Volvo V60, 2017 Late, XC60, V40, V60 Cross Country, S60, V60 Twin Engine, S60 Cross Country, V40 Cross Country User manual

Volvo V60, 2017 Late, XC60, V40, V60 Cross Country, S60, V60 Twin Engine, S60 Cross Country, V40 Cross Country User manual
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Tämä asiakirja selostaa Volvo On Call -järjestelmän toiminnan. Jotta järjestelmä toimii, tarvitaan aktiivinen tilaus.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotettamme. Muutokset voivat aiheuttaa sen, että tämän täydennysosan tiedot, kuvaukset ja
kuvat eivät vastaa auton varustelua. Pidätämme itsellämme oikeuden
tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta.
SISÄLTÖ
VOLVO ON CALL (VOC)
2
Volvo On Call*
4
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
5
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
5
Käytettävissä olevat Volvo On Call* palvelut
6
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut
7
Volvo On Call* mobiilisovellus
7
Lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä
9
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä
10
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
11
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On
Call* -järjestelmällä
11
Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call järjestelmää* käyttäen
12
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut
12
Auton lukituksen avaaminen Volvo
On Call* -palvelukeskuksen kautta
13
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot
14
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä
14
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
15
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
17
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
18
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun auton omistajanvaihto
18
Henkilötiedot
19
VOLVO ON CALL (VOC)
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
VAROITUS
Volvo On Call (VOC)* on lisäpalvelu, jonka
Volvon omistaja voi tilata. Tilaus muodostuu
hätä-, turva- ja mukavuuspalveluista.
VOC-järjestelmä on yhdistetty auton SRS- ja
hälytysjärjestelmään sekä auton muihin järjestelmiin (esim. lukkoihin ja ilmastointilaitteeseen).
Autossa on sisäänrakennettu modeemi auton ja
VOC:n palveluiden välistä kommunikaatiota varten. Kartta (s. 15) näyttää, missä maissa järjestelmä on käytettävissä. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne asianmukaiset tiedot,
koska kartta voi muuttua. Tilauksen palvelut/
tarjoukset riippuvat markkina-alueesta. Ottakaa
yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja
siitä, mitkä palvelut koskevat tiettyä maata.
Saatavuus
Kun etäavain on poistettu autosta, järjestelmän
toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti
5 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana.
Yhteensä 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on
suljettuna, kunnes auto on käynnistetty.
Järjestelmä paikantaa auton GNSS:n (Global
Navigation Satellite System) avulla. Auton sisäänrakennettua modeemia käytetään yhteyden luomiseen VOC -palvelukeskuksen ja VOC -mobiilisovelluksen kanssa.
1
4
•
Järjestelmä toimii vain alueilla, joilla VOC-toiminnon yhteistyökumppaneilla on mobiililaittenden kentän peitto ja markkina-alueilla, joilla
palvelu on saatavissa.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto
voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton,
esim. harvaan asutuilla alueilla.
Kauko-ohjattu käynnistyksenesto (s. 12)1.
HUOM
Kaikki puhelut VOC-palvelukeskuksen kanssa
nauhoitetaan.
Tietoja internetissä
Katsokaa lisätietoa Volvo On Call -järjestelmästä
sivustolta support.volvocars.com.
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin
järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja voimassaolo
riippuu markkina-alueesta.
Henkilökohtaisella Volvo ID-tunnuksella on mahdollista kirjautua mobiilisovellukseen (s. 7).
Lukekaa käyttöoppaan osa Volvo ID nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan Volvo ID -tunnus.
Mukavuuspalvelut
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tilaus
•
•
Volvo On Call mobiilisovellus (s. 7).
Lämmittimen etäkäynnistys tekstiviestillä
(s. 9).
Hätäpalvelut
•
•
•
Automaattinen hälytys (s. 11).
Manuaalinen hälytys (s. 11).
Tiepalvelu (s. 12).
Turvapalvelut
•
•
•
Varkausilmoitus (s. 12).
•
•
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 5)
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 6)
•
•
Volvo On Call*-palvelun saatavuus (s. 15)
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Henkilötiedot (s. 19)
Varastetun auton jäljittäminen (s. 12).
Lukituksen etäavaaminen (s. 12).
Tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
Painikkeiden ja näyttöjen katsaus.
Volvo On Call (VOC) -järjestelmä aktivoidaan
painamalla toista katon painikkeista tai valitsemalla se valikkolähteestä.
VOC käynnistyy automaattisesti, kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen
tai turvatyynyn aktivointitaso. Auton ja VOC -palvelukeskuksen välille muodostetaan yhteys, ja
palvelukeskus lähettää sopivaa apua auton sijaintipaikkaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 5)
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 14)
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 14)
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin
muihin palveluihin, mukaan lukien tienvarsiapu.
SOS-painike - hätätilanteissa
Palvelun keskeyttäminen
Painakaa katon SOS-painiketta vähintään
2 sekuntia manuaalisen hälytyspalvelun aktivoimiseksi.
Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää 10 sekunnin
kuluessa EXIT-painikkeen painalluksella.
Vaihtoehto SOS-painikkeelle
Painakaa MY CAR normaalinäkymässä OK/
MENU ja valitkaa Asetukset Volvo On Call
SOS.
Mahdolliset valinnat ja asetukset valikkojärjestelmässä (s. 14).
ON CALL-painike - auton ongelman
yhteydessä
Aktivoikaa palvelu ja ottakaa yhteys VOC -palvelukeskukseen painamalla katon ON CALL -painiketta vähintään 2 sekuntia, ks. Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut (s. 6).
Vaihtoehto ON CALL-painikkeelle
Painakaa valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Asetukset
Volvo On Call On Call.
Asetukset
• Lukko - määrittää milloin SOS- ja ON
CALL-painikkeiden pitää olla aktivoituja. Toiminto saa aikaan sen, että painikkeet ovat
aktivoituja vain, jos etäavain on tilassa I, II tai
jos moottori on käynnissä.
• Aktivoi palvelu - Käytetään aktivoimaan
tilaus ja saamaan pääsy palveluun.
Tila Tilauksen aktivointi näyttää, että VOC-järjestelmä pitää aktivoida Volvon teknisessä palvelussa, ennen kuin auton omistaja voidaan rekisteröidä tilausta varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 14)
•
•
•
•
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 14)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä (s. 10)
Käytettävissä olevat Volvo On Call* palvelut
Katsaus VOC-palvelukeskuksen ja VOC-mobiilisovelluksen kautta käytettävissä oleviin Volvo On
Call (VOC) -toimintoihin.
Palvelu
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* -järjestelmällä (s. 11)
Palvelukeskus
•
Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call -järjestelmää* käyttäen (s. 12)
•
Lämmittimen etäkäynnistys
Auton lukituksen avaaminen Volvo On Call* palvelukeskuksen kautta (s. 13)
Automaattinen hälytys
X
Manuaalinen hälytys
X
Tiepalvelu
X
Varkausilmoitus
X
Varastetun auton jäljittäminen
X
Lukituksen etäavaaminen
X
Kauko-ohjattu käynnistyksenestoB
Palvelukeskus
SovellusA
Auton kojelauta
X
Ajopäiväkirja
X
Auton tiedot
Akun ja latauksen
X
tilaD
X
X
Latauksen ohjaaminen
määrättyihin aikoihinD
X
Muistutus latausjohtimen
kytkemisestäD
X
X
Esi-ilmastointiD
X
X
Määränpään lähettäminen autoonE
X
X
X
X
A
B
C
D
E
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa.
Tietyt markkina-alueet.
Tietyt automaattivaihteistoiset autot.
Koskee vain malleja V60 Twin Engine ja S60L Twin Engine.
Sensus Navigation tarvitaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Moottorin etäkäynnistys
(ERS)B, C
Auton paikantaminen
SovellusA
X
Etälukitus
6
Palvelu
X
X
X
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 7)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 11)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 12)
Volvo On Call*-järjestelmän
mukavuuspalvelut
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 7)
Mukavuuspalvelut puhelimen kautta, kuten lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä tai kommunikointi auton kanssa matkapuhelinsovelluksen
kautta.
Mobiilisovellus mahdollistaa Volvo On Call-käyttäjälle yhteydenpidon pysäköidyn autonsa kanssa
iPhone-, Windows Phone- tai Android-puhelimen
kautta. Mobiilisovellus voi paikantaa auton, etälukita auton, etäkäynnistää moottorin, nähdä tietoja
polttoainemäärästä ja paljosta muusta.Lukekaa
lisää sovelluksesta (s. 7).
Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä yhdessä Volvo On Call -palvelun kanssa varustetuissa autoissa tarjotaan tavallisen matkapuhelimen avulla samat lämmittimen
asetusmahdollisuudet kuin auton sisältä. Lukekaa
lisää lämmittimen etäkäynnistyksestä tekstiviestillä (s. 9).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 6)
Volvo On Call* mobiilisovellus
Volvo On Call-käyttäjänä auton omistajalla on
pääsy mobiilisovellukseen, jonka avulla hän voi
pitää yhteyttä pysäköidyn autonsa kanssa matkapuhelimen kautta.
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa
automalleissa.
Mobiilisovellusta päivitetään jatkuvasti, mistä voi
aiheutua, ettei tämä tieto vastaa käytettävissä
olevaa toimintaa. Katsokaa lisätietoa Volvo On
Call -järjestelmästä sivustolta
support.volvocars.com.
Mobiilisovellus on iPhone-, Windows Phone- ja
Android-puhelimia varten. Ladatkaa sivustoilta
Applen AppStore, Windows Phone tai Google
Play.
Henkilökohtainen Volvo ID -tunnus tarvitaan
mobiilisovelluksen ja Volvon kytkettyjen palvelujen
käyttämiseen.
Lukekaa käyttöoppaan osa Volvo ID nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan Volvo ID -tunnus.
Auton paikantaminen
Auton sijainti esitetään kartalla ja on mahdollista
saada opastus autolle. On myös olemassa digitaalinen kompassi, joka osoittaa kuljettajalle
oikean suunnan. Auton äänitorvi ja suuntavilkut
voidaan kytkeä toimintaan auton löytymisen helpottamiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
7
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Määränpään lähettäminen autoon
"Send to Car" -toimintoa käyttäen voidaan mobiilisovelluksella lähettää määränpää (esim. hotelli,
liikekeskus, elokuvateatteri, ravintola, huoltoasema) autoon. Määränpään sijainti on sen jälkeen käytettävissä auton navigointijärjestelmässä2. Jos auton navigointijärjestelmää ei ole
asennettu tehtaalla, Volvon jälleenmyyjän on päivitettävä auton kokoonpano, jotta VOC -sovellus
tietää voivansa lähettää määränpään autoon.
Ohjeita toiminnosta Send to Car, ks.
support.volvocars.com.
Auton kojelauta
Tämä toiminto antaa kuljettajalle pääsyn moneen
tietoon: polttoainemäärä, jäljellä oleva ajomatka
jäljellä olevalla polttoainemäärällä, keskimääräinen polttoaineenkulutus, keskinopeus, matka- ja
välimatkamittarin lukema.
Auton tarkastus
Mobiilisovellus tekee autolle "terveystarkastus" ja
näyttää tiedot polttimoista, jarrunesteestä, jäähdytysnesteestä ja öljymäärästä.
Ajopäiväkirja
Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta matkasta viimeisimpien 40 päivän aikana voidaan ladata ja
tallentaa. On myös mahdollista viedä kaikki tai
valitut matkat mobiilisovelluksesta taulukkolas2 Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
3 Tietyt automallit ja markkina-alueet.
4 Se on mallissa XC60, hälyttimellä varustetuissa
8
kentaformaattina ja lähettää sähköpostiosoitteeseen. Tämä soveltuu esim. työmatkoille.
Ajopäiväkirjatoiminto on mahdollista sulkea. Tällöin auto ei lähetä lokitietoja jokaisen päättyneen
matkan jälkeen.
Auton tiedot
Perusdata autosta, kuten malli, rekisterinumero ja
VIN-numero ovat helposti käytettävissä.
Varkausilmoitus
Jos auton hälytys aktivoituu, kuljettaja saa tietää
tämän matkapuhelimen kautta.
Ovien etälukitus
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään. Kuljettaja voi lukita ja avata auton lukituksen. Turvallisuussyistä vaaditaan aina tunnussana sovellusta
varten auton lukituksen etäavauksen yhteydessä.
Henkilökohtaista Volvo ID -tunnustanne käytetään tunnussanana.
Lämmittimen etäkäynnistys
Jos auto on varustettu pysäköintilämmittimellä, se
voidaan käynnistää suoraan tai ohjelmoida käynnistymään kahtena eri ajankohtana.
Moottorin etäkäynnistys3
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start) tarkoittaa, että auton moottori voidaan käynnistää
etäisyyden päästä matkustamon lämmittämiseksi/viilentämiseksi mukavaan lämpötilaan
ennen ajoonlähtöä. Jotta autolla voidaan lähteä
liikkeelle, ajotila on valittava. Tämä tehdään
samalla tavoin kuin käynnistettäessä moottori.
Lukekaa moottorin käynnistysohjeet käyttöoppaan kappaleesta Moottorin käynnistäminen.
Ilmastointilaite käynnistyy automaattisilla asetuksilla. Etäkäynnistetty moottori käy enintään
15 minuuttia, sen jälkeen se sammutetaan. Kahden etäkäynnistyksen aktivoinnin jälkeen moottori
on käynnistettävä tavanomaisella tavalla, ennen
kuin etäkäynnistystä voidaan jälleen käyttää.
Moottorin etäkäynnistys on saatavissa vain automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin ja autoihin, joihin on asennettu konepellin katkaisin4.
VAROITUS
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää seuraavien kriteerien täyttymistä:
•
•
•
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
Autossa tai sen ympärillä ei saa olla
ihmisiä tai eläimiä.
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat
aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja
eläimille.
autoissa, enemmistössä 4-sylinterisellä moottorilla varustetuista autoista tai jos autoon valittu ERS valmistuksen yhteydessä.
VOLVO ON CALL (VOC)
HUOM
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat paikalliset/kansalliset määräykset. Ottakaa myös
huomioon paikalliset/kansalliset äänitasoa
koskevat säännöt/määräykset, kun moottori
on käynnissä.
Akun ja latauksen tila5
Katsokaa, kuinka varattu hybridiakku on ja onko
lataus käynnissä.
Latauksen ohjaaminen määrättyihin
aikoihin5
Latausta ei tarvitse aloittaa heti latausjohtimen
kytkemisen yhteydessä. Mobiilisovelluksella voidaan määrittää ajankohta, jolloin latauksen pitäisi
alkaa.
Muistutus latausjohtimen
kytkemisestä5
Mahdollisuus aktivoida muistutuksen saamiseksi
mobiilisovelluksessa latausjohtimen kytkemisen
unohtamisesta, kun auto on pysäköity.
Esi-ilmastointi5
Esi-ilmastoinnilla valmistellaan auton käyttöjärjestelmät ja matkustamo ennen ajoonlähtöä siten,
että kuluminen ja energiantarve ajon aikana pienenee. Mobiilisovellusta käytetään vastaavalla
tavalla kuin lämmittimen etäkäynnistystä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 6)
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 7)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Lämmittimen etäkäynnistys*
tekstiviestillä
Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä yhdessä Volvo On Call -palvelun
kanssa varustetuissa autoissa tarjotaan tavallisen
matkapuhelimen avulla samat lämmittimen asetusmahdollisuudet kuin auton sisältä. On mahdollista tehdä ajastinasetuksia lähettämällä haluttu asetus matkapuhelimella, ks. lämmittimen etäkäynnistys (s. 10).
Se, että auton lämmitin voidaan tarkastaa matkapuhelimella, tarkoittaa lämmittimen joustavampaa
käsittelyä ja siten haluttua mukavuuskokemusta
tekstiviestin hinnalla.
Lämmitintoiminnolla on kaksi ajankohtaa, joita
selostuksessa kutsutaan nimikkeillä T1 ja T2.
Nämä näyttävät, kun auto on saavuttanut asetetun lämpötilan. Jotta vain valtuutettu käyttäjä voi
ohjata lämmitintä, pitää tekstiviestin sisältää
auton rekisterinumeron6 ja sen jälkeen Volvo On
Call-järjestelmän PIN-koodin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä (s. 10)
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 7)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
5 Koskee vain malleja V60 Twin Engine ja S60L Twin Engine.
6 Rekisterinumero voi sisältää sekä suuria että pieniä kirjaimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9
VOLVO ON CALL (VOC)
Etäkäynnistä lämmitin*
tekstiviestillä
Jos lämmitin on käynnissä ja se suljetaan suoraan:
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 12 #.
Tekstiviestin avulla ohjataan autossa olevaa lämmitintä.
1.
2.
Lähettäkää viesti.
HUOM
Olkaa varovainen auton pysäköintipaikan suhteen käytettäessä lämmittimen etäkäynnistystä, koska lämmitin synnyttää pakokaasuja.
2.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 0 #.
Lähettäkää viesti.
Aikakäskyt
Jos asetetaan uusi aika, viesti päätetään halutulla
kellonajalla, esim. 17307.
Ajastimen T1 muuttaminen ja aktivointi:
HUOM
Jokaista osakäskyä seuraa #-merkki. Ilmoitus
pitää kirjoittaa yhtenä jonona ilman välilyöntejä ja lopettaa #-merkkiin, esim. # PIN-koodi
#1#
Puhelinnumero
Ilmoitus lähetetään seuraavaan numeroon: +46
70 903 20 40. Tietyillä matkapuhelimilla on mahdollista luoda ilmoitusmalli helpomman ja
nopeamman käsittelyn mahdollistamiseksi.
Suorakäskyt
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 11 # ajankohta # .
2.
Lähettäkää viesti.
Ajastimen T2 muuttaminen ja aktivointi:
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 12 # ajankohta #.
2.
Lähettäkää viesti.
Jos jo aiemmin asetettu ajankohta halutaan aktivoida:
Aktivointi T1:
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 11 #.
2.
Lähettäkää viesti.
Lämmittimen käynnistämiseksi suoraan:
1.
2.
7
10
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 1 #.
Lähettäkää viesti.
Aktivointi T2:
Lämmittimen jo aiemmin suunnitellun käynnistysajankohdan peruuttamiseksi pitää asetettu ajankohta deaktivoida.
Ajastimen T1 deaktivointi:
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 01 #.
2.
Lähettäkää viesti.
Ajastimen T2 deaktivointi:
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 02 #.
2.
Lähettäkää viesti.
Jos lämmitin ei käynnisty
On tilanteita, joissa lämmitintä ei voi käynnistää
tekstiviestillä. Tällöin lähetetään viestiteksti "Lämmitintä ei voitu käynnistää!" matkapuhelinnumeroon, joka yritti aloittaa palvelun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä
(s. 9)
•
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 7)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Ajankohta pyöristetään aina lähimpään 5 minuutin jaksoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-järjestelmän
turvapalvelut
Automaattinen ja manuaalinen hälytys ja mahdollisuus kutsua tiepalvelu ovat Volvo On Call
(VOC) -palvelun kautta käytettävissä olevia hätäpalveluita. Turvapalveluita käytetään hälytystä varten onnettomuuden tai hätätilanteen yhteydessä.
Automaattinen hälytys
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali VOC-palvelukeskukseen. Tapahtuu seuraavaa:
1.
Autosta lähetetään automaattisesti ilmoitus
VOC-palvelukeskukseen.
2.
VOC:n palvelukeskus avaa sen jälkeen
puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja
yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
3.
VOC:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen
yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi, ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin,
jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
8
Manuaalinen hälytys
Ottakaa yhteys VOC:n palvelukeskukseen avun
pyytämiseksi hätätilanteissa, ks. hälyttäminen
manuaalisesti (s. 11).
Tienvarsiapu
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen
loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä, ks.
tienvarsiavun kutsuminen (s. 12).
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On
Call* -järjestelmällä
Ottakaa yhteys Volvo On Call (VOC) -palvelukeskukseen avun kutsumiseksi hätätilanteissa.
VOC-palvelukeskuksen hälyttäminen manuaalisesti:
1.
Painakaa SOS-painiketta (s. 5) vähintään
2 sekuntia avun kutsumiseksi auton kuljettajan tai matkustajan sairauden tai ulkoisen
uhan yhteydessä tms.
2.
VOC:n palvelukeskus saa ilmoituksen avun
tarpeesta ja tiedon auton sijainnista.
3.
VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta avusta.
Tiepalvelu voidaan joutua merkitsemään erikseen.
Hälytysnumero
Kun hälytyspalvelu aktivoidaan, järjestelmä yrittää
saada aikaan yhteyden VOC-palvelukeskuksen
kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu
menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on8.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 5)
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin,
jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 11)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11
VOLVO ON CALL (VOC)
Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call järjestelmää* käyttäen
Volvo On Call*-järjestelmän
turvallisuuspalvelut
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen
loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.
Volvo On Call (VOC) auttaa, jos autoon murtaudutaan tai se varastetaan, ja se voi etäavata
auton lukituksen, jos avaimet ovat kadonneet tai
jääneet lukittuun autoon.
1.
2.
Painakaa ON CALL-painiketta (s. 5) vähintään 2 sekuntia.
VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta avusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 11)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Turvapalveluiden tarkoituksena on minimoida
vaara siitä, että omistaja menettää autonsa. Jos
auto varastetaan, se voidaan lisäksi jäljittää ja
mahdollisesti deaktivoida.
Jos auto tulee jännitteettömäksi, VOC:n varaakku alkaa toimia.
Hätä- ja turvapalveluiden lisäksi tietyillä markkinaalueilla on laajennettu turvajärjestelmä valinnaisena.
Varkausilmoitus
VOC lähettää automaattisen signaalin VOC-palvelukeskukseen murron tai varkauden yhteydessä
(jos auto hälytysjärjestelmä on aktivoitu).
Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoidaan, VOC:n
palvelukeskusta informoidaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
Varastetun auton jäljittäminen
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä
poliisin ja VOC-palvelukeskuksen kanssa sopia
9 Tietyt
12
auton jäljittämisestä. VOC-palvelukeskus lähettää
autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys poliisiin tai
muuhun viranomaiseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
Lukituksen etäavaaminen
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi
autoon, on mahdollista etäavata auton lukitus
lähimpien 5 vuorokauden aikana VOC:n palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen VOC:n
palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona
sopimuksen mukaisesti.
Kauko-ohjattu käynnistyksenesto9
Varastetun auton valvonta ja deaktivointi.
Jos auto on varastettu, ottaa omistaja tai viranomainen yhteyden VOC:n palvelukeskukseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin VOC:n palvelukeskus deaktivoi sitten etäavaimet auton käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan
käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys VOC:n
palvelukeskukseen ja sen jälkeen hyväksytyllä
PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella. Sen jälkeen
VOC:n palvelukeskus aktivoi auton.
Auton lukituksen avaaminen Volvo
On Call* -palvelukeskuksen kautta
1.
Ottakaa yhteys VOC-palvelukeskukseen
(s. 17).
Aiheeseen liittyvät tiedot
2.
Kun VOC-palvelukeskus on varmistanut
auton omistajan tai muun auktorisoidun henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen
mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa, voi
lukituksen etäavaustoiminto häiriintyä huonon
vastaanoton johdosta.
VOC-palvelukeskus voi etäavata auton lukituksen.
3.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 12)
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 7)
Tavaratilan luukku/takaluukku pitää avata
ovien lukituksen avaamiseksi. Painakaa kaksi
kertaa kosketuspainiketta tai vetäkää kahvasta.
HUOM
Jos tavaratilan luukkua/takaluukkua ei avata
VOC-palvelukeskuksen ennalta ilmoittamana
aikana, tavaratilan luukku/takaluukku lukitaan
uudelleen.
4.
Kun ovet avataan, auton hälytysjärjestelmä
laukeaa. Sulkekaa hälytys painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai
asettakaa etäavain virtalukkoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
13
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-järjestelmän
valikkovaihtoehdot
Volvo On Call (VOC)-järjestelmän valikossa tehtävien mahdollisten valintojen ja asetusten katsaus.
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä
Volvo On Call (VOC) näyttää infoilmoituksen
automaattisesti tarvittaessa.
• Ajoneuvon sijaintia ei löytynyt - ks. Käytettävyys (s. 4).
Valikkoon pääseminen: Painakaa MY CAR-painiketta, painakaa MY CAR uudelleen avataksenne
oikotievalikon, jossa VOC-valikko on käytettävissä.
• Palvelu ei ole tällä hetkellä käytettävissä
Jälleenmyyjätiedot
• Volvo On Call Tarvitsee huollon - VOC-
- ks. Käytettävyys (s. 4). Ilmoitus esitetään
näytössä.
järjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään saadaksenne apua. Ilmoitus
esitetään mittaristossa.
SOS
On Call
Lukko
• Volvo On Call -tilaus päättyy pian - VOC-
tilaus päättyy pian. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään. Ilmoitus esitetään mittaristossa.
Lukitse/Avaa SOS- ja On Call -painikkeet
Aktivoi tilaus
Aktivoi palvelu
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
14
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 5)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 14)
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 14)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
Kartta alueista, joilla Volvo On Call-palvelu on
käytettävissä. Palvelu laajenee jatkuvasti ja järjes-
telmää tarjotaan monissa maissa: Ottakaa yhteys
Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne asianmukaiset tiedot.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
15
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Volvo On Call -palvelu on käytettävissä harmaalla merkityillä alueilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
16
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Hollanti
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali (Asiakaspalvelukeskus on Ranskassa)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Venäjä
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
17
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä Volvo On
Call (VOC)-palvelujen käyttämiseen hyväksytyn
henkilön tunnistamiseen.
Nelinumeroista PIN-koodia, joka lähetetään auton
omistajalle jälleenmyyjän aktivoidessa tilauksen,
käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö,
joka on hyväksytty käyttämään VOC-palveluja,
esim. avaamaan auton lukitus VOC:n palvelukeskuksen kautta (s. 12) tai luomaan tili mobiilisovellukseen (s. 7).
PIN-koodi unohdettu tai halutaan vaihtaa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai se halutaan vaihtaa (esim. ostettaessa käytetty auto), ottakaa
yhteys jälleenmyyjään tai painakaa ON CALL painiketta autossa. Uusi koodi lähetetään auton
omistajalle.
Väärä PIN-koodi on syötetty sovellukseen
useita kertoja
Kun virheellinen PIN-koodi on syötetty kymmenen kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta sovellusta
voidaan jälleen käyttää, pitää valita uusi PIN-koodi
ja uusi sovellustili luodaan noudattamalla samaa
menettelyä kuin sovellustilin edellisen luomisen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
18
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 12)
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 7)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihto (s. 18)
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto
Auton omistajan vaihtuessa on tärkeää vaihtaa
omistaja Volvo On Call (VOC) -palveluun.
VOC-palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä -palvelun lopettamiseksi.
Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan lopettaa myös VOC:n
mobiilisovelluksella.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset autossa
tehdasasetuksiksi10, ks. kohtaa Omistajanvaihdos
käyttöoppaassa.
VOC-palvelun aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on VOC-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden jälleenmyyjään, joka
siirtää tilauksen jäljellä olevan ajan uudelle omistajalle. On tärkeää, että yhteystiedot on päivitetty,
jotta VOC toimii ja että aiempi omistaja ei pääse
käyttämään auton palveluja. Uusi omistaja saa
henkilökohtaisen nelinumeroisen PIN-koodin,
joka tarvitaan tunnistamaan omistaja (tai joku toimivaltainen henkilö) tiettyihin palveluihin pääsemiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Henkilötiedot
Maa
Myyntiyhtiöt
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Call
(VOC)-palvelun liitännän yhteydessä.
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Suomi
Volvo Car Finland Oy Ab
Tanska
Volvo Car Denmark A/S
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Sveitsi
Volvo Car Switzerland AG
Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa, ja
Volvo Personvagnar AB, vastaavat niistä henkilötiedoista, joita käsitellään palvelun liittämisen
yhteydessä. Koko käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä
koskevan lainsäädännön mukaisesti.
ikkunoiden olemisesta lukittuja tai avattuja
sekä auton kuudesta viimeisimmästä sijainnista nopeuksineen ja suuntineen.
•
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka
toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin
luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Maa
Myyntiyhtiöt
Belgia
Volvo Car Belux
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Ranska
Volvo Car France
Mitä henkilötietoja käsitellään
Alankomaat
Volvo Cars Nederland B.V.
Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa
seuraaviin kolmeen kategoriaan.
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvon
toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja
vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salaisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien mukaisesti.
Italia
Volvo Car Italia S.p.A.
•
Karsintarutiinit
Norja
Volvo Car Norway AS
Puola
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Henkilötiedot, jotka asiakas itse jättää palvelun ja muiden Volvo-yhteyksien, kuten nimi,
osoite, puhelinnumero, palvelun tyyppi ja palvelun kesto, aktivoinnin yhteydessä.
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
•
Venäjä
Volvo Car Russia
Espanja
Volvo Car España S.L.U.
Ruotsi
Volvo Car Sweden AB
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka palvelu
sisältää, lähetetään informaatio automaattisesti autosta. Sellainen ilmoitus sisältää
auton ID:n (VIN), kellonajan, jolloin palvelua
käytetään, palvelun tyypin, ovatko turvatyynyt
lauenneet, tiedot turvavyönkiristimien laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta autossa ja sen ulkopuolella, ovien ja
10
Koskee vain autoja, jotka on mahdollista yhdistää internetiin.
Käsittelyn tarkoitus
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Palvelun toimittamiseksi tarvittavat henkilötiedot
tallennetaan sopimusajaksi ja sen jälkeen niin
kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo voi täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti.
Tapahtumien yhteydessä syntyvät tiedot, jotka
palvelu sisältää, karsitaan kolme kuukautta
tapauksen sattumisen jälkeen.
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten
tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Ottakaa henki}}
19
VOLVO ON CALL (VOC)
||
lötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti
ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja
asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Tilauksen aktivoinnilla tämän asiakirjan ohjeesta
ilmenevän mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu VOC-palvelun
yhteydessä.
20
TP 21613 (Finnish), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement