Canon | EF 100mm f/2.8 Macro USM | User manual | Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM User manual

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM User manual
EF100mm f/2.8 MACRO USM
ČESKY
Pokyny
Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon.
Canon EF100mm f/2.8 MACRO USM je
makroobjektiv, který lze použít pro normální
fotografování i makrofotografování do
zvětšení až 1x. Je určený pro fotoaparáty
Canon EOS.
kratka „USM“ označuje Ultrasonic Motor
•Z
(ultrazvukový motor).
Funkce
1. Tento plovoucí systém se třemi skupinami
dosahuje vynikajícího vykreslení na všechny
zaostřovací vzdálenosti od životní velikosti až
po nekonečno.
2. Ultrazvukový motor (USM) umožňuje rychlé
a přesné automatické zaostřování.
3. Makroblesk Canon usnadňuje pořizování
makrosnímků s osvětlením. Vnitřní zaostřovací
mechanizmus umožňuje fotografování
s použitím AF, i když je připojený makroblesk.
Konvence použité v těchto pokynech
Varování určená k prevenci poškození nebo
poruchy objektivu nebo fotoaparátu.
Doplňkové poznámky k používání objektivu
a pořizování snímků.
ČES-1
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnostní upozornění
• Nedívejte se pomocí objektivu nebo fotoaparátu
do slunce ani jiného zdroje jasného světla.
Mohlo by to vést ke ztrátě zraku. Obzvláště
nebezpečný je pohled na slunce přímo
skrz objektiv.
• Ať už je objektiv připevněný k fotoaparátu či
nikoli, nenechávejte jej na slunci bez nasazené
krytky objektivu. V opačném případě by objektiv
mohl soustředit sluneční paprsky a způsobit
vznik požáru.
Upozornění pro zacházení
s fotoaparátem
• Pokud objektiv přenášíte ze studeného prostředí
do teplého, může na povrchu objektivu a ve
vnitřních součástech docházet ke kondenzaci.
V rámci prevence před vznikem kondenzace vložte
objektiv před jeho přenesením z chladného do
teplého prostředí do vzduchotěsného plastového
sáčku. Objektiv vyjměte, jakmile dojde k jeho ohřátí.
To samé udělejte, pokud přenášíte objektiv
z teplého prostředí do chladného.
• Neponechávejte objektiv v nadměrně horkém
prostředí, například v automobilu na přímém slunci.
Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou
funkci objektivu.
ČES-2
Označení
Úchyt pro sluneční clonu a kruhový
makroblesk Lite (→ 5, 11)
Přepínač režimů zaostřování (→ 4)
Stupnice vzdáleností (→ 8)
Místo upevnění stativu (→ 8)
Závit pro filtr (→ 10)
Kontakty (→ 4)
Zaostřovací kroužek (→ 4)
Značka pro nasazení
objektivu (→ 4)
Drážka adaptéru nástavce pro
upevnění na stativ (→ 8)
Přepínač voliče rozsahu zaostřovací vzdálenosti (→ 5)
Referenční čísla stránek s podrobnými informacemi jsou uvedena v závorce (→ **).
ČES-3
1. Nasazení a sejmutí
objektivu
2. Nastavení režimu
zaostřování
Podrobné informace o nasazení a sejmutí
objektivu naleznete v pokynech k fotoaparátu.
• Po sejmutí objektivu jej umístěte zadní stranou
nahoru, aby se nepoškrábal povrch čoček
objektivu a jeho elektrické kontakty.
• Znečištění či poškození kontaktů nebo otisky
prstů na kontaktech mohou způsobit korozi nebo
chyby připojení. Fotoaparát a objektiv nemusí
pracovat správně.
• Pokud jsou kontakty znečištěné nebo na nich
jsou otisky prstů, vyčistěte je měkkým hadříkem.
• Pokud odpojíte objektiv, zakryjte jej krytkou proti
prachu. Pro její správné připevnění je nutné
zarovnat značku pro nasazení objektivu se
značkou k na krytce proti prachu a otočit jí
po směru hodinových ručiček. Při odpojení
postupujte opačně.
Pro fotografování v režimu automatického
zaostřování (AF) nastavte přepínač režimů
zaostřování na AF.
Chcete-li používat pouze ruční zaostřování (MF),
nastavte přepínač režimů zaostřování na MF
pomocí zaostřovacího kroužku. Zaostřovací
kroužek pracuje vždy, bez ohledu na režim
zaostřování.
Po automatickém zaostření v režimu
jednosnímkového automatického zaostřování
(ONE SHOT AF) zaostřete ručně stisknutím
tlačítka spouště do poloviny a otočením
zaostřovacího kroužku. (plné ruční zaostřování)
ČES-4
3. Přepnutí rozsahu
zaostřovací vzdálenosti
Rozsah zaostřovací vzdálenosti můžete nastavit
na 0,31 m až nekonečno nebo 0,48 m až
nekonečno. Po nastavení vhodného rozsahu
zaostřovací vzdálenosti může být aktuální doba
automatického zaostřování kratší.
Pokud se pokusíte automaticky zaostřit mimo
nastavený rozsah zaostřovací vzdálenosti, může
objektiv na začátku rozsahu zaostření přestat
zaostřovat. V takovém případě se nejedná
o poruchu. Znovu stiskněte tlačítko spouště
do poloviny.
4. Sluneční clona
(prodává se samostatně)
Sluneční clona objektivu ET-67 brání vniknutí
nechtěného světla do objektivu a také funguje
jako ochrana před deštěm, sněhem a prachem.
Připojte sluneční clonu k úchytu pro sluneční clonu
na přední straně objektivu a zarovnejte je, poté
sluneční clonu zajistěte otočením podle šipky.
Při ukládání lze sluneční clonu připevnit na
objektiv obráceně.
• Pokud není sluneční clona správně připevněná,
může dojít k blokování snímku.
• Při otáčení sluneční clonou během nasazování
či snímání držte clonu za základnu. Při otáčení
nedržte sluneční clonou za okraj, v opačném
případě může dojít k deformaci.
• Před použitím makroblesku sejměte sluneční clonu.
ČES-5
5. Pořízení fotografie
Normální fotografování
Objektiv lze použít jako střední teleobjektiv pro
normální fotografování, například portréty.
Makrofotografie
Pořizovat lze makrosnímky až do zvětšení 1x
(životní velikost). Minimální zaostřitelná vzdálenost
31 cm je vzdálenost objektu od ohniskové roviny.
Funkční vzdálenost mezi přední částí objektivu
a objektem je přibližně 15 cm.
Při zaostřování můžete dát prioritu rámečku
nebo zvětšení.
Priorita rámečku
Dívejte se přes hledáček a rámeček objektu,
zaostřete pomocí režimu AF nebo MF.
Priorita zvětšení
1. Přesuňte přepínač režimů zaostřování
na objektivu do polohy MF.
2. Nastavte zvětšení.
Podle měřítka zvětšení na objektivu otočte
zaostřovací kroužek na požadované zvětšení.
3. Zaostřete na objekt.
Dívejte se přes hledáček a pohybujte
fotoaparátem dopředu a dozadu, abyste nalezli
zaostřovací bod.
4. Jemně upravte zaostření.
Otáčením zaostřovacího kroužku jemně
nastavte zaostření.
Vzhledem k tomu, že detailní snímky mají velice
malou hloubku ostrosti, je pro získání správné
ostrosti nutné velice pečlivě nastavit zaostření.
• Zvětšení označuje poměr mezi velikostí objektu
a odpovídající velikostí snímku na ohniskové
rovině. Na indexu vzdálenosti se označuje
jako 1:x.
• Aby nedocházelo k rozhýbání fotoaparátu,
doporučujeme použít dálkovou spoušť a stativ
(prodávají se samostatně).
• Hloubku ostrosti lze zkontrolovat stisknutím
tlačítka náhledu hloubky ostrosti na fotoaparátu.
ČES-6
6. Vysvětlení expozice
Nastavení expozice
Při fotografování s pomocí měření TTL není ke
změření světla procházejícího objektivem nutná
kompenzace expozice.
Pomocí měření TTL je možné použití funkce AE
(automatická expozice) na všechny zaostřovací
vzdálenosti. Jednoduše nastavte požadovaný
režim fotografování, poté před zahájením
fotografování zkontrolujte rychlost závěrky
a clonu.
Zvětšení a efektivní číslo f
Zobrazená hodnota clony na fotoaparátu
předpokládá nastavení zaostření na nekončeno.
Aktuální clona (efektivní číslo f) je tmavší
(efektivní číslo f se zvyšuje) při menších
zaostřitelných vzdálenostech (zvětšení se
zvyšuje). Při běžném fotografování nezpůsobuje
žádné potíže s expozicí. Nicméně při
makrofotografii nelze změnu efektivního čísla f
ignorovat.
Při použití ručního expozimetru k nastavení
expozice je nutné vzít v úvahu faktor expozice
uvedený v následující tabulce.
Zvětšení
Efektivní číslo f
Faktor expozice
(přírůstky)*
1:5
3,6
+ 23
1:3
4,1
+1
+ 12
+1
1:2
4,6
+1 13
1 : 1,5
5,0
+1 23
1:1
5,9
+2
+1 12
+2
* Horní hodnoty: v přírůstcích po 1/3. Spodní hodnoty:
v přírůstcích po 1/2.
• Správná expozice pro pořízení makrosnímku
z velké části závisí na objektu. Pokuste se proto
stupňovat expozici pro ten samý objekt.
• Pro makrofotografování se doporučuje používat
režim priority clony AE (Av) nebo ruční režim (M)
snímání, protože v nich lze snadno upravit
hloubku ostrosti a expozici.
Pokud vaše oko při pořizování fotografie nebude
zakrývat celý okulár (např. při použití dálkového
ovládání atd.), použijte clonu okuláru nebo kryt
okuláru. Zamezíte tím vniknutí nechtěného světla
přes okulár a rozhození správně nastavené
expozice.
ČES-7
7. Značka kompenzace
na nekonečno
Značka kompenzace
na nekonečno
8. Použití nástavce pro
upevnění na stativ
(prodává se samostatně)
Chcete-li objektiv připevnit na stativ, je nutné použít
upevňovací kroužek stativu B (B) a adaptér nástavce
pro upevnění na stativ (prodávají se samostatně) pro
objektiv EF100mm f/2.8 Macro USM.
Adaptér nástavce pro
upevnění na stativ
Upevňovací kroužek
stativu B (B)
Značka nasazení
Index vzdálenosti
Aby bylo možné kompenzovat posun bodu
zaostření na nekonečno, který vzniká v důsledku
změn teploty.
Pozice na nekonečno za normální teploty je
v místě, kde je s indikátorem vzdálenosti na
stupnici vzdálenosti zarovnaná svislá čára
značky L.
Přesného ručního zaostření objektů na nekonečno
docílíte otáčením zaostřovacího kroužku při
pohledu skrz hledáček.
Očka pro
připojení
nástavce pro
upevnění
na stativ
Připevňovací očka
Ukazatel
připevnění
Zamykací
ouško
Základna
nástavce pro
upevnění
na stativ
• Při přepnutí na vertikální snímání otočte
fotoaparát tak, aby se grip nacházel nahoře.
Při otočení fotoaparátu v opačném směru grip
narazí do nástavce pro upevnění na stativ.
• Než odpojíte nebo připojíte objektiv, uveďte
nástavec pro upevnění na stativ do normální polohy
(poloha pro vodorovné snímání). V opačném
případě může nástavec pro upevnění na stativ
narazit do gripu fotoaparátu nebo pentaprizmatu
a bránit připojení nebo odpojení od fotoaparátu.
• Pokud má fotoaparát EOS vestavěný blesk,
může pentaprisma bránit otočení nástavce pro
upevnění na stativ na horní stranu objektivu.
ČES-8
Použití nástavce pro upevnění na stativ (prodává se samostatně)
Připojení a odpojení nástavce pro upevnění na stativ
Připojení nástavce pro upevnění na stativ lze provést způsobem zobrazeným níže. Odpojení
nástavce pro upevnění na stativ lze provést opačným způsobem.
Zarovnejte značku
na
adaptéru nástavce pro
upevnění na stativ se
značkou pro nasazení
objektivu. Zatlačte adaptér
do zadní části objektivu.
• Očka adaptéru nástavce pro
upevnění na stativ by měly
zapadnout do drážek na
tubusu objektivu. Adaptér by
se neměl otáčet kolem
tubusu objektivu.
Uvolněte blokovací kolečko
nástavce pro upevnění na
stativ. Značku pro nasazení
objektivu zarovnejte
s ukazatelem na nástavci
pro upevnění na stativ
a nasaďte nástavec pro
upevnění na stativ.
Otočte nástavec pro
upevnění na stativ do
požadované polohy a
utáhněte blokovací kolečko.
• Blokovací kolečko polohy na
nástavci pro upevnění na
stativ lze uvolnit, aby bylo
možné jím podle potřeby volně
otáčet pro přepínání mezi
vertikální a horizontální
polohou daného modelu
fotoaparátu.
Pokud je připojena bateriový zdroj nebo svislý grip, v závislosti na modelu fotoaparátu EOS se může stát, že
do něj narazí nástavec pro upevnění na stativ. V takovém případě odpojte bateriový zdroj / svislý grip nebo
nástavec pro upevnění na stativ.
ČES-9
9. Filtry
(prodávají se samostatně)
Filtry můžete nasazovat na závit pro filtr na
přední části objektivu.
• S tímto objektivem nelze současně použít filtry
a makroblesk.
• Pokud potřebujete polarizační filtr, použijte
kruhový polarizační filtr Canon (58mm).
• Chcete-li upravit nastavení polarizačního filtru,
nejdříve odstraňte sluneční clonu.
10. Mezikroužky (prodávají se samostatně)
Zvětšené snímky lze pořizovat po připevnění
mezikroužku EF12 II nebo EF25 II. Vzdálenost
fotografování a zvětšení jsou uvedeny níže.
EF12 ll
EF25 ll
Vzdálenost mezi
fotoaparátem
a objektem (mm)
Blízko
Daleko
314
1002
319
606
Zvětšení
Blízko
1,19×
1,39×
Daleko
0,12×
0,26×
Pro přesné zaostření doporučujeme používat
ruční zaostřování.
ČES-10
11. Makroobjektivy
(prodávají se samostatně)
Při připojení makroobjektivu 250D nebo 500D
(58mm) lze pořizovat makrofotografie.
Zvětšení bude následující.
• Makroobjektiv 250D: 1,44x - 0,40x
• Makroobjektiv 500D: 1,28x - 0,20x
Pro přesné zaostření doporučujeme používat
ruční zaostřování.
12. Makroblesk
(prodává se samostatně)
Kruhový makroblesk Canon Lite MR-14EX nebo
dvojitý makroblesk Lite MT-24EX umožňuje
fotografování s bleskem až do zvětšení 1x
v automatickém zábleskovém režimu E-TTL.
• Informace o používání kruhového makroblesku
Canon Lite MR-14EX nebo dvojitého
makroblesku Lite MT-24EX jsou uvedeny
v příslušných pokynech.
• Pro makrofotografování se doporučuje používat
režim priority clony AE (Av) nebo ruční režim (M)
snímání, protože v nich lze snadno upravit
hloubku ostrosti a expozici.
ČES-11
Technické údaje
Ohnisková vzdálenost / clona
100 mm f/2.8
Konstrukce objektivu
8 skupin, 12 prvků
Maximální clona
f/32
Zorný úhel
Diagonální: 24°
Nejmenší zaostřitelná vzdálenost
0,31 m
Maximální zvětšení
1×
Zorné pole
24 × 36 mm (ve vzdálenosti 0,31 m)
Průměr filtru
58 mm
Maximální průměr a délka
78,6 × 118,6 mm
Hmotnost
580 g
Vertikální: 14°
Horizontální: 20°
Sluneční clona (prodává se samostatně) ET-67
Krytka objektivu
E-58U/E-58 II
Pouzdro (prodává se samostatně)
LP1219
Objímka stativu (prodává se
samostatně)
Kroužkový závit pro stativ na nástavci B (B)
(dodává se s adaptérem EF100mm f/2.8 MACRO USM)
• Délka objektivu se měří od bodu nasazení k přední hraně objektivu. Přidejte 21,5 mm při započtení krytky
proti prachu nebo krytky objektivu E-58U nebo 24,2 mm pro E-58 II.
• Není-li uvedeno jinak, platí uvedená délka a hmotnost pouze pro samotný objektiv.
• S tímto objektivem nelze použít telekonvertory EF1.4X II/EF2X II.
• Nastavení clony jsou uvedená na fotoaparátu.
• Všechny uvedené údaje byly naměřeny dle standardů společnosti Canon.
• Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
ČES-12
CEL-SX6FA2H0
0812Ni
© CANON INC. 2002
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising