Garmin | nüvi® 44LM | User guide | Garmin nüvi® 44LM Käyttöopas

Garmin nüvi® 44LM Käyttöopas
nüvi 42/52 -sarja
®
Käyttöopas
Tammikuu 2013
190-01530-37_0A
Painettu Taiwanissa
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen,
mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan.
Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden
Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, MapSource® ja nüvi® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple
Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Sisällysluettelo
Aloitus������������������������������������������������������ 1
Laitteen kiinnittäminen��������������������������������������� 1
Tietoja myDashboardista����������������������������������� 2
Tietoja Garmin Expressist������������������������������ 3
Laitteen sammuttaminen����������������������������������� 4
Paikkojen etsiminen�������������������������������� 5
Tietoja kohdepisteist��������������������������������������� 6
Kotisijainnin tallentaminen��������������������������������� 7
Sijaintihaut��������������������������������������������������������� 7
Sijaintikartan käyttäminen���������������������������������� 9
Suosikit������������������������������������������������������������ 10
Karttasivut���������������������������������������������� 12
Autoilureitin seuraaminen�������������������������������� 12
Karttasivut�������������������������������������������������������� 13
Tietojen hallinta������������������������������������� 15
Tiedostotyypit�������������������������������������������������� 16
Tietoja muistikorteista�������������������������������������� 16
Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta������������� 16
Tiedostojen poistaminen ��������������������������������� 17
Laitteen mukauttaminen����������������������� 17
Järjestelmäasetukset��������������������������������������� 17
Navigointiasetukset����������������������������������������� 18
Näyttöasetukset����������������������������������������������� 18
Aika-asetukset������������������������������������������������� 18
Kieliasetukset�������������������������������������������������� 19
Kartta-asetukset���������������������������������������������� 19
Läheisyyspisteasetukset���������������������������������� 20
Asetusten alauttaminen����������������������������������� 20
Liite��������������������������������������������������������� 20
Laitteen huoltaminen��������������������������������������� 20
Käyttäjän tietojen poistaminen������������������������� 21
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen����������������������������������������������������� 22
Imukuppikiinnityksen irrottaminen
tuulilasista�������������������������������������������������������� 22
Tietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta �������������� 22
Valvontakamerat���������������������������������������������� 23
Lisävarusteiden ostaminen������������������������������ 23
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen����� 23
Vianmääritys ��������������������������������������������������� 24
Aloitus
 VAROITUS
L ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja ‑oppaasta.
1
2
3
4
Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen (sivu 1).
Kiinnitä laite (sivu 1).
Rekisteröi laite (sivu 3).
Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 3).
Aloitus
Laitteen kiinnittäminen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla laitteen
ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta,
tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen, lue Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
1
Lataa laite ajaessasi, ennen kuin käytät sitä
akkuvirralla.
1 Paina imukuppivarsi ➊ tuulilasiin.
5 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
6 Napsauta teline kiinni imukupin ➏ varteen.
Satelliittien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää
esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Kun palkit
ovat vihreitä, laite on löytänyt satelliittisignaaleja.
➌
➊
➋
➏
➎
➍
2 Käännä samalla vipua ➋ taaksepäin tuulilasia
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä
laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset
sekä käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
kohti.
3 Työnnä telinettä ➌ ylöspäin ja laitteen takana
olevaa aukkoa kohti, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Liitä
ajoneuvon virtajohto ➍ laitteen USB4
porttiin ➎.
2
Aloitus
Tietoja Garmin Expressistä
Garmin Expressin avulla voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja
karttapäivitykset sekä käyttää laitteen oppaita ja
tukitietoja.
Garmin Expressin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapeli ➊ laitteen mini-USBporttiin ➋.
➊
➋
4 Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen osoitteessa
www.garmin.com/express 90 päivän kuluessa siitä,
kun olet ensimmäisen kerran hakenut satelliitteja
ajaessasi, laitteella voi olla oikeus yhteen
maksuttomaan karttapäivitykseen. Lue käyttöehdot
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
Karttojen päivittäminen
1 Rekisteröi laite (sivu 3).
2 Valitse Karttapäivitykset-kohdassa Päivitä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Elinikäisten karttapäivitysten aktivoiminen
1 Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/lifetimeupdater.
2 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen
USB-porttiin.
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
Aloitus
2 Seuraa näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: rekisteröimällä laitteen voit
vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia, kun
karttapäivitys on saatavilla.
3
Laitteen sammuttaminen
1 Napauta virtapainiketta ➊.
➊
2 Valitse Sammuta.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
tai
.
Valitse
Valitse Mykistä-valintaruutu.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa.
Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen
ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita
voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila.
Nykyinen aika.
Akun tila.
Näytön kirkkauden muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
tai
.
2 Valitse
Ohjeen käyttäminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Voimakkuus.
Ohjeaiheiden etsiminen
> Haku.
Valitse
4
Valitsemalla
voit näyttää lisätietoja laitteen
käyttämisestä.
Aloitus
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
•
•
•
Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla
-painiketta pitkään.
Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla
ja
.
- tai
Voit vierittää nopeammin painamalla
-painiketta pitkään.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun muuttamisesta on
kohdassa Järjestelmäasetukset (sivu 17).
1 Valitse Minne? > Kohdepisteet > Kirjoita
nimi.
2 Valitse vaihtoehto.
• Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla
merkki näppäimistöllä.
.
• Lisää välilyönti valitsemalla
• Vaihda merkkikokoa valitsemalla .
• Siirrä kohdistinta - ja -painikkeilla.
• Poista merkki -painikkeella.
Paikkojen etsiminen
•
•
•
Voit poistaa merkinnän kokonaan pitämällä
-painiketta painettuna.
Valitsemalla Tila voit valita näppäimistön
kielitilan.
voit kirjoittaa
Valitsemalla
välimerkkejä ja muita erikoismerkkejä.
Paikkojen etsiminen
Voit etsiä paikkoja useilla tavoilla.
• Luokan mukaan (sivu 6)
• Toisen paikan läheltä (sivu 6)
• Nimellä (sivu 7)
• Osoitteella (sivu 8)
• Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla (sivu 8)
• Koordinaattien avulla (sivu 9)
• Kartan avulla (sivu 9)
• Suosikkien avulla (sivu 10)
5
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat
sisältävät kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja
ja autopalveluja.
Kohdepisteen etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
5 Valitse Aja.
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien
sisältä.
1 Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse Kirjoita.
6
5 Kirjoita koko nimi tai sen osa.
6 Valitse Valmis.
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin
läheltä
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin
lähellä olevia paikkoja. Voit etsiä paikkoja jonkin
toisen kaupungin tai sijainnin läheltä.
1 Valitse Minne? > Lähellä.
2 Valitse jokin vaihtoehto ja OK.
3 Valitse tarvittaessa sijainti.
Pysähdyksen lisääminen reitille
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse Minne?.
2 Etsi sijainti (sivu 6).
3 Valitse Aja.
4 Valitse Lisää kauttakulkupisteeksi.
Paikkojen etsiminen
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon
useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä
sijaintia tai Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan suosikkeihin nimellä Koti
(sivu 10).
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin poistaminen
1 Valitse Minne? > Suosikit > Koti.
2 Valitse ilmoitus.
3 Valitse Poista ja Kyllä.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Suosikit > Koti.
Paikkojen etsiminen
2
3
4
5
Valitse ilmoitus.
Valitse Muokkaa.
Tee muutokset.
Valitse Valmis.
Sijaintihaut
Voit hakea sijainteja esimerkiksi
näyttönäppäimistöllä, kirjoittamalla sijainnin
osoitteen tai koordinaatit ja kartan avulla.
Paikan etsiminen nimellä
1 Valitse Minne? > Kohdepisteet > Kirjoita
nimi.
2 Kirjoita yrityksen nimi tai tyyppi.
Voit kirjoittaa esimerkiksi Starbucks tai Kahvi.
3 Valitse Valmis.
4 Valitse sijainti.
7
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa
vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen
mukaan.
1 Valitse Minne? > Osoite.
2 Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai provinssi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kirjoita kaupunki, syötä
paikkakunta ja valitse Valmis.
• Valitsemalla Etsi kaikki voit etsiä kaikki
kaupungit osavaltiosta tai provinssista.
4 Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.
5 Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6 Valitse katu tarvittaessa.
7 Valitse osoite tarvittaessa.
8
Sijaintien etsiminen kartan avulla
1 Valitse Minne? > Etsi kartalta.
2 Etsi sijainti vetämällä karttaa.
3 Valitse sijainti.
Sijainnin tiedot tulevat näkyviin.
4 Valitse ilmoitus.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
näyttäminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.
Valitse Minne? > Vasta löydetyt.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Vasta löydetyt > Tyhjennä.
Paikkojen etsiminen
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien
koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä
geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa Muoto, valitse karttatyypin
mukainen koordinaattien muoto ja valitse OK.
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
7 Valitse Seuraava.
8 Valitse Aja.
Sijaintikartan käyttäminen
Sijaintikartta avautuu, kun olet valinnut sijainnin
Minne?-valikosta.
➊
➍
➎
•
•
•
•
•
•
Paikkojen etsiminen
➌
➋
➏
➐
Valitsemalla ➊ voit tallentaa sijainnin
suosikkeihin.
Valitsemalla ilmoituksen ➋ voit näyttää lisää
sijainnin tietoja.
Voit loitontaa ja lähentää valitsemalla ➌.
Luo yksityiskohtainen reitti kohteeseen
valitsemalla ➍.
Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla ➎.
Voit määrittää simuloidun sijainnin valitsemalla
➏ (sivu 10).
9
•
Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla
kohtaa ➐.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun
sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä.
2 Valitse Simuloitu GPS > Käytössä > OK.
3 Valitse päävalikosta Minne? > Etsi kartalta.
4 Valitse jokin kartan alue.
Sijainnin tiedot tulevat näkyviin.
5 Valitse Aseta sijainti.
Suosikit
Suosikkeihin voi tallentaa sijainteja, jotka voidaan
etsiä nopeasti ja joihin voidaan luoda reittejä. Myös
kotisijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
10
Sijainnin tallentaminen suosikiksi
1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
2 Valitse Tallenna sijainti.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Sijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Sijaintien tallentaminen suosikeiksi
1 Etsi sijainti (sivu 6).
2 Valitse sijaintikartassa > Tallenna > OK.
Suosikkien etsiminen
1 Valitse Minne? > Suosikit.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse tallennettu sijainti.
Suosikkien muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Suosikit.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
Paikkojen etsiminen
3
4
5
6
Valitse suosikki.
Valitse ilmoitus.
Valitse Muokkaa.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vaihda nimi.
• Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki
merkitään kartassa, valitsemalla Vaihda
karttasymboli.
• Valitse Vaihda puhelinnumero.
• Voit liittää luokkia suosikkiin valitsemalla
Vaihda luokka.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokan lisääminen
1
2
3
4
5
Valitse Minne? > Suosikit.
Valitse suosikki.
Valitse ilmoitus.
Valitse Muokkaa > Vaihda luokka.
Valitse Uusi.
Suosikkien poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja suosikkeja ei voi
palauttaa.
1 Valitse Minne? > Suosikit.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse suosikki.
4 Valitse ilmoitus.
5 Valitse Poista > Kyllä.
Voit järjestää suosikkeja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät Suosikit-valikossa,
kun olet tallentanut yli 12 suosikkia.
Paikkojen etsiminen
11
Karttasivut
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla kuvake,
jossa näkyy nykyinen nopeusrajoitus.
Autoilureitin seuraaminen
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on
aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita
kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia
sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään
merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen
ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja
antaa uusia ohjeita.
12
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä
edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
1 Reitin navigoimisen aikana voit palata
päävalikkoon valitsemalla .
2 Valitse Kiertotie.
Karttasivut
Reitin pysäyttäminen
Valitse reitin navigoimisen aikana
Pysäytä.
Navigoiminen poissa tieltä
>
Voit luoda suoraviivaisia reittejä, jotka eivät seuraa
teitä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Reittisuositus > Pois tieltä > OK.
Reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse OK.
Karttasivut
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti‑sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä
sijainnista. Tämä on kätevää, jos joudut kertomaan
sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
Läheisten palvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
2 Valitsemalla Sairaalat, Poliisiasemat tai
Polttoaine voit näyttää kyseisen luokan
lähimmät sijainnit.
Karttasivut
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi
sillä on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta
kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen
ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
13
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus-kenttä > Nollaa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit nollata ajotietokoneen tiedot
valitsemalla Nollaa matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla
Nollaa maksiminopeus.
3 Valitse OK.
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin
käännökset ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen
etäisyyden.
1 Valitse kartan yläreunassa oleva tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen
kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien
varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa,
kun navigoit autoilureittiä.
2 Valitse Näytä kartta.
14
Karttasivut
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu
näkyy kartan vasemmassa yläkulmassa. Esikatselu
sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja
ajokaistan.
.
Valitse kartasta
Tulevan risteyksen näyttäminen
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää pääteiden
risteykset. Kun lähestyt risteystä reitillä, kyseisen
risteyksen kuva näkyy lyhyesti, jos se on
käytettävissä.
1 Valitse kartasta .
Tietojen hallinta
2 Valitse Risteysnäkymä.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEGkuvatiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka
tietojen lisätallennusta varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows®
95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien versioiden
kanssa.
15
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta®
• GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI)
tiedostot Garminin POI Loader -ohjelmasta.
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä
tai ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja
(www.garmin.com/trip_planning). Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi
tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia,
geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja
kohdepisteitä.
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 3).
Laite ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac-tietokoneissa
liitettyinä taltioina.
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Valitse Muokkaa > Kopioi.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™- ja microSDHCmuistikortteja.
Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
16
Tietojen hallinta
5 Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-
taltio.
6 Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
USB-kaapelin irrottaminen
1 Tee toiminto:
•
Napsauta Windows-tietokoneessa
.
ilmaisinalueen poistokuvaketta
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion symboli
roskakoriin .
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta,
älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
Laitteen mukauttaminen
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Laitteen mukauttaminen
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse asetusluokka.
3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
• Simuloitu GPS—katkaisee GPS-signaalin
vastaanoton ja säästää akun virtaa.
• Yksikkö—etäisyyksien mittayksikön
määrittäminen.
17
•
•
•
Näppäimistöasettelu—näppäimistöasettelun
määrittäminen.
Turvallisuustila—poistaa käytöstä kaikki
toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja
saattaisivat häiritä ajamista.
Tietoja—näyttää nüvin ohjelmistoversion,
aitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.
Tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
• Reittisuositus—valitse reitin laskenta-asetus.
• Vältettävät—valitse reittien vältettävät tietyypit.
18
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
• Väritila—valitsee vaalean taustan (Päivä)
tai tumman taustan (Yö) tai vaihtaa
niitä automaattisesti nykyisen sijaintisi
auringonnousu- ja laskuajan perusteella
(Automaattinen).
• Kuvaotos—voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin
Screenshot-kansioon.
• Kirkkaus—näytön kirkkauden muuttaminen.
Kirkkauden vähentäminen säästää akun virtaa.
Aika-asetukset
Valitse Asetukset > Aika.
• Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin
järjestelmä tai UTC-aika.
Laitteen mukauttaminen
•
Nykyinen aika—määritä nüvin aika
manuaalisesti. Kun valitset Automaattinen,
nüvi määrittää ajan sijainnin mukaan.
Kieliasetukset
Valitse Asetukset > Kieli.
• Puheen kieli—ääniopastuksen kielen
määrittäminen.
• Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
• Näppäimistö—näppäimistön kielen
määrittäminen.
Kartta-asetukset
Valitse Asetukset > Kartta.
Laitteen mukauttaminen
•
•
•
•
•
Kartan yksityiskohdat—voit säätää
kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta
piirtyy uudelleen.
Kartan esitystapa—valitse kartan perspektiivi.
◦◦ Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
◦◦ Pohjoinen ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena pohjoinen ylöspäin.
◦◦ 3D—kartan näyttäminen kolmiulotteisena
jälki ylöspäin.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda voit vaihtaa
kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin kartassa.
Voit ladata lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Matkaloki—näyttää tai piilottaa matkalokit.
Karttatietojen asettelu—muuttaa kartan
näkyvien tietojen määrää.
19
•
Info—voit tarkastella nüviin tallennettuja
karttoja ja niiden versiotietoja. Voit ottaa kartan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla
sen.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita
osoitteesta www.garmin.com/us/maps.
Läheisyyspisteasetukset
Valitse Asetukset > Läheisyyspisteet.
• Hälytykset—ilmoittaa, kun lähestyt
mukautettuja valvontakameroita (sivu 23).
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/safetycamera.
Asetusten alauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien
asetusten oletukset.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse Palauta.
20
Liite
Laitteen huoltaminen
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä paikoissa, joissa
se altistuu voimakkaille iskuille tai voimakkaalle
tärinälle.
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä
paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua
pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai
terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Liite
Kotelon puhdistaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta
liinaa.
2 Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai
silmälasien puhdistusainetta.
3 Kostuta liina nesteellä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä
laitetta.
Liite
•
•
•
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa
http://my.garmin.com.
Käyttäjän tietojen poistaminen
1 Käynnistä laite.
2 Pidä sormea laitteen näytön oikeassa
alakulmassa.
3 Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön tulee
ponnahdusikkuna.
4 Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan. Kaikki
tallentamasi kohteet poistetaan.
Akun virran säästäminen
•
Pidä laite poissa äärilämpötiloista.
21
•
•
•
Vähennä näytön kirkkautta (sivu 4).
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 4).
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja
varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on
koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen
vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa auki.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä
kolikon.
2 Irrota kärkiosa, metallinen kärki ja sulake
(lasinen ja metallinen lieriö).
22
3 Asenna 1 A:n pikasulake.
4 Kiinnitä metallinen kärki kärkiosaan.
5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon
virtajohtoon.
Imukuppikiinnityksen irrottaminen
tuulilasista
Imukuppikiinnityksen irrottaminen
tuulilasista
1 Käännä imukuppikiinnityksen vipua itseäsi
kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Tietoja nüMaps Lifetime
-tilauksesta
Kertamaksulla voit saada enintään neljä
karttapäivitystä vuodessa laitteen koko käyttöiän
ajan. Saat lisätietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta
ja voit tutustua käyttöehtoihin osoitteessa
Liite
www.garmin.com. Valitse siellä Maps &
Accessories.
Lisävarusteiden ostaminen
Valvontakamerat
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen
 Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus
osoitteesta www.garmin.com/safetycamera. nüvi
sisältää satojen valvontakameroiden sijainnit. nüvi
hälyttää, kun olet lähestymässä valvontakameraa.
Lisäksi se saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa, joten
viimeisimmät tiedot ovat aina käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä
tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot
vanhenevat tiettynä aikana.
Liite
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on
kysyttävää tästä laitteesta.
• Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon
(913) 397.8200 tai 1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon
0808 2380000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon
+44 (0) 870.8501241.
23
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
• Valitse Asetukset > Järjestelmä > Simuloitu GPS > Pois.
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
• Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
• Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
• Kiinnitä imukuppi (sivu 1).
Laite ei lataudu
ajoneuvossa.
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 22).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
• Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F) lämpötilassa. Jos laite on paikassa,
jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna kovin Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon (sivu 18).
kauan.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on tietokoneeseen liitetyn laitteen
kuvake. Lisäksi Oma tietokone kohdassa näkyy yksi tai kaksi uutta siirrettävää levyä.
24
Liite
Laite on liitetty
tietokoneeseen, mutta se ei
siirry massamuistitilaan.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Liite
1
2
3
4
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
Sammuta laite.
Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty
määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
25
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
Garmin®, Garmin-logo ja MapSource® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc:n rekisteröity
tavaramerkki. microSD™ on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
TA-2012/1346
TA-2012/1347
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising