D25404K | DeWalt D25404K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

502333-52 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
D25404
D25405
1. ábra
2
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
3
6. ábra
7. ábra
4
NAGY IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS
D25404, D25405
Gratulálunk!
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt
más célra használják vagy más tartozékokkal vagy az nincs megfelelően karbantartva, akkor a vibráció a megadott
értéktől eltérhet. Így a munkavégzés
során a kitettség mértéke is jelentősen
megváltozhat.
Köszönjük, hogy D E WALT szerszámot
válaszotott. Sokéves tapasztalatunk valamint
az átgondolt termékfejlesztés és innováció
teszi a DEWALT termékeket a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típusok
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Terheléssel
Ütési energia
Maximális
fúrásteljesítmény (acél/
puhafa/beton)
Véső pozíciók
Koronafúró kapacitás
puha téglában
Szerszámbefogó
Gallér átmérő
Súly
LpA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangerő)
KWA (toleranciafaktor)
V
W
min-1
min-1
J
mm
D25404
230
2/3
900
0 - 730
0 - 620
0-4,8
16/40/32
24
mm 90
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó vibrációt, amíg az eszköz ki van kapcsolva
vagy be van kapcsolva, de nem használják a munkához. Így a munkavégzés
során a kitettség mértéke is jelentősen
csökkenhet.
D25405
230
2/3
900
0 - 730
0 - 620
0-4,8
16/40/32
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt;
például: az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
24
90
SDS Plus® SDS Plus®
mm 58
58
kg 4,9
4,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
3,0
96
3,0
Biztosítékok:
85
3,0
96
3,0
230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Az súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció
értéke ah
Fém fúrásnál
a
h, D =
m/s² < 2,5
< 2,5
Bizonytalanság K =
m/s² 1,5
1,5
Kibocsátott vibráció
értéke ah
Beton fúrásnál
a
h, HD =
m/s² 14.5
14.5
Bizonytalanság K =
m/s² 1,5
1,5
Kibocsátott vibráció
értéke ah
Vésés
a
h, Cheq =
m/s² 12.0
12.0
Bizonytalanság K =
m/s² 1,5
1,5
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el, azonnali
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk meg, így
az itt megadott értéket össze lehet hasonlítani
egy másik szerszám értékével. Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
5
tonsági figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB
IS FELLAPOZHASSA
CE Megfelelőségi nyilatkozat
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikra
keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy
a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
és a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
D25404, D25405
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“ részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
98/37/EGK (2009. dec. 28-ig), 2006/42/EK
(2009. dec. 29-től), EN 60745-1, EN 607452-6.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata csökkentik
az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénynyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik,
az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill.
azokat nedvesség érje. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS!Minden biztonsági figyelmeztetést olvasson el
a használati utasítással együtt. A biz-
6
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza
ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől és mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves helyen való használata,
használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot
váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mivel azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg
kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot mielőtt
eltárolná, beállítást végezne rajta vagy
tartozékot cserélne benne. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el; és ne engedje,
hogy azt olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen
utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos
szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek csatlakozását
és/vagy kötését, ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelés, például porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő csökkenti a személyi
sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója a ki állásban
van-e, mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot
úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón
van, ill. olyan szerszámot helyez áram
alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó
alkatrészre illesztve maradt fogó vagy
kulcs személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
7
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszám befogókat
a használati utasításnak megfelelően
használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
•
•
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
•
•
További speciális biztonsági
szabályok fúró-vésőkalapácshoz
•
•
•
•
•
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt oldalfogantyút.
A szerszám feletti uralom elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék
rejtett kábeleket vagy a készülék saját
kábelét vághatná el. Az „élő“ (áram alatt
lévő) vezetékkel való érintkezés elektromossá teheti a szerszám csupasz fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon beszorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való szorítása
nem megbízható módszer, így könnyen
elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más alkalmas szemvédő eszközt.
Kalapálás közben szilánkok szabadulhatnak el. A repülő törmelékek maradandó
szemkárosodást okozhatnak.
•
•
•
•
Viseljen porvédő álarcot vagy légzőkészüléket a porral járó alkalmazásnál. Fülvédő
használata a legtöbb munkafolyamathoz
szükséges.
Mindig határozottan tartsa a szerszámot.
Ne próbálja úgy üzemeltetni, hogy
nem tartja mindkét kezével. Javasoljuk,
hogy mindig használja az oldalfogantyút.
Ha egy kézzel tartja, elveszítheti uralmát
a szerszám felett. Kemény anyagok áttörése, illetve a beléjük ütközés szintén veszélyes lehet. Használat előtt biztonságosan
rögzítse az oldalfogantyút.
Ne dolgozzon hosszú ideig a szerszámmal. A kalapálás által okozott rezgés károsíthatja a kezét, karját. Viseljen kesztyűt,
amely enyhíti a rezgés hatását, és gyakori
pihenővel csökkentse a veszélyes behatást.
Ne próbálja önállóan újraedzeni
a vágóéleket. A vésők újraedzését engedéllyel rendelkező szakembernek kell
végeznie. A nem megfelelően edzett véső
sérülést okozhat.
A szerszám használatához vagy a tartozékok cseréjéhez viseljen kesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon lévő
fémalkatrészei a használat közben rendkívül felforrósodhatnak. A törött anyag apró
darabjai felsérthetik a kezét.
Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg vésője teljesen nem
állt le. A mozgó véső sérülést okozhat.
A beszorult vésőt ne próbálja kalapácscsal kiszabadítani. Fém- vagy anyag szilánkok szabadulhatnak el, és okozhatnak
sérülést.
A kissé megkopott vésőfejet köszörüléssel meg lehet élesíteni.
Ügyeljen, hogy a tápkábel ne kerüljön
a forgó szerszám közelébe. Soha ne
tekerje maga köré a vezetéket. A forgó
szerszámrészre tekeredő elektromos kábel
személyi sérülést okozhat, illetve elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
Maradványkockázat
A következő veszélyek együtt járnak a fúróvésőkalapács használatával.
– a szerszám forgórészének vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti
sérülés.
8
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradvány kockázatokat nem lehet
elkerülni.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
– A beton- vagy falazatbontás közben
keletkező por belélegzése miatti egészségkárosodás
•
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
•
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a szerszámot.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és annak
alkatrészeit. Anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktorgramok találhatók:
a. Sebességfokozat-váltós bekapcsoló billentyű
b. Módválasztó
c. Biztonsági retesz
d Szerszámtartó
e Porvédő sapka
f. Blokkoló karima
g. Mélységütköző rúd
h. Oldalfogantyú
i. Mélységi rögzítőbilincs
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód a szerszám burkolatán található ott,
ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik!
A kód egyben megadja a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
RENDELTETÉS
Az Ön fúró-vésőkalapácsát professzionális
fúrási, ütvefúrási alkalmazásokra, illetve könnyű
vésésre, és bontásra terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A fúrókalapács professzionális elektromos
szerszám.
A csomagolás tartalma
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát felügyelni kell.
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Nagy igénybevételre tervezett fúrókalapács
1 Oldalfogantyú
1 Mélységütköző rúd
1 Tartozékdoboz
1 Kulcsmentes tokmány (D25405K)
1 Védőszemüveg (D25405K)
1 Védőkesztyű (D25405K)
1 Kemény koffer (D25405K)
4 HSS fúrószárak (D25405K)
4 Bradpoint fúrószárak (D25405K)
2 Flatwood fúrószárak (D25405K)
2 SDS Plus® fúrószárak (D25405K)
1 SDS Plus® véső (D25405K)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
Nyomatékhatároló tengelykapcsoló
Minden fúrókalapács rendelkezik nyomatékhatároló tengelykapcsolóval, amely csökkenti
a fúrószár beszorulása esetén a kezelőre
irányuló maximális nyomatékreakciót. Ez az
eszköz megakadályozza a csapágy beállását
és a motor leállását. A nyomatékhatároló tengelykapcsolót gyárilag állítják be, beállítását
nem lehet módosítani.
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG
A változtatható sebesség funkció lehetővé teszi,
hogy a fúró sebessége lassabban növekedjen,
9
így a fúrókorona az induláskor nem mozdul
el a kívánt fúrási pontról. A funkció emellett
csökkenti a csapágyazásnak és a kezelőnek
átadott azonnali nyomatékreakció mértékét, ha
a kalapácsot úgy indítja el, hogy a fúrókorona
benne van egy meglévő furatban.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF
(Ki) állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség egyezik-e a szerszám adattábláján
megadott adatokkal.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60745
szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
Üzemmód kiválasztása (2. ábra)
A szerszám a következő üzemmódokban
használható:
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott elsődleges és a másodlagos tekercselés
között egy extra földelés is található.
Fúrás:csavarozásra és fúrásra
fához, fémhez és műanyagokhoz
Ütvefúrás:beton és falazat fúrásához.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
Csak kalapálás:könnyű vésési,
faragási, bontási munkákra. Ebben az üzemmódban a szerszám
feszítő eszközként is használható
beszorult fúrószár kiszabadításához.
Tápcsatlakozó aljzat cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
A szár forgatása:nem munka
pozíció; kizárólag a lapos véső
megfelelő pozícióba forgatására
használhatja.
Ha új tápcsatlakozó aljzatra van szükség:
• A régi aljzatot biztonságos módon semmisítse meg.
• Az aljzat fáziscsatlakozójához kösse
a barna vezetéket.
• Az aljzat 0 csatlakozójához kösse a kék
vezetéket.
1. Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg
a blokkoló gombot (c) és forgassa a módválasztót (b) úgy, hogy a kívánt üzemmód
jelére mutasson.
2. Engedje föl a biztonsági reteszt és ellenőrizze, hogy a módválasztó kapcsoló rögzítve
van a kívánt helyzetben.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a jó minőségű csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
FIGYELMEZTETÉS: Ne váltson üzemmódot, amíg a szerszám forog.
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve, ha
arra mindenképpen szükség van. A töltő paramétereinek megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót
használjon (lásd a műszaki adatokat). A vezető
minimális keresztmetszete 1 mm2, maximális
hossza 30 m.
A véső pozíciójának kiválasztása
A vésőt a 24 feltüntetett pozícióban lehet
rögzíteni.
10
oldalfogantyú záróbilincsét a szerszámtartó
mögötti karimán, hogy a fogantyú a jobb
oldalon legyen.
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (b) amíg
a „szár forgatása“ pozícióra nem mutat.
2. Forgassa a vésőt a kívánt helyzetbe.
3. Forgassa a módválasztó kapcsolót (b)
a „csak kalapálás“ pozícióba.
3. Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe és rögzítse.
4. Forgassa a vésőt amíg rögzül a kívánt
helyzetben.
Fúrási mélység beállítása (5. ábra)
1. Helyezze be a szükséges szárat a fönt leírt
módon.
SDS Plus® tartozékok föl-, illetve
leszerelése (3. ábra)
2. Lazítsa meg a mélységi rögzítőbilincset (i).
A készülékhez SDS Plus® tartozékok csatlakoztathatók (lásd a 3. ábra kis képén az SDS Plus®
koronaszár keresztmetszetét). Csak professzionális tartozékok használata javasolt.
3. A mélységi rögzítőbilincs furatán keresztül
bevezetve szerelje föl a mélységbeállító
rudat (g).
1. Tisztítsa és kenje a fúrószárat.
4. A bemutatott módon állítsa be a fúrási
mélységet.
2. Illessze a szárat a szerszámbefogóba (d).
5. Szorítsa meg a mélységi rögzítőbilincset.
3. Nyomja lefelé a fúrószárat és kissé fordítsa
el, hogy illeszkedjék a vájatokba.
A szerszámbefogó cseréje
tokmányra (6. ábra)
4. Mozgassa a fúrószárat, hogy lássa, jól
illeszkedik-e.
A DT7018 kulcsmentes tokmány a D25405K
standard tartozéka, és opciósan beszerezhető
a D25404K típushoz.
A kalapács funkció működéséhez szükséges, hogy a fúrószár tengelyirányban több
centimétert tudjon mozogni, amikor rögzítve
van a szerszámbefogóba.
1. Fordítsa a zárókarimát (f) kioldási helyzetbe, és húzza le a szerszámbefogót (d).
5. A fúrószár eltávolításához húzza vissza
a szerszámtartó zárókarimát (j) és vegye
ki a fúrószárat.
2. Tolja rá a tokmányt (k) a forgótengelyre, és
fordítsa a zárókarimát zárási helyzetbe.
3. A tokmány szerszámbefogóra cseréléséhez
először szerelje le a tokmányt a szerszámbefogóhoz hasonló módon. Ezután szerelje
fel a szerszámbefogót ugyanúgy, ahogy azt
a tokmánnyal tette.
FIGYELMEZTETÉS: A tartozékok
cseréjéhez húzzon védőkesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon
lévő fémalkatrészei a használat közben
rendkívül felforrósodhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás módban soha ne használjon standard
tokmányt.
Az oldalfogantyú felszerelése
(4. ábra)
A oldalfogantyút (h) mind jobbkezes, mind
balkezes felhasználóknak megfelelő helyzetbe
föl lehet szerelni.
A porvédő sapka cseréje (3. ábra)
A porvédő sapka (e) megakadályozza, hogy
a por bejusson a szerszám alkatrészei közé.
A kopott porvédő sapkát azonnal ki kell cserélni.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
1. Húzza hátra a szerszámtartó zárókarimát
(j) és vegye le a porvédő sapkát (e).
1. Lazítsa meg a fogantyút.
2. Jobbkezes felhasználók: úgy csúsztassák
az oldalfogantyú záróbilincsét a szerszámtartó mögötti karimán, hogy a fogantyú a bal
oldalon legyen.
2. Tegye föl az új porvédő sapkát.
3. E n g e d j e v i s s z a a s z e r s z á m t a r t ó
zárókarimát.
Balkezes felhasználók: úgy csúsztassák az
11
MŰKÖDÉS
4. Ha szükséges, állítsa be a fúrási mélységet.
5. Jelölje ki azt a helyet, ahová a lyukat fúrni
akarja.
6. Helyezze a kijelölt pontra a fúrószár hegyét,
és kapcsolja be a szerszámot.
7. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Használati utasítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és a vonatkozó előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek és elektromos vezetékek elhelyezkedésével.
• Csak kis nyomást gyakoroljon
a szerszámra (kb. 5 kg). A túlzott erő
alkalmazása nem gyorsítja a fúrást,
de csökkenti a szerszám teljesítményét és megrövidítheti élettartamát.
• Ne fúrjon vagy véssen túl mélyre, így
megelőzheti a porvédő sérülését.
• Mindig két kézzel fogja a szerszámot,
és szilárd felületen álljon. Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
FÚRÁS KORONAFÚRÓVAL
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (b) az
„ütvefúrás“ pozícióba.
2. A szükséges módon szerelje föl és állítsa
be az oldalfogantyút (h).
3. Helyezze be a megfelelő koronafúrót.
4. Szerelje rá a központosító tüskét a koronafúróra.
5. Helyezze a központosító tüskét a kijelölt
pontra, és húzza meg a sebességfokozatváltós bekapcsoló billentyűt (a). Addig
fúrjon, amíg a tüske kb. 1 cm-re behatol
a betonba.
6. Hagyja abba a fúrást, és távolítsa el
a központosító tüskét. Helyezze vissza
a koronafúrót a furatba, és folytassa
a fúrást.
7. Ha a koronafúró fúrási mélységénél
vastagabb szerkezetet fúr, időnként törje le a kerek betonhengert vagy magot
a koronafúró furatának közepéből. A beton nemkívánatos, a lyuk körül keletkező
kitöréseinek elkerülésére először teljesen
fúrja keresztül a szerkezetet a központosító
tüske átmérőjével azonos furattal. Ezután
fúrja ki a koronafúró méretének megfelelő
lyukat félútig mind a két oldalról.
8. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Helyes kéztartás (1., 7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún (h), a másik pedig a főfogantyún (l) van.
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós bekapcsoló billentyűt (a).
A billentyűre gyakorolt nyomás határozza meg
a szerszám sebességét.
A szerszám leállításához engedje föl a billentyűt.
Fúrás (1. ábra)
Ütvefúrás (1. ábra)
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (b)
a fúrás pozícióba.
2. A szerszámbefogót cserélje tokmányra
(DT7018).
3. A következőkben az ütvefúrásnál leírt módon folytassa.
FÚRÁS MAGFÚRÓVAL
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (b) az
„ütvefúrás“ pozícióba.
2. Helyezze be a megfelelő fúrófejet. A legjobb
eredmény eléréséhez jó minőségű karbid
hegyű fúrószárakat használjon.
3. A szükséges módon szerelje föl és állítsa
be az oldalfogantyút (h).
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás módban soha ne használjon standard
tokmányt.
12
Fejtés és vésés (1. ábra)
Új szénkefe szettek a DEWALT szervizekben
vásárolhatók. Mindig azonos cserealkatrészeket használjon.
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (b)
a „csak kalapálás“ pozícióba.
2. Helyezze be a megfelelő vésőt és kezével
forgassa el azt a 24 pozíció egyikébe.
3. A szükséges módon szerelje föl és állítsa
be az oldalfogantyút (h).
KENÉS
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
A tartozékokat és illesztékeket rendszeresen
kenni kell az SDS Plus® illesztésnél.
4. Kapcsolja be a szerszámot és kezdjen
dolgozni.
5. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ne használja a szerszámot könnyen
gyulladó vagy robbanó folyadékok
(benzin, alkohol, stb.) keverésére
vagy pumpálására.
• Ne keverjen vele gyúlékonyként címkézett folyadékokat.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám
belsejéből sűrített levegővel a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások
környékén port lát. A művelet végzésekor viseljen professzionális védőszemüveget és porvédő álarcot.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait.
Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF
(Ki) állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
•
•
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a D E WALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A szerszámot a felhasználó nem tudja
szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy
hivatalos DEWALT szervizműhelybe kb. 40
óra használat után. Ha ez előtt hiba lépne
föl, lépjen kapcsolatba a hivatalos DEWALT
szervizműhellyel.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha
a szénkefék elkopnak.
Opcióként különböző típusú SDS Plus ®
fúrószárak és vésők kaphatók.
Kefék
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
A DEWALT továbbfejlesztett szénkeferendszert használ, amely automatikusan leállítja
a fúrót, ha a kefék elkopnak. Ezzel megelőzhető
a motor súlyos károsodása.
13
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafelhasználását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely szerződéses szervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
szerviz helyéről a D E WALT képviseletnél
érdeklődhet a használati utasításban megadott
elérhetőségen. Emellett a szerződött DEWALT
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes
címen megtalálható: www.2helpU.com.
14
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A Stanley
Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak
megállapítása céljából, hogy a hiba a rendeltetésszerű
használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás termék
bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D E WALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás terméket
azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan
le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási
jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél
a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra,
jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére
értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy
szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő
átadás elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi
jogok illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés,
meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti D EWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
zst00192796 - 14-11-2012
15
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
16
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
17
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
D25404K - - - A
Motor
FÚRÓ,VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
18
D25404K - - - A
Szerszámbefogó
FÚRÓ,VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
19
D25405K - - - A
Motor
FÚRÓ,VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
20
D25405K - - - A
Szerszámbefogó
FÚRÓ,VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising