Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Doplňujúce informácie
SLOVENSKY
© CANON INC. 2018
CEL-SX4LA2R0
Tabuľky funkcií a menu
Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania
Režim snímania
Funkcia
Movie Audio Recording/Záznam zvuku pri videozáznamoch
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AE Lock/Uzamknutie AE (počas nahrávania)
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Exposure Compensation/Kompenzácia expozície (počas nahrávania)
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
AF/MF Switching/Prepínanie režimov AF/MF (počas nahrávania)
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AF Point Position/
Poloha bodu AF
Center/Stred
Periphery/Okraj
Touch AF/AF na dotyk, Touch Active Frame/Aktívny rám na dotyk
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
Touch Shutter/Ovládanie uzávierky dotykom
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
–
Change Shooting Display/Zmena obrazovky snímania
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Program Shift/Posun programu
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AE Lock/Uzamknutie AE, FE Lock/Uzamknutie FE
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Focusing Method/
Spôsob zaostrovania
Face Select/Výber tváre
Autofocus/Automatické zaostrovanie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Manual Focus/Manuálne zaostrovanie
O
O
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
2
Režim snímania
Funkcia
Informácie na obrazovke
Informácie v hľadáčiku
Zväčšenie živého náhľadu
Obrazovka s informáciami 1: Základné informácie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Obrazovka s informáciami 2:
Základné informácie + podrobnosti
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Obrazovka s informáciami 3:
Kompletné zobrazenie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Obrazovka s informáciami 4:
Obrazovka bez informácií
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Obrazovka s informáciami 5:
Zobrazenie funkcií snímania
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Obrazovka s informáciami 1: Základné informácie
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Obrazovka s informáciami 2: Podrobnosti
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Obrazovka s informáciami 3:
Kompletné zobrazenie
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
x5
O
O
O
O
–
–
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
x10
O
O
O
O
–
–
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
O
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
External Flash Firing/Spustenie externého blesku
Tv (predvolené: 1/125)
Shutter Speed/
Rýchlosť uzávierky
Nastavenie dlhodobej expozície Bulb
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hodnota clony
Av (predvolené: f/5.6)
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
ISO Speed/Citlivosť ISO
Flash Exposure
Compensation/
Kompenzácia expozície blesku
Auto/Automaticky
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Iná
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
±0
O
O
O
O
–
O
–
O
O
–
–
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
– ±2
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
3
Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania
Režim snímania
Funkcia
Picture Style/
Štýl Picture Style
White balance/
Vyváženie bielej
Auto/Automaticky
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
–
O
–
–
–
O
O
Standard/Štandardný
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
O
O
O
–
O
O
O
O
O
Portrait/Portrét
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
Landscape/Krajina
O
O
O
O
–
Fine Detail/Jemné detaily
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Neutral/Neutrálny
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Faithful/Verný
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Monochrome/Monochromatický
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
User Def. 1/Definovaný užívateľom 1
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
User Def. 2/Definovaný užívateľom 2
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
User Def. 3/Definovaný užívateľom 3
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Auto: Ambience priority/Automaticky: priorita prostredia
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Auto: White priority/Automaticky: priorita bielej
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Daylight/Denné svetlo
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
Shade/Tieň
O
O
O
O
–
Cloudy/Zamračené
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Tungsten light/Žiarovkové svetlo
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
White fluorescent light/Biele žiarivkové svetlo
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Flash/Blesk
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Custom/Vlastné
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Color temp./
Farebná teplota
2500K – 5200K – 10000K
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
4
Režim snímania
Funkcia
Shift (WB correction)/
Posun (korekcia
vyváženia bielej)
WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie
vyváženia bielej
Metering mode/
Režim merania
Auto Lighting
Optimizer/
Automatická
optimalizácia úrovne
osvetlenia
AF operation/
Funkcia AF
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Bracket (WB bracketing
setting)/Stupňovanie
Smery B/A, M/G: ±3 EV v krokoch
(nastavenie
po 1 EV
stupňovania
vyváženia bielej)
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Clear all/Vymazať všetko
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
B9 – 0 – A9/G9 – 0 – M9
Evaluative metering/Pomerové meranie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Partial metering/Selektívne meranie
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Spot metering/Bodové meranie
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Center-weighted average/
Celoplošné so zdôrazneným stredom
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Low/Nízka
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Standard/Štandardná
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
High/Vysoká
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Disable during man expo/
Zakázať počas manuálnej expozície
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
One-Shot AF/Jednosnímkové AF
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Servo AF/AF-servo
+ Tracking/Sledovanie
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
O
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
AF method/Spôsob AF Zone AF/Zónové AF
O
O
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
1 pt AF/1-bodové AF
O
O
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
5
Režim snímania
Funkcia
Single shooting/Jednotlivé snímky
Drive mode/
Režim priebehu
snímania
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
High speed continuous/Rýchle sériové snímanie
O
O
O
O
O
–
–
O
–
O
O
O
O
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
Low speed continuous/Pomalé sériové snímanie
O
O
O
O
O
–
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
Self-timer:10sec/remote/Samospúšť: 10 s/diaľkové ovládanie O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Self-timer:2 sec/Samospúšť: 2 s
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Self-timer:Continuous/
Samospúšť: nepretržitá
2 – 10 (zábery)
–
JPEG
Image quality/
Kvalita snímok
–
RAW
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
–
O
–
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
–
–
O
–
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
6
Režim snímania
Funkcia
NTSC
Movie rec. size/
Veľkosť videozáznamu
PAL
Creative filters/
Kreatívne filtre
3840x2160 23.98 fps (4K)/
3 840 x 2 160, 23,98 snímky/s (4K)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
1920x1080 59.94 fps (Full HD)/
1 920 x 1 080, 59,94 snímky/s
(Full HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1920x1080 29.97 fps (Full HD)/
1 920 x 1 080, 29,97 snímky/s
(Full HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1920x1080 23.98 fps (Full HD)/
1 920 x 1 080, 23,98 snímky/s
(Full HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1280x720 59.94 fps (HD)/
1 280 x 720, 59,94 snímky/s (HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3840x2160 25.00 fps (4K)/
3 840 x 2 160, 25,00 snímky/s (4K)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
1920x1080 50.00 fps (Full HD)/
1 920 x 1 080, 50,00 snímky/s
(Full HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1920x1080 25.00 fps (Full HD)/
1 920 x 1 080, 25,00 snímky/s
(Full HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1280x720 50.00 fps (HD)/
1 280 x 720, 50,00 snímky/s (HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Off/Vyp.
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Grainy B/W/Zrnitý čiernobiely
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Soft focus/Jemné zaostrenie
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Fish-eye effect/Efekt rybieho oka
O
O
O
O
–
Art bold effect/Umelecký výrazný efekt
O
O
O
O
–
Water painting effect/Efekt maľovania vodovými farbami
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Toy camera effect/Efekt hračkárskeho fotoaparátu
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Miniature effect/Efekt miniatúry
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
7
Režim snímania
Funkcia
Low/Nízky
Grainy B/W/
Zrnitý čiernobiely
Soft focus/
Jemné zaostrenie
Fish-eye effect/
Efekt rybieho oka
Creative Filter Effect/
Efekt kreatívneho filtra
Effect/Efekt
Toy camera effect/
Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
Color density/
Sýtosť farieb
Color tone/
Farebný tón
O
O
Standard/
Štandardný
O
O
High/Vysoký
O
O
Low/Nízke
O
O
O
O
Soft focus/
Standard/
Jemné zaostrenie Štandardné
Art bold effect/
Effect/Efekt
Umelecký výrazný efekt
Water painting effect/
Efekt maľovania
vodovými farbami
Still img aspect ratio/
Pomer strán fotografie
Contrast/Kontrast
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
High/Vysoké
O
O
O
O
–
Low/Nízky
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Standard/
Štandardný
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Strong/Silný
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Low/Nízky
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Standard/
Štandardný
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High/Vysoký
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Light/Nízka
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Standard/
Štandardná
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Deep/Vysoká
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cool tone/
Studený tón
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Standard/
Štandardný
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Warm tone/
Teplý tón
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
8
Režim snímania
Funkcia
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Range/Rozsah: ±2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Smooth skin effect/
Efekt hladkej
Range/Rozsah: ±2
pokožky
–
–
–
–
–
–
O
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Režim snímania: Special Scene/Špeciálna scéna
Color tone/
Farebný tón
Effect/Efekt
Brightness/Jas
Background/
Pozadie
Min/Min. / Med/Stredný / Max/Max.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Range/Rozsah: ±2 (2/3-stop increments/v krokoch po 2/3 EV)
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Range/Rozsah: ±3 (2/3-stop increments/v krokoch po 2/3 EV)
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Auto/Automaticky / +1 / +2 / +3 / +4 / +5
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
Low/Nízky
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Standard/
Štandardný
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Shooting Mode/Režim snímania: Creative Filters/Kreatívne filtre
Grainy B/W/
Zrnitý čiernobiely
Soft focus/
Jemné zaostrenie
Contrast/Kontrast
Water painting effect/
Efekt maľovania
vodovými farbami
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Soft focus/
Standard/
Jemné zaostrenie Štandardné
Filter effect level/
Úroveň efektu filtra
Fish-eye effect/
Efekt rybieho oka
High/Vysoký
Low/Nízke
Effect/Efekt
Color density/
Sýtosť farieb
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High/Vysoké
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Low/Nízky
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Standard/
Štandardný
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Strong/Silný
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Light/Nízka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
Standard/
Štandardná
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
Deep/Vysoká
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
9
Režim snímania
Funkcia
Toy camera effect/
Type of filter effect/
Efekt hračkárskeho
Typ efektu filtra
fotoaparátu
Miniature effect/
Efekt miniatúry
Color tone/
Farebný tón
Miniature effect frame orientation/
Otočenie rámu efektu miniatúry
Cool tone/
Studený tón
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
Standard/
Štandardný
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
Warm tone/
Teplý tón
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
Landscape/
Krajina
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
O
O
Portrait/Portrét
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Režim snímania: Movie Mode/Režim videozáznamu
Off/Vyp.
Miniature
5x
effect movie/
Videozáznam
10x
s efektom miniatúry
20x
Preset/
Predvolené
nastavenie
–/USER1/USER2/USER3/VIVID/SOFT/WARM/COOL/
GREEN/SHINE/LIME/PEACH/B&W/BLUE/PURPLE
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Background blur/
Rozmazanie
pozadia
Auto/Automaticky / +1 – +5
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Brightness/Jas
Range/Rozsah: ±9 (1/3-stop increments/v krokoch po 1/3 EV)
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Contrast/Kontrast
Range/Rozsah: ±4
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Saturation/Sýtosť
Range/Rozsah: ±4
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Color tone 1/
Farebný tón 1
Range/Rozsah: ±9
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Color tone 2/
Farebný tón 2
Range/Rozsah: ±9
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Monochrome/
Monochromatický
Off/Vyp. / B/W/Čiernobiely / Sepia/Sépia / Blue/Modrý /
Purple/Purpurový / Green/Zelený
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
10
Nastavenia režimu snímania
Režim snímania
Funkcia
Shooting Mode/Režim snímania
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Image quality/Kvalita snímok
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Still img aspect ratio/Pomer strán fotografie
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Image review/
Náhľad snímky
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2 sec./2 s
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
4 sec./4 s
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
8 sec./8 s
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
Hold/Podržať
Lens aberration
correction/
Korekcia aberácie
objektívu
–
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Peripheral illum corr/
Korekcia periférneho
osvetlenia
Enable/Povoliť
Disable/Zakázať
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Distortion correction/
Korekcia skreslenia
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Digital Lens Optimizer/ Enable/Povoliť
Digitálna optimalizácia
Disable/Zakázať
objektívu
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Chromatic aberr corr/
Korekcia chromatickej
aberácie
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Diffraction correction/
Korekcia difrakcie
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Disable/Zakázať
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enable/Povoliť
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
11
Režim snímania
Funkcia
Flash firing/
Spustenie blesku
Automatically fire/
Automatické spustenie
–
–
–
O
O
O
–
O
O
–
–
O
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
Fire/Spustenie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E-TTL II meter/
Meranie E-TTL II.
Evaluative/Pomerové
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
Average/Priemerové
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Red-eye reduc./
Potlačenie efektu
červených očí
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
1/200-30sec. auto/
1/200 – 30 s automaticky
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Slow synchro/
Synchronizácia s dlhým 1/200-1/60sec. auto/
1/200 – 1/60 s automaticky
časom uzávierky
Flash control/
Ovládanie blesku
Safety FE/
Bezpečná FE
1/200 sec. (fixed)/1/200 s (pevné)
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
Flash mode/
Režim blesku
Built-in flash settings/
Nastavenia
zabudovaného blesku
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
E-TTL II
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
Manual flash/
Manuálny blesk
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1st curtain/
Na 1. lamelu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
2nd curtain/
Na 2. lamelu
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Disable/Zakázať
Shutter sync./
Synchronizácia
uzávierky
exp. comp./
kompenzácia expozície
Maximum/
Maximálny
flash output/ Medium/Stredný
výkon blesku
Minimum/
Minimálny
Prečítajte si časť „Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania“ (= 2).
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
External flash func. setting/Nastavenie funkcií externého blesku O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
External flash C.Fn setting/
Nastavenie vlastných funkcií externého blesku
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
12
Režim snímania
Funkcia
Flash control/
Ovládanie blesku
Clear settings/
Vymazať nastavenia
Clear built-in flash set./Vymazať
nastavenia zabudovaného blesku
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Clear external flash set./Vymazať
nastavenia externého blesku
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Clear ext. flash C.Fn set./Vymazať
O
vlastné nastavenia externého blesku
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
Drive mode/Režim priebehu snímania
Expo.comp./AEB/
Kompenzácia
expozície/AEB
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
AEB
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ISO speed/Citlivosť ISO
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
ISO speed settings/
ISO Auto (Maximum)/
Nastavenie citlivosti ISO
Automatické nastavenie citlivosti ISO (maximálna)
ISO speed/Citlivosť ISO
ISO speed settings/
Nastavenie citlivosti ISO ISO Auto (Maximum)/
Automatické nastavenie citlivosti ISO (maximálna)
Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia
Highlight tone priority/
Priorita jasných tónov
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Enable/Povoliť
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enhanced/Zdokonalená
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Metering mode/Režim merania
Metering timer/
Časovač merania
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Exposure comp./Kompenzácia expozície (0 – ±3)
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
4 sec./4 s
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
8 sec./8 s
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
16 sec./16 s
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
30 sec./30 s
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
1 min.
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
10 min.
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
30 min.
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
13
Režim snímania
Funkcia
Expo. simulation/
Simulácia expozície
Enable/Povoliť
Disable/Zakázať
White balance/Vyváženie bielej
Custom White Balance/Vlastné vyváženie bielej
WB Shift/Bkt./Posun/stupňovanie vyváženia bielej
Color space/
Farebný priestor
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
sRGB
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Adobe RGB
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Picture Style/Štýl Picture Style
Long exp. noise
reduction/
Redukcia šumu pri
dlhodobej expozícii
O
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Auto/Automaticky
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Enable/Povoliť
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Disable/Zakázať
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Low/Nízka
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Standard/Štandardná
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
High/Vysoká
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Multi Shot Noise Reduction/
Redukcia šumu pri viacerých záberoch
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dust Delete Data/Údaje na odstránenie prachu
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Touch Shutter/
Ovládanie uzávierky
dotykom
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
–
High ISO speed NR/
Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
14
Režim snímania
Funkcia
Touch & drag AF/
AF dotykom
a potiahnutím
Disable/Zakázať
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Positioning method/
Spôsob určovania
polohy
Absolute/Absolútne
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Touch & drag
AF settings/
Nastavenie AF dotykom
a potiahnutím
Active touch area/
Aktívna oblasť dotyku
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Relative/Relatívne
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Whole panel/Celý panel
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Right/Vpravo
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Left/Vľavo
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Top right/Vpravo hore
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Btm. right/Vpravo dole
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Top left/Vľavo hore
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Btm. left/Vľavo dole
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AF operation/Funkcia AF
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
AF method/Spôsob AF
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
–
–
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
AF frame size/
Veľkosť rámu AF
Normal/Normálny
Small/Malý
O
O
O
O
–
–
–
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
–
–
Eye Detection AF/
AF detekcie očí
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
–
–
Continuous AF/
Nepretržité AF
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Focus mode/
Režim zaostrenia
AF
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
MF
O
O
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
15
Režim snímania
Funkcia
Lens electronic MF/
Elektronické MF
objektívu
Disable after One-Shot AF/Zakázať po jednosnímkovom AF
Enable after One-Shot AF/Povoliť po jednosnímkovom AF
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AF-assist beam firing/
Rozsvietenie
pomocného lúča AF
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Disable/Zakázať
Peaking/
Zvýraznené obrysy
MF peaking settings/
Nastavenia
zvýraznených
obrysov MF
IS settings/
Nastavenia stabilizácie
obrazu
Auto level/
Automatické
vyrovnanie
Level/Úroveň
On/Zap.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
High/Vysoká
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Low/Nízka
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Red/Červená
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Color/Farba
Yellow/Žltá
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Blue/Modrá
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
IS mode/
Režim stabilizácie
obrazu
Off/Vyp.
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Digital IS/
Digitálna stabilizácia
obrazu
On/Zap.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Enhanced/Zdokonalená
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu
Movie rec quality/
Kvalita videozáznamu
O
High Frame Rate/
Vysoká snímková
frekvencia
Prečítajte si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Disable/Zakázať
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enable/Povoliť
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
16
Režim snímania
Funkcia
Auto/Automaticky / Enable/Povoliť
Sound rec./
Záznam zvuku
Sound recording/
Záznam zvuku
Rec. level/
Úroveň záznamu
Movie Servo AF/
AF-servo pri
videozázname
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Manual/Manuálne
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0 – 47 – 63 dB
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Wind filter/
Filter proti vetru
Wind filter/Attenuator/
Filter proti vetru/tlmenie
O
Attenuator/
Tlmenie
Auto/Automaticky O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
Auto/Automaticky O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Enable/Povoliť
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Servo AF/
Meter.+
Meranie + AF-servo
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Meter.+One-Shot AF/
Meranie + jednosnímkové AF
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Half-press/
Stlačenie do polovice
btn function/
Funkcia tlačidla
Fully-press/
Úplné stlačenie
Metering only/Len meranie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
No function/Bez funkcie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Start/stop mov rec/
Spustenie/zastavenie
zaznamenávania videozáznamu
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Auto slow shutter/
Automatická nízka
rýchlosť uzávierky
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
Disable/Zakázať
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Remote control/
Diaľkové ovládanie
Disable/Zakázať
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enable/Povoliť
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
17
Režim snímania
Funkcia
Disable/Zakázať
Time-lapse/
Časozberný
Time-lapse movie/
Časozberný
videozáznam
Interval/shots/
Interval/zábery
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Scene 1/Scéna 1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Scene 2/Scéna 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Scene 3/Scéna 3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Custom/Vlastné
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
1 – 4 s/30 – 900
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Fixed 1st frame/Podľa 1. snímky
Auto exposure/
Automatická expozícia Each frame/Každá snímka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Screen auto off/
Automatické vypnutie
obrazovky
Disable/Zakázať
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enable/Povoliť
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Beep as img taken/
Pípnutie pri zhotovení
snímky
Enable/Povoliť
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Disable/Zakázať
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Movie rec. size/
Veľkosť videozáznamu
Retain Creative
Assist data/
Zachovať údaje
Kreatívneho asistenta
Disable/Zakázať
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Enable/Povoliť
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Digest type/
Typ krátkeho
videozáznamu
Include stills/Zahrnúť fotografie
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Auto servo/
Automatické servo
No stills/Bez fotografií
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Disable/Zakázať
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Enable/Povoliť
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O K dispozícii alebo automatické nastavenie. – Nie je k dispozícii.
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising