Volvo XC90, XC60, S90, S90 Twin Engine, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60 Twin Engine, XC90 Twin Engine, V90 Twin Engine User manual

Volvo XC90, XC60, S90, S90 Twin Engine, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60 Twin Engine, XC90 Twin Engine, V90 Twin Engine User manual
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Tämä asiakirja selostaa Volvo On Call -järjestelmän toiminnan. Jotta järjestelmä toimii, tarvitaan aktiivinen tilaus.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutosten takia tämän täydennysosan tiedot, kuvaukset ja kuvat voivat erota
auton varustelusta. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia
ennalta ilmoittamatta.
SISÄLTÖ
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call* -järjestelmän käytön
aloittaminen
5
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun auton omistajanvaihdos
18
Volvo On Call -sovellus tarjoaa
mukavuutta ja hallintaa
5
Volvo On Call -järjestelmän* vara-akku
19
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
19
Volvo On Call* auttaa
6
Automaattinen törmäyshälytys Volvo
On Call* -järjestelmän kautta
6
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla
7
Volvo On Call*-tienvarsiapu
8
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
9
Varashälytys ja Volvo On Call*
10
Varastetun auton jäljittäminen Volvo
On Call -järjestelmän* avulla
10
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
Volvo On Call-järjestelmällä*
11
Asiakaspalvelu Volvo On Call -järjestelmän kautta*
12
Volvo On Call* -markkina-alueet
12
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
13
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
14
Volvo On Call* ulkomailla
14
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
15
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
18
Volvo On Call*
Volvo On Call antaa suoran yhteyden autoon,
lisää mukavuutta ja auttaa vuorokauden ympäri.
Toiminnot ovat käytettävissä Volvo On Call sovelluksen1 ja katossa olevien ON CALL- sekä
SOS -painikkeiden kautta:
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin
muihin palveluihin2, mukaan lukien tienvarsiapu.
Volvo On Call-järjestelmä
Auto voidaan esim. lukita tai sen lukitus avata tai
polttoainemäärä tarkistaa suoraan puhelimesta
Volvo On Call -sovellusta käyttäen. Onnettomuustilanteessa auton luo voidaan lähettää kiireellistä
apua, esim. ambulanssi tai poliisi, ja vähemmän
kiireellisissä ongelmissa, esim. rengasrikon sattuessa, paikalle voidaan kutsua tienvarsiapua.
1
2
4
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
•
•
•
Volvo On Call* auttaa (s. 6)
Henkilötiedot ja Volvo On Call* (s. 19)
Volvo On Call*-palvelun saatavuus (s. 14)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
Volvo On Call -järjestelmä on yhdistetty auton turvallisuus- ja hälytysjärjestelmään sekä auton muihin järjestelmiin, esimerkiksi lukkoihin ja ilmastointiin. Tiedonsiirto Volvo On Call -palvelukeskuksen ja Volvo On Call -sovelluksen välillä
tapahtuu auton sisäisen modeemin kautta. GNSS
(Global Navigation Satellite System) -järjestelmää
käytetään auton paikantamiseen.
Palvelukeskus
Yhteyden ottamiseen Volvo On Call -palvelukeskukseen käytetään auton ON CALL -painiketta
tai Volvo On Call -sovellusta. Volvo On Call -palvelukeskukseen voidaan myös soittaa.
Sovellustoiminnot vaihtelevat markkina-alueelta toiselle.
Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
* Valinnais-/lisävaruste.
Volvo On Call* -järjestelmän käytön
aloittaminen
Volvo On Call -järjestelmällä varustetun
käytetyn auton ostaminen
Volvo On Call -sovellus tarjoaa
mukavuutta ja hallintaa
Tässä artikkelissa kuvaillaan, miten Volvo On Call
-järjestelmän käyttö aloitetaan.
Ostettaessa käytetty Volvo, jossa on Volvo On
Call -järjestelmä, on tärkeää poistaa aikaisemman
omistajan data ja lisätä omat tiedot, jotta palvelu
toimii. Käykää Volvon jälleenmyyjän luona saadaksenne apua.
Volvo On Call -käyttäjällä on aina suora yhteys
autoonsa Volvo On Call -sovelluksen kautta.
Käyttäjä voi esimerkiksi tarkistaa, onko polttimoita
vaihdettava tai öljyä tai jäähdytinnestettä lisättävä.
Auto voidaan lukita ja sen lukitus avata, polttoainemäärä tarkistaa ja lähin huoltoasema näyttää.
Myös esi-ilmastointi3 voidaan asettaa auton pysäköinti-ilmastoinnin kautta.
Volvo On Call -järjestelmän aktivointi
Asiakkaan noutaessa auton jälleenmyyjä aktivoi
Volvo On Call -järjestelmän ja omistaja saa automaattisesti luodun PIN-koodin Volvo On Call -järjestelmää varten. PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä auton omistajan (tai muun hyväksytyn
henkilön, kuten perheenjäsenen) tunnistamiseen
ja se toimii auton avaimen tavoin.
Volvo On Call -tilaus
Autossa on oltava voimassa oleva Volvo On Call tilaus.
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin
järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja voimassaolo
riippuu markkina-alueesta. Ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään saadaksenne apua.
HUOM
Automaattinen törmäysvaroitus ja SOS-painike toimivat myös ilman tilausta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihdos (s. 18)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
Volvo On Call -sovellusta päivitetään jatkuvasti.
Ajantasaiset tiedot eri automalleihin saatavina
olevista toiminnoista löytyvät osoitteesta
support.volvocars.com.
Volvo On Call -sovellus on saatavana iOS-, Android- ja Windows Mobile -käyttöjärjestelmiin.
Ladatkaa se ilmaiseksi Apple Appstore-, Google
Play- tai Windows Phone Store -kaupasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Volvo On Call* auttaa (s. 6)
Volvo ID ja Volvo On Call -sovelluksen
yhdistäminen autoon
Volvo On Call -järjestelmän käyttämiseen tarvitaan Volvo ID. Kun Volvo ID on luotu, Volvo On
Call -sovellus on yhdistettävä autoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
5
Volvo On Call* auttaa
Volvo On Call voi antaa lisäturvaa ja tarjota apua
esim. rengasrikon, moottorin sammumisen tai
onnettomuuden tapauksessa.
Volvo On Call tarjoaa sovelluksen kautta lisämukavuutta ja -hallintaa ja lisäksi monia apupalveluja
katon SOS- ja ON CALL -painiketta painettaessa
sekä kiireellistä apua onnettomuuden, varashälytyksen, tienvarsiavun ja lukituksen etäavauksen
tapauksessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 7)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 8)
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Törmäystilanteessa auto voi ilmoittaa törmäyksestä automaattisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen, joka
voi lähettää paikalle kiireellistä apua.
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 10)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 11)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
Lähin hälytyskeskus5
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali suoraan lähimpään hälytyskeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:
Volvo On Call Palvelukeskus4
1.
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali Volvo On Call-palvelukeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:
Hälytyskeskus avaa puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen
laajuuden ja avuntarpeen.
2.
Hälytyskeskus lähettää tarvittavaa apua
(poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.).
1.
Autosta lähetetään automaattisesti auton
sijainnin sisältävä ilmoitus Volvo On Call -palvelukeskukseen.
2.
Volvo On Call:n palvelukeskus avaa sen jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan kanssa
ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
3 Jos autossa ei ole pysäköintilämmitintä, matkustamon
4 Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
6
Automaattinen törmäyshälytys Volvo
On Call* -järjestelmän kautta
3.
Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi,
ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Hälytysnumero
Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On Call palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 13)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 7)
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 8)
lämmittäminen ei ole mahdollista, vaan vain ilmanvaihto.
* Valinnais-/lisävaruste.
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Kiireellistä apua Volvo On Call* järjestelmän avulla
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Painakaa SOS-painiketta ottaaksenne hätätilanteessa yhteyden Volvo On Call -palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen.
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 11)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 14)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 10)
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
Volvo On Call Palvelukeskus6
Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa Volvo On
Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteyttä
painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Volvo On Call -palvelukeskus saa tiedon asiasta,
selvittää auton sijainnin ja yrittää muodostaa
puheyhteyden kuljettajan kanssa avuntarpeen
selvittämiseksi.
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden asian edellyttämiin tahoihin (poliisi, ambulanssi, hinausauto
jne.), jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Lähin hälytyskeskus7
Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa lähimpään
hälytyskeskukseen voidaan ottaa yhteyttä painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Puheyhteyttä käytettäessä määritetään avuntarve
(poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.) ja lähetetään
apua auton luokse.
ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin
muihin palveluihin8, mukaan lukien tienvarsiapu.
Hälytysnumero
Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On Call palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 13)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 8)
5 Koskee B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
6 Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita
7 Koskee B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita
8 Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
7
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 11)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 14)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 10)
Volvo On Call*-tienvarsiapu
Esimerkiksi rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai akun latauksen tyhjenemisen tapauksessa voidaan kutsua apua ON CALL -painikkeella tai Volvo On Call -sovelluksella.
Jos katon ON CALL -painiketta painetaan vähintään 2 sekunnin ajan, Volvo On Call -palvelukeskuksen ja kuljettajan välille muodostetaan
puheyhteys. Siten voidaan sopia tarvittavasta
avusta.
HUOM
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 7)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 10)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 11)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 14)
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin
muihin palveluihin9, mukaan lukien tienvarsiapu.
Tiepalvelun palvelu voidaan joutua merkitsemään
erikseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
9
8
Volvo On Call* (s. 4)
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
* Valinnais-/lisävaruste.
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
Auton lukitus voidaan avata etäältä Volvo On Call
-palvelukeskuksen kautta. Auto voidaan myös
lukita ja sen lukitus avata Volvo On Call -sovelluksen kautta.
Lukituksen etäavaus Volvo On Call palvelukeskuksen kautta10
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi
autoon, on mahdollista etäavata auton lukitus
lähimpien 5 vuorokauden aikana Volvo On Call palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus
hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen
Volvo On Call -palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona sopimuksen mukaisesti.
1.
2.
10
Ottakaa yhteyttä Volvo On Call -palvelukeskukseen Volvo On Call -sovelluksen kautta
(tai soittakaa puhelimella).
Kun Volvo On Call -palvelukeskus on varmistanut auton omistajan tai muun auktorisoidun
henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
3.
Avatkaa auton lukitus painamalla kerran
kevyesti kumipintaista painolevyä tavaratilan
luukun/takaluukun kahvan alapuolella.
> Nyt kaikki ovet voidaan avata normaalisti.
HUOM
Jos tavaratilan luukun/takaluukun kumipintaista levyä ei paineta sisään Volvo On Call palvelukeskuksen määrittelemässä ajassa,
auto lukitaan uudelleen.
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa,
huono vastaanotto saattaa rajoittaa lukituksen
etäavauksen toimintaa.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sovelluksen kautta
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään. Kuljettaja voi lukita auton ja avata sen lukituksen viiden vuorokauden kuluessa lukitsemisen jälkeen.
Turvallisuussyistä tarvitaan oma Volvo ID -salasananne, kun auton lukitus avataan Volvo On Call sovelluksella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 7)
•
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 8)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 11)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 10)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 13)
Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
9
Varashälytys ja Volvo On Call*
Kun auton hälytys on lauennut, auton omistaja
saa push-ilmoituksen Volvo On Call -sovellukseen ja viestin jälleenmyyjän tallentamaan puhelinnumeroon.
Jos hälytystä ei kytketä pois lyhyehkön ajan
sisällä, Volvo On Call -palvelukeskuksen päivystäjä saa automaattisesti hälytyksen11. Päivystäjä
yrittää saada puhelimitse yhteyden auton omistajaan. Jos osoittautuu, että autoa käyttää joku asiaankuulumaton henkilö, sen jäljitys voidaan käynnistää.
Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 11)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo
On Call -järjestelmän*12 avulla
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Epäiltäessä auton tulleen varastetuksi Volvo On
Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteyttä
Volvo On Call -sovelluksen kautta tai puhelimitse, jotta auto voidaan yrittää löytää.
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä
poliisin ja Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa
sopia auton jäljittämisestä. Volvo On Call-palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys
poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 13)
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 7)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 8)
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 10)
11
10
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto on
avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 7)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 8)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
•
•
•
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 11)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 13)
Volvo On Call* ulkomailla (s. 14)
Kaukokäyttöinen
käynnistyksenesto13 Volvo On Calljärjestelmällä*
Jos auto varastetaan, sen käynnistyksenesto voidaan aktivoida etäältä.
Jos auto on varastettu, omistaja voi ottaa yhteyttä
Volvo On Call -palvelukeskukseen (puhelimitse
tai Volvo On Call -sovelluksella) tai viranomaisiin.
HUOM
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto on
avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 7)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 8)
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 10)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 13)
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin Volvo On Callpalvelukeskus deaktivoi etäavaimet auton käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan
käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys Volvo
On Call:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen
hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella.
Sen jälkeen Volvo On Call:n palvelukeskus aktivoi
auton.
Aiheeseen liittyvät tiedot
12
13
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Koskee tiettyjä A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
11
Asiakaspalvelu Volvo On Call järjestelmän kautta*14
Painakaa ON CALL -painiketta, jotta saatte vastauksia asiakkaiden yleisimpiin kysymyksiin.
Jos teillä on kysyttävää auton käyttämisestä,
voitte ottaa ON CALL -painikkeella yhteyden
Volvo On Call -palvelukeskukseen. Päivystäjä vastaa vuorokauden ympäri.
Volvo On Call* -markkina-alueet
Tässä on luettelo markkina-alueista, joilla Volvo
On Call on käytössä. Kaikki palvelut eivät ole
käytettävissä molemmilla markkina-aluetyypeillä.
Markkina-aluekohtaisesti saatavilla olevat palvelut
on selostettu erikseen ja ne ilmenevät kunkin palvelun kuvauksesta.
Markkina-alue
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 7)
•
•
•
•
Markkina-aluetyyppi
A
Albania
Belgia
X
X
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 8)
Bosnia ja Hertsegovina
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Brasilia
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Bulgaria
X
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 10)
Kypros
X
Tanska
X
X
X
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 11)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Suomi
X
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 13)
Ranska
X
Viro
X
Kreikka
Irlanti (alkaen 2018)
14
12
B
X
X
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
B
Islanti
X
Israel
X
Italia
X
Kanada
X
Kazakstan (alkaen 2018)
Kiina
X
X
Kosovo
X
Kroatia
X
Latvia
X
Liettua
X
Luxemburg
X
Makedonia
X
Malta
X
Moldavia
X
Montenegro
X
Alankomaat
X
Norja
X
Ei koske tiettyjä B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
Markkina-alue
B
Markkina-aluetyyppi
A
Puola
X
USA
X
Portugali
X
Itävalta
X
Romania
Venäjä
Saksa
X
Sveitsi
X
Tässä esitellään, millä markkina-aluetyypeillä
Volvo On Call -palvelut ovat saatavina.
Palvelut
B
Volvo On Call -sovellus
X
X
Automaattinen törmäyshälytys
X
X
Kiireellinen apu hätätilanteissa
X
X
Volvo On Call* (s. 4)
Tiepalvelu
X
X
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 13)
Lukituksen etäavaus
X
XA
Etälukitus
X
X
XA
Uusimmat tiedot
X
Volvo On Call tulee saataville yhä useammissa
paikoissa. Voitte tarkistaa uusimmat tiedot Volvo
On Call -toiminnon saatavuudesta eri alueilla
osoitteessa support.volvocars.com tai ottamalla
yhteyden Volvon jälleenmyyjään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Serbia
X
Slovakia
X
Slovenia
X
•
•
Markkina-aluetyyppi
A
X
X
Tšekki
B
Volvo On Call* -palvelut per
markkina-alue
Espanja
X
Varkausvaroitus
X
Iso-Britannia
X
X
Ruotsi
X
Varastetun auton jäljittäminen
Etäkäyttöinen käynnistyksenesto
XB
Asiakaspalvelu
X
Turkki
Valko-Venäjä
X
X
Ukraina
Unkari
XC
X
X
A
B
C
Vain Volvo On Call -sovelluksen kautta
Vain tietyt A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueet
Vain tietyt B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueet
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
13
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
Volvo On Call* ulkomailla
Volvo On Call -järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä hetken aikaa etäavaimen poistamisen jälkeen.
Kun etäavain on poistettu autosta, toiminnot ovat
käytettävissä jatkuvasti 5 vuorokauden ajan ja
sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana. Kaikkiaan 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on suljettuna, kunnes auto on
käynnistetty15.
Volvo On Call -palvelut voivat vaihdella ajettaessa maasta toiseen.
Painaessanne SOS-painiketta otetaan aina
yhteys sen markkina-alueen Volvo On Call -palvelukeskukseen, jolla autolla ajetaan. Jos Volvo On
Call -palvelukeskusta ei ole, otetaan yhteys lähimpään hälytyskeskukseen.
VAROITUS
Palvelut toimivat vain alueilla, joilla autossa on
mobiililaitteiden kentän peitto ja markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto
voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton,
esim. harvaan asutuilla alueilla.
Painaessanne ON CALL -painiketta teidät yhdistetään aina kotimaanne Volvo On Call -palvelukeskukseen.
Maissa, joissa ei ole verkkovierailusopimusta,
Volvo On Call -palvelut eivät ole käytettävissä.
Lisätietoja: ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
15
14
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call -järjestelmän* vara-akku
(s. 19)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 14)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 13)
Toimintojen saatavuus voi vaihdella.
* Valinnais-/lisävaruste.
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Albania
+385 16269840
+385 16269840
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnia ja Hertsegovina
+385 16269840
+385 16269840
Bulgaria
+359 291146
+359 291146
Kypros
+35777772433
+35777772433
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Viro
8007777
+372 6022365
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Kreikka
+ 30 210 9988 199
+ 30 210 9988 199
Islanti
+3545157000
+3545157000
Israel
+972773601417
+972773601417
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kosovo
+385 16269840
+385 16269840
Kroatia
+385 16269840
+385 16269840
Latvia
800 07077
+371 66100821
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
15
||
16
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Liettua
8 800 10018
+370 52165010
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonia
+385 16269840
+385 16269840
Malta
+35625592564
+35625592564
Moldavia
+373 22578913
+373 22578913
Montenegro
+38516269840
+38516269840
Alankomaat
020 851 2278
+31 20 851 2278
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Romania
313200200
+36 14584447
Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbia
+385 16269840
+385 16269840
Slovakia
+42 1258252186
+42 1258252186
Slovenia
+385 16269840
+385 16269840
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Tšekki
+420800050296
+420296787297
Turkki
444 4 858
+90 212 356 13 17
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Valko-Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303555
+380 444950078
Unkari
06-80-200-269
+36-1-345-1775
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-palvelun saatavuus (s. 14)
* Valinnais-/lisävaruste.
17
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö, jolla on oikeudet käyttää tietyn
auton Volvo On Call -palveluja.
Nelinumeroista PIN-koodia, joka lähetetään auton
omistajalle, kun jälleenmyyjä aktivoi tilauksen,
käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö,
jolla on oikeudet käyttää Volvo On Call -palveluja,
esim. avaamaan auton lukitus Volvo On Call -palvelukeskuksen16 kautta tai luomaan tili Volvo On
Call -sovellukseen.
PIN-koodi unohdettu tai halutaan
vaihtaa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai se on vaihdettava
(esim. ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo
On Call), tulee ottaa yhteyttä
•
•
jälleenmyyjään tai
Volvo On Call -palvelukeskukseen16 käyttämällä ON CALL-painiketta, Volvo On Callsovellusta tai puhelimitse.
Uusi koodi lähetetään auton omistajalle.
Väärä PIN-koodi on syötetty
sovellukseen useita kertoja
Jos väärä PIN-koodi annetaan 10 kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta sovellusta voidaan jälleen
käyttää, pitää valita uusi PIN-koodi ja uusi sovellustili luodaan noudattamalla samaa menettelyä
16
18
kuin aikaisemman sovellustilin luomisen yhteydessä.
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihdos
Aiheeseen liittyvät tiedot
Omistajan vaihtuessa on tärkeää, että Volvo On
Call -palvelu lopetetaan.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihdos (s. 18)
Volvo On Call-palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä -palvelun lopettamiseksi.
Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan lopettaa myös Volvo
On Call -sovellusta käyttäen.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset ja käyttäjätiedot autossa tehdasasetuksiksi. Tämä tehdään
keskinäytön asetusvalikossa.
Volvo On Call-palvelun aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo On
Call-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden Volvon jälleenmyyjään, joka siirtää tilauksen jäljellä olevan ajan
uudelle omistajalle. On tärkeää, että yhteystiedot
on päivitetty, jotta Volvo On Call toimii ja että
aiempi omistaja ei pääse käyttämään auton Volvo
On Call -palveluja. Uusi omistaja saa henkilökohtaisen nelinumeroisen PIN-koodin, joka tarvitaan
tunnistamaan omistaja (tai joku toimivaltainen
henkilö) tiettyihin palveluihin pääsemiseksi.
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 18)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
Volvo On Call -järjestelmän* varaakku
Jos auto ei saa virtaa, pääakku korvataan Volvo
On Call -vara-akulla.
Vara-akun käyttöikä on rajallinen. Kun akku on
huollettava tai vaihdettava, kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus Volvo On Call Huolto
tarpeen.
Jos ilmoitus ei poistu, ottakaa yhteyttä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* (s. 4)
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Callpalvelun liitännän yhteydessä.
Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa, ja
Volvo Car Corporation, vastaavat niistä henkilötiedoista, joita käsitellään palvelun liittämisen yhteydessä. Koko käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja
voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Maa
Myyntiyhtiöt
Belgia
Volvo Car Belux
Tanska
Volvo Car Denmark A/S
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Suomi
Volvo Car Finland Oy Ab
Ranska
Volvo Car France
Kreikka
Volvo Car Hellas
Italia
Volvo Car Italia S.p.A.
Alankomaat
Volvo Cars Nederland B.V.
Norja
Volvo Car Norway AS
Puola
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
Venäjä
Volvo Car Russia
Sveitsi
Volvo Car Switzerland AG
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
19
||
Maa
Myyntiyhtiöt
Espanja
Volvo Car España S.L.U.
Ruotsi
Volvo Car Sweden AB
Tšekki
Volvo Car Czech Republic s.r.o.
Turkki
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Valko-Venäjä
Volvo Car Russia
Unkari
Volvo Autó Hungária Kft.
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Käsittelyn tarkoitus
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Mitä henkilötietoja käsitellään
Volvo On Call -sovelluksen käytön yhteydessä
käsiteltävät henkilötiedot koostuvat pääasiassa
seuraavista kolmesta kategoriasta.
20
•
Henkilötiedot, jotka asiakas itse luovuttaa
Volvo On Call -palvelun ja muiden Volvoyhteyksien aktivoinnin yhteydessä, esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, palvelun
tyyppi ja palvelun kesto.
•
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka Volvo On
Call kattaa, informaatio lähetetään autosta
automaattisesti. Sellainen ilmoitus sisältää
auton valmistenumeron (VIN), kellonajan, jolloin palvelua käytetään, palvelun tyypin,
ovatko turvatyynyt lauenneet, tiedot turvavyönkiristinten laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta autossa ja sen
ulkopuolella, ovien ja ikkunoiden olemisesta
lukittuina tai avattuina sekä auton kuudesta
viimeisimmästä sijainnista.
•
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka
toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin
luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvon
toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja
vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salassapitovelvollisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien mukaisesti.
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten
tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti
ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja
asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Aktivoimalla tilauksen tämän asiakirjan ohjeen
mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Volvo On Call -palvelun
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* (s. 4)
Karsintarutiinit
Volvo On Call-palvelun toimittamiseksi tarvittavat
henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi ja sen
jälkeen niin kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo voi
täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti. Tapahtumien yhteydessä syntyvät
tiedot, jotka Volvo On Call sisältää, karsitaan
kolme kuukautta tapauksen sattumisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste.
TP 25401 (Finnish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement