Garmin | HUD (Head-Up Display) | User guide | Garmin HUD (Head-Up Display) Podręcznik użytkownika

Garmin HUD (Head-Up Display)  Podręcznik użytkownika
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin®, logo Garmin oraz StreetPilot® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.‍ Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.‍
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc.‍, a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.‍ iPad® oraz iPhone® są
znakami towarowymi firmy Apple® Inc.‍, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.‍ Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.‍
Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.‍ Pozostałe nazwy i znaki
towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.‍
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Nakładanie folii na przednią szybę
samochodu
UWAGA
Przed nałożeniem folii na przednią szybę samochodu należy
zapoznać się ze wszystkimi stosownymi przepisami
i rozporządzeniami, które obowiązują w miejscu odbywania
podróży.‍ Niektóre przepisy zakazują nakładania folii na
przednią szybę lub ograniczają możliwość jej nałożenia.‍ To
kierowca jest odpowiedzialny za nałożenie folii zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.‍
Firma Garmin nie odpowiada za jakiekolwiek powstałe szkody
ani mandaty/kary nałożone na użytkownika w wyniku
nieznajomości jakichkolwiek przepisów bądź rozporządzeń
mających zastosowanie do urządzenia marki Garmin.‍
Montaż obiektywu reflektora
Zamiast folii na przednią szybę można użyć nakładanego
obiektywu reflektora.‍ Umożliwia to użycie wyświetlacza HUD
w innych pojazdach lub w miejscach, gdzie użycie folii jest
niedozwolone.‍
Nałóż obiektyw reflektora na urządzenie.‍
Folii nie należy nakładać na suchą powierzchnię.‍ W przypadku
nałożenia folii na suchą powierzchnię i próby usunięcia
powstałych pod nią pęcherzyków powietrza folia zostanie
zniszczona.‍
Przed nałożeniem folii należy wypróbować miejsce, w którym
ma został nałożona.‍ Należy je sprawdzić przy włączonym
urządzeniu.‍ Nie można zmienić położenia folii po jej nałożeniu
i wyschnięciu.‍
Za pomocą dołączonej folii można wyświetlić ekran urządzenia
na przedniej szybie samochodu.‍
1 Wybierz miejsce, na które nałożysz folię.‍
Należy zapoznać się z przewodnikiem Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym więcej
informacji na ten temat.‍
2 Oczyść i wysusz szybę przy użyciu niestrzępiącej się
ściereczki.‍
3 Spryskaj szybę czystą wodą.‍
Woda umożliwia przyklejenie folii do szyby.‍
4 Pociągnij za biały koniec, aby usunąć warstwę ochronną
z samoprzylepnej strony folii.‍
Nałóż folię na szybę w taki sposób, aby warstwa ochronna
5
oznaczona zieloną końcówką znajdowała się na zewnątrz.‍
6 W razie potrzeby popraw położenie folii, przesuwając ją po
szybie.‍ Należy to zrobić, dopóki szyba jest mokra.‍
7 Pozbądź się pęcherzyków powietrza, przesuwając kartą po
powierzchni folii od środka ku brzegom.‍
Usuń pęcherzyki, gdy górna warstwa ochronna znajduje się
jeszcze na folii.‍
Mniejsza liczba pęcherzyków zapewnia lepszy obraz.‍
8 Pociągnij za zielony koniec, aby usunąć ostatnią warstwę
ochronną z folii.‍
Podłączanie do układu zasilającego pojazdu
Można naładować smartfon za pomocą portu USB, korzystając
ze złącza zasilającego pojazdu.‍
1 Podłącz przewód zasilający do gniazda zapalniczki
w samochodzie.‍
Drugi
koniec przewodu zasilającego urządzenia À podłącz
2
do małego portu w urządzeniu.‍
3 W razie potrzeby podłącz przewód zasilający smartfona do
portu USB Á.‍
Umieszczanie urządzenia na desce
rozdzielczej
OSTRZEŻENIE
Montując urządzenie w pojeździe, zwróć uwagę na kwestie
wymienione w przewodniku Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu.‍
1 Wybierz odpowiednie miejsce dla urządzenia.‍
2 Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym
zamierzasz umieścić urządzenie.‍
3 Umieść urządzenie na desce rozdzielczej.‍
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
4 Dociśnij podstawę.‍
Podstawa dopasowuje się do kształtu deski rozdzielczej.‍
5 Ustaw ekran pod odpowiednim kątem.‍
PORADA: Podczas dostosowywania kąta, można również
zwiększyć jasność wyświetlacza.‍
Jeśli podstawa urządzenia ześlizguje się z zakurzonej lub
zabrudzonej deski rozdzielczej, przetrzyj powierzchnię szmatką
zwilżoną czystą wodą.‍ Nie używaj mydła ani płynów do mycia.‍
Podłączanie urządzenia do smartfona
Przed użyciem wyświetlacza HUD należy go podłączyć do
smartfona.‍
1 Podłącz urządzenie i upewnij się, że jest włączone.‍
2 Umieść smartfon i urządzenie w odległości 10 m (33 stóp) od
siebie.‍
3 W smartfonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth®
i wyszukaj urządzenia.‍
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.‍
4 Wybierz z listy wyświetlacz HUD marki Garmin.‍
Jeśli w smartfonie jest włączona funkcja automatycznego
wykrywania sparowanych urządzeń, urządzenie automatycznie
połączy się ze smartfonem za każdym razem, gdy obydwa będą
włączone i będą znajdowały się w odpowiedniej odległości.‍
Napięcie i natężenie
robocze
10–28 V DC (zabezpieczenie przed
przepięciem: 30 V DC); zwykle 12 V DC,
1,5 A i 24 V DC, 0,8 A
Napięcie portu USB
5 V DC
Natężenie portu USB
2,1 A
Zgodność produktu
Wyświetlacz HUD Garmin jest przeznaczony do użytku
z aplikacjami mobilnymi Garmin StreetPilot® dla urządzeń
iPhone® i NAVIGON™.‍ Aplikacja NAVIGON jest zgodna
z niektórymi smartfonami z systemem Android™ i Windows® 8
z technologią Bluetooth.‍
Przeznaczony dla urządzeń iPad® 3GS lub nowszych oraz iPad
2 lub nowszych.‍
„Przeznaczone do użytku z urządzeniami iPhone i iPad”
oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zostało
zaprojektowane odpowiednio do współpracy z urządzeniami
iPhone lub iPad, co potwierdzone jest certyfikatem producenta
o spełnieniu kryteriów wydajności urządzeń firmy Apple®.‍ Firma
Apple nie odpowiada za funkcjonalność urządzenia ani jego
zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.‍ Uwaga:
używanie tego akcesorium z urządzeniami iPhone lub iPad
może wpłynąć na wydajność połączenia bezprzewodowego.‍
Nawigacja
Wyświetlanie w trakcie nawigacji
Kiedy użytkownik przy użyciu smartfona i zgodnej aplikacji
utworzy trasę, urządzenie będzie wyświetlać informacje na
temat trasy na przedniej szybie samochodu lub w obiektywie
reflektora.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Dystans do następnego zwrotu
Szacowany czas przybycia
Bieżąca prędkość i ograniczenie prędkości, jeśli jest dostępne
Pas jazdy (wypełniona strzałka wskazuje właściwy pas)
Kierunek następnego zwrotu
Strona ulicy, na której znajduje się cel
Ikony stanu
W pobliżu znajduje się kamera monitorująca
Utrudnienia drogowe
Cel
Bieżąca prędkość i ograniczenie prędkości, jeśli jest dostępne
Pojazd przekracza ograniczenie prędkości
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -15°C do 60°C (od 5°F do 140°F)
Zakres temperatury
przechowywania
Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
2
Nawigacja
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising