EGNOS — WAAS/EGNOS-ominaisuuden
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
• Paristotyyppi — määritä akkujen tyyppi, jotta laite
näyttää akkujen varauksen mahdollisimman tarkasti,
kun käytät valinnaista alkaliakkupakkausta tai
NiMH-AA-akkuja.
• Ulkoinen virta poikki — määritä laitteen virta
katkeamaan, jos ulkoinen virta on poikki.
Näytön asetussivu
Voit valita näyttötilan, päivä- ja yötilan värit, säätää
taustavalon palamisaikaa ja määrittää kirkkaustason.
Näytön asetussivun avaaminen:
Valitse Asetus-valikosta Näyttö.
• Näytön muoto — valitse Auto (laite siirtyy
automaattisesti päivätilasta yötilaan ja päinvastoin),
Päivätila tai Yötila.
• Värikaavion asetukset — päivä- ja yötilassa voi
valita 10 värikaaviosta.
• Taustavalo asetus — valitse Pysyy päällä asetukseksi tai viiveeksi 15 sekuntia, 30 sekuntia,
yksi minuutti tai kaksi minuuttia.
• Taustavalon taso — säädä kirkkautta
liukusäätimellä.
• Läheisyyshälytykset – ota läheisyyshälytykset
käyttöön tai poista ne käytöstä (vain eTrex HCX
-laitteet).
Asetus-valikosta voit palauttaa oletukset tai tarkastella
laitteen ohjelmiston versiota ja laitteen tunnusta.
eTrex HC series -käyttöopas37
Pääsivut
Liitäntäasetukset-sivu
Käytä, kun liität laitteen tietokoneeseen.
Liitäntäasetukset-sivun avaaminen:
Valitse Asetus-valikosta Liitännät.
Käytettävä liitäntämuoto on Garmin — Garminin oma
muoto, jossa siirretään reittipiste-, jälki- ja karttatietoja
laitteen ja puhelimen välillä.
USB-�massamuistin käyttäminen
HCx‑laitteissa:
1. Liitä laite tietokoneeseen.
2. Valitse USB massamuisti ja paina Enter-painiketta.
3. Kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta.
Asemaluettelossa näkyy uusi Siirrettävä asema.
microSD-kortin tietojen näyttäminen:
Paina Menu-painiketta, ennen kuin avaat USB
massamuisti -sivun ja valitse Kortin tiedot.
Tiedostojen siirtäminen microSD-kortille:
1. Kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta.
38
Huomautus: Jos tietokoneeseen on liitetty
useita verkkoasemia, kirjaudu tietokoneeseen
muodostamatta verkkoyhteyttä tai valitse
Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli >
Valvontatyökalut > Tietokoneen hallinta >
Tallennus > Levynhallinta ja määritä
tallennuslaitteelle uusi asemakirjain.
4. Katkaise USB-yhteys tiedostojen siirtämisen jälkeen.
Äänten asetus -sivu
Tällä asetussivulla voit määrittää äänitoiminnoille erilaisia
ääniä. (Lisätietoja läheisyyshälytysten äänimerkeistä on
sivulla 10.)
Aseta sivujärjestys
Voit lisätä tai poistaa pääsivuja ja muuttaa niiden järjestystä.
Pääsivun siirtäminen, lisääminen tai
poistaminen:
1. Valitse Asetus-valikosta Sivujärjest.
2. Etsi tiedosto tietokoneesta.
2. Jos haluat siirtää sivun, valitse se ja paina
lähennyspainiketta. Valitse Siirrä.
3. Valitse tiedosto tietokoneessa ja valitse Muokkaa >
Kopioi.
3. Jos haluat lisätä uuden sivun, valitse sivu, jota ennen
haluat siirtää sivun ja paina ENTER > Lisää.
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Kartta-asetukset-sivu
Kartta-asetukset-sivulla voit määrittää, miten kohteet
näkyvät Kartta-sivulla.
Yleiset kartta-asetukset
Yleiset kartta-asetukset -sivu sisältää Suuntaus-, Alle-,
Auto zoom-, Yksityiskohta- ja Pysy tiellä -kohdat.
Kartta-sivun näyttämisen mukauttaminen:
1. Paina MENU > Määritä kartta. Sivun yläreunassa
näkyvät kunkin asetussivun kuvakkeet.
2. KEINUPAINIKKEELLA voit valita sivun sekä selata
kunkin sivun toimintokenttiä.
Yleiset
Reitit
Pisteet
Teksti
Tietoja
Merenkulku
3. Kun jokin Kartta-asetukset-kohta on korostettuna,
voit näyttää kyseisen kohdan asetukset painamalla
ENTER-painiketta. Kullakin sivulla on yleisten
asetusten alivalikko. Voit avata sen painamalla
haluamallasi asetussivulla MENU-painiketta.
Yleiset kartta-asetukset -sivu
• Suuntaus — kartan näyttötavan valitseminen.
Pohj. ylös näyttää aina pohjoisen sivun yläreunassa.
Jälki ylö. näyttää nykyisen jäljen aina sivun
yläreunaa kohti.
• Alle — määrittää kartan mittakaavan, jossa Jälki
ylö. -toiminto otetaan käyttöön. Kun mittakaava on
kyseistä kokoa suurempi, kartta näkyy Pohj. ylös
-tavalla.
• Auto zoom — kartan mittakaavan zoomaaminen
siten, että reitin aloitus- ja lopetuspiste näkyy
kartassa.
• Yksityiskohta — kartan näytettävien yksityiskohtien
määrän valitseminen.
eTrex HC series -käyttöopas39
Pääsivut
• Pysy tiellä — karttaosoittimen lukitseminen siten,
että se pysyy lähimmällä tiellä ja että laite kompensoi
karttasijainnin vaihteluja.
Kartta-asetus – Jäljet -sivu
Kartta-asetus - Jäljet -sivu sisältää Tallennetut jäljet-,
Jälkiloki-, Jälkipisteet- ja Mene viivaa -kohdat.
Kartta-asetus – Pisteet -sivu
Kartta-asetus – Pisteet -sivulla voit määrittää kartan
mittakaavan, jolla Karttapisteet-, Käyttäjän piste-,
Katukyltti- ja Maanpeitto-kohteet näkyvät Kartta-sivulla.
Valitse Auto, Pois tai 50 m - 800 km.
Kartta-asetus – Pisteet -sivu
Kartta-asetus – Jäljet -sivu
• Tallennetut jäljet — määrittää zoomauksen
enimmäisalueen, jolla tallennetut jäljet näkyvät
kartassa.
• Jälkiloki — määrittää zoomauksen enimmäisalueen,
jolla aktiiviset jälkilokit näkyvät.
• Jälkipisteet — määrittää jäljen tallentamiseen
käytettyjen jälkipisteiden enimmäismäärän.
• Mene viivaa — valitsee suuntaosoittimen tai
suuntiman osoittimen jäljen navigointia varten.
40
Kartta-asetus – Teksti -sivu
Kartta-asetus – Teksti -sivulla voit valita Kartta-sivulla
näkyvien karttakohteiden kuvaustekstin koon. Valittavissa
on Pieni, Keskitaso tai Suuri.
Kartta-asetus – Teksti -sivu
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Kartta-asetus: �������������
Tiedot -sivu
Kartta-asetus: Tiedot -sivulla voit näyttää
ladattujen yksityiskohtaisten karttojen luetteloita,
esimerkiksi topografisten karttojen, merikarttojen ja
reititystoiminnollisten karttojen luettelon. Voit näyttää
kartan tai piilottaa sen korostamalla sen.
• Merinäyttö — värien ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä.
• Syvyys — syvyysluotauksen ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä.
• Loiston sektorit — valitse Pääl, Pois tai Auto.
• Symboli asetus — valitse käytettävä merkistö
(Auto, GARMIN, NOAA, International).
Reittiasetukset
Kartta-asetus: Tiedot -sivu
Voit tarkastella karttojen näyttövaihtoehtoja painamalla
MENU-painiketta.
Kartta-asetus: Veneily -sivu
Kartta-asetus: Veneily -sivulla voit mukauttaa meren värejä,
syvyysluotausta, sektoriloistoja ja merkistöjä.
Valitse opastuksen ja teiden seuraamisen asetukset
(vain Vista HCx ja Legend HCx).
Reitityksen määrittäminen:
Valitse Asetus-valikosta Reititys.
Geokätkön asetukset
Garminin web-sivustossa on lisätietoja geokätköistä:
http://my.garmin.com. Valitse Go Geocaching.
Geokätkötoiminnon määrittäminen:
1. Avaa Asetus-valikko ja valitse Geokätkö.
2. Valitse symbolikentät, jos haluat määrittää muita
symboleja.
Kartta-asetus: Veneily -sivu
3. Valitse Kyllä tai Ei, kun laite kysyy, lisätäänkö
geokätkön löytämisen yhteydessä kalenterimerkintä.
eTrex HC series -käyttöopas41
Pääsivut
Merihälytysten asetukset
Veneily asetukset -sivun avaaminen:
Valitse Asetus-valikosta Veneily.
• Ankkurihälytys — määrittää hälytyksen, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
• Suuntapoikkeaman hälytys — määrittää hälytyksen
kuulumaan, kun poikkeat suunnasta.
Aika asetus
Aika asetus -sivun avaaminen:
Valitse Asetus-valikosta Aika.
• Aikamuoto — valitse 12 tai 24 tunnin kello.
• Aikavyöhyke — valitse jokin kahdeksasta
Yhdysvaltain aikavyöhykkeestä tai
24 kansainvälisestä aikavyöhykkeestä.
• Kesäaika — valitse Pääl, Pois tai Auto.
Mittayksikkö asetus
Mittayksikkö asetus -sivun avaaminen:
Valitse Asetus-valikosta Yksikkö.
• Map Datum — määrittää maantieteellisen sijainnin
kuvauksen karttoja ja navigointia varten. Ei ole
todellinen kartta laitteessa.
• Etäisyys/Nopeus — määrittää etäisyyden ja
nopeuden mittayksikön.
• Korkeus (Vert. nopeus) — määrittää mittayksikön
(Jalkaa (ft/min)), Metriä (m/min)) tai Metriä (m/sec).
• Syvyys — valitse mittayksikkö (Jalkaa, Syltä tai
Metriä).
• Paine — määrittää paineen mittayksikön (Tuumaa,
Millibaaria tai Hectopascals).
Suunta-asetus-sivu
Voit määrittää suuntatilan tyypin.
Suunta-asetus-sivun avaaminen:
Valitse Asetus-valikosta Suunta.
• Näyttö — valitse Suuret kirjaimet, Asteita tai Mils.
• Pohjoisen viite — valitse Tosi, Magnettin., Grid tai
Käyttäjän.
• Sijaintimuoto — määrittää koordinaattijärjestelmän,
jossa sijainti näytetään.
42
eTrex HC series -käyttöopas
Pääsivut
Seuraavat toiminnot koskevat ainoastaan Vista HCx- ja
Summit HC -laitteita:
• Käytä kompassin suuntaa kun alle — määritä
valittu nopeus, jossa laite siirtyy käyttämään
GPS‑tietojen sijasta sähköistä kompassia.
• kauemmin kuin… — valitse aikaviive, jonka
jälkeen laite alkaa käyttää kompassia.
Kalibroinnin asetussivu
Vain Vista HCx ja Summit HC. Lisätietoja on sivuilla 28
ja 35.
Korkeusmitt. asetukset
Korkeusmittarin määrittäminen:
1. Valitse Asetus-valikosta Korkeusmittari.
2. Voit ottaa Autom. kalibrointi -toiminnon käyttöön
tai poistaa sen käytöstä. Kun se on käytössä, GPS
korjaa korkeuden.
3. Valitse Ilmanpainemittari-toiminto ja määritä
Muuttuva korkeus (käytetään oltaessa liikkeellä) tai
Asetettu korkeus (käytetään oltaessa paikallaan).
Tervetulo asetus
Voit lisätä viestin, joka näkyy laitteen käynnistämisen
yhteydessä.
Tervetulosivun määrittäminen:
1. Valitse Asetus-valikosta Tervetulo viesti.
2. Kirjoita viesti Tervetulo viesti -kenttään.
Jumpmaster-asetukset
Jumpmaster on tarkoitettu kokeneille
muodostelmahyppääjille ja on ainoastaan eTrex Vista
HCx- ja Summit HC -laitteissa. Lisätietoja toiminnosta on
Garminin web-sivustossa. Siirry Vista HCx- tai Summit HC
-sivulle ja valitse Manuals.
Läheisyysreittipisteet
Läheisyysreittipisteet-sivulla voit määrittää hälytysrenkaan
reittipisteen ympärille. Katso sivua 9.
Kalenteri
Kalenterin avaaminen:
Valitse päävalikosta Kalenteri.
eTrex HC series -käyttöopas43
Pääsivut
Laskin
Laskimen avaaminen:
Valitse päävalikosta Laskin.
Sekuntikello
Sekuntikellon avaaminen:
Valitse päävalikosta Sekuntikello.
Aurinko ja kuu
Aurinko ja kuu -sivun avaaminen:
Valitsemalla päävalikosta Aurinko ja kuu voit
näyttää auringonnousun ja -laskun sekä kuun
vaiheet.
44
Metsästys & Kalastus
Metsästys- ja kalastusennusteiden
näyttäminen tietyille päiville:
1. Voit näyttää tietyn päivämäärän ennusteet
valitsemalla päävalikosta Metsästys & Kalastus. Voit
avata näyttönäppäimistön valitsemalla Päivä.
2. Voit näyttää ennusteet tietyssä paikassa valitsemalla
Sijainti-kentän.
Pelivalikko
Pelivalikon avaaminen:
Valitse päävalikosta Pelit.
eTrex HC series -käyttöopas
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Koko:
4,2 (K) x 2,2 (L) x 1,2 tuumaa (S)
Paino:
159 g akkujen kanssa.
Näyttö:1,3 (L) x 1,7 tuumaa (K), 256 väriä, tarkka,
TFT (176 x 220 kuvapistettä), taustavalo.
Kotelo:
Kestävä, täysin koteloitu, vesitiivis (IEC-529, IPX7)
Lämpötila: -15 - 70 °C*
*
eTrex-laitteen lämpötila-alue saattaa ylittää joidenkin akkujen
käyttölämpötilan. Jotkin akut saattavat haljeta kuumassa.
Esittely
Vastaanotin: WAAS/EGNOS-yhteensopiva
Hakuajat: (noin)
Kuumakäynnistys - 3 sekuntia
Lämminkäynnistys - 33 sekuntia
Kylmäkäynnistys - 39 sekuntia
Päivitystahti: 1/sekunti, jatkuva
Antenni: Sisäinen
Kompassi:(ainoastaan Vista HCx / Summit HC) Tarkkuus;
+/- 5 astetta, tarkkuus; 1 aste, käyttäjän kalibroitavissa
Korkeusmittari:(ainoastaan Vista HCx / Summit HC) Tarkkuus;
+/- 3 m, tarkkuus; 30 cm, käyttäjän
kalibroitavissa
Virta
Virtalähde:Kaksi 1,5 voltin AA-akkua, 12 V DC -sovitinkaapeli tai
PC/USB-sovitin
Akun käyttöikä:Enintään 25 tuntia (HCx-laitteet)
Enintään 14 tuntia (HC-laitteet)
Tarkkuus
GPS:
<10 metriä, tyypillinen 95 %*
*
Käytössä tarkkuus heikkenee 100 m 2DRMS Yhdysvaltain
puolustusministeriön Selective Availability -ohjelman puitteissa.
DGPS:
*
3 metriä, tyypillinen 95 %*
WAAS (Wide Area Augmentation System) -tarkkuus Pohjois-Amerikassa.
Nopeus:
0,1 m/s, tasainen tila
Liitännät: Garminin oma (USB)
Tietojen säilyvyys:
Määrittämätön, muistiparistoa ei tarvita
Karttojen tallennus:HCx-laitteet - määräytyy microSD-kortin
alustetun kapasiteetin mukaan.
HC-laitteet - 24 Mt
eTrex HC series -käyttöopas45
Liite
eTrex-laitteen liittäminen
tietokoneeseen
Liitä eTrex tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla
USB-kaapelilla.
Huomautus: Asenna laitteen mukana toimitettu
MapSource Trip & Waypoint Manager -ohjelmisto
kokonaan tietokoneeseen ennen USB-kaapelin
liittämistä. Asenna ja käytä ohjelmistoa sen mukana
toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
eTrex-laitteen kytkeminen tietokoneeseen:
1. Nosta eTrex-laitteen takana oleva USB-portin suojus
ja liitä USB-kaapelin pienempi liitin vastaavaan
porttiin.
2. Liitä kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
Tietoja USB-ohjaimista
USB-ohjaimet asennetaan automaattisesti, kun asennat
eTrex-laitteen mukana toimitetun MapSource Trip and
Waypoint Manager -ohjelmiston. Kun liität eTrex-laitteen
USB-porttiin ensimmäisen kerran, tietokone saattaa kehottaa
etsimään laitteen ohjaimet. Ohjaimet on asennettava vain
kerran. Ohjainten asentamisen jälkeen tietokone havaitsee
eTrex-laitteen aina, kun se on liitetty. USB-ohjaimia
saatetaan päivittää ajoittain. Päivitykset ovat ladattavissa
osoitteessa www.garmin.com.
Jälkien tai reittipisteiden siirtäminen
eTrex-laitteesta tietokoneen
MapSource‑ohjelmistoon
eTrex-laitteeseen tallennettuja jälkiä ja reittipisteitä voi
tallentaa ja tarkastella Garmin MapSource -ohjelmassa.
Siirtäminen:
1. Varmista, että Garmin MapSource Trip and Waypoint
Manager on asennettu tietokoneeseen ja on
käynnissä.
2. Valitse siirtovalikosta siirtäminen laitteesta tai valitse
näytön yläreunasta laitteesta siirtämiskuvake.
46
eTrex HC series -käyttöopas
Liite
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän
laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä.
Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet
säilyvät Garminilla.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmintuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com/products/etrexVistahcx/,
www.garmin.com/products/etrexLegendhcx/,
www.garmin.com/products/etrexSummithc/,
www.garmin.com/products/etrexVenturehc/.
Valitse Manuals ja Declaration of Conformity.
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ
SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin
omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten
tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi
käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys ja
lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia,
ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin
arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura,
muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään
sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai
jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin
1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten
mukainen.
eTrex HC series -käyttöopas47
Hakemisto
Hakemisto
A
akkujen asettaminen
paikalleen 1
alustaminen 4
C
CDI (kurssilta
poikkeamisosoitin) 31
E
ENTER/KEINU-painike 3
etsi 10
geokätkö 13
kaupunki 14
kohdepiste 16
nimellä 10
osoite 15
reittipisteet 13
J
jäljen kirjaaminen
muistikortille 17
jäljet 16
jäljen määrittäminen 17
jäljen näyttäminen 19
jälkilokin tallentaminen
48
17
profiilit 19
K
kantohihnan asettaminen
paikalleen 1
karttasivu 24
asetus 39
etäisyyden mittaaminen
27
karttatiedot 25
suunta 26
tietokentät 25
zoomausalue 25
karttatietokannat 5
kompassi
suuntaosoitin 31
suuntiman osoitin 31
kompassisivu 27
korkeusmittarisivu
näytä pisteet 34
paine-/korkeuskartoitus
33
L
läheisyysreittipisteet 9
laitteen käynnistäminen 3
M
maantiesivu 36
MapSource 46
microSD-kortin asettaminen ja
poistaminen 6
T
ohjelmiston
käyttöoikeussopimus 47
Tähtää ja mene 30
taustavalon säätäminen 4
tekniset tiedot 45
tietojen siirtäminen microSDkortille 5
tietokentät 25
tilarivi 5
Trip & Waypoint Manager 46
P
Y
O
pääsivut 23
profiilikenttä 32
R
reitit
käännösten esikatselu 22
poistaminen 22
siirtyminen pois tieltä 22
reittipisteet
muokkaaminen 8
projisoiminen 9
siirtäminen 8
reittipisteiden luominen
kartan käyttäminen 8
yksikkösivu 38
Z
zoomaaminen
alueet 33
S
satelliittisivu 23
sijainnin merkitseminen 7
eTrex HC series -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00817-37 ver. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising