Garmin | zūmo® 595LM | User guide | Garmin zūmo® 595LM Käyttöopas

Garmin zūmo® 595LM Käyttöopas
zūmo 595
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
ANT , ANT+ , Garmin , yhtiön Garmin logo, TracBack , VIRB , ja zūmo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
myGarmin™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SD-3C:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki. PANDORA , Pandora logo ja ilmiasu ovat Pandora Media Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niiden käyttö on luvanvaraista. SPOTIFY ja Spotify logo ovat Spotify AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Edellyttää yhteensopivia mobiililaitteita ja
mahdollisuuksien mukaan Premium-tilausta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com. Tuote sisältää Spotifyn ohjelmistoja, joita koskevat kolmannen osapuolen käyttöoikeudet ovat nähtävissä
täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Ota Spotify mukaan kaikille matkoille. Kuuntele lempikappaleitasi ja -artistejasi tai anna Spotifyn hoitaa viihdepuoli.
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Sisällysluettelo
Asennus.......................................................................... 1
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään ..................................... 1
Moottoripyörän virtateline ....................................................... 1
Ohjaustankoalustan asentaminen ......................................... 1
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen ........................ 1
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan ................................ 1
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen ................... 2
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä ............................ 2
Laitteen kiinnittäminen autossa .................................................. 2
Aloitus............................................................................. 2
Laitteen esittely ........................................................................... 2
Akun asentaminen ...................................................................... 3
Tuotepäivitykset .......................................................................... 3
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin Express ...... 3
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 3
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 3
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 3
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 4
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 4
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 4
Kulkuvälinetilat ............................................................................ 4
Kulkuvälinetilan valitseminen ................................................. 4
Näyttönäppäimistön käyttäminen ............................................... 4
Suurinäppäimisen näppäimistön käyttäminen ....................... 4
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 4
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 4
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 4
Kypärälakien ilmoitusten tarkasteleminen .................................. 5
Kypärälakien etsiminen .......................................................... 5
Navigoiminen määränpäähän....................................... 5
Reitit ............................................................................................5
Reitin aloittaminen ...................................................................... 5
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 5
Reitin ajaminen käyttämällä reititystä vaihtelevassa
maastossa .............................................................................. 5
Kiertomatkareitin luominen .................................................... 5
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 5
Palaaminen kotiin ................................................................... 6
Reittisi kartalla ............................................................................ 6
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 6
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ......................... 6
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 6
Sijainnin lisääminen reitille .......................................................... 6
Reitin muodostaminen ................................................................ 6
Kiertotien käyttäminen ................................................................ 7
Reitin pysäyttäminen .................................................................. 7
Matkasuunnittelu .........................................................................7
Matkan suunnitteleminen ....................................................... 7
Tallennetun matkan navigoiminen ......................................... 7
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen ................. 7
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................... 7
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen ................... 7
Matkan reititysasetusten muuttaminen .................................. 7
Matkan ajoittaminen ............................................................... 7
Matkojen jakaminen ............................................................... 7
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................... 8
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen .......................... 8
Ruuhkien välttäminen reitillä .................................................. 8
Tietullien välttäminen ............................................................. 8
Tietullitarrojen välttäminen ..................................................... 8
Sisällysluettelo
Tien ominaisuuksien välttäminen ........................................... 8
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................... 8
Navigoiminen poissa tieltä .......................................................... 8
Polttoaineseuranta ...................................................................... 8
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön .............................. 9
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen ............... 9
Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen ................................... 9
Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön ........... 9
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 9
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 9
Hakutulosten näyttäminen kartassa ........................................... 9
Hakualueen muuttaminen ........................................................... 9
Kohdepisteet ............................................................................... 9
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 9
Hakeminen luokasta ............................................................ 10
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin .............. 10
Foursquare ........................................................................... 10
Hakutyökalut ............................................................................. 10
Osoitteen etsiminen ............................................................. 10
Risteyksen etsiminen ........................................................... 10
Kaupungin etsiminen ........................................................... 10
Paikan etsiminen koordinaateilla ......................................... 10
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................. 10
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen ............ 10
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................... 11
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen .............................. 11
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen ........................ 11
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ................................... 11
Oikotien lisääminen .................................................................. 11
Pikakuvakkeen poistaminen ................................................ 11
Sijaintien tallentaminen ............................................................. 11
Sijainnin tallentaminen ......................................................... 11
Nykyisen sijainnin tallentaminen .......................................... 11
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ................................... 11
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin .......................... 11
Tallennetun sijainnin poistaminen ........................................ 11
Tallennetun sijainnin jakaminen ........................................... 11
Kartan käyttäminen ...................................................... 11
Karttatyökalut ............................................................................ 12
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 12
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön .................................... 12
Edessä olevat ........................................................................... 12
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 12
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 12
Matkan tiedot ............................................................................ 12
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 12
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 12
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 12
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 12
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 13
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 13
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 13
Kartan mukauttaminen .............................................................. 13
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 13
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 13
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 13
Bluetooth yhteysominaisuudet ................................... 13
Bluetooth ominaisuuden vaatimukset ....................................... 13
Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos ........................................... 13
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet ............................................ 14
Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen .......... 14
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link
sovellukseen ........................................................................ 14
Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple
laitteessa .............................................................................. 14
i
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden
ilmoitusten poistaminen käytöstä ......................................... 14
Android™ älypuhelimen Bluetooth ominaisuuksien
määrittäminen ........................................................................... 14
Yhdistäminen Android-älypuhelimen Smartphone Link sovellukseen ........................................................................ 14
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android
älypuhelimessa .................................................................... 14
Kuulokkeen Bluetooth ominaisuuksien ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä ................................................................ 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Smartphone Link lataaminen ............................................... 15
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen ................... 15
Garmin reaaliaikaiset palvelut ................................................... 15
Yhtiön Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen ........... 15
Älykkäät ilmoitukset .................................................................. 15
Ilmoitusten vastaanottaminen .............................................. 15
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen ......................................... 15
Handsfree-puhelut .................................................................... 16
Soittaminen .......................................................................... 16
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 16
Puheluhistorian käyttäminen ................................................ 16
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 16
Kotinumeron tallentaminen .................................................. 16
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 16
Pariliitetyn puhelimen poistaminen ........................................... 16
Liikenne......................................................................... 16
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link
toiminnolla ................................................................................. 16
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 16
Sovellusten käyttäminen............................................. 17
LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden
kutsuminen ............................................................................... 17
LiveTrack istunnon aloittaminen puhelimessa ..................... 17
Mediasoitin ................................................................................ 17
Mediatiedostojen toistaminen .............................................. 17
Mediasoitintyökalun lisääminen karttaan ............................. 17
Medialähteen vaihtaminen ................................................... 17
Pandora palvelu ................................................................... 17
Spotify .................................................................................. 17
Jäljet ......................................................................................... 17
Jälkitietojen tarkasteleminen ................................................ 17
TracBack® ................................................................................ 17
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen ............................. 17
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi ............. 17
Rengaspaine .............................................................................18
Rengaspainetunnistimien määrittäminen ............................. 18
Tunnistimien asentaminen renkaisiin ................................... 18
Rengaspainehälytykset ........................................................ 18
Rengaspainetunnistimen lepotila ......................................... 18
Kompassin käyttäminen ............................................................ 19
VIRB® etäkäyttö ....................................................................... 19
VIRB toimintakameran ohjaaminen ..................................... 19
Huoltohistorian kirjaaminen ...................................................... 19
Huoltoluokkien lisääminen ................................................... 19
Huoltoluokkien poistaminen ................................................. 19
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen ................................ 19
Huoltotietojen poistaminen .................................................. 19
Huoltotietojen muokkaaminen ............................................. 19
Ohjetiedostojen tarkasteleminen .............................................. 19
Ohjeaiheiden etsiminen ....................................................... 19
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 19
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 19
Säätutkan tarkasteleminen .................................................. 19
Säähälytysten tarkasteleminen ............................................ 19
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................. 19
ii
photoLive-liikennekamerat ........................................................ 20
Liikennekameran tallentaminen ........................................... 20
Liikennekameran tarkasteleminen ....................................... 20
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 20
Laitteen mukauttaminen.............................................. 20
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 20
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 20
Navigointiasetukset ................................................................... 20
Laskentatilan asetukset ....................................................... 20
Simuloidun sijainnin asettaminen ........................................ 20
Bluetooth asetukset .................................................................. 20
Bluetooth poistaminen käytöstä ........................................... 20
Näyttöasetukset ........................................................................ 20
Liikenneasetukset ..................................................................... 21
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 21
Ajan asettaminen ................................................................. 21
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 21
Huomiohälytysten asetukset ..................................................... 21
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 21
Asetusten palauttaminen .......................................................... 21
Laitteen tiedot............................................................... 21
Tekniset tiedot .......................................................................... 21
Laitteen lataaminen .................................................................. 21
Laitteen huolto.............................................................. 21
Laitteen huoltaminen ................................................................ 21
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 21
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 22
Varkauksien välttäminen ...................................................... 22
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 22
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 22
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 22
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 22
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 22
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 22
Vianmääritys ................................................................. 22
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 22
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 22
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 22
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 22
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 22
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 22
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 22
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 23
Liite................................................................................ 23
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ..................... 23
Tietojen hallinta .........................................................................23
Tietoja muistikorteista .......................................................... 23
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 23
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 23
GPS-signaalin tilan näyttäminen .............................................. 23
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 23
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 23
Hakemisto ..................................................................... 24
Sisällysluettelo
Asennus
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään
Moottoripyörän virtateline
HUOMAUTUS: suositeltu kiristysmomentti on 50 lbf-tuumaa
(5,65 N-m). Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-tuumaa (9,04 Nm).
Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen
1 Irrota kytkin-/jarrukiristimen À kaksi alkuperäistä pulttia.
VAROITUS
Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka
tuntee sähköjärjestelmät. Jos virtajohto liitetään väärin,
ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
®
Laite on kiinnitettävä moottoripyörässä sopivaan ja turvalliseen
kohtaan, jossa virtalähde on käytettävissä ja kaapelit voidaan
ohjata turvallisesti.
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman
vakiopultit että M6-pultit. Käytä samankokoisia pultteja kuin
kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.
2 Pujota uudet pultit Á ohjaustankoalustan, välikkeiden  ja
kytkin-/jarrukiristimen läpi.
3 Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.
À
Á
Â
Moottoripyörän telakka
Järjestelmän virta (punainen) 12 - 24 Vdc, johtosulake
Järjestelmän maadoitus (musta)
Moottoripyörätelineen johtosarja
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen
HUOMAUTUS
Suora, jatkuva kosketus alustaan tai moottoripyörän osiin voi
vioittaa telinettä ajan myötä. Estä nämä viat käyttämällä telineen
ja alustan välissä asennusvälikkeitä ja varmistamalla, että
mikään laitteen tai telineen kohta ei kosketa moottoripyörää.
1 Pujota M4 x 20 mm:n kupukantaruuvit À aluslevyjen Á,
telakan, välikkeiden  ja alustan à läpi.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
Järjestelmän virta (punainen) 12 - 24 Vdc, johtosulake
Järjestelmän maadoitus (musta)
2,5 mm:n mikrofoni
3,5 mm:n stereolinjalähtö
3,5 mm:n stereolinjatulo
Ohjaustankoalustan asentaminen
Laite sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa
varten. Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita
lisätarvikkeita.
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan
1 Kohdista ohjaustankoalustan À ja alustan Á pallo
kaksikantaisen pallokantavarren  päihin.
U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen
1 Aseta U-pultti À ohjaustangon Á ympärille ja pujota pultin
päät ohjaustankoalustan  läpi.
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
Asennus
1
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À telineen porttiin Á.
2 Poista imukupista  kirkas muovisuojus.
3 Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
liinalla.
4 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
2
3
4
5
Aseta pallot kaksikantaiseen pallokantavarteen.
Kiristä nuppia hiukan.
Säädä katselukulman ja toiminnan optimoimiseksi.
Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.
5
6
7
8
tuulilasia kohti.
Napsauta teline Ä kiinni imukupin varteen.
Aseta laitteen alaosa telineeseen.
Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen
1 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Asenna akku (Akun asentaminen, sivu 3).
• Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (Tuotepäivitykset,
sivu 3).
• Kiinnitä laite ja liitä se virtalähteeseen (Asennus, sivu 1).
• Pariliitä Bluetooth puhelin ja kuuloke (Puhelimen ja
kuulokkeen pariliitos, sivu 13) (optional).
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 3).
• Säädä näytön kirkkautta (Näytön kirkkauden säätäminen,
sivu 4).
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 5).
®
2 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3 Jos telineen yläosan salpa jää pystyyn, kun olet asettanut
laitteen, paina se alas.
Laitteen esittely
Laitteen irrottaminen moottoripyöräteli­
neestä
1 Paina telineen sivussa olevaa vapautuspainiketta.
2 Nosta laite telineestä.
Laitteen kiinnittäminen autossa
HUOMAUTUS
Tarkista paikalliset tuulilasikiinnitykseen liittyvät lait, ennen kuin
kiinnität laitteen.
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Älä käytä imukuppikiinnitystä moottoripyörässä.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
2
À
Á
Virtapainike
Mini-USB-virta- ja dataportti
Aloitus
Â
Ã
Akkulokero ja muistikorttipaikka karttoja ja muita tietoja varten
Mikrofoni
Akun asentaminen
1 Käännä akkulokeron kannen D-rengasta vastapäivään ja
irrota kansi.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen
ja sarjanumeron.
5 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla Lisää
laite ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määritys on valmis, Garmin Express sovellus näyttää
laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.
6 Valitse vaihtoehto:
2 Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu litiumioniakku.
3 Aseta akku kaapeli ylöspäin.
4 Liitä akun liitin À akkuliitäntään Á.
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse Näytä tiedot
ja valitse haluamasi päivityksen vierellä Asenna.
Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä
saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen
tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään
laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD™ kortin
(Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 23).
7 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa
esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen
uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
5 Sulje akkulokeron kansi ja kiristä sen D-rengas.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin
Express
Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.
1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu
tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja
asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
2 Avaa Garmin Express sovellus.
3 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää zūmo laitteen USB-porttiin À ja
suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite
virtalähteeseen.
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Sammuta.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
virransäästötilaan.
GPS­signaalien hakeminen
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteella hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Kun
muuttuu vihreäksi, laite on hakenut satelliittisignaalit ja
on valmis navigointiin.
Tilarivin kuvakkeet
4 Valitse Garmin Express sovelluksessa Lisää laite.
Aloitus
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
3
GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien
tietojen tarkasteleminen (GPS-signaalin tilan näyttäminen,
sivu 23).
Bluetooth tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää
Bluetooth asetukset (Bluetooth asetukset, sivu 20).
Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit
soittaa puhelun (Handsfree-puhelut, sivu 16).
Aktiivinen ajoneuvoprofiili. Valitsemalla tämän voit näyttää
ajoneuvoprofiilin asetukset.
Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (Ajan
asettaminen, sivu 21).
Akun lataustaso
Yhteydessä Smartphone Link sovellukseen. Valitsemalla
tämän voit näyttää yhdistetyn laitteen ja tilauksen tiedot
(Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos, sivu 13).
Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen
(Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 19).
Polttoaineen tila. Valitsemalla tämän voit näyttää polttoaineen seurantatiedot.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja
valikkokohtia.
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön pikavalikon.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Ennen kuin voit säätää äänenvoimakkuutta, sinun on liitettävä
laite virtatelineeseen tai kuulokkeisiin langattomalla Bluetooth
tekniikalla.
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Kulkuvälinetilat
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan
mukaan. Näet nykyisen kulkuvälinetilan tilarivin kuvakkeesta.
Autoilutila
Moottoripyöräilytila
Maastotila
Kulkuvälinetilan valitseminen
Valitse
.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa
Kieli- ja näppäimistöasetukset (Kieli- ja näppäimistöasetukset,
sivu 21).
• Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.
• Poista merkki -painikkeella.
• Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.
4
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
• Valitsemalla voit muuttaa kirjainkokoa.
Suurinäppäimisen näppäimistön käyttäminen
Voit ottaa käyttöön lisää näppäimistökieliä tai -asetteluja kieli- ja
näppäimistöasetuksista (Kieli- ja näppäimistöasetukset,
sivu 21).
• Voit näyttää lisää merkkejä valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa näppäimistökieltä tai -asettelua valitsemalla .
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMAUTUS
Ajajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Ajaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus, ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä kunkin hälytystyypin äänimerkin tai ilmoituksen.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulualue tai lähellä oleva koulu: laitteesta kuuluu äänimerkki
ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai
koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).
Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua vähentämään nopeutta.
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.
Mutka: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
tiessä olevaan mutkaan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella
nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta
tätä ominaisuutta voi käyttää (Liikennetietojen
vastaanottaminen Smartphone Link toiminnolla, sivu 16).
Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja se ehdottaa
edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli
kahden tunnin ajan pysähtymättä.
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä yksittäisiä ajajan äänihälytyksiä. Näkyvä
hälytys näkyy, vaikka äänihälytys olisi poistettu käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Ajajan
äänihälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
Liikennevalo­ ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Osoitteesta
garmin.com/speedcameras voit tarkistaa saatavuuden ja
yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen.
Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin
tahansa.
Voit päivittää laitteen kameratietokannan osoitteessa
mygarmin.com . Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat
ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.
Liikenne- ja nopeusvalvontakameroiden perustiedot toimitetaan
joillakin alueilla joidenkin laitteiden mukana. Mukana toimitetut
tiedot eivät sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.
Kypärälakien ilmoitusten tarkasteleminen
zūmo laitteessa saattaa näkyä ilmoituksia kypärälaeista ja
silmien suojauksesta, kun laite hakee satelliiteja ensimmäisen
kerran ja kun lähestyt laitetta käyttäessäsi paikkaa, jossa on
käytössä moottoripyörien turvallisuussääntöjä.
HUOMAUTUS
Garmin suosittelee kypärää kaikille ajajille turvallisuuden vuoksi.
Ilmoitukset kypärälaeista ovat viitteellisiä ja voivat muuttua.
Lisäksi niitä ei saa pitää lakineuvontana. Ilmoitukset
kypärälaeista ovat käytettävissä ainoastaan Yhdysvalloissa ja
Kanadassa.
Näytä lisätietoja valitsemalla ilmoitus.
Kypärälakien etsiminen
Voit etsiä kypärälakeja osavaltion tai provinssin mukaan.
1 Valitse Sovellukset > Kypäräopastus.
2 Valitse alue tai maa.
Navigoiminen määränpäähän
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 5) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 8).
• Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu
aktiiviselle autoprofiilille.
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 5).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä (Reitin muodostaminen, sivu 6).
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä (Sijainnin lisääminen
reitille, sivu 6).
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti (Sijaintien etsiminen ja
tallentaminen, sivu 9).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Aja.
4 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Navigoiminen määränpäähän
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä (Reitin
muodostaminen, sivu 6).
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 6). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 6).
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Seikkailureitti voit laskea reittejä, joilla
käytetään ensisijaisesti mutkaisia teitä.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka voit laskea reittejä, joiden
pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin ajaminen käyttämällä reititystä vaihtelevassa
maastossa
Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia
ja mäkisiä teitä sekä mahdollisimman vähän valtateitä. Tämä voi
lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä ajoaikaa tai matkaa määränpäähän.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa
eikä kaikilla kartta-alueilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila >
Seikkailureitti > Tallenna.
2 Valitse Seikkailureitti­asetukset.
3 Voit lisätä tai vähentää mutkaisuutta liukusäätimellä.
4 Voit lisätä tai vähentää mäkisyyttä liukusäätimellä.
5 Voit lisätä tai vähentää valtateiden määrää liukusäätimellä.
6 Aloita reitti (Reitin aloittaminen, sivu 5).
Kiertomatkareitin luominen
Laite voi luoda kiertomatkareitin käyttämällä määritettyä
aloituspaikkaa ja matkaa, kestoa tai määränpäätä.
1 Valitse aloitusnäytössä Sovellukset > Kiertomatka.
2 Valitse Aloituspaikka.
3 Valitse sijainti ja valitse Valitse.
4 Valitse Matkan ominaisuudet.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Valitse matka voit suunnitella reitin matkan
mukaan.
• Valitsemalla Valitse kesto voit suunnitella reitin ajan
mukaan.
• Valitsemalla Valitse määränpää voit suunnitella reitin
tietyn sijainnin mukaan.
6 Anna matka, kesto tai määränpää.
7 Valitse vaihtoehto:
• Jos annoit matkan tai keston, valitse Valmis > Laske.
• Jos valitsit määränpään, valitse Valitse.
8 Valitse reitti ja valitse Aja.
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
5
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttää
(Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 13).
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä navigoidessasi reittiä, kartan viereen
ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva À osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
6
Käännösten ja ajo­ohjeiden tarkasteleminen
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Sijainnin lisääminen reitille
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 5).
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit
suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla
(Matkan suunnitteleminen, sivu 7).
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia (Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 9).
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seur. pysähd..
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää viim.
pysähd..
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Reitin muodostaminen
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 5).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Navigoiminen määränpäähän
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen
valikossa, voit lisätä sen (Karttatyökalujen ottaminen
käyttöön, sivu 12).
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
• Voit etsiä uuden reitin valitsemalla Kiertotie.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartassa
> Pysäytä.
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä aikataulutietoja tai muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti,
josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin
muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä
lähtöpisteeseen. Kiertomatkalla lähtöpiste voi olla sama kuin
lopullinen määränpää.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > > Luo matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse
Aloita.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa
sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen
Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa
matkasuunnittelulla matkaksi.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen
reitti.
2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
3 Valitsemalla Tallenna voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit
navigoida myöhemmin uudelleen.
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse autoprofiilin kuvake ja ajoneuvo, jota aiot käyttää
matkalla (valinnainen).
4 Valitse > Matka­asetukset.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
Muodosta reitti ja seuraamalla näytön ohjeita (Reitin
muodostaminen, sivu 6).
• Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla
Reittisuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 5).
Kun alat navigoida reittiä, laite siirtyy automaattisesti valittuun
autoprofiiliin.
Matkan ajoittaminen
Voit lisätä kuhunkin matkan sijaintiin aikataulutietoja, kuten
aiotun saapumis- ja viipymisajan. Tämä auttaa sinua pysymään
aikatauluissa.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse > Matka­asetukset > Muokkaa aikataulua.
4 Valitse sijainti ja määritä aikataulutiedot näytön ohjeiden
mukaisesti.
VIHJE: jos sinun on aikataulutettava useita matkan sijainteja,
aloita matkan alusta.
5 Voit lisätä muiden sijaintien aikataulutietoja toistamalla
vaiheen 4.
6 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Kun navigoit matkaa, lähde matkaan viimeistään lähtöpisteessä
näkyvänä aikana, jotta ehdit pysähdyksiin ja määränpäähän
aikataulun mukaan. Aikataulu on vain arvio. Liikenneolosuhteet,
rakennustyömaat ja muut tekijät voivat vaikuttaa todellisiin
saapumisaikoihin.
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen
Matkojen jakaminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja
lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse
> Optimoi järjestys.
Voit jakaa matkoja yhteensopivien Garmin laitteiden kanssa
langattomalla Bluetooth tekniikalla.
1 Tuo laite enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
yhteensopivasta Garmin laitteesta.
2 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > > Jaa >
Bluetooth.
3 Valitse matka ja valitse Valmis.
4 Valitse laite luettelosta ja valitse OK.
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
Navigoiminen määränpäähän
7
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 21).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone
Link toiminnolla, sivu 16).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 21), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja ­maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia
tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai
sallia ne kussakin maassa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietullit ja ­maksut >
Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Mukautettavat vältettävät reitit
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
2
3
4
5
reitit.
Valitse Lisää vältettävä tie.
Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
Valitse Valmis.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Polttoaineseuranta
Voit määrittää laitteen arvioimaan polttoaineen käytön,
varoittamaan kun lähestyt arvioitua jäljellä olevaa ajomatkaa ja
ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun jäljellä olevan
ajomatkan perusteella. Kun polttoaineseuranta on käytössä,
osoittaa polttoaineen nykyisen tilan.
Valkoinen: polttoaineseuranta ei ole käytössä tai laitetta ei ole
liitetty moottoripyörätelineeseen.
Vihreä: arvioitu jäljellä oleva ajomatka ylittää polttoainesäiliön
varoitustason.
Oranssi: arvioitu jäljellä oleva ajomatka alittaa polttoainesäiliön
varoitustason.
Punainen: säiliön arvioitu jäljellä oleva ajomatka on 0.
Tallenna.
8
Navigoiminen määränpäähän
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön
Laitteen on oltava moottoripyörätilassa tai linnuntietilassa ja
moottoripyörätelineessä, jotta voit ottaa käyttöön
polttoaineseurannan.
Kun otat polttoaineseurannan käyttöön, matkatietokoneen
näyttöön tulee näkyviin polttoainemittari (Matkan tietosivun
tarkasteleminen, sivu 12).
1 Täytä polttoainesäiliö.
2 Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset >
Polttoaineseuranta.
3 Valitse Matka tankillisella.
4 Anna matka, johon tankillinen riittää ajoneuvossa, ja valitse
Valmis.
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen
Voit määrittää laitteen varoittamaan sinua, kun polttoaine on
vähissä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava moottoripyörätelineessä, jotta
se antaa varoituksen polttoaineen vähyydestä .
1 Ota polttoaineseuranta käyttöön (Polttoaineseurannan
ottaminen käyttöön, sivu 9).
2 Valitse Polttoainesäiliön varoitus.
3 Anna matkan etäisyys ja valitse Valmis.
Kun tankissa on vain sen verran polttoainetta jäljellä, että pystyt
ajamaan antamasi matkan, karttasivulle tulee näkyviin varoitus
polttoaineen vähyydestä.
Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen
Voit seurata jäljellä olevaa polttoainemäärää tarkemmin, kun
nollaat polttoainesäiliön mittarin täytön jälkeen.
Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset > Nollaa
polttoainesäiliö.
Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön
Ennen kuin voit ottaa dynaamiset polttoainepisteet käyttöön,
laitteen pitää olla moottoripyörätilassa moottoripyörätelineessä
ja polttoaineseurannan täytyy olla käytössä.
Voit määrittää laitteen ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun
jäljellä olevan ajomatkan perustella.
Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset > Dynaamiset
polttoainepisteet.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 9).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 9).
• Hae Foursquare kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä
(Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 10).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 10).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 9).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 11).
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
sijaintien tarkasteleminen, sivu 10).
®
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakutulosten näyttäminen kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista .
Hakutulosten lähin sijainti ilmestyy karttaan. osoittaa
muiden hakutulosten sijainnit.
2 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Voit näyttää lisää hakutuloksia koskettamalla ja vetämällä
karttaa.
• Voit valita jonkin muun sijainnin valitsemalla .
• Voit näyttää valitun sijainnin tiedot ja reitit valitsemalla
sijainnin kuvauksen kartan alareunasta.
• Voit aloittaa navigoinnin valittuun sijaintiin valitsemalla
Aja.
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit
hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse päävalikosta Minne?.
2 Valitse .
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
9
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin
Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan
kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan
kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.
1 Valitse Minne? > Aloita haku.
2 Valitse vaihtoehto:
• Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla
ja siirtymällä vaiheeseen 3.
• Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla ja
siirtymällä vaiheeseen 5.
3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten
ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.
Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle
pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut
määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen.
Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.
Tutustuminen paikkaan
Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden
luettelon.
1 Valitse paikka.
2 Valitse > Tutustu paikkaan.
Foursquare
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare
tiliisi yhteensopivan älypuhelimen Smartphone Link sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja,
ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare
tietokannasta.
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun
yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku
näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja
mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätililtäsi.
Valitse Minne? > Kategoriat > Foursquare®.
Yhdistäminen Foursquare tiliisi
1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (Puhelimen ja kuulokkeen
pariliitos, sivu 13).
2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse
Foursquare® > Kirjaudu.
4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.
10
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on
yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja
kirjauduttava Foursquare tilillesi.
Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja,
kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja
aukiolotietoja.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
2 Valitse .
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare
Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun
on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link,
ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.
1 Valitse Sovellukset > Foursquare® > Ilmoita sijainti.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse > Ilmoita sijainti.
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Paik.
etsim. läh.: (Hakualueen muuttaminen, sivu 9).
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Paik.
etsim. läh.: (Hakualueen muuttaminen, sivu 9).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Aloita haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat, Polttoaine tai Tiepalvelut.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo­ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Tallenna.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 9).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse Tallenna.
5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Kartan käyttäminen
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tall. paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Tallennetun sijainnin jakaminen
Kun olet tallentanut sijainnin, voit jakaa sen muiden
yhteensopivien Garmin laitteiden kanssa langattoman Bluetooth
teknologian tai muistikortin avulla.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Jaa.
6 Jaa sijaintitiedot näytön ohjeiden mukaan.
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 6) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
11
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 5).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 12).
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 6).
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Matkatietojen näyttäminen kartassa,
sivu 12).
Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.
Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.
Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä
puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset
(Puheluasetusten käyttäminen, sivu 16).
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 13).
Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.
photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLivetilauksestasi (photoLive-liikennekamerat, sivu 20).
Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai
liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan,
kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja
olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen (Puhelimen ja
kuulokkeen pariliitos, sivu 13).
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
• Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien
tiedot ja palvelut valitsemalla .
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatien.
Valitsemalla
kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän
3
tai kaupungin sijaintiluettelon.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Valmis.
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa (Karttatyökalujen ottaminen käyttöön,
sivu 12).
Valitse kartassa > Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja
(Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 12).
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse matkatietokenttä.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.
Matkan tietosivun tarkasteleminen
.
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön
Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti
käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä
enintään 12 työkalua.
1 Valitse kartasta > .
2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
3 Valitse Tallenna.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja
levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös
edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden
palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista
tienviitoista.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse vaihtoehto:
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
• Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan
sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
12
Kartan käyttäminen
Edessäpäin olevan liikenteen tarkastele­
minen
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
Pandora internet radio: suoratoistaa musiikkia Pandora
internet radiosta kuulokkeeseen. Sen avulla voit myös
esimerkiksi vaihtaa asemaa, tarkastella esittäjän ja
kappaleen tietoja, vaihtaa kappaletta sekä arvioida kappaleita
zūmo laitteessa.
Spotify suoratoistomusiikki: suoratoistaa musiikkia Spotify
suoratoistomusiikkipalvelusta kuulokkeeseen. Sen avulla voit
myös esimerkiksi selata ja toistaa musiikkia ja soittolistoja,
tarkastella esittäjän ja kappaleen tietoja sekä arvioida
kappaleita zūmo laitteessa.
Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa sijaintisi
Foursquare sijainneissa zūmo laitteella.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Garmin reaaliaikaiset palvelut: tarjoaa tilausperustaisia
palveluja, joilla voit tarkastella laitteessa reaaliaikaisia tietoja,
kuten liikenneolosuhteita, pysäköintipaikkoja ja kattavia
sääennusteita.
®
®
Bluetooth ominaisuuden vaatimukset
Joitakin ominaisuuksia varten tarvitaan puhelin, kuuloke tai tietty
älypuhelinsovellus.
Ominaisuus
Tarvitaan
Älykkäät ilmoitukset
Pariliitetty älypuhelin ja Smartphone Link
sovellus.
LiveTrack
Pariliitetty älypuhelin ja Smartphone Link
sovellus.
Handsfree-puhelut
Pariliitetty puhelin ja kuuloke. Ominaisuus
tukee sekä pariliitettyä Bluetooth kuuloketta
että langallista kuuloketta.
Mediatiedostojen
suoratoisto
Pariliitetty älypuhelin ja kuuloke. Ominaisuus
tukee sekä pariliitettyä Bluetooth kuuloketta
että langallista kuuloketta.
Pandora internet radio
Pariliitetty älypuhelin ja Pandora sovellus.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
Spotify suoratoistomusiikki
Pariliitetty älypuhelin ja Spotify sovellus.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
Foursquare sijainnin
ilmoittaminen
Pariliitetty älypuhelin ja Smartphone Link ja
Foursquare sovellus.
Sääpäivitykset
Pariliitetty älypuhelin ja Smartphone Link
sovellus.
Garmin reaaliaikaiset
palvelut
Pariliitetty älypuhelin ja Smartphone Link
sovellus.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
3 Valitse Tallenna.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia
yhteensopivaa älypuhelinta varten. Joitakin ominaisuuksia
varten älypuhelimeen on asennettava Smartphone Link
sovellus. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/smartphonelink.
Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
laitteessa. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja kaikissa älypuhelimissa.
LiveTrack: voit jakaa matkasi sijainnin älypuhelimen sekä
yhteisöpalvelujen yhteyshenkilöidesi kanssa.
Handsfree­puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena.
Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja
älypuhelimesta navigaattoriin.
Mediatiedostojen suoratoisto: suoratoistaa ääntä
älypuhelimesta kuulokkeeseen ja sisältää zūmo laitteen
Bluetooth mediasäätimet.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos
zūmo laite on pariliitettävä puhelimeen ja Bluetooth
kuulokkeeseen monien Bluetooth ominaisuuksien käyttöä
varten. Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden
toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä
toisiaan.
Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan Smartphone Link sovellus.
Voit muodostaa yhteyden Smartphone Link sovellukseen
pariliitoksen aikana tai myöhemmin.
1 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
2 Tuo zūmo laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
toisistaan.
3 Valitse zūmo laitteessa Asetukset > Bluetooth > .
4 Pariliitä puhelin laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.
5 Valitse zūmo laitteessa .
VIHJE: jos Bluetooth aloitusasetusnäyttö ei tule näkyviin, voit
pariliittää kuulokkeen valitsemalla Asetukset > Bluetooth >
Etsi laitteita.
6 Pariliitä kuuloke laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.
13
7 Asenna Smartphone Link sovellus (valinnainen) puhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
Jos pariliität Apple laitteeseen, turvakoodi näkyy zūmo
näytössä.
8 Näppäile turvakoodi tarvittaessa puhelimeen 30 sekunnin
kuluessa.
®
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet
Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn laitteen vierellä
Bluetooth asetuksissa.
Valitse Asetukset > Bluetooth.
• Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai
sen yhteys on katkaistu kyseisessä laitteessa.
• Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja
käytössä kyseisessä laitteessa.
Handsfree-puhelut
Älykkäät ilmoitukset
Smartphone Link ominaisuudet ja palvelut
Mediatiedostojen suoratoisto
Kuuloke on yhdistetty
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Tietoihin ja
ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät
sininen ja .
3 Poista valinta Älypuhelinpalvelut-valintaruudusta.
Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen
Voit suodattaa laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai
piilottamalla luokkia.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä
olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Tietoihin ja
ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät
värilliset ja .
3 Valitse Älykkäät ilmoitukset.
4 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.
Android™ älypuhelimen Bluetooth
ominaisuuksien määrittäminen
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa
käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.
Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien
määrittäminen
Yhdistäminen Android­älypuhelimen Smartphone
Link ­sovellukseen
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa
käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.
Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun
tarvitsee pariliittää zūmo laite puhelimeen ja muodostaa niiden
välille yhteys.
Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen
aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia
yhdistämällä siihen.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone
Link sovellukseen
Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun
tarvitsee pariliittää zūmo laite puhelimeen ja muodostaa niiden
välille yhteys.
Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen
aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia
yhdistämällä siihen. Smartphone Link sovellus on yhteydessä
puhelimeen Bluetooth Smart tekniikalla. Kun yhdistät Apple
laitteen Smartphone Link sovellukseen ensimmäisen kerran,
sinun tarvitsee antaa Bluetooth Smart turvakoodi.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Turvakoodi näkyy zūmo laitteen näytössä.
3 Näppäile koodi puhelimeen.
Handsfree­puheluiden poistaminen käytöstä Apple
laitteessa
Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä ja pysyä yhteydessä
puhelimeen Smartphone Link tietoja ja ilmoituksia varten.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse handsfree-puheluihin käyttämäsi puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Handsfreepuheluihin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyy .
3 Poista valinta Puhelut-valintaruudusta.
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden
ilmoitusten poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä Smartphone Link tiedot ja älykkäät
ilmoitukset, mutta pysyä yhteydessä puhelimeen handsfreepuheluita varten.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä
olevan puhelimen nimi.
14
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä
Android älypuhelimessa
Voit poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä
yhteydessä toisiin.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelimen nimi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä poistamalla
valinnan Puhelut-valintaruudusta.
• Voit poistaa Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset
käytöstä poistamalla valinnan Smartphone Link valintaruudusta.
• Voit poistaa tietyn sovelluksen ilmoitukset käytöstä
Smartphone Link sovelluksen asetuksista.
Android älypuhelimen ilmoitusten näyttäminen ja
piilottaminen
Smartphone Link sovelluksessa voit valita, minkä tyyppisiä
ilmoituksia zūmo laitteessa näkyy.
1 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse .
3 Varmista, että Älykkäät ilmoitukset -valintaruutu on valittu.
4 Valitse Ilmoitukset-osasta Asetukset.
Näet luettelon ilmoitusluokista ja sovelluksista.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
luokan tai sovelluksen nimen vierellä olevasta kytkimestä.
• Voit lisätä sovelluksen luetteloon valitsemalla .
Bluetooth yhteysominaisuudet
Kuulokkeen Bluetooth ominaisuuksien
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität kuulokkeen. Voit
ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiettyjä ominaisuuksia.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse kuulokkeen nimi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Katkaise kuulokkeen yhteys poistamalla valinta Kuulokevalintaruudusta.
• Voit poistaa suoratoistoäänen käytöstä poistamalla
valinnan Mediatiedostojen ääni -valintaruudusta.
Smartphone Link
Smartphone Link on puhelinsovellus, jolla voit synkronoida
sijaintitietoja puhelimen kanssa ja käyttää reaaliaikaisia tietoja
puhelimen datayhteyden kautta. Laite siirtää tiedot Smartphone
Linkistä langattoman Bluetooth tekniikan avulla. Reaaliaikaisia
tietoja on saatavilla maksutta ja tilaamalla Garmin
reaaliaikaisista palveluista (Garmin reaaliaikaiset palvelut,
sivu 15).
Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetyt paikat synkronoidaan
puhelimen kanssa aina, kun laite muodostaa yhteyden
Smartphone Link.
Smartphone Link lataaminen
Smartphone Link on saatavilla joihinkin älypuhelimiin. Tarkista
yhteensopivuus- ja saatavuustiedot osoitteesta
www.garmin.com/smartphonelink tai puhelimen
sovelluskaupasta.
Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen sovelluskaupasta.
Lisätietoja sovellusten lataamisesta ja asentamisesta on
puhelimen käyttöoppaassa.
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen
Smartphone Link rekisteröidään puhelimeen
navigointisovellukseksi.
1 Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla painike puhelimesta
(katso puhelimen käyttöopasta).
2 Valitse sovelluksen valikosta Smartphone Link.
Kun seuraavan kerran liität laitteen puhelimeen, sijainti siirretään
laitteeseen viimeksi löytyneisiin paikkoihin.
Garmin reaaliaikaiset palvelut
Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone
Link (Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos, sivu 13).
Smartphone Link yhteyden kautta voi käyttää Garmin
reaaliaikaisia palveluja. Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat
maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista ja säästä.
Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä
sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, kuten
liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä
navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja
edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link
symboli. Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät ainoastaan, kun laite
on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.
Yhtiön Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen
Asenna Smartphone Link sovellus puhelimeen, jotta voit tilata
yhtiön Garmin reaaliaikaisia palveluja.
1 Käynnistä Smartphone Link sovellus puhelimessa
(Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos, sivu 13).
2 Valitse Oma tili.
Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
Bluetooth yhteysominaisuudet
3
4
5
6
Valitse palvelu.
Valitse hinta.
Valitse Tilaa.
Seuraa näytön ohjeita.
Älykkäät ilmoitukset
Kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen, voit
tarkastella zūmo laitteessa älypuhelimen ilmoituksia esimerkiksi
tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.
HUOMAUTUS: sinun tarvitsee ehkä odottaa muutaman
minuutin ajan, jotta ilmoitukset näkyvät navigaattorissa, kun se
on muodostanut yhteyden Smartphone Link sovellukseen.
näkyy värillisenä Bluetooth asetuksissa, kun älykkäät ilmoitukset
ovat käytössä (Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet, sivu 14).
Ilmoitusten vastaanottaminen
HUOMAUTUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Jotta zūmo laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee
yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link sovellukseen.
Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite
vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun
on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät
karttatyökalussa.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla OK.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla Näytä.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Näytä > Toista.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa
HUOMAUTUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Jotta zūmo laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee
yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link sovellukseen.
Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön
reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on
varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
• Ohita ilmoitus valitsemalla .
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Toista viesti.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen
Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.
15
1 Valitse Sovellukset > Älykkäät ilmoitukset.
Kotinumeron tallentaminen
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset
näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen
kuvauksen.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen, sivu 11).
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > > Aseta kotinumero.
2 Kirjoita puhelinnumero:
3 Valitse Valmis.
Handsfree­puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita
tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn
puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet
eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai
kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite
yhteensopiva laitteen kanssa.
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Voit katkaista puhelun valitsemalla .
16
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin.
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden
zūmo laitteeseen.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta
valintaruudusta.
Pariliitetyn puhelimen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelin ja valitse Poista pariliitos.
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa. Lisätietoja liikennetiedoista ja taajuusalueista
on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
• Liikennehälytykset näkyvät kartassa, kun reitillä tai alueella
on liikennetapahtumia.
• Laitteen on oltava yhteydessä Smartphone Linkiin, minkä
lisäksi liikennetietojen vastaanottaminen edellyttää aktiivista
liikennetilausta.
Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Link toiminnolla
Live-liikennepalvelu tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja.
1 Lataa Smartphone Link yhteensopivaan puhelimeen
(Smartphone Link lataaminen, sivu 15).
2 Tilaa Live-liikennepalvelu (Yhtiön Garmin reaaliaikaisten
palvelujen tilaaminen, sivu 15).
3 Yhdistä laite puhelimeen, jossa on Smartphone Link
(Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos, sivu 13).
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Liikenne
Sovellusten käyttäminen
LiveTrack jakamisen määrittäminen ja
katselijoiden kutsuminen
Kun käytät LiveTrack ominaisuutta ensimmäisen kerran, sinun
tarvitsee määrittää ominaisuus ja kutsua katselijoita.
1 Yhdistä Smartphone Link (Puhelimen ja kuulokkeen
pariliitos, sivu 13).
2 Avaa älypuhelimen Smartphone Link sovellus ja valitse
LiveTrack.
3 Anna käyttäjätunnus ja valitse Seuraava.
4 Määritä vähintään yksi kutsuttava yhteyshenkilö.
Voit kirjoittaa yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen.
5 Valitse Käynnistä LiveTrack.
Sovellus alkaa jakaa LiveTrack tietojasi. Kutsutut katselijat
saavat sähköpostitse linkin, jonka kautta he voivat tarkastella
LiveTrack tietojasi.
6 Valitsemalla voit jakaa LiveTrack linkin yhteisöpalveluun,
viestisovellukseen tai muuhun jakosovellukseen
(valinnainen).
LiveTrack istunnon aloittaminen puhelimessa
Ennen kuin voit aloittaa LiveTrack istunnon puhelimessa, sinun
on pariliitettävä puhelin laitteeseen ja yhdistettävä Smartphone
Link (Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos, sivu 13).
1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link.
2 Valitse LiveTrack.
3 Valitse jakovaihtoehto.
4 Valitse Käynnistä LiveTrack.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Mediasoitin
Mediasoittimella voi toistaa musiikkia tai ääntä seuraavista
lähteistä:
• zūmo laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot
• moottoripyöräkiinnityksen USB-porttiin liitettyyn puhelimeen
tai mediasoittimeen tallennetut musiikkitiedostot
• moottoripyöräkiinnityksen linjatuloon liitetty linjaäänilaite
• pariliitetyn älypuhelimen Bluetooth ääni
• Pandora internet radio
• Spotify suoratoistomusiikkipalvelu.
Mediatiedostojen toistaminen
1 Valitse Sovellukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pandora® voit avata mediasoittimen siten,
että medialähde on Pandora.
• Valitsemalla Spotify voit avata mediasoittimen siten, että
medialähde on Spotify.
• Valitsemalla Mediasoitin voit avata mediasoittimen
viimeksi käytetty medialähde valittuna.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa medialähteen valitsemalla .
• Voit valita kappaleen, aseman, soittolistan tai
musiikkitiedoston valitsemalla .
Mediasoitintyökalun lisääminen karttaan
Mediasoitin-karttatyökalulla voit hallita mediasoitinta kartasta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut >
Mediasoitin.
2 Avaa kartta.
3 Valitse > Mediasoitin.
Sovellusten käyttäminen
Mediasoittimen säätimet ilmestyvät karttaan.
Medialähteen vaihtaminen
Voit vaihtaa laitteessasi toistettavan median lähdettä.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin > .
2 Valitse medialähde.
Pandora palvelu
Pandora on maksuton yksilöity radio, jonka kautta voit nauttia
musiikista vaivattomasti ja loputtomasti. Pandora integrointiin
tarvitaan yhteensopiva mobiililaite, johon on asennettu Pandora
sovellus. Lisätietoja yhteensopivista mobiililaitteista on
osoitteessa www.pandora.com/everywhere/mobile.
HUOMAUTUS: Pandora on tällä hetkellä käytettävissä
Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
Aseman vaihtaminen
1 Valitse Sovellukset > Pandora®.
2 Valitse .
3 Valitse asema.
Spotify
Spotify on digitaalinen musiikkipalvelu, jossa voit kuunnella
miljoonia kappaleita.
VIHJE: Spotify integrointi edellyttää, että asennat Spotify
sovelluksen matkapuhelimeen. Edellyttää yhteensopivia
mobiililaitteita ja mahdollisuuksien mukaan Premium-tilausta.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com.
Tuote sisältää Spotify ohjelmistoja, joita koskevat kolmannen
osapuolen käyttöoikeudet ovat nähtävissä täällä:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Ota Spotify
mukaan kaikille matkoille. Kuuntele lempikappaleitasi ja artistejasi tai anna Spotify palvelun hoitaa viihdepuoli.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tallennetun
polun tietoja, kuten aika-, sijainti- ja korkeustiedot.
Jälkitietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Jäljet > Aktiiviset.
2 Valitse jälki.
Jälki ilmestyy karttaan.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen valitsemalla Tallenna jälki.
• Voit tallentaa jäljen matkana valitsemalla Tallenna
matkana.
• Voit näyttää jäljen korkeuskäyrän valitsemalla
Korkeusprofiili.
TracBack
®
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen
TracBack toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi jäljeksi. Voit
palata nykyisen jäljen alkuun.
1 Valitse Sovellukset > TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse Aja.
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi
Voit tallentaa hiljattain tallennetun jäljen matkaksi ja käyttää sitä
myöhemmin navigointiin matkasuunnittelun avulla (Tallennetun
matkan navigoiminen, sivu 7).
1 Valitse TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse > Tallenna matkana.
17
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Rengaspaine
VAROITUS
Rengaspaineen seurantajärjestelmä ei korvaa renkaiden
normaalia huoltoa, ja kuljettaja vastaa oikean rengaspaineen
ylläpidosta, vaikka paine ei olisi laskenut niin paljon, että
matalan paineen hälytys käynnistyy. Oikean rengaspaineen
laiminlyöminen saattaa vaikeuttaa ajoneuvon ohjausta, mikä voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
Garmin rengaspaineen seurantajärjestelmä on saatavilla
erikseen lisävarusteena. Rengaspaineen seuranta -ominaisuus
ei ole yhteensopiva kaikkien zūmo mallien kanssa. Katso
lisätietoja yhteensopivuudesta ja lisävarusteista osoitteesta
www.garmin.com/zumo.
Rengaspainetunnistimien määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää rengaspainetunnistimet, tarvitset
kunkin tunnistimen mukana toimitetun pariston ja numerotarran.
Lisäksi tarvitset yhteensopivan zūmo laitteen.
Tunnistimet ovat langattomasti yhteydessä yhteensopivaan
zūmo laitteeseen. Voit tarkkailla rengaspaineita zūmo laitteessa,
johon saat myös hälytyksen matalasta paineesta.
1 Irrota suojus À tunnistimesta Á kiertämällä suojusta
vastapäivään.
2 Jos olet jo asettanut pariston tunnistimeen, poista se.
3 Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > Rengaspaine.
4 Valitse ajoneuvoprofiili, joka vastaa ajoneuvosi
rengaskokoonpanoa.
5 Tuo tunnistin zūmo laitteen lähelle.
6 Valitse zūmo laitteessa sen renkaan vierellä oleva numero,
jonka kanssa pariliität tunnistimen.
7 Aseta paristo  30 sekunnin kuluessa paristopidikkeeseen Ã
pluspuoli ylöspäin.
VIHJE: jos tunnistimen pariliitos epäonnistuu, irrota
tunnistimen paristo ja toista vaiheet 6 ja 7.
8 Anna renkaan suosituspaine.
9 Anna renkaan vähimmäispaine.
zūmo laite käynnistää matalan paineen hälytyksen, kun
tunnistin ilmoittaa, että rengaspaine on pienempi kuin tämä
arvo.
Aseta
tunnistimen suojus paikalleen ja kiristä se.
10
11 Kiinnitä tunnistimeen numerotarra, joka vastaa vaiheessa 6
valitsemaasi renkaan numeroa.
12 Toista tämä kunkin jäljellä olevan tunnistimen kohdalla.
Tunnistimien asentaminen renkaisiin
VAROITUS
Rengaspaineen seurantajärjestelmää käytetään ainoastaan
metallisten renkaiden venttiilien varsien yhteydessä.
Rengaspaineen tunnistinten asentaminen muihin kuin metallisiin
venttiilien varsiin saattaa vahingoittaa renkaita tai venttiilien
varsia, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
HUOMAUTUS
Voit estää tunnistinten ja ajoneuvon vahingoittumisen
varmistamalla, että asennetut tunnistimet eivät häiritse jarrujen,
jousituksen osien tai muiden ajoneuvon osien toimintaa. Jos
asennettu tunnistin häiritsee ajoneuvon osien toimintaa, älä aja
niin kauan kuin tunnistin on asennettuna.
Mahdollinen renkaiden tärinä tai epätasainen kuluminen voidaan
välttää, jos ajoneuvon renkaat tasapainotetaan tunnistimien
asentamisen jälkeen.
Ennen kuin asennat tunnistimet renkaisiin, määritä tunnistimet
toimimaan zūmo laitteen kanssa.
1 Irrota nykyiset venttiilien varsien suojukset ajoneuvon
renkaista.
2 Valitsemalla zūmo laitteessa Sovellukset > Rengaspaine
voit näyttää ajoneuvoprofiilikaavion.
3 Asenna tunnistimet renkaiden venttiilien varsiin kiristämällä
ne myötäpäivään.
HUOMAUTUS: tunnistimet on asennettava oikeaan
renkaaseen ajoneuvoprofiilikaavion ja tunnistimiin
määrityksen yhteydessä kiinnitettyjen numerotarrojen
mukaan.
4 Pyöritä renkaita käsin ja tarkista, että tunnistimilla on
tarpeeksi tilaa eivätkä ne häiritse ajoneuvon käyttöä.
Rengaspainehälytykset
Laite käyttää hälytyksiin ponnahdusilmoituksia, kuvakkeita
kartassa ja symboleja rengaspainesovelluksessa.
Kun tunnistimelle on hälytys, vastaavan renkaan vierellä oleva
numero näkyy punaisena rengaspainesovelluksessa. Numeron
alapuolella olevat symbolit näkyvät punaisina merkkinä kyseisen
tunnistimen aktiivisista hälytyksistä.
Alhainen rengaspaine
Tunnistimen paristo vähissä
Tunnistinta ei liitetty
Rengaspainetunnistimen lepotila
zūmo laite hakee tunnistinta ja näyttää vahvistuksen, kun
tunnistimen pariliitos onnistuu.
18
Kun pysäköit ajoneuvon ja sammutat zūmo laitteen,
rengaspainetunnistin siirtyy monen minuutin kuluttua virtaa
säästävään lepotilaan. Tunnistin ei lähetä tietoja zūmo
laitteeseen lepotilassa. Siksi zūmo laite saattaa ilmoittaa, että
tunnistimen yhteys on katkaistu.
Kun ajoneuvo liikkuu seuraavan kerran, tunnistin poistuu
lepotilasta ja yhdistää automaattisesti uudelleen zūmo
Sovellusten käyttäminen
laitteeseen. Yhdistäminen uudelleen saattaa kestää enintään 30
sekuntia.
Kompassin käyttäminen
HUOMAUTUS: kompassi voi määrittää suuntasi vain, kun liikut.
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.
Valitse Sovellukset > Kompassi.
VIRB etäkäyttö
®
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB toimintakameran ohjaaminen
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan laitteen käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > VIRB­etäkäyttö >
Yhdistä.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Tallenna videota valitsemalla Aloita tallennus.
• Lopeta videon tallennus valitsemalla Lopeta tallennus.
• Ota valokuva valitsemalla Kuva.
Huoltohistorian kirjaaminen
Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun
ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita
huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (Huoltoluokkien
lisääminen, sivu 19).
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse Lisää tallenne.
4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse Seuraava.
5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
6 Valitse Valmis.
Huoltoluokkien lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Lisää luokka.
3 Kirjoita luokan nimi ja valitse Valmis.
Huoltoluokkien poistaminen
Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet
poistetaan.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Poista luokat.
3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
4 Valitse Poista.
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
3 Valitse > Nimeä luokka uudelleen.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Huoltotietojen poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse > Poista tallenteet.
4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
Sovellusten käyttäminen
5 Valitse Poista.
Huoltotietojen muokkaaminen
Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja
huoltopäivämäärän tietuetta.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kenttä.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Ohjetiedostojen tarkasteleminen
Voit avata koko käyttöoppaan valitsemalla Sovellukset >
Ohje.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Sääennusteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen
Smartphone Link sovellukseen (Puhelimen ja kuulokkeen
pariliitos, sivu 13).
1 Valitse Sovellukset > Sää.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän
ennusteen.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake
muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen,
lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
Säähälytysten tarkasteleminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
19
photoLive­liikennekamerat
photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä. Voit
tallentaa kameroita, joita aiot tarkastella usein.
Liikennekameran tallentaminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää photoLive-palvelun
tilausta ja lisäksi laitteen on oltava yhteydessä tuettuun
puhelimeen, jossa on käynnissä Smartphone Link (Smartphone
Link, sivu 15).
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
Liikennekameran tarkasteleminen
Et voi tarkastella liikennekameraa, ennen kuin olet tallentanut
sellaisen (Liikennekameran tallentaminen, sivu 20).
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse kamera.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (Laite- ja
yksityisyysasetukset, sivu 21).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Laitteen mukauttaminen
Kartta­ ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 13).
Ajajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänihälytyksen ajajan
hälytyksissä (Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset, sivu 4).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
20
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Pois reitiltä, uudelleenlaskenta: määrittää uudelleenlaskennan
asetukset navigoitaessa pois aktiiviselta reitiltä.
Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman
taukoja.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
Tietullit ja ­maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Restricted Mode ­tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Seikkailureitti: laskee reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti
mutkaisia teitä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Bluetooth poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.
Laitteen mukauttaminen
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy
lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Liikenneasetukset
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Valitse Asetukset > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön. Tarvitset Smartphone Link
sovelluksen ja reaaliaikaisen liikennepalvelun tilauksen.
Yksikkö­ ja aika­asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Ajan asettaminen
1 Valitse päävalikosta aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla
valitsemalla Automaattinen.
• Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita
ylös tai alas.
Kieli­ ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Huomiohälytysten asetukset
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Laite­ ja yksityisyysasetukset
Avaa laitteen asetussivu valitsemalla Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa
sisällön parantamiseksi.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.
Laitteen tiedot
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7
Käyttölämpötila
-20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila
0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo (CLA, mootto- 12 - 24 Vdc
ripyörä tai ulkoinen
virtalähde)
Virrantulo (USB)
5 ±0,25 V
Akunkesto
Enintään 4 tuntia käytön ja asetusten
mukaan
Akun tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva litiumioniakku
Akun jännitealue
3,5 - 4,1 V
Radiotaajuus/yhteyskäy- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
täntö
(VIRB kaukosäädin)
2,4 GHz ANT (rengaspaineen seurantajärjestelmä)
®
®
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon
virtalähteeseen.
HUOMAUTUS
Älä liitä laitetta suoraan ajoneuvon virtajohtoon.
• Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty
tietokoneeseen. Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä
lataa laitetta.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com.
Laitteen huolto
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
21
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
3 Kiinnitä imukuppi (Asennus, sivu 1).
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 20).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
Varkauksien välttäminen
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 22).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
virtalähteestä.
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 20).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 20).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 4).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
poistaminen käytöstä, sivu 20).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 3).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.
®
®
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
®
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä vastapäivään.
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
2
3
4
5
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä myötäpäivään.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneen USB-porttiin.
VIHJE: uSB-kaapeli on liitettävä tietokoneen USB-porttiin, ei
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
HUOMAUTUS: jos tietokoneeseen on yhdistetty useita
verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään
Garmin asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemakirjainten
määrittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
22
Vianmääritys
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Valitse Asetukset > Bluetooth.
Kentän Bluetooth arvon on oltava Käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
Liite
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja
varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4 - 32 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (Laitteen esittely,
sivu 2).
2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
GPS­signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com .
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 23).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
Liite
23
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 13
3D-karttanäkymä 13
A
aika-asetukset 21
ajajan hälytykset 4
ajo-ohjeet 6
akku
asentaminen 3
lataaminen 21, 22
maksimoiminen 22
ongelmat 22
aktiivinen kaistavahti 6
asetukset 20, 21
asetusten palauttaminen 21
B
Bluetooth tekniikka 13, 14, 16, 23
asetukset 20
kuulokkeen pariliitos 13
laitteen yhteyden katkaiseminen 16
poistaminen käytöstä 20
puhelimen liittäminen 13
Bluetooth-tekniikka 15
puhelinten hallinta 14
puheluiden poistaminen käytöstä 14
E
edessä olevat 12
mukauttaminen 12
F
Foursquare 10
G
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 3
Garmin reaaliaikaiset palvelut 15
geokätkentä 10
GPS 3, 23
H
hakualueen muuttaminen 9
hakupalkki 9
handsfree-puhelut 14
huoltohistoria
luokat 19
muokkaaminen 19
poistaminen 19
tietueet 19
hätäpalvelut 11
I
ilmoitukset 5, 14, 15
imukuppi 22
J
jakaminen, LiveTrack 17
jäljet 17
K
kaapelit, moottoripyöräteline 1
kamerat
nopeus 4
punainen valo 4
kartat 5, 11, 12, 20
ostaminen 23
päivittäminen 3
reittien näyttäminen 6
symbolit 6
tasot 13
teema 20
tietokenttä 6, 12, 13
työkalut 12
yksityiskohtien määrä 20
karttanäkymä
2D 13
3D 13
karttatasot, mukauttaminen 13
24
kieli
näppäimistö 21
ääni 21
kiertotiet 7
kirkkaus 4
kohdepisteet 9, 10
paikat 10
kompassi 19
koordinaatit 10
kosketusnäytön puhdistaminen 22
koti
palaaminen 6
puhelinnumero 16
sijainnin muokkaaminen 6
soittaminen 16
kulkuvälinetilat 4
Kuuloke 15
pariliitos 13
kuvakkeet, tilarivi 3
kuvaotokset 20
kypärälait 5
Käyttöoikeussopimukset 21
käännösluettelo 6
L
laitteen huoltaminen 21
laitteen kiinnittäminen
autoilu 2
imukuppi 22
irrottaminen telineestä 2, 22
moottoripyöräily 1
laitteen lataaminen 21, 22
laitteen mukauttaminen 20
laitteen puhdistaminen 21, 22
laitteen tunnus 21
lepotila 18
leveys- ja pituuspiiri 10
liikenne 13, 16, 21
kamerat 20
kartta 13
ruuhkien etsiminen 13
tapahtumat 13
vaihtoehtoinen reitti 8
liikennekamerat, tarkasteleminen 20
liikennevalokamerat 4
lisävarusteet 23
LiveTrack 17
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 21
M
matkahistoria 21
matkaloki, tarkasteleminen 12
matkan tiedot 12
nollaaminen 12
tarkasteleminen 12
matkasuunnittelu 7
matkan muokkaaminen 7
muodostuspisteet 7
mediasoitin 17
microSD kortti 23
microSD-kortti 2
moottoripyöräteline 1
kaapelit 1
muistikortti 2, 23
asentaminen 23
muokkaaminen, tallennetut matkat 7
myTrends, reitit 8
määränpäät. Katso sijainnit
N
navigointi 6, 10
asetukset 20
pois tieltä 8
navigointi poissa tieltä 8
nollaaminen
laite 22
matkatiedot 12
nopeusvalvontakamerat 4
nykyinen sijainti 11
Nykysijainti 11
näppäimistö 4
asettelu 21
kieli 21
näyttö, kirkkaus 4
näyttöasetukset 20
näytön painikkeet 4
O
ohje. 19 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 3
versio 21
osoitteet, etsiminen 10
P
paikat 10
paikkojen etsiminen. 9 Katso myös sijainnit
kaupungit 10
koordinaatit 10
luokat 9
osoitteet 10
risteykset 10
palaaminen kotiin 6
pariliitos
Kuuloke 13
puhelin 13, 23
yhteyden katkaiseminen 16
Pikahaku 10
pikakuvakkeet
lisääminen 11
poistaminen 11
poistaminen
huoltoluokat 19
huoltotietueet 19
matkat 7
pariliitetty Bluetooth-laite 16
polttoaine
asemat 11
jäljitys 9
seuranta 8
polttoaine vähissä 9
puhelin
pariliitos 13, 23
yhteyden katkaiseminen 16
puhelinluettelo 16
puheluihin vastaaminen 16
puhelut 16
historia 16
koti 16
liittimet 16
mykistäminen 16
soittaminen 16
valitseminen 16
vastaaminen 16
äänivalinta 16
pysäköinti, viimeisin paikka 11
päivittäminen
kartat 3
ohjelmisto 3
R
reitin muodostaminen 6
reitit 5
aloittaminen 5
ehdotettu 8
laskenta 5
laskentatila 5, 7, 20
lopettaminen 7
muodostaminen 6
myTrends 8
näyttäminen kartassa 6
pisteen lisääminen 6, 7
reititys vaihtelevassa maastossa 5
rengaspaine
hälytykset 18
lepotila 18
profiilit 18
tunnistimet 18
risteykset, etsiminen 10
Hakemisto
S
satelliittisignaalit
etsiminen 3
tarkasteleminen 23
seuraava käännös 6
sijainnit 10, 20
haku 9, 10
nykyinen 11
paikat 10
simuloitu 20
soittaminen 16
tallentaminen 11
vasta löydetyt 10
simuloidut sijainnit 20
Smartphone Link 14, 15
Garmin reaaliaikaiset palvelut 15
liittäminen 13, 14
puheluiden poistaminen käytöstä 14
Spotify 17
sulake, vaihtaminen 22
sää 19
tieolosuhteet 19
tutka 19
T
tallennetut sijainnit 7, 11
luokat 11
muokkaaminen 11
poistaminen 11
tallentaminen, nykyinen sijainti 11
tekniset tiedot 21
teline, poistaminen 22
telineen irrottaminen 22
tiedostot, siirtäminen 23
tieolosuhteet, sää 19
tietokone
liittäminen 22
yhdistäminen 23
tietulli, välttäminen 8
tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut
15
TracBack 17
tunnusnumero 21
tuotetuki 19
työkalut, kartat 12
U
unitila 3
USB, irrottaminen 23
V
valitseminen 16
varkaus, välttäminen 22
vasta löydetyt sijainnit 10
vianmääritys 22, 23
VIRB etäkäyttö 19
virtajohdot 21
sulakkeen vaihtaminen 22
virtapainike 2, 3
vältettävät
alue 8
poistaminen 8
poistaminen käytöstä 8
tie 8
tien ominaisuudet 8
tietulli 8
Y
yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth 16
Yhtiön Garmin reaaliaikaiset
palvelut, tilaaminen 15
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 4
ääni, läheisyyspisteet 21
Hakemisto
25
support.garmin.com
Heinäkuu 2018
190-02001-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising