Garmin | echo™ 101 | Installation guide | Garmin echo™ 101 Instrukcja instalacji

Garmin echo™ 101 Instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji urządzenia echo™
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Przed przymocowaniem na stałe jakiejkolwiek części
urządzenia należy zaplanować instalację przez określenie
położenia poszczególnych elementów.‍
• Miejsce montażu musi zapewniać dobrą widoczność ekranu
i dostęp do klawiszy na urządzeniu.‍
• Miejsce montażu musi być na tyle wytrzymałe, aby umożliwić
montaż urządzenia wraz z uchwytem.‍
• Kable muszą być wystarczająco długie, aby móc połączyć ze
sobą elementy oraz doprowadzić do nich zasilanie.‍
• Kable można poprowadzić od spodu uchwytu obrotowego
lub z tyłu urządzenia.‍
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.‍
Instalacja podstawy uchwytu obrotowego
Przygotowanie do poprowadzenia kabli pod
powierzchnią montażową
UWAGA
Do montażu podstawy uchwytu obrotowego należy użyć
wkrętów lub śrub z łbem stożkowym ściętym.‍ Wkręty lub śruby
z łbem wpuszczanym powodują uszkodzenie podstawy.‍
Przed przygotowaniem podstawy uchwytu obrotowego należy
wybrać miejsce montażu uchwytu oraz zdecydować, czy
podstawa ma być przymocowana za pomocą wkrętów czy śrub.‍
1 Wykręć śrubę krzyżową 10 mm M6x1 À i oddziel uchwyt
obrotowy Á od podstawy Â.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
Wiertarka i wiertła
Wkrętak krzyżowy nr 2
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Klucz zwykły lub nasadowy 9,5 mm (3/8 cala)
Taśma maskująca
Osprzęt do uchwytu obrotowego (niedołączone do zestawu)
◦ Wkręty samogwintujące do drewna z łbem stożkowym
ściętym lub śruby z łbem stożkowym ściętym w rozmiarze
8 lub o średnicy 4 mm (5/32 cala)
◦ Odpowiednie podkładki i nakrętki (w przypadku śrub)
◦ Odpowiednie wiertło do wywiercenia otworu
prowadzącego
2 Ustaw podstawę w taki sposób, aby otwory na kable à były
zwrócone w odpowiednim kierunku.‍
3 Używając podstawy jako szablonu, zaznacz położenie
otworów prowadzących Ä.‍
4 Oznacz miejsce na otwór do przeciągnięcia przewodów Å.‍
Uwagi dotyczące montażu
Echosondę rybacką można zamontować przy użyciu uchwytu
obrotowego lub płasko na desce rozdzielczej przy użyciu
specjalnego zestawu do montażu płaskiego (sprzedawanego
oddzielnie).‍
Grudzień 2013
190-01708-80_0A
Wydrukowano na Tajwanie
7 Wyciągnij kabel przetwornika i przewód zasilania na taką
długość, aby uchwyt można było obrócić do odpowiedniego
ustawienia po podłączeniu kabli.‍
8 Zdejmij podstawkę i uchwyt obrotowy z podstawy.‍
9 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
środkowy otwór o średnicy 16 mm (5/8 cala) oraz otwory,
przez które przechodzą kable.‍
10 Mocno dokręć podstawę odpowiednimi śrubami lub
wkrętami.‍
11 Umieść uchwyt obrotowy na podstawie i przymocuj go przy
użyciu dołączonej śruby krzyżowej 10 mm M6×1.‍
Instalowanie urządzenia w uchwycie obrotowym
5 Przy użyciu wiertła odpowiedniego do materiału nawierć trzy
otwory prowadzące.‍
Jeśli urządzenie wykorzystuje podstawkę, należy zainstalować
ją w uchwycie obrotowym.‍ Jeśli urządzenie nie wykorzystuje
podstawki, w uchwycie obrotowym należy zainstalować samo
urządzenie.‍
1 Wyciągnij ramię blokujące À.‍
6 Używając wiertła o średnicy 16 mm (5/8 cala), wywierć otwór
w powierzchni montażowej w miejscu zaznaczonym w kroku
4.‍
Mocowanie uchwytu obrotowego bez kabli
biegnących przez uchwyt
Tę procedurę należy przeprowadzić w przypadku, gdy przewód
zasilający i kabel przetwornika nie mają biec pod powierzchnią
montażową ani przez podstawę uchwytu obrotowego.‍
1 Umieść podstawę À na powierzchni montażowej i przymocuj
ją przy użyciu odpowiednich wkrętów lub śrub Á.‍
2 Umieść podstawkę lub urządzenie w uchwycie obrotowym
Á.‍
3 Ustaw uchwyt pod odpowiednim kątem.‍
4 Dociśnij ramię blokujące.‍
Instalowanie i podłączanie kabli
Podłączanie zasilania
1 Poprowadź kabel zasilający od uchwytu obrotowego do
akumulatora lub skrzynki bezpieczników na łodzi.‍
2 Umieść uchwyt obrotowy na podstawie i przymocuj go przy
2 W razie konieczności można przedłużyć przewód przy użyciu
3 Uszczelnij otwory, przez które przebiegają kable przy użyciu
3 Podłącz czerwony przewód do dodatniego złącza
użyciu dołączonej śruby krzyżowej 10 mm M6×1.‍
środka uszczelniającego do zastosowań morskich.‍
Mocowanie uchwytu obrotowego z kablami
biegnącymi przez uchwyt
Tę procedurę należy przeprowadzić w przypadku, gdy przewód
zasilający i kabel przetwornika mają biec pod powierzchnią
montażową ani przez podstawę uchwytu obrotowego.‍
1 Poprowadź kable przez otwór o średnicy 16 mm (5/8 cala)
wywiercony na etapie przygotowań do poprowadzenia kabli
pod powierzchnią montażową.‍
2 Umieść podstawę na powierzchni montażowej i przymocuj ją
przy użyciu odpowiednich wkrętów lub śrub.‍
3 Poprowadź kable przez odpowiednie otwory.‍
4 Lekko dokręć podstawę odpowiednimi śrubami lub wkrętami.‍
5 Umieść uchwyt obrotowy na podstawie, ale nie mocuj go.‍
6 Umieść podstawkę lub urządzenie w uchwycie obrotowym
(Instalowanie urządzenia w podstawce).‍
2
kabla 20 AWG lub większego.‍
akumulatora lub skrzynki rozdzielczej, a czarny przewód do
złącza ujemnego.‍
Podłączanie urządzenia do przetwornika
UWAGA: Urządzenie przechodzi w tryb symulacji, gdy nie ma
stabilnego połączenia między urządzeniem a przetwornikiem.‍
Aby określić typ przetwornika spełniający twoje potrzeby,
przejdź na stronę www.garmin.com lub skontaktuj się lokalnym
sprzedawcą firmy Garmin®.‍
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
przetwornika, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.‍
2 Poprowadź przewód przetwornika do tylnej części
urządzenia z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.‍
3 Podłącz przewód przetwornika do odpowiedniego portu
w urządzeniu.‍
Podłączanie przewodów do urządzenia
Złącza przewodów są dopasowane tylko do odpowiednich
portów w urządzeniu lub w podstawce.‍ W przypadku urządzeń
wykorzystujących podstawkę mocującą podłączone kable są
utrzymywane na miejscu przy użyciu wspornika blokującego.‍
W przypadku urządzeń, które nie wykorzystują podstawki
mocującej, kable są podłączane bezpośrednio do urządzenia.‍
1 W celu znalezienia odpowiednich portów dopasuj wcięcia À
na poszczególnych złączach kabli do występów w portach
urządzenia.‍
2 Przechyl urządzenie do przodu i wyjmij je z podstawki.‍
Dane techniczne
2 Starannie podłącz każdy kabel do odpowiedniego portu.‍
3 W przypadku urządzeń wymagających podstawki mocującej
umieść wspornik blokujący Á nad przewodami i wsuń go
Dane techniczne
Modele:
Wielkość
Obudowa
Wszystkie modele
W pełni uszczelniony,
bardzo odporny na
uderzenia plastik,
wodoodporny według
normy IEC 60529IPX7
Zakres temperatur
Seria echo 101 i 201
Od 5° do 158°F (od
-15° do 70°C)
Seria echo 301 i 501
Od 5° do 131°F (od
-15° do 55°C)
Seria echo 101, 151 i 201
250 mm (10 cali)
Seria echo 301c
350 mm (13,8 cali)
echo 501c i 551c
400 mm (15,75 cali)
Modele echo dv
50/77/200 kHz,
DownVü
echo 101
200 kHz
Seria echo 151, 201, 301 i 501
50/77/200 kHz
Zakres napięcia
zasilania
Seria echo 101
od 10 do 20 V
Seria echo 201, 301 i 501
od 10 V do 28 V
Bezpiecznik
Wszystkie modele
AGC/3AG – 3,0 A
Prąd znamionowy
Wszystkie modele
1 A
Moc transmisji
Seria echo 101
200 W (RMS),
1600 W (wartość
międzyszczytowa)
Seria echo 201 i 301
300 W (RMS),
2 400 W (wartość
międzyszczytowa)
Seria echo 501
500 W (RMS),
4000 W (wartość
międzyszczytowa)
w dół, aby zablokować kable we właściwym miejscu.‍
Bezpieczny dystans
dla kompasu
Częstotliwość
Po prawidłowym zainstalowaniu wspornika usłyszysz
kliknięcie.‍
Instalowanie urządzenia w podstawce
Jeśli urządzenie wykorzystuje podstawkę, do której podłączone
są kable, urządzenie można szybko do niej włożyć bez
konieczności podłączania kabli.‍
1 Umieść dolną część urządzenia w dolnej części podstawki.‍
2 Przechyl urządzenie w kierunku podstawki, aż zostanie
zamocowane.‍
Po prawidłowym zamocowaniu urządzenia w podstawce
usłyszysz kliknięcie.‍
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
Jeśli urządzenie wykorzystuje podstawkę, do której podłączone
są kable, urządzenie można szybko z niej wyjąć bez
konieczności odłączania kabli.‍
1 Naciśnij dźwignię zwalniającą À na podstawce, aby zwolnić
urządzenie.‍
Określanie typu przetwornika
Przed wybraniem typu przetwornika należy się sprawdzić,
jakiego rodzaju przetwornik się posiada.‍
Prawidłowe ustawienie pracy sonaru może wymagać ustawienia
typu przetwornika.‍
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia >
Ustawienia sonaru > Typ przetwornika.‍
2 Wybierz opcję:
• Jeśli masz dwuwiązkowy przetwornik 200/77 kHz, wybierz
2 wiązki.‍
• Jeśli masz dwuzakresowy przetwornik 200/50 kHz,
wybierz 2 częstotliwości.‍
• Jeśli posiadasz przetwornik DownVü, wybierz DownVü.‍
• W przypadku innego typu przetwornika wybierz go z listy.‍
3
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
echo™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin
jest zabronione.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising