Volvo V60, XC60, V40, V60 Cross Country, S60, V60 Twin Engine, S60 Cross Country, V40 Cross Country, 2018 User manual

Volvo V60, XC60, V40, V60 Cross Country, S60, V60 Twin Engine, S60 Cross Country, V40 Cross Country, 2018 User manual
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Tämä asiakirja selostaa Volvo On Call -järjestelmän toiminnan. Jotta järjestelmä toimii, tarvitaan aktiivinen tilaus.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotettamme. Muutokset voivat aiheuttaa sen, että tämän täydennysosan tiedot, kuvaukset ja
kuvat eivät vastaa auton varustelua. Pidätämme itsellämme oikeuden
tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta.
SISÄLTÖ
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
4
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
5
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
5
Käytettävissä olevat Volvo On Call* palvelut
6
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut
7
Volvo On Call* -sovellus
2
8
Lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä
10
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä
10
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
11
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On
Call* -järjestelmällä
12
Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call järjestelmää* käyttäen
12
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut
12
Auton lukituksen avaaminen Volvo
On Call* -palvelukeskuksen kautta
13
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot
14
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä
14
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
15
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
17
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
18
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun auton omistajanvaihto
18
Henkilötiedot
19
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call* on lisäpalvelu, jonka Volvon omistaja voi tilata. Tilaus muodostuu hätä-, turva- ja
mukavuuspalveluista.
Volvo On Call-järjestelmä on yhdistetty auton
SRS- ja hälytysjärjestelmään sekä auton muihin
järjestelmiin (esim. lukkoihin ja ilmastointilaitteeseen). Autossa on sisäänrakennettu modeemi
auton ja Volvo On Call:n palveluiden välistä kommunikaatiota varten. Kartta (s. 15) näyttää,
missä maissa järjestelmä on käytettävissä. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne
asianmukaiset tiedot, koska kartta voi muuttua.
Tilauksen palvelut/tarjoukset riippuvat markkinaalueesta. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään
saadaksenne tietoja siitä, mitkä palvelut koskevat
tiettyä maata.
Saatavuus
Kun etäavain on poistettu autosta, järjestelmän
toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti
5 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana.
Yhteensä 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on
suljettuna, kunnes auto on käynnistetty.
Järjestelmä paikantaa auton GNSS:n (Global
Navigation Satellite System) avulla. Auton sisäänrakennettua modeemia käytetään yhteyden luo-
1
4
miseen Volvo On Call -palvelukeskuksen ja Volvo
On Call -sovelluksen kanssa.
VAROITUS
Järjestelmä toimii vain alueilla, joilla Volvo On
Call-toiminnon yhteistyökumppaneilla on matkapuhelinkenttä ja markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto
voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton,
esim. harvaan asutuilla alueilla.
Tilaus
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin
järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja voimassaolo
riippuu markkina-alueesta.
Mukavuuspalvelut
•
•
Volvo On Call -sovellus (s. 8).
Lämmittimen etäkäynnistys tekstiviestillä
(s. 10).
Hätäpalvelut
•
•
•
Automaattinen hälytys (s. 11).
Manuaalinen hälytys (s. 11).
Tiepalvelu (s. 12).
Turvapalvelut
•
•
•
•
Varkausilmoitus (s. 12).
Varastetun auton jäljittäminen (s. 12).
Lukituksen etäavaaminen (s. 12).
Kauko-ohjattu käynnistyksenesto (s. 12)1.
HUOM
Kaikki puhelut Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa nauhoitetaan.
Tietoja internetissä
Katsokaa lisätietoa Volvo On Call -järjestelmästä
sivustolta support.volvocars.com.
Henkilökohtaisella Volvo ID -tunnuksella on mahdollista kirjautua sovellukseen (s. 8). Lukekaa
käyttöoppaan osa Volvo ID nähdäksenne sen
edut ja kuinka luodaan Volvo ID -tunnus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 5)
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 6)
Volvo On Call*-palvelun saatavuus (s. 15)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
Henkilötiedot (s. 19)
Painikkeiden ja näyttöjen katsaus.
Volvo On Call -järjestelmä aktivoidaan painamalla toista katon painikkeista tai valitsemalla se
valikkolähteestä.
Volvo On Call käynnistyy automaattisesti, kun
auton turvajärjestelmä aktivoituu, esim. onnettomuuden yhteydessä, kun turvavyön esikiristimen
tai turvatyynyn aktivointitaso saavutetaan. Auton
ja Volvo On Call -palvelukeskuksen välille muodostetaan yhteys, ja palvelukeskus lähettää sopivaa apua auton sijaintipaikkaan.
SOS-painike - hätätilanteissa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 5)
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 14)
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 14)
Painakaa katon SOS-painiketta vähintään
2 sekuntia manuaalisen hälytyspalvelun aktivoimiseksi.
Vaihtoehto SOS-painikkeelle
Painakaa MY CAR normaalinäkymässä OK/
MENU ja valitkaa Asetukset Volvo On Call
SOS.
ON CALL-painike - auton ongelman
yhteydessä
Aktivoikaa palvelu ja ottakaa yhteys Volvo On Call
-palvelukeskukseen painamalla katon ON CALL painiketta vähintään 2 sekuntia, ks. Käytettävissä
olevat Volvo On Call* -palvelut (s. 6).
Vaihtoehto ON CALL-painikkeelle
Painakaa valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Asetukset
Volvo On Call On Call.
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
5
VOLVO ON CALL
||
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin
muihin palveluihin, mukaan lukien tienvarsiapu.
Palvelun keskeyttäminen
Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää 10 sekunnin
kuluessa EXIT-painikkeen painalluksella.
Asetukset
Mahdolliset valinnat ja asetukset valikkojärjestelmässä (s. 14).
• Lukko - määrittää milloin SOS- ja ON
CALL-painikkeiden pitää olla aktivoituja. Toiminto saa aikaan sen, että painikkeet ovat
aktivoituja vain, jos etäavain on tilassa I, II tai
jos moottori on käynnissä.
• Aktivoi palvelu - Käytetään aktivoimaan
tilaus ja saamaan pääsy palveluun.
Tila Tilauksen aktivointi näyttää, että Volvo On
Call-järjestelmä pitää aktivoida Volvon teknisessä
palvelussa, ennen kuin auton omistaja voidaan
rekisteröidä tilausta varten.
6
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 14)
•
•
•
•
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 14)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä (s. 10)
Käytettävissä olevat Volvo On Call* palvelut
Katsaus Volvo On Call -palvelukeskuksen ja
Volvo On Call -sovelluksen kautta käytettävissä
oleviin Volvo On Call -toimintoihin.
Palvelu
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* -järjestelmällä (s. 12)
•
Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call -järjestelmää* käyttäen (s. 12)
•
Lämmittimen etäkäynnistys
Auton lukituksen avaaminen Volvo On Call* palvelukeskuksen kautta (s. 13)
Automaattinen hälytys
Palvelukeskus
SovellusA
X
X
Manuaalinen hälytys
X
Tiepalvelu
X
X
Varkausilmoitus
X
X
Varastetun auton jäljittäminen
X
Lukituksen etäavaaminen
X
Etälukitus
Kauko-ohjattu käynnistyksenestoB
X
X
Moottorin etäkäynnistys
(ERS)B, C
Auton paikantaminen
X
X
X
X
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Palvelu
Palvelukeskus
SovellusA
Auton kojelauta
X
Ajopäiväkirja
X
Auton tiedot
X
Akun ja latauksen tilaD
X
X
Latauksen ohjaaminen
määrättyihin aikoihinD
X
Muistutus latausjohtimen
kytkemisestäD
X
Esi-ilmastointiD
X
Määränpään lähettäminen autoonE
X
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 12)
Volvo On Call*-järjestelmän
mukavuuspalvelut
•
Volvo On Call* -sovellus (s. 8)
Mukavuuspalvelut mobiililaitteiden kautta, kuten
lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä tai kommunikointi auton kanssa sovelluksen kautta.
Saatavana on sovellus, jonka avulla Volvo On Call
-käyttäjä voi olla mobiililaitteen välityksellä yhteydessä pysäköityyn autoonsa. Sovellus voi paikantaa auton, etälukita sen, etäkäynnistää moottorin,
tarkistaa polttoainetilanteen ja paljon
muuta.Lukekaa lisää sovelluksesta (s. 8).
Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä yhdessä Volvo On Call -palvelun kanssa varustetuissa autoissa tarjotaan
mobiililaitteen avulla samat lämmittimen asetusmahdollisuudet kuin auton sisältä. Lukekaa lisää
lämmittimen etäkäynnistyksestä tekstiviestillä
(s. 10).
Aiheeseen liittyvät tiedot
A
B
C
D
E
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa.
Tietyt markkina-alueet.
Tietyt automaattivaihteistoiset autot.
Koskee vain Twin Engine -autoja.
Sensus Navigation tarvitaan.
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 6)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 7)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 11)
* Valinnais-/lisävaruste.
7
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -sovellus
Volvo On Call -käyttäjänä auton omistajalla on
käytettävissään sovellus, jonka avulla hän voi olla
mobiililaitteen välityksellä yhteydessä pysäköityyn
autoonsa.
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa
automalleissa.
Sovellusta päivitetään jatkuvasti, mistä voi aiheutua, ettei tämä tieto vastaa käytettävissä olevaa
toimintaa. Katsokaa lisätietoa Volvo On Call -järjestelmästä sivustolta support.volvocars.com.
Sovellus on saatavana iOS-, Android- ja Windows
Mobile -käyttöjärjestelmiä varten. Ladatkaa se
Applen AppStore-, Windows Phone Store- tai
Google Play -kaupasta.
Henkilökohtainen Volvo ID -tunnus tarvitaan
sovelluksen ja Volvon kytkettyjen palvelujen käyttämiseen.
Lukekaa käyttöoppaan osa Volvo ID nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan Volvo ID -tunnus.
Auton paikantaminen
Auton sijainti esitetään kartalla ja on mahdollista
saada opastus autolle. On myös olemassa digitaalinen kompassi, joka osoittaa kuljettajalle
oikean suunnan. Auton äänitorvi ja suuntavilkut
2
8
voidaan kytkeä toimintaan auton löytymisen helpottamiseksi.
Määränpään lähettäminen autoon
"Send to Car" -toimintoa käyttäen voidaan sovelluksella lähettää määränpää (esim. hotelli, liikekeskus, elokuvateatteri, ravintola, huoltoasema)
autoon. Määränpään sijainti on sen jälkeen käytettävissä auton navigointijärjestelmässä2. Jos
auton navigointijärjestelmää ei ole asennettu tehtaalla, Volvon jälleenmyyjän on päivitettävä auton
kokoonpano, jotta Volvo On Call -sovellus tietää
voivansa lähettää määränpään autoon. Ohjeita
toiminnosta Send to Car, ks.
support.volvocars.com.
tallentaa. On myös mahdollista viedä kaikki tai
valitut matkat sovelluksesta taulukkolaskentaformaattina ja lähettää sähköpostiosoitteeseen.
Tämä soveltuu esim. työmatkoille.
Ajopäiväkirjatoiminto on mahdollista sulkea. Tällöin auto ei lähetä lokitietoja jokaisen päättyneen
matkan jälkeen.
Auton tiedot
Perusdata autosta, kuten malli, rekisterinumero ja
VIN-numero ovat helposti käytettävissä.
Varkausilmoitus
Jos auton hälytys aktivoituu, kuljettaja saa tietää
asiasta mobiililaitteensa kautta.
Auton kojelauta
Ovien etälukitus
Tämä toiminto antaa kuljettajalle pääsyn moneen
tietoon: polttoainemäärä, jäljellä oleva ajomatka
jäljellä olevalla polttoainemäärällä, keskimääräinen polttoaineenkulutus, keskinopeus, matka- ja
välimatkamittarin lukema.
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään. Kuljettaja voi lukita ja avata auton lukituksen. Turvallisuussyistä vaaditaan aina tunnussana sovellusta
varten auton lukituksen etäavauksen yhteydessä.
Henkilökohtaista Volvo ID -tunnustanne käytetään tunnussanana.
Auton tarkastus
Sovellus tekee autolle "terveystarkastuksen" ja
näyttää tiedot polttimoista, jarrunesteestä, jäähdytysnesteestä ja öljymäärästä.
Ajopäiväkirja
Lämmittimen etäkäynnistys
Jos auto on varustettu pysäköintilämmittimellä, se
voidaan käynnistää suoraan tai ohjelmoida käynnistymään kahtena eri ajankohtana.
Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta matkasta viimeisimpien 40 päivän aikana voidaan ladata ja
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Moottorin etäkäynnistys3
VAROITUS
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start) tarkoittaa, että auton moottori voidaan käynnistää
etäisyyden päästä matkustamon lämmittämiseksi/viilentämiseksi mukavaan lämpötilaan
ennen ajoonlähtöä. Jotta autolla voidaan lähteä
liikkeelle, ajotila on valittava. Tämä tehdään
samalla tavoin kuin käynnistettäessä moottori.
Lukekaa moottorin käynnistysohjeet käyttöoppaan kappaleesta Moottorin käynnistäminen.
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää seuraavien kriteerien täyttymistä:
•
•
•
Ilmastointilaite käynnistyy automaattisilla asetuksilla. Etäkäynnistetty moottori käy enintään
15 minuuttia, sen jälkeen se sammutetaan. Kahden etäkäynnistyksen aktivoinnin jälkeen moottori
on käynnistettävä tavanomaisella tavalla, ennen
kuin etäkäynnistystä voidaan jälleen käyttää.
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
Autossa tai sen ympärillä ei saa olla
ihmisiä tai eläimiä.
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat
aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja
eläimille.
HUOM
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat paikalliset/kansalliset määräykset. Ottakaa myös
huomioon paikalliset/kansalliset äänitasoa
koskevat säännöt/määräykset, kun moottori
on käynnissä.
Moottorin etäkäynnistys on saatavissa vain automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin ja autoihin, joihin on asennettu konepellin katkaisin4.
Muistutus latausjohtimen
kytkemisestä5
Mahdollisuus aktivoida muistutuksen saamiseksi
sovelluksessa latausjohtimen kytkemisen unohtamisesta, kun auto on pysäköity.
Esi-ilmastointi5
Esi-ilmastoinnilla valmistellaan auton käyttöjärjestelmät ja matkustamo ennen ajoonlähtöä siten,
että kuluminen ja energiantarve ajon aikana pienenee. Sovellusta käytetään vastaavalla tavalla
kuin lämmittimen etäkäynnistystä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 6)
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 7)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Akun ja latauksen tila5
Katsokaa, kuinka varattu hybridiakku on ja onko
lataus käynnissä.
Latauksen ohjaaminen määrättyihin
aikoihin5
Latausta ei tarvitse aloittaa heti latausjohtimen
kytkemisen yhteydessä. Sovelluksella voidaan
määrittää ajankohta, jolloin latauksen pitäisi alkaa.
3 Tietyt automallit ja markkina-alueet.
4 Se on mallissa XC60, hälyttimellä varustetuissa autoissa, enemmistössä
5 Koskee vain malleja V60 Twin Engine ja S60L Twin Engine.
4-sylinterisellä moottorilla varustetuista autoista tai jos autoon valittu ERS valmistuksen yhteydessä.
* Valinnais-/lisävaruste.
9
VOLVO ON CALL
Lämmittimen etäkäynnistys*
tekstiviestillä
Etäkäynnistä lämmitin*
tekstiviestillä
Jos lämmitin on käynnissä ja se suljetaan suoraan:
Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä yhdessä Volvo On Call -palvelun
kanssa varustetuissa autoissa tarjotaan mobiililaitteen avulla samat lämmittimen asetusmahdollisuudet kuin auton sisältä. Ajastinasetuksia voidaan tehdä lähettämällä haluttu asetus mobiililaitteella, ks. lämmittimen etäkäynnistys (s. 10).
Tekstiviestin avulla ohjataan autossa olevaa lämmitintä.
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 0 #.
2.
Lähettäkää viesti.
Se, että auton lämmitin voidaan tarkastaa mobiililaitteella, tarkoittaa lämmittimen joustavampaa
käsittelyä ja siten haluttua mukavuuskokemusta
tekstiviestin hinnalla.
Lämmitintoiminnolla on kaksi ajankohtaa, joita
selostuksessa kutsutaan nimikkeillä T1 ja T2.
Nämä näyttävät, kun auto on saavuttanut asetetun lämpötilan. Jotta vain valtuutettu käyttäjä voi
ohjata lämmitintä, pitää tekstiviestin sisältää
auton rekisterinumeron6 ja sen jälkeen Volvo On
Call-järjestelmän PIN-koodin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä (s. 10)
Volvo On Call* -sovellus (s. 8)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
HUOM
Olkaa varovainen auton pysäköintipaikan suhteen käytettäessä lämmittimen etäkäynnistystä, koska lämmitin synnyttää pakokaasuja.
Ajastimen T1 muuttaminen ja aktivointi:
HUOM
Jokaista osakäskyä seuraa #-merkki. Ilmoitus
pitää kirjoittaa yhtenä jonona ilman välilyöntejä ja lopettaa #-merkkiin, esim. # PIN-koodi
#1#
Puhelinnumero
Ilmoitus lähetetään seuraavaan numeroon: +46
70 903 20 40. Tietyillä mobiililaitteilla on mahdollista luoda ilmoitusmalli helpomman ja
nopeamman käsittelyn mahdollistamiseksi.
Suorakäskyt
10
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 11 # ajankohta # .
2.
Lähettäkää viesti.
Ajastimen T2 muuttaminen ja aktivointi:
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 12 # ajankohta #.
2.
Lähettäkää viesti.
Jos jo aiemmin asetettu ajankohta halutaan aktivoida:
Aktivointi T1:
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 11 #.
2.
Lähettäkää viesti.
Lämmittimen käynnistämiseksi suoraan:
1.
2.
6
7
Aikakäskyt
Jos asetetaan uusi aika, viesti päätetään halutulla
kellonajalla, esim. 17307.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 1 #.
Aktivointi T2:
Lähettäkää viesti.
Rekisterinumero voi sisältää sekä suuria että pieniä kirjaimia.
Ajankohta pyöristetään aina lähimpään 5 minuutin jaksoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 12 #.
Volvo On Call*-järjestelmän
turvapalvelut
2.
Lähettäkää viesti.
Automaattinen ja manuaalinen hälytys ja mahdollisuus kutsua tiepalvelu ovat Volvo On Call -palvelun kautta käytettävissä olevia hätäpalveluita.
Turvapalveluita käytetään hälytystä varten onnettomuuden tai hätätilanteen yhteydessä.
Lämmittimen jo aiemmin suunnitellun käynnistysajankohdan peruuttamiseksi pitää asetettu ajankohta deaktivoida.
Ajastimen T1 deaktivointi:
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 01 #.
2.
Lähettäkää viesti.
Ajastimen T2 deaktivointi:
1.
Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 02 #.
2.
Lähettäkää viesti.
Jos lämmitin ei käynnisty
On tilanteita, joissa lämmitintä ei voi käynnistää
tekstiviestillä. Tällöin lähetetään viestiteksti "Lämmitintä ei voitu käynnistää!" puhelinnumeroon,
joka yritti aloittaa palvelun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
8
Lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä
(s. 10)
Volvo On Call* -sovellus (s. 8)
Automaattinen hälytys
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali Volvo On Call-palvelukeskukseen. Tapahtuu seuraavaa:
1.
Autosta lähetetään automaattisesti ilmoitus
Volvo On Call-palvelukeskukseen.
2.
Volvo On Call:n palvelukeskus avaa sen jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan kanssa
ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
3.
Manuaalinen hälytys
Ottakaa yhteys Volvo On Call:n palvelukeskukseen avun pyytämiseksi hätätilanteissa, ks. hälyttäminen manuaalisesti (s. 12).
Tienvarsiapu
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen
loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä, ks.
tienvarsiavun kutsuminen (s. 12).
Tiepalvelu voidaan joutua merkitsemään erikseen.
Hälytysnumero
Kun hälytyspalvelu aktivoidaan, järjestelmä yrittää
saada aikaan yhteyden Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista,
puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on8.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 5)
Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi,
ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
11
VOLVO ON CALL
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On
Call* -järjestelmällä
Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call järjestelmää* käyttäen
Volvo On Call*-järjestelmän
turvallisuuspalvelut
Ottakaa yhteys Volvo On Call -palvelukeskukseen avun kutsumiseksi hätätilanteissa.
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen
loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.
Volvo On Call-palvelukeskuksen hälyttäminen
manuaalisesti:
1.
Painakaa ON CALL-painiketta (s. 5) vähintään 2 sekuntia.
Volvo On Call auttaa, jos autoon murtaudutaan
tai se varastetaan, ja se voi etäavata auton lukituksen, jos avaimet ovat kadonneet tai jääneet
lukittuun autoon.
2.
Volvo On Call-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta
avusta.
1.
Painakaa SOS-painiketta (s. 5) vähintään
2 sekuntia avun kutsumiseksi auton kuljettajan tai matkustajan sairauden tai ulkoisen
uhan yhteydessä tms.
2.
Volvo On Call:n palvelukeskus saa ilmoituksen avun tarpeesta ja tiedon auton sijainnista.
3.
Volvo On Call-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta
avusta.
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 11)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 11)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Turvapalveluiden tarkoituksena on minimoida
vaara siitä, että omistaja menettää autonsa. Jos
auto varastetaan, se voidaan lisäksi jäljittää ja
mahdollisesti deaktivoida.
Jos auto tulee jännitteettömäksi, Volvo On Call:n
vara-akku alkaa toimia.
Hätä- ja turvapalveluiden lisäksi tietyillä markkinaalueilla on laajennettu turvajärjestelmä valinnaisena.
Varkausilmoitus
Volvo On Call lähettää automaattisen signaalin
Volvo On Call-palvelukeskukseen murron tai varkauden yhteydessä (jos auto hälytysjärjestelmä
on aktivoitu).
Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoidaan, Volvo
On Call:n palvelukeskusta informoidaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
Varastetun auton jäljittäminen
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä
poliisin ja Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa
12
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
sopia auton jäljittämisestä. Volvo On Call-palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys
poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
Lukituksen etäavaaminen
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi
autoon, on mahdollista etäavata auton lukitus
lähimpien 5 vuorokauden aikana Volvo On Call:n
palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus
hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen
Volvo On Call:n palvelukeskus avaa lukituksen
etätoimintona sopimuksen mukaisesti.
Kauko-ohjattu
käynnistyksenesto9
Varastetun auton valvonta ja deaktivointi.
Jos auto on varastettu, ottaa omistaja tai viranomainen yhteyden Volvo On Call:n palvelukeskukseen.
9 Tietyt
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin Volvo On Call:n
palvelukeskus deaktivoi sitten etäavaimet auton
käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys
Volvo On Call:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen
hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella.
Sen jälkeen Volvo On Call:n palvelukeskus aktivoi
auton.
Auton lukituksen avaaminen Volvo
On Call* -palvelukeskuksen kautta
Volvo On Call-palvelukeskus voi etäavata auton
lukituksen.
1.
Ottakaa yhteyttä Volvo On Call -palvelukeskukseen (s. 17).
2.
Kun Volvo On Call-palvelukeskus on varmistanut auton omistajan tai muun auktorisoidun
henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
3.
Tavaratilan luukku/takaluukku pitää avata
ovien lukituksen avaamiseksi. Painakaa kaksi
kertaa kosketuspainiketta tai vetäkää kahvasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
HUOM
Jos tavaratilan luukkua/takaluukkua ei avata
Volvo On Call-palvelukeskuksen ennalta
ilmoittamana aikana, tavaratilan luukku/takaluukku lukitaan uudelleen.
4.
Kun ovet avataan, auton hälytysjärjestelmä
laukeaa. Sulkekaa hälytys painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai
asettakaa etäavain virtalukkoon.
}}
markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste.
13
VOLVO ON CALL
||
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa, voi
lukituksen etäavaustoiminto häiriintyä huonon
vastaanoton johdosta.
Volvo On Call*-järjestelmän
valikkovaihtoehdot
Volvo On Call-järjestelmän valikossa tehtävien
mahdollisten valintojen ja asetusten katsaus.
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 12)
Valikkoon pääseminen: Painakaa MY CAR-painiketta, painakaa MY CAR uudelleen avataksenne
oikotievalikon, jossa Volvo On Call-valikko on käytettävissä.
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Jälleenmyyjätiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo On Call* -sovellus (s. 8)
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä
Volvo On Call näyttää infoilmoituksen automaattisesti tarvittaessa.
• Ajoneuvon sijaintia ei löytynyt - ks. Käytettävyys (s. 4).
• Palvelu ei ole tällä hetkellä käytettävissä
- ks. Käytettävyys (s. 4). Ilmoitus esitetään
näytössä.
• Volvo On Call Tarvitsee huollon - Volvo
On Call-järjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne apua.
Ilmoitus esitetään mittaristossa.
SOS
On Call
Lukko
• Volvo On Call -tilaus päättyy pian - Volvo
On Call-tilaus päättyy pian. Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään. Ilmoitus esitetään mittaristossa.
Lukitse/Avaa SOS- ja On Call -painikkeet
Aktivoi tilaus
Aktivoi palvelu
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
14
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 5)
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 14)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 14)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
Kartta alueista, joilla Volvo On Call-palvelu on
käytettävissä. Palvelu laajenee jatkuvasti ja järjes-
telmää tarjotaan monissa maissa: Ottakaa yhteys
Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne asianmukaiset tiedot.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
15
VOLVO ON CALL
||
Volvo On Call -palvelu on käytettävissä harmaalla merkityillä alueilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
16
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Hollanti
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Venäjä
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Valinnais-/lisävaruste.
17
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä Volvo On
Call-palvelujen käyttämiseen hyväksytyn henkilön
tunnistamiseen.
Nelinumeroista PIN-koodia, joka lähetetään auton
omistajalle jälleenmyyjän aktivoidessa tilauksen,
käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö,
joka on hyväksytty käyttämään Volvo On Call -palveluja, esim. avaamaan auton lukitus Volvo On
Call -palvelukeskuksen kautta (s. 12) tai luomaan
tili sovellukseen (s. 8).
PIN-koodi unohdettu tai halutaan vaihtaa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai se halutaan vaihtaa (esim. ostettaessa käytetty auto), ottakaa
yhteys jälleenmyyjään tai painakaa ON CALL painiketta autossa. Uusi koodi lähetetään auton
omistajalle.
Väärä PIN-koodi on syötetty sovellukseen
useita kertoja
Kun virheellinen PIN-koodi on syötetty kymmenen kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta sovellusta
voidaan jälleen käyttää, pitää valita uusi PIN-koodi
ja uusi sovellustili luodaan noudattamalla samaa
menettelyä kuin sovellustilin edellisen luomisen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
18
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 12)
•
Volvo On Call* -sovellus (s. 8)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihto (s. 18)
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto
Auton omistajan vaihtuessa on tärkeää vaihtaa
omistaja Volvo On Call -palveluun.
Volvo On Call -palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä palvelun lopettamiseksi.
Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan lopettaa myös Volvo
On Call -sovellusta käyttäen.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset autossa
tehdasasetuksiksi10, ks. kohtaa Omistajanvaihdos
käyttöoppaassa.
Volvo On Call -palvelun käytön
aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo On
Call-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden jälleenmyyjään, joka
siirtää tilauksen jäljellä olevan ajan uudelle omistajalle. On tärkeää, että yhteystiedot on päivitetty,
jotta Volvo On Call toimii ja että aiempi omistaja
ei pääse käyttämään auton palveluja. Uusi omistaja saa henkilökohtaisen nelinumeroisen PINkoodin, joka tarvitaan tunnistamaan omistaja (tai
joku toimivaltainen henkilö) tiettyihin palveluihin
pääsemiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Henkilötiedot
Maa
Myyntiyhtiöt
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Callpalvelun liitännän yhteydessä.
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Suomi
Volvo Car Finland Oy Ab
Tanska
Volvo Car Denmark A/S
Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa, ja
Volvo Personvagnar AB, vastaavat niistä henkilötiedoista, joita käsitellään palvelun liittämisen
yhteydessä. Koko käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä
koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Sveitsi
Volvo Car Switzerland AG
ovien ja ikkunoiden olemisesta lukittuja tai
avattuja sekä auton kuudesta viimeisimmästä
sijainnista nopeuksineen ja suuntineen.
•
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka
toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin
luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Maa
Myyntiyhtiöt
Belgia
Volvo Car Belux
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Ranska
Volvo Car France
Mitä henkilötietoja käsitellään
Alankomaat
Volvo Cars Nederland B.V.
Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa
seuraaviin kolmeen kategoriaan.
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvon
toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja
vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salaisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien mukaisesti.
Italia
Volvo Car Italia S.p.A.
•
Karsintarutiinit
Norja
Volvo Car Norway AS
Puola
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Henkilötiedot, jotka asiakas itse jättää palvelun ja muiden Volvo-yhteyksien, kuten nimi,
osoite, puhelinnumero, palvelun tyyppi ja palvelun kesto, aktivoinnin yhteydessä.
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
•
Venäjä
Volvo Car Russia
Espanja
Volvo Car España S.L.U.
Ruotsi
Volvo Car Sweden AB
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka palvelu
sisältää, lähetetään informaatio automaattisesti autosta. Sellainen ilmoitus sisältää
auton ID:n (VIN), kellonajan, jolloin palvelua
käytetään, palvelun tyypin, ovatko turvatyynyt
lauenneet, tiedot turvavöiden esikiristimien
laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko.
lämpötilasta autossa ja sen ulkopuolella,
10
Koskee vain autoja, jotka on mahdollista yhdistää internetiin.
Käsittelyn tarkoitus
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Palvelun toimittamiseksi tarvittavat henkilötiedot
tallennetaan sopimusajaksi ja sen jälkeen niin
kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo voi täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti.
Tapahtumien yhteydessä syntyvät tiedot, jotka
palvelu sisältää, karsitaan kolme kuukautta
tapauksen sattumisen jälkeen.
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten
tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Ottakaa henki}}
19
VOLVO ON CALL
||
lötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti
ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja
asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Tilauksen aktivoinnilla tämän asiakirjan ohjeesta
ilmenevän mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Volvo On Call-palvelun yhteydessä.
20
TP 22751 (Finnish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement