Volvo | S90 | Volvo On Call | Volvo S90 2017 Volvo On Call

Volvo S90 2017 Volvo On Call
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt.
Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i
dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
4
Bruge Volvo On Call*
4
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
5
Komforttjenester med Volvo On Call*
6
Volvo On Call*-app
6
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
8
Manuel sikkerhedstjeneste med
Volvo On Call*
9
Tilkalde vejhjælp med Volvo On Call*
9
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
2
9
Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter
10
Volvo On Call* tilgængelighed
12
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
15
PIN-kode til Volvo On Call*
17
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
17
Personoplysninger
18
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call* er en tillægstjeneste, som Volvoejere kan abonnere på. Abonnementet omfatter
nødtjenester, tryghedstjenester og komforttjenester.
Volvo On Call-systemet er knyttet til bilens SRSog alarmsystemer, og bilens andre systemer
(f.eks. låse og klima). Bilen har et indbygget
modem til kommunikation med Volvo On Calls
servicecenter og Volvo On Calls app. Volvo On
Call-systemet anvender GNSS (Global Navigation
Satellite System) til lokalisering af bilen.
Tilgængelighed
Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra
bilen, er systemets funktioner tilgængelige uafbrudt i fem dage og derefter en gang i timen i de
næste 17 dage. Efter i alt 22 dage vil systemet
være slået fra, indtil bilen er blevet startet.
ADVARSEL
tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet.
Information på internet
For mere information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
Med et personligt Volvo ID er det muligt at logge
ind på appen.
Læs i instruktionsvejledningens afsnit Volvo ID
for at se dets fordele, og hvordan man opretter et
Volvo ID.
Relaterede oplysninger
•
Komforttjenester med Volvo On Call*
(s. 6)
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
Bruge Volvo On Call*
Volvo On Call-systemet aktiveres ved at trykke
på SOS- eller ON CALL-knappen i loftet, henholdsvis ved at vælge på midterdisplayet. På
midterdisplayet kan der også foretages yderligere indstillinger.
Volvo on Call starter automatisk, når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved en ulykke,
hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller
airbags nås. Der etableres kontakt mellem bilen
og Volvo on Call-servicecenteret, der sender passende hjælp til bilens position.
Når en tjeneste er aktiveret, vises det på midterdisplayet.
Tjenesterne virker kun i områder, hvor bilen
har mobildækning og på de markeder, hvor
tjenesten er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre
til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.
Abonnement
Oversigt over knapper i loftet og på midterdisplayet. Billedet er skematisk - detaljerne kan variere med bilmodellen.
Et abonnement startes i forbindelse med købet af
bilen, når systemet aktiveres. Abonnement er
4
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
SOS-knappen – i nødsituationer
2.
Tryk på Kommunikation
Tryk på SOS-knappen i loftet i to sekunder for at
aktivere den manuelle alarmtjeneste.
3.
- Vælg Aktivér UNIT for at aktivere Volvo On
Call-tjeneste og -abonnement. Kontakt din
Volvo-forhandler for mere information om
fornyelse af abonnement og genaktivering af
systemet.
ON CALL-knappen: Ved problemer med
bilen
Tryk på ON CALL-knappen i loftet i to sekunder
for at aktivere tjenesten og komme i kontakt med
Volvo on Call-servicecenter.
Alternativ til ON CALL-knappen
Tryk på On Call i telefonvisningen på midterdisplayet. I pop op-vinduet, der åbnes, skal du vælge
Opkald.
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer.
ON CALL-knappen kan bruges til alle andre
tjenester, herunder vejhjælp.
Volvo On Call.
- Vælg Knaplås for at bestemme, hvornår
SOS- og ON CALL-knapperne skal være
aktiverede. Funktionen gør, at knapperne kun
er aktiverede, hvis bilens elsystem er i tændingsposition I, II, eller hvis motoren kører.
Relaterede oplysninger
•
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
(s. 5)
•
Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Tilkalde vejhjælp med Volvo On Call*
(s. 9)
Tilgængelige Volvo On Call*funktioner
Oversigt over tilgængelige Volvo On Call-funktioner via Volvo On Call-servicecenter og Volvo On
Call-app.
Tjeneste
Fjernstart af varmer
AppA
X
Automatisk alarm
X
Manuel alarm
X
Vejhjælp
X
Tyverivarsel
X
Sporing af stjålet køretøj
X
Fjernoplåsning
X
Fjernlåsning
Fjernbetjent
Afbryde trygheds- eller komforttjeneste
Servicecenter
X
X
X
startspærreB
X
X
Fjernstart af motor (ERS)B, C
En påbegyndt tjeneste kan annulleres inden for
otte sekunder med et tryk på Slut opkald på
midterdisplayet.
Lokalisering af bilen
Bilens instrumentpanel
X
Indstillinger
Kørebog
X
Køretøjsinformation
X
Forkonditonering
X
Valgmuligheder og indstillinger i systemet foretages på midterdisplayet:
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
X
X
* Ekstraudstyr/tilbehør.
}}
5
VOLVO ON CALL
||
Tjeneste
Servicecenter
AppA
Sende destination til bilenD
A
B
C
D
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle modeller.
Visse markeder.
Nogle biler med automatisk gearkasse.
Sensus Navigation kræves.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Volvo On Call*-app (s. 6)
Komforttjenester med Volvo On Call*
(s. 6)
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 9)
X
Komforttjenester med Volvo On
Call*
Komforttjenester via mobile enheder, såsom
kommunikation med bilen via en app.
Med en app er det muligt for en bruger af Volvo
On Call at holde kontakt med sin parkerede bil
via en mobil enhed. Appen kan lokalisere bilen,
fjernlåse den, fjernstarte motoren, se information
om brændstofniveauet og meget andet.
Biler udstyret med forkonditioneringsfunktion i
kombination med Volvo On Call byder på de
samme indstillingsmuligheder for forkonditionering som inde i bilen med en mobil enhed.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call*-app (s. 6)
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner (s. 5)
Volvo On Call*-app
Som Volvo On Call-bruger har bilejeren adgang
til en app, hvormed vedkommende kan holde
kontakt med sin parkerede bil via en mobil
enhed.
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle
modeller.
Appen opdateres løbende, hvilket kan betyde, at
disse oplysninger ikke afspejler de tilgængelige
funktioner. For mere information om Volvo On
Call, se support.volvocars.com.
Appen findes til iOS, Android og Windows Mobile.
Download den fra Apples AppStore, Windows
Phone Store eller Google Play.
Der kræves et personligt Volvo ID for at kunne
benytte appen og onlinetjenester fra Volvo.
Læs i instruktionsvejledningens afsnit Volvo ID
for at se dets fordele, og hvordan man opretter et
Volvo ID.
Lokalisering af bilen
Bilens placering vises på et kort, og det er muligt
at få vejvisning til bilen. Der er også et digitalt
kompas, som peger føreren i den rigtige retning. I
en afstand af op til ca. 100 meter/yards er det
muligt at aktivere bilens horn og blinklys for at
lette søgningen.
6
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Sende destination til bilen
Med appen kan funktionen "Send to Car" bruges
til at sende en destination (f.eks. et hotel, en
butik, biograf, restaurant, tankstation) til bilen.
Destinationens position er derefter tilgængelig i
bilens navigationssystem1. Hvis bilens navigationssystem er installeret fra fabrikken, skal bilens
konfiguration opdateres af en Volvo-forhandler,
således at Volvo On Call-appen ved, at den kan
sende en destination til bilen. For instruktioner til
funktionen Send to Car, se support.volvocars.com.
Bilens førerdisplay
Denne funktion giver føreren adgang til en lang
række oplysninger: brændstofniveau, resterende
rækkevidde med den eksisterende brændstofmængde, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, aflæsning af vej- og triptæller.
Kontrol af bilen
Appen udfører et "sundhedstjek" på bilen og
viser oplysninger om pærer, bremsevæske, kølevæske og oliestand.
Kørebog
Detaljerede oplysninger om hver tur i løbet af de
sidste 40 dage kan hentes og gemmes. Det er
også muligt at eksportere alle eller udvalgte ture
fra appen i regnearksformat og sende dem til en
1 Gælder Sensus Navigation.
2 Visse bilmodeller og markeder.
e-mailadresse. Dette egner sig f.eks. til forretningsrejser.
Det er muligt at slå kørebogsfunktionen fra. Så
sender bilen ingen kørselsstatistik efter afslutningen af hver tur.
Køretøjsinformation
Basisdata om bilen, f.eks. model, registreringsnummer og VIN-nummer, er let tilgængelige.
Tyverivarsel
Hvis bilens alarm udløses, får føreren besked
herom via sin enhed.
bilen skal en køretilstand aktiveres. Det gøres på
samme måde som ved motorstart. Læs afsnittet
"Start af motor" i instruktionsvejledningen for at
se, hvordan motoren startes.
Klimaanlægget starter med automatiske indstillinger. En fjernstartet motor er aktiveret i maksimalt 15 minutter, derefter slås den fra. Efter to
aktiveringer af fjernstart kræves det, at motoren
startes på almindelig vis, før fjernstart kan bruges
igen.
Fjernstart af motoren er kun tilgængelig på biler
med automatisk gearkasse.
Fjernlåsning af dørene
Status for alle døre og ruder vises. Føreren kan
låse bilen og låse den op. Af sikkerhedsmæssige
årsager er adgangskoden til appen altid nødvendig ved fjernoplåsning af bilen. Dit personlige
Volvo ID bruges som adgangskode.
Fjernstart af varmer
Hvis bilen er udstyret med en parkeringsvarmer,
kan den startes med det samme eller programmeres til at starte på to forskellige tidspunkter.
ADVARSEL
For at fjernstarte motoren skal følgende kriterier være opfyldt:
•
•
•
Bilen skal være under opsyn.
Der må ikke befinde sig personer eller dyr
i eller omkring bilen.
Bilen må ikke stå i et lukket, uventileret
rum - udstødningsgasser kan skade mennesker og dyr alvorligt.
Fjernstart af motor (ERS)2
Fjernstart (ERS – Engine Remote Start) betyder,
at bilens motor kan startes på afstand, så kabinen kan varmes op/køles ned til komforttemperatur før kørsel. For at kunne køre af sted med
}}
7
VOLVO ON CALL
||
OBS
Tag hensyn til lokale/nationale regler/
bestemmelser for tomgangskørsel. Tag også
hensyn til lokale/nationale regler/bestemmelser for lydniveauet, når motoren kører.
Sikkerhedstjenester med Volvo On
Call*
Automatisk og manuel alarm og tilkaldelse af vejhjælp er tilgængelige sikkerhedstjenester for
Volvo On Call . Sikkerhedstjenester bruges til
alarm i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation.
Forkonditionering
Automatisk alarm
Med forkonditionering forberedes bilens drivsystem og kabinen, inden man kører af sted, så
både slid og energibehov under kørslen reduceres. Appen anvendes på tilsvarende måde som
for fjernstart af varmeren.
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved
en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås, sendes et signal automatisk til Volvo On Call Servicecenter. Følgende
sker:
Relaterede oplysninger
1.
Der sendes automatisk en meddelelse fra
bilen til Volvo On Call Servicecenter.
2.
Volvo On Call Servicecenter etablerer derefter mundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens
omfang og behovet for hjælp.
3.
Volvo On Call Servicecenter kontakter derefter de nødvendige nødhjælpstjenester (politi,
ambulance, bugsering og lign.).
•
•
•
Komforttjenester med Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call* (s. 4)
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner (s. 5)
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.
Manuel alarm
Vejhjælp
Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri.
OBS
Når batteriet trænger til service eller skal
udskiftes, fremkommer en meddelelse herom
på bilens display.
Det kan være nødvendigt at tegne separat abonnement for vejhjælpstjenesten.
Alarmnummer
Når alarmtjenesten aktiveres, forsøger systemet
at etablere kontakt med Volvo On Call Servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går opkaldet
direkte til det udpegede alarmnummer for det
område, hvor bilen befinder sig3.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Tilkalde vejhjælp med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
Kontakt Volvo On Call servicecenter for at bede
om hjælp i nødsituationer.
3
8
Gælder visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Manuel sikkerhedstjeneste med
Volvo On Call*
Tilkalde vejhjælp med Volvo On
Call*
Tryghedstjenester med Volvo On
Call*
Kontakt Volvo On Call Servicecenter for at bede
om hjælp i nødsituationer.
Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri.
For at alarmere Volvo On Call servicecenter
manuelt:
1.
Tryk på ON CALL i mindst to sekunder.
Volvo On Call yder hjælp i tilfælde af indbrud
eller tyveri af bilen og kan fjernoplåse bilen, hvis
fjernbetjeningerne mistes eller bliver låst inde.
2.
Volvo On Call Servicecenter etablerer mundtlig kontakt med føreren og aftaler, hvilken
nødhjælpstjeneste der kræves.
1.
Tryk på SOS i mindst to sekunder for at tilkalde hjælp i tilfælde af sygdom, eksterne
trusler mod bilen eller passagerer mv.
2.
Volvo On Call Servicecenter modtager meddelelse om behovet for hjælp og oplysninger
om bilens placering.
3.
Volvo On Call Servicecenter etablerer mundtlig kontakt med føreren og aftaler, hvilket
behov for hjælp, der kræves.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.
Relaterede oplysninger
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
•
Tilkalde vejhjælp med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
Relaterede oplysninger
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
Tryghedstjenester har til formål at minimere risikoen for, at du mister bilen, og at hjælpe dig,
f.eks.hvis du punkterer eller kører tør for brændstof. Hvis bilen bliver stjålet, kan den også spores
og eventuelt deaktiveres.
Hvis bilen bliver strømløs, træder Volvo On Call's
reservebatteri i kraft.
Ud over sikkerheds- og tryghedstjenester tilbyder
nogle markeder et udvidet tryghedssystem som
ekstraudstyr.
Tyverivarsel
Volvo On Call sender automatisk signal til Volvo
On Call servicecenter ved indbrud eller tyveri (hvis
bilens alarmsystem er aktiveret).
Hvis bilens alarmsystem aktiveres, vil Volvo On
Call Servicecenter blive underrettet automatisk
efter et stykke tid. Hvis alarmen slås fra ved hjælp
af fjernbetjeningen, vil tjenesten blive afbrudt.
Sporing af stjålet køretøj
Hvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammen med
politiet og Volvo On Call servicecenter aftale, at
bilen skal spores.Volvo On Call servicecenter
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
9
VOLVO ON CALL
||
sender en meddelelse til bilen for at bestemme
bilens placering. Derefter kontaktes politiet eller
anden myndighed.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet
ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Fjernoplåsning
Hvis bilens fjernbetjening er mistet eller er blevet
låst inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen
inden for de næste fem dage ved hjælp af Volvo
On Call Servicecenter, efter at påkrævet autentificering med pinkode er blevet godkendt. Derefter
fjernoplåser Volvo On Call Servicecenter bilen
efter aftale.
Fjernbetjent startspærre4
Hvis bilen bliver stjålet, kontakter ejeren eller
myndighederne Volvo On Call Servicecenter.
med Volvo On Call Servicecenter, og efter at
påkrævet autentificering med pinkode er godkendt. Derefter udfører Volvo On Call Servicecenter aktivering af bilen.
Lås bilen op via Volvo On Call*
servicecenter
Relaterede oplysninger
1.
Kontakt Volvo On Call servicecenter.
2.
Når Volvo On Call Servicecenter har verificeret med bilens ejer eller en anden autorisereret person med pinkode, sendes efter aftale
et signal til bilen om oplåsning.
3.
Tryk én gang let på den gummibelagte trykplade på undersiden af bagagerumsklappens/bagklappens håndtag for at låse bilen
op.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter
(s. 10)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 17)
Bilen kan fjernoplåses ved hjælp af Volvo On
Call servicecenter.
OBS
Hvis den gummierede trykplade på bagagerumsklappen/bagklappen ikke trykkes ind
inden et af Volvo On Call servicecenter på
forhånd fastsat tidsrum, låses bilen igen.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet
ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Efter at have været i kontakt med myndighederne
deaktiverer Volvo On Call servicecenter fjernbetjeningerne for at forhindre start af bilen. En
deaktiveret bil kan kun startes igen ved kontakt
4 Visse
10
OBS
Hvis bilen står i f.eks. en parkeringsgarage,
kan fjernoplåsningsfunktionen blive forstyrret
på grund af dårlig modtagelse.
markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Relaterede oplysninger
•
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call* (s. 9)
•
Volvo On Call* (s. 4)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
11
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* tilgængelighed
Kort over områder, hvor Volvo On Call er tilgængelig. Tjenesten udbygges løbende, og systemet
12
vil blive tilbudt i et stort antal lande. Kontakt en
Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call er tilgængelig i de områder, der er markeret med gråt.
}}
13
VOLVO ON CALL
||
14
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (kundecenter i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
15
VOLVO ON CALL
||
Relaterede oplysninger
•
•
16
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* tilgængelighed (s. 12)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
PIN-kode til Volvo On Call*
Pinkode anvendes af sikkerhedsårsager til at
identificere den person, der er autoriseret til at
udføre Volvo On Call-tjenester.
Den firecifrede pinkode, der sendes til bilejeren,
når forhandleren aktiverer abonnementet, bruges
af sikkerhedsmæssige grunde til at identificere
den person, der er bemyndiget til at udføre visse
Volvo On Call-tjenester, f.eks. at låse bilen op via
Volvo On Call-servicecenter eller at oprette en
konto til appen.
Glemt eller ønsker at ændre PIN-koden
Hvis du har glemt din PIN-kode eller ønsker at
ændre den (f.eks. ved køb af en brugt bil), skal du
kontakte en forhandler eller trykke på ON CALLknappen i bilen for at kontakte et Volvo On Callservicecenter. Den nye kode vil blive sendt til bilejeren.
Forkert PIN-kode er indtastet gentagne
gange i appen
Når en PIN-kode er blevet indtastet forkert 10
gange i træk, vil kontoen blive låst. For at kunne
bruge appen igen skal en ny pinkode vælges og
en ny app-konto oprettes. Benyt den samme
fremgangsmåde, som da den forrige app-konto
blev oprettet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter
(s. 10)
Volvo On Call*-app (s. 6)
Ejerskifte, bil med Volvo On Call* (s. 17)
Volvo On Call* (s. 4)
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
Ved ejerskifte af bilen er det vigtigt at ændre ejeren af Volvo On Call-tjenesten.
Afmelde Volvo On Call-tjeneste
Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte for at
afmelde -tjenesten. Forhandleren annullerer
abonnementet og sletter tjenestehistorikken. Tjenesten kan også afsluttes med Volvo On Callappen.
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige
indstillinger og brugerdata i bilen til de oprindelige fabriksindstillinger.
Starte Volvo On Call-tjeneste
Ved køb af en brugt bil med Volvo On Call:
Den nye ejer kontakter sin forhandler, der overdrager den resterende tid af abonnementet til
den nye ejer. Det er vigtigt, at kontaktoplysningerne er opdaterede, for at Volvo On Call skal
fungere, og at den tidligere ejer ikke skal have
adgang til at udføre tjenester i bilen. Den nye ejer
modtager en personlig firecifret PIN-kode, der
kræves for at identificere sig selv som ejeren
(eller en anden autoriseret person) og få adgang
til bestemte tjenester.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 17)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
17
VOLVO ON CALL
Personoplysninger
Land
Salgsselskaber
Personoplysninger som behandles i forbindelse
med Volvo On Call-tjenesten.
Danmark
Volvo Car Denmark A/S
Østrig
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Car Switzerland AG
Volvos salgsselskaber, se nedenstående tabel, og
Volvo Car Corporation, er ansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med
tjenesten. Al behandling sker i overensstemmelse
med god skik og gældende lovgivning om
behandling af personoplysninger.
18
Land
Salgsselskaber
Belgien
Volvo Car Belux
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrig
Volvo Car France
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Car Italia S.p.A.
Norge
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Volvo Car Russia
Spanien
Volvo Car España S.L.U.
Sverige
Volvo Car Sweden AB
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos
samarbejdspartnere både inden for og uden for
EU/EØS til at levere og udvikle tjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
Personoplysninger, der behandles, tilhører følgende tre hovedkategorier.
•
Personoplysninger, som kunden selv afgiver i
forbindelse med aktivering af tjenesten og
ved anden kontakt med Volvo, f.eks. navn,
adresse, telefonnummer, type tjeneste og tjenestens varighed.
•
Når der indtræffer en bestemt begivenhed,
som er omfattet af tjenesten, sendes oplysninger automatisk fra bilen. En sådan meddelelse indeholder bilens identifikation (VIN),
det tidspunkt hvor tjenesten blev brugt, tjenestetype, om airbags er blevet udløst, om selestrammere er blevet udløst, aktuel brændstofmængde, aktuel temperatur i og uden for
bilen, om døre og ruder er låst eller åbne og
bilens seks seneste positioner.
•
Andre oplysninger, som kan forbindes til kunden, er telefonsamtaler med personer i bilen,
det servicecenter som leverede tjenesten, og
servicecentermedarbejderens bemærkninger.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo og må kun behandle
personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle underleverandører er bundet af kontrakter, som underlægger
dem fortrolighedsforpligtelse og at behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at levere
tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og
derefter så længe det er nødvendigt, for at Volvo
kan udføre sine forpligtelser i henhold til love og
administrative bestemmelser. Oplysninger, som
genereres ved begivenheder, der er omfattet af
tjenesten, slettes tre måneder efter, begivenheden har fundet sted.
Berigtigelse og registerudskrift
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte
oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift
over de personoplysninger, der behandles. Kontakt Volvos kundeservice for at berigtige personlige oplysninger. Anmodning om registerudskrift
skal ske skriftligt, være underskrevet af anmoderen og indeholde oplysninger om navn, adresse
og kundenummer. Anmodninger skal sendes til
VOLVO ON CALL
Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet,
Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtykke til behandling af
personoplysninger
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i dette
dokument, giver brugeren samtykke til den
behandling af personoplysninger, som foregår i
forbindelse med Volvo On Call-tjenesten.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
19
TP 22792 (Danish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising